Úvodní strana  >  Články  >  Kosmonautika  >  Záznam online přenosu výstupu kosmonautů z paluby ISS
Vít Straka Vytisknout článek

Záznam online přenosu výstupu kosmonautů z paluby ISS

Oleg Skripočka při výstupu. Autor: NASA
Oleg Skripočka při výstupu.
Autor: NASA
Dva ruští kosmonauté ve středu 16. února opustili na skoro pět hodin interiér Mezinárodní vesmírné stanice, aby mohli "venku" připravit nové vědecké experimenty a trochu uklidit, bez problémů splnili všechny úkoly. Výstup začal ve 14:30 SEČ, náš přenos ve 14:00.

19:31 Náš přenos tímto končí, děkujeme za pozornost.

19:29 Toto byl celkem 153. kosmický výstup věnovaný výstavbě nebo provozu stanice ISS, 28. ruský výstup pro ISS. Všechny plánované úkoly byly úspěšně splněny.

19:23 Poklop přechodové komory je uzavřen, výstup oficiálně skončil v 19:21. Trval 4 hodiny a 51 minut.

19:15 Oba kosmonauti jsou již zpět uvnitř přechodové komory. Zde přepojí skafandry z vlastních na staniční zdroje a uzavřou poklop, čímž výstup oficiálně skončí.

19:01 Oleg a Dmitrij čekají na orbitální východ slunce, aby mohli pořídit fotografie pracovišť okolo přechodové komory modulu Pirs.

18:59 Jeden úkol byl z dnešního výstupu minulý týden vyškrtnut: vypuštění malého experimentálního satelitu. Ten byl na stanici dopraven asi před dvěma týdny lodí Progress. Satelit bude pravděpodobně vypuštěn při příštím ruském výstupu ze stanice na konci července.

18:54

crew.jpg Autor: NASA

Autor: NASA
Co dělají během výstupu ostatní astronauti, kteří se ho neúčastní? To záleží na tom, ve které lodi Sojuz na stanici přiletěli. Z bezpečnostních důvodů totiž astronauti, kteří během výstupu zůstali uvnitř stanice, musí mít okamžitý přístup ke svým lodím. Velitel stanice Scott Kelly a Alexandr Kaleri tráví dobu výstupu v modulu Poisk, ke kterému je připojen jejich Sojuz, poklopy mezi Poiskem a zbytkem stanice totiž musí být během vycházky uzavřené kvůli možnosti náhlé dekomprese (Poisk je přímo naproti přechodové komoře).
O něco lépe jsou na tom Paolo Nespoli a Cady Colemanová. Jejich Sojuz je připojen k modulu Rassvět, dostatečně daleko od přechodové komory a tak nemusí být tak izolováni jako jejich kolegové v modulu Poisk. Colemanová a Nespoli jsou v americkém segmentu stanice a mají přístup ke své lodi.

18:49 Spacewalkeři vložili panely Komplast do vakuově uzavřeného přepravního kontejneru a právě teď provádějí revizi svého vybavení, než se vydají i s panely Komplast zpět do přechodové komory, již jsou na jejím zápraží.

18:40 Oleg a Dmitrij čekají na obnovení vysokorychlostního spojení se Zemí skrze síť satelitů TDRS asi za 7 minut, než budou pokračovat instalací panelů Komplast, které demontovali z modulu Zarja, do speciálního kontejneru pro přepravu.

18:30

Panel Komplast. Autor: NASA
Panel Komplast.
Autor: NASA
Kosmonauti potvrzují, že již demontovali oba panely Komplast. Nyní je umístí do speciálního kontejneru a dopraví do přechodové komory, čímž v podstatě ukončí výstup. Nyní jim řídící středisko povolilo krátkou pauzu. Pracují stále s více než hodinovým náskokem.

18:25 Oleg a Dmitrij právě pracují na demontáži panelů Komplast. Jde o dnešní poslední úkol.

18:23 Z modulu Zarja dvojice odstraní dva panely experimentu Komplast. Tyto panely obsahují vzorky různých typů materiálů, které jsou vystaveny přímému působení vesmírného prostoru. Panely vezmou kosmonauti s sebou dovnitř stanice, později budou dopraveny na Zemi a podrobeny důkladnému prozkoumání. V budoucnu může experiment sloužit pro vývoj nových kosmických plavidel.

18:17 Vše dnes probíhá bez problémů a s velkým časovým náskokem. Výstup ještě netrvá ani čtyři hodiny z plánovaných šesti a před kosmonauty je poslední úkol: odmontovat a odnést z povrchu modulu Zarja dva panely s materiály, vystavenými kosmu.

17:58

restraint.jpg Autor: TV NASA

Autor: TV NASA
Dmitrij právě odhodil do prostoru již nepotřebnou platformu. Platforma byla vržena dozadu, za stanici ve směru jejího pohybu, což minimalizuje riziko, že platforma narazí do stanice. Dvojice pracuje asi hodinu a 20 minut v náskoku proti plánu.

