Úvodní strana  >  Články  >  Úkazy  >  Mohou meteority zabíjet? (2. díl)

Mohou meteority zabíjet? (2. díl)

Meteority zabíjely i dobytek
Meteority zabíjely i dobytek
Zřejmě první zaznamenanou událost, která by mohla popisovat smrtící dopad "kamenů z nebes", najdeme již v Bibli, konkrétně v knize Jozue 10:11. Píše se zde: "Když před Izraelem utíkali a byli na bétchorónské stráni, vrhal na ně Hospodin z nebe balvany až do Azeky; tak umírali. Těch, kteří zemřeli po kamenném krupobití, bylo více než těch, které Izraelci pobili mečem." Měla se stát v roce 1420 před naším letopočtem.

Dalším známý případ se stal roku 472 v Konstantinopolu, kdy podle dobových zpráv způsobila paniku ohnivá bílá koule, letící oblohou. Lidé byli údajně od její záře oslepeni a popáleni, chodci sraženi tlakovou vlnou k zemi. Kromě toho způsobila značné materiální škody na domech a lodích. O smrti v souvislosti s dopadem meteoritu se zmiňuje zpráva ze 14. ledna 616. Tehdy prý v Číně zasáhl obléhací věž, ta se skácela a zemřelo nejméně deset osob. Nejděsivější následky měl mít déšť meteoritů, který zasáhl čínskou provincii Shansi 3. února 1490. Údajně mělo tehdy zemřít až 10 000 lidí! Toto číslo bude zřejmě silně nadhodnocené, ale je pravděpodobné, že k nějakému bombardování naší Země tělesy z vesmíru tenkrát opravdu došlo. V 16. a 17. století se stali obětí meteoritů dva mniši v Itálii. První zahynul 14. září 1511 spolu s několika ptáky a ovcí, druhý byl zasažen někdy mezi roky 1633 a 1664 do nohy. Náraz mu poškodil stehenní tepnu a mnich nakonec vykrvácel. Zajímavý případ se stal 11. března 1897 ve městě New Martinsville (West Virginia, USA). Tehdy nebyl přímo zasažen člověk, ale meteorit prolétl kolem něj v takové blízkosti, že jej porazila tlaková vlna a on upadl do bezvědomí. Ještě hůře dopadli koně, nacházející se v blízkosti - jednomu meteorit rozdrtil hlavu a roztrhl trup, další ohluchli. O deset let později, 5. září 1907 v Číně meteorit rozbořil dům, v jehož troskách našla smrt celá rodina.

Také známý Tunguský meteorit, který explodoval 30. června 1908 nad tajgou na Sibiři v Rusku, si zřejmě vyžádal oběti na životech. Udává se, že dvě osoby byly usmrceny a kolem dvaceti jich bylo zraněno. Jeden člověk byl vržen proti stromu a následkům zranění podlehl, druhý zemřel na šok. Dále zahynula řada psů a velké množství sobů. Poněkud nejasný je případ z 28. dubna 1927. Zdroje se sice shodují, že dívka utrpěla dvě zranění hlavy poté, co jí na hlavu dopadl nějaký předmět, ale rozcházejí se v tom, co to vlastně bylo. Část z nich uvádí, že ji udeřil kamenný meteorit, jiné píší, že to byl "pseudometeorit" bez bližšího upřesnění. Během svatby se objevil meteorit v roce 1929 a přinesl s sebou smrt. Informace o této události jsou poněkud rozporuplné. Podle většiny záznamů se stala 8. prosince v Zvezvanu, ale jeden zdroj uvádí Bělehrad a datum září 1929. Shoda panuje v tom, že byl zabit jeden účastník svatebního veselí, který byl zasažen přímo v kočáře cestou do kostela. Jedna verze tvrdí, že to byl otec nevěsty, jinde se píše, že meteorit zranil ještě jednoho člověka. Nevěsta, která jela ve stejném kočáru, omdlela, ale když se probrala, pokračovalo se v obřadu. Zásah kosmickým projektilem do hlavy zažil chlapec v Ugandě 14. srpna 1992. Měl obrovské štěstí, protože meteorit byl o hmotnosti pouze 3.6 gramu a navíc nešlo o přímý dopad. Tělísko se nejprve odrazilo od listu banánovníku, takže už nemělo vysokou rychlost a chlapce ani nezranilo. Velmi kuriózní případ se stal o dva roky později, 21. června 1994 ve Španělsku. Manželský pár jel autem do města Marbella, když náhle meteorit o váze 1.4 kg rozbil čelní sklo, zranil řidiče na malíčku (někde se píše o palci) a poškodil volant. Poté proletěl mezi hlavami obou pasažérů a skončil na zadním sedadle. Jen shodou šťastných náhod nedošlo k tragédii.

