logo ČAS

Česká astronomická společnost

Registrace k odběru novinek
Domů ČAS Články Akce Obloha Download Rady Media Kontakt

Nušlova cena


Univ. prof. PhDr. František Nušl [*3.12.1867; +17.9.1951], ředitel Státní hvězdárny ČSR a dlouholetý předseda ČAS. Cena Františka Nušla je určena k ocenění významných osobností za jejich celoživotní vědeckou, odbornou, pedagogickou, popularizační nebo organizační práci v astronomii a příbuzných vědách. Cena byla udělována v letech 1938-1949, k jejímu obnovení došlo symbolicky po padesátileté přestávce v roce 1999.

Video - Nušlova cena Jiřímu Grygarovi (2011)Laureáti


Rok Laureát Planetka Poznámka
2014 prof. RNDr. Petr Heinzel, CSc. (* 9. 11. 1950)
2013 doc. RNDr. Marian Karlický, DrSc. (* 20. 10. 1949)
2012 Ing. Antonín Rükl (* 22. 9. 1932) 15395 fotogalerie a laudatio
2011 RNDr. Jiří Grygar, CSc. (* 13. 3. 1936) 3336 fotogalerie
2010 RNDr. Luboš Kohoutek, CSc. (* 29. 1. 1935) 1850
2009 RNDr. Pavel Mayer, DrSc. (* 7. 11. 1932)
2008 Prof. RNDr. Ivan Hubený, CSc. (* 5. 6. 1948)
2007 Ing. Jan Vondrák, DrSc. (* 12. 9. 1940) 35356
2006 RNDr. Zdeněk Sekanina, CSc. (* 12. 6. 1936) 1913
2005 RNDr. Ladislav Sehnal, DrSc. (* 5. 2. 1931, † 26. 10. 2011) 14206
2004 RNDr. Zdeněk Ceplecha, DrSc. (* 27. 1. 1929, † 4. 12. 2009) 2198
2003 Doc. RNDr. Josip Kleczek, DrSc. (* 22. 2. 1923, † 5. 1. 2014) 2781
2002 Doc. RNDr. Zdeněk Švestka, DrSc. (* 30. 9. 1925, † 2. 3. 2013) 17805
2001 RNDr. Ladislav Křivský, CSc. (* 8. 12. 1925, † 24. 4. 2007) 23583
2000 Prof. RNDr. Miroslav J. Plavec, DrSc. (* 7. 10. 1925, † 23. 1. 2008) 6076
1999 Doc. RNDr. Luboš Perek, DrSc., dr.h.c. (* 26. 7. 1919) 2900
Poválečné období (přestávka 1953 - 1998)
1952 Alois Peřina (* 27. 7. 1907, † 14. 12. 1976)

1949 Luisa Landová - Štychová (* 31. 1. 1885, † 31. 8. 1969)

1948 Karel Novák (* 24. 11. 1887, † 11. 6. 1958)

1947 Ing. Vilém Gajdušek (* 16. 4. 1895, † 22. 1. 1977) 3603
1946 Ludmila Pajdušáková (* 29. 6. 1916, † 6. 10. 1979) 3636
1945 Bedřich Čurda - Lipovský (* 20. 11. 1893, † 29. 8. 1954)

1944 Ing. Viktor Rolčík (* 12. 3. 1885, † 29. 8. 1954) 6508
1943 Karel Anděl (* 28. 12. 1884, † 17. 3. 1948) 22465
1942 Jindřich Zeman (* 31. 1. 1894, † 18. 11. 1978) 33528
1941 Josef Klepešta (* 4. 6. 1895, † 12. 7. 1976) 3978
1940 RNDr. Vladimír Guth (* 3. 2. 1905, † 24. 6. 1980) 3419
JUC. Jan Kvíčala (* 15. 1. 1913, † 25. 2. 1972) 29476
Ing. Jaroslav Štěpánek (* 5. 1. 1901, † ?)

Alois Vrátník (* 19. 11. 1911, † 1992)

1939 Antonín Bečvář(* 10. 6. 1901, † 10. 1. 1965) 4567
1938 Ing. Karel Čacký (* 22. 8. 1898, † 10. 1. 1973)


Statut

Tento statut byl schválen výkonným výborem ČAS na jeho zasedání dne 27. ledna 1999.

 1. Cenu Františka Nušla (1867-1951) - dále jen Cenu - uděluje Česká astronomická společnost. Cena byla udělována v letech 1938-1949, poté bylo její předávání přerušeno. Tímto statutem dochází k obnovení Ceny v nové podobě.
 2. Cena Františka Nušla je určena k ocenění významných osobností za jejich celoživotní vědeckou, odbornou, pedagogickou, popularizační nebo organizační práci v astronomii a příbuzných vědách.
 3. Cena se uděluje nejvýše jednou v roce, nejpozději k výročí narození prof. Nušla (3. prosince).
 4. Při udělení Ceny je laureátovi předán diplom. Je-li laureát ochoten přednést přednášku o svém díle nebo na jiné zvolené téma, je to vítáno.
 5. Návrhy na udělení Ceny podávají obvykle výbory poboček a sekcí ČAS, jsou však přípustné i návrhy jednotlivých členů ČAS. Nejzazší termín k podání návrhů pro daný rok je 30. duben.
 6. K posouzení návrhů jmenuje předseda ČAS tříčlennou komisi, jejímž předsedou je on sám. Dalšími členy jsou člen výkonného výboru ČAS, pověřený správou Ceny a vybraný astronom vhodné specializace podle došlých nominací. Komise projedná došlé návrhy do jednoho měsíce po svém ustavení a dá doporučení výkonnému výboru ČAS. Jednání komise může mít korespondenční podobu.
 7. Výkonný výboru ČAS na své nejbližší schůzi návrh komise schválí nebo zamítne. Nesouhlasí-li výkonný výbor ČAS s doporučením komise, může komise navrhnout na Cenu jiného kandidáta, případně znovu zdůvodnit svůj původní návrh. Rozhodnutí výkonného výboru ČAS o druhém návrhu je konečné.
 8. Cena se v daném roce uděluje nejvýše jednomu člověku. Dělení Ceny je výjimečně možné jen v případě, jestliže kandidáti po významnou dobu intenzívně spolupracovali. Výkonný výbor ČAS může podle povahy předložených nominací rozhodnout i o tom, že Cena v daném roce nebude udělena.
 9. Při prvním předání Ceny po jejím obnovení budou přečtena jména všech dosavadních laureátů Ceny.

* * *


Každý návrh na udělení Ceny musí obsahovat:

 • jméno a datum narození navrhovaného laureáta,
 • pracoviště navrhovaného laureáta,
 • kontakt na navrhovaného laureáta,
 • odůvodnění návrhu,
 • stručný životopis navrhovaného laureáta,
 • seznam původních vědeckých prací (případně citací) navrhovaného laureáta,
 • jméno navrhovatele.

Návrhy lze zasílat do VV ČAS na mailovou adresu podaril@jiast.cz (Miloš Podařil), případně na poštovní adresu:
"Česká astronomická společnost, Fričova 298, 251 65, Ondřejov".

Správce Ceny: Miloš Podařil

Externí odkazy


http://planetky.astro.cz/detail.phtml?number=29476 target=/a target=td align=Vilém Gajdušek/tr/li