Úvodní strana  >  Společnost  >  Pořádáme...  >  Noc vědců  >  Noc vědců 2008

Noc vědců 2008

Ohlédnutí a výsledky akce v roce 2008

Vlajka Evropské unie
Vlajka Evropské unie
Již počtvrté se Česká astronomická společnost spolu s řadou dalších astronomických institucí a organizací v České republice zapojí do Evropské noci vědců. Ke zhruba 200 městům v 30 zemích Evropy se poslední zářijový pátek (26.9.2008) přidá také řada astronomických míst v České republice.

Jejich přehled budeme na této stránce postupně aktualizovat. Kdo se zapojil do Evropské noci vědců v roce 2007, najdete na webu zde. Na stránkách najdete také fotografie z některých loňských akcí.

Noc vědců je celoevropská akce pořádaná z iniciativy Evropské komise jako "Researchers in Europe" od roku 2005. Jejím cílem je bořit mýty o vědcích coby podivínech a představit je jako "obyčejné lidi". Vědci v tento jeden večer v roce představují veřejnosti svoji práci v netradičním světle, účastní se kulturních produkcí, spolu s návštěvníky provádějí zábavné pokusy a pozorování. Letošního ročníku se zúčastní na 200 měst po celé Evropě. Přehled o tom, kde všude se pořádá Noc vědců v České republice, získáte na stránkách Noc vědců je celoevropská akce pořádaná z iniciativy Evropské komise jako "Researchers in Europe" od roku 2005. Jejím cílem je bořit mýty o vědcích coby podivínech a představit je jako "obyčejné lidi". Vědci v tento jeden večer v roce představují veřejnosti svoji práci v netradičním světle, účastní se kulturních produkcí, spolu s návštěvníky provádějí zábavné pokusy a pozorování. Letošního ročníku se zúčastní na 200 měst po celé Evropě. Přehled o tom, kde všude se pořádá Noc vědců v České republice, získáte na stránkách www.noc-vedcu.cz.

Určitě si letošní poslední pátek v září rezervujte, program bude bohatý a především mimořádný.

Astronomický program v jednotlivých místech České republiky:

Doporučené odkazy


Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., Ondřejov - www.asu.cas.cz

Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. v rámci Evropské noci vědců připravil následující mimořádnou nabídku pro veřejnost zahrnující prohlídku areálu observatoře, pozorování oblohy dalekohledy a prohlídku specializovaných pracovišť při jejich činnosti. Zdarma!

Program se uskuteční v pátek 26. září 2008 na observatoři v Ondřejově od 16:00 do 24:00.

16:00 – 19:00 (začátky v 16:00, 17:00 a 18:00 na historické hvězdárně u muzea)

Exkurze do Slunečního oddělení: můžete se podívat na sluneční patrolu, k horizontálnímu dalekohledu HSFA 2 (průměr zrcadlového objektivu 50 cm, ohnisková vzdálenost 35 metrů) a slunečnímu radioteleskopu o průměru 10 metrů. Přístroje budou v provozu a za jasného počasí bude předvedeno reálné pozorování Slunce, jinak ukázky pozorování ze záznamu.

Prohlídka pozorovacích stanovišť bolidové sítě v Ondřejově (oddělení meziplanetární hmoty).

Exkurze k přístroji PZT oddělení galaxií a planetárních systémů.

Otevřeno muzeum V. Šafaříka – historické přístroje a dokumenty, vznik a vývoj ondřejovské hvězdárny a biografie jejího zakladatele J. J. Friče.

Prohlídka dvou historických kopulí původní hvězdárny, v případě jasného počasí pozorování Slunce v Západní kopuli.

Výstava velkoplošných fotografií vesmíru pořízených dalekohledy Evropské jižní observatoře.

Výstava Proč už nevidíme hvězdy jako naši předkové?

Kosmonautika. Návštěvníci si budou moci prohlédnout plastové modely kosmické techniky, seznámit se s aplikacemi kosmického výzkumu používanými v běžném lidském životě, prověřit si své znalosti v malém testu z kosmonautiky. Děti si vymalují podle svých představ skafandr kosmonauta nebo raketoplán. K vidění bude i malá výstavka fotografií a autogramů nejznámějších kosmonautů světa. Samozřejmostí bude i informování o aktuálním dění v kosmonautice – ve světě, v kosmu i u nás v Česku. (Zajišťuje Astronautická sekce České astronomické společnosti.)

