Úvodní strana  >  Články  >  Ostatní  >  Evropská noc vědců 2009 - astronomický program v ČR

Evropská noc vědců 2009 - astronomický program v ČR

Logo Noci vědců
Logo Noci vědců
I v roce 2009 se Česká astronomická společnost zapojí do projektu Evropská noc vědců. V pátek 25. září tak budete moci navštívit přes 20 míst v České republice, kde vás čeká zajímavý vědecký program s astronomickou tematikou směřovanou samozřejmě k Mezinárodnímu roku astronomie. Na této stránce následuje přehled všech programů jednotlivých institucí, které se zapojily.

Hvězdárna Prostějov
- Soutěž pro děti v ZOO Olomouc - Najdi zvíře, poznej souhvězdí
- Rozšířené exkurze po Hvězdárně Prostějov seznamující s vybavením i posláním hvězdárny spojené s pozorováním oblohy a s příslušnou prezentací
Více na www.hvezdarnapv.cz

Astronomická společnost Most - Hvězdárna Most a Planetárium Most
- Mimořádné prezentační programy v planetáriu
- Astronomické pozorování dalekohledy na hvězdárně Most
Planetárium, známé svojí doplňkovou výukou astronomie pro školy, případně odborně zaměřenými programy pro veřejnost, dovede být i zajímavým prostředím pro populárně-vědecké povídání. Jedno takové jsme pro Vás při této příležitosti připravili. Náš program v pátek 25.9.2009 v Planetáriu Most v Kulturním domě REPRE bude se zaměřením na populárně-vědecké povídání "Co dala astronomie lidstvu" (co je to čas?). Program začíná od 18.00 hodin, ve 20.00 hodin opakování. Na závěr programu bude představeno zákulisí přípravy a tvorby programů, hledání astronomických úkazů a objektů pro prezentace ve speciálních programech a na tématických WWW stránkách a ovládání přístroje a podpůrných systémů přístroje planetária.
Více na www.asm.wms.cz

Východočeská pobočka ČAS - Hvězdárna v Úpici a ZOO Dvůr Králové - na obou mistech
- soutěže o ceny pro děti i dospělé
- pozorování oblohy
- poradenství v oboru astronomie
- diskuze a ukázka praktické práce astronomů
- možnost vyzkoušet si vlastní astronomické měření
- přednáška pozvaného odborníka (Pavel Toufar - Na cestě k Marsu aneb králíci za oponou)
- na hvězdárně navíc prohlídka hvězdárny a výstavky o amatérském pozorovaní a také světelném znečištění
- výstava o pozorování zatmění Slunce vědeckými výpravami
- na hvězdárna program 18 - 24, v ZOO Dvůr Králové v rámci Večerního safari
Více na cas.kopule.cz/

Hvězdárna Valašské Meziříčí
Na základě zkušenosti z minulých let se zaměříme na praktické ukázky vědeckých pokusů, otevřeme pro veřejnost pozorovací kopule plus v případě zájmu přenosné dalekohledy v areálu. V programu máme naplánovány tyto konkrétní akce 25. září 2009
18:00 hodin - Ukázky fyzikálních pokusů - Taje elektromagnetického záření Přednáší a praktické experimenty provede PhDr. Tomáš Mohler, pracovník Hvězdárny Valašské Meziříčí, p.o.
19:30 hodin - Přednáška pro veřejnost - Země z pohledu astronoma Přednáší RNDr. Luboš Kohoutek, CSc., emeritní vědecký pracovník na univerzitě v Hamburku
21:00 hodin (po skončení předchozí přednášky) - Pod širou oblohou aneb proč pozorujeme hvězdy? - vizuální show v areálu hvězdárny pod širou oblohou (jen v případě příznivého počasí)
21:00 hodin - Program u dalekohledu - pozorování planety Jupiter, dvojhvězd, hvězdokup a dalších zajímavých objektů večerní oblohy (jen v případě příznivého počasí).
V případě nepříznivého počasí nabídneme od 21:00 hodin noční exkurzi všemi budovami Hvězdárny Valašské Meziříčí.
Více na www.astrovm.cz

