Úvodní strana  >  Články  >  Ostatní  >  Pamětní mince ČNB k příležitosti 100. výročí České astronomické společnosti - historie a okolnosti vzniku

Pamětní mince ČNB k příležitosti 100. výročí České astronomické společnosti - historie a okolnosti vzniku

Pamětní mince ČNB k příležitosti 100. výročí České astronomické společnosti - líc
Autor: Martin Černický

Česká národní banka vydá k příležitosti 100. výročí vzniku České astronomické společnosti (založena 1917) dne 6. prosince 2017 stříbrnou pamětní minci o nominální hodnotě 200,- Kč. Slavnostní uvedení do oběhu proběhne ve spolupráci s Evropskou numizmatickou asociací ve středu 6. prosince 2017 v prostorách Štefánikovy hvězdárny v Praze.

 

Tento krátký text jsem sepsal z důvodu, že lidská paměť je příliš krátká a za rok, neřku-li za 10 let bych si celý sled událostí již těžko vybavil a ztratil by se za mlhou zapomnění. Impulsem k jeho napsání byl okamžik včerejšího večera (sobota 4. listopadu 2017 po úžasném semináři ke 100 let ČAS na petřínské Štefánikově hvězdárně), kdy jsem se snažil vzpomenout si, před jakou dobou mne to vlastně poprvé napadlo. A samotného mne překvapilo, že to bylo již počátkem roku 2015!

Takže od počátku…

Prvotní impuls

Výkonný výbor ČAS se začal zabývat přípravou oslav 100. výročí Společnosti již na podzim roku 2014, s dostatečným předstihem, aby se vše včas stihlo. Začalo to sepisováním nápadů na sezeních Výkonného výboru společnosti s tím, že první „oficiální“ pracovní diskuze bude součástí tzv. Malého setkání složek společnosti, které pravidelně probíhá v lednu každé roku. Již v rámci diskuzí VV se objevil námět na nějakou pamětní minci/plaketu.

Malé setkání složek následně proběhlo 10. ledna 2015, jako obvykle na Spořilově v zasedací místnosti Geofyzikálního ústavu, a jedním z hlavních bodů programu byla diskuze o oslavách ke 100 let ČAS. Probíraly se náměty akcí, organizační otázky, propagační předměty atd. Jedním z námětů bylo nechat vyrobit a dát členům pamětní minci - při této diskuzi jsem upozornil na to, že správné je uvádět „medaili“, neboť mince smí vydávat pouze Česká národní banka…

A v tu chvíli jsem si uvědomil, že ČNB již dlouhodobě vydává pamětní mince k různým výročím a událostem! Myšlenku jsem ale vzápětí zaplašil s tím, že kdovíjak to chodí, kdo a jak o tom rozhoduje a jestli my, jako malá neznámá společnost, máme vůbec šanci toto nějak zařídit. Nicméně jsem tento nápad posléze vyřkl nahlas s tím, že se k tomu pokusím něco zjistit. Bylo to kvitováno pozitivně, že to je zajímavý nápad. No a tím to všechno začalo!

Zařizování a návrh mince

Jelikož jsem měl nějaké drobné povědomí o pamětních mincích, vydal jsem se následující týden rovnou na webové stránky ČNB hledat konkrétní informace. Zde jsem našel celou sekci týkající se numizmatiky a pamětních mincí. Nicméně nějaký kontakt na odpovědné osoby ČNB zde chyběl. Po chvilce pátrání jsem si říkal, že mi asi nezbude nic jiného, než využít obecné kontaktní informace a jít přes informační linku - což se mi příliš nechtělo… Vrátil jsem se tedy znovu na stránky a prohlížel vše týkající se numizmatiky. A po chvilce našel v plánu emisí mincí, že obsahuje odkazy na soutěžní podmínky. Otevřel jsem náhodně odkaz na soutěžní podmínky jedné mince a je začal procházet. A vzápětí zajásal: Dokument obsahoval kontakt na paní z ČNB, které se měly vytvořené umělecké návrhy zaslat!

Nelenil jsem a na uvedené číslo ihned drze zavolal. Měl jsem štěstí, telefon zvedla velmi milá a vstřícná paní. Krátce jsem jí vylíčil, o co se mi jedná… Aniž bych si stačil připustit nějaké obavy, že mne pošle do háje, překvapila mne rychlá a vstřícná odpověď: „Sto let České astronomické společnosti? To je velmi zajímavé, jak to, že jsme toto nezaregistrovali sami?“ No a pak již probíhala příjemná konverzace, kde jsem se dozvěděl, že sice již mají emisní plán na rok 2017 téměř uzavřený, ale že je to natolik zajímavé výročí, že nevidí důvod, proč jej do plánu ještě nepřidat. Nicméně že je potřeba poslat oficiální žádost bankovní radě ČNB, která emisní plán schvaluje. Vyjasnili jsme si, co by měla taková žádost obsahovat a kam jí přesně zaslat a rozloučili se. „No tak to se povedlo na poslední chvíli“, říkal jsem si, když jsem zavěsil!
Ihned jsem informoval Výkonný výbor a společně jsme rozběhli přípravu dopisu. Hlavní část žádosti tvořila Preambule, kterou sepsal RNDr. Jiří Grygar jako hlavní motto k výročí Společnosti. Žádost, podepsanou předsedou a čestným předsedou ČAS, jsme odeslali dne 2. února 2015 do ČNB a pak již jen netrpělivě čekali.

