Úvodní strana  >  Články  >  Sluneční soustava  >  Tauridy letos překapily množstvím jasných bolidů

Tauridy letos překapily množstvím jasných bolidů

Zářivý bolid mezi mlhovinou Orion a Rigelem

I přesto, že Tauridy nepatří mezi nejvýznamnější a nejznámější meteorické roje, jsou něčím výjimečné. Bývají totiž častým zdrojem bolidů, tedy velmi jasných meteorů. Mateřským tělesem Taurid je Enckeova kometa, která byla objevena francouzským astronomem Pierrem Méchainem roku 1786. Není však pojmenovaná po svém objeviteli, ale po Johannu Enckeovi, který provedl výpočty její dráhy a stanovil oběžnou dobu na 3,3 roku.

S kometou Encke jako mateřským tělesem Taurid to však není tak úplně jednoduché, není totiž jediným mateřským tělesem tohoto roje. Enckeova kometa byla od svého objevu ze Země pozorována již mnohokrát a vzhledem k odhadu značného stáří celého komplexu komety Encke, zanechala ve své dráze spoustu vyvrženého materiálu. To se projevilo samozřejmě také v meteorické činnosti na Zemi, nejznámějším meteorickým rojem spojeným s kometou Encke jsou právě Tauridy.

Roj Taurid však patří do velmi složitého komplexu Taurid (TC), někdy nazývaném komplexu komety Encke. S komplexem komety Encke je spojeno i množství dalších meteorických rojů, které jsou v činnosti od konce srpna do února. Většinou se jedná o roje nižšími frekvencemi a dlouhou dobou aktivity, což ukazuje na značné stáří celého meteorického komplexu této komety. Do tohoto komplexu patří kromě Taurid i další meteorické roje, z těch největších můžeme zmínit např. Piscidy, chí Orionidy či prosincové Arietidy. Vzhledem k nízkému sklonu oběžných drah vůči ekliptice mají všechny uvedené roje dvě větve, severní a jižní.

Geocentrické radianty meteorů náležejících oběma větvím meteorického roje Taurid. Autor: Jakub Koukal
Geocentrické radianty meteorů náležejících oběma větvím meteorického roje Taurid.
Autor: Jakub Koukal

Roj Taurid sestává ze dvou větví. Jedná se o STA, tedy tzv. jižní větev (Southern Taurids), která je v maximu v období od 20.10. do 7.11. a NTA, severní větev (Northern Taurids), jejíchž maximum trvá přibližně od 28.10. do 17. 11. Celé období aktivity meteorického roje Taurid je pak ohraničeno počátkem přibližně v polovině září a koncem na konci listopadu. Maximální ZHR (zenitální korigovaná hodinová frekvence) obou větví kolísá mezi 5 a 10 meteory za hodinu, maximum aktivity je vzhledem ke své délce nenápadné a z vizuálních pozorování velmi těžko definovatelné.

Radianty jižní a severní větve Taurid. Autor: American Meteor Society.
Radianty jižní a severní větve Taurid.
Autor: American Meteor Society.

Meteory vylétávají v okolí maxima aktivity jakoby ze souhvězdí Býka a oba radianty jsou hodně rozptýlené, tvar obou radiantů nejvíce připomíná elipsu s rozměry zhruba 5° vertikálně (v deklinaci) a 10 až 15° horizontálně (v rektascenci).

Pořád to však není úplně vše. V. Porubčan a kol. (2006) prokázali, že každý roj z komplexu Encke je možné rozdělit na tzv. filamenty, skupiny drah s podobnými dráhovými elementy. Některé filamenty větve STA mají jako pravděpodobné mateřské těleso kometu Encke, některé ale je možné ztotožnit s asteroidy (např. 2003WP21). Stejně tak filamenty větve NTA lze ztotožnit s mnoha asteroidy, např. 2004TG10 nebo 2002XM35. To by potvrzovalo teorii, že v místě komplexu je spousta těles, které vznikla rozpadem původní, pravděpodobně obrovské, komety. Jejím pozůstatkem je kometa Encke, ale i další tělesa podobné asteroidům. Některým tělesům tedy zůstala i po rozpadu kometární aktivita (např. kometa Encke), jiným ne. Jedná se o rozsáhlý systém dynamicky souvisejících objektů, jejichž velikost se pohybuje od řádu mikrometrů až do několika kilometrů.

Nečekané nebo předvídané?

Běžná aktivita Taurid je tedy nízká, za dobrých pozorovacích podmínek v době maxima je to asi 10 meteorů za hodinu. Tento rok však roj překvapuje ještě větším množstvím bolidů, tedy velmi jasných meteorů, jejichž jasnost je vyšší než jasnost Venuše. Např. modelové výpočty Davida Ashera naznačovaly možnost zvýšeného výskytu hmotných částic v proudu roje Taurid v tomto roce, v říjnu a listopadu. Taktéž Mikyia Sato ve svých modelech poukazoval na vysokou pravděpodobnost neobvyklé aktivity Taurid v roce 2015. Nejsilnější návrat v uplynulých letech (v roce 2005) ukázal zvýšený počet jasných meteorů, včetně bolidů, a to v období přibližně od 29. října do 10. listopadu. Uvedené předpovědi uváděly prakticky shodný scénář i v tomto roce, tedy jak zvýšenou celkovou aktivitu meteorického roje, tak také zvýšený počet bolidů ve shodném období roku, tedy v první dekádě listopadu 2015.

