Úvodní strana  >  Články  >  Kosmonautika  >  Na stanici ISS mají menší „krizovku“: vysadil chladící systém - AKTUALIZOVÁNO
Vít Straka Vytisknout článek

Na stanici ISS mají menší „krizovku“: vysadil chladící systém - AKTUALIZOVÁNO

Mezinárodní kosmická stanice, šipkami jsou označeny moduly, jichž se týká částečné vypnutí systémů Autor: NASA
Mezinárodní kosmická stanice, šipkami jsou označeny moduly, jichž se týká částečné vypnutí systémů
Autor: NASA
Včerejšího dne, tj. ve středu 11. prosince, vypověděl službu jeden ze dvou vnějších chladících obvodů americké části Mezinárodní kosmické stanice kvůli neobvyklým podmínkám v jeho útrobách. Přestože život kosmonautů není nikterak ohrožen a v podstatě se ani příliš nezměnil, příčiny a důsledky této události jsou zatím nejasné.

Středa 25. prosince, 13:45

Na Štědrý den v našich končinách se na palubě Mezinárodní kosmické stanice uskutečnil druhý výstup astronautů Ricka Mastracchia a Mika Hopkinse do kosmického prostoru s úkolem dokončit práci na výměně pokaženého čerpadla, které se stará o regulaci průtoku a teploty média vnějším chladícím obvodem A. Výstup byl zahájen ve 12:53 SEČ, trval přesně 7 a půl hodiny a práce, plánovaná na možná celkem tři vycházky, byla úspěšně dokončena! Dvojice vyzvedla náhradní čerpadlo z platformy ESP 3 poblíž pravého konce "hřbetu" stanice, z nějž vybíhají solární panely, a nové čerpadlo následně nainstalovala do slotu starého čerpadla, uvolněného při sobotním výstupu.

Výstup č. 2 byl o den odložen kvůli potížím s konfigurací Mastracchiova skafandru.

Ještě před návratem astronautů do útrob stanice vyslali technici z řídícího střediska v Houstonu příkazy, aby se ujistili o průtoku čpavku novým čerpadlem. Asi dvě hodiny po ukončení výstupu, na Štědrý večer kolem 22:30 SEČ, zahájila další série příkazů z Houstonu tlakování nového čerpadla dusíkem. Dále během večera a noci na dnešek bylo dotaženo do konce aktivování nového čerpadla.

Nové čerpadlo je nyní plně funkční, nicméně kompletní náprava krizové situace si ještě trochu času vyžádá. Během dneška by teprve mělo být hotovo opětovné plné aktivování a zaintegrování chladícího okruhu A do dvouokruhové vnější chladící hierarchie ISS, systémy, které byly po poruše chladícího okruhu A vypnuty či přehozeny na chlazení Béčkem, budou zapnuty či vráceny Áčku do konce týdne.

Staré čerpadlo bylo v sobotu umístěno na staniční Mobile Base System, který si lze velmi zjednodušeně představit jako vagónek na kolejích. Čerpadlo zde může zůstat, jak dlouho bude třeba.

Krizi na ISS je tedy konec! Do konce roku nás ale i přesto čeká ještě jeden výstup kosmonautů z ISS: v pátek 27. prosince opustí Rusové Oleg Kotov, současný velitel stanice, a Sergej Rjazanskij na několik hodin ruský modul Pirs ve skafandrech Orlan, ovšem za účelem plnění mnohem "obyčejnějších" úkolů, než Mastracchio a Hopkins.

Na závěr našeho povídání video z produkce NASA, které je sestřihem štědrodenního výstupu:


Neděle 22. prosince, 14:40

Z webu Spaceflightnow.com ke včerejší vycházce:

Kromě dřívějších zmínek Ricka Mastracchia, vedoucího výstupu, o studených nohou si Mastracchio a Hopkins na nic nestěžovali a necelých pět hodin po začátku výstupu se jich řídící středisko zeptalo, co by řekli na přesun o kousek dál a přípravu nového čerpadla na instalaci při příští vycházce. Astronauti dříve souhlasili s prodloužením výstupu o asi hodinu. Aniž by udal důvody, Mastracchio dřívější domluvě navzdory řekl, že by výstup již raději ukončil, jakmile zabezpečí nářadí.

