Úvodní strana  >  Články  >  Ostatní  >  Catch a Star! 2007: Vítězná cesta na Paranal 2

Catch a Star! 2007: Vítězná cesta na Paranal 2

Pokračování textu z první části článku

Paranal - foto ESO
Paranal - foto ESO
Evropská jižní observatoř ESO a Evropská asociace pro vzdělávání v astronomii EAAE vyhlásily v roce 2006/2007 již pátý ročník mezinárodní středoškolské soutěže Catch a Star! (Chyť hvězdu), letos s oficiálním názvem Catch a Star! 2007. Soutěž byla rozdělena do tří kategorií. V kategorii „Artists“ zasílali studenti do soutěže své výtvarné práce s astronomickým námětem. V dalších dvou kategoriích s názvy "Adventurers" a "Researchers" se do soutěže zasílaly psané projekty na libovolná témata z oblasti astronomie. Kategorie Researchers byla hlavní kategorií celé soutěže a projekty studentů musely splňovat blíže specifikovaná kritéria - projekt musel být napsán v angličtině, musel obsahovat přesný výčet literatury, nastínění možností pozorování popisovaného jevu pomocí VLT, ALMA nebo E-ELT, atd. Pro vítěze v kategorii "Researchers" byl připraven týdenní výlet do Chile na horu Paranal, kde se nacházejí čtyři 8.2 metrové dalekohledy ESO VLT, následující tři ceny spočívaly v návštěvě evropských astronomických observatoří. Dalšími cenami ve všech kategoriích byly počítačové programy, plakáty, apod.

Druhý den na Paranalu

Druhý den nás čekal odjezd zpět do Antofagasty. Dopoledne jsme měli volný program. Počasí bylo nádherné. Obloha byla jasná, typická pro Paranal. Vyjeli jsme tedy ještě jednou na plošinu k VLT a rozhlédli se odtud po okolí. Na Paranalu se skutečně střetává nádherná příroda s nejvyspělejší technikou na světě. Na jedné straně vidíte majestátné Andy, na straně druhé pouhých 12km vzdálený Tichý oceán. Vegetace se v okolí hledá opravdu jen stěží. Slunce hodně pálí.

Středisko druhý den. Autor: Marek Tyle
Středisko druhý den.
Autor: Marek Tyle
Středisko druhý den (foto: Marek Tyle).
Výhled z plošiny. Autor: Jan Měšťan
Výhled z plošiny.
Autor: Jan Měšťan
Výhled z plošiny (foto: Jan Měšťan).
S Laurou Venturou na plošině. Autor: Marek Tyle
S Laurou Venturou na plošině.
Autor: Marek Tyle
S Laurou Venturou na plošině (foto: Marek Tyle).
VLT. Autor: Marek Tyle
VLT.
Autor: Marek Tyle
VLT (foto: Marek Tyle).
Vulkán Llullaillaco (6720m) vzdálený 190 km. Autor: Jan Kotek
Vulkán Llullaillaco (6720m) vzdálený 190 km.
Autor: Jan Kotek
Vulkán Llullaillaco (6720m) vzdálený 190 km (foto: Jan Kotek).

Po návštěvě VLT na plošině následovala asi hodinka volna a oběd. Navštívili jsme nedaleké okolí. Přímo ze střediska se dá jít pěšky až na Paranal, člověk musí vše nahlásit, potom obdrží vysílačku - poušť může být zrádná. Zajímavý byl 30cm NEWTON nacházející se venku před ubytovacími budovami. Po prohlídce okolí jsem šel s Honzou Kotkem navštívit zdejší tělocvičnu. Zahráli jsme si futsal, vybavení je zde opravdu slušné - byly zde k mání i dvoje brankařské rukavice ;-) Na bazén již bohužel nezbyl čas, místo toho jsme se zapovídali při obědě s panem Šteflem, čehož samozřejmě nelituji :-) Jeho vyprávění byla pro mě opravdu cenná, navíc se pan Štefl velmi dobře poslouchá. Po obědě jsme se rozloučili a vydali se společně s Laurou Venturou po 14. hodině jeepem zpět do Antofagasty.

Sběr místní horniny. Autor: Marek Tyle
Sběr místní horniny.
Autor: Marek Tyle
Sběr místní horniny (foto: Marek Tyle).
Rostlinka v poušti :-). Autor: Marek Tyle
Rostlinka v poušti :-).
Autor: Marek Tyle
Rostlinka v poušti :-) (foto: Marek Tyle).
Odjezd do Antofagasty, tak zase někdy příště ;-). Autor: Marek Tyle
Odjezd do Antofagasty, tak zase někdy příště ;-).
Autor: Marek Tyle
Odjezd do Antofagasty, tak zase někdy příště ;-) (foto: Marek Tyle).

