Úvodní strana  >  Články  >  Úkazy  >  Pozorování vzácných nadoblačných blesků (2/2): Česká pozorování

Pozorování vzácných nadoblačných blesků (2/2): Česká pozorování

Pozorování 8. června 2011
Pozorování 8. června 2011
V minulém díle jsem shrnul všechny druhy nadoblačných výbojů a možnosti jejich pozorování. V dnešním díle vás zasvětím do samostatného procesu detekování těchto úkazů a především představím veškerá svá pozorování v minulém roce.

A jak tedy na lov TLE? Výboje jsou tak krátké, že při své vzdálenosti a výšce nad obzorem si jich očima povšimneme jen těžko. Nejlépe je odhalí vysokocitlivá kamera snímající velkou frekvencí snímků za sekundu. Doporučuju osvědčený systém. Nejcitlivější černobílou kameru na trhu Watec 902H2 Ultimate s 8mm objektivem o světelnosti kolem 1,0. Převodník Dazzle DVC 100, který převede analogový signál z kamery na digitální...

Přibližný záběr systému a pomůcka při orientaci kamery na jednotlivé bouře
Přibližný záběr systému a pomůcka při orientaci kamery na jednotlivé bouře
Systém na lov TLE. Vysokocitlivá kamera Watec, převaděč Dazzle a počítač s detekčním programem UfoCapture
Systém na lov TLE. Vysokocitlivá kamera Watec, převaděč Dazzle a počítač s detekčním programem UfoCapture
Signál z převodníku jde do počítače, v kterém je speciální detekční program UfoCapture. UFOCapture vyžaduje rychlé CPU a HDD. Přibližné minimální podmínky CPU: Pentium M 2,0 GHz, HDD: 5400 a 40GB vnitřní disk. Kameru navigujeme na azimut MCS bouře pomocí kompasu. Většinou je třeba změnu azimutu hlídat z důvodu posunu MCS. Když pozorujete s 8mm objektivem a vzdálenost bouřky se pohybuje pod 150km, je třeba v programu hlídat i altlitude MCS.

A nyní už jednotlivá pozorování. Pozorování jsou řazena sestupně podle data. Při kliknutí na obrázek můžete přecházet mezi dalšími pozorováními z daného dne. U každého pozorování je uveden krátký popis, snímek, případně odkaz na video ke stažení. Videa jsou uložena na serveru ukazy.astro.cz, kam můžete podobná pozorování zasílat i vy.


MCS 22. května 2011 nad severem Čech a jižním Polskem

Pozorování 22. května 2011
Pozorování 22. května 2011
Asi třetí pozorovaná bouře v květnu a první úspěšně pozorované Red sprites. Vzdálenost 236-231 km. Po dvou samostatných a slabších Skřítcích přichází pěkná skupinka Spritů, která, jak jsem musel při pozdějších zkušenostech s pozorování TLE uznat, měla zajímavý průběh. Jako jediný ze všech 136. TLE totiž problikávala, což je typické u troposférických blesků, ale u TLE vzácné.

Snímky všech Skřítku a video skupiny: http://ukazy.astro.cz/prirustky.php?Id=5354


Dvě MCS a Squall line 26. května 2011 nad severem Rakouska a Čechami

Pozorování 26. května 2011
Pozorování 26. května 2011
Pozorování 26. května 2011
Pozorování 26. května 2011
Složené obrázky bohužel trpí nešvarem zanikání slabších úkazů jako např. Sprites hala. Ta jsou vidět na jednotlivých snímcích z videa. Druhé pozorování TLE bouře bylo to nejlepší, co jsem za rok 2011 viděl. Vzdálenost první MCS 408-372 km a u druhé MCS se vzdálenost jednotlivých TLE pohybovala v rozpětí 271-192 km. U první bouře kromě běžných Red sprites se objevily i Tendrils, Sprites halo a Elves.

Video netypického Elves s Red sprites: http://ukazy.astro.cz/upload/20110526MartinPopek_M20110526-211007--saa.avi

Druhá bouře byla již o dost blíže, což dodalo úkazům na mohutnosti a ty nejjasnější skupiny byly vidět i pouhým okem v podobě velmi krátkých blýskavic bez jakýchkoliv tvarových kontur. Obě bouře vytvořily 22 TLE úkazů.

