Úvodní strana  >  Články  >  Hvězdy  >  Nebeská souhvězdí: názvosloví astronomické versus zoologické

Nebeská souhvězdí: názvosloví astronomické versus zoologické

Štír v Mléčně dráze. Autor: David Malin
Štír v Mléčně dráze.
Autor: David Malin
Vztah mezi astronomií a zoologií je sice značně volný, nicméně v jedné oblasti je výrazný. Jedná se o názvy souhvězdí. Z 88 souhvězdí (dříve jich bylo podstatně více)  jich 59 označuje živé objekty, z nich 17 osoby a z těchto je 9 osob bájných. Ostatní živé objekty představují živočichy - těch je 43, z  nich je bájných 7. Pozorný čtenář si všimne, že 17 + 43 je více než 59. Jedno souhvězdí, Kentaur, je tak trošku zvláštní...

Kentaura totiž lze zařadit do bájných osob i živočichů - má koňské tělo, z něhož vybíhá lidský trup s lidskou hlavou a pažemi. Souhvězdí se nazývá Centaurus(Cen), vrcholí v polovině dubna, ale jeho severní hranice se nachází jen 10 stupňů nad jižním obzorem. Je všeobecně povědomé hvězdou Proxima Centauri , nám nejbližší. Název souhvězdí je odvozen z řeckého slova Kéntayros.

Všimneme si tedy souhvězdí, označujících živočichy.  Poněvadž v odborných publikacích jsou souhvězdí uváděna abecedně podle jejich mezinárodních názvů,budeme postupovat stejně. V následujících řádcích se proto pozastavme u každého z těchto "zvířecích" nebeských obrazců:

Apus (Aps) - Rajka. Je to souhvězdí jižní oblohy, u nás neviditelné. Latinské mezinárodní označení je odvozeno z řeckého  apoys, což znamená "beznohý". Když byly kožky rajek domorodci z oblasti N. Guineje dodávány Evropanům, byly zbaveny nohou a Evropané uvěřili tomu, že tito ptáci nohou nemají. Skutečné rodové jméno rajek je Paradisea, čeleď do které patří jsou Paradiseidae - rajkovité.

Rodovým názvem Apus je v zoologii označen rorýs (Apus apus  - rorýs obecný).

Aquila (Aql) - Orel je nápadné letní souhvězdí s jasnou, horkou a proměnnou  hvězdou Atair (resp. Altair; z arabského an nasr at tair = letící orel); o půlnoci vrcholí v polovině července. Latinské slovo aquila znamená doslova "černý pták" a je odvozeno ze slova aquileus - černý. V zoologii je Aquila rodové jméno několika (ale ne všech) druhů orlů ( např. orel skalní - Aquila chrysaëtos  ).

Aries(Ari)- Beran je souhvězdí zvěrokruhu, o půlnoci vrcholí koncem října. Proč bylo někdy toto souhvězdí někdy nazýváno Skopcem není jasné. Řecké bájesloví k tomu nedává důvod. Zoologicky je beran označení samce rodu ovce (Ovis). Např.: Ovis musimon, syn. Ovis aries - muflon evropský.

Camelopardalis (Cam) - Žirafa. Toto souhvězdí je bez výrazných hvězd, nalézá se mezi Velkou medvědicí, Kassiopeiou a Vozkou. Zoologický název pro Žirafu mramorovanou je Giraffa camelopardalis (Slovo camelus znamená velbloud, pardalis  je pardál, zoologicky správně levhart, camelopardalis znamená také - podle www.slovnik.cz - "kostičkovaná".)

Canes Venatici (CVn) - Honící psi je velmi nenápadné cirkumpolární souhvězdí jižně od "oje Velkého vozu". V zoologii pojem Canis je rodovým jménem několika druhů psovitých šelem (např. Canis lupus - vlk).

Cancer(Cnc) - Rak je souhvězdí zvěrokruhu, vrcholící o půlnoci na konci ledna. Nejsou v něm sice příliš jasné hvězdy, zato však otevřená hvězdokupa Praesepe - Jesličky, vděčný objekt pro demonstrátory hvězdáren. Souhvězdí také dalo název zemskému obratníku - rovnoběžce  cca 23,5s.š.V zoologii je však rod raků označen termínem Astacus (Astacus astacus - rak říční). Naopak jeden druh kraba(!) nese vědecké jméno Cancer pagurus.