Dne 12. března přišel na Výkonný výbor e-mail s informací, že bankovní rada 11. března 2015 schválila doplnění emisního plánu na rok 2017 o stříbrnou pamětní minci 200 Kč k 100. výročí založení České astronomické společnosti. Hurá, je to doma!

S paní z ČNB jsem si ujasnil další postup. Sdělila mi, že někdy v polovině roku 2016 proběhne umělecká soutěž, které se za ČAS zúčastní zástupce jako odborný poradce komise. Dále nás včas před soutěží vyzve, abychom dodali výtvarníkům nějaké podklady vážící se k výročí a historii společnosti jako vodítka autorům pro návrhy.

Realizace mince


V únoru roku 2016 jsme v rámci Výkonného a přípravného výboru pro oslavy 100 let ČAS začali diskutovat, kdo bude odborným poradcem, jestli budeme pořizovat minci plošně pro všechny členy, v jaké kvalitě (standard nebo špičková) a co by se nám líbilo za motiv na minci. Po diskuzích jsme se přiklonili k variantě špičkové (cena cca 480,- Kč) s tím, že ji hromadně zajistíme pro členy, kteří si ji objednají a zaplatí - náklady pro ČAS v případě pořízení mince všem by byly neúnosné. Přípravný výbor a VV také pověřil mojí maličkost stát se u soutěže odborným poradcem, což mne velmi potěšilo (když sis to navařil, tak si to také sněz…).

24. srpna 2016 se ozvala ČNB, že potřebují ty podklady pro soutěž. Zaslal jsem jim opět text Preambule k stoletému výročí, odkaz na naše webové stránky, odkazy na informace o prof. Nušlovi, petřínské hvězdárně a nějaké schematické obrázky dalekohledů. Banka dále projevila zájem o kontakty na žijící příbuzné prof. Nušla a po výměně informací se jim podařilo úspěšně spojit s filozofem a prof. Janem Sokolem, vnukem prof. Nušla, který se stal dalším odborným poradcem soutěže. Uzávěrka pro podání návrhů byla 27. října 2016 a zúčastnilo se 18 výtvarníků, kteří předložili celkem 27 sádrových modelů.

Soutěž proběhla 8. listopadu 2016 dopoledne v budově ČNB na Příkopech. Pro mne, jako laika, to bylo velmi zajímavé dopoledne, zakončené příjemným společným obědem. Komise má ustálené členy, zástupce banky, výtvarníků a České mincovny a.s., která  ražbu mincí provádí. Soutěž probíhala tříkolově: V každém kole se vybíral určitý počet nejlepších návrhů, který postoupil do dalšího kola. Do druhého kola postoupilo návrhů 15, do třetího již jen 5 nejlepších, z kterých se ve třetím kole vybíral vítěz. Návrhy byly předložené formou sádrových odlitků o průměru 20 cm, avers a reverz každý samostatný odlitek. Komise anonymně hodnotila jejich uměleckou, ale i technickou kvalitu. My s panem prof. Sokolem jsme se vyjadřovali k tomu, jak návrh dobře vystihuje ČAS. Zajímavé bylo pro mne to technické hodnocení, kdy nešlo pouze o to, zda je návrh kvalitně zpracován (v případě vybrání by totiž sloužil přímo jako předloha pro výrobu raznice), ale i o motiv a jeho provedení, jak dobře jej lze realizovat ražbou (poměr lesklých a matných ploch, jemnost struktur apod.). Bylo to celkem zdlouhavé a ne zcela jednoduché, neboť i dle vyjádření členů komise, kteří hodnotí pravidelně, se sešlo hodně kvalitních návrhů… Po nějaké době se podařil užší výběr návrhů do druhého kola, ale výběr nejlepších 3 ve finálním kole byl zdlouhavý. Nakonec hrály právě roli i technické stránky návrhu. Zajímavé bylo, že do finále nepostoupil žádný návrh s portrétem prof. Nušla - bylo jich totiž celkově málo a ten graficky nejzdařilejší byl zase kvalitou provedení ne moc dobrý. Finální kolo probíhalo také celkem dlouho a my s panem Sokolem jsme hráli významnou roli v hodnocení, co nám přijde jako nejvýstižnější motiv naší Společnosti. A věřte, nebylo to vůbec jednoduché! Nakonec vyhrál návrh, který se mě osobně líbil od počátku nejvíce - měl jsem tedy velkou radost. Jednalo se o návrh MgA. Miroslava Schovance za velmi kvalitní a originální ztvárnění části vesmíru v objektivu dalekohledu a za vtipné zakomponování emblému společnosti do meteorického roje. Nicméně paní Vicherová mne upozornila na to, že slovo komise je pouze doporučující a že finální slovo má bankovní rada, která závazně stanoví, která návrh se bude realizovat. Ale že prý obvykle respektují doporučení komise a změny dělají zcela výjimečně!

