Úvodní strana  >  Články  >  Sluneční soustava  >  Dva jasné bolidy nad Velkou Británií

Dva jasné bolidy nad Velkou Británií

Stopa bolidu
Autor: Astronomický ústav AV ČR

Dne 24. listopadu krátce před půlnocí a 25. listopadu krátce před východem Slunce ozářily oblohu nad Velkou Británií dva velmi jasné bolidy. Jejich průlet zaznamenaly kamery sítě UKMON (United Kingdom Meteor Observation Network) a onboard kamery v automobilech. Byly vypočítány dráhy bolidů v atmosféře a také dráhy těles ve Sluneční soustavě. Průlet obou těles, jejichž absolutní jasnost se blížila jasnosti Měsíce v úplňku, byl také pozorován četnými náhodnými pozorovateli z řad veřejnosti ve Velké Británii, Irsku a Francii.

Úvod

Bolid 20171124_235955 byl zaznamenán kamerami sítě UKMON dne 24. 11. 2017 v 23h59m55s UT. Vzhledem k vysoké jasnosti bolidu byl záznam jak ze stanice Wilcot SW (Richard Fleet), tak ze stanice Church Crookham (Peter Campbell-Burns) výrazně saturován. V tomto případě bylo nutné provést astrometrii zaznamenaného bolidu manuálně z jednotlivých separovaných snímků sekvence, přičemž byly vynechány saturované snímky, ze kterých není možné spolehlivě určit polohu centroidu. Videa bolidu ze stanice Wilcot SW (obr. 1) a video ze stanice Church Crookham (obr. 2) jsou uvedena níže.

Obr. 1: Video bolidu 20171124_235955 ze stanice Wilcot SW. Autor: UKMON, Richard Fleet

Obr. 2: Video bolidu 20171124_235955 ze stanice Church Crookham. Autor: UKMON, Peter Campbell-Burns
Obr. 1: Video bolidu 20171124_235955 ze stanice Wilcot SW. Autor: UKMON, Richard Fleet Obr. 2: Video bolidu 20171124_235955 ze stanice Church Crookham. Autor: UKMON, Peter Campbell-Burns

Bolid 20171125_071306 byl zaznamenán jednou kamerou sítě UKMON a dvěma onboard kamerami v automobilech dne 25.11.2017 v 7h13m06s UT. Astrometrie záznamu ze stanice Wilcot SW (Richard Fleet) byla provedena v program UFO Analyzer (SonotaCo 2009), pro výpočet dráhy bolidu byl použit záznam z onboard kamery z dálnice M4 poblíž města Port Talbot (Mark Lemon). Astrometrie pozice bolidu z tohoto záznamu byla provedena manuálně z jednotlivých separovaných snímků sekvence. Pozice bolidu byla počítána v obzorníkových souřadnicích, pro výpočet azimutu a elevace bylo využito pozic lamp veřejného osvětlení v okolí dálnice M4. Pozice lamp byly využity rovněž pro stanovení okamžité pozice vozidla na dálnici M4. Záznam z onboard kamery z dálnice M5 poblíž města Churchdown (Craig Low) nebyl pro výpočet využit vzhledem k malému množství pevných bodů v okolní krajině, které by mohly být využití pro astrometrii pozice bolidu. Videa bolidu ze stanice Wilcot SW (obr. 5) a videa z onboard kamer v automobilech (obr. 3 a 4) jsou uvedena níže.

Obr. 3: Video bolidu 20171125_071306 z onboard kamery v automobilu, dálnice M4 poblíž Port Talbot. Autor: Mark Lemon

Obr. 4: Video bolidu 20171125_071306 z onboard kamery v automobilu, dálnice M5 poblíž Churchdown. Autor: Craig Low
Obr. 3: Video bolidu 20171125_071306 z onboard kamery v automobilu, dálnice M4 poblíž Port Talbot. Autor: Mark Lemon Obr. 4: Video bolidu 20171125_071306 z onboard kamery v automobilu, dálnice M5 poblíž Churchdown. Autor: Craig Low

Obr. 5: Video bolidu 20171125_071306 ze stanice Wilcot SW. Autor: UKMON, Richard Fleet

Obr. 5: Video bolidu 20171125_071306 ze stanice Wilcot SW. Autor: UKMON, Richard Fleet

Vizuální pozorování

Vizuální pozorování bolidů je shromažďováno v databázi IMO, přičemž hlášení do této databáze jsou zasílána vizuálními pozorovateli z celého světa. Hlášení o bolidu 20171124_235955 (Event 4590-2017) bylo odesláno od 112 pozorovatelů z Velké Británie a Francie (obr. 6). Celkem 34 pozorovatelů uvedlo pozorování fragmentace v průběhu letu bolidu, 4 pozorovatelé slyšeli zvukové efekty v průběhu letu a 9 pozorovatelů slyšelo zvukové efekty po průletu bolidu. Průměrná relativní jasnost bolidu z vizuálních hlášení byla mezi -10 a -15m, mnoho hlášení ovšem uvádělo bolid jasnější jak -20m. Pozice a hustota pozorování bolidu 20171124_235955 jsou znázorněny na mapě níže.