Canis maior (CMa) - Velký pes je dobře známé souhvězdí zimní oblohy pro svou hvězdu Sirius (= jiskřící) , nejjasnější hvězdu, kterou můžeme u nás pozorovat. Je to blízká, horká dvojhvězda. Velký pes vrcholí o půlnoci na konci prosince.

Canis minor(CMi) - Malý pes je rovněž souhvězdí zimní oblohy, které by bylo nenápadné, nebýt hvězdy Prokyon (= předcházející psu), blízkou spektroskopickou dvojhvězdou, značně jasnou. O půlnoci vrcholí v druhé dekádě ledna.

Capricornus (Cap) - Kozoroh. Je to zvířetníkové souhvězdí, vrcholící o půlnoci koncem července. Neobsahuje jasnější hvězdy. Dalo název zemskému obratníku - rovnoběžce cca 23.5 o j.š.. Český ekvivalent souhvězdí zvěrokruhu odpovídá přesně latinskému názvu (Caper - kozel, cornu -roh ), zoologický název tohoto zvířete je však jiný, např. kozorožec horský - Capra ibex .

Cetus (Cet) - Velryba. Souhvězdí je pozorovatelné nejlépe v listopadu, o půlnoci vrcholí koncem října. Nalézá se jižně od souhvězdí Ryb. Latinský termín je odvozen z řeckého to kétos , které označuje blíže neurčenou mořskou obludu. Souhvězdí se proslavilo  dlouhoperiodickou proměnnou hvězdou "omikron Ceti" s názvem Mira - podivuhodná. Je to pulzující červený obr se souputníkem bílým trpaslíkem.

V zoologii pojem Cetacea označuje řád kytovců, avšak ani jeden druh nenese rodový název Cetus. Jen velryba grónská má toto slovo obsažené v druhovém názvu - Balaena mysticetus .

Chamaelon (Cha) - Chameleon je u nás nepozorovatelné souhvězdí jižní oblohy. Název je vnese do latiny druhotně - staří Římané zřejmě chameleona neznali. Zoologický název je nepatrně odlišný - Chamaeleo, ale např. chameleon obecný - Chamaeleo chamaeleon.

Columba (Col) - Holubice. Souhvězdí je u nás pozorovatelné na jižní nebeské polokouli v únoru. O půlnoci vrcholí v polovině prosince.V zoologii však pojem označuje rod holubů (např. Columba livia forma domestica - holub domácí), femininum v českém názvu je přípustným  astronomickým specifikem.

Corvus (Crv) - Havran je malé souhvězdí pozorovatelné u nás na jaře na jižní obloze. O půlnoci vrcholí v třetí dekádě března.V zoologii je Corvus rodové jméno více druhů (havran, vrána, krkavec).

Cygnus (Cyg) - Labuť je velmi nápadné souhvězdí letní oblohy s cirkumpolární hvězdou Deneb (= ocas labutě), poměrně horkým veleobrem a pro demonstrátory zajímavou dvojhvězdou Albireo (= zobák) s různě horkými složkami. O půlnoci vrcholí téměř v zenitu v třetí dekádě července.  I v zoologii je slovo Cygnus rodovým jménem labutí.

Delphinus (Del) - Delfín je malé, ale nápadné souhvězdí, vrcholící o půlnoci na konci července. Je k nalezení jižně od Labutě. Latinské slovo je odvozeno z řeckého delfis.V zoologii jsou jen dva druhy delfínů označeny rodovým jménem Delphinus (např. Delphinus delphi - delfín obecný), pojmem Delphinidae je však označena celá čeleď.

