O soutěži

ČAM - Česká astrofotografie měsíce (O soutěži)

Historické milníky soutěže ČAM

Logo ČAM. Autor: ČAS.
Logo ČAM.
Autor: ČAS.
1. prosince 2005: Dámy a pánové, vážení kolegové, ČAM (Česká astrofotografie měsíce) je český projekt podobný mezinárodnímu projektu „Astronomický snímek dne" (Astronomical picture of day). Rádi bychom vyhlášením České astrofotografie měsíce ukázali veřejnosti také české fotografie. Kritéria pro výběr fotografie měsíce jsou velmi široká a zdaleka se nevztahují pouze k technické dokonalosti snímku nebo odbornosti tématu. Může se tak stát, že jeden měsíc může "vyhrát" objevový snímek profesionální observatoře, zatímco druhý měsíc bude vybrán snímek začínajícího amatéra, který v sobě nese emotivní náboj člověka, který pozoruje oblohu nad sebou. Rádi bychom tak dali možnost každému. Uvědomujeme si, že to není lehký úkol a že budeme konfrontováni s kritickými názory. Pevně ale věříme, že se nám podaří přivést na svět věc, která potěší řadu lidí. Chceme oslovit co nejširší počet fotografů a povzbudit tak zájem nových zájemců o astronomii.Vyzýváme všechny, kteří mají rádi astronomii, a to jak amatéry tak i profesionály, aby podpořili tuto akci nejen pochopením, ale i vlastním zasíláním fotografií a propagací projektu. Téměř všichni profesionální astronomové začínali jako amatéři a tak doufáme, že si na své začátky vzpomenou a i když ČAM nemá s vědou přímou souvislost, tak tento projekt aktivně podpoří.

1. února 2011: Dámy a pánové, vážení kolegové, ČAM (Česká astrofotografie měsíce) má za sebou již více jak pět let fungování. Za tu dobu přišlo velké množství fotografií nejrůznějšího astronomického zaměření. Velmi potěšující, a to byl jeden ze záměrů soutěže, je především to, že kvalita zasílaných fotografií stále stoupá. To svědčí o velké vytrvalosti, zlepšování postupů a metod. Za dobu fungování ČAM je na mnohých zasílaných fotografiích zřetelný technologický posun k lepšímu. Naše fotografie mohou směle soupeřit se zahraničními a v některých případech je i předčí. A o to nám šlo. Posunout pomyslnou laťku české astrofotografie směrem nahoru. Za to patří dík především všem přispívajícím fotografům.

Logo filrmy Projectsoft. Firma sponzoruje ČAM již od roku 2006. Autor: ProjectSoft
Logo filrmy Projectsoft. Firma sponzoruje ČAM již od roku 2006.
Autor: ProjectSoft
Českou astrofotografii měsíce vyhlašuje Česká astronomická společnost ve spolupráci s Hvězdárnou v Úpici na základě návrhu Zdeňka Bardona. Tento projekt nemá komerční charakter. Doufáme, že se z ČAM stane tradice, která obohatí astronomické prostředí. Prosíme o podporu projektu ČAM uvedením loga soutěže na Vašich stránkách s odkazem na www.astro.cz/cam. Od počátku soutěž podporuje firma ProjectSoft, za což nesmírně  děkujeme!

Aby se i nadále dařilo soutěž rozvíjet, tak fotografujte a posílejte fotografie! Jak se to daří doposud, můžete shlédnout v galerii ČAM. Jasné nebe všem přeje ČAM!

Vyšla kniha Nebeské perly české a slovenské astrofotografie! Autor: ČAM.
Vyšla kniha Nebeské perly české a slovenské astrofotografie!
Autor: ČAM.
30. června 2016: Po několikaleté dobrovolné, avšak nesmírně náročné práci mnoha nadšených lidí spatřila světlo světa dlouho očekávaná kniha „Nebeské perly české a slovenské astrofotografie“. Kniha je průvodcem vítězných snímků soutěže České astrofotografie měsíce (ČAM) za deset let existence soutěže v Česku a na Slovensku. Překrásné a někdy až revoluční astrofotografie těch opravdu nejlepších – např. prof. Miloslava Druckmüllera, Martina Myslivce, Martina Gembece, Zdenka Bardona, Pavla Pecha a mnoha jiných – jsou doplněny prozaickými průvodními texty Marcela Bělíka. Každý člen ČAS dostane knihu zdarma a další výtisky budou k dispozici na hvězdárnách či k zakoupení online přes internet. Poděkování patří ČAS, SuH Hurbanovo, firmě ProjectSoft HK a.s. a SZA - Slovenskému zväzu astronómov.

