Úvodní strana  >  Články  >  Světelné znečištění  >  Proběhlo celostátní setkání o světelném znečištění

Proběhlo celostátní setkání o světelném znečištění

Světelná reklama není v současné době nijak regulována, může přitom poškozovat noční oblohu i desítky kilometrů daleko.
Autor: Martin Mašek

V neděli 21. června se konala výroční schůze Odborné skupiny pro tmavé nebe, která působí v rámci České astronomické společnosti. Přinášíme vám ohlédnutí za tímto setkáním a zároveň malé shrnutí toho, co se kolem světelného znečištění v rámci astronomické společnosti děje. Rádi bychom poděkovali Astronomickému ústavu AV ČR za poskytnutí prostor a podporu, kterou nám tímto poskytl.

Spolupráce se SRVO

Letošní setkání bylo vpravdě výjimečné, jelikož se ho zúčastnil nový předseda Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení, Ing. Jiří Skála. SRVO je profesní organizací sdružující odborníky a firmy z oblasti světelné techniky se zaměřením na venkovní osvětlení v obcích. Je logické, že při snaze o ochranu nočního prostředí a omezení zbytečného svícení se naše zájmy střetávají právě se zájmy dodavatelů a provozovatelů veřejného osvětlení. V minulosti nebyla vzájemná komunikace vždy právě ideální, o to více potěšující je skutečnost, že se daří s novým vedením SRVO navazovat korektní a vzájemně prospěšné vztahy. Je zřejmé, že v pohledu na množství světla, které by lidé měli v noci produkovat se naše názory rozcházejí, nicméně v mnoha oblastech jsou postoje hvězdářů a SRVO blízké, zejména co se týká používání kvalitních moderních svítidel, důsledného vypracovávání projektů namísto amatérského osvětlování a omezování svícení do nežádoucích směrů.

V Holicích jsme se SRVO diskutovali o rovnoměrnosti osvětlení a správném směrování světla. Autor: Michal Bareš
V Holicích jsme se SRVO diskutovali o rovnoměrnosti osvětlení a správném směrování světla.
Autor: Michal Bareš
V první části diskuze jsme se vrátili k experimentu s kontrolovaným zhasnutím veřejného osvětlení v Libereckém kraji v roce 2010, jehož vyhodnocení nebylo z naší strany ještě stále dokončeno. Ocenili jsme samotné uspořádání experimentu a především velké množství práce, která byla s organizací této unikátní akce spojené. Bohužel jsme museli konstatovat, že vzhledem k meteorologickým podmínkám které během oné noci panovaly není z našeho pohledu možné provést smysluplné kvantitativní zhodnocení námi naměřených dat. Měření pomocí SQM-LE a fotografie průběhu zhasínání z některých stanovišť máme nicméně stále k dispozici a v případě zájmu je můžeme poskytnout.
Ing. Skála nám dále představil svojí vizi rekonstrukcí veřejného osvětlení v obcích tak, aby světelné soustavy odpovídaly normám, což by mělo vést ke snížení počtu dopravních nehod s vážnými následky. V současné době je totiž osvětlení v mnoha obcích zastaralé a nevyhovující. Zároveň nás požádal o pohled "z druhé strany" a naše připomínky a doporučení, jak co nejvíce omezit světelné znečištění provázející veřejné osvětlení.
V květnu mělo několik členů naší skupiny možnost zúčastnit se na pozvání SRVO večerní prohlídky obce Holice ve východních Čechách, kde v loňském roce došlo k výměně veřejného osvětlení podle profesionálně zpracovaného projektu s využitím LED svítidel. Návštěva na místě byla oboustranně užitečná, neboť jsme měli možnost zhodnotit a prodiskutovat na konkrétním příkladu některé problémy týkající se intenzity osvětlení, jeho rovnoměrnosti, oslňování, regulace, barvy světla, svícení do oken blízkých domů apod. Za pozvání patří vedení SRVO velký dík. Diskutovali jsme i o možnosti uvádění Holic jako vzorového příkladu pro dobře provedenou rekonstrukci osvětlení. Jakkoliv se jedná o poměrně zdařilý projekt, za vzorový příklad bychom ho neoznačili – odstín světla by měl být teplejší a s ohledem na hustotu provozu v nočních hodinách by se mohlo leckde svítit méně.

V některé z obcí plánujících výměnu osvětlení a nasazení LED by bylo by vhodné porovnat vliv osvětlení na noční oblohu před a po rekonstrukci, protože poznatků z praxe zatím není mnoho. Dotkli jsme se i možnosti využití dotace na výměnu veřejného osvětlení v obcích nacházejících se na území národních parků. Vzhledem k tomu, že v národních parcích má ochrana přírody prioritu, mohlo by se právě osvětlení takových míst stát zmíněným vzorovým příkladem.