Astronomický klub Pelhřimov, o.s.
Celovečerní program (cca od 19 hodin do půlnoci). Do programu bude letos zařazeno výrazně méně přednášek než v minulých letech (max. 2 přednášky na astronomické téma), dále počítáme s velkou nabídkou fyzikálních, chemických či biologických experimentů včetně experimentů, do nichž se budou moci zapojit sami návštěvníci, vyzkoušet si samostatné měření rozličných veličin, zpracování výsledků podobně jako ve vědeckém životě. Během večera bude též možno v případě jasného počasí pozorovat hvězdnou oblohu několika hvězdářskými dalekohledy. Předpokládáme vytvoření různých stanovišť, které budou moci návštěvníci navštívit dle svého zájmu (na rozdíl od minulých let, kdy byl program pevně dán). Téma celého večera bude v duchu vědeckého života, vědecké práce. Přítomna bude minimálně jedna osoba pracující ve vědecké sféře (z Karlovy univerzity v Praze) - s tím spojená beseda o práci ve vědeckém životě, získávání a prezentování a publikování vědeckých výsledků), dále několik pedagogických pracovníků z Gymnázia Pelhřimov, členové Astronomického klubu Pelhřimov aj. Na úvod předpokládáme besedu o vědeckém životě, jeho smyslu a významu pro praktický život, vztah k ostatním lidem. Dále bude následovat večer plný zajímavých experimentů s účastí veřejnosti, každý bude mít možnost sám něco vyzkoušet, změřit, získat experimentální data. Závěrem večera bude společné zpracování výsledků, vytvoření posteru (či jiného materiálu) shrnující získané výsledky jako výstup z celovečerní akce.
Více na www.astroklub.cz

Hvězdárna Františka Pešty - Sezimovo Ústí
Jako vždy jde o prezentaci vědců z jejich "lidské" stránky. Vše doplněno o program pro veřejnost a děti - hry, soutěže, pozorování, letos bude rozšířeno o hudební produkci.
Noc vědců na hvězdárně bude tentokrát o tmě.

26.9.2008
Strkovské meteority - výstava o pádu strkovských meteoritů v roce 1753
16-17 Pozorování Slunce - pozorování pro veřejnost - Vlastislav Feik
17-20 10 let o.s. Hvězdárna Fr.Pešty setkání stávajících i minulých členů o.s.
20-24 Hvězdné znalosti - noc plná kvízů pro malé i velké o drobné ceny - Petr Bartoš, Vlastislav Feik
20-21 Zatmění Slunce - povídání s besedou o zatměních Slunce - Vlastimil Neliba
21-22 Tma a osvětlení - povídání s besedou o svícení v noci - Petr Bartoš, Vlastislav Feik
22-23 Co astronom dělá, když je tma - povídání s besedou - Petr Bartoš, Vlastimil Neliba
20-24 Pozorování noční oblohy pozorování pro veřejnost - tour Messier Zdeněk Soldát, Vlastislav Feik, Milan Vavřík

sobota
27.9.2008
0-6 Pozorování noční oblohy pozorování pro veřejnost - tour Messier Zdeněk Soldát, Vlastislav Feik, Milan Vavřík
0-6 Hvězdné znalosti - noc plná kvízů pro malé i velké o drobné ceny - Petr Bartoš, Vlastislav Feik 16-17 Pozorování Slunce - pozorování pro veřejnost - Vlastimil Neliba
Více na www.hvezdarna-fp.cz

Hvězdárna v Pardubicích a Astronomická společnost Pardubice
Den otevřených dveří a Noc vědců v pátek 25. září 2009
V pátek 25. září Vás na pardubické hvězdárně čeká skutečně mimořádně pestrý program. Zveme Vás na Den otevřených dveří od 9 hodin do 23 hodin. Podvečer tohoto dne je vyhlášen jako Evropská noc vědců. Při této příležitosti bude premiéra filmu "Za černým Sluncem do Ruské velkozemě", výstava "Z našich expedic za zatměními Slunce", přednáška pro veřejnost, nepostradatelné pozorování oblohy v případě jasného počasí a v dopoledním bloku si na své příjdou i ti nejmenší. Rozhodně si toto datum poznamenejte do kalendáře a přijďte se podívat!

