Úvodní strana  >  Články  >  Ostatní  >  Konec světa je na obzoru! ... Už zase?

Konec světa je na obzoru! ... Už zase?

Asteroid při srážce se Zemí. Autor: NASA.
Asteroid při srážce se Zemí.
Autor: NASA.
Za dobu, co lidstvo lidstvem jest, strašili různí falešní proroci své okolí zprávami o blížící se apokalypse. V krátkém výčtu vám přinášíme seznam nejznámějších předpovědí konců světa, které se - jak víme - nikdy nesplnily. Nicméně vždy skvěle splnily svůj účel. Vystrašily lidi a jistá skupina podnikavců si vždy našla cestu, jak na strachu a neznalosti lidí dobře vydělat…

Hyppolitské shyizma rok 217 n.l.
Římský biskup Kalixt I. umožnil druhé pokání za hříhy sexuální a násilné povahy, ačkoliv byly doposud smilstvo, vražda a odpad od víry považovány za smrtelné hříchy, které se církev neodvažovala promíjet. Hipolitus a Julius Sextus Africanus na rok 500 n.l. předpověděli konec světa. Shodou okolností jde o období, kdy se rozpadala Římská říše a evropská civilizace se na dlouhá staletí ponořila do tak zvaného raného nebo též temného středověku.

1. 1. 1000 n. l. obavy z milénia a „Hnutí Božího míru“
Mnoho evropských národů věřilo, že s příchodem nového milénia přijde konec světa, a houfně tak odevzdávaly svůj majetek církvi. Vůdčí ideu přitom nehrála ani tak společenská nejistota, jako nejistota a strach z konce světa. Bylo ustaveno hnutí Božího míru, které fungovalo a víceméně udržovalo lidi v pokoře a bázni mezi lety 980 – 1040. Když k žádnému konci světa nedošlo, požadovali někteří svůj majetek zpět. Církev však jakékoli navrácení odmítla, což vedlo k její rozsáhlé kritice. V reakci na tyto události bylo k smrti odsouzeno několik kacířů.

1033
K výročí tisíce let od mučednické smrti Ježíše Krista se houfně očekával jeho návrat. Někteří v tom přirozeně očekávali i konec stávajícího světa či příchod něčeho zcela nového.

Rok 1284, papež Inocenc III.
Papež vypočítal datum konce světa tak, že k datu založení Islámu (618) přičetl 666. Jde o nechvalně proslulé období křížových výprav…

Rok 1533, Melchior Hofman – Německo
Tento pán předpověděl, že toho roku se navrátí Ježíš a ve Štrasbourgu bude založen nový „Jerusalém“. Posléze byl za své bludy uvězněn a zemřel ve vězení. Šlo o období náboženské sekty tzv. „Novokřtěnců“...

Rok 1696
Ruští věřící opět očekávali příchod Ježíše na Zemi. Vítali ho houfnými sebevraždami upálením. Pravděpodobně se jich ale upálilo málo, neboť nikdo jejich radostné plápolání nevyslyšel.

Rok 1831 – 1844, Wiliam Miller – USA
Millet určil datum 22. října 1844 jako den druhého Kristova příchodu. Zmanipuloval tak téměř 100 000 lidí, kteří rozdávali svůj majetek a oděni v bílá roucha vystupovali na kopce a hory. 23. října 1844 nastalo obrovské zklamání a z jeho příznivců zbylo sotva padesát, kteří Millerovi uvěřili, že nepřišel na Zem, ale přešel v nebi do Svatyně svatých a zahájil vyšetřující soud nad zemřelými. Dnes tuto sektu najdeme pod názvem Adventisté sedmého nebe, kteří v poněkud pozměněné podobě hlásají jeho odkaz.

Rok 1910 – Návrat komety 1P/Halley
Mezi lidmi se rozšířila panická zpráva, že kometa přinese na Zemi virus. Rozumní, avšak podnikaví lidé se ihned chopili své příležitosti a začali prodávat antikometární pilulky, nebo ochranné masky proti prachu z komety. Prach z komety měl otrávit lidi při průchodu Země jejím chvostem. Je ironie, že Halleyova kometa stojí za dvěma krásnými meteorickými roji vznikajícími průchodem Země proudem prachových částic z chvostu Halleyovy komety. Oba roje (Orionidy a Eta-Aquaridy) jsou známy už o století dříve.

Předpovědi Svědků Jehovových
1914, 1918, 1920, 1925, 1941, 1975, 1994

Například v roce 1975 mělo údajně uplynout 6000 let od stvoření Adama a to měl být ten zaručeně pravý důvod pro konec světa. Od poslední „zaručené“ předpovědi již termíny nezveřejňují, nicméně konec světa očekávají každým dnem.

