Úvodní strana  >  Společnost  >  Pořádáme...  >  Noc vědců  >  Noc vědců 2005

Noc vědců 2005

V pátek 23. září 23 minut po půlnoci středoevropského letního času vstoupí Slunce do znamení Vah a nastane tak podzimní rovnodennost. Den a noc budou stejně dlouhé. Začne astronomický podzim. Na 23. září 2005 ale také Evropská komise vyhlásila Noc vědců. Do akce se zapojila řada astronomických institucí v České republice, které přinášejí zajímavý a pestrý program pro veřejnost.

European Researchers Night (MS Word)

Seznam institucí a jejich programu

Pokud víte o instituci, která zde není uvedena, dejte nám prosím vědět na adresu info@astro.cz. Děkujeme.


Astronomický ústav AV ČR

www.asu.cas.cz, telefon 267 103 040

Astronomický ústav AV ČR v rámci Noci vědců připravil mimořádnou nabídku pro veřejnost a media zahrnující prohlídku areálu observatoře, pozorování oblohy dalekohledy a prohlídku specializovaných pracovišť při jejich činnosti.

Program se uskuteční v pátek 23. září 2005 na observatoři v Ondřejově od 16:00 do 24:00.

 • 16:00 - 19:00 (začátky v 16:00, 17:00 a 18:00)
  • prohlídka observatoře (procházka zhruba 2.5 km dlouhá)
  • exkurze do Slunečního oddělení (za jasného počasí pozorování Slunce, jinak ukázky pozorování ze záznamu)
  • otevřeno muzeum V. Šafaříka (historické přístroje a dokumenty, historie základního astronomického výzkumu v ČR, vznik a vývoj ondřejovské hvězdárny a biografie jejího zakladatele J. J. Friče, promítání dokumentárních filmů o observatoři a výsledcích výzkumu)
  • prohlídka dvou historických kopulí původní hvězdárny
 • 19:30 - 24:00
  • pozorování oblohy v západní kopuli původní hvězdárny a s pomocí přenosného
  • dalekohledu v prostoru původní hvězdárny

otevřeno muzeum V. Šafaříka (historické přístroje a dokumenty, historie základního astronomického výzkumu v ČR, vznik a vývoj ondřejovské hvězdárny a biografie jejího zakladatele J. J. Friče, promítání dokumentárních filmů o observatoři a výsledcích výzkumu)

exkurze po malých skupinách návštěvníků na specializovaná pracoviště

 • k největšímu dalekohledu v ČR (průměr hlavního zrcadla 2 m, ohnisková vzdálenost 67 m, hmotnost 87 tun)
 • k automatizovanému dalekohledu skupiny asteroidů o průměru objektivu 65 cm
 • k automatizovanému dalekohledu BART skupiny astrofyziky vysokých energií

Dalekohledy se budete moci podívat do vzdáleného vesmíru na dvojhvězdy, hvězdokupy, mlhoviny a galaxie. Zajímavý pohled dalekohled poskytne např. na dvojhvězdu Albireo v souhvězdí Labutě či na dvojhvězdu Alcor a Mizar ve Velké medvědici. Bude možné pozorovat kulovou hvězdokupu M 13 v Herkulovi, prstencovou mlhovinu M 57 v Lyře, galaxii M 31 v Andromedě a další. Pohled mnohem blíže - do Sluneční soustavy - vám nabídneme později. Od 22. hodiny bude možné pozorovat Měsíc, který bude 2 dny před poslední čtvrtí, takže bude možné pozorovat plastický obraz měsíčního povrchu na tzv. terminátoru - rozhraní světla a stínu na Měsíci. Ve stejnou dobu bude možné začít také pozorování planety Mars, která se blíží do tzv. opozice se Sluncem (nastane 7.11.2005) a podmínky pro její pozorování jsou tedy velmi dobré, protože je k Zemi blíže než obvykle (poslední opozice nastala v roce 2003) .