17:52 Olega a Dmitrije nyní čeká odmontování již nepotřebné platformy pro upevnění nohou při kosmickém výstupu z povrchu modulu Zvezda. Tento malý předmět poté odhodí do prostoru. Dvojice stále pracuje s asi hodinovým předstihem oproti časovému plánu.

17:36 Oleg a Dmitrij vyklopili malé panely z přístroje Radiometria, čímž definitivně splnili tento úkol. Vše zatím dnes probíhá hladce.

17:27 Nyní mají oba kosmonauti krátkou přestávku a konzultují s řídícím střediskem, jak velká je v Moskvě zima. Po přestávce je čeká ještě poslední úprava na přístroji Radiometria před jeho zprovozněním. Poté budou pokračovat dále: odhodí do prostoru již nepotřebnou platformu pro upevnění nohou při kosmickém výstupu.

17:18

radiometria.jpg Autor: NASA

Autor: NASA
Něco málo o Radiometrii: jde o přístroj, který bude shromažďovat informace, které mohou v budoucnu pomoci při předpovídání zemětřesení a seismické aktivity. Budiž to další ukázkou užitečnosti celé ISS.

17:14 Oleg a Dmitrij právě velmi rychle zvládli instalaci a zapojení druhého experimentu jménem Radiometria. To je v časovém plánu poslalo asi do hodinového předstihu.

17:05 Oleg a Dmitrij mezitím, co je nevidíme živě, dorazili s přístrojem Radiometria zpět na modul Zvezda, kde zahájí instalaci přístroje.

17:04 V současné chvíli nedostáváme na TV NASA živé záběry z výstupu. Příjem televizních záběrů a větších datových objemů vůbec vyžaduje spojení skrze síť geostacionárních satelitů TDRS, což není možné udržovat neustále během obletu Země stanicí, při přepojování signálu z jednoho satelitu na druhý se vyskytují tato slepá místa, ve kterých máme spojení se stanicí pouze zvukové.

16:57 Dnes večer ve 22:50 našeho času se má ESA opět pokusit vypustit loď ATV-2 Johannes Kepler. Problém, jež přerušil včerejší odpočítávání, byl údajně odstraněn, počasí se zdá být příznivé. Držme dnes evropské lodi palce!

16:45 Dmitrij vynesl z přechodové komory další přístroj Radiometria. Nyní se oba i s přístrojem přesunou zpět na povrch modulu Zvezda. Pracují několik minut dopředu oproti plánu.

16:38

Záběr z kamery na helmě Olega; Dmitrij pracuje s předměty v přechodové komoře. Autor: TV NASA
Záběr z kamery na helmě Olega; Dmitrij pracuje s předměty v přechodové komoře.
Autor: TV NASA
Italský astronaut Paolo Nespoli, pozorující výstup z modulu Destiny amerického segmentu, před chvílí ohlásil poplach na palubě stanice. Řídící středisko ubezpečuje, že je vše v pořádku a alarm neměl nic společného s funkcí skafandrů Skripočky a Kondratěva nebo s funkcí systémů stanice.

16:30 Oleg a Dmitrij jsou právě zpět v přechodové komoře, kde uskladňují kryty, které odstranili z přístroje Molnija-Gamma, který bude za chvíli aktivován a vyzkoušen.

16:17 Oleg a Dmitrij dokončili instalaci a propojování kabeláže pro přístroj Molnija-Gamma. Právě si dopřávají krátkou přestávku, během které se navzájem fotí. Po ní se přesunou zpět do přechodové komory, kde uskladní kryty, sundané z přístroje Molnija-Gamma a vyzvednou zde hardware zvaný Radiometria. Ten poté také nainstalují na povrch Zvezdy. Pracují s více než 30minutovým náskokem oproti plánu.

16:04 Oleg a Dmitrij stále pracují na kabeláži experimentu Molnija-Gamma, se kterou by měli být hotovi za asi 20-30 minut. Poté řídící středisko v Moskvě přístroj aktivuje a zkontroluje. Vše pokračuje podle plánu.

15:39 Kamera Olega Skripočky je konečně v provozu! Dvojice pokračuje v instalaci kabeláže pro Molnija-Gamma.

15:14 Oleg a Dmitrij pokračují s instalací kabeláže pro přístroj Molnija-Gamma, který předtím připevnili k modulu Zvezda. Řeší se problém s kamerou Olega (oba mají na přilbách americké kamery, aby mělo řídící středisko v Moskvě, koordinující výstup, přehled), která dosud nefunguje. Moskva spolupracuje na řešení s Houstonem, jelikož kamery poskytla NASA.

15:06 Oleg a Dmitrij pokračují v práci na připojování přístroje Molnija-Gamma ke zdroji energie. Pracují s asi 12minutovým předstihem oproti plánu.

Přístroj Molnija-Gamma. Autor: NASA
Přístroj Molnija-Gamma.
Autor: NASA
Přístroj Molnija-Gamma má celkem tři senzory, kterými bude sledovat gama paprsky a jiné projevy radiace při bouřích v zemské atmosféře.

14:59 Oleg a Dmitrij právě potvrdili, že připevnili přístroj Molnija-Gamma na určené místo na modulu Zvezda. Nyní sundají kryty, chránící senzory přístroje a propojí jej kabely se zdrojem elektřiny.

