Úvodní strana  >  Články  >  Ostatní  >  Široké možnosti pro české občany v Evropské jižní observatoři

Široké možnosti pro české občany v Evropské jižní observatoři

Noční obloha nad observatoří ESO Paranal.
Autor: ESO/B. Tafreshi

Již od roku 2007 je Česká republika členským státem mezivládní organizace Evropská jižní observatoř (ESO), která s ústředím v německém Garchingu spravuje jedny z vědecky nejproduktivnějších astronomických observatoří na světě. Přístroje observatoří La Silla, Paranal nebo ALMA ve vysokohorské poušti Atacama v Chile jsou hojně využívány i českými vědci z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky. Možnosti, které ESO Čechům nabízí, jsou ovšem mnohem širší a nesouvisí zdaleka jen s vědeckým či technickým oborem. Příležitosti, stáže či dokonce uplatnění zde mohou hledat fotografové, grafici, lidé v oboru IT, ale samozřejmě i vědci - astronomové. Unikátní exkurze mohou podniknout organizované skupiny jak na chilské observatoře, tak nově i do planetária ESO Supernova v Garchingu u Mnichova, které se právě otevírá veřejnosti.

Tisková zpráva Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i. ze dne 23. dubna 2018

Atraktivní stáže

Stáže a workshopy jsou v centrále ESO tím nejatraktivnějším pro zájemce každého věku. Autor: ESO/P. Horálek
Stáže a workshopy jsou v centrále ESO tím nejatraktivnějším pro zájemce každého věku.
Autor: ESO/P. Horálek
ESO nabízí různé vzdělávací či pracovní stáže, z nichž některé jsou dostupné Čechům prakticky na dosah. Jde o stáže, které se realizují přímo v centrále v Garchingu u Mnichova. Stážisté dostanou zdarma ubytování a základní plat 600 €, o stáž mohou zažádat na tři nebo šest měsíců. Stáže se vypisují průběžně, nejčastější nabídky se týkají grafických či audiovizuálních oborů (vhodné pro studenty multimediálních technologií) a vědecké žurnalistiky. Podmínkou je znalost anglického jazyka (němčina není nutná) a samozřejmě zaslání motivačního dopisu včetně ukázky své dosavadní práce. Bližší informace naleznete na https://recruitment.eso.org/.

Technické či vědecké pozice

Mimo stáže mohou v ESO najít uplatnění zájemci o pracovní pozice. Ty jsou vypisovány zejména v oborech IT, inženýrských nebo vědecko-technických, zpravidla se týkají výroby nebo správy pozorovacích instrumentů. Pozice jsou atraktivní v tom, že nabízejí práci v některých případech přímo v nevšedním prostředí atacamské pouště na jižní polokouli. Zájemci jsou posuzováni podle dosaženého vzdělání a pochopitelně i výsledků v oboru. Podmínkou je kromě výše zmíněného znalost anglického jazyka, výhodou je i španělština. Bližší informace naleznete na https://recruitment.eso.org/.

Fotografování, studentské filmy, reportáže…

Fotoambasador Babak Tafreshi v akci. Autor: Y. Beletsky (LCO)/ESO
Fotoambasador Babak Tafreshi v akci.
Autor: Y. Beletsky (LCO)/ESO
Pokud nehledáte vysloveně pracovní příležitost, ale prostředí pro svou tvorbu, bývá ESO zpravidla nakloněna takovýmto aktivitám v rámci své vzdělávací činnosti, propagace a pověstné spolupráce s médii. Celá tato kooperace spadá pod oddělení ESO ePOD (education and Public Outreach Department), které dennodenně přijímá a posuzuje žádosti pro mediální tvorbu na observatořích ESO. V tomto ohledu je třeba počítat s tím, že zatímco La Silla a ALMA mají poměrně klidný provoz, Paranal je aktivitami z řad médií opravdu velice vytížen.

Jedním z nejobvyklejších typů žádostí jsou možnosti fotografování vyhlášené hvězdné oblohy na observatořích. Obecně totiž návštěvníci na observatořích v noci zůstávat nemohou a možnost fotografování nočního nebe je vždy předmětem speciální žádosti. Tyto žádosti jsou zpravidla posuzovány nejkritičtěji, neboť přítomnost externího fotografa v nočním prostředí observatoří vyžaduje pověřený dozor a dodržování přísných bezpečnostních pravidel. Ta jsou pochopitelně nejstriktnější na observatoři ALMA, neboť fotograf musí prokázat i zdravotní způsobilost pro práci v nadmořské výšce přes 5000 metrů, a to doložením absolvování specifického vyšetření (HAME). Fotografové mají asi nejlepší možnosti zasláním žádosti o funkci tzv. fotografického ambasadora, který výměnou za získání nocí na observatořích poskytne ESO část svého materiálu do veřejné galerie. Materiál je pak využíván ke vzdělávacím či propagačním účelům ESO. V tuto chvíli má Česko jediného fotovyslance ESO, kterým je Petr Horálek. V případě zájmu zašlete svou tvorbu a svou fotografickou vizi na email osandu@partner.eso.org (kontaktní osoba Oana Sandu) a vyčkejte na odpověď, příp. další instrukce. Je třeba počítat s tím, že žádost se posuzuje i několik měsíců.

