Úvodní strana  >  Články  >  Ostatní  >  Cena Littera Astronomica za rok 2006

Cena Littera Astronomica za rok 2006

Česká astronomická společnost ocenila cenou Littera Astronomica za rok 2006 popularizátora astronomie RNDr. Oldřicha Hlada z Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy. Slavnostní předání ceny proběhne v pátek 13. října 2006 od 16:00 ve Velkém sále budovy Staré radnice na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě. Laureát při této příležitosti přednese přednášku "Několik slov o hvězdách". Předání ceny i přednáška jsou přístupné veřejnosti.
Doprovodný program na veletrhu.

Cena Littera Astronomica České astronomické společnosti je určena k ocenění osobnosti, která svým literárním dílem významně přispěla k popularizaci astronomie u nás. Littera Astronomica byla poprvé udělena v roce 2002 a jejími držiteli se dosud stali Doc. Josip Kleczek z Astronomického ústavu AV ČR, Dr. Jiří Grygar z Fyzikálního ústavu AV ČR, Ing. Antonín Rükl z Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy a Ing. Pavel Příhoda také z Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy. Cenu dotuje knihkupectví Kanzelsberger, a.s. a Společnost Astropis.

Laureát převezme cenu z rukou knihkupce Jana Kanzelsbergera a spisovatelky a ředitelky 16. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě PhDr. Markéty Hejkalové.

RNDr. Oldřich Hlad se narodil 30.12.1934 v Praze. V roce 1951 přišel na hvězdárnu v Praze na Petříně a v roce 1952 se stal jejím demonstrátorem. Vystudoval matematiku a fyziku. V letech 1958 až 1961 působil jako středoškolský profesor těchto předmětů včetně astronomie na žateckém gymnáziu. V roce 1961 nastoupil jako samostatný odborný pracovník do pražského planetária, s nímž a pražskou hvězdárnou na Petříně spojil své životní poslání. Od roku 1965 do začátku 21. století byl ředitelem Hvězdárny hlavního města Prahy, později Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy. Externě přednášel na vysoké škole. Publikuje v populárních a odborných časopisech. Je spoluautorem či autorem scénářů pro výstavy (např. Johannes Kepler a Praha) a také scénářů k populárně vědeckým filmům. Podílel se na tvorbě učebnic, budování databanky a tvorbě mapových děl, pronesl nespočet přednášek a připravil řadu komponovaných pořadů. Je čestným členem České astronomické společnosti a členem Jednoty českých matematiků a fyziků.

Z knih zaslouží jmenovat především Vesmír jistot a otazníků (spoluautor) a Přehled astronomie (spoluautor). Rozsáhlou kapitolu pak tvoří mapy oblohy v mnoha vydáních a provedeních. Mapa oblohy bylo vydána 15 x včetně např. Německa, Polska, Maďarska a Holandska. Mezi významné počiny patří také Atlas coeli novus 2000.0, který sleduje tradici slavného Bečvářova atlasu.

16. Podzimní knižní veletrh se koná ve dnech 13. - 14. října 2006 v Kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě. Podrobnosti o 16. Podzimním knižním veletrhu a jeho programu naleznete na http://www.hejkal.cz/trh/. Letošním tématem veletrhu je Vesmír v nás a kolem nás. Téma veletrhu i doprovodný astronomický program odráží mj. mimořádnou událost letošního roku - 26. valné shromáždění Mezinárodní astronomické unie, které se pod záštitou prezidenta republiky a dalších významných osobností konalo v srpnu v Praze. Česká astronomická společnost v Havlíčkově Brodě již po páté slavnostně udělí cenu Littera Astronomica za literaturu spojenou s astronomií.

Astronomický výběr z programu 16. Podzimního knižního veletrhu

Po celou dobu konání veletrhu

Stánek České astronomické společnosti a Nakladatelství Aldebaran nabízí prodej knih, projekci, model marsovského vozítka z Lega na povrchu Marsu a také losování o fotografie vesmíru z významných světových hvězdáren.

Pozorování Slunce dalekohledem (zdarma). Za jasného počasí nabídneme návštěvníkům veletrhu, ale i kolemjdoucím pohled na Slunce přes filtry, kterými je možné pozorovat sluneční skvrny a protuberance. Pozorování se uskuteční po dobu veletrhu (v pátek 12 - 19, v sobotu 9 - 17) před Kulturním domem Ostrov. V případě zatažené oblohy předvedeme vlastnosti dalekohledu na pozemských objektech. Za deště se pozorování nekoná. Zajišťuje Jihlavská astronomická společnost.

Pátek 13. října 2006

 • 13:30 - 15:00 autogramiáda laureáta ceny Littera Astronomica 2006 RNDr. Oldřicha Hlada na stánku České astronomické společnosti
 • 16:00 slavnostní předání ceny Littera Astronomica 2006 na Staré radnici na náměstí, Havlíčkův Brod
 • 16:15 přednáška laureáta ceny Littera Astronomica 2006 RNDr. Oldřicha Hlada "Několik slov o hvězdách" na Staré radnici na náměstí, Havlíčkův Brod
 • 20:30 (do cca 21:30) za jasného počasí večerní pozorování oblohy dalekohledy z náměstí v Havlíčkově Brodě (zajišťuje Jihlavská astronomická společnost), město na dobu pozorování pohasne!