14:50 Dvojice začne instalací experimentu Molnija-Gamma na povrch modulu Zvezda. Z přístroje je nutné sundat několik krytů a propojit jej se zdrojem energie.

14:47 Dvojice už je na povrchu modulu Zvezda, kde je čeká první úkol.

14:43 Přechodovou komoru před malou chvílí opustil už i Kondratěv.

14:41 Než se kosmonauté pustí do práce, shrňme si, co je dnes čeká. Jejich úkolem bude instalace dvou vědeckých přístrojů na exteriér modulu Zvezda. Půjde o přístroje Molnija-Gamma pro studium bouří v zemské atmosféře a Radiometria pro studium zemětřesení a seismické aktivity na Zemi. Dále odmontují z modulu Zvezda platformu pro uchycení nohou a odhodí ji do prostoru. Na závěr je čeká odmontování dvou panelů s materiály, vystavenými kosmickému prostoru, z povrchu modulu Zarja a jejich přenesení do prostor stanice.

14:33 Několik okamžiků po otevření poklopu modulu Pirs od stanice odletěl nějaký předmět, tým v řídícím středisku analyzuje, o co asi šlo.
Oleg Skripočka už je venku.

14:31 Výstup oficiálně začal ve 14:30 otevřením poklopu přechodové komory. Kosmonauti se za chvíli přesunou do volného prostoru.

14:29 Čekáme na otevření vnějšího poklopu přechodové komory modulu Pirs, čímž oficiálně začne výstup. Skripočka a Kondratěv ještě čekají na odčerpání posledních zbytků vzduchu.

14:20

duo.jpg Autor: NASA

Autor: NASA
Stejně jako při minulém výstupu 21. ledna dnes oblékli skafandry kosmonauti Oleg Skripočka (na stanici pracuje od října), který dnes absolvuje svůj celkově třetí výstup a Dmitrij Kondratěv, na stanici pracuje od prosince a dnes se vydá do vnějšího prostoru podruhé ve své kariéře.

14:17 Oba kosmonauti provádějí prověrky těsnosti svých skafandrů.

14:13 Čekáme na zahájení výstupu, dekomprese přechodové komory je hotova.

14:07 NASA potvrdila, že dekomprese přechodové komory začala. Po ní přijde prověrka systémů a povolení k zahájení výstupu.

14:00 Vítejte u našeho přenosu výstupu ruských kosmonautů z paluby kosmické stanice ISS!

Doporučené odkazy:
O autorovi

Vít Straka

Vít Straka

Vít Straka je český popularizátor astronomie a zejména pak kosmonautiky. Narodil v roce 1991, v současnosti žije na Hodonínsku, je členem Astronautické sekce ČAS a studuje Masarykovu univerzitu v Brně. Do jisté míry vděčí za svůj zájem o vesmír a kosmonautiku brněnskému planetáriu vlastně, protože v dětství jej zde zaujaly záběry postav, které v podivných skafandrech skákaly po Měsíci. Nejdříve vyděsily, pak podnítily zájem a odstartovaly bádání v kosmounautice. V redakci Astro.cz působí od roku 2008 a publikuje zde především články o vesmírných misích a Sluneční soustavě. Kromě Astro.cz dlouhodobě spolupracuje s časopisem Tajemství vesmíru, věnuje se přednáškové činnosti či popularizaci astronomie a kosmonautiky v rozhlase. V kosmonautice rád spatřuje její přínosy lidstvu, které třeba nemusí být na první pohled zřejmé. Osobně potkal již více než dvě desítky astronautů a kromě vesmíru a kosmonautiky patří k jeho koníčkům zvířata, historie či slézání vysokých budov a staveb. Kontakt: vitek.straka@seznam.cz.50. vesmírný týden 2023

50. vesmírný týden 2023

Přehled událostí na obloze a v kosmonautice od 11. 12. do 17. 12. 2023. Měsíc bude v novu. Na večerní obloze září jasný Jupiter na jihovýchodě a Saturn na jihozápadě. Ráno je vidět Venuše nad jihovýchodním obzorem. Slunce pokračuje ve zvýšené aktivitě. O pozornost se kromě periodické komety 12P hlásí i 62P a po čtyřech měsících zjasnila i 29P. Nastává maximum nejbohatšího meteorického roje roku, Geminid. Připravuje se start Falconu Heavy s americkým armádním miniraketoplánem X-37B. Před 160 lety se narodila Annie Jump Canon, která určila spektrální charakteristiky 350 000 hvězd a stála u zrodu Harvardského klasifikačního systému používaného dodnes.

Další informace »

Česká astrofotografie měsíce

Tři planetární mlhoviny HFG1,  Abell6 a Sh2-200

Titul Česká astrofotografie měsíce za říjen 2023 obdržel snímek „Tři planetární mlhoviny“, jehož autorem je Evžen Brunner     Planetární mlhovina. Již od roku 1875 poněkud matoucí označení. Byť by tento název mohl evokovat třeba protoplanetární disk okolo vznikající hvězdy,

Další informace »

Poslední čtenářská fotografie

Východ

Východ slunce

Další informace »