"No, já bych to už pro dnešek skončil ale je to na vás, kluci, jestli opravdu chcete, abychom ještě šli k novému čerpadlu," řekl Mastracchio houstonskému spojaři Dougu Wheelockovi.

"A Ricku, proč? Je to kvůli teplotě ve tvém skafandru?" zeptal se Wheelock.

"Je to ... víc věcí," odpověděl Mastracchio bez udání detailů.

Houston za chvilku rozhodl, že výstup bude na žádost Mastracchia ukončen, jakmile dvojice uklidí své pracoviště. Během vycházky si ale dvojice vedla bravurně a soudě dle vykonané práce, Houston stále doufá, že k dokončení úkolu již bude stačit jen jeden další výstup.


Neděle 22. prosince, 13:30

Výstup číslo 2 za účelem instalace nového čerpadla chlazení je nyní stanoven na úterý 24. prosince, tedy na Štědrý den v našich končinách. Ne/uskutečnění třetího výstupu kvůli dokončení práce je stále možností.


18:30 Výstup oficiálně skončil v 18:29 počátkem napouštění vzduchu do přechodové komory. Trval 5 hodin a 28 minut.

18:24 Oba astronauti jsou zpět v přechodové komoře, poklop ven je uzavřen.

18:21 Houston ohlašuje nepotřebnost dekontaminačních procedur od amoniaku na konci výstupu.

18:19 Na záběrech kamer na přilbách astronautů již vidíme útroby stanice, resp. přechodové komory Quest.

18:17 Astronauti byli dnes šikovní a neplánovaně "odstranili z cesty" staré čerpadlo. Na přípravu náhradní jednotky bude dost času v pondělí a možná i ve středu, takže dvojice se rozhodla dnešní exkurzi ven utnout.

18:05 Dle komentátora TV NASA bude výstup trvat již ani ne hodinu.

Oba astronauti, Rick na konci jeřábu, a ten velký bílý kvádr mezi nimi je staré odinstalované čerpadlo Autor: TV NASA
Oba astronauti, Rick na konci jeřábu, a ten velký bílý kvádr mezi nimi je staré odinstalované čerpadlo
Autor: TV NASA
17:56 Staré čerpadlo je již provizorně upevněno k blízké platformě vně stanice. Rick, vedoucí výstupu, stále prosazuje dřívější ukončení výstupu před přípravami nového čerpadla na pondělní přesun.

17:42 Houston zvažoval možnost vyslání Mika k novému čerpadlu za účelem příprav na jeho vyzvednutí, nicméně Rick, vedoucí spacewalker dneška, navrhl ukončení výstupu po instalaci starého čerpadla do prozatimního slotu.

17:20 Rick a Mike připevnili ke starému čerpadlu fixační součástku a nyní již ho pomalu vyjmou ze slotu na S1. Částečně ho už uvolnili. Vše jde nadále velmi dobře.

16:55 Astronauti uvolňují šrouby, aby mohli odstranit ze slotu staré čerpadlo. Čerpadlo je větší kus nákladu, vážící asi 350 kg. V beztížném stavu má samozřejmě hmotnost minimální, nicméně hybnost čerpadla zůstává zachována. Čili když ho ve stavu beztíže pošlete rychle pryč, jen tak ho nezastavíte.

16:44 Všechny elektrické kabely od starého čerpadla byly odstraněny a nyní se zaměříme na odinstalaci samotného čerpadla s poškozeným regulačním ventilem. "Pump Module" opustí po více než třech rocích své pracovní místo. Ve skafandrech je stále sucho, opakování letního Parmitanova dramatu nic nenasvědčuje.

