Úvodní strana  >  Společnost  >  Ocenění ČAS  >  Nušlova cena

Nušlova cena

František Nušl Autor: archiv
František Nušl
Autor: archiv

Cena Františka Nušla je určena k ocenění významných osobností za jejich celoživotní vědeckou, odbornou, pedagogickou, popularizační nebo organizační práci v astronomii a příbuzných vědách. Cena byla udělována v letech 1938-1949, k jejímu obnovení došlo symbolicky po padesátileté přestávce v roce 1999.

František Nušl se narodil v Jindřichově Hradci 3. prosince 1867. Po absolvování zdejšího gymnázia studoval matematiku, fyziku a astronomii na Karlově Univerzitiě v Praze. Poté vyučoval matematiku a fyziku v Hradci Králové a v Praze.

Franišek Nušl stál u vzniku ondřejovské observatoře a později byl i jejím prvním ředitelem. V roce 1904 se habilitoval na Karlově univerzitě v astronomii, od roku 1908 působil jako profesor matematiky na ČVUT v Praze. Roku 1922 byl jmenován ředitelem Státní hvězdárny v Praze a předsedou České astronomické společnosti. Od roku 1928 se stal také profesorem astronomie na Univerzitě Karlově.

František Nušl zemřel 17. září 1951 v Praze. 

Více o Františku Nušlovi...

Laureáti Ceny Františka Nušla

 
Rok Laureát Planetka
2015 prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc. (*13. 10. 1949) 31109
2014 prof. RNDr. Petr Heinzel, CSc. (* 9. 11. 1950)  
2013 doc. RNDr. Marian Karlický, DrSc. (* 20. 10. 1949)  
2012 Ing. Antonín Rükl (* 22. 9. 1932) 15395
2011 RNDr. Jiří Grygar, CSc. (* 13. 3. 1936) 3336
2010 RNDr. Luboš Kohoutek, CSc. (* 29. 1. 1935) 1850
2009 RNDr. Pavel Mayer, DrSc. (* 7. 11. 1932)  
2008 Prof. RNDr. Ivan Hubený, CSc. (* 5. 6. 1948)  
2007 Ing. Jan Vondrák, DrSc. (* 12. 9. 1940) 35356
2006 RNDr. Zdeněk Sekanina, CSc. (* 12. 6. 1936) 1913
2005 RNDr. Ladislav Sehnal, DrSc. (* 5. 2. 1931, † 26. 10. 2011) 14206
2004 RNDr. Zdeněk Ceplecha, DrSc. (* 27. 1. 1929, † 4. 12. 2009) 2198
2003 Doc. RNDr. Josip Kleczek, DrSc. (* 22. 2. 1923, † 5. 1. 2014) 2781
2002 Doc. RNDr. Zdeněk Švestka, DrSc. (* 30. 9. 1925, † 2. 3. 2013) 17805
2001 RNDr. Ladislav Křivský, CSc. (* 8. 12. 1925, † 24. 4. 2007) 23583
2000 Prof. RNDr. Miroslav J. Plavec, DrSc. (* 7. 10. 1925, † 23. 1. 2008) 6076
1999 Doc. RNDr. Luboš Perek, DrSc., dr.h.c. (* 26. 7. 1919) 2900

Poválečné období (přestávka 1953 - 1998)

1952 Alois Peřina (* 27. 7. 1907, † 14. 12. 1976)  
1949 Luisa Landová - Štychová (* 31. 1. 1885, † 31. 8. 1969)  
1948 Karel Novák (* 24. 11. 1887, † 11. 6. 1958)  
1947 Ing. Vilém Gajdušek (* 16. 4. 1895, † 22. 1. 1977) 3603
1946 Ludmila Pajdušáková (* 29. 6. 1916, † 6. 10. 1979) 3636
1945 Bedřich Čurda - Lipovský (* 20. 11. 1893, † 29. 8. 1954)  
1944 Ing. Viktor Rolčík (* 12. 3. 1885, † 29. 8. 1954) 6508
1943 Karel Anděl (* 28. 12. 1884, † 17. 3. 1948) 22465
1942 Jindřich Zeman (* 31. 1. 1894, † 18. 11. 1978) 33528
1941 Josef Klepešta (* 4. 6. 1895, † 12. 7. 1976) 3978
1940 RNDr. Vladimír Guth (* 3. 2. 1905, † 24. 6. 1980) 3419
JUC. Jan Kvíčala (* 15. 1. 1913, † 25. 2. 1972) 29476
Ing. Jaroslav Štěpánek (* 5. 1. 1901, † ?)  
Alois Vrátník (* 19. 11. 1911, † 1992)  
1939 Antonín Bečvář (* 10. 6. 1901, † 10. 1. 1965) 4567
1938 Ing. Karel Čacký (* 22. 8. 1898, † 10. 1. 1973)  

