Úvodní  >  Autoři  >  Jaroslav Šimek

Autor: Jaroslav Šimek

O autorovi

Jaroslav Šimek

Ing. Jaroslav Šimek (*1946, Brno) je český geodet. Mezi lety 1963-1968 vystudoval obor geodézie na ČVUT v Praze, v letech 1973 – 76 postgraduálně geofyziku na MFF UK. Zabýval se problematikou  realizace rozsáhlých kontinentálních geodetických sítí a určováním charakteristik tíhového pole.  V letech 1988 – 2009 byl vedoucím Geodetické observatoře Pecný VUGTK, v.v.i.  Zastával řadu mezinárodních funkcí významných pro rozvoj oboru v ČR. V rámci Středoevropské iniciativy (SEl) pracoval v sekci C-geodézie Komitétu věd o Zemi jako zástupce ČR,  byl  mezinárodním  koordinátorem projektu CI-spojení geodetických sítí,  zástupcem  ČR v geodynamických projektech CERGOP a  vedl studijní skupinu pro přesné určování výšek geodynamických stanic. Dále byl zástupcem ČR v mezinárodním gravimetrickém projektu UNIGRACE zaměřeném na unifikaci tíhových systémů. V  Mezinárodní geodetické asociaci  působil v subkomisi pro Evropu EUREF, v letech 1998 – 2008 byl členem technické pracovní skupiny EUREF, nyní je členem technické skupiny pro Evropskou kombinovanou geodetickou sítˇ. V současné době je předsedou mezinárodní organizace EUPOS® zaměřené na budování a provozování aktivních GNSS sítí ve střední a východní Evropě, delegátem Komitétu pro GNSS Kanceláře pro záležitosti kosmického prostoru OSN a členem znalostní sítě pro určování polohy (PosKEN) EuroGeographics.25.11.2016 Vzpomínka: Georgij Karský – zeměměřič a průkopník v kosmonautice

(přečteno 6 718x)