Úvodní strana  >  Společnost  >  Ocenění ČAS  >  Cena Františka Nušla

Cena Františka Nušla

Cena Františka Nušla. Autor: ČAS.
Cena Františka Nušla.
Autor: ČAS.
Cena Františka Nušla je určena k ocenění významných osobností za jejich celoživotní vědeckou, odbornou, pedagogickou, popularizační nebo organizační práci v astronomii a příbuzných vědách. Cena byla udělována v letech 1938-1949, k jejímu obnovení došlo symbolicky po padesátileté přestávce v roce 1999.

František Nušl se narodil v Jindřichově Hradci 3. prosince 1867. Po absolvování zdejšího gymnázia studoval matematiku, fyziku a astronomii na Karlově Univerzitiě v Praze. Poté vyučoval matematiku a fyziku v Hradci Králové a v Praze.

Franišek Nušl stál u vzniku ondřejovské observatoře a později byl i jejím prvním ředitelem. V roce 1904 se habilitoval na Karlově univerzitě v astronomii, od roku 1908 působil jako profesor matematiky na ČVUT v Praze. Roku 1922 byl jmenován ředitelem Státní hvězdárny v Praze a předsedou České astronomické společnosti. Od roku 1928 se stal také profesorem astronomie na Univerzitě Karlově.

František Nušl zemřel 17. září 1951 v Praze. 

Více o Františku Nušlovi...

Laureáti Ceny Františka Nušla

 
Rok Laureát Planetka
2016 prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc. (*15. 5. 1947) 11124
2015 prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc. (*13. 10. 1949) 31109
2014 prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. (* 9. 11. 1950)  
2013 doc. RNDr. Marian Karlický, DrSc. (* 20. 10. 1949)  
2012 Ing. Antonín Rükl (* 22. 9. 1932,  † 12. 7. 2016) 15395
2011 RNDr. Jiří Grygar, CSc. (* 13. 3. 1936) 3336
2010 RNDr. Luboš Kohoutek, CSc. (* 29. 1. 1935) 1850
2009 RNDr. Pavel Mayer, DrSc. (* 7. 11. 1932)  
2008 Prof. RNDr. Ivan Hubený, CSc. (* 5. 6. 1948)  
2007 Ing. Jan Vondrák, DrSc. (* 12. 9. 1940) 35356
2006 RNDr. Zdeněk Sekanina, CSc. (* 12. 6. 1936) 1913
2005 RNDr. Ladislav Sehnal, DrSc. (* 5. 2. 1931, † 26. 10. 2011) 14206
2004 RNDr. Zdeněk Ceplecha, DrSc. (* 27. 1. 1929, † 4. 12. 2009) 2198
2003 Doc. RNDr. Josip Kleczek, DrSc. (* 22. 2. 1923, † 5. 1. 2014) 2781
2002 Doc. RNDr. Zdeněk Švestka, DrSc. (* 30. 9. 1925, † 2. 3. 2013) 17805
2001 RNDr. Ladislav Křivský, CSc. (* 8. 12. 1925, † 24. 4. 2007) 23583
2000 Prof. RNDr. Miroslav J. Plavec, DrSc. (* 7. 10. 1925, † 23. 1. 2008) 6076
1999 Doc. RNDr. Luboš Perek, DrSc., dr.h.c. (* 26. 7. 1919) 2900

Poválečné období (přestávka 1953 - 1998)

1952 Alois Peřina (* 27. 7. 1907, † 14. 12. 1976)  
1949 Luisa Landová - Štychová (* 31. 1. 1885, † 31. 8. 1969)  
1948 Karel Novák (* 24. 11. 1887, † 11. 6. 1958)  
1947 Ing. Vilém Gajdušek (* 16. 4. 1895, † 22. 1. 1977) 3603
1946 Ludmila Pajdušáková (* 29. 6. 1916, † 6. 10. 1979) 3636
1945 Bedřich Čurda - Lipovský (* 20. 11. 1893, † 29. 8. 1954)  
1944 Ing. Viktor Rolčík (* 12. 3. 1885, † 29. 8. 1954) 6508
1943 Karel Anděl (* 28. 12. 1884, † 17. 3. 1948) 22465
1942 Jindřich Zeman (* 31. 1. 1894, † 18. 11. 1978) 33528
1941 Josef Klepešta (* 4. 6. 1895, † 12. 7. 1976) 3978
1940 RNDr. Vladimír Guth (* 3. 2. 1905, † 24. 6. 1980) 3419
JUC. Jan Kvíčala (* 15. 1. 1913, † 25. 2. 1972) 29476
Ing. Jaroslav Štěpánek (* 5. 1. 1901, † ?)  
Alois Vrátník (* 19. 11. 1911, † 1992)  
1939 Antonín Bečvář (* 10. 6. 1901, † 10. 1. 1965) 4567
1938 Ing. Karel Čacký (* 22. 8. 1898, † 10. 1. 1973)  

