Úvodní  >  Štítky  >  Štítek hvězdokupy

Štítek: hvězdokupy

APOD Mladé hvězdy v NGC 346

Hmotné hvězdy v NGC 346 mají krátký život, ale jsou velice energetické. Tato hvězdokupa je ponořena do největší hvězdotvorné oblasti v Malém Magellanovu mračnu ve vzdálenosti asi 210 000 světelných roků. Jejich větry a záření vymetají v mračnu z plynu a prachu mezihvězdnou dutinu o průměru 200...

APOD Hvězdokupy M35 a NGC 2158

Hvězdokupy mohou být blízko nebo daleko, mladé nebo staré, difúzní nebo kompaktní. Na tomto snímku jsou v jednom poli vidět dvě docela kontrastní otevřené hvězdokupy. M35 vlevo dole je při vzdálenosti 2800 světelných roků poměrně blízko, při věku 150 miliónů roků je poměrně mladá a s asi 2500...

APOD Galaxie nahoře

Rozjímali jste poslední dobou nad svojí domovskou galaxií? Pokud byste se dívali na oblohu jako je tato, tak byste možná rozjímali častěji! Obraz je ve skutečnosti kompozitem ze dvou snímků pořízených minulý měsíc ze stejného místa v jižní Brazílii stejnou kamerou, ovšem s odstupem...

APOD NGC 4449: Podrobný snímek Malé galaxie

Často se zdá, že všechnu slávu seženou velké spirální galaxie. Jejich mladé modré hvězdokupy a růžové hvězdotvorné oblasti podél zavinutých spirálních ramen zcela jistě přitahují pozornost. Ovšem v malých nepravidelných galaxiích, jakou je například NGC 4449 ve vzdálenosti asi 12 miliónů...

APOD NGC 6357: Hvězdná země divů

V NGC 6357 z nějakých neznámých příčin vznikají nejhmotnější dosud kdy objevené hvězdy. Tato komplexní země divů vzniku hvězd je tvořena četnými filamenty prachu a plynu, které obklopují obrovské dutiny hmotných hvězdokup. Složité vzory vznikají komplexní interakcí mezihvězdných větrů,...

APOD NGC 4449: Malá galaxie podrobně

Zdá se, že velké spirální galaxie často sežnou všechnu slávu. Jejich mladé modré hvězdokupy a růžové hvězdotvorné oblasti v zavinutých spirálních ramenech jisto jistě přitáhnou pozornost. Ale v malých, nepravidelných galaxiích, jako je třeba 12 miliónů světelných let vzdálená NGC 4449, také...

APOD Hvězdokupy v NGC 1313

Jako zrnka písku na kosmické pláži jsou na tomto ostrém kompozitním snímku z Hubblovy kamery ACS (Advanced Camera for Surveys) rozlišeny jednotlivé hvězdy ve spirální galaxii s příčkou NGC 1313. Zobrazená vnitřní oblast této galaxie zabírá asi 10 000 světelných let. Hubblova jedinečná...

APOD Mladé hvězdy v NGC 346

Hmotné hvězdy v NGC 346 mají krátký, ale energický život. Tato hvězdokupa je ponořená v největší hvězdotvorné oblasti v Malém Magellanově mračnu ve vzdálenosti asi 210 000 světelných let. Hvězdné větry a záření hvězd vymetly v asi 200 světelných let velkém mračnu plynu a prachu mezihvězdnou...

APOD NGC 4449: Malá galaxie podrobně

Často se zdá, že všechnu slávu seženou jen velké spirální galaxie. Jejich nově vzniklé, jasné, modré hvězdokupy podél krásných, symetrických spirálních ramen zaručeně přitáhnou pozornost. Ale i v malých, nepravidelných galaxiích jako je 12 miliónů světelných let vzdálená NGC 4449 také...

APOD Hvězdokupy z NGC 1313

Na tomto ostrém kompozitním snímku spirální galaxie s příčkou NGC 1313 kamerou ACS (Advanced Camera for Surveys) Hubblova kosmického dalekohledu jsou vidět jednotlivé hvězdy jako zrnka písku na kosmické pláži. Zobrazená vnitřní oblast galaxie má asi 10 000 světelných let. Hubblova...

APOD Hvězdokupy v centru Galaxie

Pokud byste mohli vidět rentgenově, tak by centrální oblasti naší Galaxie nebyly zakryté mračny kosmického prachu. Místo toho by Mléčná dráha ve Střelci (Sagittarius) mohla vypadat třeba takto. Na pohled nádherný obraz rentgenových dat ve falešných barvách z observatoře Chandra...

APOD Galaktický střed s popisem

Obloha ve směru ke středu naší Galaxie je vyplněna širokou paletou nebeských zázraků. Mnohé jsou snadno vidět i triedrem. Mezi souhvězdí kolem galaktického středu patří Střelec (Sagittarius), Váhy (Libra), Štír (Scorpius), Štít (Scutum) a Hadonoš (Ophiuchus). Mezi mlhoviny...

APOD M82 po srážce

Kdy se asi zažehla galaxie Doutník? Důkazy naznačují jak se M82, tedy galaxie Doutník, stala tak jasná a pekuliární: kolidovala se sousední galaxií M81. Astronomové se stali detektivy a samozřejmě se pokusili zjistit, kdy nastala tato kolize. Průzkum tohoto a dalších snímků z Hubble Space...

APOD Střed Galaxie s komentářem

Obloha směrem ke středu naší Galaxie je plná různých druhů nebeských podivuhodností. Mnohé jsou snadno viditelné i triedrem. Souhvězdí blízko galaktického středu zahrnují Střelce (Sagittarius), Váhy (Libra), Štír (Scorpius), Štít (Scutum) a Hadonoš (Ophiuchus). Mezi mlhoviny patří...

