Úvodní strana  >  Články  >  Ostatní  >  Dny otevřených dveří na pražském pracovišti Astronomického ústavu AV ČR 10. a 11. listopadu 2017

Dny otevřených dveří na pražském pracovišti Astronomického ústavu AV ČR 10. a 11. listopadu 2017

Dny otevřených dveří na spořilovském pracovišti Astronomického ústavu - plakátek s programem.
Autor: AsÚ AV ČR

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší vědecký festival v České republice, který zahrnuje přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, dokumentární filmy a mnoho dalšího. Letošního ročníku, který proběhne mezi 6. a 12. listopadem 2017, se opět zúčastní i Astronomický ústav AV ČR. Kromě přednášek a projekcí filmů na různých místech České republiky vás zveme na dny otevřených dveří Oddělení galaxií a planetárních systémů na pražském Spořilově (Boční II č. 1401) v pátek 10. a sobotu 11. listopadu 2017.

Na dny otevřených dveří zavítáte na adrese Praha 4, Spořilov, Boční II č. 1401 (nejbližší stanice metra C Roztyly). V pátek 10. listopadu 2017 začne program pro školy – začátky v 8:30 a v 10:30, nutno se předem objednat na kontaktu m.machackova@ig.cas.cz. Na večer je pak naplánovaná přednáška pro veřejnost a pozorování dalekohledem (za jasného počasí). V sobotu 11. listopadu 2017 bude program probíhat od 10 do 17 hodin.

Naučná stezka třemi ústavy Akademie věd ČR pro školy

Pátek 10. listopadu, 8:30 – 12:30, NUTNÁ REZERVACE (tři ústavy areálu na Spořilově)

Projdete naučnou stezkou třemi ústavy Akademie věd ČR – Astronomický ústav, Geofyzikální ústav a Ústav fyziky atmosféry. Pro školní skupiny o maximálním počtu 20 osob bude připraveno šest stanovišť. Prvních šest skupinek projde stezku mezi 8:30 až 10:30. Od 10:30 přivítáme dalších šest skupin. Školy si musí rezervovat konkrétní čas - rezervace na m.machackova@ig.cas.cz.

Večerní program včetně pozorování oblohy

Pátek 10. listopadu, 18:00 – 21:30 (v budově Astronomického ústavu)

Zažijete simulaci černé díry, v minikině se budete moci podívat do vesmíru a na to, jak ho vědci zkoumají, a podíváte se dalekohledem (za jasného počasí na nejjasnější objekty světlem velmi omezené pražské oblohy, v případě zatažené oblohy se podíváte na Prahu, v případě deště se nepozoruje).

Přednáška: V Mléčné dráze oblačno, s občasnými přeháňkami kovového deště

Pátek 10. listopadu, 20:00 (v budově Ústavu fyziky atmosféry)

Koloběh hmoty v Galaxii, mezi hvězdami a mezihvězdným plynem, je určitou analogií pozemského počasí a koloběhu vody v přírodě. Z řídkého plynu rozptýleného v galaxiích vznikají hustá oblaka, ve kterých se tvoří hvězdy. Hvězdy pak vracejí část hmoty zpět do mezihvězdného plynu formou větrů a explozí a zároveň tak intenzitu tvorby hvězd regulují. Navíc ve hvězdách vznikají prvky těžší než prvotní vodík a helium a z nich pak mezihvězdný prach, ze kterého se vytvořily planety včetně naší Země.

Přednáší Mgr. Richard Wünsch, Ph.D.
Richard Wünsch vystudoval astronomii a astrofyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. V Astronomickém ústavu AV ČR se zabývá numerickým modelováním mezihvězdné hmoty se zaměřením na tvorbu hvězd. V současné době je vedoucím Oddělení galaxií a planetárních systémů.

Naučná stezka třemi ústavy Akademie věd ČR pro veřejnost

Sobota 11. listopadu 2017, 10:00–17:00 (tři ústavy areálu na Spořilově)

Projdete si naučnou stezkou třemi ústavy Akademie věd ČR – Astronomický ústav, Geofyzikální ústav a Ústav fyziky atmosféry. Postupně se zastavíte na šesti stanovištích, vždy na dvou každého ústavu, kde se seznámíte s vědeckou prací v oborech astronomie, fyzika atmosféry a geofyzika. Lektoři svůj výklad přizpůsobí věku zájemců. U nás zažijete simulaci černé díry, v minikině se budete moci podívat do vesmíru a na to, jak ho vědci zkoumají a podíváte se dalekohledem - za jasného počasí na naši nejbližší hvězdu Slunce, při zatažené obloze aspoň na Prahu.

Program pro děti aneb „Rodiče na přednášku, děti zabavíme“

Sobota 11. listopadu, 10:00 –14:30 (v budově Astronomického ústavu AV ČR)

Rodiče na přednášku, děti zabavíme… Ale rodiče samozřejmě mohou s dětmi zůstat a většinou to tak bývá. Dílničky, vyrábění, kvízy, úkoly. A něco s sebou domů.

Přednáška: Tání ledovců z družicových gravimetrických měření

Sobota 11. listopadu, 12:30 (v budově Ústavu fyziky atmosféry)

Přednáška stručně představí družicová měření změn zemského gravitačního pole, která přinesla v nedávné době unikátní informace o změnách ledovcového příkrovu v Grónsku a v dalších odlehlých oblastech naší zeměkoule.