19:30 – 24:00 (začátky posledních prohlídek ve 23:00)

Za jasného počasí pozorování oblohy v Západní kopuli původní hvězdárny a s pomocí přenosných dalekohledů v prostoru původní hvězdárny.

Na večerní pozorování oblohy v prostoru historické hvězdárny zveme amatérské astronomy – majitele astronomických dalekohledů, aby se přidali a svými dalekohledy se v prostředí, kde se astronomický výzkum odehrává už více jak sto let, společně podívali do Vesmíru (po dohodě s organizátory, viz kontakt níže).

Otevřeno muzeum V. Šafaříka – historické přístroje a dokumenty, vznik a vývoj ondřejovské hvězdárny a biografie jejího zakladatele J. J. Friče.

Exkurze po malých skupinách návštěvníků na specializovaná pracoviště:

* k největšímu dalekohledu v ČR (přístroj Stelárního oddělení – průměr hlavního zrcadla 2 m, ohnisková vzdálenost 67 m, hmotnost 87 tun), prohlídka a informace o pozorování dalekohledem a zpracování výsledků

* k automatizovanému dalekohledu skupiny asteroidů o průměru objektivu 65 cm

* k robotickému dalekohledu D50 skupiny astrofyziky vysokých energií

Vybranými dalekohledy se bude možné podívat na největší planetu Sluneční soustavy Jupiter a do vzdáleného vesmíru na dvojhvězdy, hvězdokupy, mlhoviny a galaxie. Zajímavý pohled dalekohled poskytne např. na dvojhvězdu Albireo v souhvězdí Labutě či na dvojhvězdu Alcor a Mizar ve Velké medvědici. Bude možné pozorovat kulovou hvězdokupu M 13 v Herkulovi, prstencovou mlhovinu M 57 v Lyře, galaxii M 31 v Andromedě a další.

Kosmonautika. Návštěvníci si budou moci prohlédnout plastové modely kosmické techniky, seznámit se s aplikacemi kosmického výzkumu používanými v běžném lidském životě, prověřit si své znalosti v malém testu z kosmonautiky. Děti si vymalují podle svých představ skafandr kosmonauta nebo raketoplán. K vidění bude i malá výstavka fotografií a autogramů nejznámějších kosmonautů světa. Samozřejmostí bude i informování o aktuálním dění v kosmonautice – ve světě, v kosmu i u nás v Česku.

 • Shromaždiště účastníků exkurze je jednak na tzv. centrální plošině v prostoru původní hvězdárny, v případě deště v muzeu tamtéž, jednak u kopule dvoumetrového dalekohledu. Přijďte ještě před setměním, budete se lépe orientovat! Návštěvníkům budou ku pomoci informátoři – žáci ZŠ bratří Fričů v Ondřejově.
 • Parkování bude možné v prostoru u hřiště před vstupem do obou částí areálu observatoře (bude označeno), nejezděte prosím za zákazy vjezdu.
 • Observatoř v Ondřejově není vzhledem k potřebě zachování dobrých pozorovacích podmínek v noci osvětlena. Proto žádáme návštěvníky, aby se vybavili na cesty po observatoři baterkami a aby je používali podle pokynů našich průvodců. Sviťte prosím pouze dolů!
 • V pozdějších večerních hodinách užijete možná i teplejší oblečení.
 • K dispozici budeme i za špatného počasí, i když s omezenou nabídkou.
 • Pozorování dalekohledem bude možné pouze za jasného počasí.
 • Strávíte-li na hvězdárně celou dobu programu, bude se vám hodit občerstvení z vašich zásob.
 • Po celou dobu prodej 3 D pohlednic a originálních fotografií objektů na obloze Astrofotografa roku 2007 Ing. Martina Myslivce.
 • Vstup zdarma.
 • Informační materiály k dispozici.