LED osvětlení – nová výzva

LED diody se vyrábí v různých barevných odstínech, do nočního prostředí jsou vhodné teplejší tóny. Autor: Michal Bareš
LED diody se vyrábí v různých barevných odstínech, do nočního prostředí jsou vhodné teplejší tóny.
Autor: Michal Bareš
V další debatě byla velká pozornost věnována právě moderním LED zdrojům. LED představují novou revoluci a velkou změnu v nočním osvětlování, na jejímž prahu právě stojíme. Přináší s sebou netušené možnosti, ale také velká rizika pro celé noční prostředí. Na jedné straně nová technologie umožňuje mnohem lepší směrování světla než bylo kdy dříve možné, LED lze poměrně jednoduše regulovat a v neposlední řadě jsou již teď účinnější v přeměně elektrické energie na světlo než klasické sodíkové výbojky, přičemž jejich vývoj stále rychle postupuje kupředu. Na druhé straně stojí riziko "laciného světla" - pokud bude možné svítit za minimálních nákladů, hrozí že dojde k rapidnímu nárůstu umělého osvětlení (ať už se záměrem zvýšit bezpečnost nebo zatraktivnit místo v nočních hodinách), destrukci nočního prostředí v okolí lidských sídel a jeho poškození i na odlehlých místech. Možná ještě významnější problém představuje bílá barva světla LED zdrojů, která se blíží dennímu světlu mnohem více než současné oranžové výbojky. Ukazuje se, že živá příroda a lidský organismus reagují velmi silně právě na bílé světlo (resp. na světlo s vyšším podílem kratších vlnových délek). Důsledky mohou být přitom alarmující - rozvoj civilizačních chorob, desynchronizace biologických hodin, riziko vyššího výskytu rakoviny atd.

Z hlediska astronomie je zásadní fakt, že oko v nočním režimu (který používáme při pozorování oblohy) vykazuje vysokou citlivost právě na kratší vlnové délky, na které je světlo LED bohaté. Výsledkem je, že pouhá změna barvy osvětlení (oranžové výbojky -> bílé LED) se projeví velmi výrazným nárůstem vnímaného světelného závoje na obloze (2x-4x podle odstínu LED a konkrétní situace). Proto je velmi důležité upřednostňovat ve venkovním osvětlení LED s co "nejteplejším" odstínem, takové totiž obsahují nejméně kritického krátkovlnného záření. Všeobecné doporučení pro běžné osvětlování je volit diody s teplotou chromatičnosti (CCT) kolem 3000K a nepřekračovat 4000K pokud k tomu není skutečně závažný důvod. Např. legislativa v Chile, která zohledňuje přítomnost světových observatoří stanovuje na venkovní osvětlení obdobné požadavky.

Nová oblast tmavé oblohy na Slovensku

Pavel Suchan přítomné informoval o založení nové oblasti tmavé oblohy na Slovensku na Velké Fatře. Slovensko nás konečně dohnalo v počtu podobných lokalit, k čemuž lze kolegům jedině pogratulovat... Zajímavostí je, že nová oblast je s rozlohou pouhé 3km2 skutečně miniaturní. Orgány ochrany přírody, které se k projektu vyjadřovaly samy doporučily rozšíření oblasti tmavé oblohy na celé území NP Velká Fatra, což je jistě povzbudivé. To představuje posun v přístupu státních institucí, které se doposud stavěly k podobným aktivitám spíše neutrálně až rezervovaně.

Družice Suomi NPP a její možnosti

Družice NPP Suomi přináší detailní pohled na noční Zemi a světla našich měst. Autor: Martin Setvák, Suomi NPP
Družice NPP Suomi přináší detailní pohled na noční Zemi a světla našich měst.
Autor: Martin Setvák, Suomi NPP
Odpolední část programu zahájila další milá návštěva, RNDr. Martin Setvák CSc. z Českého hydrometeorologického ústavu se svojí přednáškou o nové generaci meteorologických družic Suomi NPP. Tyto družice (zatím tedy jen jedna, další budou vypuštěny v následujících letech) nesou na palubě přístroj VIIRS, který umožňuje pořizovat vysoce kvalitní snímky atmosféry a povrchu Země v nočních hodinách. Získaná data je možné využít i ke zkoumání světelného znečištění, neboť na snímcích jsou poměrně detailně zobrazené zdroje umělého světla a to až na úroveň menších vesnic. Neméně zajímavé jsou i fotografie airglow a gravitačních vln které v něm vytváří bouřky nebo jetstream (tryskové proudění pod hranicí tropopauzy). Airglow je slabé přirozené záření svrchních vrstev atmosféry - určitě jste viděli úžasné fotografie Petra Horálka zachycující právě airglow. Za vynikajících podmínek na tmavých místech je možné ho vidět i z ČR.

