Úvodní strana  >  Články  >  Multimédia  >  Konference o astronomickém vzdělávání a popularizaci astronomie
Ota Kéhar Vytisknout článek

Konference o astronomickém vzdělávání a popularizaci astronomie

Dr. Jiří Grygar při diskutování důvodů, proč popularizovat vědu.
Autor: Ondřej Trnka

Na konci října byla v hotelu nacházejícím se v Amálině údolí nedaleko Kašperských Hor na Šumavě zaznamenána vysoká koncentrace astronomů na jeden metr čtverečný. Důvod byl velmi  prostý:  v roce 1965 se poprvé v Plzni  sešli  odborníci  na  astronomické  vzdělávání a teď si dali další, v pořadí už jedenácté „dostaveníčko“ na konferenci, na které se hovořilo nejen o astronomickém vzdělávání, ale i o tom, jak nejlépe popularizovat astronomii. To uvedl svojí přednáškou Dr. Jiří Grygar. Usnesení konference (níže) je zároveň doporučením orgánům zodpovědným za vzdělávání v České republice.

Tisková zpráva České astronomické společnosti ze 2. listopadu 2016

Na konferenci pořádané pod záštitou rektora Západočeské univerzity v Plzni doc. Miroslava Holečka a pod záštitou děkana Fakulty pedagogické dr. Miroslava Randy zazněly dvě zvané přednášky. První z nich na téma „Současné nároky na popularizaci a popularizátora v astronomii“ pronesl hned v úvodu konference dr. Jiří Grygar z  Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Druhou na téma „Astronomie ve sci-fi“ si pro účastníky na samý závěr konference připravil doc. Michal Švanda z Astronomických ústavů Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR.

Zahájení konference o astronomickém vzdělávání a popularizaci astronomie. Autor: Ondřej Trnka
Zahájení konference o astronomickém vzdělávání a popularizaci astronomie.
Autor: Ondřej Trnka

Součástí konference byly i dvě panelové diskuze, kde odborníci, ale i ostatní účastníci konference, diskutovali na témata „Astronomická výuka“ a „Popularizace astronomie“. Dále na konferenci zaznělo v různě zaměřených blocích celkem 22 příspěvků.

Organizátoři z Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni na konferenci pozvali zástupce Astronomického ústavu a Matematicko-fyzikálního fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Masarykovy univerzity v Brně, Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě a také celou řadu pedagogů ze základních, středních i vysokých škol. Nezapomněli ani na ředitele hvězdáren a zástupce science center (Techmania science center Plzeň a iQLANDIA Liberec).

Panelová diskuze – Astronomická výuka. Diskuzi zkušeně moderoval Pavel Suchan z Astronomického ústavu AV ČR. Autor: Ondřej Trnka
Panelová diskuze – Astronomická výuka. Diskuzi zkušeně moderoval Pavel Suchan z Astronomického ústavu AV ČR.
Autor: Ondřej Trnka

Panelová diskuze – Popularizace astronomie. Diskuzi zkušeně moderoval Pavel Suchan z Astronomického ústavu AV ČR. Autor: Ondřej Trnka
Panelová diskuze – Popularizace astronomie. Diskuzi zkušeně moderoval Pavel Suchan z Astronomického ústavu AV ČR.
Autor: Ondřej Trnka

V závěru konference účastníci přijali toto usnesení:

Plénum celostátní konference věnované astronomickému vzdělávání a popularizaci astronomie konané ve dnech 23. až 25. října 2016 v hotelu Šumava nedaleko Kašperských Hor se dohodlo na následujících bodech:

