Úvodní strana  >  Články  >  Ostatní  >  Založena Pobočka Vysočina České astronomické společnosti

Založena Pobočka Vysočina České astronomické společnosti

Předseda PV ČAS Autor: Rostislav Štork
Předseda PV ČAS
Autor: Rostislav Štork
Česká astronomická společnost má novou pobočku s názvem Pobočka Vysočina, jejíž hlavním cílem je sjednocovat všechny jednotlivce či skupinky zájemců o astronomická dění v oblasti Kraje Vysočina. Relativně mladý Kraj Vysočina vznikl v roce 2001 z původního Jihlavského kraje a v současné době sestává z pěti okresů: Jihlava, Žďár n. Sázavou, Třebíč, Havlíčkův Brod a Pelhřimov.

Formální zřízení Pobočky Vysočina (PV) se uskutečnilo po několikaměsíčních přípravách 11. ledna 2014 schválením návrhu založení pobočky výkonným výborem České astronomické společnosti (ČAS) v rámci tzv. malého setkání složek ČAS na pražském Spořilově.

Iniciování vzniku PV bylo spojeno s otázkami budoucího směřování v té době stávající pobočky Třebíč. Tyto otázky byly řešeny na zasedání výkonného výboru (VV) ČAS dne 16. října 2013. V případě ukončení činnosti pobočky Třebíč by vyvstala otázka absence pobočky ČAS na Vysočině. Nabízelo se tedy řešení založit novou pobočku, která by měla rozšířenou oblast působnosti po celém kraji Vysočina. Dále bylo uvažováno, že členy PV by se mohli stát jednak dnes již bývalí členové pobočky Třebíč, jednak členové dalších astronomických organizací a spolků na Vysočině (zejména Jihlavská astronomická společnost a Astronomický klub Pelhřimov) a dále i astronomičtí zájemci, kteří doposud nebyli registrováni v žádné z poboček či sekcí ČAS. VV ČAS s nadšením přijal tento návrh a Miloš Podařil, člen VV ČAS, byl pověřen iniciativou prvotních jednání s dalšími členy ČAS.

V pátek 18. října 2013 na 23. Podzimním knižním veletrhu došlo k setkání Miloše Podařila (předsedy Jihlavské astronomické společnosti) se zástupci dalších astronomických subjektů, konkrétně s místopředsedou pobočky Třebíč a s členy výkonného výboru Astronomického klubu Pelhřimov. Návrh zřízení Pobočky Vysočina byl jednomyslně podpořen a výsledkem jednání byla společná iniciativa vzniku pobočky. Následně probíhala emailová komunikace mezi zástupci tří uvažovaných zakládajících subjektů – Pobočky Třebíč, Jihlavské astronomické společnosti a Astronomického klubu Pelhřimov, jejímž výsledkem bylo první společné pracovní zasedání 13. prosince 2013 v kanceláři Jihlavské astronomické společnosti a zvolení přípravného výboru Pobočky Vysočina. Tříčlenný přípravný výbor pobočky ve složení Miloš Podařil, Rostislav Štork a Jakub Hraníček pak dostal za úkol do konce roku 2013 vypracovat koncept PV ČAS pro předložení výkonnému výboru ČAS na vědomí a k připomínkování.

Ustavující plenární schůze PV ČAS Autor: Martin Kotěra
Ustavující plenární schůze PV ČAS
Autor: Martin Kotěra
Jak již bylo zmíněno, tento výbor zasedal 11. ledna 2014. Na vlastní písemnou žádost podepsanou členy pobočky Třebíč byla zrušena pobočka Třebíč a formálně byl schválen návrh na založení Pobočky Vysočina a jmenování přípravného výboru ze stran VV ČAS ve stejném složení (tedy Podařil, Štork a Hraníček). Hlavními úkoly přípravného výboru bylo sjednotit a připravit členskou základnu nově vznikající pobočky, stanovit termín a místo a program ustavující schůze a všech formálních náležitostí s tím spojenými.

Ustavující schůze Pobočky Vysočina proběhla v pátek 14. února 2014 od 18:00 hodin v Jihlavě za účasti hosta Ing. Jana Vondráka, DrSc., předsedy ČAS a celkem 17 členů nové Pobočky Vysočina (ze současných 26). Na programu schůze byla úvodní řeč předsedy ČAS, představení stávajících astronomických subjektů v kraji Vysočina a především volba předsedy a členů výboru Pobočky Vysočina, se všemi náležitostmi. Tímto okamžikem byl přípravný výbor rozpuštěn.

