Úvodní strana  >  Články  >  Kosmonautika  >  Záznam online přenosu výstupu astronautů z paluby ISS
Vít Straka Vytisknout článek

Záznam online přenosu výstupu astronautů z paluby ISS

Greg Chamitoff při výstupu. Autor: NASA
Greg Chamitoff při výstupu.
Autor: NASA
Dva členové posádky raketoplánu Endeavour na stanici ISS podnikli první ze čtyř plánovaných kosmických vycházek jejich mise. Výstup začal v 9:10 našeho času, s námi jste ho mohli sledovat od 8:45.

15:35 Náš přenos tímto končí, děkujeme za pozornost.

15:30 Výstup oficiálně skončil v 15:29 SELČ po 6 hodinách a 19 minutách.

15:24 Malá rekapitulace blízko závěru: dnes byly splněny téměř všechny úkoly až na zprovoznění nainstalovaných antén na modulu Destiny napojením kabeláže. Vycházka musela být o něco zkrácena kvůli selhání senzoru, který monitoruje množství CO2 v Gregově skafandru. Kvůli neznalosti množství tohoto plynu v astronautově skafandru byl výstup pro jistotu zkrácen.

Řídící středisko sleduje závěr výstupu. Autor: TV NASA
Řídící středisko sleduje závěr výstupu.
Autor: TV NASA
15:18 Oba již jsou zpět uvnitř stanice. Bohužel právě nedostáváme živé záběry ze stanice a asi ještě dvacet minut nebudeme. Výstup oficiálně skončí až dvojice začne opět napouštět vzduch do přechodové komory.

15:13 Greg je již zpět v přechodové komoře, Drew ještě uklízí venku.

14:57 Drew a Greg se již nacházejí před přechodovou komorou, výstup pomalu končí.

14:41 Greg uklízí na povrchu modulu Destiny, Drew připravuje nářadí na nosníku P6 pro druhý výstup.

14:16 Greg ještě zapojuje pár kabelů, na důležité konektory pod krytem však dnes nedojde.

14:11 Vycházka zkrácena. Po selhání Gregova seznoru množství CO2 v jeho skafandru Houston spočítal, že by nemuselo být dost času na dokončení odstraňování krytu z modulu Destiny, pod kterým jsou konektory, potřebné k zapojení nových antén. Dvojice tedy nyní přestala pracovat na krytu a uklízí pracoviště, Greg se poté přesune zpět k přechodové komoře a Drew ještě zamíří k nosníku P6, jehož chladící čpavková smyčka by měla být zprovozněna při dalším výstupu pozítří, a připraví zde nářadí.

13:54 Vyskytl se problém se Gregovým skafandrem: řídící středisko přestalo dostávat data o množství oxidu uhličitého v atmosféře skafandru. Nyní letoví kontroloři počítají, jak dlouho by Greg teoreticky mohl ještě pracovat, kolik by měl kanystr na odbourávání CO2 ještě vydržet.
Mezitím dvojice pracuje na odstraňování krytu mezi moduly Destiny a Harmony.

13:45 Ještě než Greg vyrazil za Drewem, připevnil k exteriéru laboratoře Destiny i druhou novou anténu, každou drží v novém místě dva šrouby.

Drew Feustel při výstupu. Autor: NASA
Drew Feustel při výstupu.
Autor: NASA
13:39 Houston právě trochu prohodil pořadí úkolů. Drew potřebuje odstranit kryt mezi moduly Destiny a Harmony, aby mohl zapojit kabeláž pro nové antény. Tato práce ale vyžaduje dva lidi. Greg tedy nyní přeruší instalaci antén a půjde na chvíli pomoci kolegovi.

13:37 Drew čeká, až Greg upevní i druhou anténu a tak se zatím přesunul k několika menším úkolům, které měly být provedeny až na konci výstupu.

13:29 První anténa je připevněna na požadovaném místě.

13:19 Greg právě používá mechanický šroubovák a upevňuje jednu z antén na povrch Destiny.