Sobota 14. 10.2006

 • 14:30 zahájení výstavy fotografií Naše hvězdárny v Muzeu Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Výstavu zahájí RNDr. Jiří Grygar, CSc. spolu s autorem Ing. Štěpánem Kovářem. Výstava potrvá do 22.10.2006.
  V České republice má výstavba astronomických observatoří velkou tradici. Praha byla místem, kudy doslova kráčely dějiny astronomie, když se zde na počátku 17. století setkali významní astronomové Tycho Brahe a Johannes Kepler. Druhý jmenovaný v domě v Karlově ulici u Karlova mostu, definoval dva nebeské zákony o pohybu planet, fundamentální zákony nebeské mechaniky. O století později vznikla ve věži pražského Klementina první hvězdárna zásluhou prof. Josefa Steplinga. Ten ji vybavil přístroji z vlastních peněz a tím jakoby předznamenal, jak budoucí hvězdárny mohou vzniknou - pouze nebývalým úsilím zakladatelů. Na území České republiky bylo vystavěno přes 160 nejrůznějších typů hvězdáren. Předkládaný soubor fotografií představuje výběr z tohoto počtu tak, aby každý typ hvězdárny byl zastoupen. Výstava je součástí rozsáhlého architektonicko astronomického projektu zaměřeného na dokumentaci a sběr historického materiálu o mimořádném fenoménu - české hvězdárně. Kromě dokumentární hodnoty je tento soubor především ryzím svědectvím o neuvěřitelné vynalézavosti a schopnostech improvizace jejich tvůrců, svědectvím o mimořádném nadšení a píli při snaze pochopit alespoň část z nekonečného kosmu.
 • 15:00 - 17:00 v Muzeu Vysočiny v Havlíčkově Brodě panelová diskuze na téma Astronomie po pražském valném shromáždění Mezinárodní astronomické unie (na témata Proč Sluneční soustava dále už jen s osmi planetami, Pohled na nejstarší hvězdy ve vesmíru, Česká astronomie v porovnání se zahraničím a další promluví účastníci 26. valného shromáždění IAU - moderuje a komentuje čestný předseda České astronomické společnosti RNDr. Jiří Grygar, CSc.)

Kromě České astronomické společnosti na přípravě spolupracuje Nakladatelství Aldebaran (nva@nva.cz), Jihlavská astronomická společnost a Supra Praha, s.r.o.. Více informací o 16. Podzimním knižním veletrhu najdete na www.hejkal.cz.

Bibliografie Oldřicha Hlada:

 • Hlad,Oldřich - Hovorka,František - Sojka,Petr - Weiselová,Jitka
  Atlas coeli novus 2000.0(1900.0-2050.0)
  Praha,ETC publishing a Hvězdárna a planetárium hl.m.Prahy. 1998
  40 mapových listů (2x20), formát A2, sítě,šestijazyčné vysvětlivky
 • Chlebeček,Aleš - Hlad,Oldřich - Procházková,Eva - Pinkava,Jindřich
  Fyzika v perspektivě času. Skripta.
  Praha,Hvězdárna a planetárium hl.m.Prahy 1987.
  283 stran, černob.obr.,fotogr. v textu.
 • Hlad,Oldřich
  Grafy a diagramy z astronomie a astrofyziky. Diafilm
  Praha,Svoboda 1990.
  1 diafilm, 58 stran doprovodného textu.
 • Hlad,Oldřich - František Hovorka - Pavla Polechová - Jitka Weiselová
  Hvězdná obloha 2000.0.
  (1.knižní vydání "Severní a jižní hvězdná obloha 2000.0, 2 mp a text,z r.1985)
  Praha,Geodetický a kartografický podnik 1988. 18 mp., 47 stran textu.
 • Hlad,Oldřich - Denk,Zdenko
  Hvězdy s arabskými názvy. Stars mit arabic Names, Fixsterne mit arabischen Namen.
  Praha, Hvězdárna a planetárium hl.m.Prahy 1996.
  73 stran, text čes.,angl.,něm.
 • Helebrant,Jan - Hlad,Oldřich - Hovorka,František
  Mappa Coeli.Hvězdná mapa pro každou hodinu a den. Fáze Měsíce 1991 - 2009.
  Chomutov,Veros 1991
  Karton s otočným kotoučem plexi.
 • Hlad,Oldřich - Hovorka,František - Polechová,Pavla - Sojka,Petr - Weiselová,Jitka
  Mapa oblohy -Sky Map - Himmelskarte 2000.0
  Praha,Kartografie 1995. 1 mapa oboustranná
 • Hlad,Oldřich - Hovorka,František -Sojka,Petr - Weiselová,Jitka
  Mapa oblohy -Sky Map - Himmelskarte 2000.0
  Brno,ZES - Praha,Hvězdárna a planetárium hl.m.Prahy 1998.
  (Sev.a již.obloha natištěna na jedné straně mapy, katalog k mapě v samostatné příloze)
 • Hlad,Oldřich - Pavlousek,Jaroslav
  Mars.
  Praha,Štefánikova hvězdárna /1968/.
  Nestránkováno, černob.obr.,fotogr. v textu. Mapa Marsu v textu.
 • Hlad,Oldřich - Pavlousek,Jaroslav
  Měsíc.
  Praha, Lidová hvězdárna 1968.
  Nestránkováno, černob.obr.,fotogr. v textu.
 • Hlad,Oldřich a kol.
  Návod ke zhotovení amatérského astronomického dalekohledu.
  Praha,Štefánikova hvězdárna 1969.
  39 stran, obr. v textu
 • Hlad,Oldřich - Pavlousek,Jaroslav
  Přehled astronomie.
  Praha,SNTL 1984.
  393 stran, černob.obr.,fotogr. v textu.
 • Hlad,Oldřich - Pavlousek,Jaroslav
  Přehled astronomie. 2.přepr. a dopl.vyd.
  Praha,SNTL 1990.
  427 stran, černob.obr.,fotogr.,tabulky,schémata v textu,barev.fotogr. na příl.
 • Hlad,Oldřich - Hovorka,František - Polechová,Pavla - Weiselová,Jitka
  Severní a jižní hvězdná obloha 2000.0
  Praha, Geodetický a kartografický podnik 1985.
  2 mapy, text 27 stran.
 • Hlad,Oldřich - Weiselová,Jitka
  Souhvězdí naší oblohy.
  Praha,ČTK-Pressfoto pro Hvězdárnu a planetárium hl.m.Prahy, 1986.
  51 karet= map, textová část čes.,rus.,něm.,angl.,pol.,maďar.
 • Hlad,Oldřich - Pavlousek,Jaroslav
  Vesmír jistot a otazníků.
  Praha,ČTK 1978.
  237 stran.
 • Hlad,Oldřich - Vonásek,Milan
  Využití lidových hvězdáren a planetárií ve školní výuce.
  Rokycany,Lidová hvězdárna ve spolupráci s Planetáriem PKOJF Praha 1965. 88 listů.
 • Hlad,Oldřich a kol. (sest.)
  Významné osobnosti v dějinách astronómie na Slovensku.
  I.Zborník referátů z celost. semináře Ul´anka,25-27 april 1989.
  Hurbanovo,Slov.ústredie amatér.astronómie.
  126 stran, černob.fotogr. v textu.

Tiskové prohlášení je možné stáhnout ve formátu MS WordM
O autorovi

Pavel Suchan

Pavel Suchan

Narodil se v roce 1956 a astronomii se věnuje prakticky od dětství. Dlouhodobě působil na petřínské hvězdárně v Praze jako popularizátor astronomie a zároveň byl aktivním účastníkem meteorických expedic na Hvězdárně v Úpici. V současnosti pracuje na Astronomickém ústavu AV ČR, kde je vedoucím referátu vnějších vztahů a tiskovým mluvčím. V České astronomické společnosti je velmi významnou osobností - je čestným členem, místopředsedou ČAS, tiskovým tajemníkem, předsedou Odborné skupiny pro tmavou oblohu a také zasedá v porotě České astrofotografie měsíce.24. vesmírný týden 2021

24. vesmírný týden 2021

Přehled událostí na obloze a v kosmonautice od 14. 6. do 20. 6. 2021. Měsíc bude v první čtvrti. Nad ránem jsou dobře viditelné planety Jupiter a Saturn. Sluneční aktivita je nízká. Čínská kosmická loď Šen-čou 12 je připravena ke startu s třemi kosmonauty ke stanici Tiangong 3. Juno přinesla fantastické snímky Jupiterova měsíce Ganymedu. Před 230 lety se narodil americký astronom Denison Olmsted, který prováděl pozorování z Yale jedním z prvních univerzitních dalekohledů v USA a v roce 1833 po spatření meteorického deště Leonid poukázal na jejich radiant a kosmický původ.

Další informace »

Česká astrofotografie měsíce

Leo Triplet

Titul Česká astrofotografie měsíce za květen 2021 obdržel snímek „Leo Triplet“, jehož autorem je Zdeněk Vojč   Na noční obloze se nalézá nepřeberné množství zajímavých objektů či jejich skupin. Jednou z nich je i skupina tří galaxií, nazvaná též Leo Triplet. To proto, že ji na

Další informace »

Poslední čtenářská fotografie

Kometa C/2020 M5 (ATLAS)

Snímek komety C/2020 M5 (ATLAS). Rozměry obrázku jsou 20 x 20 obloukových minut, sever je nahoře, východ vlevo. Kometa se na obloze pohybovala souhvězdím Malé medvědice. Vzdálenost od Země 3.192 au, od Slunce 3.077 au. Rychlost pohybu po obloze 1.34 arcsec/min, jasnost podle efemeridy 16.4 mag.

Další informace »