Úvodní strana  >  Články  >  Úkazy  >  Tančící skřítci a blesková činnost mateřské bouřky

Tančící skřítci a blesková činnost mateřské bouřky

Taneční skupina Red sprites v 21:45UTC (50mm objektív).
Autor: Martin Popek

Red sprites (Červení skřítci) jsou krátké optické emise v mezosféře. Jejich vznik je spjatý s intenzivním troposférickým bleskem typu CG+ nebo IC (blesk s kladným nábojem nebo mezimračný blesk). Skupina Red sprites, v kterých se objevují sprites v rychlém sledu za sebou, některé s výrazným bočním posunutím jeden od druhého, se označuje jako úkaz (skupina) tanečních Red sprites. Pro tyto skupiny je typické postupně se objevující sprites bez výrazného pohybu v lineárním směru. Příčina vzniku je zřejmě v sekvenci více výbojů ze zdrojového troposférického blesku, ale je zde také možnost, že vše způsobí jeden velký CG+ blesk, který čerpá náboj z dalších a dalších částí bouřkového oblaku. Občas tato skupina Red sprites vypadá, jako by cestovala po přímce mezosférou nad bouřkovým systémem. Pravda je, že vzniká podobně jako tančící Red sprites. Lineární uspořádání emisí skřítků pravděpodobně sleduje kanál zdrojového blesku v bouřkovém oblaku.

Úvod

V tomto článku se podíváme na vztah mezi místem a časem pozorování Red sprites k časovým a prostorovým rozložení bleskové aktivity v místě pod zrodem jednotlivých tanečních skřítků v bouřce. Vybraný mezoměřítkový konvekční systém (MCS) složený z několika extrémně aktivních bouřkových jader nad střední Evropou, které se pohybovaly přes jihozápadní část Rakouska, České republiky, Polska a severovýchod Německa v noci 6. až 7. srpna 2013. MCS je komplex bouřek, který je organizovaný na větší ploše než je velikost osamělé bouřky a její činnost trvá několik hodin. MCS může mít kruhový nebo lineární vzhled a jde o komplex bouřkových jader, které nespĺňují kriteria pro MCC a alespoň jeden jejich rozměr se pohybuje v stovkách km.

Teoreticky by mohla tato bouře splňovat i podmínky pro MCC (mezoměřitkový konvekční komplex). Bouře dosáhla největšího rozsahu a aktivity v noci, kdy se původně více izolované bouřkové oblasti spojily v jednu s excentritou (kruhovitostí) samotné bouře menší než 0,7. Další kritéria, která samotná MCC bouře musí splňovat, jsou již na podrobnější průzkum. Samotná oblast bouře musí splňovat podmínky kdy je po časové období alespoň 6h oblast oblaku bouře s teplotou -32° C o rozloze alespoň 100 tisíc km2 a nebo s teplotou -52°C o rozloze alespoň 50 tisíc km2. Tato MCS vytvořila více než sto blesků typu Red sprites a to včetně několika taneční skupin. MCS vytvářela i další druhy TLE a to většinou Sprites hala a jeden vzácný Troll jet. Videozáznamy pořízené Red sprites byly pozorovány z města Sopron, Maďarsko (16,6° E, 47,7° N) a Nýdek, Česká republika (18,8° E, 49,7° N). Data z těchto kamer byly použité k identifikaci vybraných tanečních skupin Red sprites a následné triangulace pro určení přesné lokality kde vznikaly jednotlivé emise skřítků z tanečních skupin Red sprites.

Všechny Red sprites z jižní MCS bouře. Autor: Martin Popek
Všechny Red sprites z jižní MCS bouře.
Autor: Martin Popek

MCS nad střední Evropou z družice Meteosat (Airmass). Autor: EUMESAT.
MCS nad střední Evropou z družice Meteosat (Airmass).
Autor: EUMESAT.
MCS nad střední Evropou z družice Meteosat (Vis-IR). Autor: EUMESAT.
MCS nad střední Evropou z družice Meteosat (Vis-IR).
Autor: EUMESAT.

