Úvodní strana  >  Články  >  Úkazy  >  Bohatá sezóna nadoblačných blesků 2015

Bohatá sezóna nadoblačných blesků 2015

Red sprites.
Autor: Martin Popek

Rok 2015 byl bezesporu jeden z nejlepších za posledních pět let, kdy jsou nadoblačné blesky (TLE) systematicky pozorovatelné z ČR. TLE sezónu, podobně jako v roce 2014, zahájil vzácný Elves. Tentokrát nad Polskem v noci 27. dubna. Poslední úkazem byla skupina tančících Red sprites a Sprites halo z MCS bouře dne 3. října nad Jaderským mořem. Celkem se podařilo zachytit 282 TLE z 34 většinou MCS nebo MCC bouří v rozmezí vzdálenost 125-616km. Z celkového počtu bouří jsem vybral patnáct, které byly zajímavé jak vysokou aktivitou, vzácnými úkazy nebo blízkostí samotných Red sprites. Co mě na letošní sezoně nejvíc zaujalo, byl vysoký počet ukázkových Sprites hal. Hala z 13. května byly navíc zcela exotické a hodně unikátní. Vyjímečná byla na počátku srpna bouře nad Slezskem. Severní ze dvou aktivních bouřkových jader vytvořila Jet a to  nejběžnější typ Blue starter.  

Elves z drobné MCS bouře nad střední částí Polska (27. dubna)

Družice Meteosat (Airmass)
Družice Meteosat (Airmass)
Pozice a velikost Elves nad Polskem. Autor: Martin Popek
Pozice a velikost Elves nad Polskem.
Autor: Martin Popek

 Sezóna začala vzácným mezosferickým bleskem typu Elves z MCS bouřky nad střední části Polska. Bohužel se nezachytil celý a tak je na fotografii jako dokreslený kompozit. Pozorování TLE jsem soustředil na větší MCS bouři v západním Polsku. Ta byla nakonec bez TLE aktivity, ale překvapila ta menší nad středním Polskem. Dle detekce blesků LINET byl zdrojovým bleskem typ CG+ o velmi vysoké amplitudě 220kA. Ten svým elektromagnetickým pulzem na 1 tisícinu sekundy rozzářil horní část mezosféry a vytvořil poměrně vzácný druh TLE ve vzdálenosti středové části Elves asi 352km. Horní výška byla přibližně 100km, dolní 76km a celkový průměr se mohl pohybovat kolem 350km.

Elves nad Polskem Autor: Martin Popek
Elves nad Polskem
Autor: Martin Popek
EMG podpis Elves zachycený v JV Polsku. Autor: Janusz Mlynarczyk
EMG podpis Elves zachycený v JV Polsku.
Autor: Janusz Mlynarczyk

Exotická Sprites hala z velmi aktivní MCC bouře nad severozápadní částí Maďarska (13. května)

Meteosat (Airmass)
Meteosat (Airmass)
Vzdálenosti jednotlivých TLE z programu UfoAnalyzer. Autor: Martin Popek
Vzdálenosti jednotlivých TLE z programu UfoAnalyzer.
Autor: Martin Popek

 První mohutná aktivní TLE  bouře této sezóny přecházela přes Maďarsko od SZ na JV. Ta vytvořila 40 Red sprites a 7 Sprites hal ve vzdálenosti 244-365km. Velmi výrazné a zajímavé úkazy byly k vidění od 19:29 do 19:59 UT. V tomto období vznikly nad bouří nádherní andělé s dobrovodnými kruhovými úkazy tzv. Glow. Co mě však nejvíc zaujalo, bylo zajímavé chování Sprites hal. Obecně přijímaná teorie o tomto druhu TLE tvrdí, že Sprites halo jsou statické úkazy bez pohybu v mezosféře o celkové době životnosti 2-3 tisíciny sekundy. Halo by tak mělo být vidět při standardní rychlosti videa 25 snímku za sekundu  jen na jednom snímku. Existuje zde vzácná možnost kdy se vznik hala přesně trefí mezi dva snímky videa. V tom vzácném případě by mohlo být na dvou snímcích z videa. Dvě hala z této bouře byly až na třech snímcích a druhé halo se navíc viditelně pohybovalo prostorem podobně jako tančící Red sprites! Velmi záhadný a možná že v této podobě doposud nepozorovaný úkaz! Jediným vysvětlení by mohlo být  že více zdrojových blesků vytvořilo několik Sprites hal za sebou? Záhadné úkazy do kterých snad vnese trochu světla podrobný rozbor zdrojových blesků nebo signálu na extrémně  dlouhých vlnách (ELF).