Jde-li o možnosti natáčení na observatořích (nevýdělečné záznamy, tj. např. studentský film, televizní reportáž atd.), je nejlepší cestou vyplnit formulář Media Visit, kde v podrobném formuláři vypíšete svou vizi (resp. důvod natáčení), svou působnost (organizaci) a stanoviště či instrumenty, které chcete zaznamenat. Pro další informace včetně formuláře navštivte stránku https://www.eso.org/public/outreach/pressmedia/mediavisits/.

Nové planetárium ESO Supernova zcela změní styl nabídky podobných zařízení ve světě

Nové a zcela unikátní návštěvnické centrum a planetárium ESO Supernova v německém Garchingu se otevírá veřejnosti 28. dubna 2018. Velká část programu pro návštěvníky je zdarma! Autor: ESO/P. Horálek
Nové a zcela unikátní návštěvnické centrum a planetárium ESO Supernova v německém Garchingu se otevírá veřejnosti 28. dubna 2018. Velká část programu pro návštěvníky je zdarma!
Autor: ESO/P. Horálek
Již od roku 2014 se na půdě centrály ESO v německém Garchingu (severně od Mnichova) staví zbrusu nové naučné a vzdělávací centrum ESO Supernova (název vychází podle originálního tvaru půdorysu budovy, navrženém tak, aby připomínal těsnou dvojhvězdu před jejím výbuchem jako supernova). Půjde o vůbec první “open-source” planetárium na světě, což mimo jiné znamená, že drtivá většina aktivit je v tomto centru pro jeho návštěvníky zcela zdarma! Centrum nabízí velice široký sortiment zajímavostí pro organizované skupiny jak školního věku, tak zájemců z řad dospělých. Na výstavních plochách o celkovém rozsahu 2192 m2 se lidé budou moci dozvědět prakticky vše o vesmíru - od jeho počátků až po jeho sofistikované pozorování a výzkum prostřednictvím (nejen) teleskopů Evropské jižní observatoře. Dále jsou zde v plánu pravidelné či “na klíč” zrealizovatelné vzdělávací aktivity, workshopy, vzdělávání učitelů, ale i programy pro školní skupiny, které jsou zaměřeny především na nejrůznější fyzikální pokusy jako doplněk do výuky.

Nové planetárium Supernova vám zprostředkuje zdarma zážitek pod noční oblohou na observatořích v Chile. Autor: ESO/P. Horálek
Nové planetárium Supernova vám zprostředkuje zdarma zážitek pod noční oblohou na observatořích v Chile.
Autor: ESO/P. Horálek
Hlavní součástí centra je ovšem 14m kopule planetária s kapacitou 110 míst, která návštěvníkům umožní zhlédnout poměrně unikátní fulldomové pořady o činnosti na observatořích v Chile a pochopitelně zprostředkuje tamní jedinečné pozorovací podmínky oku každého návštěvníka. Hlavními jazyky v Supernově budou sice němčina a angličtina, ale ohlášené exkurze bude možné také uspořádat v češtině. Kontaktní osobou je Tereza Jeřábková: Tereza.Jerabkova@eso.org.

Supernova zahájí svůj provoz 24. dubna 2018 a otevřena bude každý týden od středy do neděle. Další podrobné informace (v angličtině) naleznete na https://supernova.eso.org/, novinky také můžete sledovat na facebooku https://www.facebook.com/ESOSupernova/ a dalších sociálních sítích uvedených na webu.

Video: Nové planetárium ESO Supernova

Exkurze do jednotlivých pracovišť ESO

Každé z pracovišť ESO má své otevírací doby pro veřejnost a okénka pro exkurze. Pochopitelně ta nejatraktivnější místa - observatoře v Chile - jsou Čechům vzdálená, ale určitě velice zajímavá. Možnosti exkurzí a prohlídek jsou následující:

 

  • Ústředí ESO v německém Garchingu: Každoročně na Open House Day (Den otevřených dveří, bývá v říjnu) a s otevřením planetária ESO Supernova od 28. dubna 2018 každý týden od středy do neděle.
  • Observatoř La Silla v Chile: Každou sobotu od 14 hodin tamního času, je nutné se předem nahlásit. Další informace (anglicky).
  • Observatoř Paranal v Chile: Každou sobotu od 10 a 14 hodin tamního času, je nutné se předem nahlásit. Další informace (anglicky).
  • Operační středisko ALMA OSF: Každou sobotu a neděli od 9 do 13 hodin tamního času, je nutné se předem nahlásit. Antény ALMA v náhorní plošině Chajnantor nejsou z důvodu bezpečnosti veřejnosti dostupné, nicméně návštěvnici mohou vidět antény v servisu přímo ve středisku OSF. Další informace (anglicky).