Útoky z kosmu nepřestaly ani v 21. století. Například koncem září 2003 proletěla nad východní Indií ohnivá koule, ozářila krajinu, jako by byl den a její zbytky dopadly na zem. Kromě mnohých škod na majetku byla hlášena i zranění. Někteří lidé prý na přechodnou dobu ztratili vědomí nebo dokonce oslepli, hovoří se také o popáleninách. Počty zraněných se liší, kolísají mezi dvěma až dvaceti osobami. Muže ve věku 70 let meteorit tak vyděsil, že dostal infarkt, kterému později v nemocnici podlehl. Téměř přesně po čtyřech letech, 15. září 2007, dopadl meteorit u vesnice Carancas v Peru a vytvořil zde kráter o průměru asi 14 metrů a hloubce 4.5 metru. Byly hlášeny zabité lamy a ovce, jeden člověk vyprávěl, jak jej dvakrát za sebou porazila tlaková vlna. Zvědaví vesničané se šli podívat na kráter, ze kterého údajně vystupoval výrazný zápach. Později si začali stěžovat na bolesti hlavy, nevolnost, zvracení a další projevy zvláštní nemoci. Ta byla zřejmě způsobena otravou buď arzénem, nebo sloučeninami síry. Arzén se vyskytuje v místní podzemní vodě, která vlivem dopadu meteoritu začala vřít a vznikl tak jedovatý plyn. Sirné sloučeniny byly hojně zastoupeny přímo v meteoritu a také se z něj uvolňovaly.

V nedávné době se objevily v médiích informace o dalších dvou případech, při kterých došlo k úrazu nebo smrti člověka v souvislosti s tělesy z vesmíru. Podle zpráv z června 2009 zranil padající meteorit o velikosti hrášku školáka Gerrita Blanka v německém Essenu. Měl mít veliké štěstí, protože mu způsobil pouze ranku o délce zhruba osm centimetrů na hřbetu levé ruky. U této události se však po podrobném prozkoumání ukázalo, že se velmi pravděpodobně jedná o podvod. O několik měsíců později se psalo o tom, že exploze asteroidu 8. října 2009 nad městem Bone v Indonésii zapříčinila smrt devítileté dívky Cantiky. Ta trpěla srdeční vadou a silný výbuch ji údajně tak rozrušil, že došlo k zástavě srdce a dívka přes poskytnutou lékařskou pomoc zemřela. Tento případ je zřejmě pravdivý (i když byl zveřejněn jen v místních médiích), ale těžko lze prokázat přímou souvislost s asteroidem.

Kromě výše zmíněných případů se několikrát stalo, že meteorit dopadl v těsné blízkosti člověka, aniž by ho zranil. Například 14. července 1847 v Broumově (okres Náchod) propadl meteorit do ložnice, kde spaly tři děti, ale žádnému se nic nestalo. Asi 15 metrů od odpočívající ženy dopadl meteorit 12. června 1963 v Ústí nad Orlicí, přesněji v městské části Kerhartice. Často se udává, že jen 1.5 metru od místa dopadu si hrál sedmiletý chlapec na písku, ale jiné prameny tvrdí, že tato informace není pravdivá. Z nějakého neznámého důvodu si meteority oblíbily město Wethersfield v americkém státě Connecticut. Dopadly zde dva během necelých dvanácti let! První, o hmotnosti 6 kg, proletěl 8. dubna 1971 stropem do pokoje, kde spalo několik lidí, ale nikomu neublížil. Druhý, tříkilový, přilétl 8. listopadu 1982 a po proražení střechy a stropu také skončil v obývacím pokoji. I tentokrát se událost obešla bez zranění. Velmi těsný dopad meteoritu zažila dvojice chlapců ve věku 9 a 13 let v městě Noblesville (Indiana, USA). Když se 31. srpna 1991 zastavili na okraji chodníku, naprosto nečekaně kolem nich ve vzdálenosti pouze 3.5 metru proletěl kamenný meteoroid. V přilehlém trávníku vytvořil několikacentimetrový kráter. Před padajícími kameny si nemůžete být jisti nikde. Přesvědčila se o tom třináctiletá dívka v japonském městě Kóbe, když 26. září 1999 střechou a stropem prolétl do ložnice meteorit, roztříštil se a skončil v její posteli.

