Úvodní  >  Štítky  >  Štítek all sky

Štítek: all sky

APOD Noc dlouhé Leonidy

Dlouhou a barevnou stopu zanechalo zrnko kosmického písku na pohledu přes celou oblohu. Jeho líznutí zemské atmosféry začalo rychlostí 71 kilometerů za sekundu. Scéna s Mléčnou dráhou od obzoru k obzoru byla zachycena 17. listopadu z astronomicky populárního vysoko položeného plato Champ du...

APOD Cesta noční oblohou

Panoramatickým obrazem celé noční oblohy se táhnou majestátní mlhoviny a hvězdy naší Mléčné dráhy. Mozaika s plným rozlišením 5 gigapixelů byla sestavena z více než 37 000 snímků a je výsledkem ročního úsilí a 60 tisíc nacestovaných mil (96 tisíc km) při hledání tmavé oblohy na americkém...

APOD Fermi katalogizuje gama oblohu

Co září na gama obloze? Dosud nejúplnější odpověď na tuto otázku nabídnul první celooblohový katalog Fermiho kosmického gama dalekohledu. Fermiho zdroje kosmického gama záření mají urychlovače nejenergetičtějších částic v přírodě, které produkují fotony o energiích 100 MeV až 100...

APOD Celooblohové panoráma Mléčné dráhy

Pokud byste byli daleko od Země a rozhlíželi se po celé obloze, co byste viděli? Takový cíl měl projekt Axela Mellingera Celooblohové panoráma Mléčné dráhy 2.0. Nahoře je výsledek: digitální kompilace více jak 3000 snímků vyústila do digitálního panorámatu celé noční oblohy s dosud...

APOD Gigagalaxy Zoom: Mléčná dráha

Přes toto ambiciózní celooblohové panoráma se prostírá naše vznešená Galaxie Mléčná dráha. Tato mozaika při plném rozlišení 800 miliónů pixelů ukazuje všechny hvězdy, které lze pouhým okem uvidět na noční pozemské obloze. Snímky do mozaiky byly pořízeny během několika měsíců 2008 a 2009 jako...

APOD Rádiová obloha: naladěno na 408MHz

Nalaďte si svůj radioteleskop na 408MHz (408 miliónů cyklů za sekundu) a zkuste jej rádiové obloze! Právě tak to udělaly v letech 1970 velké parabolické antény na třech radiových observatořích Jodrell Bank, MPIfR a Parkesova observatoř a údaje pak byly zkombinovány do mapy celé oblohy....

APOD Tajemstí v gama záření

Gama paprsky jsou nejenergetičtější formou světla, obsahují miliónkrát, ba i více energie než fotony viditelného světla. Kdyby jste mohli vidět gama paprsky, tak by dobře známá obloha hvězd byla nahrazena jedněmi z nejbizardnějších objektů známých moderní astrofyzice - a některé by byly i...

APOD Mapa oblohy EUVE

Na extrémních ultrafialových vlnových délkách by neměly být hvězdy kromě Slunce a vzdálené galaxie detekovatelné. To byl přinejmenším konvenční názor, když se ponejprv přišlo na to, že je vesmír mezi hvězdami vyplněný vodíkem, silným absorbérem extrémního ultrafialového světla. Ale tato...

APOD Rádiová obloha: naladěno na 408MHz

Nalaďte si svůj radioteleskop na 408MHz (408 miliónů cyklů za sekundu) a zkuste jej na rádiové obloze! Tuto frekvenci byste měli naladit někde mezi kanály číslo 13 a 14 amerického televizního vysílání. V letech 1970 byly použité velké parabolické antény tří radiových observatoří Jodrell...

APOD Tajemství v gama paprscích

Gama paprsky jsou nejenergetičtější formou světla a obsahují milion i více krát více energie než fotony viditelného světla. Pokud byste mohli uvidět gama paprsky, tak by důvěrně známé nebe stálic bylo nahrazeno nejbizardnějšími objekty známými moderní astrofyzice, přičemž některé jsou...

APOD Panoráma celé oblohy

Toto nádherné panoráma celé oblohy je mozaikou 51 širokoúhlých fotografií. Snímky byly pořízeny během tří let z míst v Kalifornii (USA), Jižní Africe a Německu. Jednotlivé snímky byly digititalizovány a složeny dohromady aby vytvořily neporušený pohled 360 krát 180 stupnů. S využitím...

APOD ROSAT zkoumá rentgenovou oblohu

V roce 1990 byla na oběžnou dráhu vypuštěna observatoř ROSAT určená k výzkumu vesmíru prohlížením celé oblohy v rentgenovém záření, jehož fotony mají asi 1000 krát větší energii než viditelné světlo. Tato přehlídka ROSATu vytvořila nejostřejší a nejcitlivější současný rentgenový obraz...

APOD Rádiová obloha: Nalaďte si 408MHz

Nalaďte váše rádio - telescop na 408MHz (408 milliónů cyklů za sekundu) a oveřte si rádiovou oblohu! Frekvenci byste měli nalézt na vašem voliči někde mezi americkými TV kanály 13 a 14. V semdesátých létech velké parabolické antény na třech radio observatořích Jodrell Bank, MPIfR, a Parkes...