Red sprites a Sprites halo na třech snímcích. Autor: Martin Popek
Red sprites a Sprites halo na třech snímcích.
Autor: Martin Popek
Red sprites a Sprites halo nad Maďarskem. Autor: Martin Popek
Red sprites a Sprites halo nad Maďarskem.
Autor: Martin Popek
Red sprites a Sprites halo na třech snímcích a v pohybu. Autor: Martin Popek
Red sprites a Sprites halo na třech snímcích a v pohybu.
Autor: Martin Popek
Sprites halo a těsně nad obzorem je vidět oblačnost ze zdrojové MCS bouře. Autor: Martin Popek
Sprites halo a těsně nad obzorem je vidět oblačnost ze zdrojové MCS bouře.
Autor: Martin Popek
Andělská skupina Red sprites typu. Autor: Martin Popek
Andělská skupina Red sprites typu.
Autor: Martin Popek
Red sprites. Autor: Martin Popek
Red sprites.
Autor: Martin Popek
Red sprites. Autor: Martin Popek
Red sprites.
Autor: Martin Popek
Red sprites. Autor: Martin Popek
Red sprites.
Autor: Martin Popek

Články na Spaceweather a The Washington Post.

Video vybraných Red sprites a Sprites hal z sezony 2014 a 2015 pro ESO.

Blízká MCS bouře nad jižním Polskem (1. června)

Velmi blízká MCS bouře nad jižním Polskem vytvořila dva samostatné Red sprites ve vzdálenosti 190km a 179km.

Meteosat (Airmass)
Meteosat (Airmass)
Vzdálenosti jednotlivých Red sprites z této noci. Autor: Martin Popek
Vzdálenosti jednotlivých Red sprites z této noci.
Autor: Martin Popek
Red sprites s výraznými vlásečnicemi tzv. Tendrils. Autor: Martin Popek
Red sprites s výraznými vlásečnicemi tzv. Tendrils.
Autor: Martin Popek

Video - Red sprites (1. června).

Tři vzdálené MCS bouře nad Rakouskem a Německem (6. června)

Meteosat (Airmass)
Meteosat (Airmass)
Vzdálenosti jednotlivých Red sprites. Autor: Martin Popek
Vzdálenosti jednotlivých Red sprites.
Autor: Martin Popek

 Vzdálené Red sprites z tří MCS bouří nad jižním Rakouskem, Německem a Českou republikou. Vzdálenost byla 667-421km. Bouře vytvořily 19 Red sprites a jedno Sprites halo. Poměrně pěkný příklad že i na okluzní frontě se můžou vyskytnout velmi aktivní TLE bouře.

Několik skupin Red sprites z MCS bouřek nad Německem. Autor: Martin Popek
Několik skupin Red sprites z MCS bouřek nad Německem.
Autor: Martin Popek

Columnoformní skřítci z rozpadající se MCS nad Polskem (12. června)

Meteosat (Airmass)
Meteosat (Airmass)
Pozice skupiny Red sprites. Autor: Martin Popek
Pozice skupiny Red sprites.
Autor: Martin Popek

Sloupovití Skřítci z MCS bouře nad Polskem. Vzdálenost 179km.

Skupina sloupovitých Red sprites nad Polskem. Autor: Martin Popek
Skupina sloupovitých Red sprites nad Polskem.
Autor: Martin Popek

Red sprites z MCS bouřky nad Německem (6. července)

Meteosat (Airmass).
Meteosat (Airmass).
Pozice jednotlivých Red sprites. Autor: Martin Popek
Pozice jednotlivých Red sprites.
Autor: Martin Popek

 Dvě aktivní MCS bouře nad Německem a Polskem vyprodukovaly tuto noc Red sprites. Obě bouře vytvořily 6 Red sprites a jedno Sprites halo ve vzdálenosti 454-552km. Čekal jsem trochu větší produkci Red sprites a navíc na první skřítky z jižní bouře jsme museli čekat do časných ranních hodin. První Red sprites se vytvořily až v 2:17 ráno!

