Úvodní strana  >  Články  >  Kosmonautika  >  Výsledky vyšetřování havárie raketoplánu Columbia

Výsledky vyšetřování havárie raketoplánu Columbia

Ve dnech 28. až 30. listopadu 2003 se uskutečnil na Hvězdárně Valašské Meziříčí víkendový seminář, věnovaný novinkám v oblasti kosmonautiky a raketové techniky. Přednáška Mgr. Antonína Vítka, CSc. shrnula Výsledky vyšetřování havárie raketoplánu Columbia. Následuje stručný sylab přednášky, vydaný pro účastníky semináře.

Vědecký let STS-107
Mezinárodní označení: 2003-003A
Start: 2003-01-16 15:39:00.050 UT
Užitečné zatížení: zdvojený přetlakový modul Spacehab RDM [=Research Double Module]

Posádka

CDR: Husband, Rick D. (* 1957)
PLT: McCool, William C. (* 1961)
MS-1: Anderson, Michael P. (* 1959)
MS-2: Brown, David M. (* 1956)
MS-3: Chawla[ová], Kalpana (* 1961)
MS-4: Clark[ová], Laurel B. S. (* 1961)
PS-1: Ramon, Ilan (* 1954)

Průběh havárie

Pokus o přistání: 2003-02-01
Vstup do atmosféry: 13:44:09 UT
Ztráta spojení: 14:00:04.826 UT
Poslední zaznamenaná data MADS: 14:00:14 UT
Rozpad raketoplánu: 14:00:18 UT

Okamžitě vytvořeny dva vyšetřovací týmy:

 • NAIT - NASA Accident Investigation Team
 • CAIB - Columbia Accident Investigation Board
Vzhled panelu RCC-8 náběžné hrany křídla raketoplánu po ostřelování na zkušebním zařízení
Vzhled panelu RCC-8 náběžné hrany křídla raketoplánu po ostřelování na zkušebním zařízení

Vzhled panelu RCC-8 náběžné hrany křídla raketoplánu po ostřelování na zkušebním zařízení

Cesta žhavých plynů od poškozeného panelu RCC-8 raketoplánu Columbia do podvozkové šachty
Cesta žhavých plynů od poškozeného panelu RCC-8 raketoplánu Columbia do podvozkové šachty

Cesta žhavých plynů od poškozeného panelu RCC-8 raketoplánu Columbia do podvozkové šachty

NAIT

Interní pracovní skupina NASA s úkoly:
 1. shromažďování a zabezpečení telemetrických dat
 2. organizace sběru trosek, jejich identifikace, katalogizace a sestavování
 3. podpora práce CAIB

CAIB

Nezávislá vyšetřovací komise, předkládající výsledky šetření a doporučení administrátorovi NASA
 • předseda: adm. Harold W. Gehman Jr.
 • 12 řádných členů

Postup práce

Vytvořeno blokové schéma všech možných příčin - celkem kolem 3000 alternativních kauzálních řetězců

Postupné vylučování nemožných příčin

Pomohl nález záznamové jednotky MADS

Rozhodující zjištění - zkoušky vystřelování vzorků izolační pěny z ET proti maketě náběžné hrany ve SwRI

2003-07-18

Vydán definitivní scénář průběhu havárie
Rozsah 189 stran
Definuje nejpravděpodobnější příčinu havárie: poškození náběžné hrany raketoplánu nárazem kusu izolační pěny
Zpráva sloužila jako podklad pro vypracování závěrečné zprávy CAIB

2003-08-26

Vydána závěrečná zpráva
Rozsah 248 stran
Obsahuje:
 1. historii raketoplánů
 2. průběh letu STS-107
 3. pravděpodobnou příčinu havárie
 4. 29 doporučení pro NASA