APOD Noc dlouhé Leonidy

Dlouhou a barevnou stopu zanechalo zrnko kosmického písku na pohledu přes celou oblohu. Jeho líznutí zemské atmosféry začalo rychlostí 71 kilometerů za sekundu. Scéna s Mléčnou dráhou od obzoru k obzoru byla zachycena 17. listopadu z astronomicky populárního vysoko položeného plato Champ du...

APOD Cesta noční oblohou

Panoramatickým obrazem celé noční oblohy se táhnou majestátní mlhoviny a hvězdy naší Mléčné dráhy. Mozaika s plným rozlišením 5 gigapixelů byla sestavena z více než 37 000 snímků a je výsledkem ročního úsilí a 60 tisíc nacestovaných mil (96 tisíc km) při hledání tmavé oblohy na americkém...

APOD Fermi katalogizuje gama oblohu

Co září na gama obloze? Dosud nejúplnější odpověď na tuto otázku nabídnul první celooblohový katalog Fermiho kosmického gama dalekohledu. Fermiho zdroje kosmického gama záření mají urychlovače nejenergetičtějších částic v přírodě, které produkují fotony o energiích 100 MeV až 100...

APOD Celooblohové panoráma Mléčné dráhy

Pokud byste byli daleko od Země a rozhlíželi se po celé obloze, co byste viděli? Takový cíl měl projekt Axela Mellingera Celooblohové panoráma Mléčné dráhy 2.0. Nahoře je výsledek: digitální kompilace více jak 3000 snímků vyústila do digitálního panorámatu celé noční oblohy s dosud...

APOD Gigagalaxy Zoom: Mléčná dráha

Přes toto ambiciózní celooblohové panoráma se prostírá naše vznešená Galaxie Mléčná dráha. Tato mozaika při plném rozlišení 800 miliónů pixelů ukazuje všechny hvězdy, které lze pouhým okem uvidět na noční pozemské obloze. Snímky do mozaiky byly pořízeny během několika měsíců 2008 a 2009 jako...

APOD Rádiová obloha: naladěno na 408MHz

Nalaďte si svůj radioteleskop na 408MHz (408 miliónů cyklů za sekundu) a zkuste jej rádiové obloze! Právě tak to udělaly v letech 1970 velké parabolické antény na třech radiových observatořích Jodrell Bank, MPIfR a Parkesova observatoř a údaje pak byly zkombinovány do mapy celé oblohy....

APOD Tajemstí v gama záření

Gama paprsky jsou nejenergetičtější formou světla, obsahují miliónkrát, ba i více energie než fotony viditelného světla. Kdyby jste mohli vidět gama paprsky, tak by dobře známá obloha hvězd byla nahrazena jedněmi z nejbizardnějších objektů známých moderní astrofyzice - a některé by byly i...

APOD Mapa oblohy EUVE

Na extrémních ultrafialových vlnových délkách by neměly být hvězdy kromě Slunce a vzdálené galaxie detekovatelné. To byl přinejmenším konvenční názor, když se ponejprv přišlo na to, že je vesmír mezi hvězdami vyplněný vodíkem, silným absorbérem extrémního ultrafialového světla. Ale tato...

APOD Rádiová obloha: naladěno na 408MHz

Nalaďte si svůj radioteleskop na 408MHz (408 miliónů cyklů za sekundu) a zkuste jej na rádiové obloze! Tuto frekvenci byste měli naladit někde mezi kanály číslo 13 a 14 amerického televizního vysílání. V letech 1970 byly použité velké parabolické antény tří radiových observatoří Jodrell...

APOD Tajemství v gama paprscích

Gama paprsky jsou nejenergetičtější formou světla a obsahují milion i více krát více energie než fotony viditelného světla. Pokud byste mohli uvidět gama paprsky, tak by důvěrně známé nebe stálic bylo nahrazeno nejbizardnějšími objekty známými moderní astrofyzice, přičemž některé jsou...

APOD Panoráma celé oblohy

Toto nádherné panoráma celé oblohy je mozaikou 51 širokoúhlých fotografií. Snímky byly pořízeny během tří let z míst v Kalifornii (USA), Jižní Africe a Německu. Jednotlivé snímky byly digititalizovány a složeny dohromady aby vytvořily neporušený pohled 360 krát 180 stupnů. S využitím...

APOD ROSAT zkoumá rentgenovou oblohu

V roce 1990 byla na oběžnou dráhu vypuštěna observatoř ROSAT určená k výzkumu vesmíru prohlížením celé oblohy v rentgenovém záření, jehož fotony mají asi 1000 krát větší energii než viditelné světlo. Tato přehlídka ROSATu vytvořila nejostřejší a nejcitlivější současný rentgenový obraz...

APOD Rádiová obloha: Nalaďte si 408MHz

Nalaďte váše rádio - telescop na 408MHz (408 milliónů cyklů za sekundu) a oveřte si rádiovou oblohu! Frekvenci byste měli nalézt na vašem voliči někde mezi americkými TV kanály 13 a 14. V semdesátých létech velké parabolické antény na třech radio observatořích Jodrell Bank, MPIfR, a Parkes...