  1. Pro zlepšení současného nedostatečného stavu znalostí žáků z astronomie na všech stupních vzdělávání se účastníci shodli na potřebě vytvořit didakticky ověřené návody pro učitele včetně informace, v jakém ročníku a předmětu je lze využít. Jako místo uložení se doporučuje rubrika Pro učitele na astro.cz.
  2. Účastníci se shodli na nutnosti definovat rozsah vědomostí z astronomie, které by měli žáci po absolvování jednotlivých stupňů školské výuky znát.
  3. Mezi účastníky převládl většinový názor na větší začlenění astronomických poznatků do stávajících předmětů, nikoli vytvoření samostatného předmětu Astronomie.
  4. Účastníci konstatovali, že očekávané výstupy a učivo v RVP ZV a RVP G týkající se astronomie jsou nedostatečné. Systém RVP však umožňuje, aby si škola zařadila astronomické poznatky ve vyšším rozsahu.
  5. Za užitečnou cestu k vyššímu začlenění astronomických poznatků do výuky považují účastníci spolupráci na aktivitách pro učitele (např. Heuréka − kdf.mff.cuni.cz/heureka/, Veletrh nápadů učitelů fyziky – vnuf.cz, regionální centra projektu Elixír do škol nadace Nadace Depositum Bonum − nadacedb.cz/elixir-do-skol/region-centra).
  6. Za užitečné považují účastníci zopakování dotazníkového šetření vědomostí z astronomie z minulých let a porovnání výsledků.
  7. Za užitečné považují účastníci začlenění astronomického vzdělávání do dokumentů MŠMT věnovaných Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020.
  8. Účastníci se shodli na potřebnosti zavedení systému vzdělávání komunikátorů vědy.
  9. Nejpozději do tří let uspořádáme další celostátní konferenci o astronomickém vzdělávání a popularizaci astronomie a na ní bude zhodnoceno, do jaké míry byly realizovány body tohoto usnesení. Do programu konference by měly být zařazeny panelové diskuze. Na tuto konferenci budou pozváni zástupci ze zodpovědných míst (MŠMT, NIDV, NÚV).

Více informací o konferenci lze najít na kof.zcu.cz/ak/astro/. Tam také najdete program konference včetně výše uvedeného usnesení konference. Všechny příspěvky na konferenci včetně obou panelových diskuzí byly velmi pečlivě nahrávány firmou SlidesLive a v druhé polovině listopadu 2016 budou k dispozici na slideslive.com/cas.

Poděkování:

Na přípravě, organizaci a realizaci konference se podílely: Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, Západočeská pobočka České astronomické společnosti, Pobočka Plzeň Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF), Fyzikální pedagogická společnost JČMF, Nakladatelství Fraus a SlidesLive.

Kontakt a informace:

Pavel Suchan
Tiskový tajemník České astronomické společnosti
Email: suchan@astro.cz
Mobil: 737 322 185

Ota Kéhar
Organizační tým konference
Email: kehar@kmt.zcu.cz
Mobil: 605 824 247

Zdroje a doporučené odkazy:
[1] Tiskové zprávy České astronomické společnosti
[2] Konference o popularizaci astronomie (nejen) s Jiřím GrygaremFotogalerie

O autorovi

Ota Kéhar

Ota Kéhar

Narodil se v roce 1977. Vystudoval Fakultu elektrotechnickou Západočeské univerzity v Plzni. Od roku 2000 se ale intenzivně věnuje astronomii a její popularizaci. Úzce spolupracuje s Hvězdárnou v Rokycanech a Plzni. Na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni úspěšně dokončil doktorské studium v oboru teorie vzdělávání ve fyzice. S univerzitou nadále spolupracuje. Jeho hlavním zájmem je využití katalogů astronomických objektů ve výuce. Vytvořil řadu unikátních webových aplikací dostupných na stránkách Astronomia. Ve volném čase se věnuje vysokohorské turistice.

Štítky: Vzdělání, Tisková zpráva, Popularizace


48. vesmírný týden 2023

48. vesmírný týden 2023

Přehled událostí na obloze a v kosmonautice od 27. 11. do 3. 12. 2023. Měsíc bude v úplňku. Jupiter je večer na jihovýchodě, Saturn nad jihozápadem. Ráno září na východě jasná Venuše. Aktivita Slunce se výrazně zvýšila a opět nastala i slabá polární záře. Kometa 12P se na obloze přibližuje k hvězdě Vega v Lyře. Počet startů Falconů směřuje letos k číslu 100. Startovat bude také Sojuz s nákladní lodí Progress MS-25 k ISS. Před 100 lety se narodil čestný člen České astronomické společnosti Vojtěch Letfus.

Další informace »

Česká astrofotografie měsíce

Tři planetární mlhoviny HFG1,  Abell6 a Sh2-200

Titul Česká astrofotografie měsíce za říjen 2023 obdržel snímek „Tři planetární mlhoviny“, jehož autorem je Evžen Brunner     Planetární mlhovina. Již od roku 1875 poněkud matoucí označení. Byť by tento název mohl evokovat třeba protoplanetární disk okolo vznikající hvězdy,

Další informace »

Poslední čtenářská fotografie

Polárna žiara

Polárna žiara

Další informace »