Program:
9:00 - 12:00
* Ve velkém sále DDM Delta audiovizuální pořady pro děti a mládež (ve smyčce; pořady brněnské a ostravské hvězdárny)
* Na hvězdárně (v kopuli a na terase) pozorování Slunce a Venuše; za špatného počasí prohlídka hvězdárny, zajímavé experimenty pro malé fyziky
13:00 - 18:00
* Ve velkém sále DDM Delta premiéra filmu "Za černým Sluncem do Ruské velkozemě" (ve smyčce, začátek vždy v celou hodinu)
* Na hvězdárně (v kopuli a na terase) pozorování Slunce, Venuše, Měsíce a dalších objektů; za špatného počasí prohlídka hvězdárny
19:00 - 20:30
* Ve velkém sále DDM Delta přednáška "Jak se rodí planety", lektor Matyáš Zetek (student Technického lycea v Pardubicích)
* Po přednášce v případě jasného počasí pozorování oblohy (v kopuli a na terase hvězdárny)
20:30 - 23:00
* Na hvězdárně v kopuli a na terase pozorování noční oblohy (Jupiter, Měsíc, objekty vzdáleného nebe a družice)
Více na asp.wz.cz

Hvězdárna Žebrák
Prohlídky hvězdárny spojené s pozorováním dalekohledy, informace o dopadových místech meteoritu Žebrák - Praskolesy, miniPlanetárium, přednáška Hvězdné nebe pod mikroskopem, astronomická soutěž a anketa, vše ve spojitosti s Mezinárodním rokem astronomie, informace o stavbě dalekohledu, informace z EU, speciální letáky hvězdárny k Noci vědců, interaktivní hra s modelem sluneční soustavy v areálu hvězdárny
Více na www.hvezdarnazebrak.wz.cz

Astronomický ústav AV ČR
Program naleznete v článku ZDE. Více na www.asu.cas.cz

Hvězdárna ve Vlašimi
Program:

18:00 hodin
Přednáška RNDr. Zdeňka Moravce, Ph.D. (katedra fyziky Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem): Kde je voda, tam je život? aneb O vodě a dalších molekulách ve vesmíru.

Vodu pokládáme za nejdůležitější látku potřebnou pro vznik života na Zemi. V přednášce se budeme zabývat výskytem vody jak na dalších tělesech sluneční soustavy, tak i ve vzdáleném vesmíru. Pokusíme se vysvětlit, jak lze molekuly vody ve vesmíru pozorovat, jakým způsobem vznikají, v jaké formě se vyskytují a jak se mohla voda stát součástí mnoha těles sluneční soustavy. Také se zamyslíme nad podmínkami, které jsou příznivé pro život v podobě, v jaké jej známe na Zemi a zda mohou ve vesmíru vznikat i složitější molekuly, které mohou být základem pro vznik živých organismů.

20:00 hodin
Pozorování dalekohledem s odborným výkladem a diskuzí. Pozorování bude probíhat za jasného počasí v kopuli a na vyhlídkové plošině hvězdárny.
Více na www.vas.cz

Hvězdárna ve Slaném
Na pátek 25. září 2009 vyhlásila Evropská komise pátý ročník akce s názvem Evropská noc vědců, která je součástí 7. rámcového programu EU. Této celoevropské akce se po úspěšných akcích v předchozích letech účastní i Městská hvězdárna ve Slaném.
Program Noci vědců v Městské hvězdárně:
18:00 - 19:00 audiovizuální pořady pro děti a mládež- MĚSÍC U KREJČÍHO, NA VÝLET DO VESMÍRU
19:00 - 20:00 audiovizuální pořady pro dospělé - DO BLÍZKÉHO A VZDÁLENÉHO VESMÍRU, MĚSÍC - SEN A SKUTEČNOST
20:00 - 24:00 program u dalekohledu - pozorování planety Jupiter, dvojhvězd, hvězdokup a dalších zajímavých objektů večerní oblohy (jen v případě příznivého počasí).
V případě nepříznivého počasí uvedeme od 21:00 hodin astronomickou přednášku HLEDÁME CIZÍ SVĚTY - úvahy o existenci planet u cizích sluncí, metody hledání planet mimo Sluneční soustavu, prezentace současných výsledků, možnosti objevení planety podobné naší Zemi. Přednáší Jaroslav Trnka.
Vstup na všechny dílčí akce a programy Noci vědců je zdarma.
Více na www.volny.cz/hvezdarna

Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové
Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové se do noci vědců tradičně zapojí mimořádným pozorováním oblohy 25. 9. 2009 od 21:30. Návštěvníkům, bude k dispozici dalekohled v hlavní jižní kupoli, na terase hvězdárny pak malé přenosné dalekohledy a elektronicky naváděný katadioptrický dalekohled Celestron CPC 1100 GPS. V případě nepříznivého počasí budeme podzimní noční oblohu pozorovat v planetáriu. Vstup na toto pozorování je zdarma.
Více na www.astrohk.cz