Red sprites. Autor: Martin Popek
Red sprites.
Autor: Martin Popek
Red sprites. Autor: Martin Popek
Red sprites.
Autor: Martin Popek

TLE z tří aktivních MCS bouřek nad střední Evropou (7.-8. července)

Meteosat (Airmass)
Meteosat (Airmass)
Pozice jednotlivých Red sprites. Autor: Martin Popek
Pozice jednotlivých Red sprites.
Autor: Martin Popek

Celý den jsem doufal, že tato bouřková situace by mohla být jedna z nejlepších v letošní sezoně co se týče produkce nadoblačných blesků. Odpoledne jsem skepticky pošilhával po snímcích z Meteosatu, ale až po 17 hodině se konečně rozjela bouřková činnost v Německu a Rakousku. Večer jsem už věděl  že zítra nebude pracovní den a hlásilo se volno (:)). Rozjely se velmi pěkné MCS bouře a vypadalo to, že noc bude velkolepá. Po 21:30 jsem zapnul kamery, ale až v 22:38 se chytil první Red sprites z severnější MCS, která z Německa přecházela do západní části Polska. Severní část oblohy je v tomto období ještě hodně přesvětlená a optimální světelné podmínky začínají až po 22. hodině.  Tato aktivní oblast produkovala TLE ve vysokém tempu až do druhé hodiny ranní, kdy ukončila svou činnost. Vytvořila 39 Red sprites a dvě Sprites hala. Jedno Sprites halo bylo velmi jasné, což nebývá zas tak často k vidění. Tento úkaz měl i rekordní zdrojový blesk o amplitudě 222kA. Vzdálenost jednotlivých úkazů byla v rozmezí 466-271km. Přesně o hodinu později v 23:38 začala produkce  druhé aktivní oblasti ve vzdálenosti 433km. Ta procházela z Německa přes Českou republiku do Polska. Poslední Red sprites vytvořila těsně před svítáním v 3:37 ve vzdálenosti pouhých 161km. Celkově vyprodukovala 16 Red sprites. Těsně po půlnoci začala být aktivní třetí MCS. Tato MCS se pohybovala západním Rakouskem a ukončila svou tvorbu Red sprites po třetí hodině ranní těsně před jižní hranicí ČR. Celkově vytvořila 12 Red sprites a jedno slabší Sprites halo ve vzdálenosti 502-329km. Ve čtyři ráno jsem ukončil pozorování a o hodinu později se již objevila první bouřka nad Slezkem. Ta ukončila velmi úspěšnou noc  v které jsem doslova ohňostrojem nad bouřemi oslavil tisící pozorování nadoblačného blesku v TLE projektu.

Red sprites s výrazným Sprites halem. Autor: Martin Popek
Red sprites s výrazným Sprites halem.
Autor: Martin Popek

Red sprites a Sprites halo nad Polskem. Autor: Martin Popek
Red sprites a Sprites halo nad Polskem.
Autor: Martin Popek
Red sprites s výraznými tendrils. Autor: Martin Popek
Red sprites s výraznými tendrils.
Autor: Martin Popek
Red sprites. Autor: Martin Popek
Red sprites.
Autor: Martin Popek
Dvě skupiny Red sprites nad Polskem. Autor: Martin Popek
Dvě skupiny Red sprites nad Polskem.
Autor: Martin Popek
Red sprites nad Polskem. Autor: Martin Popek
Red sprites nad Polskem.
Autor: Martin Popek
Red sprites a meteor nad Polskem. Autor: Martin Popek
Red sprites a meteor nad Polskem.
Autor: Martin Popek
Red sprites. Autor: Martin Popek
Red sprites.
Autor: Martin Popek
Red sprites a meteor v souhvězdí velký vůz. Autor: Martin Popek
Red sprites a meteor v souhvězdí velký vůz.
Autor: Martin Popek
Red sprites  a meteor nad Rakouskem. Autor: Martin Popek
Red sprites a meteor nad Rakouskem.
Autor: Martin Popek
Red sprites a blyskavice ze zdrojového blesku. Autor: Martin Popek
Red sprites a blyskavice ze zdrojového blesku.
Autor: Martin Popek

Velmi aktivni MCC bouře nad severovýchodním Rakouskem (17.-18. července)

Meteosat (Airmass)
Meteosat (Airmass)
Pozice jednotlivých Red sprites. Autor: Martin Popek
Pozice jednotlivých Red sprites.
Autor: Martin Popek

 Velmi aktivní MCS bouřka nad východní části Rakouska vyprodukoval téměř 40 TLE ve vzdálenost 406-319km. V drtivé většině případu typy Red sprites a jedno jasnější Sprites halo.

