Úvodní strana  >  Články  >  Ostatní  >  Úspěchy mladých českých astronomů na Srí Lance
Ota Kéhar Vytisknout článek

Úspěchy mladých českých astronomů na Srí Lance

Účastníci XXIII. Mezinárodní astronomické olympiády

Český tým přivezl z XXIII. Mezinárodní astronomické olympiády (XXIII. IAO) jednu stříbrnou a tři bronzové medaile. Dvacátý třetí ročník Mezinárodní astronomické olympiády hostilo od 6. do 14. října 2018 město Kolombo na západním pobřeží Srí Lanky. Organizátoři připravili zajímavé soutěžní úlohy a pestrý doprovodný, odborný a kulturní program.

Stříbrnou medaili z loňska obhájil Marco Souza de Joode z Gymnázia Nad Štolou v Praze. Bronzové medaile získali David Bálek z Gymnázia Příbram, Josef Knápek z Gymnázia Ostrava-Zábřeh a David Kománek z Gymnázia Špitálská v Praze. V počtu získaných ocenění jde o čtvrtou nejúspěšnější reprezentaci českého týmu na dosavadních mezinárodních soutěžích. Čestná uznání obdrželi Tomáš Patsch a Natálie Maleňáková, oba ze Slovanského gymnázia v Olomouci. Českou delegaci vedli PhDr. Ing. Ota Kéhar, Ph.D. z Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a RNDr. Václav Pavlík z Astronomického ústavu UK v Praze. Jako pozorovatel se akce zúčastnil Bc. Ondřej Theiner z Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze.

Celkové vítězství v kategorii mladších žáků získal Tanawan Chatchadanoraset z Thajska, v kategorii starších žáků Aleksei Šiškin z Moskvy, který zároveň obdržel nejvyšší počet bodů ze všech 83 účastníků obou kategorií. Ve třech soutěžních kolech řešili účastníci teoretické úlohy, zpracovávali praktické úlohy a řešili náhradní úkoly v rámci pozorovacího kola, protože počasí neumožnilo uspořádat toto kolo pod noční oblohou.

Pátek 5. 10. a Sobota 6. 10.

I přes drobné komplikace spočívající v opožděném letu do Dubaje se český tým v pořádku dopravil jako 12. tým do hotelu Pegasus Reef v předměstí Wattala největšího srílanského města Kolombo.

Český tým v hotelu Autor: FOS Media
Český tým v hotelu
Autor: FOS Media

Příjezd na místo konání olympiády byl z výše uvedených důvodů později, než jsme původně předpokládali, proto i na odpočinek po víceméně probdělé noci v letadlech bylo méně času. Nedlouho po našem příjezdu jsme zašli na první místní večeři.  Jídlo bylo chutné, ale na vkus řady z nás dost pikantní. Večer nás z odpočinku vyrušila plánovaná schůzka vedoucích týmů, kde nás přivítali místní organizátoři zastoupení prof. Chandanem Jayaratnem společně s předsedou IAO Dr. Michaelem Gavrilovem a řekli pár slov k organizaci olympiády, případně odpovídali na dotazy.

Ukázka jídla Autor: Ota Kéhar
Ukázka jídla
Autor: Ota Kéhar
Ukázka jídla Autor: Ota Kéhar
Ukázka jídla
Autor: Ota Kéhar
Ukázka jídla Autor: Ota Kéhar
Ukázka jídla
Autor: Ota Kéhar
Ukázka jídla Autor: Ota Kéhar
Ukázka jídla
Autor: Ota Kéhar

Neděle 7. 10.

Dopoledne bylo určeno na relaxaci, volný čas, resp. účastníci se mohli věnovat aktivitám na tzv. prolomení ledů mezi členy jednotlivých zahraničních týmů.