Dále také doporučujeme navštívit webovou stránku s interaktivní virtuální prohlídkou všech pracovišť a observatoří ESO, na jejímž vzniku se významně podílel i český fotograf Petr Horálek. Virtuální prohlídky jsou ve dvou dostupných verzích: v klasické interaktivní na plochu monitoru počítače a pro VR Oculus brýle či podobná 3D zařízení umožňující prostorový zážitek. Všechny prohlídky naleznete na https://www.eso.org/public/products/virtualtours/.

Astronomický ústav AV ČR a spolupráce s ESO

Vědečtí pracovníci Astronomického ústavu AV ČR (potažmo univerzit s Astronomickým ústavem AV ČR spolupracujících) využívají instrumenty ESO ze všech českých institucí nejčastěji, a tak právě doktorandi a postdoktorandi přírodovědných či matematicko-fyzikálních oborů zaměřující se na astronomický výzkum mohou svou kariéru nasměřovat blíže k Evropské jižní observatoři. Možností je hned několik: od využívání teleskopů a jiných instrumentů ESO skrze grantové pozorovací projekty na Astronomickém ústavu AV ČR až po plnohodnotnou vlastní vědeckou či vědecko-popularizační kariéru v ESO získanou v rámci svého specifického zájmu a hlubší spolupráce s pracovníky ESO, kteří činnost Astronomického ústavu AV ČR podporují.

Video - Studentské programy v ESO
(anglicky, české titulky)

Kontakty a další informace

Prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc.
Astronomický ústav AV ČR
zástupce ČR v Radě ESO
Tel.: 226 258 440
Email: palous@ig.cas.cz

Pavel Suchan
Tiskový tajemník Astronomického ústavu AV ČR
člen českého národního týmu ESON
Tel.: 737 322 815
Email: suchan@astro.cz

Dr. Soňa Ehlerová
Astronomický ústav AV ČR
vedoucí českého národního týmu ESON
Tel.: 226 258 441
Email: sona@ig.cas.cz

Dr. Petr Kabáth
Astronomický ústav AV ČR
člen českého národního týmu ESON
Tel.: 323 620 143
Email: petr.kabath@asu.cas.cz

Tereza Jeřábková
Doktorandský vědecký pracovník v ESO
(momentálně pracuje v centrále ESO v Garchingu)
Tel.: +498 932 006 175
Email: Tereza.Jerabkova@eso.org

Petr Horálek
Fotografický ambasador Evropské jižní observatoře za Českou republiku,
absolvent audiovizuálních stáží v centrále ESO
Tel.: 732 826 853
Email: horalek.peter@gmail.com

Zdroje a doporučené odkazy:
[1] Evropská jižní observatoř

Převzato: Astronomický ústav AV ČRO autorovi

Redakce Astro.cz

Redakce Astro.cz

Redakce Astro.cz je tu od roku 1995, kdy stránky založil Josef Chlachula. Nejaktivnějším přispěvovatelem je od roku 2003 František Martinek. Šéfredaktorem byl v letech 2007 - 2009 Petr Kubala, v letech 2010 - 2017 Petr Horálek, od roku 2017 je jím Petr Sobotka. Zástupcem šéfredaktora je astrofotograf Martin Gembec. Facebookovému profilu ČAS se z redakce věnuje především Martin Mašek. Nejde o výdělečný portál. O to více si proto vážíme Vaší spolupráce! Kontakty na členy redakce najdete na samostatné stránce.

Štítky: Evropská jižní observatoř


21. vesmírný týden 2024

21. vesmírný týden 2024

Přehled událostí na obloze a v kosmonautice od 20. 5. do 26. 5. 2024. Měsíc ve fázi kolem úplňku silně září na noční obloze a vlastně tím začíná období světlejších nocí, protože se blíží slunovrat. Planety večer vidět nejsou a na ranní obloze je pouze velmi nízko Saturn a snaží se vylézt i Mars. V koronografu SOHO budou v konjunkci Jupiter a Venuše. Aktivita Slunce je pořád docela velká, i když ve světle uplynulého týdne výrazně nižší. Pozorovatelé deep-sky objektů a komet jistě znají online web CzSkY.cz, který doznal dalšího vylepšení. New Shepard je zpět ve službě. Starliner na svůj let s posádkou stále čeká. Falcon 9 zaznamenal již 21. znovupoužití prvního stupně.

Další informace »

Česká astrofotografie měsíce

V zajetí barev

Titul Česká astrofotografie měsíce za duben 2024 obdržel snímek „V zajetí barev“, jehož autorem je Pavel Váňa   Kdo by neměl rád jaro, kdy po studených zamračených  dnech, skrovně prosvětlených hřejivými slunečními paprsky se příroda začíná probouzet. Zelenající se stromy jsou

Další informace »

Poslední čtenářská fotografie

Měsíční krátery a moře

Další informace »