Úvodní strana  >  Články  >  Kosmonautika  >  Výsledky vyšetřování havárie raketoplánu Columbia

Výsledky vyšetřování havárie raketoplánu Columbia

Ve dnech 28. až 30. listopadu 2003 se uskutečnil na Hvězdárně Valašské Meziříčí víkendový seminář, věnovaný novinkám v oblasti kosmonautiky a raketové techniky. Přednáška Mgr. Antonína Vítka, CSc. shrnula Výsledky vyšetřování havárie raketoplánu Columbia. Následuje stručný sylab přednášky, vydaný pro účastníky semináře.

Vědecký let STS-107
Mezinárodní označení: 2003-003A
Start: 2003-01-16 15:39:00.050 UT
Užitečné zatížení: zdvojený přetlakový modul Spacehab RDM [=Research Double Module]

Posádka

CDR: Husband, Rick D. (* 1957)
PLT: McCool, William C. (* 1961)
MS-1: Anderson, Michael P. (* 1959)
MS-2: Brown, David M. (* 1956)
MS-3: Chawla[ová], Kalpana (* 1961)
MS-4: Clark[ová], Laurel B. S. (* 1961)
PS-1: Ramon, Ilan (* 1954)

Průběh havárie

Pokus o přistání: 2003-02-01
Vstup do atmosféry: 13:44:09 UT
Ztráta spojení: 14:00:04.826 UT
Poslední zaznamenaná data MADS: 14:00:14 UT
Rozpad raketoplánu: 14:00:18 UT

Okamžitě vytvořeny dva vyšetřovací týmy:

 • NAIT - NASA Accident Investigation Team
 • CAIB - Columbia Accident Investigation Board
Vzhled panelu RCC-8 náběžné hrany křídla raketoplánu po ostřelování na zkušebním zařízení
Vzhled panelu RCC-8 náběžné hrany křídla raketoplánu po ostřelování na zkušebním zařízení

Vzhled panelu RCC-8 náběžné hrany křídla raketoplánu po ostřelování na zkušebním zařízení

Cesta žhavých plynů od poškozeného panelu RCC-8 raketoplánu Columbia do podvozkové šachty
Cesta žhavých plynů od poškozeného panelu RCC-8 raketoplánu Columbia do podvozkové šachty

Cesta žhavých plynů od poškozeného panelu RCC-8 raketoplánu Columbia do podvozkové šachty

NAIT

Interní pracovní skupina NASA s úkoly:
 1. shromažďování a zabezpečení telemetrických dat
 2. organizace sběru trosek, jejich identifikace, katalogizace a sestavování
 3. podpora práce CAIB

CAIB

Nezávislá vyšetřovací komise, předkládající výsledky šetření a doporučení administrátorovi NASA
 • předseda: adm. Harold W. Gehman Jr.
 • 12 řádných členů

Postup práce

Vytvořeno blokové schéma všech možných příčin - celkem kolem 3000 alternativních kauzálních řetězců

Postupné vylučování nemožných příčin

Pomohl nález záznamové jednotky MADS

Rozhodující zjištění - zkoušky vystřelování vzorků izolační pěny z ET proti maketě náběžné hrany ve SwRI

2003-07-18

Vydán definitivní scénář průběhu havárie
Rozsah 189 stran
Definuje nejpravděpodobnější příčinu havárie: poškození náběžné hrany raketoplánu nárazem kusu izolační pěny
Zpráva sloužila jako podklad pro vypracování závěrečné zprávy CAIB

2003-08-26

Vydána závěrečná zpráva
Rozsah 248 stran
Obsahuje:
 1. historii raketoplánů
 2. průběh letu STS-107
 3. pravděpodobnou příčinu havárie
 4. 29 doporučení pro NASA