Zde všechny Red sprites a Troll jets z jižní MCS bouře zachycené kamerou s objektivem 10,5 mm.

Zařízení a data

Videozáznamy z Nýdku byly vytvořeny za pomocí vysokocitlivé kamery Watec 910HX s objektivem Computar 3.5-10.5 mm (F/1,0). Záznamy v městě Sopron byly vytvořené s kamerou Watec 902H2 Ultimate a objektivem Computar 8 mm (F/0,8). Na obou místech byly videosnímky zaznamenány v rozlišení 720x576 pixelů a rychlosti 25 snímků za sekundu (50 půl snímků) tak, aby efektivní časové rozlišení na každém místě bylo 20ms. Horizontální velikost snímků (FOV) je 45° pro Sopron a 37° pro snímky z kamery v Nýdku. Na stanici Sopron je GPS synchronizace přesného času videa. Tato synchronizace času poskytly základní informaci o počátečním a koncovém času expozice pro každé video s přesností na milisekundy. Obě lokality využívají pro detekci jednotlivých události Red sprites program UfoCapture a UfoAnalyzer pro následné zpracovávaní jednotlivých záznamů. Blesková činnost v MCS byla přezkoumána za pomocí databáze sítě detekce blesků LINET, která plně pokrývala oblast zájmu.

Pozice kamer Nýdek a Sopron a oblast MCS bouře. Autor: Jozsef Bór
Pozice kamer Nýdek a Sopron a oblast MCS bouře.
Autor: Jozsef Bór
Kamery-Nýdek. Autor: Martin Popek
Kamery-Nýdek.
Autor: Martin Popek
Kamera-Sopron. Autor: Jozsef Bór
Kamera-Sopron.
Autor: Jozsef Bór

Red sprites 21:45:27,939 UTC

Taneční skupina Red sprites v 21:45UTC. Autor: Martin Popek
Taneční skupina Red sprites v 21:45UTC.
Autor: Martin Popek
Taneční skupina Red sprites v 21:45UTC (50mm objektív). Autor: Martin Popek
Taneční skupina Red sprites v 21:45UTC (50mm objektív).
Autor: Martin Popek
Pozice blesků z detektorů LINED, oblast zájmu a přibližný směr taneční skupiny Red sprites. Autor: Jozsef Bór
Pozice blesků z detektorů LINED, oblast zájmu a přibližný směr taneční skupiny Red sprites.
Autor: Jozsef Bór
Pozice blesku z detektoru LINED (čísla ve výpisu z detektoru) a pozice jednotlivých sprites (písmena ve vývoji tančících Red sprites). Autor: Jozsef Bór
Pozice blesku z detektoru LINED (čísla ve výpisu z detektoru) a pozice jednotlivých sprites (písmena ve vývoji tančících Red sprites).
Autor: Jozsef Bór
Vývoj taneční skupiny Red sprites na kamerách v Nýdku a Soproni. Autor: Jozsef Bór
Vývoj taneční skupiny Red sprites na kamerách v Nýdku a Soproni.
Autor: Jozsef Bór
Výpis z detektorů blesků LINED. Barevně označené zdrojové blesky. Autor: Jozsef Bór
Výpis z detektorů blesků LINED. Barevně označené zdrojové blesky.
Autor: Jozsef Bór

Radarové odrazy MCS bouře a momentální blesková aktivita. Autor: CHMU
Radarové odrazy MCS bouře a momentální blesková aktivita.
Autor: CHMU
Meteosat (produkt IR-BT). Autor: EUMESAT.
Meteosat (produkt IR-BT).
Autor: EUMESAT.