16:34 Astronautům přidělal starostí požární poplach v ruském modulu Zvezda. Ale jen na chvíli, páč byl falešný.

16:26 Rick před chvílí hlásil, že má ve skafandru nějak studená chodidla, nicméně je v pohodě a hodlá pokračovat v práci.

Vnitřek přechodové komory z kamery Mikova skafandru Autor: NASA
Vnitřek přechodové komory z kamery Mikova skafandru
Autor: NASA
16:12 Mike si v přechodové komoře doplnil vzduch do nádržky skafandru, v souvislosti s přidáním úkolu do dnešního výstupu by měl být výstup totiž prodloužen na celkovou délku přes 7 hodin.

16:06 Astronauti odpojují od starého čerpadla elektrické kabely. Jeden z astronautů hlásí, že je mu ve skafandru trochu zima. Zvýšení výkonu ohřívačů by mělo problém spravit. Stále žádná nežádoucí voda ve skafandrech.

16:03 Dnešní výstup má takový časový náskok, že Houston dnes rozhodl provést i jeden z pondělních úkolů - přesun porouchaného čerpadla na dočasné uložiště.

15:58 Rick a Mike dnes odvádějí dle komentátora TV NASA Joshe Byerlyho "excelentní a rychlou práci". Jejich náskok je nyní skoro hodina a půl.

15:50 Všechny čtyři amoniakové hadice jsou odpojeny od čerpadla. Mastracchio ohlásil pár dalších zmrzlých vloček čpavku, které vylétly ze systému. Dvojice nainstaluje na odpojené hadice izolaci a půjde připravovat náhradní čerpadlo na vnější platformě ESP 3 k přesunu v pondělí.

15:35 Astronauti zapojili amoniakové hadice do náhradního boxu a zajistili ho izolací. Nyní mají vypojit zbývající dvě amoniakové hadičky ze starého čerpadla. Jejich náskok oproti plánu činí až hodinu.

Bypass pro chladící smyčku stanice Autor: NASA
Bypass pro chladící smyčku stanice
Autor: NASA
15:05 Astronauti nyní musí zapojit dvě amoniakové hadice do speciálního boxu, který vlastně opět uzavře chladící obvod a znemožní nárůst tlaku v potrubí vlivem extrémních teplotních výkyvů oběžné dráhy.

14:59 Rick má již odpojeny dvě hadičky, první ze tří větších. Po vypojení druhé hlásil Houstonu pár vloček zmrzlého čpavku, které vylétly z konektoru. NASA s tím počítá a má na konci vycházky rezervovaný čas na detoxikaci skafandrů slunečním světlem.

14:48 Rick Mastracchio od starého čerpadla odpojil první ze čtyř amoniakových trubic. Ve skafandrech je stále sucho.


14:05

Přípojky hadiček s amoniakem ke starému čerpadlu, dnes budou odpojeny Autor: NASA
Přípojky hadiček s amoniakem ke starému čerpadlu, dnes budou odpojeny
Autor: NASA
Dvojice zvýšila náskok oproti plánu na 30 minut, žádná voda ve skafandrech. Rick upevnil svá chodidla na konec 17,5metrové staniční robotické paže, kterou řídí kolega Kojči Wakata z modulu Destiny, Rick bude "mobilní". Mike odstraňuje izolaci ze starého čerpadla, které dnes bude odpojeno od okolí.


Sobota 21. prosince, 13:35

Mike Hopkins dnes převzal odkaz Luca Parmitana, v červenci téměř utonulého ve vlastním skafandru, a má na sobě dotyčný kosmický oblek (na záběrech TV NASA bez červených pruhů). Nutno podotknout, že dodnes se technikům plně nepovedlo vysvětlit tehdejší zdroj takového množství kapaliny uvnitř helmy skafandru. Domnívají se, že pravděpodobně došlo k zablokování jednoho filtru uvnitř skafandru neznámou nečistotou, což umožnilo vodě průtok do trubice, jež vhání do helmy skafandru vzduch.