Red sprites a Sprites halo nad Rakouskem. Autor: Martin Popek
Red sprites a Sprites halo nad Rakouskem.
Autor: Martin Popek
Red sprites. Autor: Martin Popek
Red sprites.
Autor: Martin Popek
Skupina tančících Red sprites. Autor: Martin Popek
Skupina tančících Red sprites.
Autor: Martin Popek
Red sprites nad Rakouskem. Autor: Martin Popek
Red sprites nad Rakouskem.
Autor: Martin Popek
Red sprites. Autor: Martin Popek
Red sprites.
Autor: Martin Popek
Red sprites s vlásečnicemi tendrils. Autor: Martin Popek
Red sprites s vlásečnicemi tendrils.
Autor: Martin Popek
Red sprites a meteor. Autor: Martin Popek
Red sprites a meteor.
Autor: Martin Popek
Red sprites a meteor. Autor: Martin Popek
Red sprites a meteor.
Autor: Martin Popek
Red sprites. Autor: Martin Popek
Red sprites.
Autor: Martin Popek
Red sprites. Autor: Martin Popek
Red sprites.
Autor: Martin Popek
Sloupovité Red sprites. Autor: Martin Popek
Sloupovité Red sprites.
Autor: Martin Popek
Red sprites. Autor: Martin Popek
Red sprites.
Autor: Martin Popek
Red sprites. Autor: Martin Popek
Red sprites.
Autor: Martin Popek
Složený snímek ze všech Red sprites a meteoru během této noci.. Autor: Martin Popek
Složený snímek ze všech Red sprites a meteoru během této noci..
Autor: Martin Popek

Video všech Red sprites:

TLE aktivní bouře nad Německem a Polskem (22.-23. července)

Meteosat (Airmass).
Meteosat (Airmass).

Pozice jednotlivých Red sprites. Autor: Martin Popek
Pozice jednotlivých Red sprites.
Autor: Martin Popek

 První drobná MCS vytvořila nad západním Rakouskem jen jediný Red sprite ve vzdálenosti 583km. To druhá MCS jenž přecházela z Německa do Polska byla plodnější. Vytvořila 13 Red sprites a jedno Sprites halo ve vzdálenosti 516-352km.

Red sprites. Autor: Martin Popek
Red sprites.
Autor: Martin Popek
Red sprites. Autor: Martin Popek
Red sprites.
Autor: Martin Popek
Red sprites pod velkým vozem. Autor: Martin Popek
Red sprites pod velkým vozem.
Autor: Martin Popek

Red sprites nad Polskem. Autor: Martin Popek
Red sprites nad Polskem.
Autor: Martin Popek

Vzdálené Red sprites nad Itálii a Rakouskem (4. srpna)

Meteosat (Airmass).
Meteosat (Airmass).

Pozice jednotlivých Red sprites. Autor: Martin Popek
Pozice jednotlivých Red sprites.
Autor: Martin Popek

 Tři poměrně vzdálené ( 459-532km) Red sprites vytvořila MCS bouře nad severem Itálie a jihem Rakouska. Na přiložené fotografii všechny úkazy s prvními meteory z roje Perseid.

Vzdálené Red sprites a první meteory z roje Perseid. Autor: Martin Popek
Vzdálené Red sprites a první meteory z roje Perseid.
Autor: Martin Popek

Blue starter ze samostatného bouřkového jádra nad Slezskem (9. srpna)

Meteosat (Airmass).
Meteosat (Airmass).

 Vzácný úkaz vytvořila bouřka v Polsku nedaleko hranic s ČR. Výška bouře byla asi 12-13km a velikost úkazu kolem 1km. Vzdálenost 45,5km. Jde o velmi krátký blesk typu Blue starter

Blue starter. Autor: Martin Popek
Blue starter.
Autor: Martin Popek

CG+ blesk. Autor: Martin Popek
CG+ blesk.
Autor: Martin Popek

Blue starter.

Video blesků a blýskavic ze dvou bouřkových jader.

