Úvodní strana  >  Články  >  Ostatní  >  Historické zatmění Slunce pomohlo určit vládu egyptských faraonů

Historické zatmění Slunce pomohlo určit vládu egyptských faraonů

Prstencové zatmění Slunce
Autor: NASA

Vědeckým pracovníkům z univerzity v Cambridge se podařilo určit pravděpodobné datum jednoho z nejstarších zaznamenaných zatmění Slunce. Tato událost, která je zmiňována mimo jiné v Bibli, se odehrála 30. října 1207 př. n. l. Díky tomuto objevu, který vyplynul z propojení některých kapitol biblického a starověkého egyptského textu, byli vědci schopni zpřesnit data související s vládou egyptských panovníků, zejména faraona Ramesse Velikého.

Zmíněný biblický text pochází ze starozákonní Knihy Jozue a už po staletí mátl odborníky na Bibli. Konkrétněji je v něm uvedeno, že poté, co Jozue vedl lid Izraele do Kanaánu – regionu starého Blízkého východu, který se rozkládal na území dnešního Izraele a Palestiny – pomodlil se: „Slunce, zastav se v Gibeonu a ty Měsíci v údolí Aijalon. A Slunce se zastavilo a Měsíc se zastavil, dokud národ nevykonal mstu na svých nepřátelích."

Mapa zobrazující biblickou cestu Izraelitů do Kanaanu, včetně města Gibeon, kde bylo pravděpodobně pozorováno prstencové zatmění Slunce.
Mapa zobrazující biblickou cestu Izraelitů do Kanaanu, včetně města Gibeon, kde bylo pravděpodobně pozorováno prstencové zatmění Slunce.

Pokud tato slova popisují reálné pozorování, pak se v tu dobu uskutečnila mimořádná astronomická událost – otázkou zůstává, co tento text skutečně znamená. Moderní anglické překlady, které vycházejí z překladu krále Jakuba z roku 1611, obvykle interpretují tento text tak, že Slunce a Měsíc se přestaly pohybovat," uvádí profesor sir Colin Humphreys z univerzity v Cambridge. „Ale když jsme se vrátili k původnímu hebrejskému textu, uvědomili jsme si, že alternativním významem může být také to, že Slunce a Měsíc prostě přestaly dělat to, co běžně dělají: přestaly svítit. V tomto kontextu by hebrejská slova mohla odkazovat na zatmění Slunce, když Měsíc prochází mezi Zemí a Sluncem, a to pak zdánlivě přestane svítit. Tato interpretace je podpořena skutečností, že hebrejské slovo přeložené jako „zastavit se" má stejný kořen jako babylonské slovo použité ve starověkých astronomických textech popisujících zatmění."

Nezávislé důkazy o tom, že Izraelci byli v Kanaánu mezi 1500 a 1050 př. n. l., lze nalézt na Merenptahově stéle - egyptském textu, který pochází z doby vlády  faraóna Mernepta, syna známého Ramesse Velikého. Text na velkém žulovém bloku, který vystavuje Egyptské muzeum v Káhiře, říká, že byl vytesán v pátém roce vlády Merenptaha a zmiňuje se o válečném tažení faraona v Kanaánu, ve kterém porazil izraelský lid.

Pás viditelnosti prstencového zatmění Slunce 30.10.1207 př. n. l. v odpoledních hodinách. Bílý kroužek označuje město Azekah.
Pás viditelnosti prstencového zatmění Slunce 30.10.1207 př. n. l. v odpoledních hodinách. Bílý kroužek označuje město Azekah.

Humphreys a jeho spolupracovník Graeme Waddington nejsou první, kdo přichází s myšlenkou, že se biblický text může týkat zatmění Slunce. Předchozí interpretace však nebyly úspěšné, mimo jiné proto, že braly v úvahu pouze úplné sluneční zatmění, v němž je disk Slunce zcela zakryt Měsícem ve chvíli, kdy Měsíc prochází mezi Zemí a Sluncem. To, co dřívější historici nevzali v úvahu, bylo, že místo toho mohlo jít také o prstencové zatmění, při kterém Měsíc sice prochází přímo před Sluncem, ale je příliš vzdálený od Země na to, aby disk Slunce úplně zakryl. To vede k charakteristickému úkazu, někdy nazývanému jako „ohnivý kruh“. Ve starověkém světě se však stejné slovo používalo jak pro úplné, tak pro prstencové zatmění.

Průběh prstencového zatmění Slunce z 30.10.1207 př. n. l. po tříminutových skocích.
Průběh prstencového zatmění Slunce z 30.10.1207 př. n. l. po tříminutových skocích.

Z nejnovějších výpočtů, které berou v úvahu mj. změny v zemské rotaci, vyplývá, že jediné prstencové zatmění viditelné z Kanaánu mezi lety 1500 a 1050 př. n. l. se odehrálo 30. října 1207 př. n. l. v odpoledních hodinách. Díky použití těchto výpočtů, které vycházely z obou výše zmíněných textů, tak byli schopni historici určit začátek vlády faraona Merneptaha na rok 1210 nebo 1209 př. n. l. Vzhledem k tomu, že z jiných egyptských textů je známo, jak dlouho on a jeho otec Ramesse Veliký vládnuli, znamenalo by to, že Ramesse Veliký vládl mezi lety 1276-1210 př. n. l., s tolerancí plus minus jeden rok.

Až do této doby nebyla data vlády obou panovníků určena přesněji, ale za pomoci propojení vědních oborů astronomie a historie tak došlo k zajímavému objevu. „Zatmění Slunce jsou často používána jako pevný bod pro datování událostí ve starověku," dodává Humphreys. Výsledky výzkumníků byly publikovány v časopise Astronomy & Geophysics Královské astronomické společnosti.

Zdroje a doporučené odkazy:
[1] Oxford AcademicO autorovi

Lucie Fojtová

Lucie Fojtová

Lucie Fojtová (*1983) se astronomii věnuje s přestávkami již od dětství, začínala na hvězdárně v Jindřichově Hradci. Po studiu VUT v Brně zde zakotvila a aktuálně je na mateřské dovolené. Ve volných chvílích se věnuje popularizaci astronomie - zejména na Hvězdárně a Planetáriu v Brně, kde působí jako aktivní demostrátorka.

Štítky: Egypt, Bible, Prstencové zatmění Slunce


5. vesmírný týden 2023

5. vesmírný týden 2023

Přehled událostí na obloze a v kosmonautice od 30. 1. do 5. 2. 2023. Měsíc bude v úplňku. Velmi nízko na večerní obloze je výrazná planeta Venuše a o něco výše také jasný Jupiter. Nejvýše najdeme večer Mars, který je kolem 20. hodiny nad jihem. Kometa C/2022 E3 (ZTF) je pěkná při pohledu dalekohledem a na velmi tmavé obloze je slabě vidět pouhým okem. Aktivita Slunce se snížila, skvrn výrazně ubylo. SpaceX má za sebou v lednu již 6 startů a očekáváme ještě sedmý. USA si připomenou výročí 65 let startu první družice Explorer-1, ale také 20 let od tragické havárie raketoplánu Columbia.

Další informace »

Česká astrofotografie měsíce

Tromsø lights

Titul Česká astrofotografie měsíce za prosinec 2022 získal snímek „Tromsø lights“, jehož autorem je Jan Klíma     Kdo by neznal slavnou polární záři. Ať již ze snímků oblohy z dalekého severu či z ještě, alespoň pro nás ještě vzdálenějšího jihu, nebo třeba z divadelní hry

Další informace »

Poslední čtenářská fotografie

C/2022 E3 ZTF přes teleskop.

Další informace »