Návrh pamětní mince ČNB k příležitosti 100. výročí České astronomické společnosti - 1. cena Autor: Martin Černický
Návrh pamětní mince ČNB k příležitosti 100. výročí České astronomické společnosti - 1. cena
Autor: Martin Černický

Výše vyslovené bylo velmi prorocké, neboť bankovní rada na svém jednání dne 1. prosince 2016 nepotvrdila rozhodnutí komise a k realizaci vybrala návrh MgA. Josefa Oplištila, který skončil na druhém místě. Co se dalo dělat… Dost z nás bylo zklamáno, tento návrh se nám ze všech 3 vítězných líbil nejméně, ale na druhou stranu měla bankovní rada pravdu v tom, že tento návrh se nejvíce graficky blížil k minci, kdežto ty ostatní byly spíše „medailového“ typu (čímž předbíhám události další, které najdete ke konci článku).

Pamětní mince ČNB k příležitosti 100. výročí České astronomické společnosti - realizovaný návrh (2. cena) Autor: Martin Černický
Pamětní mince ČNB k příležitosti 100. výročí České astronomické společnosti - realizovaný návrh (2. cena)
Autor: Martin Černický

Ještě se vrátím k soutěži a musím zmínit ten společný oběd. Měl jsem to štěstí, že jsem seděl mezi dvěma úžasnými pány: prof. Janem Sokolem a Ing. Jozefem Pazourem z České mincovny a.s. Nejen že jsem si velmi příjemně popovídal, ale i od Ing. Pazoura dostal pozvání na exkurzi do mincovny, kterou by nám umožnili přímo v době, kdy se bude „naše“ mince razit. Toto pozvání jsem s radostí přijal!

Termín ražby mince, a tedy i exkurze, byl odhadován na přelom srpna a září 2017. Nicméně dlouho se nic nedělo, já byl zahlcen prací a pak v tu dobu i na dovolené a několika astronomických akcích - na exkurzi jsem lehce pozapomněl… Když jsem si na konci září vzpomněl, říkal jsem si, že už to je asi pasé a mincovnu již nekontaktoval. Jaké bylo moje překvapení, když se mi Ing. Pazour, manažer přípravy výroby a zástupce výrobního ředitele, sám začátkem října ozval, že se ražba mince zpozdila, ale nyní se již připravuje a exkurze by byla možná v nejbližších 14 dnech! Rychle jsem zkontaktoval kolegy z výboru Pražské pobočky a z Výkonného výboru a naplánovali jsme exkurzi na středeční dopoledne 25. října.

Exkurze se zúčastnilo 11 nadšenců za oba výbory a musím říct, že se skutečně vydařila! Pánové Ing. Josef Pazour a Ing. Stanislav Bachtík (výrobní ředitel) byli skuteční profesionálové, odborníci na svém místě a nadšenci. Ukázali nám celý provoz, od přípravy a výroby raznic přes vlastní ražbu (naší mince i běžného českého oběživa) až po expedici a ukázky různých mincí a medailí. Nejdéle jsme se zdrželi u ražby naší mince a kladli všemožné všetečné otázky. A vše natáčel Petr Sobotka, nejen pro ČAS, ale hlavně pro Český rozhlas. Fotografie z exkurze zde zatím neuvidíte, neboť je smíme prezentovat až po datu vlastní emise mince - těšte se na pokračování!

Viděli jsme tedy, že naše mince je na správné cestě, vypadá nakonec velmi dobře a už jsme se těšili, až si vezmeme do ruky každý tu naši vlastní. Po závěrečné prezentaci a diskuzi jsme tedy spokojeně odjeli, někteří z nás i s „čímsi“ navíc - zde opět odkazuji na dodatek na konci článku.

Tímto vlastně fáze realizace mince skončila a nezbývá než čekat na datum emise.