Obr. 6: Pozice a hustota vizuálních pozorování bolidu 20171124_235955 Autor: IMO
Obr. 6: Pozice a hustota vizuálních pozorování bolidu 20171124_235955
Autor: IMO

Hlášení o bolidu 20171125_071306 (Event 4588-2017) bylo odesláno od 224 pozorovatelů z Velké Británie, Irska a Francie (obr. 7). Celkem 105 pozorovatelů uvedlo pozorování fragmentace v průběhu letu bolidu a 4 pozorovatelé zaznamenali zvukové efekty po průletu bolidu. Průměrná relativní jasnost bolidu z vizuálních hlášení byla mezi -10 a -15m, mnoho hlášení ovšem uvádělo bolid jasnější jak -20m. Pozice a hustota pozorování bolidu 20171125_071306 jsou znázorněny na mapě níže.

Obr. 7: Pozice a hustota vizuálních pozorování bolidu 20171125_071306 Autor: IMO
Obr. 7: Pozice a hustota vizuálních pozorování bolidu 20171125_071306
Autor: IMO

Bolid 20171124_235955(SPO)

Pro výpočet atmosférické dráhy bolidu a dráhy meteoroidu ve Sluneční soustavě byly použity nahrávky pořízené ze stanic Wilcot (kamera SW) a Church Crookham. Průmět počátku atmosférické dráhy se nacházel na souřadnicích N50,430099° W2,136627° nad kanálem La Manche, výška meteoru v tomto okamžiku činila 86,6 ± 0,1 km nad povrchem Země. Průmět konce atmosférické dráhy se nacházel na souřadnicích N50,812645° W1,914062° poblíž města Ferndown (GB), výška meteoru v tomto okamžiku činila 25,9 ± 0,1 km nad povrchem Země (obr. 8). Bolid dosáhl absolutní jasnosti -12,1 ± 0,2m, odhad vstupní hmotnosti tělesa je 66,4 ± 14,5 kg. 3D projekce dráhy bolidu 20171124_235955 je znázorněna na obrázku níže.

Obr. 8: 3D projekce dráhy bolidu 20171124_235955 v atmosféře Země Autor: Jakub Koukal
Obr. 8: 3D projekce dráhy bolidu 20171124_235955 v atmosféře Země
Autor: Jakub Koukal

Jednalo se o pomalý meteor, geocentrická rychlost meteoroidu před vstupem do gravitačního pole Země byla 15,58 ± 0,15 km/s (včetně vlivu decelerace), orbitální elementy dráhy meteoroidu byly následující: a = 2,198 ± 0,078 AU, q = 0,7721 ± 0,0018 AU, e = 0,649 ± 0,012, i = 3,02 ± 0,03°, peri = 63,49 ± 0,11°, node = 62,6643° (obr. 9). Bolid patřil ke sporadickým meteorům (SPO) s geocentrickým radiantem RA = 47,8 ± 0,2°, DEC = 10,9 ± 0,4°. Projekce dráhy meteoroidu ve Sluneční soustavě je znázorněna na obrázku níže, včetně započítání vlivu decelerace na geocentrickou rychlost. Orbitální heliocentrické parametry dráhy bolidu jsou uvedeny v Tabulce 1, geocentrické parametry dráhy pak v Tabulce 2.

Obr. 9: Projekce dráhy bolidu 20171124_235955 ve Sluneční soustavě, včetně započítání vlivu decelerace Autor: Jakub Koukal
Obr. 9: Projekce dráhy bolidu 20171124_235955 ve Sluneční soustavě, včetně započítání vlivu decelerace
Autor: Jakub Koukal

Bolid 20171125_071306(SPO)

Pro výpočet atmosférické dráhy bolidu a dráhy meteoroidu ve Sluneční soustavě byly použity nahrávky pořízené ze stanic Wilcot (kamera SW) a z onboard kamery z dálnice M4 poblíž Port Talbot. Průmět počátku atmosférické dráhy se nacházel na souřadnicích N49,971264° W1,899078° nad kanálem La Manche, výška meteoru v tomto okamžiku činila 82,0 ± 0,2 km nad povrchem Země. Průmět konce atmosférické dráhy se nacházel na souřadnicích N49,68513° W3,486542° nad kanálem La Manche, výška meteoru v tomto okamžiku činila 38,8 ± 0,2 km nad povrchem Země (obr. 10). Bolid dosáhl absolutní jasnosti -9,2 ± 0,3m, odhad vstupní hmotnosti tělesa je 7,4 ± 2,1 kg. 3D projekce dráhy bolidu 20171125_071306 je znázorněna na obrázku níže.

