Úvodní strana  >  Články  >  Sluneční soustava  >  Ako objaviť novú planétku v archíve SkyMorph - 3. diel (hľadanie pozícií z ďaľších nocí)

Ako objaviť novú planétku v archíve SkyMorph - 3. diel (hľadanie pozícií z ďaľších nocí)

Asteriody Ida a Dactyl
Asteriody Ida a Dactyl
Predtým než začnete hľadať nové pozície, musíte určiť dráhové elementy Vášho objavu. Na tento účel použite program Find Orb. Program na základe nameraných pozícií v Astrometrice vypočíta potrebné elementy dráhy. Po otvorení programu Find Orb, kliknete na okienko Open a tu načítate súbor MPCReport.txt. Zobrazia sa Vám všetky objekty, ktoré sa v Astrometrice zmerali, v našom príklade vidíte merania pre objekt krt214...


21.gif

Teraz kliknete na kód skúmaného telesa a v hlavnom políčku sa objavia namerané pozície. Program je nastavený tak, že už pri otvorení vypočíta predbežnú dráhu telesa. Nakoľko zmerané pozície sú z krátkeho obdobia 30-60 minút, na určenie prvotných elementov sa používa metóda Vaisala. Takže kliknete na okienko Vaisala a program vyráta dráhové elementy. Tieto uložte pod rovnakým názvom ako ste označili skúmaný objekt - napr. krt214.txt - príkazom Save elements.

Ako sa presvedčíte, či sú Vaše merania presné? Na túto kontrolu slúži údaj RMS. Tzv. stredná odchýlka - RMS error - musí byť číslo menšie než jednotka! Ak Vám vyjde väčšie číslo, niekde ste spravili chybu. Buď budete mať nepresne určené referenčné hviezdy, alebo ste považovali za pohybujúci sa objekt niečo, čo v skutočnosti neexistuje. To môžu byť záblesky kozmických lúčov, elektronický šum na CCD zábere, či aj hviezda. Majte na pamäti: planétky sa pohybujú v zmysle základných fyzikálnych zákonov a v tomto prípade teda priamočiaro a rovnomerne.
22.gif
Keď ste vypočítali dráhové elementy, vrátite sa do programu SkyMorph a otvoríte voľbu Moving Target. Tentokrát však do políčka Target nebudete uvádzať označenie objektu. Ak hľadáte nové teleso, to predsa nemôže byť v databáze ... Dráhové elementy zo súboru, ktorý ste si pred chvíľkou uložili, budete vpisovať do prázdnych políčok v časti - Orbital elements. Postupne sem vpíšte jednotlivé položky vyrátanej dráhy.
23.gif

Epoch - epocha - je dátum pozorovania v juliánskom tvare
Eccentricity - e - výstrednosť dráhy planétky
Perihelion Distance - q - vzdialenosť planétky v perihéliu - q
Perihelion Date - Perihelion - dátum prechodu perihéliom - opäť v tvare juliánskom
Long. Asc. Node - Node - dĺžka výstupného uzla
Arg. of Perihelion - Peri - argument šírky perihélia
Inclination - Incl. - sklon dráhy planétky k ekliptike
H magnitude - H - absolútna jasnosť planétky

Pozor na označenie desatinného miesta - používa sa bodka! Po zapísaní všetkých parametrov dráhy odošlete požiadavku. Ak sa vo vrátenom zozname nachádzajú archívne snímky, na ktorých ste našli prvé pozície "objavu", je to dôkaz, že vaše doterajšie kroky boli správne! V našom príklade je tomu tak - snímky z 15. seprembra 2002 sú tam! Na obrázku sú vyznačené červeno. Skontrolujte si nielen dátum, ale i čas záberov - musia byť totožné! Ak na teraz vytvorenom zozname dané zábery uvedené nie sú, niekde ste sa museli pomýliť...

