Úvodní strana  >  Společnost  >  Pořádáme...  >  Noc vědců  >  Noc vědců 2006

Noc vědců 2006

Jak Noc vědců probíhala

V sobotu 23. září v 6:03 středoevropského letního času vstoupí Slunce do znamení Vah a nastane podzimní rovnodennost. Den a noc budou stejně dlouhé. Začne astronomický podzim. Na předvečer podzimní rovnodennosti, 22. září 2006 Evropská komise vyhlásila již druhý ročník Evropské noci vědců.

Na 22. září 2006 vyhlásila Evropská komise Evropskou noc vědců 2006. Koná se tak již podruhé. Česká republika se jí opět účastní, letos bude její podíl výrazně větší. Garantem astronomické části Evropské noci vědců 2006 v České republice je Česká astronomická společnost. Na této stránce vám budeme přinášet stále aktuálnější program po celé České republice. Zatím se se svým připravovaným programem k Evropské noci vědců přihlásily tyto instituce:

Archeologický ústav AV ČR Brno, Společnost pro meziplanetární hmotu a ČAS: A+A aneb Archeologie a astronomie, Areál Mikulčice-Valy

smph.astro.cz/

Úvod [pátek 22.9.2006 ve 20:00 SELČ]: Představení organizátorů a programu

 

Astronomický program Archeologický program
1. Obloha před 11 stoletími
a. Obloha jako kalendář
b. Bez dalekohledu a přece dobře
c. Orientace na nebi
d. Tma jako řemen
1. Mikulčická archeologická expedice
a. Historie výzkumu
b. Současný stav
c. Výhled do budoucna
2. Archeoastronomie – orientace staveb
a. Kamenné kalendáře
b. Směr východ - jak je to doopravdy
c. Co prozrazují stavby a hroby
2. Velkomoravské hradiště Mikulčice
Jak vypadalo velkomoravské město v 9. století n.l.
3. Astronomie na vlastní oči
a. Slunce, Měsíc a planety
b. Komety a meteory
c. Souhvězdí a hvězdy
3. Kaple sv. Margity v Kopčanech (SR) Nový objev stojícího kostela z období Velké Moravy

Návštěvníci si budou moci postupně vybírat témata v programu A+A , přecházet mezi stanovišti a v případě jasného počasí se též mohou zúčastnit pozorování oblohy astronomickými dalekohledy. Jednotlivá témata nebudou trvat déle než 15 minut a budou prezentována venku pomocí multimediální projekce (za špatného počasí ve vnitřních prostorách Archeologického ústavu).

Připraveny jsou zajímavé materiály a hodnotné ceny pro soutěžící!

Zakončení [23.9.2006 v 01:00 SELČ]: Rozloučení s posledním letním dnem roku 2006

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

Astronautická sekce ČAS

kosmonautika.astro.cz

Astronautická sekce České astronomické společnosti připravila na pátek 22. září 2006 od 16 do 24 hodin na observatoři Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově doprovodný program. Návštěvníci si budou moci prohlédnout modely kosmické techniky, seznámit se s aplikacemi kosmického výzkumu používanými v běžném životě, zjistit novinky o aktuálních kosmických misích amerického raketoplánu Atlantis a ruské kosmické lodi Sojuz a prověřit si své znalosti v krátkém testu z kosmonautiky. K vidění bude i malá výstavka fotografií a autogramů nejznámějších kosmonautů světa.

Astronomický ústav Akademie věd ČR, Ondřejov

www.asu.cas.cz

Astronomický ústav AV ČR v rámci Noci vědců připravil následující mimořádnou nabídku pro veřejnost zahrnující prohlídku areálu observatoře, pozorování oblohy dalekohledy a prohlídku specializovaných pracovišť při jejich činnosti.

Program se uskuteční v pátek 22. září 2006 na observatoři v Ondřejově od 16:00 do 24:00.