Obr. 10: 3D projekce dráhy bolidu 20171125_071306 v atmosféře Země Autor: Jakub Koukal
Obr. 10: 3D projekce dráhy bolidu 20171125_071306 v atmosféře Země
Autor: Jakub Koukal

Jednalo se o pomalý meteor, geocentrická rychlost meteoroidu před vstupem do gravitačního pole Země byla 20,42 ± 0,23 km/s (včetně vlivu decelerace), orbitální elementy dráhy meteoroidu byly následující: a = 3,866 ± 0,251 AU, q = 0,8534 ± 0,0013 AU, e = 0,779 ± 0,015, i = 22,68 ± 0,25°, peri = 133,71 ± 0,05°, node = 242,9665° (obr. 11). Bolid patřil ke sporadickým meteorům (SPO) s geocentrickým radiantem RA = 261,9 ± 0,3°, DEC = 21,5 ± 0,3°. Projekce dráhy meteoroidu ve Sluneční soustavě je znázorněna na obrázku níže, včetně započítání vlivu decelerace na geocentrickou rychlost. Orbitální heliocentrické parametry dráhy bolidu jsou uvedeny v Tabulce 1, geocentrické parametry dráhy pak v Tabulce 2.

Obr. 11: Projekce dráhy bolidu 20171125_071306 ve Sluneční soustavě, včetně započítání vlivu decelerace Autor: Jakub Koukal
Obr. 11: Projekce dráhy bolidu 20171125_071306 ve Sluneční soustavě, včetně započítání vlivu decelerace
Autor: Jakub Koukal

Tab. 1: Heliocentrické orbitální elementy (J2000.0) bolidů, výpočet byl proveden v programu UFO Orbit (SonotaCo 2009) se započítáním vlivu decelerace. Autor: Jakub Koukal

Tab. 2: Geocentrický radiant, geocentrická rychlost, počáteční a koncová výška bolidů. Výpočet byl proveden v programu UFO Orbit (SonotaCo 2009) se započítáním vlivu decelerace. Autor: Jakub Koukal
Tab. 1: Heliocentrické orbitální elementy (J2000.0) bolidů, výpočet byl proveden v programu UFO Orbit (SonotaCo 2009) se započítáním vlivu decelerace. Autor: Jakub Koukal Tab. 2: Geocentrický radiant, geocentrická rychlost, počáteční a koncová výška bolidů. Výpočet byl proveden v programu UFO Orbit (SonotaCo 2009) se započítáním vlivu decelerace. Autor: Jakub Koukal

Závěr

Jasné bolidy zaznamenané v noci z 24. listopadu na 25. listopadu 2017 neměly společný původ. Bolid 20171124_235955, vzhledem k hodnotě Tisserandova parametru (TPJ = 3,35 ± 0,09), má původ asteroidální (A-C typ). Pravděpodobným mateřským tělesem je asteroid 2015 WZ1, hodnota kritéria podobnosti drah DD = 0,023. Bolid 20171125_071306, vzhledem k hodnotě Tisserandova parametru (TPJ = 2,34 ± 0,08), má původ kometární (JFC typ). Mateřským tělesem je pravděpodobně neznámá kometa Jupiterovy rodiny. Vzhledem k atmosférické dráze bolidu 20171124_235955 a vzhledem k jeho vstupní hmotnosti je velmi pravděpodobné, že fragment (fragmenty) tohoto bolidu dopadly na povrch Země.

Zdroje a doporučené odkazy:
[1] Full report on a fireball night 24-25 November 2017O autorovi

Jakub Koukal

Jakub Koukal

Narodil se v roce 1977 v Kroměříži (kde také začal v roce 1991 navštěvovat astronomický kroužek při Gymnáziu Kroměříž), vystudoval VUT FAST v Brně. Od roku 1991 se věnuje vizuálnímu pozorování meteorů, od roku 2010 pak videopozorování meteorů. Je členem Společnosti pro meziplanetární hmotu (SMPH), kde má na starosti koordinaci pozorování meteorů. Od roku 1995 je vedoucím Hvězdárny Kroměříž. V současné době působí jako hlavní koordinátor databáze EDMOND (European viDeo MeteOr Network Database). Doplňující činností je pak vizuální pozorování komet. Kontakt: j.koukal@post.cz

Štítky: Bolid, UKMON


49. vesmírný týden 2023

49. vesmírný týden 2023

Přehled událostí na obloze a v kosmonautice od 4. 12. do 10. 12. 2023. Měsíc bude v poslední čtvrti. Jupiter je večer na jihovýchodě, Saturn nad jihozápadem. Ráno září nad jihovýchodem jasná Venuše. Aktivita Slunce se výrazně zvýšila a opět nastala výraznější polární záře, viditelné bohužel převážně z Ameriky nebo Nového Zélandu. Kometa 12P opět prošla zjasněním, najdeme ji u Vegy. Pokračuje kanonáda startů Falconu 9. K ISS se vydala nákladní loď Progress MS-25. Před 50 lety snímal poprvé Jupiter zblízka Pioneer 10.

Další informace »

Česká astrofotografie měsíce

Tři planetární mlhoviny HFG1,  Abell6 a Sh2-200

Titul Česká astrofotografie měsíce za říjen 2023 obdržel snímek „Tři planetární mlhoviny“, jehož autorem je Evžen Brunner     Planetární mlhovina. Již od roku 1875 poněkud matoucí označení. Byť by tento název mohl evokovat třeba protoplanetární disk okolo vznikající hvězdy,

Další informace »

Poslední čtenářská fotografie

SLNKO

SLNKO

Další informace »