V odkazu nejlepší skupina Red sprites, jenž se lavinovitě šířila ionosférou a doslova proťala Česko-Moravské pomezí na šířku 125 km: http://ukazy.astro.cz/prirustky.php?Id=5367

Článek na stránce Atmospheric Phenomena, další snímky: [1], [2], [3], [4], [5]


MCS 5. června 2011 nad jižním Maďarskem

Pozorování 5. června 2011
Pozorování 5. června 2011
Vzdálené Red sprites (asi 390 km) na bouři na hranicích Maďarska se Srbskem. Dvě skupiny Skřítků a jedno velmi slabé Sprites halo. Zde video jedné skupiny Red sprites: http://ukazy.astro.cz/upload/20110606MartinPopek_M20110605-233418--saa.avi


MCS 6. června 2011 nad východním Německem a západem Čech

Pozorování 6. června 2011
Pozorování 6. června 2011
Taky velmi vzdálená MCS, která vytvořila 9 většinou patrných skupin Red sprites. Poprvé jsem zde pozoroval, kdy na jednom 3s videu se můžou vyskytnout dva TLE úkazy. Další snímek.

Video skupiny Red sprites s výrazným Tendrils a jasný jednotlivý Sprites:
http://ukazy.astro.cz/upload/20110606MartinPopek_M20110606-215339--saa.avi
http://ukazy.astro.cz/upload/20110607MartinPopek_M20110606-231736--saa.avi


MCS 7. června 2011 nad severovýchodním Rakouskem a severozápadním Maďarskem

Pozorování 7. června 2011
Pozorování 7. června 2011
Pozorování 7. června 2011
Pozorování 7. června 2011
S 36 TLE úkazy nejbohatší bouře. Vzdálenost jednotlivých TLE se pohybovala v rozmezí 330-237 km. Kromě Red sprites a tendril bylo pozorováno i slabé Sprites halo a Cg+ miřící do stratosféry, tzv. Upward lightning. U této bouře jsem si povšimnul jedné věci a to, že když dorazí ty nejpěknější kousky, blíží se konec aktivity bouře v ionosféře.

Poměrně zvlaštní skupina Red sprites připomínající horní partie Giganti jets:
http://ukazy.astro.cz/upload/20110608MartinPopek_M20110607-221412--saa.avi
Ukazkový kousek samostatný Red sprites ve tvaru mrkve:
http://ukazy.astro.cz/upload/20110608MartinPopek_M20110607-223548--saa.avi
Red sprites s výraznými Tendrils:
http://ukazy.astro.cz/upload/20110608MartinPopek_M20110607-224536--saa.avi

Další snímky: [1], [2]


Bouřka 8. června 2011 nad Moravou

Pozorování 8. června 2011
Pozorování 8. června 2011
Zvláštní úkaz vzdálený 114 km, silně připomínající jety. Spíše bych tento úkaz zařadil do skupiny Infraclouds lightning.

Zde video úkazu: http://ukazy.astro.cz/upload/20110608MartinPopek_M20110608-201306--saa.avi

Další video: http://vimeo.com/37441522


MCS 22. června 2011 na pomezí Čech a Moravy

Pozorování 22. června 2011
Pozorování 22. června 2011
Nejbližší Red sprites (173 km) z bouře, která vypadala na TLE hodně nadějně, ale pozorování rušilo množství oblačnosti a blýskavic. Video samostatného Red sprites: http://ukazy.astro.cz/upload/20110622MartinPopek_M20110622-204148--saa.avi


MCS 3. srpna 2011 nad severozápadním Maďarskem a severovýchodním Rakouskem

Pozorování 3. srpna 2011
Pozorování 3. srpna 2011
Red sprites a Sprites halo. Složený a nesložený snímek z videa. Tato MCS vyprodukovala 17 úkazů ve vzdálenosti 341-272 km. Kromě typu Red sprites s Tedril bouře vytvořila i několik velmi slabých Sprites hal. Skupiny Red Sprites:
http://ukazy.astro.cz/upload/20110804MartinPopek_M20110803-230130--saa.avi
http://ukazy.astro.cz/upload/2011mmddMartinPopek_M20110803-230923--saa.avi

Další snímky: [1], [2], [3]


MCS 24. srpna 2011 nad východním Německem a západem Čech

Pozorování 24. srpna 2011
Pozorování 24. srpna 2011
Poměrně bohatá MCS bouře s 22 TLE úkazy ve vzdálenosti 343-304 km. Typy Red sprites, Tendils a velmi slabá Sprites hala. Skupiny Red sprites. Druhé video je ukázkou dvou skupin Red sprites na jednom videu:
http://ukazy.astro.cz/upload/20110825MartinPopek_M20110824-231618--saa.avi
http://ukazy.astro.cz/upload/20110825MartinPopek_M20110824-234718--saorez-a.avi