Dorado (Dor)- Mečoun. Souhvězdí se nachází na jižní obloze a u nás je nepozorovatelné. Etymologicky je český název zmatečný a je záhadou, proč byl zaveden. V jiných (slovanských) jazycích je název překládán jako "zlatá ryba" -  jedná se o druh "zlak nachový" -  v některých germánských však rovněž jako mečoun. Ani Dorado však není zoologický název, Linné zavedl pro tuto rybu  název Coryphaena hippurus. Ostatně Dorado ani není slovo latinského nebo řeckého původu. Pozoruhodné je, že v zeměpisných atlasech z poloviny minulého století se vyskytuje ohyzdný a nesmyslný název souhvězdí "Dorýš"! (Názvu souhvězdí jsem kdysi věnoval samostatný článek.)

Draco (Dra) - Drak. Rozsáhlé souhvězdí se vine kolem severního světového pólu. Jde ovšem o bájného tvora, neuvažujeme-li takové živočichy, jakými byli létající plazi. Nicméně, v přírodě přece jen nějaký drak existuje - je to dráček létavý (Draco volans),  malý plaz z čeledi agamovitých, schopný klouzavého letu, což mu umožňují roztažitelná žebra pokrytá kožní blanou.

Equuleus(Equ) - Koníček. Jedná se o malé souhvězdí severní oblohy, pozorovatelné v létě., vrcholící o půlnoci v 1. třetině srpna. Základ Equus má význam "kůň" nejen v obecné latině, ale také je to rodové jméno koně v zoologii, zahrnující nejen koně, ale i zebry. Koncovka -leus je zdrobňující. Skutečný význam mezinárodního názvu je "hříbě".

Grus (Gru) - Jeřáb je souhvězdí jižní oblohy, u nás neviditelné. Představuje živočicha, nikoliv technické zařízení. V zoologii je Grus rodové jméno několika ptáků nazývaných česky "jeřáb" (např. Grus grus - jeřáb popelavý), ale ne všech. Gruidae je název celé čeledi.

Hydra (Hya) - Vodní hlad a Hydrus (Hyi) - Malý vodní had jsou souhvězdí nazvaná podle bájných tvorů; z nich první je pozorovatelné na jižní obloze, druhé je u  nás neviditelné. Mezinárodní názvy vycházejí z řečtiny - Ydra, resp. Ydros (souvisí se slovem ýdor -voda). V zoologii je Hydra rodové jméno nezmara obecného (Hydra vulgaris), Hydroidea je název řádu nezmaři. Skuteční vodní hadi, přesněji mořští hadi však existují, jsou vázáni na vodu a všech 49 druhů tvoří čeleď Hydrofiidae. - Vodní had je velmi rozsáhlé souhvězdí ( v rektascenzi od 8,5 h do 15 h), jeho "hlava" vrcholí o půlnoci na konci ledna.

Lacerta (Lac) - Ještěrka je dosti rozměrné souhvězdí mezi Pegasem, Labutí a Cefeem. Není však příliš nápadné. O půlnoci vrcholí koncem srpna. V zoologii je Lacerta rodový název jen několika druhů ještěrek (např. Lacerta viridis - ještěrka zelená), Lacertidae však označuje celou čeleď ještěrkovitých.

Leo (Leo)- Lev a Leo minor (LMi) - Malý lev jsou souhvězdí severní oblohy, z nichž první patří do zvěrokruhu. V souhvězdí Lva se nachází jasná čtyřhvězda Regulus (= malý král, princ) . Malý lev se nachází mezi Lvem a Velkou medvědicí. Neobsahuje jasné hvězdy.Obě souhvězdí jsou pozorovatelná na jaře. V zoologii je leo druhový název lva (Panthera leo).

Lepus (Lep) - Zajíc je souhvězdí v těsné blízkosti Orionu, umístěné jižně. O půlnoci vrcholí v polovině prosince. V zoologii označuje toto slovo zajíce polního (Lepus europaeus), Leporidae pak čeleď zajícovitých. (Dříve narození čtenáři si jistě ze školy pamatují, že zajíci byli v jejich školním věku  považováni za hlodavce, nyní patří do samostatného řádu zajíců -Lagomorpha.)

Lupus (Lup) - Vlk. Toto souhvězdí  je u nás jen těžko pozorovatelné.  O půlnoci vrcholí koncem druhé dekády května, kdy vystupuje jen 10 stupňů nad obzor. Označuje vlka i v zoologii druhovým názvem (Canis lupus), ale taktéž psa (Canis lupus forma domestica)!