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace
Návštěvníci zažijí ukázky činnosti, pokud bude jasná obloha, bude se také pozorovat dalekohledy.
Otevírací doba: pátek 25. 9. 2009 od 16:00 do 24:00
!!! Pozor bude otevřena pouze hvězdárna na Písečném vrchu !!!
Náš program v případě jasného počasí:
16:00 - 18:00 pozorování Slunce
18:00 - 19:00 přednáška Zatmění Slunce v Číně
19:00 - 20:00 přednáška 400 let dalekohledu
(modely dalekohledů na optické lavici)
20:00 - 24:00 pozorování noční oblohy (Měsíc, Jupiter, dvojhvězdy, ...)

Náš program v případě špatného počasí:
16:00 - 18:00 promítání filmu o sluneční soustavě, diskuse s návštěvníky,
možnost prohlídky hvězdárny, modelování s glóby (zatmění Slunce i Měsíce, fázování Měsíce, střídání dne a noci a ročních období)
18:00 - 19:00 přednáška Zatmění Slunce v Číně
19:00 - 20:00 přednáška 400 let dalekohledu (modely dalekohledů na optické lavici)
20:00 - 24:00 stejný program jako mezi 16:00 a 18:00
!!! VSTUP ZDARMA !!!
Více na www.hapteplice.cz/noc2009.htm

Hvězdárna a planetárium v Českých Budějovicích
Mimořádný program pro veřejnost v rámci akce pořádané Evropskou komisí. Noc vědců začíná v 19 hodin. Program:
- od 19:30 zajímavosti podzimní hvězdné oblohy v planetáriu
- od 20:30 pozorování dalekohledem v kopuli hvězdárny (Měsíc, Jupiter,...)
Pouze za jasného počasí.
- astronomická překvapení a inspirace "take away"
Noc vědců bude zárověň částečnou předpremiérou rekonstruovaných prostor českobudějovické Hvězdárny a planetária.
Více na www.hvezdarnacb.cz

Západočeská pobočka České astronomické společnosti
Pozorování pro veřejnost
Začátek: 16:00
Téma: Evropská noc vědců
Objekt: Planety a deep - sky objekty
Program: Astronomická pozorování
Přednášky
Fyzikální pokusy
Místo konání: Plzeň - Škoda, za 1. bránou
Konec: (předpokládaný) 23:30
Více na www.astro.zcu.cz

Hvězdárna Rokycany
Den otevřených dveří s prohlídkou hvězdárny, přednáškou, prezentací odborné činnosti (o kterou se v rámci svých možností snažíme) a samozřejmě v případě jasného počasí pozorování. Důraz bude kladen na Mezinárodní rok astronomie, 400 let dalekohledu, výsledky pozorování zákrytu hvězd planetkami, úplných zatmění Slunce a popularizaci astronomie naší hvězdárnou.
Více na www.hvr.cz

Jihlavská astronomická společnost
Akce bude uspořádána ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava. Podrobnosti se připravují.
Více na www.jiast.cz

Hvězdárna Fr. Nušla Jindřichův Hradec
Na Hvězdárně prof. Františka Nušla jsme se rozhodli, stejně jako loni, rozšířít hlavní program, který se odehraje během pátečního odpoledne a noci 25. září 2009, ještě o noční pozorování v následující den, tedy v sobotu 26. září.

Program:

Pátek - 25. 9. 2009:
v odpoledních hodinách - pozorování Slunce dalekohledy v kopuli hvězdárny, a to od 15:00 do 17:00 (později už brání v pozorování stromy) ve večerních hodinách - pozorování noční oblohy v kopuli a na terase, dle možností a počasí i s použitím robotizovaného dalekohledu, od 20:00 do 23:00

Sobota - 26. 9. 2009:
ve večerních hodinách - pozorování noční oblohy, od 20:00 do 23:00 V případě nepřízně počasí bude pozorování nahrazeno projekcí s ústním komentářem, popř. projekcí pořadů na různá astronomická témata.
Vstupné: zdarma.