Přehled doporučení

(hvězdičkou jsou označena doporučení nutná vyřešit před obnovením letů raketoplánů)
 1. * 3.2-1: Odstranit příčiny odpadávání tepelné izolace z ET
 2. * 3.3-2: Zahájit program pro zvýšení odolnosti družicového stupně proti nárazu cizích objektů zlepšením vlastností RCC a dlaždic tepelné ochrany
 3. * 3.3-1: Vyvinout a aplikovat moderní nedestruktivní metody testování panelů RCC
 4. * 6.4-1: Je třeba:
  1. Při letech k ISS využít rozšířených možností a prostředků během letu raketoplánu v blízkosti ISS a po připojení k ISS a provádět nezbytné opravy tepelné ochrany (TPS)
  2. Pro lety jinam vyvinout autonomní prostředky inspekce a oprav TPS
  3. Provádět inspekci TPS s využitím všech prostředků co nejdříve po startu raketoplánu
  4. Konečným cílem budiž vyvinutí autonomních prostředků inspekce a oprav TPS i v případě, že raketoplán nedoletí k ISS, nespojí se s ní, nebo bude poškozen během pokusu o spojení nebo po odletu od ISS
  5. 3.3-3: Zajistit v co největší míře možnost bezpečného přistání raketoplánu s menším poškozením RCC panelů náběžné hrany
  6. * 3.3-4: Pro dokonalé pochopení vlastností RCC vytvořit databázi vlastností již za letu použitých panelů RCC s využitím destruktivních metod testování
  7. 3.3-5: Zdokonalit údržbu povrchů obslužných věží na rampě, aby se zabránilo vyplavování zinečnatých sloučenin na panely RCC
  8. 3.8-1: Vytvořit dostatečnou zásobu náhradních panelů RCC a dalších součástek pro náběžnou hranu
  9. 3.8-2: Vyvinout, ověřit a udržovat fyzikálně podložený počítačový program pro předvídání rozsahu poškození TPS úlomky
  10. * 3.4-1: Zajistit fotografování startujícího raketoplánu nejméně ze tří míst, a to nejméně do oddělení SRB; zvážit možnost fotografování z lodí a/nebo letadel
  11. * 3.4-2: Zajistit snímkování odhozené ET a odesílat snímky okamžitě na Zemi
  12. * 3.4-3: Zajistit možnost přímého přenosu na Zemi vysokorozlišujících snímků náběžné hrany a TPS na spodku křídel a trupu během startu
  13. * 6.3-2: Změnit dohodu s NIMA ohledně snímkování raketoplánu za letu
  14. 3.6-1: Měřicí systém MADS bude i nadále udržován a průběžně zdokonalován
  15. 3.6-2: Systém MADS bude rekonstruován s použitím modernějších technologií; jednotlivá naměřená data bude možno podle volby během letu buď zaznamenávat, nebo vysílat na Zemi, nebo oboje
  16. 4.2-2: Jako součást programu prodloužení provozní životnosti raketoplánů na 40 roků vyvinout moderní systém inspekce a kontroly celé kabeláže, a to i na nepřístupných místech
  17. 4.2-1: Otestovat a certifikovat systém pro zachycování svorníků SRB/ET
  18. 4.2-3: Požadovat, aby při uzavírání prostoru mezi nádržemi ET a při nanášení izolace byly vždy nejméně dvě osoby
  19. 4.2-4: Požadovat, aby raketoplány byly provozovány na stejné úrovni bezpečnosti jako ISS co se týče ohrožení mikrometeoroidy a kosmickým smetím (MMOD). Doporučení změnit na požadavky
  20. * 4.2-5: Sjednotit terminologii pojmu "cizí předmět" a "pozůstatky po přípravě k letu"
  21. * 6.2-1: Zajistit, aby dodržování časového harmonogramu startů odpovídalo možnostem a aby nevedlo ke zvýšení rizika
  22. * 6.3-1: Vypracovat program výcviku chování v krizových situacích pro management raketoplánů (MMT)
  23. * 7.5-1, 7.5-2 a 9.1-1: Vytvořit nezávislý orgán pro sledování otázek technické bezpečnosti a pro povolování výjimek z technických specifikací; oddělení pro bezpečnost a zajištění letů při NASA HQ bude mít přímý dohled nad provozem raketoplánů a bude financováno z oddělených zdrojů
  24. 7.5-3: Reorganizovat Space Shuttle Integration Office tak, aby jedno pracoviště odpovídalo za integrování všech prvků a částí STS
  25. 9.2-1: Před pokračováním letů raketoplánů po roce 2010 provést jejich recertifikaci na úrovni materiálů, prvků, subsystémů a systémů
  26. * 10.3-1: Jako předběžné opatření vytvořit soubor fotografií systémů a subsystémů, které se liší od technických výkresů; soubor fotografií digitalizovat, aby byly rychle k dispozici při řešení krizových situací během letu raketoplánu
  27. 10.3-2: Provést kontrolu přesnosti existujících technických výkresů a dokumentace; výkresy převést pod CAD; aktualizovat výkresy a dokumentaci

  Reakce NASA

  Vytvoření pracovní skupiny pro přípravu obnovení letů raketoplánu

  Ustanovení dozorčí komise RTFG pro sledování plnění doporučení CAIB (předsedové Covey a Stafford)

  2003-09-08 - Vydání první verze plánu prací pro odstranění příčin havárie
  2003-10-15 - Vydání druhé verze (Rev. 1)
  2003-11-24 - Vydání třetí verze (Rev. 1.1)
  2004-09-12 - Možné obnovení letů raketoplánů (Atlantis, let STS-114, ISS-ULF-1)
O autorovi27. vesmírný týden 2022

27. vesmírný týden 2022

Přehled událostí na obloze a v kosmonautice od 4. 7. do 10. 7. 2022. Měsíc bude v první čtvrti. Planety jsou vidět na ranní obloze. Kometa C/2017 K2 (PanSTARRS) se pohybuje souhvězdím Hadonoše. Aktivita Slunce je nízká. SLS je zpět ve VAB po úspěšném testu. Starship 24 a Super Heavy B7 poprvé se všemi motory. Před čtvrtstoletím se podařilo první úspěšné přistání na Marsu od mise Viking ze sedmdesátých let 20. století.

Další informace »

Česká astrofotografie měsíce

NGC6543 (PK 096+29.1) Kočičí oko - Cat's Eye

Titul Česká astrofotografie měsíce za červen 2022 získal snímek „Kočičí oko“, jehož autorem je Roman Hujer Astronomie je poetická věda. Objektům na obloze, které nesou většinou místo názvu písmenné a číselné kódy označující pořadové číslo v tom kterém astronomickém katalogu, astronomové často

Další informace »

Poslední čtenářská fotografie

NLC

Další informace »