Úvodní strana  >  Články  >  Ostatní  >  Cena Littera Astronomica za rok 2006

Cena Littera Astronomica za rok 2006

Česká astronomická společnost ocenila cenou Littera Astronomica za rok 2006 popularizátora astronomie RNDr. Oldřicha Hlada z Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy. Slavnostní předání ceny proběhne v pátek 13. října 2006 od 16:00 ve Velkém sále budovy Staré radnice na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě. Laureát při této příležitosti přednese přednášku "Několik slov o hvězdách". Předání ceny i přednáška jsou přístupné veřejnosti.
Doprovodný program na veletrhu.

Cena Littera Astronomica České astronomické společnosti je určena k ocenění osobnosti, která svým literárním dílem významně přispěla k popularizaci astronomie u nás. Littera Astronomica byla poprvé udělena v roce 2002 a jejími držiteli se dosud stali Doc. Josip Kleczek z Astronomického ústavu AV ČR, Dr. Jiří Grygar z Fyzikálního ústavu AV ČR, Ing. Antonín Rükl z Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy a Ing. Pavel Příhoda také z Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy. Cenu dotuje knihkupectví Kanzelsberger, a.s. a Společnost Astropis.

Laureát převezme cenu z rukou knihkupce Jana Kanzelsbergera a spisovatelky a ředitelky 16. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě PhDr. Markéty Hejkalové.

RNDr. Oldřich Hlad se narodil 30.12.1934 v Praze. V roce 1951 přišel na hvězdárnu v Praze na Petříně a v roce 1952 se stal jejím demonstrátorem. Vystudoval matematiku a fyziku. V letech 1958 až 1961 působil jako středoškolský profesor těchto předmětů včetně astronomie na žateckém gymnáziu. V roce 1961 nastoupil jako samostatný odborný pracovník do pražského planetária, s nímž a pražskou hvězdárnou na Petříně spojil své životní poslání. Od roku 1965 do začátku 21. století byl ředitelem Hvězdárny hlavního města Prahy, později Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy. Externě přednášel na vysoké škole. Publikuje v populárních a odborných časopisech. Je spoluautorem či autorem scénářů pro výstavy (např. Johannes Kepler a Praha) a také scénářů k populárně vědeckým filmům. Podílel se na tvorbě učebnic, budování databanky a tvorbě mapových děl, pronesl nespočet přednášek a připravil řadu komponovaných pořadů. Je čestným členem České astronomické společnosti a členem Jednoty českých matematiků a fyziků.

Z knih zaslouží jmenovat především Vesmír jistot a otazníků (spoluautor) a Přehled astronomie (spoluautor). Rozsáhlou kapitolu pak tvoří mapy oblohy v mnoha vydáních a provedeních. Mapa oblohy bylo vydána 15 x včetně např. Německa, Polska, Maďarska a Holandska. Mezi významné počiny patří také Atlas coeli novus 2000.0, který sleduje tradici slavného Bečvářova atlasu.

16. Podzimní knižní veletrh se koná ve dnech 13. - 14. října 2006 v Kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě. Podrobnosti o 16. Podzimním knižním veletrhu a jeho programu naleznete na http://www.hejkal.cz/trh/. Letošním tématem veletrhu je Vesmír v nás a kolem nás. Téma veletrhu i doprovodný astronomický program odráží mj. mimořádnou událost letošního roku - 26. valné shromáždění Mezinárodní astronomické unie, které se pod záštitou prezidenta republiky a dalších významných osobností konalo v srpnu v Praze. Česká astronomická společnost v Havlíčkově Brodě již po páté slavnostně udělí cenu Littera Astronomica za literaturu spojenou s astronomií.

Astronomický výběr z programu 16. Podzimního knižního veletrhu

Po celou dobu konání veletrhu

Stánek České astronomické společnosti a Nakladatelství Aldebaran nabízí prodej knih, projekci, model marsovského vozítka z Lega na povrchu Marsu a také losování o fotografie vesmíru z významných světových hvězdáren.

Pozorování Slunce dalekohledem (zdarma). Za jasného počasí nabídneme návštěvníkům veletrhu, ale i kolemjdoucím pohled na Slunce přes filtry, kterými je možné pozorovat sluneční skvrny a protuberance. Pozorování se uskuteční po dobu veletrhu (v pátek 12 - 19, v sobotu 9 - 17) před Kulturním domem Ostrov. V případě zatažené oblohy předvedeme vlastnosti dalekohledu na pozemských objektech. Za deště se pozorování nekoná. Zajišťuje Jihlavská astronomická společnost.

Pátek 13. října 2006

 • 13:30 - 15:00 autogramiáda laureáta ceny Littera Astronomica 2006 RNDr. Oldřicha Hlada na stánku České astronomické společnosti
 • 16:00 slavnostní předání ceny Littera Astronomica 2006 na Staré radnici na náměstí, Havlíčkův Brod
 • 16:15 přednáška laureáta ceny Littera Astronomica 2006 RNDr. Oldřicha Hlada "Několik slov o hvězdách" na Staré radnici na náměstí, Havlíčkův Brod
 • 20:30 (do cca 21:30) za jasného počasí večerní pozorování oblohy dalekohledy z náměstí v Havlíčkově Brodě (zajišťuje Jihlavská astronomická společnost), město na dobu pozorování pohasne!