Z nového zoznamu budete hľadať snímky, ktoré budú najbližie k vašim prvotným meraniam, pred a po danom dátume. Zamerajte sa na zábery z observatória 644 a samozrejme sledujte i jasnosť objektu. Zvoľte si trojicu snímkov, ktorá je časovo najbližšie k prvým pozorovaniam. Pozor však na to, aby ste si vyberali správnu trojicu obrázkov. Na zozname v našom príklade sú uvedené ďaľšie pozorovania "objavu" z 29. augusta 2002. Je ich 6, dva triplety. To ktoré tri vlastne patria k sebe zistíte z údajov v dvoch stĺpcoch Observation center. Tu sa uvádzajú koordináty stredu snímkok, nepomýľte si ich s vyrátanými pozíciami hľadaného telesa! Správna trojica je na obrázku vyznačená modrým.

24.gif

Zvolenú trojicu snímkov vyznačte v okienkach nachádzajúcich sa úplne na ľavej strane zoznamu a stiahnite si dané zábery z archívu do Vášho počítača. Teraz si vyžiadate mapku v ASTPLOT-e, tentokrát za účelom identifikácie známych planétok v okolí pozície, kde by malo byť vami hľadané teleso. V našom príklade sa v strede mapky nenachádza žiadne teleso a to je dobré znamenie. Následne už známym postupom určite referenčné hviezdy pre novú trojicu záberov v Astrometrice. Potom na snímkach hľadajte pohybujúci sa objekt v okolí pozície, ktorej súradnice Vám vypočítal SkyMorph a sú uvedené v stĺpcoch Predicted Object Position vráteného zoznamu.

25.gif

Známe planétky ľahko vylúčite na základe mapky, kde sú uvedené i súradnice jednotlivých známych asteroidov. Hľadaný objekt by mal byť približne takej jasnosti,ako to uvádza údaj v zozname SkyMorph, určite nie o 1-2 magnitúdy menej či viac. Smer a rýchlosť pohybu planétky by mali byť podobné ako na objavovej snímke. Ak je v v okolí vyrátanej polohy viac "neznámych" telies, postupne ich všetky zmerajte. Objekt ktorý hľadáte sa sám prezradí následne pri prepočte nových elementov z MPCReport. Pozor! Zase musíte zadať to isté označenie objektu, aké ste použili prvýkrát. V prípade, že v okolí bude viacero "kandidátov", zvoľte si to teleso, ktoré je najbližšie k vyrátanej polohe a najviac sa podobá smerom pohybu a jasnosťou na objekt z prvej noci. Označte ho kódom "krt214". Tie ďaľšie musíte vyznačiť iným kódom, aby ste sa pri rátaní dráhy vedeli v meraniach zorientovať. Označte ich povedzme ako krt214a, krt214b, ... Teraz vyrátate nové elementy z dvoch pozorovaných dní. Ak ste nenašli na prvýkrát to správne teleso, premenujte v MPCReporte nasledujúci objekt krt214a na krt214 a výpočet vo Find Orb opakujte. Postupujte takto dovtedy kým nájdete hľadaný objekt.

26.gif
Predpokladajme, že ste správny objekt identifikovali a teda máte pozície "objavu" z dvoch nocí. Prejdete do programu Find Orb, načítate aktuálny MPCReport a v okienku sa zobrazia pozície na 6 riadkoch. Vyznačte v časti Perturbers všetky objekty a tentokrát na určenie dráhy odkliknite voľbu Auto Solve. Program vyráta nové elementy. Ak sa jedná o to isté teleso z oboch nocí, odchýlka vo výpočtoch tzv. "RMS error" by sa mala oproti prvému výpočtu dráhy zmeniť len nepatrne - klesnúť, prípadne o máličko narásť. Ak pôjde o podstatný nárast RMS, objekt z druhej noci nie je totožný s objektom z prvého merania. Hodnota RMS nad 0,8 už signalizuje že zrejme ide o dve rôzne telesá. V takomto prípade ste asi našli pozície ďaľšieho nekatalogizovaného objektu... Po dokončení hľadania aktuálneho objavu sa môžete pustiť do hľadania pozícií pre toto neznáme teleso. Ak je RMS blízke hodnote z prvého výpočtu, našli ste objekt z ďaľšej noci! Uložte si nové elementy a vráťte sa znova do programu SkyMorph.
27.gif