Volnočasové aktivity Autor: FOS Media
Volnočasové aktivity
Autor: FOS Media
Volnočasové aktivity Autor: FOS Media
Volnočasové aktivity
Autor: FOS Media
Volnočasové aktivity Autor: FOS Media
Volnočasové aktivity
Autor: FOS Media
Volnočasové aktivity Autor: FOS Media
Volnočasové aktivity
Autor: FOS Media

Odpoledne se uskutečnilo slavnostní zahájení olympiády, které se konalo v zajímavě vyzdobeném konferenčním sálu hotelu Eagle’s Lakeside nedaleko Kolomba. Kvůli snazší a rychlejší dopravě byly všechny transporty pod dohledem policie Srí Lanky. Slavnostního zahájení se zúčastnila řada hostů – profesoři z univerzity, členové rady Asociace pro rozvoj vědy a rady Ústavu fyziky, tajemníci ministerstev a vědci z Institutu moderních technologií Artura C. Clarka. Oficiálního zahájení olympiády se ujal předseda Mezinárodní astronomické olympiády Dr. Michael Gavrilov. Následovalo představení týmů ze všech 22 zúčastněných zemí. Celkem se jednalo o 35 vedoucích týmu, 7 pozorovatelů a 83 účastníků. Součástí bylo i kulturní vystoupení tanečních skupin a předvedení místních bojových umění. Slavností zahájení bylo zakončeno večeří.

Odjezd na slavnostní zahájení Autor: FOS Media
Odjezd na slavnostní zahájení
Autor: FOS Media
Slavnostní zahájení Autor: FOS Media
Slavnostní zahájení
Autor: FOS Media
Slavnostní zahájení Autor: FOS Media
Slavnostní zahájení
Autor: FOS Media
Slavnostní zahájení Autor: FOS Media
Slavnostní zahájení
Autor: FOS Media

Video ze slavnostního zahájení je k dispozici na FB.

www.facebook.com/fosmedia/videos/429467500913896/

Pondělí 8. 10.

Další den dopoledne čekalo na účastníky čtyřhodinové teoretické kolo. Organizátoři připravili zajímavé, jak název kola napovídá, spíše teoretické příklady. Ty se věnovaly parametrům rtuťového zrcadla, které se nachází na severním pólu; výpočtu vzdálenosti ke vzdálené galaxii při znalosti červeného posuvu a absolutních hvězdných velikostí; velkým opozicím a pozorování planety Mars; západu slunce v okolí Kolomba; geostacionární družici a Oortovu oblaku.

Teoretické kolo Autor: FOS Media
Teoretické kolo
Autor: FOS Media
Teoretické kolo Autor: FOS Media
Teoretické kolo
Autor: FOS Media

Odpoledne bylo vyhrazeno návštěvě nákupního centra a večerní program byl věnován seznamování se s dalekohledy, které byly použity při úterním pozorovacím kole.

Nakupování Autor: FOS Media
Nakupování
Autor: FOS Media
Seznamování se s dalekohledem Autor: FOS Media
Seznamování se s dalekohledem
Autor: FOS Media
Seznamování se s dalekohledem Autor: FOS Media
Seznamování se s dalekohledem
Autor: FOS Media

Úterý 9. 10.

Úterý bylo právem účastníky považováno za nejdelší den celé olympiády, ale nepředbíhejme. Během dopoledne se byli účastníci podívat na v městském parku Galle Face Green na břehu oceánu. Zatímco si účastníci vychutnávali pohled na rozbouřený Indický oceán, mohli se podívat na krajtu nebo sledovat hadí tance. Následovala prohlídka Náměstí Nezávislosti, mimochodem Srí Lanka si tento rok připomíná 70. výročí nezávislosti. V zajímavě architektonicky řešeném planetáriu byl pro všechny týmy připraven speciální program.

Indický oceán Autor: FOS Media
Indický oceán
Autor: FOS Media
Planetárium Autor: FOS Media
Planetárium
Autor: FOS Media
Planetárium Autor: FOS Media
Planetárium
Autor: FOS Media

Po obědě byla připravena přednáška pana Mahesha Heratha o exoplanetách.