 • Shromaždiště účastníků exkurze je na tzv. centrální plošině v prostoru původní hvězdárny, v případě deště v muzeu tamtéž.
 • Observatoř v Ondřejově není vzhledem k potřebě zachování dobrých pozorovacích podmínek v noci osvětlena. Proto žádáme návštěvníky, aby se vybavili na cesty
 • po observatoři baterkami a aby je používali podle pokynů našich průvodců.
 • Strávíte-li na hvězdárně celou dobu programu, bude se vám hodit občerstvení.
 • V pozdějších večerních hodinách užijete možná i teplejší oblečení.
 • K dispozici budeme i za špatného počasí, i když s omezenou nabídkou.
 • Pozorování dalekohledem bude možné pouze za jasného počasí.
 • Vstup zdarma.
 • Informační materiály k dispozici.

Bližší informace a dotazy: Pavel Suchan - suchan@ig.cas.cz, tel. 267 103 040, Astronomický ústav AV ČR, Fričova 298, 251 65 Ondřejov.


Česká astronomická společnost

www.astro.cz, telefon 267 103 040.

Východočeská pobočka připravila program na hvězdárně v Úpici a Západočeská pobočka připravila program na Hvězdárně v Rokycanech. Na www.astro.cz budou k dispozici souhrnné informace o akcích astronomických institucí v rámci Noci vědců v České republice.

Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti

www.hvezcb.cz

V rámci akce pořádané Evropskou komisí "NOC VĚDCŮ" se koná v pátek 23. září 2005 od 20:00 do 23:00 hodin za jasného počasí mimořádné pozorování hvězdné oblohy v budově českobudějovické hvězdárny. Souběžně bude možné shlédnout pásmo astronomických filmů a novou výstavu "NEVIDITELNÁ KRÁSA VESMÍRU aneb INFRAČERVENÝ SPITZER". Jednotné vstupné 20,- Kč. Hvězdárna Kleť je z důvodu nutných oprav pro veřejnost zavřena.

Hvězdárna a planetárium hl. m.Prahy

www.observatory.cz

Noc z pátku 23. na sobotu 24. září vyhlásila Evropská komise tzv. "Nocí vědců". Cílem této aktivity je zejména oboustranné přiblížení lidí a vědy. Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy se jako kulturně-vzdělávací zařízení, které každým rokem navštíví na 150 000 lidí, připojuje mimořádným programem Štefánikovy hvězdárny:

 • Otevírací doba bude prodloužena až do půlnoci. Návštěvníci si mohou prohlédnout přístrojové vybavení hvězdárny a její stálou expozici. Za jasného počasí nabízíme pozorování noční oblohy: dvojhvězd, hvězdokup, mlhovin a galaxií. Prohlídka i pozorování jsou doprovázeny odborným výkladem.
 • Součástí prohlídky je i mimořádná expozice (do 25.9.) "Stokrát za sekundu – jednou za život", která je věnována kosmickému záření a elementárním částicím, které mají návštěvníci možnost na vlastní oči spatřit v tzv. Wilsonově mlžné komoře.
 • Speciální program v kinosále:
  • 20:00 Hlubiny vesmíru a nitro hmoty o tajemném světě elementárních částic a mezi nimi působících sil populární formou vypráví náš přední fyzik Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.
  • 21:00 Pět planet repríza úspěšné komponované show s živými astronomy – herci
  • 22:00 Do blízkého a vzdáleného vesmíru multimediální pořad v širokoúhlém provedení, shrnující základní poznatky o našem vesmíru
  • 23:00 Měsíc – sen a skutečnost pořad věnovaný současným a mnohdy překvapivým událostem, jež provázely vznik a vývoj našeho nejbližšího vesmírného souseda

Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy v Ostravě

planetarium.vsb.cz

V rámci akce Noc vědců bude hvězdárna kromě pravidelného sobotního pozorování mimořádně otevřena také v pátek 23. září od 20:00 do 22:00 hodin. Připraven je program věnovaný metodám výzkumu v astronomii spojený s pozorováním hvězdné oblohy.

