Úvodní strana  >  Články  >  Ostatní  >  Ondřejovský Frič a jevanský Fanta

Ondřejovský Frič a jevanský Fanta

Bohuslav Mašek, František Nušl a Josef Fanta
Bohuslav Mašek, František Nušl a Josef Fanta
Jevany a Ondřejov jsou dvě známé středočeské obce, které mají více společného, než se může na první pohled zdát. Počátky jejich společné historie dohledáme někde v raného středověku, kdy byla celá zdejší oblast jakýmsi pásem hraničních lesů mezi pražskou a kouřimskou sídelní oblastí. Přes období společné příslušnosti k panství Zlenice a k panství Černokosteleckému se dostaneme až k dnešní říčanské části okresu Praha - východ.

Bysta Jana Friče v Ondřejově
Bysta Jana Friče v Ondřejově
Obce nemají společnou katastrální hranici, ale přes nádherné lesy, Voděradské bučiny a Karkošku, se z jednoho místa do druhého můžete dostat, aniž byste narazili na civilizaci. Krásu obou obcí tvoří nejen zmíněné lesy, ondřejovské výhledy na pětinu republiky a díky hvězdárně i do vesmíru, jevanské rybníky, lesní hřbitov Aldašín či další především přírodní zajímavosti, ale je to i genius loci, který jak Ondřejov tak Jevany mají. Je to duch noblesy a solidnosti starých časů, duch cílevědomosti a píle osobností, které tento kraj kultivovaly. O dvou z nich, kteří od přelomu 19. a 20. století spojují Ondřejov a Jevany, a jsou postavami ondřejovské hvězdárny, se chce tento článek zmínit.

František Nušl
František Nušl
Josef Fanta a Josef Frič byli spolu s Františkem Nušlem, Bohuslavem Maškem, Emanuelem Málkem a některými dalšími osobnostmi stojícími u zrodu ondřejovské hvězdárny, součástí generace nové, moderní české národní elity. Byli to především technicky a přírodovědně zaměření lidé, ale jakožto opravdoví vzdělanci hovořili několika jazyky, muzicírovali a zajímali se o literaturu a historii. Znali a přátelili se s mnohými dalšími významnými osobnostmi své doby, včetně T.G. Masaryka. Například F. Nušl, ač matematik a astronom, se účastnil s T.G.M. a J. Gebauerem polemik o Rukopisech. Fantu s T.G.M. pojil později i vztah jeho dcery Marie s Janem Masarykem. U Fantů v Jevanech se scházeli nejen architekti jako byl Dušan Jurkovič, ale hlavně lidé z literárního prostředí jako Zdenka Braunerová nebo Gabriela Preisová. Josef Frič, který se narodil ve Francii jako syn revolucionáře z roku 1848 a kterému kmotrem byl Jan Neruda, přiváděl do společnosti další okruh zajímavých přátel.

Josef Fanta
Josef Fanta
Fanta byl architekt a astronomie ho pouze fascinovala. Svou dlouhou a úspěšnou dráhu architekta začínal v ateliéru J. Zítka s profesorem J. Schulzem na Národním divadle. Fričovi, Nušlovi a dalším se stala astronomie životním posláním. Frič s bratrem založili v Praze roku 1883 dílnu na výrobu astronomických, geodetických a měřicích zařízení a amatérsky se zabývali pozorováním. Josef Fanta považoval Josefa Friče za svého nejstaršího a nejlepšího přítele a tak se samozřejmě účastnil příprav jeho nové observatoře.