Přehled doporučení

(hvězdičkou jsou označena doporučení nutná vyřešit před obnovením letů raketoplánů)
 1. * 3.2-1: Odstranit příčiny odpadávání tepelné izolace z ET
 2. * 3.3-2: Zahájit program pro zvýšení odolnosti družicového stupně proti nárazu cizích objektů zlepšením vlastností RCC a dlaždic tepelné ochrany
 3. * 3.3-1: Vyvinout a aplikovat moderní nedestruktivní metody testování panelů RCC
 4. * 6.4-1: Je třeba:
  1. Při letech k ISS využít rozšířených možností a prostředků během letu raketoplánu v blízkosti ISS a po připojení k ISS a provádět nezbytné opravy tepelné ochrany (TPS)
  2. Pro lety jinam vyvinout autonomní prostředky inspekce a oprav TPS
  3. Provádět inspekci TPS s využitím všech prostředků co nejdříve po startu raketoplánu
  4. Konečným cílem budiž vyvinutí autonomních prostředků inspekce a oprav TPS i v případě, že raketoplán nedoletí k ISS, nespojí se s ní, nebo bude poškozen během pokusu o spojení nebo po odletu od ISS
  5. 3.3-3: Zajistit v co největší míře možnost bezpečného přistání raketoplánu s menším poškozením RCC panelů náběžné hrany
  6. * 3.3-4: Pro dokonalé pochopení vlastností RCC vytvořit databázi vlastností již za letu použitých panelů RCC s využitím destruktivních metod testování
  7. 3.3-5: Zdokonalit údržbu povrchů obslužných věží na rampě, aby se zabránilo vyplavování zinečnatých sloučenin na panely RCC
  8. 3.8-1: Vytvořit dostatečnou zásobu náhradních panelů RCC a dalších součástek pro náběžnou hranu
  9. 3.8-2: Vyvinout, ověřit a udržovat fyzikálně podložený počítačový program pro předvídání rozsahu poškození TPS úlomky
  10. * 3.4-1: Zajistit fotografování startujícího raketoplánu nejméně ze tří míst, a to nejméně do oddělení SRB; zvážit možnost fotografování z lodí a/nebo letadel
  11. * 3.4-2: Zajistit snímkování odhozené ET a odesílat snímky okamžitě na Zemi
  12. * 3.4-3: Zajistit možnost přímého přenosu na Zemi vysokorozlišujících snímků náběžné hrany a TPS na spodku křídel a trupu během startu
  13. * 6.3-2: Změnit dohodu s NIMA ohledně snímkování raketoplánu za letu
  14. 3.6-1: Měřicí systém MADS bude i nadále udržován a průběžně zdokonalován
  15. 3.6-2: Systém MADS bude rekonstruován s použitím modernějších technologií; jednotlivá naměřená data bude možno podle volby během letu buď zaznamenávat, nebo vysílat na Zemi, nebo oboje
  16. 4.2-2: Jako součást programu prodloužení provozní životnosti raketoplánů na 40 roků vyvinout moderní systém inspekce a kontroly celé kabeláže, a to i na nepřístupných místech
  17. 4.2-1: Otestovat a certifikovat systém pro zachycování svorníků SRB/ET
  18. 4.2-3: Požadovat, aby při uzavírání prostoru mezi nádržemi ET a při nanášení izolace byly vždy nejméně dvě osoby
  19. 4.2-4: Požadovat, aby raketoplány byly provozovány na stejné úrovni bezpečnosti jako ISS co se týče ohrožení mikrometeoroidy a kosmickým smetím (MMOD). Doporučení změnit na požadavky
  20. * 4.2-5: Sjednotit terminologii pojmu "cizí předmět" a "pozůstatky po přípravě k letu"
  21. * 6.2-1: Zajistit, aby dodržování časového harmonogramu startů odpovídalo možnostem a aby nevedlo ke zvýšení rizika
  22. * 6.3-1: Vypracovat program výcviku chování v krizových situacích pro management raketoplánů (MMT)
  23. * 7.5-1, 7.5-2 a 9.1-1: Vytvořit nezávislý orgán pro sledování otázek technické bezpečnosti a pro povolování výjimek z technických specifikací; oddělení pro bezpečnost a zajištění letů při NASA HQ bude mít přímý dohled nad provozem raketoplánů a bude financováno z oddělených zdrojů
  24. 7.5-3: Reorganizovat Space Shuttle Integration Office tak, aby jedno pracoviště odpovídalo za integrování všech prvků a částí STS
  25. 9.2-1: Před pokračováním letů raketoplánů po roce 2010 provést jejich recertifikaci na úrovni materiálů, prvků, subsystémů a systémů
  26. * 10.3-1: Jako předběžné opatření vytvořit soubor fotografií systémů a subsystémů, které se liší od technických výkresů; soubor fotografií digitalizovat, aby byly rychle k dispozici při řešení krizových situací během letu raketoplánu
  27. 10.3-2: Provést kontrolu přesnosti existujících technických výkresů a dokumentace; výkresy převést pod CAD; aktualizovat výkresy a dokumentaci

  Reakce NASA

  Vytvoření pracovní skupiny pro přípravu obnovení letů raketoplánu

  Ustanovení dozorčí komise RTFG pro sledování plnění doporučení CAIB (předsedové Covey a Stafford)

  2003-09-08 - Vydání první verze plánu prací pro odstranění příčin havárie
  2003-10-15 - Vydání druhé verze (Rev. 1)
  2003-11-24 - Vydání třetí verze (Rev. 1.1)
  2004-09-12 - Možné obnovení letů raketoplánů (Atlantis, let STS-114, ISS-ULF-1)
O autorovi50. vesmírný týden 2023

50. vesmírný týden 2023

Přehled událostí na obloze a v kosmonautice od 11. 12. do 17. 12. 2023. Měsíc bude v novu. Na večerní obloze září jasný Jupiter na jihovýchodě a Saturn na jihozápadě. Ráno je vidět Venuše nad jihovýchodním obzorem. Slunce pokračuje ve zvýšené aktivitě. O pozornost se kromě periodické komety 12P hlásí i 62P a po čtyřech měsících zjasnila i 29P. Nastává maximum nejbohatšího meteorického roje roku, Geminid. Připravuje se start Falconu Heavy s americkým armádním miniraketoplánem X-37B. Před 160 lety se narodila Annie Jump Canon, která určila spektrální charakteristiky 350 000 hvězd a stála u zrodu Harvardského klasifikačního systému používaného dodnes.

Další informace »

Česká astrofotografie měsíce

Tři planetární mlhoviny HFG1, Abell6 a Sh2-200

Titul Česká astrofotografie měsíce za říjen 2023 obdržel snímek „Tři planetární mlhoviny“, jehož autorem je Evžen Brunner     Planetární mlhovina. Již od roku 1875 poněkud matoucí označení. Byť by tento název mohl evokovat třeba protoplanetární disk okolo vznikající hvězdy,

Další informace »

Poslední čtenářská fotografie

Východ

Východ slunce

Další informace »