Bližší informace a dotazy: Pavel Suchan – suchan@ig.cas.cz, tel. 267 103 040, 737 322 815, Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., Fričova 298, 251 65 Ondřejov.


Vlašimská astronomická společnost - www.vas.cz

Program Evropské noci vědců 26.9.2008 na hvězdárně ve Vlašimi:

 • 18:00 hod.

  Přednáška Mgr. Jiřího Králíka z katedry fyziky PřF UJEP v Ústí nad Labem: Principy pohybu

  Zdá se, že ohromná různorodost jevů ve vesmíru kolem nás je vysvětlitelná na základě poznání jen několika málo druhů základních pohybů. Zkoumání zákonitostí pohybu je hlavním předmětem studia fyziky a proto také fyzika tvoří základ přírodních věd. V přednášce se zaměříme na vysvětlení toho, jak obecně se fyzika ke studiu pohybu staví a také na to, jaké jsou rozdíly a souvislosti mezi pohybem, který popsal Newton a pohybem, kterému vládne kvantová teorie. Na přednášku bude navazovat diskuze.

 • 20:00 hod.

  Pozorování dalekohledem s odborným výkladem a diskuzí. Pozorování bude probíhat za jasného počasí v kopuli a na vyhlídkové plošině hvězdárny.


Hvězdárna Valašské Meziříčí - www.astrovm.cz

NOC PLNÁ EXPERIMENTŮ:

Program - 26. září 2008:

18:00 – 21:30 hodin
Zajímavé fyzikální experimenty – soubor experimentů a pokusů z optiky a elektromagnetismu. Provede PhDr. Tomáš Mohler se svými asistenty.

20:00 hodin
Pozorování v hlavní kopuli hvězdárny – pozorování planety Jupiter, hvězd, dvojhvězd, hvězdokup a dalších zajímavých objektů. Doplněno odborným výkladem. Obloha pozdního léta – orientace na obloze, představení zajímavých souhvězdí (paralelní program pod širým nebem).

21:00 hodin
Noc pozorovatele – seznámení s prací pozorovatele proměnných hvězd. Se svou prací seznámí návštěvníky Ladislav Šmelcer, dlouholetý úspěšný pozorovatel proměnných hvězd. V průběhu večera možnost shlédnutí výstavy o historii astronomie na Valašsku, která je instalována v rekonstruovaném objektu Ballnerovy hvězdárny z roku 1929. V případě nepříznivého počasí se pozorování oblohy nekoná.


Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy - planetarium.vsb.cz

Poslední pátek v září se Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy v Ostravě připojí k více než 150 městům ve 30 zemích Evropy v rámci akce, která má veřejnosti přiblížit práci vědců a metody vědecké práce. Pro návštěvníky bude v planetáriu od 19. hodiny připravena projekce pořadu Nebezpečná planeta a od 20. hodiny se mohou zúčastnit mimořádného pozorování dalekohledy na hvězdárně. Tam se kromě pohledu na zajímavé objekty noční oblohy dozvědí i informace o způsobech získávání základních astronomických dat a pozorování proměnných hvězd.


Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové - www.astrohk.cz

V pátek 26. září ve 22:00 pozorování noční oblohy (za jasného počasí).


Astronomický klub Pelhřimov, o. s. a Kabinet fyziky, Gymnázium Pelhřimov

Program probíhá 26. září od 17:00 a od 20:00 v budově Gymnázia Pelhřimov.

Odpolední program (17:00 – 19:00)

17:00 Pozorování Slunce – principy pozorování
18:00 Přednáška Kardinální čísla (Mgr. Petr Mazanec)

Celovečerní program (20:00 – 00:00)

20:00 Zahájení večera, význam Evropské noci vědců (Mgr. Jakub Hraníček)
20:15 Přednáška Bioluminiscence (Mgr. Blanka Veverková)
21:15 Přednáška Pohled do vesmíru (Bc. David Sulaiman)
21:55 Pozorování objektů noční oblohy dalekohledy na terase gymnázia (v případě nepříznivého počasí je připraven náhradní program)
22:40 Přednáška Foucaultovo kyvadlo (RNDr. Josef Jírů)
23:20 Přednáška CERN – jaké to tam bylo (Mgr. Petr Mazanec)
23:59 Zakončení Evropské noci vědců 2008

Doprovodný program (20:00 – 00:00)
Fyzikální a chemické experimenty – budou předváděny v průběhu večera ve volných chvílích v laboratoři fyziky.

