Úvodní strana  >  Články  >  Vzdálený vesmír  >  Výzkumy v ASU AV ČR (247): Vliv vznikající mladé hvězdné kupy na molekulový oblak

Výzkumy v ASU AV ČR (247): Vliv vznikající mladé hvězdné kupy na molekulový oblak

Hvězdokupa R136 uprostřed mlhoviny Tarantula v souhvězdí Mečouna na jižní obloze. Hmotné hvězdy zjevně v mlhovině vytvořily dutinu, která vznikla působením větrů a záření těchto hvězd.
Autor: © NASA/ESA

Hvězdy vznikají z rozsáhlých molekulových oblaků, ne však osamoceně, ale v celých hnízdech. Jakmile se zformují, přirozeně vytvářejí zpětný vliv na plyn ve svém okolí, ať již prostřednictvím své gravitace, nebo prostřednictvím hvězdného větru a záření. Takto zpětně ovlivňují svoji porodnici a mění rychlost tvorby hvězd. Autoři představované práce v čele s Michalisem Kourniotisem z ASU parametricky studovali hned několik scénářů takového zpětného vlivu s pomocí numerické simulace.

Na počátku vesmíru zde žádné hvězdy nebyly. Ty se začaly tvořit až postupně, gravitačním kolapsem z obřích chladných molekulových oblaků. Dnes je model tvorby hvězd rozpracován do nepředstavitelných detailů. Obecně lze říci, že základem je vždy obří oblak velmi chladného plynu, který vytváří molekuly, obvykle ještě s příměsí prachu. Tento plyn gravitačně kolabuje, ať již samovolně nebo přičiněním vnějšího impulsu. Kolaps je hierarchický, čili z mlhoviny vznikají hustší fragmenty a ty se dále štěpí až na globule, jejichž hmotnosti již odpovídají jednotlivým hvězdám. Z globulí se také hvězdy formují pokračujícím gravitačním kolapsem. Globule mají určité hmotnostní spektrum, ty velmi hmotné jsou vzácné, zatímco málo hmotné jsou častější. Z toho vyplývá, že i vznikající hvězdy mají nutně určité hmotností spektrum, v němž jsou početně preferováni zástupci menších hmotností.

Jakmile hvězda vznikne a započne svůj pobyt na hlavní posloupnosti nebo v její těsné blízkosti, stane se zdrojem hvězdného větru. Hvězdy hmotnější bývají doprovázeny mohutnějším hvězdným větrem než hvězdy málo hmotné. Tento neustálý proud horkého plynu přirozeně mění prostředí v molekulovém oblaku. Například před sebou může molekulový plyn hrnout, tím jej zhušťovat a dávat tak příležitost k nové tvorbě hvězd dalších generací. V současnosti je známo, že obří hvězdné kupy skutečně obsahují hvězdy hned několika generací.

Anebo může hvězdný vítr a záření původní mlhovinu rozfukovat do okolí a tím účinně bránit další tvorbě hvězd. Buď jak buď, zpětná vazba od nově zrozených hvězd zde existuje a je třeba ji studovat. Studie ukazují, že silné větry a ionizující záření mladých hmotných hvězd jsou účinné v odstraňování plynu z rodící se hvězdokupy, a tak brání jeho kolapsu do hustých hvězdotvorných jader. Na druhou stranu, pokud vlastní gravitace oblaku překoná vliv hvězd, kolaps plynu vede ke vzniku dalších generací hvězd, které se stanou součástí hvězdokupy. Tento mechanismus může například vysvětlit zrod kompaktní mladé kupy R136 v srdci 30 Doradus, jedné z nejaktivnějších oblastí tvorby hvězd v blízkosti naší galaxie. Již z toho vyplývá, že hvězdokupa nějakým způsobem zpětně reguluje efektivitu tvorby hvězd a překvapivě hraje duální roli.

Michalis Kourniotis a jeho kolegové z Oddělení galaxií a planetárních systémů Astronomického ústavu AV ČR a ze zahraničí zkoumali podmínky, za kterých může energie z mladých hvězdokup regulovat vznik hvězd v chladných plynných oblacích. Provedení plně konzistentní trojrozměrné simulace je za současného stavu výpočetní techniky velmi obtížné a studium různých scénářů s různými vstupními parametry prakticky nemožné. Autoři se tedy omezili na zjednodušený popis s pomocí parametrizovaného jednorozměrného modelu. Možná to vypadá jako nesmyslný přístup, vždyť mlhoviny i hvězdokupy jsou zjevně trojrozměrné a pozorování nás o tom jednoznačně přesvědčují. Pravdou ale je, že mlhoviny lze do jisté míry přiblížit koulí s radiálním průběhem stavových podmínek, stejně jako hvězdné větry jednotlivých hvězd posléze vytvářejí jednolitý vítr hvězdokupy, který lze popsat s pomocí jednorozměrného modelu.