Přednáška Autor: FOS Media
Přednáška
Autor: FOS Media

Nejdůležitější část dne teprve na účastníky čekala. Po večeři šli porotci překládat zadání pozorovacího kola a účastníci se mezitím přesunuli do Institutu moderních technologií Artura C. Clarka. V prostorách institutu se konalo pozorovací kolo, protože počasí neumožňovalo jej uskutečnit pod reálnou oblohou. Vzhledem k tomu, že místní organizátoři využili maximální povolený čas (25 minut) a s ohledem na počet účastníků, resp. skupin, se toto kolo velmi protáhlo. Účastníci se dostali zpět na hotel v brzkých ranních hodinách následujícího dne.

Pozorovací kolo Autor: FOS Media
Pozorovací kolo
Autor: FOS Media
Pozorovací kolo Autor: FOS Media
Pozorovací kolo
Autor: FOS Media
Pozorovací kolo Autor: FOS Media
Pozorovací kolo
Autor: FOS Media
Pozorovací kolo Autor: FOS Media
Pozorovací kolo
Autor: FOS Media
Pozorovací kolo Autor: FOS Media
Pozorovací kolo
Autor: FOS Media
Pozorovací kolo Autor: FOS Media
Pozorovací kolo
Autor: FOS Media

Středa 10. 10.

Ráno se účastníci přesunuli asi 70 km jižně od Kolomba k jezeru Maduganga. Do něho se vlévá stejnojmenná řeka, která dále po několika kilometrech ústí do Indického oceánu. Jezero si účastníci projeli na loďce, během výletu byla zastávka u budhistického chrámu. Zajímavou zastávkou byl i ostrov, na kterém se zpracovává skořice. Účastníci se dozvěděli, jak se vyrábějí typické dvojruličky a měli možnost ochutnat čerstvý nápoj z královského kokosu.

Výlet Autor: FOS Media
Výlet
Autor: FOS Media
Výlet Autor: FOS Media
Výlet
Autor: FOS Media
Výlet Autor: FOS Media
Výlet
Autor: FOS Media
Výlet Autor: FOS Media
Výlet
Autor: FOS Media
Výlet Autor: FOS Media
Výlet
Autor: FOS Media
Výlet Autor: FOS Media
Výlet
Autor: FOS Media
Výlet Autor: FOS Media
Výlet
Autor: FOS Media
Královský kokos Autor: Ota Kéhar
Královský kokos
Autor: Ota Kéhar

Večerní čas byl věnován uměleckému a kulturnímu představení jednotlivých týmů.

www.facebook.com/fosmedia/videos/152546715696791/

Představení týmu Autor: FOS Media
Představení týmu
Autor: FOS Media
Představení týmu Autor: FOS Media
Představení týmu
Autor: FOS Media
Představení týmu Autor: FOS Media
Představení týmu
Autor: FOS Media
Představení týmu Autor: FOS Media
Představení týmu
Autor: FOS Media
Představení týmu Autor: FOS Media
Představení týmu
Autor: FOS Media

Čtvrtek 11. 10.

Další náročný program čekal tento den na účastníky – čtyřhodinové praktické kolo. Místní organizátoři si pro účastníky připravili úlohy, kde bylo nutné zpracovávat reálná data. Účastníci v mladší kategorii řešili úlohu, která byla zaměřena na světelnou křivku proměnné hvězdy SZ Lyn. Z této křivky bylo nutné zjistit periodu pulzace, absolutní hvězdnou velikost hvězdy a při znalosti pozorované hvězdné velikosti i vzdálenost ke hvězdě. Pro starší byla úloha, která se věnovala zákrytové dvojhvězdě S Ant, kterou spektroskopicky pozorovali pracovníci místního ústavu. Účastníci měli vypočítat oběžné rychlosti hvězd a jejich hmotnosti. Další úloha byla společná pro obě kategorie a věnovala se kalibraci slunečního spektra pomocí emisního spektra Fe-Ne výbojky. Poslední, opět společná, úloha se zaměřila na analýzu proměnnosti hvězd.

Praktické kolo Autor: FOS Media
Praktické kolo
Autor: FOS Media
Praktické kolo Autor: FOS Media
Praktické kolo
Autor: FOS Media
Praktické kolo Autor: FOS Media
Praktické kolo
Autor: FOS Media

Odpoledne bylo oddychové, účastníci se mohli věnovat různým rekreačním aktivitám nebo nakupování v místních obchodech.