 

Statut Ceny Františka Nušla

 
 • Cenu Františka Nušla (1867-1951) - dále jen Cenu - uděluje Česká astronomická společnost. Cena byla udělována v letech 1938-1949, poté bylo její předávání přerušeno. Tímto statutem dochází k obnovení Ceny v nové podobě.
 • Cena Františka Nušla je určena k ocenění významných osobností za jejich celoživotní vědeckou, odbornou, pedagogickou, popularizační nebo organizační práci v astronomii a příbuzných vědách.
 • Cena se uděluje nejvýše jednou v roce, nejpozději k výročí narození prof. Nušla (3. prosince).
 • Při udělení Ceny je laureátovi předán diplom. Je-li laureát ochoten přednést přednášku o svém díle nebo na jiné zvolené téma, je to vítáno.
 • Návrhy na udělení Ceny podávají obvykle výbory poboček a sekcí ČAS, jsou však přípustné i návrhy jednotlivých členů ČAS. Nejzazší termín k podání návrhů pro daný rok je 30. duben.
 • K posouzení návrhů jmenuje předseda ČAS tříčlennou komisi, jejímž předsedou je on sám. Dalšími členy jsou člen výkonného výboru ČAS, pověřený správou Ceny a vybraný astronom vhodné specializace podle došlých nominací. Komise projedná došlé návrhy do jednoho měsíce po svém ustavení a dá doporučení výkonnému výboru ČAS. Jednání komise může mít korespondenční podobu.
 • Výkonný výboru ČAS na své nejbližší schůzi návrh komise schválí nebo zamítne. Nesouhlasí-li výkonný výbor ČAS s doporučením komise, může komise navrhnout na Cenu jiného kandidáta, případně znovu zdůvodnit svůj původní návrh. Rozhodnutí výkonného výboru ČAS o druhém návrhu je konečné.
 • Cena se v daném roce uděluje nejvýše jednomu člověku. Dělení Ceny je výjimečně možné jen v případě, jestliže kandidáti po významnou dobu intenzívně spolupracovali. Výkonný výbor ČAS může podle povahy předložených nominací rozhodnout i o tom, že Cena v daném roce nebude udělena.
 • Při prvním předání Ceny po jejím obnovení budou přečtena jména všech dosavadních laureátů Ceny.

Tento statut byl schválen výkonným výborem ČAS na jeho zasedání dne 27. ledna 1999.

Formální náležitosti návrhů pro udělení Ceny

 • jméno a datum narození navrhovaného laureáta,
 • pracoviště navrhovaného laureáta,
 • kontakt na navrhovaného laureáta,
 • odůvodnění návrhu,
 • stručný životopis navrhovaného laureáta,
 • seznam původních vědeckých prací (případně citací) navrhovaného laureáta,
 • jméno navrhovatele.

Návrhy lze zasílat do VV ČAS na mailovou adresu podaril@jiast.cz (Miloš Podařil), případně na poštovní adresu:

"Česká astronomická společnost, Fričova 298, 251 65, Ondřejov".

Správce Ceny: Miloš PodařilŠtítky: Nušlova cena


17. vesmírný týden 2017

17. vesmírný týden 2017

Přehled událostí na obloze od 24. 4. do 30. 4. 2017. Měsíc bude kolem novu. Večer zůstává nad západem Mars a pomalu se zlepšuje i večerní viditelnost Jupiteru. Ráno je vidět Saturn a nízko na východě už také jasná Venuše. Stále můžeme doporučit několik komet, i když jedna se opravdu rozpadla. Z nabídky 100 pozorování přidáváme dvojhvězdu Alcor-Mizar a především zákryty Hyád a podvečerní zákryt hvězdy Aldebaran z Býka.

Další informace »

Česká astrofotografie měsíce

Mliecna draha nad Salasom Zbojska

Titul Česká astrofotografie měsíce za březen 2017 obdržel snímek „Mliečná dráha nad Salašom Zbojská“, jehož autorem je Ondrej Králik. Na jednom z nejtmavších míst Slovenska se zastavil astronom. Astronom a také fotograf. Svůj stativ s fotoaparátem však nepostavil nikam daleko od světel

Další informace »

Poslední čtenářská fotografie

Průlet NEA 2014JO25 - 1 den po největším přiblížení Zemi (23MB animated GIF)

1 den po nejbližším přiblížení Zemi, již znatelně zpomalený pohyb vůči hvězdnému poli. Zrychleno 225x. technika: HEQ5, SW R102/500, Atik 314L+, expozice 15s, trackováno na planetku, efemeridy z NASA Horizons

Další informace »