Dotyčný Parmitanův skafandr číslo 3011 prošel výměnou podezřelých komponent a NASA věří, že dnes již nic podobného nepředvede. Skafandr s červenými bočními pruhy, jež dnes nosí Mastracchio, byl zkontrolován a kontaminaci nečistotami prý neobsahuje.

Jistota je ale kulomet: oba astronauti mají za hlavami umístěné speciální absorbční polštářky, schopné "vcucnout" až 6 - 8 dcl vody. Astronauti navíc dnes budou pravidelně zaklánět hlavy, aby kůží zátylku zkontrolovali, zda polštářky nezačínají být vlhké (to by znamenalo množství minimálně 2 dcl vody v helmě a signál k ukončení výstupu). Kdyby bylo nejhůř, můžou astronauti po cestě zpět do stanice dýchat vzduch z dolní části skafandru, kde voda posledně nebyla, speciálními "šnorchly", které jim směřují od úst k hrudníku.

Rick i Mike hlásí suché polštářky. Pracují s náskokem asi čtvrt hodiny proti plánu.


Sobota 21. prosince, 13:10

Aktéři dnešního výstupu ze stanice Autor: NASA
Aktéři dnešního výstupu ze stanice
Autor: NASA
Dnešní nestandartní výstup astronautů Ricka Mastracchia a Mika Hopkinse z modulu Quest oficiálně začal ve 13:01 SEČ, když oba astronauti přepnuli své skafandry ještě v přechodové komoře na vlastní baterie. Plánovaná délka výstupu je asi 6 a půl hodiny.

Co nás (je) dnes čeká? V podstatě přípravné práce na vlastní výměnu čerpadla za náhradní, která proběhne při druhém výstupu v pondělí 23. prosince. Dnes mají oba odpojit od staré jednotky čtyři čpavkové trubice (se zbytky toxického amoniaku uvnitř!) a napojit chladící obvod A na speciální "bypass", který zabrání přílišnému nárůstu tlaku v potrubí vlivem extrémních změn teploty na oběžné dráze. Od starého čerpadla odpojí elektrické kabely a na novém náhradním čerpadle na jedné vnější skladovací platformě odstraní izolaci.Úterý 17. prosince, 23:00

Zbytečně Antares opustil dnes před úsvitem montážní halu Autor: Spaceflightnow.com
Zbytečně Antares opustil dnes před úsvitem montážní halu
Autor: Spaceflightnow.com
Lidé z firmy Orbital Sciences Corp. dnes brzy ráno místního času (SEČ mínus šest hodin) na kosmodromu Wallops ve Virginii převezli z montážní haly na startovací rampu raketu Antares s lodí Cygnus, kterou čeká první z osmi operačních letů na ISS v rámci kontraktu s NASA za skoro dvě miliardy dolarů, a raketu zde vztyčili v rámci příprav na start v noci ze čtvrtku na pátek.

Jenže jim to nakonec nebylo nic platné, neboť NASA dnes rozhodla start mise odložit na asi polovinu ledna, raketu zavézt zpět do montážní haly, a osádku kosmické stanice zaměstnat sérií tří výstupů do kosmu za účelem výměny čerpadla chladícího obvodu A s podezřelým a zřejmě poškozeným ventilem uvnitř. První vycházka je stanovena na sobotu 21. prosince odpoledne našeho času a provedou ji američtí astronauté Rick Mastracchio a Mike Hopkins. Zbylé dva výstupy proběhnou 23. a 25. prosince. Každý výstup má trvat 6 a půl hodiny.


Úterý 17. prosince, 15:00

Na titulce NASA můžeme stále najít slova "kosmické výstupy možné".

