Úvodní strana  >  Články  >  Ostatní  >  O Paulině Šafaříkové, ženě slavného astronoma

O Paulině Šafaříkové, ženě slavného astronoma

Albert Šafařík.
Autor: Archiv M. Šulce.

Růžena Melicharová.Autor: Archiv M. Šulce. Moje teta Růžena Melicharová (roz. Šulcová; 1892-1987) mi někdy na počátku 80. let vyprávěla o své pratetě Paulině Šafaříkové; tehdy byla mojí poslední žijící příbuznou, která Šafaříkovou znala osobně. Paulina Šafaříková byla ženou slavného českého astronoma Vojtěcha Šafaříka…

Albert Šafařík. Autor: Archiv M. Šulce.
Albert Šafařík.
Autor: Archiv M. Šulce.
Paulina Šafaříková, rozená Králová, se narodila v Praze 11. 4. 1836 1 jako dcera středoškolského profesora Andrease Krále a Vincentie roz. Kallinové, jež byla dcerou Johanna Kalliny, velkoobchodníka s tabákem v Jindřichově Hradci a jeho druhé manželky Rosine Neuhartové z Českých Budějovic.

Andreas Král byl profesorem latiny a řečtiny na gymnáziu v Praze – Vinohradech. Pocházel patrně se smíšeného manželství, otec byl pravděpodobně Čech, matka byla Němka.

Andras Král. Autor: Archiv M. Šulce.
Andras Král.
Autor: Archiv M. Šulce.
Otec byl vojákem z povolání, dělostřelcem. Andreas byl vychováván německy a také se za Němce považoval. Měl pět dětí: Karla, Theresu, Paulinu, Rosinu a Jaromíra. Z nich s určitostí jen Paulina se považovala za Češku, byla českou vlastenkou. Udržovala kontakty s Vojtou Náprstkem. Naopak Karl byl německý nacionalista a v tomto směru se angažoval politicky na Liberecku. Rovněž Rosina (moje prababička) se považovala za Němku.

Paulina byla jazykově velmi nadaná, ovládala samozřejmě němčinu, dále klasickou řečtinu, latinu, francouzštinu, italštinu a dokonce i angličtinu.

Původně navazovala kontakty s německým důstojníkem Georgem Adolfem Koenigerem, toho si však nakonec vzala její sestra Rosina. Paulina se  provdala za prof. Vojtěcha Šafaříka, syna slavisty Pavla Josefa Šafaříka. Byla jeho druhou ženou (jeho první manželka byla Ruska).Vojtěch měl ještě dva sourozence, Vladislava a Svatavu.

Paulina zakoupila blok domů na Vinohradech, naproti vile Gröbe. Tam zřídila hvězdárnu, údajně tehdy největší v zemi.

Vincentie Králová. Autor: Archiv M. Šulce.
Vincentie Králová.
Autor: Archiv M. Šulce.
Vojtěch Šafařík byl význačný astronom, přednášel astronomii na pražské universitě, ale i ve svém domě  pro zájemce, zabýval se proměnnými hvězdami, ale hlavním jeho oborem byla chemie 2, kromě toho  optika. Povahou byl značně introvertní a zabraný do sebe. Podle tetina vyprávění dokonce byl tak zamyšlený, že při jízdě tramvají ani nepoznal vlastní manželku. Údajně zkonstruoval blíže neurčený optický přístroj; když prý dostal z USA návrh na patentování, tak ho ve zlosti zničil.

Teta se nezmiňovala o nějaké výzkumné činnosti Pauliny, nicméně tato publikovala. V katalogu Moravské zemské knihovny jsou uvedena dvě její díla: William Herschel a jeho sestra Karolina a Z dějin dalekohledu.

Paulina se zasloužila o pojmenování planetky č. 281 Lucretia 3, již objevil vídeňský astronom Palisa, a který tak vyhověl Paulininu návrhu, jímž chtěla uctít památku Karoliny Lucretie Herschelové  4.

Ve stáří byla Paulina stižena sklerózou a byla již dezorientovaná. Když zemřela 30. března l920 1, proslovil nad jejím hrobem nekrolog profesor  Nušl.

Hrob manželů Šafaříkových se nachází na Olšanských hřbitovech (pomník kupodivu nenese náboženské symboly), je v majetku města Prahy a je řádně udržován.  

Onomastická poznámka:  Na přiložené fotografii V. Šafaříka je uvedeno křestní jméno Adalbert. Je to důsledkem nesprávné zvyklosti "překládat " tak do němčiny jméno Vojtěch. Příčinou tohoto omylu je skutečnost, že Adalbert bylo biřmovací jméno sv. Vojtěcha. Skutečný význam jména Adalbert  je "vznešený", "skvělý" atp.

Publikované fotografie jsou součástí mého rodinného archivu. Bohužel se v něm, přes množství fotografií Paulíniných příbuzných,  její fotografie nenachází nebo nebyla identifikována.

Fotografie skenovala a retušovala Miroslava Kolářová Šulcová (www.kolarovasulcova.cz).

Poznámky:

  1. Náhrobek manželů Šafaříkových
  2. Katalog Moravské zemské knihovny obsahuje 9 citací Šafaříkových prací, týkajících se převážně chemie.
  3. Hvězdářská ročenka 1965, p. 248
  4. Sdělení Pauliny v knize William Herschel a jeho sestra Karolina
O autorovi

Miroslav Šulc

Miroslav Šulc

Narozen 1941, v roce 1963 promoval na přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně (dříve a nyní Masarykova univerzita) v oboru matematika-fyzika (s titulem promovaný fyzik-učitel). Od té doby zaměstnán jako učitel na střední škole. Od r. 1954 do r. 1986 externí spolupracovník brněnské hvězdárny. Od r. 1959 člen České astronomické společnosti. Od r. 1996 hospodář výboru SMPH. Od r. 2006 v definitivním důchodu.

Štítky: Paulina Šafaříková, Osobnost


13. vesmírný týden 2020

13. vesmírný týden 2020

Přehled událostí na obloze a v kosmonautice od 23. 3. do 29. 3. 2020. Měsíc bude v novu. Večer je vidět jasná planeta Venuše. Ráno jsou poblíž sebe Mars, Jupiter a Saturn. Zájemci o komety si mohou dvě středně jasné prohlédnout relativně vysoko na obloze a jednu také večer nízko na západě. V neděli 29. března přecházíme na letní čas. Přes utlumení dění ve společnosti ještě probíhají nějaké starty raket a přípravy běží, s patřičnými karanténními opatřeními, i směrem ke startu Sojuzu k ISS. Před 365 lety se narodil Christiaan Huygens, objevitel měsíce Titan.

Další informace »

Česká astrofotografie měsíce

NGC 2264 RGB SHO

Titul Česká astrofotografie měsíce za únor 2020 obdržel snímek „NGC 2264“, jehož autorem je Pavol Kollarik   Titul Česká astrofotografie měsíce za únor 2020 obdržel snímek „NGC 2264“, jehož autorem je Pavol Kollarik. Za devatero horami a devatero řekami, ještě dál než běhá po obloze

Další informace »

Poslední čtenářská fotografie

Venuše míří do Plejád

Další informace »