Blízká MCS bouřka nad Moravou (15. srpna)

Meteosat (Airmass)
Meteosat (Airmass)

 Jeden samostatný Red sprite vytvořila drobná MCS nad Moravou. Ve stejné době byla bouřka nad Slezskem  a tak zde byla jedinečná možnost pozorovat blesky v troposféře a zárověň i ty vzácnější mezosférické. Vzdálenost troposférických blesků se v té době pohybovala v rozmezí 20-30km. Red sprite byl vzdálený 136km.

Složený snímek z několika blízkých troposferických blesků a mezosferického Red sprites. Autor: Martin Popek
Složený snímek z několika blízkých troposferických blesků a mezosferického Red sprites.
Autor: Martin Popek

Red sprites a troposférické blesky.

Výrazná Sprites hala z MCS bouře nad Maďarskem (16. srpna)

Meteosat (Airmass).
Meteosat (Airmass).

Pozice jednotlivých Red sprites. Autor: Martin Popek
Pozice jednotlivých Red sprites.
Autor: Martin Popek

 Velmi TLE aktivní MCS bouře, která se poměrně svižným tempem přesouvala z jižního Maďarska do Rakouska a částečně zasahovala i na jižní Slovensko vytvořila 19 Red sprites a pět Sprites hal ve vzdálenosti 332-207km.

Red sprites a Sprites halo. Autor: Martin Popek
Red sprites a Sprites halo.
Autor: Martin Popek

Red sprites. Autor: Martin Popek
Red sprites.
Autor: Martin Popek
Red sprites. Autor: Martin Popek
Red sprites.
Autor: Martin Popek
Red sprites. Autor: Martin Popek
Red sprites.
Autor: Martin Popek
Sprites halo nad Maďarskem. Autor: Martin Popek
Sprites halo nad Maďarskem.
Autor: Martin Popek
Red sprites a Sprites halo. Autor: Martin Popek
Red sprites a Sprites halo.
Autor: Martin Popek
Red sprites a Sprites halo. Autor: Martin Popek
Red sprites a Sprites halo.
Autor: Martin Popek
Red sprites a Sprites halo. Autor: Martin Popek
Red sprites a Sprites halo.
Autor: Martin Popek
Red sprites a Sprites halo nad Maďarskem. Autor: Martin Popek
Red sprites a Sprites halo nad Maďarskem.
Autor: Martin Popek

Video všech Red sprites a Sprites hal z této noci:

Obří skupiny Red sprites z MCS bouře nad severozápadním Polskem (1. září)

TLE aktivní bouře 1.9.2015 v optické a rádiové oblasti (druhá část). Autor: Rudolf Slošiar (SOSA-Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity) a Martin Popek
TLE aktivní bouře 1.9.2015 v optické a rádiové oblasti (druhá část).
Autor: Rudolf Slošiar (SOSA-Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity) a Martin Popek
TLE aktivní bouře 1.9.2015 v optické a rádiové oblasti (první čast) Autor: Rudolf Slošiar (SOSA-Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity) a Martin Popek
TLE aktivní bouře 1.9.2015 v optické a rádiové oblasti (první čast)
Autor: Rudolf Slošiar (SOSA-Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity) a Martin Popek

Meteosat (Airmass).
Meteosat (Airmass).

Pozice jednotlivých Red sprites. Autor: Martin Popek
Pozice jednotlivých Red sprites.
Autor: Martin Popek

 

 Docela mimořádně bohaté úkazy co se týče počtu Sprites v jednotlivých skupinách vytvořila MCS bouře nad severozápadním Polskem. Vzdálenost 508-415km. Bouře vytvořila během necelé 1.5h 22 Red sprites a 4 Sprites hala. Druhá MCS bouře nad středním Polskem vytvořila jeden Red sprite s halem po jedné hodině ranní ve vzdálenosti 258km.

Red sprites a Sprites halo nad Polskem. Autor: Martin Popek
Red sprites a Sprites halo nad Polskem.
Autor: Martin Popek

Red sprites. Autor: Martin Popek
Red sprites.
Autor: Martin Popek
 
Red sprites. Autor: Martin Popek
Red sprites.
Autor: Martin Popek
Red sprites. Autor: Martin Popek
Red sprites.
Autor: Martin Popek
Red sprites. Autor: Martin Popek
Red sprites.
Autor: Martin Popek
Red sprites. Autor: Martin Popek
Red sprites.
Autor: Martin Popek
Red sprites. Autor: Martin Popek
Red sprites.
Autor: Martin Popek
Red sprites. Autor: Martin Popek
Red sprites.
Autor: Martin Popek
Red sprites. Autor: Martin Popek
Red sprites.
Autor: Martin Popek
Red sprites. Autor: Martin Popek
Red sprites.
Autor: Martin Popek
Red sprites. Autor: Martin Popek
Red sprites.
Autor: Martin Popek

Red sprites na stránce SpaceWeather.com.