Během víkendu 24. - 25. září proběhne seminář "Ostravský astronomický víkend" na téma Vesmír na dlouhých vlnách určený veřejnosti.

Program:

sobota 24. září 2005

 • 10:00 - 12:30 hod. Galaxie v rádiovém oboru aneb hodně muziky za málo energie RNDr. Soňa Ehlerová, Ph.D., Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov
 • 14:30 - 17:00 hod. Kosmická technika aneb rádiové vlny ve službách kosmonautiky Ing. Marcel Grün, Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy
 • 17:15 - 18:00 hod. Karl Guthe Jansky aneb české kořeny světové radioastronomie Mgr. Jiří Holuba, Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy, Ostrava
 • 19:00 - 20:00 hod. Kouzlo ročních dob - pořad pod umělou oblohou planetária

neděle 25. září 2005

 • 9:00 - 12:00 hod. Historie radioastronomie od pravěku po 21. století aneb ulicí Nikoly Tesly radioteleskop nesli Mgr. Michael Prouza, Fyzikální ústav AV ČR, Praha

Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové

www.astrohk.cz

23.9. od 22:00 mimořádné pozorování noční oblohy v rámci European Researcher's Night, při nepříznivém počasí program v planetáriu.


Hvězdárna barona Artura Krause v Pardubicích

www.astropardupice.cz

 • 20:00 - slavnostní zahájení programu - Výstup do nebe
 • 20:10 - předvedení stálé expozice
 • 20:40 - promítání audiovizuálního pořadu o hvězdárně
 • 21:00 - prohlídka přístrojů a pozorování
 • 24:00 - ukončení programu

Hvězdárna Domu kultury v Uherském Brodě

www.ub.cz/hvezdarna

Pro veřejnost je v rámci Noci vědců připraven bohatý program spojený s oslavou 44. výročí otevření hvězdárny (21.9.1961). Kromě pozorování u dalekohledů proběhnou během večera také čtyři přednášky a souběžně s nočním pozorováním je připraveno pětihodinové pásmo filmů s astronomickou a astronautickou tématikou. Hvězdárna bude otevřena pro veřejnost až do soboty do 02:00 hodin.

 • 17:30 - zahájení programu - pozorování Slunce
 • 18:30 - prohlídka hvězdárny
 • 19:30 - přednáška - 44 let činnosti hvězdárny
 • 20:00 - přednáška - Význam rovnodennosti u starých národů
 • 20:30 - přednáška - Astronomické přístroje a pozorovací techniky
 • 21:00 - přednáška - Co uvidíte na podzimí obloze
 • 21:30 - u dalekohledů - večerní pozorování vybraných objektů letní a podzimní oblohy
 • 21:30 - v sále - promítání pásma filmů s astronomickou a astronautickou tématikou
 • 02:00 - ukončení programu

Hvězdárna Dr. A. Bečváře Most - Hněvín

www.mumost.cz/turisti/hvezdarna/obsah.htm

Hvězdárna bude dne 23.září 2005 přístupná veřejnosti zdarma od 16.00 do 24.00 hodin. Podle podmínek (ale za každého počasí) bude probíhat : pozorování oblohy - např. dvojhvězda Albireo v souhvězdí Labutě či dvojhvězda Alcor a Mizar ve Velké medvědici. Bude možné pozorovat kulovou hvězdokupu M 13 v Herkulovi, prstencovou mlhovinu M 57 v Lyře, galaxii M 31 v Andromedě a další. Od 22. hodiny bude možné pozorovat Měsíc, který bude 2 dny před poslední čtvrtí, takže bude možné pozorovat plastický obraz měsíčního povrchu na tzv. terminátoru ??? rozhraní světla a stínu na Měsíci. Ve stejnou dobu bude možné začít také pozorování planety Mars, která se blíží do tzv. opozice se Sluncem (nastane 7.11.2005) a podmínky pro její pozorování jsou tedy velmi dobré, protože je k Zemi blíže než obvykle (poslední opozice nastala v roce 2003) . Promítání filmů o činnosti hvězdárny a o pozorování zajímavých astronomický úkazů posledních dvou roků upřesnění informací o připravovaném pozorovacím programu konce r.2005, zatmění Slunce 3.10.2005 a mimořádném pozorování planety Mars.