13:11 Na záběrech TV NASA můžeme vidět v rukou Drewa klubko kabelů, potřebné pro nové antény. Drew musí odstranit jeden kryt mezi moduly Destiny a Harmony, aby mohl provést zapojení.

13:04 Vlastní uchycení antén na exteriér Destiny provede Greg, na Drewa čeká instalace kabeláže. Antény mají poskytnout spojení s platformami ELC na příhradových nosnících S3 a P3, platformy obsahují především náhradní díly pro případ potřeby.

Práce na exteriéru stanice. Autor: TV NASA
Práce na exteriéru stanice.
Autor: TV NASA
12:59 Dvojice provádí přípravu na instalaci antén. Greg odstraňuje některé staré komponenty a Drew připravuje nářadí.

12:55 Dvojice se nyní pustí do posledního úkolu, kterým je instalace páru antén na exteriér modulu Destiny.

12:44 Úkol byl úspěšně splněn, potrubí je vyčištěno od dusíku a připraveno k obnovení průtoku čpavku během druhé vycházky pozítří. Greg a Drew uklízejí pracoviště a čeká je poslední úkol, instalace komunikační antény na modul Destiny.

12:28 Drew dokončil vypouštění dusíku z čpavkového potrubí, to je také příprava na druhý kosmický výstup mise, při kterém bude do potrubí opět vpuštěn čpavek. Dusík byl veden potrubím na druhý konec levé části hřbetu stanice směrem k segmentu P1, takže již nebude překážet v dotyčném místě. Po dokončení vypouštění dusíku bude nyní instalovaná spojka mezi segmenty P3 a P4 odpojena, protože by bránila rotaci mechanického kloubu, který otáčí solárními panely za Sluncem. Práce zde bude dokončena při druhém výstupu za dva dny.
Jsme asi v polovině dnešního výstupu podle časového plánu.

12:04 Pět metrů dlouhý spojovací kabel dvojice právě instaluje mezi segmenty P3 a P4.

12:00 Greg a Drew již pracují na instalaci kabelu pro vedení čpavku mezi příhradovými nosníky na levé straně hřbetu stanice. Je potřeba vést čpavek jinudy, protože původní cesta obsahuje malý únik. Instalace kabelu je přípravou na druhý výstup této mise, při kterém bude obnovena činnost chladící smyčky, kterou čpavek koluje.
Dvojice pracuje v malém skluzu oproti časovému plánu.

11:38 Greg po doplnění kyslíku opouští přechodovou komoru a míří zpátky za Drewem, společně budou pracovat na dalším úkolu, kterým je instalace kabeláže pro vedení čpavku mezi příhradovými nosníky.

11:24 Greg dokončil instalaci světla na vozík CETA, řídící středisko světlo nyní aktivuje. Greg právě dorazil zpět do přechodové komory pro doplnění kyslíku.

11:21 Drew pracuje u jednoho z mechanických kloubů, které otáčejím ohromnými solárními panely za Sluncem, dokončuje zde instalaci krytu.

11:14 Greg, z jehož kamery právě dostáváme záběry, instaluje světlo na vozík CETA. Po exteriéru stanice se takovéto vozíky pohybují dva a slouží k přesunům větších nákladů po vnější straně stanice. Světla na helmách astronautů a množství světel na exteriéru stanice umožňují dvojici pracovat i během přeletu noční polokoule, v naprosté tmě okolního kosmu.

Drew Feustel před výstupem. Autor: NASA
Drew Feustel před výstupem.
Autor: NASA
11:02 Greg právě přeplánovává své úkoly aby měl nyní čas vrátit se do přechodové komory pro doplnění kyslíku v kanystru svého skafandru. První úkol výstupu, výměna experimentů MISSE, již je úspěšně splněn.

10:47 Oba staré kontejnery experimentu MISSE jsou již uklizeny v nákladovém prostoru Endeavouru, Drew je zpět u platformy ELC-2, kde instaluje nový kontejner MISSE-8 místo dvou starých (dva odstraněné měly označení 7A a 7B, nahradí je jeden kontejner).