Lynx (Lyn) - Rys je zcela nenápadné i když poměrně rozsáhlé cirkumpolární souhvězdí. Nalézá se mezi Velkou medvědicí, Blíženci  a Vozkou. Jméno , odvozené z řeckého lýnx se shoduje se zoologickým názvem (např. Lynx lynx - rys ostrovid). Rodové jméno přísluší čtyřem druhům.

Monoceros (Mon)- Jednorožec. Jde o další případ souhvězdí jehož mezinárodní název je řecký (Monókeros, latinský by zněl Unicornus). Souhvězdí představuje bájného tvora s jedním rohem vybíhajícím ve směru páteře a rozštěpenými kopyty, jinak podobnému  koni. Symbolizoval krutost, ale také dívčí nevinnost; podle bájí, jsa pronásledován, ukrýval hlavu do klína panny. Představa o jednorožci vznikla patrně na základě nálezů "rohu" kytovce narvala (Monodon monoceros); roh, vlastně zub, ale vlastní jen samci. - Souhvězdí je rovníkové, pozorovatelné v zimě, nachází se poblíž Orionu, o půlnoci vrcholí počátkem ledna. Neobsahuje jasné hvězdy.

Musca (Mus) - Moucha je nepozorovatelné souhvězdí jižní oblohy. V obecné latině označuje mouchu nespecificky, v zoologii je to rodové jméno mouchy domácí (Musca domestica L.), přenesené na čeleď "mouchovití" (Muscidae) s jinými rodovými jmény.

Pavo (Pav) - Páv je souhvězdí jižní oblohy, u nás neviditelné. V zoologii přísluší toto jméno pávu obecnému (Pavo cristatus), ne každý páv má však toto rodové jméno.

Pegasus (Peg) - Pegas je souhvězdí představující bájného tvora, který se zrodil z Medusy poté, co ji zabil Perseus. Je znázorňován jako okřídlený kůň. Mezinárodní název je opět deformací původního řeckého  slova Pégasos ( pegós = silný). Souhvězdí je viditelné koncem léta (o půlnoci vrcholí v polovině září). 

Pisces (Psc) - Ryby a Piscis austrinus (PsA) - Jižní ryba jsou souhvězdí, z nichž prvé je zvířetníkovým (o půlnoci vrcholí začátkem října) a druhé je jižní souhvězdí s poměrně horkou hvězdou Fomalhaut (= tlama ryby), vrcholící o půlnoci začátkem září. Pisces je  obecný pojem, kterým se v zoologii označuje celý řád.

Phoenix (Phe) - Fénix je u nás neviditelné souhvězdí jižní oblohy. Zobrazuje bájného ptáka, který se rodil po smrti uhořením z vlastního popelu. Původní řecký tvar slova je Foínix.  V zoologii se přímo pojem phoenix nevyskytuje, je však obsažen v pojmu Phoenicopteriformes, který označuje řád plameňáci (Phoenicopterus ruber - plameňák růžový).

Scorpius (Sco) - Štír je jižní souhvězdí, viditelné v časném létě (o půlnoci vrcholí koncem května). Nachází se v něm rudý veleobr Antares (= stojící proti Areovi - Marsu). Význam slova platí v obecné latině a je odvozen z řeckého skórpios. V zoologii se pojmem Scorpiones označuje řád štíři, kromě toho v něm jedna z čeledí nese název Scorpionidae.

Serpens (Ser)- Had je souhvězdí složené ze dvou oddělených částí Serpens Caput - hlava hada a Serpens Cauda - Ocas hada, mezi nimiž se nachází souhvězdí Ophiuchus  (Oph) - Hadonoš, jež sice leží částečně na ekliptice, ale do zvířetníku, stejně jako had,  nepatří. O půlnoci vrcholí začátkem června. Pojem serpens je velmi obecný, v zoologii se jím označuje podřád hadi (Serpentes).

Taurus (Tau)- Býk je známé souhvězdí zimní oblohy, o půlnoci vrcholí na konci listopadu. Kromě jasné hvězdy - rudého obra -  Aldebaran (= Následující) se v něm nachází dvě velmi zřetelné otevřené hvězdokupy Hyády a Plejády. Název souhvězdí je ekvivalentem řeckého slova taýros. (Býk je v latině také bos.) V zoologii je užíváno právě tohoto latinského slova pro tury ( např. Bos primigenius forma taurus - tur domácí).