Další snímky: [1], [2]


MCS 27. srpna 2011 nad severem Rakouska

Pozorování 27. srpna 2011
Pozorování 27. srpna 2011
Pozorování 27. srpna 2011
Pozorování 27. srpna 2011
Pozorování, od kterého jsem moc nečekal. Množství oblačnosti nedávalo moc naděje, že bude něco vidět. O to jsem byl víc překvapen, když doslova ukázkové Red sprites s Tendrils dokázaly prosvítit hustá cirrostatová oblaka. MCS vyprodukovala 10 úkazů ve vzdálenosti 228-202 km. Red sprites s výraznými Tendrils:
http://ukazy.astro.cz/upload/20110827MartinPopek_M20110827-190004--saa.avi
http://ukazy.astro.cz/upload/20110827MartinPopek_M20110827-190823--saa.avi

Článek na stránce Spaceweather.com:
http://www.spaceweather.com/archive.php?view=1&day=28&month=08&year=2011

Další snímky: [1]


MCS 1. září 2011 nad jihozápadním Maďarskem

Pozorování 1. září 2011
Pozorování 1. září 2011
MCS při hranicích Maďarska s Chorvatskem ve vzdálenosti asi 380 km vyprodukovala 5 skupin Red sprites. Skupina Red sprites:
http://ukazy.astro.cz/upload/20110901MartinPopek_M20110901-210331--saa.avi

Další snímky: [1]


Dvě MCS 11. září 2011 nad severozápadním a jihozápadním Polskem

Pozorování 11. září 2011
Pozorování 11. září 2011
Tři obrázky; je rozdíl mezi složeným snímkem z UfoCapture, jednotlivým snímkem z videa a upraveným snímkem v Photoshopu. První Red sprite byl vzdálený asi 430 km a druhý z další MCS byl ve vzdálenosti 315 km. V druhém případě doprovázelo skupinku Red sprites i kruhové Sprites halo.

Skupina Red sprites za úplňku:
http://ukazy.astro.cz/upload/20110911MartinPopek_M20110911-232335--saa.avi


Dvě MCS 17. září 2011 nad severozápadním Rakouskem a východním Německem

Pozorování 17. září 2011
Pozorování 17. září 2011
První MCS s jednou skupinou Red sprites byla vzdálená asi 415 km a druhá MCS vzdálená 420-390 km; vyprodukovala 8 TLE. Druhy Red sprites, Tendrils a Sprites halo. Skupina Red sprites:
http://ukazy.astro.cz/upload/20110918MartinPopek_M20110917-235802--saa.avi

Další snímky: [1]


Obrázky: Všech 136 TLE úkazů

Směr a přibližná vzdálenost pozorovaných TLE úkazů za rok 2011
Směr a přibližná vzdálenost pozorovaných TLE úkazů za rok 2011
Směr a přibližná vzdálenost TLE úkazú za rok 2011.
Závislost vzdálenosti jednotlivých TLE na výšce úkazu nad obzorem
Závislost vzdálenosti jednotlivých TLE na výšce úkazu nad obzorem
Závislost vzdálenosti jednotlivých TLE na výšce úkazu nad obzorem.

Video: Všech 136 TLE úkazů
Více take v článku na www.bourky.com


Odkazy na pozorovatele TLE
O autorovi48. vesmírný týden 2023

48. vesmírný týden 2023

Přehled událostí na obloze a v kosmonautice od 27. 11. do 3. 12. 2023. Měsíc bude v úplňku. Jupiter je večer na jihovýchodě, Saturn nad jihozápadem. Ráno září na východě jasná Venuše. Aktivita Slunce se výrazně zvýšila a opět nastala i slabá polární záře. Kometa 12P se na obloze přibližuje k hvězdě Vega v Lyře. Počet startů Falconů směřuje letos k číslu 100. Startovat bude také Sojuz s nákladní lodí Progress MS-25 k ISS. Před 100 lety se narodil čestný člen České astronomické společnosti Vojtěch Letfus.

Další informace »

Česká astrofotografie měsíce

Tři planetární mlhoviny HFG1,  Abell6 a Sh2-200

Titul Česká astrofotografie měsíce za říjen 2023 obdržel snímek „Tři planetární mlhoviny“, jehož autorem je Evžen Brunner     Planetární mlhovina. Již od roku 1875 poněkud matoucí označení. Byť by tento název mohl evokovat třeba protoplanetární disk okolo vznikající hvězdy,

Další informace »

Poslední čtenářská fotografie

Polárna žiara

Polárna žiara

Další informace »