Slíbený dodatek

Jak jsem již dříve v článku 2× předeslal, rozhodnutí bankovní rady ČNB realizovat návrh druhý v pořadí, mělo jisté důsledky (jelikož se nám vybraný návrh zase tolik nelíbil). Při komunikaci s Českou mincovnou jsem se dozvěděl, že mincovna razí kromě mincí i své vlastní medaile, postříbřené, stříbrné a zlaté. Medaile mincovna vydává k různým příležitostem a obvykle, pokud vychází nová pamětní mince ČNB, mincovna vydá i medaili a to dle jednoho z vítězných návrhů, který nebyl vybrán bankou k realizaci. Návrh se musí samozřejmě upravit, aby to nebyla mince - zmizí především hodnota a nápis Česká republika, naopak přibude číslování na hraně (jedná se o limitované a číslované kusy). Při exkurzi v mincovně jsme i takovéto medaile viděli a bylo nám potvrzeno, že se bude realizovat i medaile ke 100 let ČAS! Bude zlatá, půluncová, a vyjde z návrhu umístěného v soutěži na 3. místě:

Návrh pamětní mince ČNB k příležitosti 100. výročí České astronomické společnosti -  3. cena Autor: Martin Černický
Návrh pamětní mince ČNB k příležitosti 100. výročí České astronomické společnosti - 3. cena
Autor: Martin Černický

Jednalo se o návrh od akademického sochaře Zbyňka Fojtů, se kterým si mincovna domluvila úpravu návrhu a tak finální realizace medaile bude následovná:

Návrh medaile k příležitosti 100. výročí České astronomické společnosti Autor: Martin Černický
Návrh medaile k příležitosti 100. výročí České astronomické společnosti
Autor: Martin Černický

Některým z nás se to začalo velmi zamlouvat a v hlavě začal hlodat červík „to abych zase rozbil prasátko“ a „jak tohle zdůvodním doma“. Než exkurze skončila, červík dohlodal a následovala už jen krátká návštěva podnikové prodejny v budově mincovny a rezervace medaile. Bohužel/bohudík jsem se toho zúčastnil také a kupodivu největším problémem bylo vymyslet to správné číslo, aby bylo ještě volné a nějak souviselo s motivem medaile. Nakonec jsem si vybral 28 – rok otevření Štefánikovy hvězdárny. A zdůvodnění? „Ať po mě mým potomkům něco zbude!“

Česká astronomická společnost již oslovila své členy a zorganizovala pro zájemce hromadný nákup mince (přibližně 150 členů Společnosti si minci objednalo). Ostatní zájemci si mohou minci zakoupit přímo u prodejců numizmatického materiálu. V případě medaile můžete objednávat na webu České mincovny, nebo v jejich prodejnách. Odkazy najdete na konci článku.

Zdroje a doporučené odkazy:
[1] Numizmatika - Česká národní banka
[2] PSM ke 100. výročí založení České astronomické společnosti - Česká národní banka
[3] Prodejci sběratelského materiálu - Česká národní banka
[4] Česká mincovna a.s.
[5] Medaile ke 100. výročí založení České astronomické společnosti - Česká mincovnaO autorovi

Martin Černický

Martin Černický

Ing. Martin Černický pochází z Prahy (*1966), vystudoval ČVUT Fakultu elektrotechnickou a pracuje jako IT konzultant a architekt pro velká podniková řešení a datová centra. Je předsedou Pražské pobočky ČAS, nadšeným amatérským astronomem a aktivním členem internetového diskuzního fóra www.astro-forum.cz. Fotogalerii autora (převážně o setkáních amatérských astronomů) najdete zde. Kontakt: dvader(zavináč)seznam.cz

Štítky: Medaile, Mince, 100 let ČAS, ČAS, Česká astronomická společnost


21. vesmírný týden 2024

21. vesmírný týden 2024

Přehled událostí na obloze a v kosmonautice od 20. 5. do 26. 5. 2024. Měsíc ve fázi kolem úplňku silně září na noční obloze a vlastně tím začíná období světlejších nocí, protože se blíží slunovrat. Planety večer vidět nejsou a na ranní obloze je pouze velmi nízko Saturn a snaží se vylézt i Mars. V koronografu SOHO budou v konjunkci Jupiter a Venuše. Aktivita Slunce je pořád docela velká, i když ve světle uplynulého týdne výrazně nižší. Pozorovatelé deep-sky objektů a komet jistě znají online web CzSkY.cz, který doznal dalšího vylepšení. New Shepard je zpět ve službě. Starliner na svůj let s posádkou stále čeká. Falcon 9 zaznamenal již 21. znovupoužití prvního stupně.

Další informace »

Česká astrofotografie měsíce

V zajetí barev

Titul Česká astrofotografie měsíce za duben 2024 obdržel snímek „V zajetí barev“, jehož autorem je Pavel Váňa   Kdo by neměl rád jaro, kdy po studených zamračených  dnech, skrovně prosvětlených hřejivými slunečními paprsky se příroda začíná probouzet. Zelenající se stromy jsou

Další informace »

Poslední čtenářská fotografie

Měsíční krátery a moře

Další informace »