Šance i pro české astronomy

O Paranalu samotném bych mohl psát celé hodiny. Návštěva na nás všechny udělala velký dojem. Paranal je velice výjimečné místo. Astronomové z celého světa zde mají šanci pracovat a pozorovat oblohu těmi nejlepšími přístroji na světě. Na Paranalu jsou potřeba jak astronomové - specialisté na vědu, tak softwaroví inženýři, kterých je zde v současnosti nedostatek. Systém práce na Paranalu je náročný, vše se musí pozorovat s naprostou časovou přesností, čas je na Paranalu potom velmi efektivně využíván. Pokud doba mezi dvěma pozorovacími programy přesáhne 2 minuty, je nutné o tom sepsat zprávu. Každý astronom je pečlivě hlídán, časové prodlevy jsou všem zaznamenávány. Není se čemu divit, do zařízení na Paranalu je investováno mnoho peněz a takový systém práce je prostě nutný. Do ESO přicházejí od astronomů a skupin astronomů z celého světa stále nové návrhy na pozorování. Pokud je návrh schválen, astronom si sám vybere, zda vycestuje k dalekohledům osobně nebo zda bude během pozorování komunikovat s příslušným oddělením v Garchingu (Evropské ústředí ESO poblíž Mnichova).

V současné době ESO rozbíhá projekt ALMA (Atacama Large Millimeter Array). Jedná se o systém více než šedesáti 12 metrových radioteleskopů, které bude možno přemisťovat podle potřeb pozorovatele. ALMA bude vybudována do roku 2012 ve výšce 5 000 metrů v chilské poušti Atacama v oblasti zvané Llano de Chajnantor. Vybírá se již také vhodná lokalita pro stavbu obřího 42 metrového zrcadlového dalekohledu E-ELT. ESO disponuje rovněž observatoří La Silla, která se nachází asi 600km severně od Santiaga. Je tedy do budoucna rozhodně o čem přemýšlet. Je potřeba, aby se i čeští astronomové začali ucházet o místa na observatořích ESO, ať už na Paranalu či jinde, popř. aby se také české firmy začaly ucházet o zakázky na nových i stávajících projektech ESO. Nutno připomenout, že Česká republika do ESO vstoupila na počátku tohoto roku.

Antofagasta a jiná města

Po příjezdu do Antofagasty jsme se ubytovali v hotelu s názvem Antofagasta :-) Následující den nás čekala návštěva astronomického institutu při katolické univerzitě. Za doprovodu průvodce jsme si mohli celou univerzitu prohlédnout. Katolická univerzita je velice dobře vybavená, studentům nabízí kromě dobrých podmínek pro studium přírodních či humanistických věd velkou knihovnu, vlastní jídelnu či prostornou tělocvičnu. Astronomický institut vlastní několik observatoří v poušti. Po návštěvě univerzity nás čekal volný odpolední program. Věnovali jsme jej návštěvě centra Antofagasty. Podívali jsme se také k Tichému oceánu. Navštívili jsme kanceláře ESO v Antofagastě, které se nacházely hned před naším hotelem. S jejich hledáním byl však nejdříve problém. Ozkoušel jsem tak svou španělštinu. Paní, které jsem se na kanceláře zeptal, mi rozuměla a snažila se pomoci, jak jen to šlo. Chilané jsou opravdu ochotní. S paní jsme šli do několika hotelů a infocenter, všude se s námi pomáhala ptát, až jsme se dobrali ke správné adrese. Kanceláře jsou však malé a najít je bylo přesto těžké, na mapě byly vyznačeny jen zhruba. Hledali jsme ve špatném bloku. Náhle před námi vyšla z jedné cestovní agentury zmiňovaná pomocnice při hledání. Dovedla nás až na místo :-)

Před astronomickým institutem. Autor: sekretářka univerzity
Před astronomickým institutem.
Autor: sekretářka univerzity
Před astronomickým institutem (foto: sekretářka univerzity).
Hotel Antofagasta. Autor: Jan Kotek
Hotel Antofagasta.
Autor: Jan Kotek
Hotel Antofagasta (foto: Jan Kotek).
Antofagasta, město v poušti. Autor: Marek Tyle
Antofagasta, město v poušti.
Autor: Marek Tyle
Antofagasta, město v poušti (foto: Marek Tyle).
Zastávka při odjezdu na letiště v Antofagastě. Autor: taxikář
Zastávka při odjezdu na letiště v Antofagastě.
Autor: taxikář
Zastávka při odjezdu na letiště v Antofagastě (foto: taxikář).
Terasovité pobřeží v Antofagastě. Autor: Marek Tyle
Terasovité pobřeží v Antofagastě.
Autor: Marek Tyle
Terasovité pobřeží v Antofagastě (foto: Marek Tyle).