Dle předsedy týmu manažerů NASA pro ISS Kennyho Todda nyní technici zkoumají možnost využití jiného ventilu v chladícím systému, který leží směrem proti proudu čpavku, aby převzal úlohu špatně fungujícího ventilu v čerpadle chlazení, který je zřejmě viníkem současných problémů, a místo tohoto zmrzačeného ventilu pomohl regulovat teplotu chladícího média proudícího potrubím, tekutého čpavku. Čpavek musí mít předepsanou teplotu, aby nepoškodil tepelné výměníky, kterými je do kosmu vypouštěno přebytečné teplo, generované elektronikou stanice. Kdyby tento "dálkový" plán řídícího střediska vyšel, bylo by snad možno znova zapnout některé kvůli poruše chlazení předtím vypnuté systémy stanice.

Plus je zde stále možnost zvolení série kosmických výstupů, která by začala ještě tento týden. Astronauti Rick Mastracchio a Mike Hopkins pro jistotu během víkendu připravovali na tuto možnost skafandry, výbavu a procházeli si nouzové procedury. Asistoval jim i velitel stanice Oleg Kotov, který se spolu s dalším ruským kolegou chystá na plánovaný výstup z ruské části ISS 27. prosince za účelem běžnějších prací, než jaké by čekaly Mastracchia a Hopkinse.

Jestli vedení NASA sáhne po provedení výstupů (jasno by mohlo být již dnes), bude nutné na leden odložit start lodi Cygnus, momentálně stanovený na pátek 20. prosince v 03:19 SEČ. Raketa Antares by měla být v případě pátečního startu již dnes vyvezena na startovací rampu, takže NASA (která nechce přílet Cygnusu ke stanici s nefunkční polovinou chlazení) musí přemýšlet rychle.


Neděle 15. prosince, 22:45

Zdroje informací se rozcházejí. Web NASASpaceFlight.com bere již jako hotovou věc sérii tří až čtyř výstupů posádky stanice do otevřeného prostoru za účelem výměny chladícího čerpadla na S1 za náhradní díl. První vycházka se má podle serveru uskutečnit 19. prosince a další mají rychle následovat kvůli potřebě výstupy dokončit do 30. prosince, kdy začíná nepříznivé období vzhledem ke sklonu dráhy stanice vůči Slunci.

Web Spaceflightnow.com a vlastně i stránky NASA jsou opatrnější a o výstupech se stále zmiňují jako o "možných, třeba". Dle Spaceflightnow již došlo k odkladu startu lodi Cygnus o minimálně den, tedy na 20. prosince, kvůli potřebě času na řešení situace. Astronauti na ISS pro jistotu chystají skafandry a výbavu na minimálně dvě neplánované vycházky v datech 19. a 21. prosince s možností třetí vycházky 23. prosince, kdyby dvě časově nestačily.

Ventil v čerpadle dle testů prodělal selhání hardwaru, nicméně technici v řídícím středisku ještě nevzdali snahy ventilu domluvit dálkově. Co se týče Cygnusu, tak KDYBY byly zvoleny kosmické výstupy, jeho start se posouvá na první polovinu ledna. V pondělí se mají v Houstonu sejít manažeři programu ISS, tak snad se zítra dozvíme, co čekat.


Pátek 13. prosince, 14:45

V Houstonu probíhají analýzy telemetrie ze stanice, testy a "brainstorming" za účelem zjištění pravé příčiny, cože to tedy negativně ovlivňuje činnost ventilu pro regulaci teploty chladícího média okruhu A. Ventil se nachází uvnitř čerpadla chlazení, které je umístěno na příhradovém nosníku S1, nainstalováno sem bylo v srpnu 2010 při sérii mimořádných výstupů posádky stanice do volného prostoru, jelikož původní čerpadlo vyřadil elektrický zkrat. Nyní čerpadlo pracuje jak má, nicméně regulační ventil v něm nějak "blbne".