Hvězdárna ve Slaném

www.ub.cz/hvezdarna

Městská hvězdárna Slaný bude otevřena 23. 9. 2005 v době od 20:00 do 24:00.

Program:

 • 20:00 audiovizuální pořad Do blízkého a vzdáleného vesmíru
 • 20:45 prohlídka přístrojového vybavení hvězdárny
 • 21:30 - 24:00 pozorování podzimní oblohy s odborným výkladem.

Hvězdárna ve Valašském Meziříčí

www.astrovm.cz/

Noc vědců na Hvězdárně ve Valašském Meziříčí se uskuteční v rámci slavnostního semináře "50 let výzkumu vesmíru", který hvězdárna pořádá při příležitosti 50 let novodobé historie Hvězdárny ve Valašském Meziříčí. Seminář pokračuje sobotním a nedělním programem a je určen pozvaným hostům i široké veřejnosti. Při této příležitosti zde také proběhne společné zasedání vedení Slovenské astronomické společnosti a České astronomické společnosti.

Program v pátek 23. září 2005

 • 15:30 - 17:00 registrace účastníků (pozorování Slunce, exkurze po hlavní budově a areálu)
 • 17:00 - 17:30 slavnostní zahájení semináře
 • 17:30 - 18:00 Stručný pohled do historie Hvězdárny Valašské Meziříčí
 • 18:15 - 19:15 Drobky od vedle aneb malá tělesa sluneční soustavy - Ivo Míček
 • 20:00 - 21:15 50 let výzkumu vesmíru - Dr. Jiří Grygar
 • 21:30 - 24:00 Noc vědců - zajímavý a pestrý program pro účastníky semináře i veřejnost v rámci akce vyhlášené Evropskou komisí
 • 21:30 - 22:30 - Paralelní program:
  • Přednáškový sál: Výsledky kosmického výzkumu u nás doma - Ladislav Šmelcer
  • Areál hvězdárny (za předpokladu příznivého počasí):
   • Tycho Brahe by se divil aneb astronomie dnes - Libor Lenža
   • 21:30-23:30 - Exkurze do budovy odborného pracoviště s výkladem, prohlídkou přístrojů a besedou. Seznámení s odbornými programy hvězdárny.
   • 21:30-24:00 - Pozorování objektů noční oblohy (Měsíc, Mars, aj.) s výkladem. Pozorování v centrální kopuli hvězdárny i v areálu. Seznámení se základní orientací na obloze.
   • 21:30-24:00 - Možnost neformální besedy s předními českými a slovenskými odborníky.

Hvězdárna ve Veselí nad Moravou

www.hvezdarna-veseli.cz

V rámci akce Noc vědců bude hvězdárna ve Veselí nad Moravou pro veřejnost otevřena od 20:00 do 23:00 hod. Kromě pravidelného pozorování bude připraven program věnovaný metodám výzkumu velmi jasných meteorů - bolidů. Bolidová síť pokrývá rovnoměrně celé území ČR a jedna ze stanic pracuje již 30 let na veselské hvězdárně. Návštěvníci budou seznámení s principem provozu "bolidové sítě". Vstupné 20 Kč za osobu.


Hvězdárna Vsetín

www.inext.cz/hvezdarna.vsetin/

Přes den, v době od 9 do 16 hodin, se budou na hvězdárně konat exkurze, při kterých se návštěvníci seznámí s vybavením a činností hvězdárny. Budou si také moci prohlédnout meteorologickou stanici Českého hydrometeorologického ústavu umístěnou v areálu. Za příznivého počasí bude probíhat pozorování Slunce.