APOD Mladé hvězdy v NGC 346

Hmotné hvězdy v NGC 346 mají krátký život, ale jsou velice energetické. Tato hvězdokupa je ponořena do největší hvězdotvorné oblasti v Malém Magellanovu mračnu ve vzdálenosti asi 210 000 světelných roků. Jejich větry a záření vymetají v mračnu z plynu a prachu mezihvězdnou dutinu o průměru 200...

APOD Hvězdokupy M35 a NGC 2158

Hvězdokupy mohou být blízko nebo daleko, mladé nebo staré, difúzní nebo kompaktní. Na tomto snímku jsou v jednom poli vidět dvě docela kontrastní otevřené hvězdokupy. M35 vlevo dole je při vzdálenosti 2800 světelných roků poměrně blízko, při věku 150 miliónů roků je poměrně mladá a s asi 2500...

APOD Galaxie nahoře

Rozjímali jste poslední dobou nad svojí domovskou galaxií? Pokud byste se dívali na oblohu jako je tato, tak byste možná rozjímali častěji! Obraz je ve skutečnosti kompozitem ze dvou snímků pořízených minulý měsíc ze stejného místa v jižní Brazílii stejnou kamerou, ovšem s odstupem...

APOD NGC 4449: Podrobný snímek Malé galaxie

Často se zdá, že všechnu slávu seženou velké spirální galaxie. Jejich mladé modré hvězdokupy a růžové hvězdotvorné oblasti podél zavinutých spirálních ramen zcela jistě přitahují pozornost. Ovšem v malých nepravidelných galaxiích, jakou je například NGC 4449 ve vzdálenosti asi 12 miliónů...

APOD NGC 6357: Hvězdná země divů

V NGC 6357 z nějakých neznámých příčin vznikají nejhmotnější dosud kdy objevené hvězdy. Tato komplexní země divů vzniku hvězd je tvořena četnými filamenty prachu a plynu, které obklopují obrovské dutiny hmotných hvězdokup. Složité vzory vznikají komplexní interakcí mezihvězdných větrů,...

APOD NGC 4449: Malá galaxie podrobně

Zdá se, že velké spirální galaxie často sežnou všechnu slávu. Jejich mladé modré hvězdokupy a růžové hvězdotvorné oblasti v zavinutých spirálních ramenech jisto jistě přitáhnou pozornost. Ale v malých, nepravidelných galaxiích, jako je třeba 12 miliónů světelných let vzdálená NGC 4449, také...

APOD Hvězdokupy v NGC 1313

Jako zrnka písku na kosmické pláži jsou na tomto ostrém kompozitním snímku z Hubblovy kamery ACS (Advanced Camera for Surveys) rozlišeny jednotlivé hvězdy ve spirální galaxii s příčkou NGC 1313. Zobrazená vnitřní oblast této galaxie zabírá asi 10 000 světelných let. Hubblova jedinečná...

APOD Mladé hvězdy v NGC 346

Hmotné hvězdy v NGC 346 mají krátký, ale energický život. Tato hvězdokupa je ponořená v největší hvězdotvorné oblasti v Malém Magellanově mračnu ve vzdálenosti asi 210 000 světelných let. Hvězdné větry a záření hvězd vymetly v asi 200 světelných let velkém mračnu plynu a prachu mezihvězdnou...

APOD NGC 4449: Malá galaxie podrobně

Často se zdá, že všechnu slávu seženou jen velké spirální galaxie. Jejich nově vzniklé, jasné, modré hvězdokupy podél krásných, symetrických spirálních ramen zaručeně přitáhnou pozornost. Ale i v malých, nepravidelných galaxiích jako je 12 miliónů světelných let vzdálená NGC 4449 také...

APOD Hvězdokupy z NGC 1313

Na tomto ostrém kompozitním snímku spirální galaxie s příčkou NGC 1313 kamerou ACS (Advanced Camera for Surveys) Hubblova kosmického dalekohledu jsou vidět jednotlivé hvězdy jako zrnka písku na kosmické pláži. Zobrazená vnitřní oblast galaxie má asi 10 000 světelných let. Hubblova...

APOD Hvězdokupy v centru Galaxie

Pokud byste mohli vidět rentgenově, tak by centrální oblasti naší Galaxie nebyly zakryté mračny kosmického prachu. Místo toho by Mléčná dráha ve Střelci (Sagittarius) mohla vypadat třeba takto. Na pohled nádherný obraz rentgenových dat ve falešných barvách z observatoře Chandra...

APOD Galaktický střed s popisem

Obloha ve směru ke středu naší Galaxie je vyplněna širokou paletou nebeských zázraků. Mnohé jsou snadno vidět i triedrem. Mezi souhvězdí kolem galaktického středu patří Střelec (Sagittarius), Váhy (Libra), Štír (Scorpius), Štít (Scutum) a Hadonoš (Ophiuchus). Mezi mlhoviny...

APOD M82 po srážce

Kdy se asi zažehla galaxie Doutník? Důkazy naznačují jak se M82, tedy galaxie Doutník, stala tak jasná a pekuliární: kolidovala se sousední galaxií M81. Astronomové se stali detektivy a samozřejmě se pokusili zjistit, kdy nastala tato kolize. Průzkum tohoto a dalších snímků z Hubble Space...

APOD Střed Galaxie s komentářem

Obloha směrem ke středu naší Galaxie je plná různých druhů nebeských podivuhodností. Mnohé jsou snadno viditelné i triedrem. Souhvězdí blízko galaktického středu zahrnují Střelce (Sagittarius), Váhy (Libra), Štír (Scorpius), Štít (Scutum) a Hadonoš (Ophiuchus). Mezi mlhoviny patří...