Red sprites z 1. září.

Red sprites z MCS bouře nad Jaderským mořem (3. října)

Meteosat (Airmass)
Meteosat (Airmass)

Pozice Red sprites. Autor: Martin Popek
Pozice Red sprites.
Autor: Martin Popek

 Jeden Red sprite a Sprites halo z MCS bouřky nad Italskou části Jaderského moře. Vzdálenost 613km. Sprites halo zde vzniklo těsně před vytvořením Red sprites.

Sprites halo nad Jadranem. Autor: Martin Popek
Sprites halo nad Jadranem.
Autor: Martin Popek
Red sprites. Autor: Martin Popek
Red sprites.
Autor: Martin Popek

Red sprites z MCS bouře nad Kambodžou a Vietnamem (24. listopadu)

 Po delší době se mi podařilo zachytit Red sprites mimo ČR. Tentokrát na dovolené v Kambodži. MCS vyprodukovala dvě skupiny spritů ve vzdálenosti 300 a 316 km.

Meteosat 7.
Meteosat 7.

Red sprites. Autor: Martin Popek
Red sprites.
Autor: Martin Popek
Red sprites nad Vietnamem. Autor: Martin Popek
Red sprites nad Vietnamem.
Autor: Martin Popek

Red sprites. Autor: Martin Popek
Red sprites.
Autor: Martin Popek

Celkový souhrn TLE podle typu nad Evropou za rok 2015

 

Druhy TLE, přibližné pozice a směr aktivity jednotlivých bouří nad Evropou v roce 2015. Autor: Martin Popek
Druhy TLE, přibližné pozice a směr aktivity jednotlivých bouří nad Evropou v roce 2015.
Autor: Martin Popek

Zdroje a doporučené odkazy:
[1] A sequence of sprites - an analysis of ELF signals and optical recordings
[2] Optical observations of sprites supported by OST images
[3] Rekordní bouře v časopise Kozmos
[4] Meteorological characteristics of red sprite producing thunderstorms above Hungary
[5] ELF Electromagnetic Signatures of Sprites Observed at Short Distances
[6] Přechodné světelné úkazy související s bouřkovou činnost
[7] Optically perceptible characteristics of sprites observed in Central Europe in 2007–2009
[8] Video observation of Drakonids 2011 from Italy
[9] The importance of the receiver transfer function in the interpretation of ELF pulses related to Transient Luminous Events
[10] Čech zachytil tajuplné rudé skřítky na observatořích ESO v ChileO autorovi

Štítky: Pozorování , Bouře, Nadoblačné blesky


49. vesmírný týden 2023

49. vesmírný týden 2023

Přehled událostí na obloze a v kosmonautice od 4. 12. do 10. 12. 2023. Měsíc bude v poslední čtvrti. Jupiter je večer na jihovýchodě, Saturn nad jihozápadem. Ráno září nad jihovýchodem jasná Venuše. Aktivita Slunce se výrazně zvýšila a opět nastala výraznější polární záře, viditelné bohužel převážně z Ameriky nebo Nového Zélandu. Kometa 12P opět prošla zjasněním, najdeme ji u Vegy. Pokračuje kanonáda startů Falconu 9. K ISS se vydala nákladní loď Progress MS-25. Před 50 lety snímal poprvé Jupiter zblízka Pioneer 10.

Další informace »

Česká astrofotografie měsíce

Tři planetární mlhoviny HFG1,  Abell6 a Sh2-200

Titul Česká astrofotografie měsíce za říjen 2023 obdržel snímek „Tři planetární mlhoviny“, jehož autorem je Evžen Brunner     Planetární mlhovina. Již od roku 1875 poněkud matoucí označení. Byť by tento název mohl evokovat třeba protoplanetární disk okolo vznikající hvězdy,

Další informace »

Poslední čtenářská fotografie

SLNKO

SLNKO

Další informace »