Od 20:00 pak bude za příznivého počasí následovat pozorování objektů noční oblohy různými typy dalekohledů i pouhým okem. Návštěvníci se budou moci seznámit i s některými pozorovatelskými aktivitami hvězdárny a členů astronomických kroužků (práce s CCD kamerou, pozorování meteorů, astrofotografie).

Vstup na akce uspořádané v rámci Noci vědců je zdarma!


Lidová hvězdárna Josefa Sadila v Sedlčanech

www.mu.sedlcany.cz/index.php?to=kultura_hvezdarna_lh-index

Hvězdárna bude 23. září otevřena od 18 do 24 hodin. Program zahájí pozorování zapadajícího Slunce a promítání slunečních aktualit z internetu.

Ve večerních a nočních hodinách sledování planet, mlhovin a galaxií, práce s CCD kamerou, praktické ukázky zákrytů hvězd Měsícem. Snímky sledovaných objektů dalekohledem hvězdárny, které byly pořízeny velkými dalekohledy budou průběžně promítány dataprojektorem. V průběhu pozorovacího programu diskuse na témata moderní astronomie.


Lidová hvězdárna v Prostějově, příspěvková organizace

www.hvezdarnapv.cz/

Lidová hvězdárna v Prostějově vyhlásila týden 19. - 25. 9. za Astronomický týden s Researcher's Night. V tomto týdnu pořádá pozorování Slunce každý den v 15:00, v neděli toto pozorování začíná již ve 13. 30 hodin. Večerní pozorování začíná každý večer ve 20:30 (neplatí 22.9. kdy se pozorování nekoná, protože proběhne večerní přednáška). Podmínkou pro oba druhy pozorování je bezmračná obloha. Vstupné 5 Kč. Noc vědců zde již 22.9. vysvětlí a zahájí ředitel Astronomického ústavu AV ČR Doc. RNDr. Petr Heinzel, DrSc.

 • V 11, 50 hodin zazní studentská přednáška FYZIKA HVĚZDNÝCH ATMOSFÉR aneb určování fyzikálních parametrů hvězd. Popsány budou mj. fyzikální procesy ve hvězdných atmosférách a formování spekter hvězd. Jak napomáhají spektra určit strukturu hvězd. Vstupné 25 Kč.
 • V 18, 00 hodin se koná přednáška pro nejširší veřejnost KOSMICKÝ VÝZKUM SLUNCE aneb o současných i budoucích projektech výzkumu Slunce v nejrůznějších oborech spektra, od UV až po gama záření. Zapojení a spolupráce NASA, ESA, Japonska i ČR v těchto projektech. Sondy SOHO, SOLAR ORBITER, SOLAR A a B a další. Vlivy Slunce na Zemi a na člověka. Vstupné 30 Kč.

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace

http://www.hapteplice.cz

Hvězdárna bude otevřena v noci z 23. 9. na 24. 9. 2005 v době od 20:00 do 05:00. Na programu bude pozorování objektů letní, podzimní i zimní oblohy, právě viditelných planet a Měsíce. Seznámení veřejnosti s kulturně-výchovnou i odbornou činností hvězdárny, zejména pozorování zákrytů hvězd.


Vlašimská astronomická společnost

www.vas.cz/verejna/

Vlašimská hvězdárna bude 23.9. otevřena od 20:00. Na programu je přednáška RNDr. Miroslava Bárty, PhD. z Astronomického ústavu AV ČR o Slunci doplněná promítáním. V případě jasného počasí pozorování oblohy dalekohledy.