Red sprites 22:13:10,748 UTC

Taneční skupina Red sprites v 22:13UTC. Autor: Martin Popek
Taneční skupina Red sprites v 22:13UTC.
Autor: Martin Popek

Pozice blesků z detektorů LINED, oblast zájmu a přibližný směr taneční skupiny Red sprites. Autor: Jozsef Bór
Pozice blesků z detektorů LINED, oblast zájmu a přibližný směr taneční skupiny Red sprites.
Autor: Jozsef Bór
Pozice blesku z detektoru LINED (čísla ve výpisu z detektoru) a pozice jednotlivých sprites (písmena ve vývoji tančících Red sprites). Autor: Jozsef Bór
Pozice blesku z detektoru LINED (čísla ve výpisu z detektoru) a pozice jednotlivých sprites (písmena ve vývoji tančících Red sprites).
Autor: Jozsef Bór
Vývoj taneční skupiny Red sprites na kamerách v Nýdku a Soproni. Autor: Jozsef Bór
Vývoj taneční skupiny Red sprites na kamerách v Nýdku a Soproni.
Autor: Jozsef Bór
Výpis z detektorů blesků LINED. Barevně označené zdrojové blesky. Autor: Jozsef Bór
Výpis z detektorů blesků LINED. Barevně označené zdrojové blesky.
Autor: Jozsef Bór

Radarové odrazy MCS bouře a momentální blesková aktivita. Autor: CHMU
Radarové odrazy MCS bouře a momentální blesková aktivita.
Autor: CHMU
Meteosat (produkt IR-BT) Autor: EUMESAT.
Meteosat (produkt IR-BT)
Autor: EUMESAT.

Red sprites 23:06:19,988 UTC

Taneční skupina Red sprites v 23:06UTC. Autor: Martin Popek
Taneční skupina Red sprites v 23:06UTC.
Autor: Martin Popek

Pozice blesků z detektorů LINED, oblast zájmu a přibližný směr taneční skupiny Red sprites. Autor: Jozsef Bór
Pozice blesků z detektorů LINED, oblast zájmu a přibližný směr taneční skupiny Red sprites.
Autor: Jozsef Bór
Pozice blesku z detektoru LINED (čísla ve výpisu z detektoru) a pozice jednotlivých sprites (písmena ve vývoji tančících Red sprites). Autor: Jozsef Bór
Pozice blesku z detektoru LINED (čísla ve výpisu z detektoru) a pozice jednotlivých sprites (písmena ve vývoji tančících Red sprites).
Autor: Jozsef Bór
Vývoj taneční skupiny Red sprites na kamerách v Nýdku a Soproni. Autor: Jozsef Bór
Vývoj taneční skupiny Red sprites na kamerách v Nýdku a Soproni.
Autor: Jozsef Bór
Výpis z detektorů blesků LINED. Barevně označené zdrojové blesky. Autor: Jozsef Bór
Výpis z detektorů blesků LINED. Barevně označené zdrojové blesky.
Autor: Jozsef Bór

Radarové odrazy MCS bouře a momentální blesková aktivita. Autor: CHMU
Radarové odrazy MCS bouře a momentální blesková aktivita.
Autor: CHMU
Meteosat (produkt IR-BT). Autor: EUMESAT.
Meteosat (produkt IR-BT).
Autor: EUMESAT.

Shrnutí a hlavní závěry

Tři případy tanečních červených skřítků byly použité v této studii. Vybrané Red sprites události vznikly v časovém rozmezí 90 minut, během této doby se hlavní konvektivní buňky v MCS přesunula asi 50 km na severovýchod. V tomto období MCS bouřka vytvořila několik Red sprites včetně tanečních skupin. Byly vybrané Red sprites s zajímavými jednotlivými sprites ve výrazných tanečních skupinách, které by mohly být poměrně snadno identifikované na obou pozorovacích místech.

