Galerie byla z duvodu zastaralosti a s tim souvisejicich bezpecnostnich rizik uvedena mimo provoz.