Večer následoval odlet z Antofagasty zpět do Santiaga. Ubytovali jsme se opět v ESO Guesthouse. Druhý den proběhla návštěva Valparaísa, přístavního města, které se nachází asi 100km od Santiaga. Valparaíso je ještě starší než samotné Santiago. Jeli jsme zde jednou z mnoha lanovek typických pro Valparaíso. Průvodce nám ukázal většinu zajímavých a důležitých míst. Naobědvali jsme se v místní restauraci, v hlavní roli byly samozřejmě mořské plody.

Poslední den nás čekala návštěva kanceláří ESO v Santiagu. Ujala se nás Laura Ventura. Kanceláře se nacházejí v klidné čtvrti, areál je pěkně vyzdoben. Astronomové mají k dispozici velkou knihovnu plnou kvalitních astronomických publikací a časopisů. Prohlédli jsme si také modely největších projektů ESO (ALMA, E-ELT, VLT). Prošli jsme si většinu pracovišť, každý zde má svůj pracovní kout. Z přednášky Laury Ventury jsme se o ESO a kancelářích v Santiagu dozvěděli ještě něco více. Je dobré, že kanceláře ESO v Santiagu, Garchingu i samotný Paranal jsou vzájemně propojeny, v každém z těchto center se nachází ta obrazovka s webkamerkou (všechny jsem měl tu možnost vidět). Zajímavostí je, že ve venkovním areálu kanceláří je brzo k ránu možné spatřit běhat zajíce :-)

Model E-ELT v ESO office v Santiagu. Autor: Laura Ventura
Model E-ELT v ESO office v Santiagu.
Autor: Laura Ventura
Model E-ELT v ESO office v Santiagu (foto: Laura Ventura).
Areál kanceláří v Santiagu. Autor: Marek Tyle
Areál kanceláří v Santiagu.
Autor: Marek Tyle
Areál kanceláří v Santiagu (foto: Marek Tyle).
Kanceláře v Santiagu. Autor: Marek Tyle
Kanceláře v Santiagu.
Autor: Marek Tyle
Kanceláře v Santiagu (foto: Marek Tyle).

Následovala odpolední procházka Santiagem. Odlet do Evropy proběhl druhý den ráno. Letěli jsme opět přes Sao Paulo a Curych. V Sao Paulu tentokrát proběhla tří hodinová pauza a výstup do letištní haly, který se neobešel bez kontrol. Po dlouhých kontrolách byl z čekající místnosti pozorovatelný nádherný západ Slunce za horami. Po tomto západu následoval odlet. 18. srpna kolem 14. hodiny jsme se ocitli opět v České republice.

Policisté v Santiagu. Autor: Marek Tyle
Policisté v Santiagu.
Autor: Marek Tyle
Policisté v Santiagu (foto: Marek Tyle).
Západ Slunce v Sao Paulu s naším airbusem. Autor: Marek Tyle
Západ Slunce v Sao Paulu s naším airbusem.
Autor: Marek Tyle
Západ Slunce v Sao Paulu s naším airbusem (foto: Marek Tyle).

Cesta do Chile pro nás byla velkým přínosem. Kromě návštěv vědeckých pracovišť ESO jsme ocenili také návštěvy chilských měst za doprovodu zkušených průvodců. Měli jsme tak možnost nahlédnout alespoň trochu do chilské kultury a poznat krásnou zemi mnoha rozdílů.

V souvislosti s naší cestou bych rád poděkoval

  • firmě Sony Česká republika s.r.o. za zapůjčení digitální HDD videokamery na cestu
  • dobrodruhovi a polárníkovi panu Jaroslavu Pavlíčkovi
  • městu Písek za poskytnutí reprezentačních předmětů města
  • Gymnáziu Písek za obecnou podporu
  • Evropské jižní observatoři za vynikající organizaci našeho pobytu

WWW odkazy k článku
O autorovi38. vesmírný týden 2018

38. vesmírný týden 2018

Přehled událostí na obloze od 17. 9. do 23. 9. 2018. Měsíc je mezi čtvrtí a úplňkem. Venuše je nejlépe viditelná ve dne, Jupiter jen večer velmi nízko na jihozápadě. Mars a Saturn jsou nízko v okolí jižního obzoru. Viděli jsme další start a přistání Falconu 9. Odstartovala poslední Delta II. Počasí odložilo start japonské nákladní lodi. Před 15 roky jsme se rozloučili se sondou Galileo u Jupiteru a před 10 lety s panem profesorem Emilem Škrabalem. Začíná astronomický podzim.

Další informace »

Česká astrofotografie měsíce

Radiant

Titul Česká astrofotografie měsíce za srpen 2018 obdržel snímek „Radiant“, jehož autorem je Lukáš Veselý   Kdo by je neznal … srpnové padající hvězdy jsou velmi populární i mezi neastronomy. Ostatně, s téměř železnou pravidelností se opakují rok co rok za příjemných prázdninových

Další informace »

Poslední čtenářská fotografie

Mesic

krater Clavius

Další informace »