Nejjasnější bolid patřící roji Taurid v roce 2015 zaznamenané v síti CEMeNt:

Nejjasnější bolid byl zachycen 7.11.2015 v 01:53:30 UT ze stanic Maruška, Kráčany, Nýdek a Valašské Meziříčí (zde pouze přes oblačnost). Bolid patřil k jižní větvi Taurid (STA), geocentrická rychlost tělesa byla 28,8 km/s, meteoroid se původně nacházel na typické dráze s perihéliem blízko oběžné dráhy planety Merkur (q= 0,370 AU) a aféliem blízko oběžné dráhy planety Jupiter (velká poloosa dráhy a= 2,5 AU), sklon dráhy k ekliptice byl pouze 4,4°. Absolutní jasnost bolidu byla -10,4m, byl tedy prakticky tak jasný jako Měsíc v úplňku. V atmosféře Země urazil dráhu dlouhou 63,7 km, počátek dráhy ležel ve výšce 105,3 km, konec pak ve výšce pouze 59,7 km, odhadovaná vstupní hmotnost tělesa byla kolem 29 kg.

Snímek bolidu 20151107_015330 ze stanice Maruška, kamera SE.

Snímek bolidu 20151107_015330 ze stanice Valašské Meziříčí.
Snímek bolidu 20151107_015330 ze stanice Maruška, kamera SE. Autor: Jakub Koukal Snímek bolidu 20151107_015330 ze stanice Valašské Meziříčí. Autor: Hvězdárna Valašské Meziříčí

 

Kamery na hvězdárně ve Valašském Meziříčí

Od listopadu 2012 pracují na jižní budově hvězdárny Valašské Meziříčí dvě stanice středoevropské sítě pro pozorování meteorů pomoci citlivých videokamer (CEMENT - Central European Meteor Network). Kamery sledují východní a jižní část oblohy. V roce 2014 k nim přibyla ještě severní stanice vybavená difrakční mřížkou umožňující záznam spektra přelétajícího meteoru. Jedná se o kameru VE6047EF vybavenou objektivem Tokina 3–8 mm a mřížkou 500 čar/mm. Na podzim 2015 potom další dvě kamery typu QHY5LII-M opatřené difrakčními mřížkami 1000 čar/mm mířící do směrů jihozápadní a severozápadní. Jejich rozlišení je vyšší než u původní severní kamery a to 1280×960 px.

Výběr bolidů z roje Taurid zachycené kamerami hvězdárny Valašské Meziříčí:

Bolid zachycený 1. listopadu v 18:36:46 UT.

Bolid zachycený 2. listopadu kamerou ve Valašském Meziříčí.
Bolid zachycený 1. listopadu v 18:36:46 UT. Autor: Hvězdárna Valašské Meziříčí Bolid zachycený 2. listopadu kamerou ve Valašském Meziříčí. Autor: Hvězdárna Valašské Meziříčí

Bolid zachycený 4. listopadu v 21:40:32 UT.

Bolid zachycený 11. listopadu v 18:15:08 UT.
Bolid zachycený 4. listopadu v 21:40:32 UT. Autor: Hvězdárna Valašské Meziříčí Bolid zachycený 11. listopadu v 18:15:08 UT. Autor: Hvězdárna Valašské Meziříčí

Výběr zachycených spekter z roje Taurid zachycené kamerami hvězdárny Valašské Meziříčí:

Spektrum bolidu zachyceného dne 28. 10. 2015 kamerou na  Hvězdárně Valašské Meziříčí. Vlevo vidíme snímek ze severní kamery opatřené mřížkou. Vpravo pak zpracované spektrum meteoru. 

Bolid zachycený severní kamerou opatřenou spektrální mřížkou 28.10.2015 v 20:27:39 UT. Autor: Hvězdárna Valašské Meziříčí Analýza spektra meteoru z 28.10.2015.
Bolid zachycený severní kamerou opatřenou spektrální mřížkou 28.10.2015 v 20:27:39 UT. Autor: Hvězdárna Valašské Meziříčí Analýza spektra meteoru z 28.10.2015. Autor: Jakub Koukal

Výsledné spektrum obsahuje emisní čáry prvků v poměrném zastoupení typickém pro Tauridy – železo (FeI), hořčík (MgI), sodík (NaI), vápník (CaI), mangan (MnI) a také křemík (SiI, SiII). Poměr emise prvků náležejících ionizované atmosféře Země vůči hořčíku (N2/Mg, O/Mg) je nízký, neboť toto nezávisí na hmotnosti tělesa, ale na jeho rychlosti. Toto znamená, že množství emise těchto prvků je přímo úměrné hmotnosti tělesa, ovšem koeficient úměry se zvyšuje s rychlostí meteorů.