Bohuslav Mašek
Bohuslav Mašek
Kdo z těch dvou do zdejšího kraje přišel první, se už asi nedá zjistit. Fanta již snad v osmdesátých létech 19. století jezdil do Jevan, kde pak na doporučení sochaře Maudera zakoupil bývalý hostinec U kamenného sklepa. Fričova matka byla z rodu sázavských sklářů Kavalírů a tak jistě Frič Sázavu navštěvoval od dětství, respektive od návratu z Francie. Ondřejovský kopec Mandu, jako místo pro zamýšlenou observatoř, mu prý vybral Vladimír Kavalír. Jindy se uvádí, že Mandu doporučil Emanuel Málek, o kterém se Fantova dcera Marie zmiňuje jako o člověku zamilovanému do astronomie, kvůli které se ani neoženil. Možná, že Ondřejov znal sám Frič, možná Fanta. Jisté je, že když v roce 1898 Frič koupil pozemky, začal s Fantou přemýšlet o budovách. Fanta sdílel jeho nadšení a návrhy budov a autorské dozory staveb svému příteli prováděl zdarma. Většinou pěší komunikace mezi Jevanami a Ondřejovem, po cestičkách Bučin a Karkošky, byla v té době čilá. Fanta docházel na stavbu do Ondřejova, Frič na porady nad plány do Jevan. I v pozdějších letech se o nedělích obě rodiny vzájemně navštěvovaly. Marie Fantová vzpomínala, jak se vždy po bouřlivém uvítání Fantových čtyř dětí s Pepíkem a Ankou Fričovic a dvěma Nušlovými kluky objevila paní Fričová. Nesla obrovskou mísu a protože se vše na Ondřejově řídilo astronomií, bylo na té míse astronomické množství švestkových knedlíků. Mezi Ondřejovem a Jevanami ovšem neputovali jen lidé, ale celé domy. Přesněji jedna malá dřevěná chaloupka, kterou Frič zakoupil na národopisné výstavě a měl ji v areálu hvězdárny. Při nějaké příležitosti ji daroval Fantově dceři Evě a chaloupka putovala do zahrady Fantova domu v Jevanech, kde je dodnes.

Oba přátelé se scházeli i na sklonku svých životů, kdy zůstali věrni svým Jevanům a Ondřejovu. Frič, který se narodil v roce 1861 se dočkal konce druhé světové války a navrácení observatoře československému státu, kterému ji v roce 1928 daroval. Zemřel v roce 1945 ve věku 84 let. Autorem pomníku na jeho hrobě na vyšehradském hřbitově je samozřejmě Josef Fanta. Ten se dožil požehnaného věku 98. let, narodil se v roce 1856 a zemřel v roce 1954. Starší Jevaňáci ho ještě pamatují jak už téměř slepý na zápraží neustále něco vyřezával a tvořil. Jistě by ho z dětských let pamatoval i Vladimír Padevět. V té době jako malý chlapec pozoroval od rybníka oblohu nad Bučinami a snil o práci hvězdáře. Po studiích se RNDr. Padevět stal další osobností spojující Jevany a Ondřejov. Na hvězdárně se zabýval fyzikou meteorů. Bohužel tragicky zahynul. Při výčtu ondřejovských i jevanských osobností se na něho často neprávem zapomíná.

Frič pro Ondřejov a Fanta pro Jevany jsou bezpochyby osobnostmi z nejvýznamnějších. Právem nese jedna ondřejovská ulice jméno Josefa Friče. A konečně i v Jevanech byla nedávno pojmenována ulice po Josefu Fantovi.
O autorovi24. vesmírný týden 2021

24. vesmírný týden 2021

Přehled událostí na obloze a v kosmonautice od 14. 6. do 20. 6. 2021. Měsíc bude v první čtvrti. Nad ránem jsou dobře viditelné planety Jupiter a Saturn. Sluneční aktivita je nízká. Čínská kosmická loď Šen-čou 12 je připravena ke startu s třemi kosmonauty ke stanici Tiangong 3. Juno přinesla fantastické snímky Jupiterova měsíce Ganymedu. Před 230 lety se narodil americký astronom Denison Olmsted, který prováděl pozorování z Yale jedním z prvních univerzitních dalekohledů v USA a v roce 1833 po spatření meteorického deště Leonid poukázal na jejich radiant a kosmický původ.

Další informace »

Česká astrofotografie měsíce

Leo Triplet

Titul Česká astrofotografie měsíce za květen 2021 obdržel snímek „Leo Triplet“, jehož autorem je Zdeněk Vojč   Na noční obloze se nalézá nepřeberné množství zajímavých objektů či jejich skupin. Jednou z nich je i skupina tří galaxií, nazvaná též Leo Triplet. To proto, že ji na

Další informace »

Poslední čtenářská fotografie

Nova Her 2021

Upravený snímek novy Her 2021. Animace s referenčním snímkem bez novy z 26.9.2019. Obě expozice 60s.

Další informace »