Budova gymnázia bude otevřena po celý program a je možné přijít či odejít kdykoliv v průběhu odpoledne a večera.

Organizátoři si vyhrazují právo na částečnou změnu programu dle aktuálních podmínek.


Astronomická společnost Most

Planetárium, známé svojí doplňkovou výukou astronomie pro školy, případně odborně zaměřenými programy pro veřejnost, dovede být i zajímavým prostředím pro cestopisné povídání. Jedno takové jsme pro Vás při této příležitosti připravili.

Náš program v pátek 26.9.2008 v Planetáriu Most v Kulturním domě REPRE bude se zaměřením na cestopisné povídání „Antropologie středního východu pod hvězdnou oblohou Jeruzaléma“ (zajímavosti středního východu na obloze i na zemi). Ve druhé části proběhne křest nového komponovaného multimediálního programu „Podzimní obloha“. Program začíná od 18.00 hodin, ve 20.00 hodin opakování.

Na závěr každého programu bude představeno zákulisí přípravy a tvorby programů, hledání astronomických úkazů a objektů pro prezentace ve speciálních programech a na tématických WWW stránkách a ovládání přístroje a podpůrných systémů přístroje planetária.


Astronomická společnost Pardubice - http://asp.wz.cz

Při příležitosti Evropské noci vědců, můžete navštívit i Hvězdárnu barona Artura Krause při DDM Delta v Pardubicích.

Začínáme mimořádně již v 18:00 krátkou procházkou po místech, kde působil baron Artur Kraus. Sraz účastníků je ve zmíněnou hodinu před pardubickým zámkem.

Od 20:00 pokračujeme programem na Hvězdárně:

Za jasného počasí pozorovaní noční oblohy - planety Jupiter, objektů v Mlečné dráze, barevných dvojhvězd, ukázka souhvězdí a mnoho dalšího. Na programu je i několik her pro děti. V případě nepříznivého počasí krátká přednáška o historii astronomie v Pardubicích, prohlídka hvězdárny a promítání filmu "Kometa století". Vstupné je zdarma (dobrovolné).


Východočeská pobočka České astronomické společnosti ve spolupráci s Hvězdárnou v Úpici - www.obsupice.cz

Program Evropské noci vědců bude probíhat jednak v areálu úpické hvězdárny a jednak v ZOO Dvůr Králové.

V areálu Hvězdárny v Úpici budou připraveny astronomické soutěže o ceny jak pro dospělé, tak zejména pro děti. Návštěvníci se budou moci seznámit s vědeckými přístroji určenými pro pozorování vesmíru a Slunce. Formou výstavky a debat se budou moci seznámit s možnostmi popularizace vědy i se způsoby spolupráce vědecké komunity a široké veřejnosti (sběr dat při pozorování průletů jasných meteorů, zemětřesení a ostatních neobvyklých úkazů na obloze).

V případě jasného počasí budou moci návštěvníci využít dalekohledů úpické hvězdárny k pozorování oblohy a k seznámení se s každodenní prací astronomů. Sami si též budou moci vyzkoušet si způsoby pozorování oblohy.

V rámci akce bude uskutečněna přednáška pozvaného vědce, který seznámí návštěvníky s nejnovějšími poznatky svého oboru.

V ZOO Dvůr Králové proběhne v rámci nočních jízd safari ukázka souhvězdí oblohy spolu s pozorováním zajímavých objektů noční oblohy. I zde budou probíhat různé druhy soutěží s astronomickou tématikou o ceny. V případě zatažené oblohy bude připravena přednáška, v níž se návštěvníci seznámí s tím, co by viděli na obloze za jasného počasí.


Hvězdárna a planetárium M. Koperníka v Brně - www.hvezdarna.cz

Noc vědců v Brně s Masarykovou univerzitou aneb Věda není věda

26. 9. 2008 od 18:00 hod.