Sobota 14. 10.2006

 • 14:30 zahájení výstavy fotografií Naše hvězdárny v Muzeu Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Výstavu zahájí RNDr. Jiří Grygar, CSc. spolu s autorem Ing. Štěpánem Kovářem. Výstava potrvá do 22.10.2006.
  V České republice má výstavba astronomických observatoří velkou tradici. Praha byla místem, kudy doslova kráčely dějiny astronomie, když se zde na počátku 17. století setkali významní astronomové Tycho Brahe a Johannes Kepler. Druhý jmenovaný v domě v Karlově ulici u Karlova mostu, definoval dva nebeské zákony o pohybu planet, fundamentální zákony nebeské mechaniky. O století později vznikla ve věži pražského Klementina první hvězdárna zásluhou prof. Josefa Steplinga. Ten ji vybavil přístroji z vlastních peněz a tím jakoby předznamenal, jak budoucí hvězdárny mohou vzniknou - pouze nebývalým úsilím zakladatelů. Na území České republiky bylo vystavěno přes 160 nejrůznějších typů hvězdáren. Předkládaný soubor fotografií představuje výběr z tohoto počtu tak, aby každý typ hvězdárny byl zastoupen. Výstava je součástí rozsáhlého architektonicko astronomického projektu zaměřeného na dokumentaci a sběr historického materiálu o mimořádném fenoménu - české hvězdárně. Kromě dokumentární hodnoty je tento soubor především ryzím svědectvím o neuvěřitelné vynalézavosti a schopnostech improvizace jejich tvůrců, svědectvím o mimořádném nadšení a píli při snaze pochopit alespoň část z nekonečného kosmu.
 • 15:00 - 17:00 v Muzeu Vysočiny v Havlíčkově Brodě panelová diskuze na téma Astronomie po pražském valném shromáždění Mezinárodní astronomické unie (na témata Proč Sluneční soustava dále už jen s osmi planetami, Pohled na nejstarší hvězdy ve vesmíru, Česká astronomie v porovnání se zahraničím a další promluví účastníci 26. valného shromáždění IAU - moderuje a komentuje čestný předseda České astronomické společnosti RNDr. Jiří Grygar, CSc.)

Kromě České astronomické společnosti na přípravě spolupracuje Nakladatelství Aldebaran (nva@nva.cz), Jihlavská astronomická společnost a Supra Praha, s.r.o.. Více informací o 16. Podzimním knižním veletrhu najdete na www.hejkal.cz.

Bibliografie Oldřicha Hlada:

 • Hlad,Oldřich - Hovorka,František - Sojka,Petr - Weiselová,Jitka
  Atlas coeli novus 2000.0(1900.0-2050.0)
  Praha,ETC publishing a Hvězdárna a planetárium hl.m.Prahy. 1998
  40 mapových listů (2x20), formát A2, sítě,šestijazyčné vysvětlivky
 • Chlebeček,Aleš - Hlad,Oldřich - Procházková,Eva - Pinkava,Jindřich
  Fyzika v perspektivě času. Skripta.
  Praha,Hvězdárna a planetárium hl.m.Prahy 1987.
  283 stran, černob.obr.,fotogr. v textu.
 • Hlad,Oldřich
  Grafy a diagramy z astronomie a astrofyziky. Diafilm
  Praha,Svoboda 1990.
  1 diafilm, 58 stran doprovodného textu.
 • Hlad,Oldřich - František Hovorka - Pavla Polechová - Jitka Weiselová
  Hvězdná obloha 2000.0.
  (1.knižní vydání "Severní a jižní hvězdná obloha 2000.0, 2 mp a text,z r.1985)
  Praha,Geodetický a kartografický podnik 1988. 18 mp., 47 stran textu.
 • Hlad,Oldřich - Denk,Zdenko
  Hvězdy s arabskými názvy. Stars mit arabic Names, Fixsterne mit arabischen Namen.
  Praha, Hvězdárna a planetárium hl.m.Prahy 1996.
  73 stran, text čes.,angl.,něm.
 • Helebrant,Jan - Hlad,Oldřich - Hovorka,František
  Mappa Coeli.Hvězdná mapa pro každou hodinu a den. Fáze Měsíce 1991 - 2009.
  Chomutov,Veros 1991
  Karton s otočným kotoučem plexi.
 • Hlad,Oldřich - Hovorka,František - Polechová,Pavla - Sojka,Petr - Weiselová,Jitka
  Mapa oblohy -Sky Map - Himmelskarte 2000.0
  Praha,Kartografie 1995. 1 mapa oboustranná
 • Hlad,Oldřich - Hovorka,František -Sojka,Petr - Weiselová,Jitka
  Mapa oblohy -Sky Map - Himmelskarte 2000.0
  Brno,ZES - Praha,Hvězdárna a planetárium hl.m.Prahy 1998.
  (Sev.a již.obloha natištěna na jedné straně mapy, katalog k mapě v samostatné příloze)
 • Hlad,Oldřich - Pavlousek,Jaroslav
  Mars.
  Praha,Štefánikova hvězdárna /1968/.
  Nestránkováno, černob.obr.,fotogr. v textu. Mapa Marsu v textu.
 • Hlad,Oldřich - Pavlousek,Jaroslav
  Měsíc.
  Praha, Lidová hvězdárna 1968.
  Nestránkováno, černob.obr.,fotogr. v textu.
 • Hlad,Oldřich a kol.
  Návod ke zhotovení amatérského astronomického dalekohledu.
  Praha,Štefánikova hvězdárna 1969.
  39 stran, obr. v textu
 • Hlad,Oldřich - Pavlousek,Jaroslav
  Přehled astronomie.
  Praha,SNTL 1984.
  393 stran, černob.obr.,fotogr. v textu.
 • Hlad,Oldřich - Pavlousek,Jaroslav
  Přehled astronomie. 2.přepr. a dopl.vyd.
  Praha,SNTL 1990.
  427 stran, černob.obr.,fotogr.,tabulky,schémata v textu,barev.fotogr. na příl.
 • Hlad,Oldřich - Hovorka,František - Polechová,Pavla - Weiselová,Jitka
  Severní a jižní hvězdná obloha 2000.0
  Praha, Geodetický a kartografický podnik 1985.
  2 mapy, text 27 stran.
 • Hlad,Oldřich - Weiselová,Jitka
  Souhvězdí naší oblohy.
  Praha,ČTK-Pressfoto pro Hvězdárnu a planetárium hl.m.Prahy, 1986.
  51 karet= map, textová část čes.,rus.,něm.,angl.,pol.,maďar.
 • Hlad,Oldřich - Pavlousek,Jaroslav
  Vesmír jistot a otazníků.
  Praha,ČTK 1978.
  237 stran.
 • Hlad,Oldřich - Vonásek,Milan
  Využití lidových hvězdáren a planetárií ve školní výuce.
  Rokycany,Lidová hvězdárna ve spolupráci s Planetáriem PKOJF Praha 1965. 88 listů.
 • Hlad,Oldřich a kol. (sest.)
  Významné osobnosti v dějinách astronómie na Slovensku.
  I.Zborník referátů z celost. semináře Ul´anka,25-27 april 1989.
  Hurbanovo,Slov.ústredie amatér.astronómie.
  126 stran, černob.fotogr. v textu.

Tiskové prohlášení je možné stáhnout ve formátu MS WordM
O autorovi

Pavel Suchan

Pavel Suchan

Narodil se v roce 1956 a astronomii se věnuje prakticky od dětství. Dlouhodobě působil na petřínské hvězdárně v Praze jako popularizátor astronomie a zároveň byl aktivním účastníkem meteorických expedic na Hvězdárně v Úpici. V současnosti pracuje na Astronomickém ústavu AV ČR, kde je vedoucím referátu vnějších vztahů a tiskovým mluvčím. V České astronomické společnosti je velmi významnou osobností - je čestným členem, místopředsedou ČAS, tiskovým tajemníkem, předsedou Odborné skupiny pro tmavou oblohu a také zasedá v porotě České astrofotografie měsíce.12. vesmírný týden 2023

12. vesmírný týden 2023

Přehled událostí na obloze a v kosmonautice od 20. 3. do 26. 3. 2023. Začíná astronomické jaro a mění se čas na letní. Měsíc bude v novu. Na večerní obloze svítí hlavně výrazná Venuše. Velmi nízko budou koncem týdne Jupiter a Merkur. Aktivita Slunce je nízká, ale to se může během týdne změnit. Na obloze je jen několik slabších komet. Nastane jeden zajímavější zákryt hvězdy planetkou. V týdnu jsme viděli tři čínské starty i tři starty Falconu 9. Před 30 lety byla objevena kometa Shoemaker-Levy 9, která se v roce 1994 srazila s planetou Jupiter. 95 let se dožívá Jim Lovell, astronaut s českými kořeny, který byl dvakrát u Měsíce, ale na jeho povrch nevstoupil.

Další informace »

Česká astrofotografie měsíce

Blízké setkání dvou komet C/2022 E3 (ZTF ) a C/2022 U2 (Atlas)

Titul Česká astrofotografie měsíce za únor 2023 získal snímek „Blízké setkání dvou komet C/2022 E3 (ZTF ) a C/2022 U2 (ATLAS)“, jehož autorem je Roman Hujer     Po delší době obohatila naši oblohu poněkud jasnější kometa. Ovšem, i když se její jméno C/2022 E3 (ZTF) neslo

Další informace »

Poslední čtenářská fotografie

Slunce

Slunce v Ca-k Foceno přez refraktor 140/980 s maskou100. Modul Ca-k, kamera ASI 1600MM.

Další informace »