10:40 V řídícím středisku v Houstonu často na pozici spojaře najdeme zkušené astronauty, kteří různé situace na oběžné dráze prožili na vlastní kůži. Dnešek není výjimkou, jako CAPCOM (spojař) sedí v Houstonu astronaut Steve Swanson, který má za sebou dva lety raketoplánem a čtyři kosmické výstupy. Jeden koordinátor výstupu je i "nahoře", na letové palubě raketoplánu. Je to astronaut Mike Fincke, třetí člen trojice, která se při této misi dělí o čtyři kosmické vycházky.

10:31 Greg má trochu problémy se sponou, která má v nákladovém prostoru raketoplánu držet experiment MISSE, Drew mezitím v nákladovém prostoru připravuje novou paletu experimentu, která bude nainstalována na místo jedné z těch starých.

10:19 V některých chvílích na TV NASA vidíme pouze záběry z řídícího střediska, nikoliv astronauty, pracující ve volném prostoru. Přenos živých záběrů z kosmické stanice totiž vyžaduje vysokorychlostní datové spojení v pásmu Ku, které zajišťují geostacionární satelity TDRS. Bohužel toto spojení není možné udržet po celou dobu oběhu Země a v určitých chvílích pouze slyšíme radiovou komunikaci přes pásmo S. Výpadky vysokorychlostního přenosu způsobuje špatná funkčnost některých již poměrně starých satelitů TDRS.

A. Feustel v nákladovém prostoru instaluje jeden z experimentů MISSE. Autor: TV NASA
A. Feustel v nákladovém prostoru instaluje jeden z experimentů MISSE.
Autor: TV NASA
10:16 Astronauti již odstranili z platformy ELC oba kontejnery experimentu MISSE a nyní je přenášejí do nákladového prostoru raketoplánu Endeavour, kde kontejnery uskladní. Znova je vytáhnou až technici po návratu raketoplánu na Zemi.

9:58 Dvojice již pracuje na prvním úkolu: na odejmutí dvou kontejnerků experimentu MISSE z platformy ELC-2. Tento experiment vystavuje různé materiály působení kosmu: přímému slunečnímu záření, radiaci a teplotním extrémům. Experiment může pomoci zvolit dobré materiály pro výrobu budoucích vesmírných plavidel, kontejnerky budou dopraveny na Zemi k důkladné analýze. Součástí exteriéru stanice byly od listopadu 2009, kdy je na místo nainstalovali astronauté z posádky raketoplánu Atlantis STS-129.

9:46 Na TV NASA můžeme čas od času sledovat velmi pěkné záběry z kamer, které mají astronauté na helmách, kamery slouží hlavně řídícímu středisku v Houstonu k detailnímu pohledu na činnost dvojice spacewalkerů. Na záběrech z těchto kamer můžeme v pravém dolním rohu vidět dvě různá čísla; číslo 18 značí, že se jedná o kameru A. Feustela, 20 patří Gregu Chamitoffovi.

9:21 Na TV NASA již můžeme sledovat astronauty "venku". Jako první opustil stanici Drew Feustel.

9:13 Výstup oficiálně začal v 9:10. Plánovaná délka je šest a půl hodiny.

9:08 Čekáme na oficiální zahájení vycházky. To přijde až astronauti uvnitř přechodové komory přepnou své skafandry na vlastní baterie, poté se přesunou k poklopu a otevřou ho.