Opakovaním už známych krokov, zadaním nových dráhových elementov do programu SkyMorph Vám program vytvorí nový zoznam s presnejšími údajmi. Zvoľte si ďaľšiu trojicu snímkov, ktoré prezriete v Astrometrice. Aj keď sa na prvom vyrátanom zozname nášho príkladu nachádzajú i zábery z ďaľších dní zo stanice na Mt. Palomare (644)- teda okrem 29. 8.2002 aj z 20. 8.2002, radšej hľadajte ďaľšie pozície zo zoznamu vyrátaného na základe dvojdňových meraní. Ak totiž máte elementy z dvoch nocí, tie sú presnejšie a teda i takto určené pozície planétky budú presnejšie.

Takto pokračujete dovtedy kým nájdete a zmeriate pozície objektu na všetkých dostupných snímkach. Čím viac pozorovaní sa Vám podarí nájsť, tým presnejšie budú elementy a teda aj vyrátavané pozície na archívnych snímkach. Keď ste prezreli všetky dostupné snímky, je čas na nahlásenie Vášho objavu do Strediska malých planétok (Minor Planet center, MPC).

Převzato z www.skaw.sk.
Seriál

  1. Ako objaviť novú planétku v archíve SkyMorph - 1. diel (získanie snímkov z archívu)
  2. Ako objaviť novú planétku v archíve SkyMorph - 2. diel (identifikácia pohybujúcich sa objektov)
  3. Ako objaviť novú planétku v archíve SkyMorph - 3. diel (hľadanie pozícií z ďaľších nocí)
  4. Ako objaviť novú planétku v archíve SkyMorph - 4. diel (zaslanie pozorovaní do Minor Planet Center)


O autorovi

Stefan Kürti

Štefan Kürti (* 6. srpna 1960, Dunajská Streda, Slovensko) je amatérský slovenský astronom, který se věnuje především asteroidům. V rámci projektu FMO Spacewatch našel 3 blízkozemní planetky, prohledáváním archívních záběrů z palomarské observatoře identifikoval přes sto asteroidů a další objevil z noční oblohy přes dálkově ovládané teleskopy. Na jeho nárvh bylo pojmenováno několik planetek, jedna nese i jeho jméno. Spolupracuje s observatoří AGO v Modre (Slovensko) a též s Konkolyho observatoří na Piszkéstető Maďarsko).

Publikuje v časopise KOZMOS a svoje zkušenosti prezentuje na vlastní webové stránce www.skaw.sk. Na tomto portálu mj. představil české a slovenské objevitele komet; v současnu se věnuje seriálu rozhovorů, kde zpovídá úspěšné amatérské astronomy z celého světa.48. vesmírný týden 2023

48. vesmírný týden 2023

Přehled událostí na obloze a v kosmonautice od 27. 11. do 3. 12. 2023. Měsíc bude v úplňku. Jupiter je večer na jihovýchodě, Saturn nad jihozápadem. Ráno září na východě jasná Venuše. Aktivita Slunce se výrazně zvýšila a opět nastala i slabá polární záře. Kometa 12P se na obloze přibližuje k hvězdě Vega v Lyře. Počet startů Falconů směřuje letos k číslu 100. Startovat bude také Sojuz s nákladní lodí Progress MS-25 k ISS. Před 100 lety se narodil čestný člen České astronomické společnosti Vojtěch Letfus.

Další informace »

Česká astrofotografie měsíce

Tři planetární mlhoviny HFG1,  Abell6 a Sh2-200

Titul Česká astrofotografie měsíce za říjen 2023 obdržel snímek „Tři planetární mlhoviny“, jehož autorem je Evžen Brunner     Planetární mlhovina. Již od roku 1875 poněkud matoucí označení. Byť by tento název mohl evokovat třeba protoplanetární disk okolo vznikající hvězdy,

Další informace »

Poslední čtenářská fotografie

Polárna žiara

Polárna žiara

Další informace »