Přednáší Mgr. Aleš Bezděk, Ph.D.
Aleš Bezděk je vědeckým pracovníkem Oddělení galaxií a planetárních systémů Astronomického ústavu AV ČR. Studuje gravitační i negravitační vlivy na pohyb umělých družic Země a zabývá se gravitačním polem Země.

Přednáška: Gravitační vlny hýbou celým světem

Sobota 11. listopadu, 15:30 (v budově Ústavu fyziky atmosféry)

Černé díry vznikají, když se hmota zcela zhroutí vlastní tíhou. Je velmi těžké je objevit, protože z nich nemůže uniknout nic, ani světlo. O jejich výskytu se tak můžeme dozvědět díky pozorování hmoty, která na ně dopadá. Zcela nově nám také umožňuje objevovat dosud nepoznané černé díry i měření gravitačních vln. Díky nim se lidstvu poprvé podařilo zachytit okamžik splynutí dvou černých děr. Stalo se tak ve vzdálenosti více než miliardu světelných let daleko v době, kdy se na Zemi teprve vyvíjely jednobuněčné organismy. Tato srážka dvou masivních černých děr způsobila rozechvění, které se šířilo prostorem, až tato vlna dorazila v září 2015 k nám a mezinárodnímu týmu vědců se ji podařilo neomylně zachytit. Díky té značné vzdálenosti to Zemí trhlo jen nepatrně, o zlomek rozměru protonu. Přesto se dá říct, že od té doby gravitační vlny hýbou světem.

Přednáší RNDr. Jiří Svoboda, Ph.D.
Jiří Svoboda je vědeckým pracovníkem Oddělení galaxií a planetárních systémů Astronomického ústavu AV ČR. Jeho oborem je rentgenová astronomie a výzkum černých děr.

Kontakt a další informace:

Pavel Suchan
Tiskový tajemník Astronomického ústavu AV ČR
Tel: +420 737 322 815
E-mail: suchan@astro.cz

Oddělení galaxií a planetárních systémů se zabývá studiem galaxií, tvorby a vývoje hvězd a planetárních soustav. Pozorování v infračerveném, ultrafialovém a rentgenovém oboru spektra porovnáváme s analytickými modely a s výsledky počítačových simulací gravitačních a magnetohydrodynamických procesů. V rámci obecné teorie relativity se analyzují a modelují vlastnosti kompaktních objektů, jako jsou jádra aktivních galaxií a neutronové hvězdy. Zkoumá se zde také rotace Země a dynamika asteroidů.

Na programu se podílíme s dalšími dvěma ústavy Akademie věd ve Spořilovském areálu, Ústavem fyziky atmosféryGeofyzikálním ústavem. Další informace rovněž naleznete na www.tydenvedy.cz. V rámci celého Týdne vědy a techniky proběhne ve spořilovském areálu hned několik dalších přednášek pro veřejnost.

Zdroje a doporučené odkazy:
[1] Přednášky a filmy Astronomického ústavu během Týdne vědy a techniky

Převzato: Astronomický ústav AV ČRO autorovi

Pavel Suchan

Pavel Suchan

Narodil se v roce 1956 a astronomii se věnuje prakticky od dětství. Dlouhodobě působil na petřínské hvězdárně v Praze jako popularizátor astronomie a zároveň byl aktivním účastníkem meteorických expedic na Hvězdárně v Úpici. V současnosti pracuje na Astronomickém ústavu AV ČR, kde je vedoucím referátu vnějších vztahů a tiskovým mluvčím. V České astronomické společnosti je velmi významnou osobností - je čestným členem, místopředsedou ČAS, tiskovým tajemníkem, předsedou Odborné skupiny pro tmavou oblohu a také zasedá v porotě České astrofotografie měsíce.

Štítky: Týden vědy a techniky, Astronomický ústav AV ČR, Den otevřených dveří


22. vesmírný týden 2020

22. vesmírný týden 2020

Přehled událostí na obloze a v kosmonautice od 25. 5. do 31. 5. 2020. Měsíc bude v první čtvrti. Večer se loučíme s Venuší, ale její tenký srpek může být zajímavý ve dne. Na večerní obloze je ještě Merkur. Ráno si relativně nízko nad jihovýchodem říkají o pozornost planety Saturn a Jupiter, nejníže je také Mars. Stále můžeme zkusit spatřit nějaké komety. Pozorování doplňují vláčky družic Starlink, jejichž 7. start nakonec proběhne až po nejočekávanější události jara, startu Falconu 9 s pilotovanou lodí CrewDragon, jejíž start je v plánu ve středu večer. Před 90 lety se narodil známý americký astronom Frank Drake.

Další informace »

Česká astrofotografie měsíce

Venuše 18.3. a 11.4.

ČAM za březen 2020:  Titul Česká astrofotografie měsíce za duben 2020 obdržel snímek „Venuše 2020“, jehož autorem je Jan Klečka Venuše. Ano, tak ji známe my. Ale známe ji? Pro někoho římská bohyně lásky a krásy. Pro někoho prehistorická figurka z oblasti Pavlovických vrchů na

Další informace »

Poslední čtenářská fotografie

Venuša a Merkúr

Konjukcia planét Venuša a Merkúr.

Další informace »