Podobných událostí by se našla zajisté celá řada a ještě více by bylo případů, kdy došlo pouze k materiálním škodám. Ale i tento výčet ukazuje, že možnost blízkého setkání s meteoritem je možná o něco větší, než jste si mysleli. C. Spratt a S. Stephensová se tímto tématem zabývali a odhadli, že každý rok je pádem meteoritů s hmotností nad 0,6 kg poškozeno v průměru 16 střech. Na základě zkoumání starých záznamů pak dospěli k závěru, že statisticky by mělo dojít k zasažení člověka jednou za devět let. Další studii vypracovali K. Yau aj., kteří se zaměřili na čínské záznamy z období 700 př. n l. až 1920 n. l. Vyšlo jim, že na území Číny průměrně jednou za 52 let zahyne člověk následkem pádu meteoritu. Když se výsledek přepočte na celou plochu souše a vezme se v potaz aktuální počet obyvatel, vychází riziko zabití meteoritem na pouhých 3.5 roku! Tak na to myslete, až se půjdete příště projít a občas zvedněte oči k obloze, jestli se k vám rychle neblíží nějaký předmět...

První díl článku

Vybrané zdroje:
   •  http://www.vesmir.cz/clanek/riziko-zabiti-cloveka-padajicim-meteoritem
   •  http://www.oberlin.edu/faculty/bsimonso/group9.htm
   •  http://imca.cc/old_site/metstruck.html
   •  http://www.michaelbloodmeteorites.com/Hammers1.html
   •  http://www.cfa.harvard.edu/icq/meteorites.html
   •  http://delong.typepad.com/sdj/2008/06/reported-deaths.html
   •  http://www.xenophilia.com/zb0005.htm
   •  http://neviditelnypes.lidovky.cz/veda-utocnici-z-vesmiru-3-0xi-/p_veda.asp?c=A090616_105106_p_veda_wag

Převzato: Hvězdárna a planetárium Plzeň
O autorovi

Václav Kalaš

Narodil se v Plzni a o astronomii se začal zajímat už od dětství. Asi prvním impulzem byl článek "Objevování sluneční soustavy", který vyšel jako příloha časopisu Mladý svět. Když o něco později zjistil, že Hvězdárna a planetárium Plzeň pořádá astronomický kroužek, přihlásil se do něj. Této organizaci zůstal věrný až do jejího sloučení s Hvězdárnou v Rokycanech. Nejprve jako zaměstnanec, nyní jako externí spolupracovník. Nejprve se věnoval jen astronomii, po havárii raketoplánu Columbia začal pomalu pronikat i do tajů kosmonautiky. Pozoruje meteory, píše články hlavně o nich, ale nevyhýbá se ani jiným tématům. V kosmonautice se zaměřuje zejména na raketoplány. Kontakt: Vaclav.Kalas@seznam.cz.50. vesmírný týden 2023

50. vesmírný týden 2023

Přehled událostí na obloze a v kosmonautice od 11. 12. do 17. 12. 2023. Měsíc bude v novu. Na večerní obloze září jasný Jupiter na jihovýchodě a Saturn na jihozápadě. Ráno je vidět Venuše nad jihovýchodním obzorem. Slunce pokračuje ve zvýšené aktivitě. O pozornost se kromě periodické komety 12P hlásí i 62P a po čtyřech měsících zjasnila i 29P. Nastává maximum nejbohatšího meteorického roje roku, Geminid. Připravuje se start Falconu Heavy s americkým armádním miniraketoplánem X-37B. Před 160 lety se narodila Annie Jump Canon, která určila spektrální charakteristiky 350 000 hvězd a stála u zrodu Harvardského klasifikačního systému používaného dodnes.

Další informace »

Česká astrofotografie měsíce

Tři planetární mlhoviny HFG1,  Abell6 a Sh2-200

Titul Česká astrofotografie měsíce za říjen 2023 obdržel snímek „Tři planetární mlhoviny“, jehož autorem je Evžen Brunner     Planetární mlhovina. Již od roku 1875 poněkud matoucí označení. Byť by tento název mohl evokovat třeba protoplanetární disk okolo vznikající hvězdy,

Další informace »

Poslední čtenářská fotografie

Východ

Východ slunce

Další informace »