9:01 Dvojice "spacewalkerů" má dnes před sebou několik důležitých úkolů, souvisejících s vědeckou činností a údržbou a modernizací kosmické stanice. V první řadě provedou výměnu dvou palet s materiály, které jsou vystaveny působení vesmíru na externí platformě ELC-2 (jde o experiment, zkoumající vliv otevřeného kosmu na různé materiály), dále nainstalují spojovací kabely pro vedení čpavku (chladící médium) mezi čtyři příhradové nosníky, z jednoho nosníku také vypustí dusík a na závěr nainstalují na exteriér modulu Destiny anténu pro bezdrátové spojení s platformami ELC, které se nacházejí taktéž na příhradových nosnících, tvořících "hřbet" stanice.

stuff.jpg Autor: NASA

Autor: NASA
8:55 Dnešní vycházka padla na bedra astronautů Andrewa Feustela a Grega Chamitoffa. Pro Feustela bude dnešní výstup celkem čtvrtý v jeho kariéře, tři vycházky do otevřeného prostoru již absolvoval před dvěma lety, kdy se zúčastnil poslední servisní mise k Hubbleovu teleskopu, je také vedoucím specialistou pro kosmické výstupy této mise. Jeho kolega Chamitoff sice před třemi lety dlouhodobě pracoval na palubě ISS, přesto však pro něj bude dnešní vycházka premiérou.

8:47 Dvojice aktérů dnešní vycházky je již oblečena do skafandrů a nyní právě provádí vypouštění vzduchu z přechodové komory modulu Quest, kterou by mohli astronauté opustit o trošku dříve oproti plánu.

8:45 Přejeme krásné páteční ráno a vítáme všechny čtenáře, kteří se rozhodli s námi sledovat první kosmickou vycházku mise raketoplánu Endeavour.

Doporučené odkazy:
O autorovi

Vít Straka

Vít Straka

Vít Straka je český popularizátor astronomie a zejména pak kosmonautiky. Narodil v roce 1991, v současnosti žije na Hodonínsku, je členem Astronautické sekce ČAS a studuje Masarykovu univerzitu v Brně. Do jisté míry vděčí za svůj zájem o vesmír a kosmonautiku brněnskému planetáriu vlastně, protože v dětství jej zde zaujaly záběry postav, které v podivných skafandrech skákaly po Měsíci. Nejdříve vyděsily, pak podnítily zájem a odstartovaly bádání v kosmounautice. V redakci Astro.cz působí od roku 2008 a publikuje zde především články o vesmírných misích a Sluneční soustavě. Kromě Astro.cz dlouhodobě spolupracuje s časopisem Tajemství vesmíru, věnuje se přednáškové činnosti či popularizaci astronomie a kosmonautiky v rozhlase. V kosmonautice rád spatřuje její přínosy lidstvu, které třeba nemusí být na první pohled zřejmé. Osobně potkal již více než dvě desítky astronautů a kromě vesmíru a kosmonautiky patří k jeho koníčkům zvířata, historie či slézání vysokých budov a staveb. Kontakt: vitek.straka@seznam.cz.49. vesmírný týden 2023

49. vesmírný týden 2023

Přehled událostí na obloze a v kosmonautice od 4. 12. do 10. 12. 2023. Měsíc bude v poslední čtvrti. Jupiter je večer na jihovýchodě, Saturn nad jihozápadem. Ráno září nad jihovýchodem jasná Venuše. Aktivita Slunce se výrazně zvýšila a opět nastala výraznější polární záře, viditelné bohužel převážně z Ameriky nebo Nového Zélandu. Kometa 12P opět prošla zjasněním, najdeme ji u Vegy. Pokračuje kanonáda startů Falconu 9. K ISS se vydala nákladní loď Progress MS-25. Před 50 lety snímal poprvé Jupiter zblízka Pioneer 10.

Další informace »

Česká astrofotografie měsíce

Tři planetární mlhoviny HFG1,  Abell6 a Sh2-200

Titul Česká astrofotografie měsíce za říjen 2023 obdržel snímek „Tři planetární mlhoviny“, jehož autorem je Evžen Brunner     Planetární mlhovina. Již od roku 1875 poněkud matoucí označení. Byť by tento název mohl evokovat třeba protoplanetární disk okolo vznikající hvězdy,

Další informace »

Poslední čtenářská fotografie

SLNKO

SLNKO

Další informace »