Předsedou Pobočky Vysočina byl zvolen RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. a nově zvolenými členy výboru Pobočky Vysočina jsou Miloš Podařil, Bc. Petra Váňová, Roman Šula, Ing. Martin Kotěra, RNDr. Rostislav Štork, Ph.D. a Bc. Mirek Dočekal. Slavnostní představní Pobočky Vysočina proběhne v sobotu 12. dubna 2014 při Velkém setkání složek ČAS v Jihlavě.

Ustavující plenární schůze PV ČAS Autor: Rostislav Štork
Ustavující plenární schůze PV ČAS
Autor: Rostislav Štork
Jedním z hlavních konceptů a účelů PV ČAS je zintenzivnění vzájemné spolupráce třech stávajících astronomických subjektů s pravidelnou činností na Vysočině (Třebíč, Jihlava, Pelhřimov) a usilování o rozšíření o další subjekty či města regionu = rozšiřování členské základy a rozšiřování odborného a popularizačního programu. Na tomto místě je vhodné zmínit, že jak Jihlavská astronomická společnost, tak i Astronomický klub Pelhřimov si nadále zachovávají svoji právní subjektivitu a nadále budou existovat ve formě samostatných občanských sdružení, resp. v podobě samostatných spolků působících v jejich mateřských městech.

Rámcovým programem PV ČAS zůstane především popularizace astronomie a příbuzných vědních oblastí v Kraji Vysočina. Jako hlavní náplň tohoto programu lze uvést např. pořádání astronomického semináře, který se uskuteční jednou až dvakrát za rok, a to vždy v jednom z větších měst na Vysočině. Seminář by probíhal celé sobotní odpoledne a byl by složen z různých příspěvků a diskusí všech členů pobočky, s účastí široké veřejnosti. Jinou akcí bude projekt Astronomie v regionu zahrnující astronomické aktivity (odpolední pozorování Slunce, podvečerní přednáška a večerní pozorování oblohy) v různých městech Vysočiny, čímž se rozšíří popularizování astronomie i mimo standardní působiště dílčích astronomických subjektů a umožní to rozšíření členské základny pobočky. Nedílným úkolem PV bude nadále i podpora stávajících astronomických programů, jako jsou setkávání astronomů na hvězdárně v Třebíči, realizace Astronomického tábora JAS, pořádání Noci vědců aj. Jak již bylo zmíněno v úvodu, smyslem Pobočky Vysočina je sjednocovat všechny zájemce o astronomii v Kraji Vysočina a vytvářet tak prostor pro vzájemnou komunikaci a společné aktivity. Pokud máte zájem stát se členy naší pobočky, neváhejte nás kontaktovat na níže uvedené adrese. Důležité informace o Pobočce Vysočina České astronomické společnosti je možné nalézt na internetové stránce vysocina.astro.cz, která bude postupně aktualizována.
O autorovi38. vesmírný týden 2017

38. vesmírný týden 2017

Přehled událostí na obloze od 18. 9. do 24. 9. 2017. Měsíc bude v novu. Jupiter se ztrácí v záři Slunce. Saturn je večer nad jihozápadem. Pozorovat můžeme i Neptun a Uran. Ráno je vidět Venuše, Merkur a Mars. Přidá se k nim také srpek Měsíce. Aktivita Slunce se snížila. Začíná astronomický podzim. Cassini shořela v atmosféře Saturnu. ISS má opět šestičlennou posádku. Po hurikánu Irma se obnoví i lety amerických raket. Kolem Země proletí sonda OSIRIS-REx.

Další informace »

Česká astrofotografie měsíce

Zatmění nad hradem Helfštýn

Kdopak dnes již spočítá, kolik zatmění Měsíce spatřili obyvatelé starobylého hradu Helfštýn. Mohli bychom jistě zadat souřadnice hradu do nějakého chytrého počítačového programu, který by žádaný počet zjistil. Docela jistě však nezjistíme, zda bylo kdysi dávno v příslušnou noc jasno,

Další informace »

Poslední čtenářská fotografie

Ostrov hviezd

Tmavá obloha, Bohom zabudnuté miesto, teplo letnej jadranskej noci, deviatka nočných šialencov, zvuk uzávierok fotoaparátov, šum mora, desivé príbehy o nemých deťoch, vzduchom letiace nedopalky cigariet, nešťastne rozliata plechovka piva... pre niekoho ďalšia noc v teple postele, pre iného výborná príležitosť pre vznik nadčasových spomienok. Zelený závoj tiahnuci sa ostrovom hviezd predstavuje rozbúrený airglow, alebo svetelné žiarenie atmosféry. Fotka pochádza z ostrova Lastovo, najvzdialenejšieho obývaného ostrova Chorvátska. Na hladine mora je možné vidieť zrkadlenie Mliečnej cesty, ktorá obsahuje bohatú štruktúru tmavých hmlovín. Carpe noctem!

Další informace »