 

Statut Ceny Františka Nušla

 
 • Cenu Františka Nušla (1867-1951) - dále jen Cenu - uděluje Česká astronomická společnost. Cena byla udělována v letech 1938-1949, poté bylo její předávání přerušeno. Tímto statutem dochází k obnovení Ceny v nové podobě.
 • Cena Františka Nušla je určena k ocenění významných osobností za jejich celoživotní vědeckou, odbornou, pedagogickou, popularizační nebo organizační práci v astronomii a příbuzných vědách.
 • Cena se uděluje nejvýše jednou v roce, nejpozději k výročí narození prof. Nušla (3. prosince).
 • Při udělení Ceny je laureátovi předán diplom. Je-li laureát ochoten přednést přednášku o svém díle nebo na jiné zvolené téma, je to vítáno.
 • Návrhy na udělení Ceny podávají obvykle výbory poboček a sekcí ČAS, jsou však přípustné i návrhy jednotlivých členů ČAS. Nejzazší termín k podání návrhů pro daný rok je 30. duben.
 • K posouzení návrhů jmenuje předseda ČAS tříčlennou komisi, jejímž předsedou je on sám. Dalšími členy jsou člen výkonného výboru ČAS, pověřený správou Ceny a vybraný astronom vhodné specializace podle došlých nominací. Komise projedná došlé návrhy do jednoho měsíce po svém ustavení a dá doporučení výkonnému výboru ČAS. Jednání komise může mít korespondenční podobu.
 • Výkonný výboru ČAS na své nejbližší schůzi návrh komise schválí nebo zamítne. Nesouhlasí-li výkonný výbor ČAS s doporučením komise, může komise navrhnout na Cenu jiného kandidáta, případně znovu zdůvodnit svůj původní návrh. Rozhodnutí výkonného výboru ČAS o druhém návrhu je konečné.
 • Cena se v daném roce uděluje nejvýše jednomu člověku. Dělení Ceny je výjimečně možné jen v případě, jestliže kandidáti po významnou dobu intenzívně spolupracovali. Výkonný výbor ČAS může podle povahy předložených nominací rozhodnout i o tom, že Cena v daném roce nebude udělena.
 • Při prvním předání Ceny po jejím obnovení budou přečtena jména všech dosavadních laureátů Ceny.

Tento statut byl schválen výkonným výborem ČAS na jeho zasedání dne 27. ledna 1999.

Formální náležitosti návrhů pro udělení Ceny

 • jméno a datum narození navrhovaného laureáta,
 • pracoviště navrhovaného laureáta,
 • kontakt na navrhovaného laureáta,
 • odůvodnění návrhu,
 • stručný životopis navrhovaného laureáta,
 • seznam původních vědeckých prací (případně citací) navrhovaného laureáta,
 • jméno navrhovatele.

Návrhy lze zasílat do VV ČAS na mailovou adresu podaril@jiast.cz (Miloš Podařil), případně na poštovní adresu:

"Česká astronomická společnost, Fričova 298, 251 65, Ondřejov".

Správce Ceny: Miloš PodařilŠtítky: Nušlova cena


5. vesmírný týden 2016

5. vesmírný týden 2016

Přehled událostí na obloze od 1. 2. do 7. 2. 2016. Měsíc před novem bude viditelný ranní obloze. Jupiter můžeme pozorovat v pozdním večeru a druhé polovině noci. Ráno v záři vycházejícího Slunce máme Venuši a Merkur. Lepší je viditelnost planety Saturn. Mars je v maximální výšce. Kometa Catalina je poblíž severního nebeského pólu. Aktivita Slunce je nízká. Minulý týden patřil geostacionárním družicím, tento týden bychom se mohli dočkat vypuštění několika navigačních satelitů.

Další informace »

Česká astrofotografie měsíce

Venuše 2015

Máme ji na očích poměrně často, někdy zvečera, jindy zrána, někdy jako večernici, jindy jitřenku. Též Zora, nebo též Afrodíta, Ištar či Inanna se nazývá a nazývala. Nezapomněla na ni snad žádná z mytologií. Aby také ano. Vždyť v době svého největšího jasu je na nebi opravdu

Další informace »

Poslední čtenářská fotografie

Catalina pri malom voze

C 600 D, f50, 3x 20 sek

Další informace »