Činnost Odborné skupiny pro tmavé nebe v loňském roce a výhled do budoucna

Následovala diskuze o výsledcích činnosti za uplynulý rok - při pohledu na sedmistránkový zápis z minulé schůze a množství úkolů, které jsme si vytyčili (a nesplnili) jsme museli konstatovat, že jsme si vzali příliš velké sousto. Bohužel není v silách několika málo lidí ve svém volném čase pokrýt široké spektrum aktivit týkajících se světelného znečištění - od lobbingu v nejvyšších patrech politiky, přes mediální produkci, přípravu informačních materiálů, administraci grantů, popularizaci až po noční měření. Velmi bychom uvítali každou, byť i malou pomoc při realizaci nápadů souvisejících s ochranou nočního prostředí. Máme jich opravdu hodně :-) V tomto smyslu apelujeme na všechny, kterým není lhostejná mizející hvězdná obloha - ozvěte se a přidejte se k nám!

Společné foto zakladatelů MOTO před zámkem v Manětíně Autor: Radka Žáková
Společné foto zakladatelů MOTO před zámkem v Manětíně
Autor: Radka Žáková
Nejvýznamnějším počinem bylo bezpochyby založení Manětínské oblasti tmavé oblohy (MOTO), která se stala po Jizerkách a Beskydech již třetí podobnou lokalitou v České republice. Na rozdíl od obou předchozích oblastí jsou partnery projektu přímo obce, na jejichž území se MOTO nachází a především má přímo ve své zakládací listině klauzuli o správném způsobu osvětlování, která se vztahuje na budoucí úpravy a instalace zejména veřejného osvětlení. Díky iniciativě města Manětín již došlo k nápravě některých křiklavých příkladů nešetrného osvětlení, které zbytečně zatěžovalo okolní noční prostředí - to je velmi povzbudivý výsledek po pouhém 3/4 roce existence MOTO! V současné době se pracuje na přípravě informačních materiálů a základní turistické infrastruktury tak, aby měla široká veřejnost možnost se seznámit se zachovalým nočním prostředím na Manětínsku a hrozbou, kterou pro něj představuje světelné znečištění.

Díky finančním prostředkům z programu V pohybu Nadace Vodafone se na několika místech v ČR mohla loni v září uskutečnit Noc vědců, kde byla problematika světelného znečištění propagována. Dále byly dotištěny letáčky o světelném znečištění a také letáčky pro Beskydskou oblast tmavé oblohy. Všechny uvedené materiály jsou k volně dispozici a rádi je poskytneme všem zájemcům (nejen) z řad pořadatelů akcí pro veřejnost k další distribuci.

Ke zdárné realizaci se blíží projekt Západočeské pobočky ČAS na kontinuální monitorování jasu noční oblohy pomocí přístrojů SQM-LE, které bude moci každý sledovat on-line. Projekt je koncipován jako otevřený, zapojit do monitorovací sítě se tedy bude moci kdokoliv s jasoměrem SQM-LE. Zájem o rozšíření měřící sítě již vyjádřily Astronomický ústav AV a Český hydrometeorologický ústav, je tedy velká šance, že budeme mít mnoho zajímavých dat o okamžitém stavu pozorovacích podmínek na různých místech - věc, kterou jistě mnoho pozorovatelů i fotografů ocení.

Vzhledem k trvale klesajícímu počtu účastníků i počtu zaslaných snímků bylo rozhodnuto dále nepokračovat v organizování fotografické soutěže Sviťme si na cestu, ne na hvězdy. Během 6 ročníků se podařilo nashromáždit množství zajímavých fotografií které nám velmi pomáhají při popularizaci tématu světelného znečištění. Můžete se s nimi setkat například v našich letáčcích, na plakátech, na webu, v novinách ale i na přednáškách a prezentacích pro publikum sahající od architektů přes starosty až po ochránce přírody a širokou veřejnost. Všem přispěvatelům do minulých ročníků soutěže moc děkujeme!