prosinec 2020: Česká astrofotografie měsíce (ČAM) už není slečnou na prahu rozkvětu krásy, ale obzvláště pro fotografy zachycující nebeské úkazy přitažlivou a respektovanou dámou. Ano, v prosinci 2020 oslavila patnácté narozeniny a stabilně září na českém a slovenském astronomickém nebi. Určitě stojí za to si tak významný počin krátce připomenout v článku Česká astrofotografie měsíce patnáctiletá.

Partneři ČAM

Logo Slovenského zväzu astronómov. Autor: SZA.
Logo Slovenského zväzu astronómov.
Autor: SZA.
Amatérská prohlídka oblohy APO - logo. Autor: APO.
Amatérská prohlídka oblohy APO - logo.
Autor: APO.
ČAM by dnes nebyla tam, kde je, kdyby nebylo významné spolupráce s dalšími institucemi a společnostmi. Děkujeme naším partnerům!

Spolupracující média

Dále děkujeme těmto českým médiím za spolupráci:

FAQ aneb často kladené dotazy

ČAM je fotografií Měsíce nebo měsíce?

ČAM je soutěží vyhlašovanou každý měsíc (kalendářní) a do soutěže lze zasílat snímky typu deep-sky, planet, Měsíce, Slunce, zatmění, zákrytů, stop meteorů, zajímavých atmosférických jevů apod. Jsou vítány i objevové snímky, které se neřadí k typu "krásná astrofotografie". Jedná se tedy o fotografii měsíce, nikoliv (pouze) Měsíce.

Mohu zasílat opakovaně snímky, které nebyly vybrány na vítězný snímek ČAM?

Ano, je možné zasílat snímky opakovaně. Přednostně se hodnotí snímky došlé v aktuálním měsíci. Můžete tedy zkusit štěstí poměřit síly i v jiném období.

Kde mohu vidět i ostatní došlé snímky a kde se mohu inspirovat?

Došlé snímky jsou dostupné v galerii ČAM - zveřejňovány s dvouměsíčním zpožděním.

Řadu fotografií pro vaši inspiraci je však možné shlédnout v nově zřízené sekci "Účastníci". Do této sekce jsou přidávány internetové odkazy pouze těch astrofotografů, kteří v průběhu soutěže ČAM již zaslali nějaké fotografie. Zde získáte nejen možnou inspiraci, ale i rady, tipy, návody, zkušenosti apod.

Mohu zasílat i snímky jiných než uvedených rozměrů?

Ano, jistě. Zvláště majitelé CCD kamer a planetárních kamer mohou zasílat i jiné než předepsané rozměry. Obzvláště u fotografií planet není možné splnit požadavek na požadované rozměry.

Návod na tvorbu kvalitních JPEG snímků hvězdné oblohy

Pokud ukládáte snímky hvězdné oblohy do formátu JPG, je třeba věnovat pozornost nastavení stupně komprese více, než u klasické fotografie. Tyto snímky jsou velmi náchylné k tomu, že kvalita utrpí při kompresi, která pro běžné denní snímky obvykle vyhovuje a bývá v různých grafických SW nastavena jako výchozí. Pokud používáte Adobe Photoshop, použijte kvalitu 10 nebo 11. Pokud používáte jiný SW, je to třeba vyzkoušet, protože stupnice tam bývá jiná. Poměrně dobře se lze řídit podle velikosti výsledného souboru. JPG snímek o velikosti 800x600 s hvězdnou oblohou by měl mít velikost kolem 250-500 kB, pokud má být kvalitní, 1600x1200 pak 4x tolik. Mnohdy se taková velikost považuje pro účely prezentace na WEBu za příliš velkou, ale pro naše účely je tomu prostě tak. Platí pravidlo, že čím je ve snímku hvězdné pozadí hustší, tím větší bude výsledná velikost při zachování kvality a také tím dříve je vidět vysoký stupeň komprese. Snímky ostatních žánrů (náladové večerní snímky, planety, Měsíc, meteorologické jevy...) se chovají obdobně jako běžné denní snímky a komprese může být tedy o něco větší.