Tucana (Tuc) - Tukan je u nás neviditelné souhvězdí jižní oblohy. Pojem patří do obecné latiny,  v zoologii se vyskytují jiná rodová jména, např. řecké Rhamphasto, které se přeneslo i do názvu čeledi. Název tucana je vnesen do latiny druhotně, Římané pochopitelně tohoto ptáka neznali.

Ursa maior(UMa)  - Velká medvědice a Ursa minor (UMi) - Malý medvěd jsou souhvězdí, která by měl znát každý žák prvního stupně základní školy. Základem je slovo Ursus -medvěd, variantou je ursa se stejným významem. Všeobecně známou hvězdou v Malém medvědu je Polárka, o níž se ale běžně neví, že je soustavou 5 hvězd, z nichž pouhým okem vidíme jen jednu, která je žlutým veleobrem a navíc proměnnou hvězdou s malou změnou jasnosti.

V zoologii Ursus arctos je vědecké pojmenování medvěda hnědého (arktos je medvěd v řečtině). Pojem Ursidae je přiřazen čeledi šelem medvědovitých. Ursus ale není rodové jméno medvěda ledního.

Volans (Vol) - Létající ryba je souhvězdí jižní oblohy u nás neviditelné. Volans však neoznačuje přímo rybu, je to přídavné jméno označující létající předmět ( volare = letět).  V zoologii ryba letoun měkkoploutvý  byla nazvána  Linném vědeckým jménem Exocoetus volitans, čeleď létajících ryb je nazývána Exocoetidae.

Vulpecula (Vul) - Lištička nenápadné souhvězdí mezi Labutí a Orlem; o půlnoci vrcholí v polovině července. Slovo Vulpes znamená lišku, koncovka -cula je zdrobňující.  I v zoologii  je vědecké jméno lišky obecné Vulpes vulpes.

Závěrem lze poznamenat, že mezinárodní názvy souhvězdí představující živočichy vyplývají z obecné latiny nebo řečtiny a s vědeckými názvy živočichů se shodují jen částečně, zejména tehdy, jedná-li se o živočichy  běžně známé i ve starověku.
O autorovi

Miroslav Šulc

Miroslav Šulc

Narozen 1941, v roce 1963 promoval na přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně (dříve a nyní Masarykova univerzita) v oboru matematika-fyzika (s titulem promovaný fyzik-učitel). Od té doby zaměstnán jako učitel na střední škole. Od r. 1954 do r. 1986 externí spolupracovník brněnské hvězdárny. Od r. 1959 člen České astronomické společnosti. Od r. 1996 hospodář výboru SMPH. Od r. 2006 v definitivním důchodu.

Štítky: Souhvězdí 


48. vesmírný týden 2023

48. vesmírný týden 2023

Přehled událostí na obloze a v kosmonautice od 27. 11. do 3. 12. 2023. Měsíc bude v úplňku. Jupiter je večer na jihovýchodě, Saturn nad jihozápadem. Ráno září na východě jasná Venuše. Aktivita Slunce se výrazně zvýšila a opět nastala i slabá polární záře. Kometa 12P se na obloze přibližuje k hvězdě Vega v Lyře. Počet startů Falconů směřuje letos k číslu 100. Startovat bude také Sojuz s nákladní lodí Progress MS-25 k ISS. Před 100 lety se narodil čestný člen České astronomické společnosti Vojtěch Letfus.

Další informace »

Česká astrofotografie měsíce

Tři planetární mlhoviny HFG1,  Abell6 a Sh2-200

Titul Česká astrofotografie měsíce za říjen 2023 obdržel snímek „Tři planetární mlhoviny“, jehož autorem je Evžen Brunner     Planetární mlhovina. Již od roku 1875 poněkud matoucí označení. Byť by tento název mohl evokovat třeba protoplanetární disk okolo vznikající hvězdy,

Další informace »

Poslední čtenářská fotografie

Polárna žiara

Polárna žiara

Další informace »