Více na hvezdarnajh.nuabi.cz

HaP J. Palisy v Ostravě
Hvězdárna a planetárium Johana Palisy VŠB-TU v Ostravě se také připojí k Noci vědců 2009.
Program pátečního večera je následující:
18:00 hod. *Geologie v každodenním životě*přednáší doc. Ing. Radomír Grygar, CSc. Institut geologického inženýrství HGF VŠB-TUO
19:00 hod. *600 milionů let!!!* - pořad v planetáriu o geologické histori severní Moravy a Slezska
20:00 hod. *Pozorování hvězdné oblohy* dalekohledem spojené s povídáním o pozorování proměnných hvězd na HPJP (za jasného počasí do 22:00)
Více na planetarium.vsb.cz

Soukromá hvězdárna p. Josefa Muchy ve Spáleném Poříčí
Program začínající od 19 hodin:
- přednáška "Země - živá planeta"
- prohlídka exponátů a astronomické techniky s odborným komentářem
- v případě jasného počasí ukázky podzimních souhvězdí a pozorování noční oblohy s výkladem

Přednáška a pozorování proběhne přímo na hvězdárně ve Spáleném Poříčí v Republikánské č. p. 238

Lidová hvězdárna Josefa Sadila v Sedlčanech - program "Od setmění do rozbřesku"
Program:
Od 18 hod. - pozorování západu Slunce a okolí hvězdárny.
Od 19 hod. - Měsíc a Jupiter na večerní obloze.
Od 21 hod. - Uran a Neptun na noční obloze.
Od 22 hod. - galaxie, mlhoviny, hvězdokupy , zapadající objekty letních souhvězdí.
Od 23 hod. - nastupující objekty podzimních souhvězdí.
Od 2 hod. - vycházející objekty zimních souhvězdí.
5 hod. - konec programu, ranní rozbřesk 26. září.

Po celou noc diskuse s návštěvníky na témata: vznik a vývoj vesmíru, stále záhadná temná hmota a temná energie, astronomická technika, amatérská astronomie, zákryty hvězd Měsícem a planetkami, proměnné hvězdy a exoplanety.

Aktivní přístrojové vybavení:
Čočkový dalekohled Zeiss coudé 200/3000 mm, zvětšení 75x až 750x.
Zrcadlový objektiv Newton-Schmidt 254/1012 mm s kamerou ST2000XM.
Zrcadlový objektiv Newton 300/1200 mm na montáži EQ6, automatizované navádění dalekohledu.
Více na www.kdjs-sedlcany.cz/hvezdarna


V případě jakýchkoliv dotazů pište na slezak@astro.cz nebo volejte 602 530 515. Před letošní Nocí vědců by měly všechny zapojené instituce pro své návštěvníky získat všeobecné materiály o Noci vědců, propisky a otočné mapy oblohy.

Logo Noci vědců ke stažení (pdf)
O autorovi38. vesmírný týden 2019

38. vesmírný týden 2019

Přehled událostí na obloze od 16. 9. do 22. 9. 2019. Měsíc bude v poslední čtvrti. Večer je nízko nad jihozápadem Jupiter a u jihu Saturn. Aktivita Slunce je velmi nízká. Překvapil přílet komety z oblastí mimo Sluneční soustavu. Start japonské nákladní lodi HTV-8 byl odložen. Čínská raketa Dlouhý pochod 4 je zpět ve službě. Před 230 lety objevil William Herschel Saturnův měsíc Mimas.

Další informace »

Česká astrofotografie měsíce

Corona Australis

Titul Česká astrofotografie měsíce za srpen 2019 obdržel snímek „Corona Australis“, jehož autorem je Pavel Pech   Corona Australis, tedy souhvězdí Jižní Koruna. Jméno jak ze starověkého atlasu nebes. A ono téměř ano. Historie jména tohoto poměrně nevýrazného souhvězdí je opravdu

Další informace »

Poslední čtenářská fotografie

Fialový rozbřesk nad Chráňovem

Ranní sekvence somrakové oblohy s fialovou (purpurovou) září před východem Slunce. Složeným snímkem (keogramem) procházejí jednotlivé záběry zleva doprava v pětiminutových rozestupech od 4:50 do 5:20 hod. SELČ. Původní záběry jsou z webové kamery ČHMÚ na Churáňově. Za tento časový úsek sluneční kotouč vystoupil z -7 ° na -2 ° vůči obzoru. [TT]

Další informace »