Tým porotců České astrofotografie měsíce

RNDr. Pavel Ambrož, CSc.
RNDr. Pavel Ambrož, CSc.
Zdeněk Bardon
Zdeněk Bardon
Ing. Marcel Bělík
Ing. Marcel Bělík
RNDr. Ambrož Pavel, CSc.
Astronomický ústav AV ČR
Bardon Zdeněk
amatérský astronom fotograf
Ing. Bělík Marcel
ředitel Hvězdárny v Úpici
Jan Hovad
Jan Hovad
Ing. Martin Cholasta
Ing. Martin Cholasta
Mgr. Daniela Korčáková, Ph.D.
Mgr. Daniela Korčáková, Ph.D.
Hovad Jan
amatérský astronom
Ing. Cholasta Martin
Hvězdárna a planetárium v Hradeci Králové
Mgr. Korčáková Daniela, Ph.D.
Astronomický ústav UK
Mgr. Richard Kotrba
Mgr. Richard Kotrba
Mgr. Karel Mokrý
Mgr. Karel Mokrý
Ing. Martin Myslivec
Ing. Martin Myslivec
Mgr. Kotrba Richard
amatérský astronom
Mgr. Mokrý Karel
amatérský astronom
Ing. Myslivec Martin
amatérský astronom fotograf
Pavel Suchan
Pavel Suchan
RNDr. Pavol Rapavý
RNDr. Pavol Rapavý
Mgr. Viktor Votruba, Ph.D.
Mgr. Viktor Votruba, Ph.D.
Suchan Pavel
Astronomický ústav AV ČR
RNDr. Rapavý Pavol
ředitel Hvězdárny Rimavská Sobota
Mgr. Votruba Viktor, Ph.D.
astrofyzik, Masarykova univerzita
 
Jana Žďárská Autor: Jana Žďárská
Jana Žďárská
Autor: Jana Žďárská
 
  Mgr. Jana Žďárská
Fyzikální ústav AV ČR
 

Všichni porotci ČAM pracují dobrovolně, zdarma a bez nároku na odměnu.

Do týmu byli přizváni i aktivní astrofotografové, kteří mohou zasílat své fotografie do ČAM, ale nemohou je navrhnout do výběru. Pokud někdo z poroty navrhne fotografii zaslanou jiným členem poroty, příslušný porotce se již volby v daném měsíci neúčastní (citace části pravidel). Předpokládáme, že každý pochopí důvody, proč jsme využili zkušeností našich porotců právě s astrofotografií.Štítky: ČAM


48. vesmírný týden 2021

48. vesmírný týden 2021

Přehled událostí na obloze a v kosmonautice od 29. 11. do 5. 12. 2021. Měsíc bude v novu a je vidět na ranní obloze, obtížně i s planetou Mars. Před svítáním bude nejlépe pozorovatelná poměrně jasná kometa C/2021 A1 (Leonard), která 3. 12. projde kolem kulové hvězdokupy M3. Večerní obloha nabízí pětici planet, tři z nich viditelné pouhým okem – Venuši, Jupiter a Saturn. Aktivita Slunce je nízká, ale mohli jsme pozorovat CME a Merkur. Na cestě k planetce je sonda DART. Země poskytla svou pohybovou energii sondě Solar Orbiter, která se kolem ní prosmýkla skrz nebezpečné zóny družic a trosek. Před 200 lety se narodil Wilhelm Tempel, jehož jméno nese řada komet.

Další informace »

Česká astrofotografie měsíce

IFN v souhvězdí Andromedy (11h 20min)

Titul Česká astrofotografie měsíce za říjen 2021 obdržel snímek „IFN v souhvězdí Andromedy", jehož autorem je Martin Vyhlídal     Souhvězdí Andromedy je pravděpodobně jednou z nejčastěji fotografovaných oblastí naší noční oblohy. Díky tomu, že se v něm nachází nejjasnější ze

Další informace »

Poslední čtenářská fotografie

Venuša, Jupiter a Saturn na večernej oblohe

Venuša, Jupiter a Saturn na večernej oblohe

Další informace »