V rámci "Evropské noci vědců 2005" si Vás v pátek 23. 9. 2005 od 20:00 h. dovolujeme pozvat na přednášku Miroslava Bárty, PhD. Slunce mnoha tváří

Od druhé poloviny 20. století se pro astrofyziku postupně otvírala nová pozorovací okna v dosud neprozkoumaných oblastech vlnových délek. Tak jako v případě celého Vesmíru i náš obraz Slunce se tím radikálně změnil - především zásluhou družicových experimentů na sondách Yohkoh, SoHO a TRACE mohlo lidstvo pozorovat dosud utajené projevy aktivity ve vyšších vrstvách sluneční atmosféry. Ruku v ruce s těmito objevy se postupně prohlubuje i naše teoretické porozumění pozorovaným jevům - zejména slunečním erupcím a výronům koronální hmoty.

Cílem přednášky je nejen alespoň částečně zprostředkovat posluchačům nádherné a neobvyklé pohledy na skryté tváře Slunce, tak jak je vidí "oči" přístrojů na kosmických sondách, ale i podat stručný přehled o vývoji našeho observačního i teoretického pochopení projevů sluneční aktivity. Závěrem bude diskutován i v současnosti často rozebíraný vliv sluneční aktivity na Zemi a její blízké kosmické okolí, známý pod pojmem "kosmické počasí".

V případě jasného počasí plánujeme od cca 22:00 h. pozorování oblohy dalekohledy hvězdárny a z pozorovací plošiny.

Vstupné: Děti a studující mládež do 26 let: 20 Kč, ostatní: 40 Kč, držitelé Zelené karty 50% sleva

Miroslav Bárta, PhD. Narozen roku 1973 v Benešově, trvale žije ve Vlašimi. Vystudoval astronomii a astrofyziku na MFF UK Praha, kde dále pokračoval v rámci doktorandského studia v oboru Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika. Od roku 1998 pracuje na Oddělení fyziky Slunce Astronomického ústavu Akademie věd ČR v Ondřejově. V současné době se zabývá matematickým modelováním procesů ve slunečních erupcích a jejich případným pozorovatelným projevům na rádiových vlnách.

Evropská noc vědců 2005 Od června 2005 probíhá celoevropská kampaň zaměřená na podporu lepší informovanosti o mnohostrannosti životních drah a povolání vědců - obyčejných lidí se zaujetím pro vědu – bez kterých by pokrok naší společnosti nebyl možný. Je zaměřená na lepší pochopení klíčové role vědců v naší společnosti a k upoutání pozornosti mladých lidí na oblast vědecké kariéry. Kampaň vrcholí v pátek 23. 9. 2005 Evropskou nocí vědců 2005 (European Researchers Night 2005), která se bude konat současně v mnoha městech a regionech napříč Evropou.

Návštěvní doba vlašimské hvězdárny: V dubnu a září je hvězdárna otevřena každý pátek, začátek programu ve 20.00 h. Od května do srpna je hvězdárna otevřena každý pátek, začátek programu ve 21.00 h. Jiné dny v týdnu a v ostatních měsících jen po předchozí dohodě na telefonních číslech 607835434 (Jan Urban), 724179851 (Ing. Rudolf Vlach) a 721315314 (Ing. Vít Lédl).

Vlašimská astronomická společnost, Bohuslava Martinů 1341, 258 01 Vlašim, tel.: 317 842 390 E-mail: hvezdarna@vas.cz, URL: www.vas.cz


Východočeská pobočka České astronomické společnosti a Hvězdárna v Úpici

www.obsupice.cz

připravily na 23. září program od 19 do 24 hodin.