Hvězdárna a planetárium M. Koperníka v Brně Přírodovědecká fakulta MU (Kotlářská 2)
Fakulta informatiky (Botanická 68a)

Brněnská hvězdárna a přilehlé okolí (18:00 – 24:00 hod.)

Bohatý program pro příjemné strávení volného času uprostřed soutěží, her a kvizů je určen především rodinám s dětmi, žákům a studentům, ale také všem, kteří se chtějí pobavit a něco zajímavého dozvědět.

Program v sále velkého planetária:

18:00 - Zahájení a vyhodnocení interaktivní žákovské soutěže „ŽIRAFA“ (ŽIvot, RAdost, FAntazie)
18:15 - Fyzika kolem nás (výběr z pokusů)
19:00 - Mají sportovci zdravé nohy?
19:30 - Muzika a věda - jak se to rýmuje? (koncert komorní hudby s výkladem)
20:15 - Vystoupení mažoretek Masarykovy univerzity
20:30 - Zápal plic - najdeme viníka? (detektivní pátrání po mikrobech)
21:30 - Módní přehlídka (nejen) laboratorních oděvů
21:45 - Mají sportovci zdravé nohy?
22:15 - Astronomické projekty budoucnosti
23:00 - Vesmír kolem nás (půlnoční pásmo filmů)

Program v předsálí a v přilehlém okolí (v průběhu celé akce):

Soutěže a zajímavé vědomostní kvizy (zadání, průběh, vyhodnocení) * On-line zobrazení (promítnutí) stavu nožní klenby a mechaniky chůze * Měření rovnováhových schopností * Poznávání genetiky * Zábavné a tvůrčí aktivity související s historií a kulturou Španělska * Úžasné divadlo fyziky * Žonglérská show a výuka žonglování * Pozorování hvězdné oblohy * Prohlídka zrekonstruované observatoře MU * Vystoupení studentských kapel * Infostánky

Program v sále malého planetária (začátky 18:30, 19:30, 20:30, 21:30 a 22:30 hod.).

Jak zlepšit kvalitu svého života pomocí metod duševní hygieny? (současný výzkumem a praktické seznámení s relaxačními metodami pro ovlivnění kvality života)


Astronautická sekce České astronomické společnosti - http://kosmonautika.astro.cz

Výstava kosmonautiky, informační materiály o kosmonautice, test a anketa pro dospělé příchozí a vymalovávání obrázků pro děti. V pátek 26.9.2008 od 16 do 19 a od 19:30 do 24:00 na observatoři Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově. Více na www.asu.cas.cz.


Západočeská pobočka České astronomické společnosti - www.astro.zcu.cz/cs

Najdete nás v pátek 26.9.2008 jednak na Hvězdárně v Rokycanech, ale také v prostorách Škodových závodů pod patronací Techmania science center, kde budeme mít společný stánek s Hvězdárnou a planetáriem Plzeň a Katedrou obecné fyziky fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni.

Astronomická programová nabídka „Plzeň"

Přednášková činnost před budovou Techmania science center za 5. branou Škodovky

 • 16:30 - „Astronomická fotografie“ - Josef Jíra, Ing. Libor Šmíd
 • 18:00 - „Vesmír tak, jak ho známe i neznáme“ – PhDr. Jakub Schwarzmeier, Ph.D.
 • 19:30 - „Astronomická kuchařka“- (přednáška s praktickými pokusy) Mgr. Marek Česal, Mgr. Pavel Kratochvíl, Ing. Rostislav Medlín

Ostatní program:

 • Pozorování oblohy různými typy dalekohledů (v případě jasné oblohy)
 • Statická ukázka pozorovací techniky s odborným komentářem
 • Fotografická výstava Astronomie v západních Čechách
 • Astronomické pokusy, soutěže a kvízy
 • Světelné znečištění - model krajiny a tematická výstava
 • Stolní souhvězdí (hmatová, gumičkou, astronavigátor)
 • Astrologie není astronomie

Astronomická programová nabídka „Rokycany"

Přednášková činnost

 • Velký skok za černým Sluncem“- Michal Rottenborn a Karel Halíř

Ostatní program:

 • Začátek v 18:00 hodin na hvězdárně v Rokycanech
 • Za jasného počasí pozorování hvězdné oblohy
 • Prohlídka vystavené techniky s odborným komentářem
 • Prohlídka hvězdárny a výstavních prostor
 • Simulace pozorování zákrytů hvězd tělesy sluneční soustavy

Hvězdárna Františka Pešty Sezimovo Ústí - www.hvezdarna-fp.cz

Noc vědců 2008 v Sezimově Ústí tentokrát cestovatelská.