Poslední část setkání patřila diskuzi nad aktivitami a úkoly pro nadcházející týdny a měsíce. Rádi bychom obnovili snahu o legislativní úpravu světelného znečištění, která byla přerušena politickými turbulencemi v minulém volebním období. V Praze se připravují nové zásady veřejného osvětlení, které budeme připomínkovat a doporučíme opatření směřující k osvětlení šetrnému vůči svému okolí. Kromě letáčků nemáme žádné další propagační materiály upozorňující na problematiku světelného znečištění, chceme proto doplnit zásoby oblíbených krabiček s tmou z oblastí tmavé oblohy a případně nechat vyrobit další předměty, které by mohly najít odezvu u širší veřejnosti. Jako velmi vhodné se nám jeví přeložit a nadabovat povedený klip Losing the dark, který nedávno vznikl za přispění International Dark-sky Association. Klip by mohly uvádět hvězdárny a planetária v rámci svého programu, stejně jako by mohl být použitý na přednáškách, prezentacích a dalších akcích pro veřejnost. Možností a námětů k další činnosti je nespočet, ale nemá smysl klást si příliš mnoho cílů, které nebudeme schopní dotáhnout do konce.

Na závěr nám zbyla milá povinnost pogratulovat na dálku našemu kolegovi, duchovnímu otci Beskydské oblasti tmavé oblohy a jednomu z nejaktivnějších bojovníků za zachování tmavé oblohy Janu Kondziolkovi k významné životní události. Honzo, Petro, hodně štěstí na společné pouti životem a tmavé nebe!
O autorovi

Michal Bareš

Michal Bareš (*1983) se již od útlého dětství věnuje amatérské astronomii, zejména pozorování objektů vzdáleného vesmíru. V současné době je členem Západočeské a Pražské pobočky ČAS, občanského sdružení MikroAstroČaj a International Darksky Association. Zabývá se problematikou světelného znečištění a ve svém volném čase staví skládací dobsonovy dalekohledy.

Štítky: Suomi NPP, Manětínská oblast tmavé oblohy, Beskydská oblast tmavé oblohy, SQM, SRVO, LED osvětlení, Jizerská oblast tmavé oblohy, Jan Kondziolka, Světelné znečištění


25. vesmírný týden 2024

25. vesmírný týden 2024

Přehled událostí na obloze a v kosmonautice od 17. 6. do 23. 6. 2024. Měsíc bude v úplňku. Planety můžeme pozorovat pouze nízko na ranní obloze, nejvýše je Saturn a Mars. Aktivita Slunce je nižší, ale nová oblast se skvrnami to může rychle změnit. Pozorovatelé úkazů na obloze si všimli nočních svítících oblak i halových jevů. Starliner pokračuje v misi u ISS a očekáváme jeho přistání. Před dvaceti lety se začala psát historie soukromé kosmonautiky, když miniraketoplán SpaceShipOne dokázal dvakrát překonat výškovou hranici 100 km a tím otevřel dveře do kosmu i pro soukromé společnosti a turisty.

Další informace »

Česká astrofotografie měsíce

C/2021 S3 PanSTARRS

Titul Česká astrofotografie měsíce za květen 2024 obdržel snímek „C/2021 S3 PanSTARRS“, jehož autorem je Miloš Gnida   Dnešní vítězný snímek soutěže Česká astrofotografie měsíce, který pořídil astrofotograf Miloš Gnida, nám přináší pohled hned na několik astronomických objektů. Jednak,

Další informace »

Poslední čtenářská fotografie

M20 Trifid Nebula & M8 Lagoon Nebula

M20, známá jako Trifid Nebula, a M8, známá jako Lagoon Nebula, jsou dvě z nejikoničtějších mlhovin na obloze, nacházející se v bohatém souhvězdí Střelce (Sagittarius). Trifid Nebula (M20) je nádhernou kombinací emisní, reflexní a temné mlhoviny, známá svými charakteristickými tmavými pruhy prachu, které ji rozdělují do tří hlavních částí, což jí dává její název. Tato mlhovina je jasným příkladem hvězdotvorné oblasti, kde nové hvězdy osvětlují okolní plyn a prach. Jen kousek odtud se nachází Lagoon Nebula (M8), rozsáhlá emisní mlhovina viditelná pouhým okem, která se vyznačuje svou jasnou září způsobenou ionizovaným vodíkem. Lagoon Nebula je domovem mnoha mladých hvězd a hvězdokup, včetně otevřené hvězdokupy NGC 6530. Obě mlhoviny jsou bohaté na detailní struktury a barevné kontrasty, což je činí oblíbenými objekty pro astrofotografii i amatérská pozorování.

Další informace »