Americká astronautka Tracy Caldwell-Dysonová vystupuje z přechodové komory na počátku výstupu s cílem vyměnit čerpadlo chlazení na S1. Autor: NASA
Americká astronautka Tracy Caldwell-Dysonová vystupuje z přechodové komory na počátku výstupu s cílem vyměnit čerpadlo chlazení na S1.
Autor: NASA
Většina systémů americké části stanice je nyní chlazena obvodem B, který sice funguje správně, nicméně kdyby vypadl i on, situace by již byla skutečně vážná. není proto divu, že NASA chce mít Áčko zpět v provozu co nejdříve. Jenže jak na to? To záleží na výsledcích analýz a testů, které probíhají zrovna teď v Houstonu. V lepším případě se povede letovým kontrolorům ventil přivést k rozumu na dálku - změnou způsobu jeho řízení či úpravou softwaru v počítači stanice, který má ventil na povel. Kdyby se toto nepodařilo, astronauty Ricka Mastracchia a Mikea Hopkinse, kteří jsou nyní součástí 38. dlouhodobé posádky stanice, by asi čekaly dva či více výstupů ven, při kterých by čerpadlo vyměnili za jeden ze tří náhradních dílů, které jsou na stanici k dispozici díky firmě Boeing. Je však pochopitelné, že NASA hodlá výstup provést jen, když selžou všechny ostatní možnosti.

Otazníkem zůstává také start lodi Cygnus ke stanici příští čtvrtek - předpisy vyžadují při příletu lodi ke stanici správnou funkci obou vnějších okruhů chlazení. Kdyby se situaci nepodařilo vyřešit brzy, bude asi nutné vypuštění Cygnusu odložit. NASA rozhodnutí o misi nechává na dobu, kdy bude o poruše známo víc.

Vyřazení chladící smyčky má dopad na vědecké aktivity a plán práce posádky americké části ISS.


Americká část stanice ISS (bohužel je to ta větší, která přišla o polovinu chladící kapacity) má dva na sobě nezávislé vnější chladící okruhy. Těmito potrubími koluje s přispěním čerpadel a tlakování pomocí plynného dusíku tekutý čpavek, který s sebou v zásadě odnáší přebytečné teplo generované solárními panely a jinými elektrickými systémy. Toto teplo je čpavkem vlečeno do tzv. panelů radiátorů, kde je vyzářeno do okolního vesmíru. Netřeba zdůrazňovat, že chlazení je pro správnou činnost systémů stanice životně důležité.

O to prekérnější je situace, která na palubě stanice nastala 11. prosince: jedna z těchto dvou smyček, konkrétně nese označení A, byla automaticky vypnuta, protože senzory v jejích útrobách zjistily nižší než povolenou teplotu. Řídícímu středisku v texaském Houstonu, které je odpovědné za celkový provoz americké části stanice, se sice podařilo znova zapnout hlavní čerpadlo Áčka, nicméně se ukázalo, že kriticky důležitý ventil pro regulaci průtoku amoniaku nefunguje tak, jak by měl.

Chladící systémy na ISS Autor: Space.com
Chladící systémy na ISS
Autor: Space.com
NASA potvrdila, že posádka stanice, která se momentálně (listopad až březen) skládá ze tří ruských kosmonautů, dvou Američanů a astronauta z Japonska, není v žádném nebezpečí a aktivity na palubě 450tunového orbitálního komplexu, který obíhá Zemi ve výšce přes 400 kilometrů rychlostí téměř 8 km/s, pokračují vlastně skoro normálně. Letovým kontrolorům v Houstonu se totiž podařilo přepnout některé systémy, chlazené selhavším obvodem, na chlazení obvodem druhým, jenž je v provozu. Nicméně jeden obvod samozřejmě nemá možnost chladit všechny systémy americké části stanice. Proto musely být některé méně důležité přístroje vypnuty, aby nebyly nároky na jediný fungující chladící obvod neúnosné. Konkrétně se vypnutí týkalo některých systémů v modulech Harmony, Columbus a Kibo na samé přední části stanice ve směru letu.