 • 19.00 - premiéra audiovizuálního programu o vesmíru
 • 20.00 - prohlídka dalekohledů a odborných pracovišť od 21.00 až do půlnoci - pozorování (podzimní souhvězdí, objekty noční oblohy, Měsíc, Mars - s výkladem a doprovodným programem v přednáškovém sále)

pro členy astronomických kroužků a Klubu astronomů - možnost přespání s celonočním programem


Západočeská pobočka České astronomické společnosti ve spolupráci s Hvězdárnou v Rokycanech a Hvězdárnou a planetáriem v Plzni

www.astro.zcu.cz, www.hvezdarna.powernet.cz, hvezdarna.plzen-city.cz

Akce se uskuteční v pátek 23.9.2005 v prostorách Hvězdárny v Rokycanech. V jejím průběhu se návštěvníci budou moci seznámit s vybavením hvězdárny, budou jim předvedeny dovezené dalekohledy různých typů či meteorologická stanice schopná zaznamenat změny některých veličin během zatmění Slunce, zúčastněné organizace zde budou prezentovat i výsledky svých odborných prací či činnosti. V případě jasné oblohy bude instalována na pozemku hvězdárny i fotografická výstava z činnosti západočeských astronomů a samozřejmě pozorování večerní i noční oblohy.

Organizátoři se rozhodli posunout začátek již na odpolední hodiny, aby umožnili individuálním návštěvníkům možnost se této akce zúčastnit i během dne a prohlédnout si nashromážděnou techniku či za jasného počasí pozorovat Slunce (fotosféra dalekohledem Coude a chromosféra přes nový chromosférický dalekohled rokycanské hvězdárny).

Program:

 • začátek v 17 hodin
 • během dne za jasného počasí pozorování sluneční fotosféry, pozorování chromosféry a protuberancí
 • ukázka činnosti automatické meteorologické stanice speciálně upravené pro sledování průběhu slunečního zatmění
 • prohlídka vystavené techniky s odborným komentářem
 • fotografická výstava západočeských astronomů
 • výstavka meteoritů a tektitů ze soukromých sbírek
 • během dne prohlídka video techniky pro sledování zákrytů hvězd Měsícem a tělesy sluneční soustavy, v noci s názornou ukázkou
 • noční pozorování oblohy různými typy dalekohledů

předpokládaný konec ve 2 hodiny po půlnoci (24. 9.)O autorovi

Redakce Astro.cz

Redakce Astro.cz

Redakce Astro.cz je tu od roku 1995, kdy stránky založil Josef Chlachula. Nejaktivnějším přispěvovatelem je od roku 2003 František Martinek. Šéfredaktorem byl v letech 2007 - 2009 Petr Kubala, v letech 2010 - 2017 Petr Horálek, od roku 2017 je jím Petr Sobotka. Zástupcem šéfredaktora je astrofotograf Martin Gembec. Facebookovému profilu ČAS se z redakce věnuje především Martin Mašek. Nejde o výdělečný portál. O to více si proto vážíme Vaší spolupráce! Kontakty na členy redakce najdete na samostatné stránce.

Štítky: Noc vědců


48. vesmírný týden 2023

48. vesmírný týden 2023

Přehled událostí na obloze a v kosmonautice od 27. 11. do 3. 12. 2023. Měsíc bude v úplňku. Jupiter je večer na jihovýchodě, Saturn nad jihozápadem. Ráno září na východě jasná Venuše. Aktivita Slunce se výrazně zvýšila a opět nastala i slabá polární záře. Kometa 12P se na obloze přibližuje k hvězdě Vega v Lyře. Počet startů Falconů směřuje letos k číslu 100. Startovat bude také Sojuz s nákladní lodí Progress MS-25 k ISS. Před 100 lety se narodil čestný člen České astronomické společnosti Vojtěch Letfus.

Další informace »

Česká astrofotografie měsíce

Tři planetární mlhoviny HFG1, Abell6 a Sh2-200

Titul Česká astrofotografie měsíce za říjen 2023 obdržel snímek „Tři planetární mlhoviny“, jehož autorem je Evžen Brunner     Planetární mlhovina. Již od roku 1875 poněkud matoucí označení. Byť by tento název mohl evokovat třeba protoplanetární disk okolo vznikající hvězdy,

Další informace »

Poslední čtenářská fotografie

Polárna žiara

Polárna žiara

Další informace »