Tým vědců dále zkoumal souvislost mezi aktivitou hmotných hvězd a účinností, s jakou se plyn přeměňuje na hvězdy v obřích molekulárních oblacích. Zjistili, že účinnost tvorby hvězd citlivě závisí na hustotě plynu. Oblaka s vysokou hustotou jsou schopna přeměnit téměř všechen svůj plyn na hvězdy, zatímco oblaka s nízkou hustotou mohou být rychle rozptýlena větry a zářením vznikající hvězdokupy i s relativně nízkou hmotností, a účinnost tvorby hvězd je nízká. Tento závěr přivádí astronomy o krok blíže k pochopení pozorované nízké účinnosti tvorby hvězd ve vesmíru. Lze jí vysvětlit na základě rozložení plynu  v molekulárních oblacích.

Představovaná studie překvapivě ukazuje, že efektivitu tvorby hvězd velmi dobře popisuje jediný parametr. Ten odpovídá střední hustotě plynu v rámci koule, která v sobě zahrnuje polovinu hmotnosti mlhoviny. Kombinuje v sobě tak hmotnost mlhoviny, její poloměr a strmost radiálního profilu hustoty. Hodnotu tohoto parametru je možné v principu s určitou nejistotou odvozovat z pozorování. M. Kourniotis a jeho kolegové dále dodávají, že podle jejich zjištění je efektivita zpětné vazby hvězd, určená jako množství energie ze zpětné vazby absorbované plynem mlhoviny, v řádu jedné tisíciny a příliš nezávisí na již zmíněném parametru určujícím efektivitu tvorby hvězd.

Je zřejmé, že jednorozměrný model vůbec neuvažuje efekty vyplývající z trojrozměrné podstaty celého procesu. Důležitý efekt by mohla hrát například turbulence, která by mohla přispívat ke vzniku hvězd i v jiných místech než jen ve středu mlhoviny, což představovaný jednorozměrný model tiše předpokládá. Autoři však slibují, že v budoucích pracích se budou tomuto problému dále věnovat.

REFERENCE

M. Kourniotis, R. Wünsch a kol., Simulations of pre-supernova feedback in spherical clouds, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 521 (2023) 5686-5698, preprint arXiv:2303.08827

KONTAKT

Dr. Michalis Kourniotis
michalis.kourniotis@asu.cas.cz
Oddělení galaxií a planetárních systémů Astronomického ústavu AV ČR

Zdroje a doporučené odkazy:
[1] Oddělení galaxií a planetárních systému ASU

Převzato: Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.O autorovi

Michal Švanda

Michal Švanda

Doc. Mgr. Michal Švanda, Ph. D., (*1980) pochází z městečka Ždírec nad Doubravou na Českomoravské vrchovině, avšak od studií přesídlil do Prahy a jejího okolí. Vystudoval astronomii a astrofyziku na MFF UK, kde poté dokončil též doktorské studium ve stejném oboru. Zabývá se sluneční fyzikou, zejména dynamickým děním ve sluneční atmosféře, podpovrchových vrstvách a helioseismologií a aktivitou jiných hvězd. Pracuje v Astronomickém ústavu Akademie věd ČR v Ondřejově a v Astronomickém ústavu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde se v roce 2016 habilitoval. V letech 2009-2011 působil v Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung v Katlenburg-Lindau v Německu. Astronomií, zprvu pozorovatelskou, posléze spíše „barovou“, za zabývá od svých deseti let. Slovem i písmem se pokouší o popularizaci oboru, je držitelem ceny Littera Astronomica. Před začátkem pracovní kariéry působil v organizačním týmu Letní astronomické expedice na hvězdárně v Úpici, z toho dva roky na pozici hlavního vedoucího. Kromě astronomie se zajímá o letadla, zejména ta s více než jedním motorem a řadou okýnek na každé straně. 48. vesmírný týden 2023

48. vesmírný týden 2023

Přehled událostí na obloze a v kosmonautice od 27. 11. do 3. 12. 2023. Měsíc bude v úplňku. Jupiter je večer na jihovýchodě, Saturn nad jihozápadem. Ráno září na východě jasná Venuše. Aktivita Slunce se výrazně zvýšila a opět nastala i slabá polární záře. Kometa 12P se na obloze přibližuje k hvězdě Vega v Lyře. Počet startů Falconů směřuje letos k číslu 100. Startovat bude také Sojuz s nákladní lodí Progress MS-25 k ISS. Před 100 lety se narodil čestný člen České astronomické společnosti Vojtěch Letfus.

Další informace »

Česká astrofotografie měsíce

Tři planetární mlhoviny HFG1,  Abell6 a Sh2-200

Titul Česká astrofotografie měsíce za říjen 2023 obdržel snímek „Tři planetární mlhoviny“, jehož autorem je Evžen Brunner     Planetární mlhovina. Již od roku 1875 poněkud matoucí označení. Byť by tento název mohl evokovat třeba protoplanetární disk okolo vznikající hvězdy,

Další informace »

Poslední čtenářská fotografie

Polárna žiara

Polárna žiara

Další informace »