Pátek 12. 10.                                                  

Předposlední den olympiády by se dal stručně shrnout – celodenní exkurze do starobylého posvátného města Anuradhápura v severní části Srí Lanky. Výlet začal brzkou snídaní v hotelu. Kolona autobusů nám zpestřila cestu tím, že se dva naše autobusy srazily. Naštěstí to pouze odnesly plechy, čelní sklo a stěrače.

První zastávkou byla královská zahrada Ranmasu Uyana, kde se nachází rytina známá jako Sakwala Chakraya, která je považována za hvězdnou bránu do jiného světa podobná těm, co se nacházejí v Peru a v Egyptě. Nedaleko se nacházela uměle vytvořená nádrž Tissa Wewa. Účastníci měli i možnost spatřit památné a z části zachované místo Dana Salawa, kde se v dávných dobách stravovalo 5000 mnichů.

Další zastávkou byla největší starověká budhistická stúpa s názvem Abayagiriya Stupa. Účastníci také měli možnost navštívit posvátný fíkovník Jaya Sri Mahabodiya, který je jižní větví Sri Maha Bodhi v Buddha Gaya v Indii, pod nímž Buddha dosáhl osvícení. Poslední zastávkou byla stúpa Ruwanwelisaya, další z velkých starověkých stúp na Srí Lance.

Celodenní výlet Autor: FOS Media
Celodenní výlet
Autor: FOS Media
Celodenní výlet Autor: FOS Media
Celodenní výlet
Autor: FOS Media
Celodenní výlet Autor: FOS Media
Celodenní výlet
Autor: FOS Media
Celodenní výlet Autor: FOS Media
Celodenní výlet
Autor: FOS Media

Sobota 13. 10. a Neděle 14. 10.

Závěrečný ceremoniál se konal přímo v hotelu Pegasus Reef, v místě, kde před několika dny účastníci řešili příklady teoretického a praktického kola. Během ceremoniálu vystoupili generální inspektor policie Srí Lanky pan Pujitha Jayasundara a děkan přírodovědné fakulty Univerzity v Kolombu prof. Ranjith Mahanama. V druhé části ceremoniálu se uskutečnilo dlouho očekáváné předání diplomů a medailí jednotlivým účastníkům a tím i oficiální zakončení 23. Mezinárodní astronomické olympiády. Na závěr bylo vystoupení studentů z univerzity vizuálního a hereckého umění.

Slavnostní zakončení Autor: FOS Media
Slavnostní zakončení
Autor: FOS Media
Slavnostní zakončení Autor: FOS Media
Slavnostní zakončení
Autor: FOS Media
Slavnostní zakončení Autor: FOS Media
Slavnostní zakončení
Autor: FOS Media
Slavnostní zakončení Autor: FOS Media
Slavnostní zakončení
Autor: FOS Media
Slavnostní zakončení Autor: FOS Media
Slavnostní zakončení
Autor: FOS Media
Slavnostní zakončení Autor: FOS Media
Slavnostní zakončení
Autor: FOS Media
Slavnostní zakončení Autor: FOS Media
Slavnostní zakončení
Autor: FOS Media
Slavnostní zakončení Autor: FOS Media
Slavnostní zakončení
Autor: FOS Media
Slavnostní zakončení Autor: FOS Media
Slavnostní zakončení
Autor: FOS Media
Slavnostní zakončení Autor: FOS Media
Slavnostní zakončení
Autor: FOS Media
Slavnostní zakončení Autor: FOS Media
Slavnostní zakončení
Autor: FOS Media
Slavnostní zakončení Autor: FOS Media
Slavnostní zakončení
Autor: FOS Media
Slavnostní zakončení Autor: FOS Media
Slavnostní zakončení
Autor: FOS Media
Slavnostní zakončení Autor: FOS Media
Slavnostní zakončení
Autor: FOS Media
Slavnostní zakončení Autor: FOS Media
Slavnostní zakončení
Autor: FOS Media
Slavnostní zakončení Autor: FOS Media
Slavnostní zakončení
Autor: FOS Media
Slavnostní zakončení Autor: FOS Media
Slavnostní zakončení
Autor: FOS Media
Slavnostní zakončení Autor: FOS Media
Slavnostní zakončení
Autor: FOS Media
Slavnostní zakončení Autor: FOS Media
Slavnostní zakončení
Autor: FOS Media
Slavnostní zakončení Autor: FOS Media
Slavnostní zakončení
Autor: FOS Media
Slavnostní zakončení Autor: FOS Media
Slavnostní zakončení
Autor: FOS Media
Slavnostní zakončení Autor: FOS Media
Slavnostní zakončení
Autor: FOS Media