Rok 1986
Tomuto roku dominovala zpráva o seřazení planet do přímky a následné sečtení jejich gravitačních sil. Pravdou však je, že toho roku (ostatně jako obvykle) byly planety doslova „rozházeny“ po svých oběžných drahách a tak došlo-li v roce 1986 k jakémukoli „seřezení“, jednalo se pouze o vzájemné postavení těles Sluneční soustavy pozorovatelné ze Země. Z obávaných 20 metrových vln či velkého bombardování asteroidy zase nic nebylo.

1986, 1993, 1997, 1998, 1999, předpovědi různých sekt nebo pseudovědců…

Rok 1997/1998 – Kometa Hale-Bopp
Na sedm desítek lidí se nechalo zmanipulovat vůdcem jedné z amerických náboženských sekt a spáchali hromadnou sebevraždu. Uvěřili, že bez hmotných těl se jejich duše dostanou na kosmickou loď ukrytou v ohonu jasné komety, která zachrání vyvolené před konečnou zkázou světa. Vůdce sekty si transport na kosmické plavidlo odpustil a na konec světa dodnes čeká. Ve vězení…

Rok 1999, úplné zatmění Slunce 11. srpna
Roku 1999 se každý, kdo četl byť jen kousek z díla středověkého učence a astrologa Nostradama nebál napsat, či vytvořit jednoduchou webovou stránku, kde se velmi amatérským způsobem zabýval, co a jak chtěl Nostradamus budoucím generacím sdělit. Doslova masový nárůst těchto krajně neodborných webů, které byly na hony vzdáleny serióznímu bádání po skutečném významu dávných veršů, vyděsila a odradila množství lidí, kteří se ve strachu z údajného konce světa raději zavřeli doma a přišli tak o na velmi dlouhou dobu poslední úplné zatmění Slunce ve střední Evropě. Škoda - dalšího se (ne)dočkáme až v pátek 7. října 2135...

Rok 2000 – Y2K
Velký strašák moderní, na výpočetní technice závislé civilizace. Obava, že se počítače nedovedou vyrovnat s přechodem na nový letopočet a veškeré páteřní sítě, které jsou na řízení pomocí počítačů závislé, zkolabují. A s nimi i všechny systémy ovlivňující náš každodenní život. Ani tato předpověď se nevyplnila.

21. 5. 2011
Doposud poslední nesplněná předpověď pochází z dílny amerického kazatele Harolda Campinga. V sobotu 21. května 2011 v 18:00 hodin měli být na nebesa vzati křesťanští věřící, zatímco nevěřící měli na Zemi zůstat a být později usmrceni zemětřesením. Nesplněná předpověď spustila jen v USA vlnu ironických mejdanů na počest konce světa…

Všem, kteří jsou stejně jako my skeptičtí k další z mnoha předpovědí přejeme co neklidnější předvánoční shon, krásné svátky a úspěšný vstup do nového roku 2013. Všem ostatním, kteří uvěřili, přejeme, aby jejich zklamání nebylo příliš velké…
O autorovi

Petr Komárek

Petr Komárek

Petr Komárek (* 5. října 1982, Pardubice, Česká republika) je popularizátorem astronomie, člen Astronomické společnosti Pardubice a od roku 2007 vedoucím Hvězdárny barona Artura Krause v Pardubicích, kde se mimo jiné věnuje se výchově mládeže v astronomických kroužcích. Jedním z jeho největších koníčků je cestování a fotografování. Účastnil se též tří expedic SAROS za úplným zatměním Slunce (do Turecka v roce 2006, Ruska v roce 2008 a Číny o rok později).

Štítky: Konec světa


16. vesmírný týden 2021

16. vesmírný týden 2021

Přehled událostí na obloze a v kosmonautice od 19. 4. do 25. 4. 2021. Měsíc na večerní obloze bude dorůstat od čtvrti k úplňku. Mars je večer nad západním obzorem. Do středy jsou nad ránem jsou dobré podmínky pro pozorování komety C/2020 R4 (ATLAS). Ráno nad jihovýchodem jsou nízko nad obzorem Saturn a Jupiter. Na Zemi se vrátila tříčlenná posádka v lodi Sojuz MS-17. K ISS má odstartovat čtyřčlenná posádka v lodi Crew Dragon. Vrtulníček Ingenuity úspěšně otestoval nový palubní software a na pondělí je v plánu pokus o vzlet. OSIRIS-REx naposledy vyfotila místo odběru vzorků z planetky Bennu. Před 50 lety vynesla raketa Proton-K první orbitální stanici Saljut.

Další informace »

Poslední čtenářská fotografie

Měsíc stáří 2,3 dne

Další informace »