Letoví kontroloři a technici NASA v Houstonu si procházejí telemetrická data ze stanice a pátrají po příčině špatné funkce regulačního ventilu chladící smyčky A, aby mohli co možná nejdříve přijít s plánem nápravy situace. Není zatím jasné, zda za problémy může software počítače, který ventil řídí (v tom případě by zřejmě stačilo poslat na stanici nějaké softwarové záplaty) či zda je nějak poškozen a vyřazen hardware v chladícím potrubí. V tomto případě by mohla být vyžadována i kosmická vycházka posádky americké části ISS (americké skafandry EMU se stále vzpamatovávají z červencové příhody, kdy se v jednom z nich při výstupu skoro utopil italský astronaut Luca Parmitano, nyní již bezpečně na Zemi, a od té doby nebyl s americkými skafandry zatím podniknut žádný výstup, protože zkrátka ještě nevíme, proč se to stalo!) za účelem výměny vadných komponent za náhradní díly. Poruchy chlazení na ISS si v posledních letech ostatně nouzové výstupy vyžádaly již nejednou, naposledy letos v květnu.

Zatím není ani jasný osud mise první operační zásobovací lodi Cygnus společnosti Orbital Sciences Corp., která má po úspěšné podzimní demonstrační misi poprvé vystartovat ke stanici v rámci 1,9miliardového kontraktu od NASA. Start je v plánu 19. prosince, přílet lodi ke stanici o dva dny později. Osud mise vzhledem k potížím na stanici je také zatím otazníkem.

Zdroje:
O autorovi

Vít Straka

Vít Straka

Vít Straka je český popularizátor astronomie a zejména pak kosmonautiky. Narodil v roce 1991, v současnosti žije na Hodonínsku, je členem Astronautické sekce ČAS a studuje Masarykovu univerzitu v Brně. Do jisté míry vděčí za svůj zájem o vesmír a kosmonautiku brněnskému planetáriu vlastně, protože v dětství jej zde zaujaly záběry postav, které v podivných skafandrech skákaly po Měsíci. Nejdříve vyděsily, pak podnítily zájem a odstartovaly bádání v kosmounautice. V redakci Astro.cz působí od roku 2008 a publikuje zde především články o vesmírných misích a Sluneční soustavě. Kromě Astro.cz dlouhodobě spolupracuje s časopisem Tajemství vesmíru, věnuje se přednáškové činnosti či popularizaci astronomie a kosmonautiky v rozhlase. V kosmonautice rád spatřuje její přínosy lidstvu, které třeba nemusí být na první pohled zřejmé. Osobně potkal již více než dvě desítky astronautů a kromě vesmíru a kosmonautiky patří k jeho koníčkům zvířata, historie či slézání vysokých budov a staveb. Kontakt: vitek.straka@seznam.cz.48. vesmírný týden 2023

48. vesmírný týden 2023

Přehled událostí na obloze a v kosmonautice od 27. 11. do 3. 12. 2023. Měsíc bude v úplňku. Jupiter je večer na jihovýchodě, Saturn nad jihozápadem. Ráno září na východě jasná Venuše. Aktivita Slunce se výrazně zvýšila a opět nastala i slabá polární záře. Kometa 12P se na obloze přibližuje k hvězdě Vega v Lyře. Počet startů Falconů směřuje letos k číslu 100. Startovat bude také Sojuz s nákladní lodí Progress MS-25 k ISS. Před 100 lety se narodil čestný člen České astronomické společnosti Vojtěch Letfus.

Další informace »

Česká astrofotografie měsíce

Tři planetární mlhoviny HFG1,  Abell6 a Sh2-200

Titul Česká astrofotografie měsíce za říjen 2023 obdržel snímek „Tři planetární mlhoviny“, jehož autorem je Evžen Brunner     Planetární mlhovina. Již od roku 1875 poněkud matoucí označení. Byť by tento název mohl evokovat třeba protoplanetární disk okolo vznikající hvězdy,

Další informace »

Poslední čtenářská fotografie

Polárna žiara

Polárna žiara

Další informace »