  1.  Zdrojový blesk vzniknul za konvektivními jádry bouřky, s největší pravděpodobností v koncovém stratiformním regionu. Je však třeba radarových dat pro potvrzení druhé spekulace.
  2. Zdrojové blesky vytvářející jednotlivé sprites byly většinou typu CG+ s proudovou amplitudou blízko nebo nad 20 kA. V třetím případě byl vznik prvního skřítku spjat se zdrojovým bleskem typu IC+ s proudovou amlitůdou 143,8 kA.
  3.  Ve zkoumaných případech došlo k vzniku jednotlivých sprites v maximálním vzdálenosti do 50 km od místa vzniku zdrojového blesku. Jednotlivé sprites byly rozptýlené v rámci tohoto rozsahu od zdánlivého geometrického středu Red sprites / jednotlivé sprites v rámci skupin byly většinou přemístěny od zdrojového blesku v rozmezích 10 až 50 km.
  4. V obou případech (21:45 a 23:06), časově výrazně opožděných sprites v dalším sledu, následoval u některých emisí úder zdrojového blesku. Nejdelší pozorované časové zpoždění sprites bylo 80-100ms.
  5.  Úder zdrojového blesku, které se vyskytují v dalším sledu byly přemístěné z předchozí pozice zdrojového blesku a to ve většině případů. Směr posunu byl odlišný v jednotlivých zkoumaných případech, ale obvykle to bylo podobné v rámci jedné taneční události.
  6. Následné údery zdrojových blesků se objevují v oblasti, které se kryjí se sprites jenž jsou vyvolané předchozím úderem zdrojového blesku. To naznačuje, že skřítci mohou vytvářet základ pro předběžně podmínky rozložení náboje pro velké CG+ blesky, za předpokladu dostatečně odděleného náboje je-li dostupný.

Poděkování

Tato práce byla podpořena organizací National Research, úřad pro rozvoj a inovace, Maďarsko - NKFIH, K115836. Příspěvek J. Bóra podpořil János Bolyai v rámci výzkumného stipendia HAS. Vše usnadnila i vědecká diskuse na TEA-IS v programu ESF. Originál text byl prezentován na konferencích EGU (European Geosciences Union) v Rakouské Vídni ve dnech 17. - 22. dubna 2016. Zde je k stáhnutí originální poster ve formátu PDF.

Zdroje a doporučené odkazy:
[1] Přechodné světelné úkazy související s bouřkovou činnost
[2] Optically perceptible characteristics of sprites observed in Central Europe in 2007–2009
[3] ELF Electromagnetic Signatures of Sprites Observed at Short Distances
[4] The importance of the receiver transfer function in the interpretation of ELF pulses related to Transient Luminous Events
[5] An unusual sequence of sprites followed by a secondary TLE: An analysis of ELF radio measurements and optical observations
[6] Dizertační práce Veroniky Barta
[7] A sequence of sprites - an analysis of ELF signals and optical recordings
[8] Optical observations of sprites supported by OST images
[9] Rekordní bouře v časopise Kozmos
[10] Meteorological characteristics of red sprite producing thunderstorms above HungaryŠtítky: Bouře, Výzkum, Pozorování , Tle, Nadoblačné blesky


50. vesmírný týden 2023

50. vesmírný týden 2023

Přehled událostí na obloze a v kosmonautice od 11. 12. do 17. 12. 2023. Měsíc bude v novu. Na večerní obloze září jasný Jupiter na jihovýchodě a Saturn na jihozápadě. Ráno je vidět Venuše nad jihovýchodním obzorem. Slunce pokračuje ve zvýšené aktivitě. O pozornost se kromě periodické komety 12P hlásí i 62P a po čtyřech měsících zjasnila i 29P. Nastává maximum nejbohatšího meteorického roje roku, Geminid. Připravuje se start Falconu Heavy s americkým armádním miniraketoplánem X-37B. Před 160 lety se narodila Annie Jump Canon, která určila spektrální charakteristiky 350 000 hvězd a stála u zrodu Harvardského klasifikačního systému používaného dodnes.

Další informace »

Česká astrofotografie měsíce

Tři planetární mlhoviny HFG1,  Abell6 a Sh2-200

Titul Česká astrofotografie měsíce za říjen 2023 obdržel snímek „Tři planetární mlhoviny“, jehož autorem je Evžen Brunner     Planetární mlhovina. Již od roku 1875 poněkud matoucí označení. Byť by tento název mohl evokovat třeba protoplanetární disk okolo vznikající hvězdy,

Další informace »

Poslední čtenářská fotografie

Východ

Východ slunce

Další informace »