Pro relativně pomalé Tauridy je tedy zastoupení těchto prvků výrazně nižší než např. pro Leonidy. V tomto případě je dominantní emise multipletu NaI-1, také lze sledovat poměrně vysokou emisi multipletu OI-1, která je typická pro Tauridy, i přes jejich nižší geocentrickou rychlost.

Zachycených spekter bylo však daleko víc:

Bolid zachycený 5. listopadu 2015 jihozápadní kamerou opatřenou spektrografem. Autor: Hvězdárna Valašské Meziříčí

Bolid se spektrem zachycený 6. listopadu 2015 severním kamerou opatřenou spektrografem.
Bolid zachycený 5. listopadu 2015 jihozápadní kamerou opatřenou spektrografem. Autor: Hvězdárna Valašské Meziříčí Bolid se spektrem zachycený 6. listopadu 2015 severním kamerou opatřenou spektrografem. Autor: Hvězdárna Valašské Meziříčí

Bolid zachycený 5. listopadu 2015 jihozápadní kamerou opatřenou spektrografem. Autor: Hvězdárna Valašské Meziříčí

Bolid se spektrem zachycený 5. listopadu 2015 severozápadní kamerou opatřenou spektrografem.
Bolid se spektrem zachycený 6. listopadu severozápadní kamerou opatřenou spektrografem. Autor: Hvězdárna Valašské Meziříčí Bolid se spektrem zachycený 5. listopadu 2015 severozápadní kamerou opatřenou spektrografem. Autor: Hvězdárna Valašské Meziříčí

Dráhy roje Taurid

Získané údaje jdou dále zpracovávány díky databázi CEMENt a EDMOND. Díky informacím zdalších stanic sítě jen nám umožněno identifikovat stejné meteory zaznamenané z různých stanic a vypočítat jejich dráhu ve Sluneční soustavě.

Meteorický roj Taurid sice nepatří mezi nejaktivnější roje, ale díky dlouhému období aktivity a také díky velkému zastoupení jasných meteorů patří mezi přední roje v pořadí počtu drah v databázi EDMOND. Severní větvi Taurid (NTA, 2 399 drah) patří 4. místo za silnými pravidelnými roji – Perseidami (PER, 25 243 drah), Geminidami (GEM, 22 215 drah) a Orionidami (ORI, 9 837 drah), jižní větvi Taurid (STA, 2 180 drah) pak patří 7. místo.

Projekce drah meteoroidů náležejících meteorickému roji jižních Taurid (STA) v databázi EDMOND. Autor: Jakub Koukal

Projekce drah meteoroidů náležejících meteorickému roji severních Taurid (NTA) v databázi EDMOND.
Projekce drah meteoroidů náležejících meteorickému roji jižních Taurid (STA) v databázi EDMOND. Autor: Jakub Koukal Projekce drah meteoroidů náležejících meteorickému roji severních Taurid (NTA) v databázi EDMOND. Autor: Jakub Koukal

 

Zdroje a doporučené odkazy:
[1] IMO.net - Mezinárodní meteorická společnost

Převzato: Hvězdárna Valašské MeziříčíO autorovi

Sylvie Gorková

Sylvie Gorková

O astronomii se zajímá od svých 15 let. Pochází z Kroměříže. Zde se také na místní hvězdárně zapojila do aktivního pozorování meteorů. Je členkou Společnosti pro meziplanetární hmotu (SMPH).V současné době pracuje jako odborný pracovník Hvězdárny Valašské Meziříčí. Od roku 2012 publikuje články na stránkách SMPH, od roku 2014 pak také na astro.cz a na stránkách hvězdárny Valašské Meziříčí.

Štítky: Bolid, Meteor, Taurids


29. vesmírný týden 2024

29. vesmírný týden 2024

Přehled událostí na obloze a v kosmonautice od 15. 7. do 21. 7. 2024. Měsíc bude na konci týdne v úplňku. Na obloze prochází nízko položenými souhvězdími a 17. 7. se potká s hvězdou Antares ve Štíru. Planety jsou nejlépe vidět ráno, především Saturn a zlepšuje se už i viditelnost Marsu s Jupiterem. Aktivita Slunce je střední. Evropská raketa Ariane 6 při prvním startu uspěla a horní stupeň uvolňující palivo byl vidět i z ČR. Před 130 lety se narodil Georges Lemaître, který odvodil vztah rozpínání vesmíru známý dnes jako Hubbleův zákon. Před 55 lety proběhlo první přistání lidí na Měsíci, mise Apollo 11. Před 30 lety dopadla na Jupiter kometa Shoemaker-Levy 9.

Další informace »

Česká astrofotografie měsíce

Oblouk polární záře nad Mikulovem a Svatým kopečkem

Titul Česká astrofotografie měsíce za červen 2024 obdržel snímek „Oblouk polární záře nad Mikulovem a Svatým kopečkem“, jehož autorem je Vlastimil Vojáček.     Polární záře. Kdo by ji neznal. Byť třeba jen ze slavné divadelní hry Divadla Járy Cimrmana „Dobytí severního

Další informace »

Poslední čtenářská fotografie

Světelná stopa ISS

Další informace »