Pátek 26.9.2008

15 hod - Strkovské meteority - otevření obnovené výstavy věnované pádu strkovských meteoritů v roce 1753 (Vlastislav Feik)
15 hod - Sucho a život - otevření cestopisné výstavy věnované cestě po Maroku a Západní Sahaře (Vlastislav Feik, Petr Bartoš)
16-17 hod - Pozorování Slunce, pozorování pro veřejnost (Vlastislav Feik)
17-24 hod - Hvězdné znalosti - noc plná kvízů pro malé i velké o drobné ceny
18-20 hod - Peru očima astronoma - povídání s besedou o cestě do Peru (Jan Elner)
20-21 hod - Zatmění - povídání s besedou o cestách za zatměními Slunce (Vlastimil Neliba)
22-23 hod - Sucho a život - povídání s besedou o cestě po Maroku a Západní Sahaře (Petr Bartoš)
20-24 hod - Pozorování noční oblohy - pozorování pro veřejnost – večer Venuše a Jupiter, tour Messier (Vlastislav Feik, Zdeněk Soldát, Vlastimil Neliba)

Sobota 27.9.2008

0-6 hod - Pozorování noční oblohy - pozorování pro veřejnost – tour Messier (Vlastislav Feik, Zdeněk Soldát, Vlastimil Neliba)
0-6 hod Hvězdné znalosti - noc plná kvízů pro malé i velké o drobné ceny


Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace - 

Program Evropské noci vědců je tématicky laděn s ohledem na zaměření pořádajících institucí. V našem případě se bude jednat o ukázky naší činnosti. Pokud bude jasná obloha, bude se pozorovat dalekohledy, v opačném případě bude náhradní program.

Otevírací doba: pátek 26. 9. 2008 od 16:00 do 24:00

!!! Pozor bude otevřena pouze hvězdárna na Písečném vrchu !!!

Náš program v případě jasného počasí:
16:00 – 18:00 - pozorování Slunce
18:00 – 20:00 - promítání filmu o sluneční soustavě, diskuse s návštěvníky, možnost prohlídky hvězdárny
20:00 – 24:00 - pozorování noční oblohy

Náš program v případě špatného počasí:
promítání filmu o sluneční soustavě, diskuse s návštěvníky, možnost prohlídky hvězdárny, modelování s glóby (zatmění Slunce i Měsíce, fázování Měsíce, střídání dne a noci a ročních období)

!!! VSTUP ZDARMA !!!


Hvězdárna F. Nušla při DDM v Jindřichově Hradci - http://hvezdarnajh.nuabi.cz/

Pátek - 26. 9. 2008:
V odpoledních hodinách - pozorování Slunce dalekohledy v kopuli, a to od 14.00 do 16.30 hodin (později už brání v pozorování stromy)
Ve večerních hodinách - pozorování noční oblohy, od 20.00 do 03.00 hodin
- projekci prezentací na různá astronomická témata v promítacím sále hvězdárny
- za nepřízně počasí (jako náhradní program) promítáme od 20.00 do 24.00 hodin

Sobota – 27. 9. 2008
Ve večerních hodinách - pozorování noční oblohy, od 20.00 do 24.00 hodin


Hvězdárna Žebrák - www.hvezdarnazebrak.wz.cz/

V pátek 26.09.2008 od 20 hodin
Hvězdárna Žebrák se i letos připojí k Noci vědců a po celou noc bude otevřeno se vstupem ZDARMA. V případě jasného počasí bude probíhat pozorování noční oblohy dalekohledy, pokud bude zataženo, bude možné diskutovat s pracovníky hvězdárny o astronomii, seznamovat se s astronomií a sledovat odborné pořady nebo pracovat s Informačním systémem. Připraven bude i speciální pořad pro Noc vědců a astronomický kvíz.


Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., pracoviště Mikulčice-Valy Společnost pro meziplanetární hmotu, o. s. - http://smph.astro.cz

A+A aneb Archeologie a astronomie
Evropská noc vědců – EUROPEAN RESEARCHERS’ NIGHT
Areál Mikulčice-Valy, 26.-27. 9.2008

Úvod [pátek 26.9.2008 od 20.00 SELČ]: Představení organizátorů a programu „Co vědci dělají a co dělají pro Vás“

Astronomický program:

Obloha před 11 stoletími
a) Obloha jako kalendář
b) Bez dalekohledu a přece dobře
c) Orientace na nebi i na zemi
d) Tma jako řemen

Sluneční soustava – (zase) nové uspořádání
a) Planety
b) Trpasličí planety
c) Malá tělesa Sluneční soustavy

Archeologický program:

Mikulčická archeologická expedice
a) Historie výzkumu
b) Současný stav
c) Výhled do budoucna - UNESCO

Kaple sv. Margity - Kopčany (SR)
a) Historie výzkumu
b) Stojící kostel z období Velké Moravy
c) Společný archeopark

Pro návštěvníky je připravena prohlídka archeologické expozice a v případě jasného počasí rovněž pozorování oblohy astronomickými dalekohledy. Jednotlivá témata budou prezentována venku v party stanu pomocí multimediální projekce.

Připraveny jsou zajímavé materiály a hodnotné ceny pro soutěžící!

Předpokládané zakončení [27.9.2008 v 01.00 SELČ]: Život jako blues – Petr Bublák

Prezentace archeologických výzkumů – odborný garant: PhDr. Lumír Poláček, CSc. - Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., pracoviště Mikulčice-Valy
Prezentace astronomie – odborní garanti: Ing. Jiří Kamrla, Ivo Míček - Společnost pro meziplanetární hmotu


Hvězdárna a planetárium v Českých Budějovicích - www.hvezdarnacb.cz

V pátek 26. září od 19:00 do 23:00 hodin.

Program:

 • 19:00 program v planetáriu
 • 20:00 audiovizuální projekce "Spitzer Space Telescope"
 • 20:30 pozorování objektů noční oblohy
 • od 19:00 nová výstava "VE VÍRU GALAXIÍ"
 • ... a na závěr se můžete těšit i na překvapení

Hvězdárna Josefa Sadila v Sedlčanech - www.mu.sedlcany.cz

Hvězdárna Josefa Sadila v Sedlčanech se připojí k Noci vědců 26.9. a do 24 hod. bude otevřeno. Návštěvníci budou seznámeni s odbornými programy zaměřenými na fotometrii proměnných hvězd a barevnou fotografii objektů noční oblohy a s technickým vybavením hvězdárny. V průběhu vizuálního sledování objektů budou diskutovány otázky týkající se vzniku a vývoje vesmíru, propojení mikrosvěta částicové fyziky s makrosvětem galaxií, temné hmoty a temné energie. Vše bude doprovázeno projekcí vybraných tematických obrázků. Vstup ZDARMA.


Štefánikova hvězdárna - www.observatory.cz

Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy (HaP) se jako významné kulturně-vzdělávací zařízení a největší organizace svého druhu v ČR, připojuje k akci „Noc vědců 2008“ následujícím programem:

 • Otevírací doba bude prodloužena nejméně do 02:00, v případě jasného počasí až do 06:00.
 • 19:00 – ve výstavním sále hvězdárny bude zahájena výstava „Nebezpečí z kosmu“, věnovaná fenoménům, jež by hypoteticky mohly ohrozit život na Zemi.
 • 19:30 – moderovaná diskuse s našimi předními odborníky o vědě a vědcích. Diskuse se zúčastní bývalí absolventi astronomického kurzu HaP, kteří jsou dnes ve svých oborech špičkovými odborníky, uznávanými doma i v zahraničí.
 • 19:30 – exkurse na pracoviště robotnického dalekohledu MARK, a to včetně ukázky jeho funkce a pořizování snímků CCD kamerou. Toto pracoviště je za normálního provozu návštěvníkům nepřístupné. Exkurse budou probíhat v 30-minutových intervalech.
 • 21:00 – ukázka dálkového řízení největšího dalekohledu v ČR na Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově, doplněná živým přenosem s možností diskuse diváků s odborníky.
 • 22:00 – maraton multimediálních pořadů pocházejících z původní tvorby HaP.
 • Za každého počasí se budou konat exkurse do všech kopulí a za vhodných podmínek bude probíhat pozorování noční oblohy.
 • V objektu hvězdárny budou instalována „mobilní pracoviště“ s ukázkami odborné práce, jako je vyhodnocování kreseb sluneční fotosféry, měření okamžiku zákrytu hvězd Měsícem či pořizování a zpracování CCD snímků. Některé činnosti (zakreslování a vyhodnocování kreseb Slunce, měření tzv. „osobní rovnice“ aj.) si budou moci návštěvníci sami vyzkoušet.
 • Před hvězdárnou budou od 19:30 instalovány přednáškové stany, ve kterých bude probíhat program „Astrobusu“, tj. mobilní astronomické observatoře, která celoročně navštěvuje školy v přírodě a dětské tábory. První část programu je určená především dětem a skládá z besedy, kombinované s promítáním obrázků, animací i filmů, a astronomické hry ABUGA. V případě příznivé meteorologické situace bude uskutečněno i pozorování mobilními dalekohledy. Ve 21:30 se bude program Astrobusu opakovat ve verzi pro dospělé.

Kontakty na organizátory Noci Vědců na Štefánikově hvězdárně:

Jakub Rozehnal, vedoucí Štefánikovy hvězdárny, tel.: 604 534 137, rozehnal@observatory.cz
Mgr. Lenka Soumarová, vedoucí programového oddělení, tel.: 603 759 280, soumarova@observatory.cz


Soukromá hvězdárna p. Josefa Muchy ve Spáleném Poříčí ( Republikánská č.p.238 )

Soukromá hvězdárna p. Josefa Muchy vás zve na večerní program od 19.00 hod.

 • přednáška „Sluneční soustava – náš domov“
 • prohlídka astronomické techniky s odborným komentářem
 • v případě jasného počasí ukázky podzimních souhvězdí a pozorování
 • noční oblohy

Všechny zájemce o astronomii zve majitel hvězdárny !


Další informace:O autorovi

Karel Mokrý

Karel Mokrý

Narodil se v roce 1977 v Chrudimi. K astronomii ho přivedl návod na stavbu jednoduchého dalekohledu v časopise ABC, později se věnoval pozorování proměnných hvězd. Od roku 2001 se aktivně podílí na technické správě a tvorbě obsahu astro.cz. V letech 2001 - 2010 byl rovněž členem Výkonného výboru ČAS. V roce 2005 stál u zrodu prestižní české fotografické soutěže ČAM, v níž je rovněž až do současnosti porotcem.

Štítky: Noc vědců


39. vesmírný týden 2023

39. vesmírný týden 2023

Přehled událostí na obloze a v kosmonautice od 25. 9. do 1. 10. 2023. Měsíc bude v úplňku. Večer je nejlépe pozorovatelný Saturn, který později doplňuje také jasný Jupiter. Ráno je kromě nepřehlédnutelné Venuše vidět také poměrně jasný Merkur. Aktivita Slunce je středně vysoká. Sonda OSIRIS-Rex doručila pouzdro se vzorky z planetky Bennu. Falcon 9 společnosti SpaceX zaznamenal 200. opakované použití a tři starty z jedné rampy v rozmezí 8 dnů. Československý kosmonaut Vladimír Remek se dožívá 75 let.

Další informace »

Česká astrofotografie měsíce

Zbytky supernovy v Plachtách

Titul Česká astrofotografie měsíce za srpen 2023 obdržel snímek „Zbytky supernovy v Plachtách“, jehož autorem je Jakub Korbel     Titul Česká astrofotografie měsíce za srpen 2023 obdržel snímek „Zbytky supernovy v Plachtách“, jehož autorem je Jakub Korbel. 9 000

Další informace »

Poslední čtenářská fotografie

Merkur

Další informace »