Cesta zpět z Dubaje do Prahy se uskutečnila současně největším dopravním letadlem světa – prolétli jsme se Airbusem A380.


Česká republika se mezinárodních soutěží v astronomii a astrofyzice účastní již od roku 2007. Celkem mladí čeští astronomové z obou mezinárodních soutěží dosud přivezli již 6 zlatých, 15 stříbrných a 28 bronzových medailí. Statisticky vzato, každý druhý účastník českého týmu si z mezinárodní soutěže přiveze nějakou medaili.

Letošní olympijské zápolení českých studentů na mezinárodním astronomickém kolbišti je nyní ve svém poločase – v listopadu se druhý český tým čítající pět studentů vypraví do hlavního města Číny, Pekingu, na 12. Mezinárodní olympiádu v astronomii a astrofyzice určenou především pro maturanty. Držíme palce!

Astronomickou olympiádu vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ve školním roce 2018/2019 probíhá 16. ročník a do školního kola se mohou zapojit žáci druhého stupně základních škol a žáci všech ročníků středních škol. Úspěšní řešitelé postupují do krajského kola a nejlepší se utkají na jaře 2019 v celostátním finále. Více informací naleznete na olympiada.astro.cz.
O autorovi

Ota Kéhar

Ota Kéhar

Narodil se v roce 1977. Vystudoval Fakultu elektrotechnickou Západočeské univerzity v Plzni. Od roku 2000 se ale intenzivně věnuje astronomii a její popularizaci. Úzce spolupracuje s Hvězdárnou v Rokycanech a Plzni. Na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni úspěšně dokončil doktorské studium v oboru teorie vzdělávání ve fyzice. S univerzitou nadále spolupracuje. Jeho hlavním zájmem je využití katalogů astronomických objektů ve výuce. Vytvořil řadu unikátních webových aplikací dostupných na stránkách Astronomia. Ve volném čase se věnuje vysokohorské turistice.

Štítky: Astronomická olympiáda


25. vesmírný týden 2024

25. vesmírný týden 2024

Přehled událostí na obloze a v kosmonautice od 17. 6. do 23. 6. 2024. Měsíc bude v úplňku. Planety můžeme pozorovat pouze nízko na ranní obloze, nejvýše je Saturn a Mars. Aktivita Slunce je nižší, ale nová oblast se skvrnami to může rychle změnit. Pozorovatelé úkazů na obloze si všimli nočních svítících oblak i halových jevů. Starliner pokračuje v misi u ISS a očekáváme jeho přistání. Před dvaceti lety se začala psát historie soukromé kosmonautiky, když miniraketoplán SpaceShipOne dokázal dvakrát překonat výškovou hranici 100 km a tím otevřel dveře do kosmu i pro soukromé společnosti a turisty.

Další informace »

Česká astrofotografie měsíce

C/2021 S3 PanSTARRS

Titul Česká astrofotografie měsíce za květen 2024 obdržel snímek „C/2021 S3 PanSTARRS“, jehož autorem je Miloš Gnida   Dnešní vítězný snímek soutěže Česká astrofotografie měsíce, který pořídil astrofotograf Miloš Gnida, nám přináší pohled hned na několik astronomických objektů. Jednak,

Další informace »

Poslední čtenářská fotografie

NLC

Další informace »