Úvodní  >  Autoři  >  Eva Marková

Autor: Eva Marková

O autorovi

Studovala jsem na MFF UK, obor fyzika, specializace Astronomie a astrofyzika. Od r. 1976 pracuji na Hvězdárně v Úpici, kde jsem se v r. 1986 stala ředitelkou. Po celou dobu svého působení na hvězdárně se kromě popularizace astronomie a práce s mládeží zabývám studiem sluneční aktivity a vztahů Slunce - Země. Nedílnou a velmi důležitou součástí této mé odborné činnosti je též studium sluneční koróny při úplných zatměních Slunce. Proto jsem v r. 1990 počala organizovat expedice za pozorováním tohoto jevu. Do současné doby jsem zorganizovala 7 expedic, osobně jsem se zúčastnila šesti, z toho 5 úspěšných.

Do České astronomické společnosti jsem vstoupila v r. 1976. Od svého vstupu až dosud jsem členkou Východočeské (dříve Úpické a ještě dříve Hradecké) pobočky a Sluneční sekce, kde řadu let vykonávám funkci předsedy. Několik let jsem též pracovala ve Výkonném výboru ČAS. Kromě ČAS jsem členkou několika dalších vědeckých společností, jako je Česká bioklimatologická společnost, kde jsem místopředseda a Jednota českých matematiků a fyziků.

V současné době jsem též předsedkyně rady Sdružení hvězdáren a planetárií, kde mým hlavním cílem je úspěšně dokončit převedení hvězdáren dosud zřizovaných okresními úřady pod vyšší územní celky, aby po skončení zřizovatelské funkce okresních úřadů tyto hvězdárny nejenže nezanikly, ale nadále mohly úspěšně plnit své poslání, pro něž vznikly.

Mými koníčky jsou astronomie, sport, cestování.04.12.2017 Otevřené setkání členů Sluneční sekce

(přečteno 264x)

31.10.2017 Otevřené setkání členů Sluneční sekce ČAS

(přečteno 367x)

19.10.2016 Otevřené setkání členů Sluneční sekce ČAS

(přečteno 1 029x)

01.10.2009 Návrhy na cenu Zdeňka Kvíze v r. 2010

(přečteno 4 215x)

29.04.2008 Setkání všech expedičníků u příležitosti 50. Astronomické expedice

(přečteno 4 307x)

29.04.2007 Zemřel čestný člen ČAS RNDr. Ladislav Křivský, CSc.

(přečteno 5 764x)

07.05.2003 Zatmění Slunce 31. 5. 2003

(přečteno 10 441x)

31.03.2003 Úplné zatmění Slunce 4.12. 2002

(přečteno 8 333x)

07.08.2002 FAQ: Co je to cyklus SAROS a souvisí s cyklem sluneční aktivity?

(přečteno 3 396x)

02.08.2002 Co je to sluneční cyklus?

(přečteno 3 593x)