 • 16:00 - 19:00 (začátky v 16:00, 17:00 a 18:00)
  • prohlídka observatoře (procházka zhruba 2,5 km dlouhá)
  • exkurze do Slunečního oddělení (za jasného počasí pozorování Slunce, jinak ukázky pozorování ze záznamu)
  • otevřeno muzeum V. Šafaříka (historické přístroje a dokumenty, historie základního astronomického výzkumu v ČR, vznik a vývoj ondřejovské hvězdárny a biografie jejího zakladatele J. J. Friče, promítání dokumentárních filmů o observatoři a výsledcích výzkumu)
  • prohlídka dvou historických kopulí původní hvězdárny
 • 19:30 – 24:00 (začátky posledních prohlídek ve 23:00)
  • pozorování oblohy v západní kopuli původní hvězdárny a s pomocí přenosných dalekohledů v prostoru původní hvězdárny, je dokonce možné si do tohoto historického místa přivézt i vlastní dalekohled (po dohodě s organizátory, viz kontakt níže)
  • otevřeno muzeum V. Šafaříka (historické přístroje a dokumenty, historie základního astronomického výzkumu v ČR, vznik a vývoj ondřejovské hvězdárny a biografie jejího zakladatele J. J. Friče, promítání dokumentárních filmů o observatoři a výsledcích výzkumu)
 • exkurze po malých skupinách návštěvníků na specializovaná pracoviště:
  • k největšímu dalekohledu v ČR (přístroj Stelárního oddělení - průměr hlavního zrcadla 2 m, ohnisková vzdálenost 67 m, hmotnost 87 tun), prohlídka a informace o pozorování dalekohledem a zpracování výsledků
  • k automatizovanému dalekohledu skupiny asteroidů o průměru objektivu 65 cm
  • k horizontálnímu dalekohledu HSFA2 (přístroj Slunečního oddělení - průměr zrcadlového objektivu 50 cm, ohnisková vzdálenost 35 metrů), kde se bude provádět večerní měření pomocí jasných hvězd. Záměrem je kontrola a upřesnění optických zobrazovacích vlastností dalekohledu, např. zobrazovací funkce PSF. Návštěvníci na monitorech HSFA2 uvidí, jak se toto měření provádí a co je jeho účelem. K dispozici budou panely se základními informacemi o HSFA2, ukázky jeho slunečních filtrogramů i spekter a přehled výsledků přístroje.
  • k automatizovanému dalekohledu BART skupiny astrofyziky vysokých energií.

Vybranými dalekohledy se bude možné podívat do vzdáleného vesmíru na dvojhvězdy, hvězdokupy, mlhoviny a galaxie. Zajímavý pohled dalekohled poskytne např. na dvojhvězdu Albireo v souhvězdí Labutě či na dvojhvězdu Alcor a Mizar ve Velké medvědici. Bude možné pozorovat kulovou hvězdokupu M 13 v Herkulovi, prstencovou mlhovinu M 57 v Lyře, galaxii M 31 v Andromedě a další.

 • Shromaždiště účastníků exkurze je na tzv. centrální plošině v prostoru původní hvězdárny, v případě deště v muzeu tamtéž. Přijďte ještě před setměním!
 • Parkování bude možné v prostoru u hřiště (bude označeno), nejezděte prosím za zákazy vjezdu.
 • Observatoř v Ondřejově není vzhledem k potřebě zachování dobrých pozorovacích podmínek v noci osvětlena. Proto žádáme návštěvníky, aby se vybavili na cesty po observatoři baterkami a aby je používali podle pokynů našich průvodců.
 • Strávíte-li na hvězdárně celou dobu programu, vezměte si vlastní občerstvení.
 • V pozdějších večerních hodinách užijete možná i teplejší oblečení.
 • K dispozici budeme i za špatného počasí, i když s omezenou nabídkou.
 • Pozorování dalekohledem bude možné pouze za jasného počasí.
 • Vstup zdarma.
 • Informační materiály k dispozici.

Bližší informace a dotazy: Pavel Suchan – suchan@ig.cas.cz, tel. 267 103 040, Astronomický ústav AV ČR, Fričova 298, 251 65 Ondřejov.

Zveme Vás také na Dny otevřených dveří, které se na observatoři Astronomického ústavu AV ČR budou konat 10. – 12. listopadu 2006. Podrobný program bude zveřejněn v průběhu října.

Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy

www.observatory.cz, www.planetarium.cz

Noc z pátku 22. na sobotu 23. září vyhlásila Evropská komise tzv. „Nocí vědců“. Cílem této aktivity je zejména oboustranné přiblížení lidí a vědy a letošním hlavním motivem je představení osobností vědeckého života.

Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy se jako významné kulturně-vzdělávací zařízení, které každým rokem navštíví na 150 000 lidí, k akci připojuje následujícím mimořádným programem, který je rozšířením velmi úspěšného programu minulého ročníku:

Štefánikova hvězdárna:

 • Otevírací doba bude prodloužena až do půlnoci. Návštěvníci si mohou prohlédnout přístrojové vybavení hvězdárny a její stálou expozici. Za jasného počasí nabízíme pozorování noční oblohy: dvojhvězd, hvězdokup, mlhovin a galaxií. Prohlídka i pozorování jsou doprovázeny odborným výkladem.
 • Součástí prohlídky bude i exkurze k robotickému dalekohledu MARK, který je určen k odbornému pozorování a není součástí běžné prohlídky hvězdárny.
 • Součástí prohlídky je i mimořádná expozice „Praha astronomická“ – výstava věnovaná astronomickým pamětihodnostem Prahy, neboť více než tisíciletá historie pražské astronomie zanechala své stopy v mnoha památkách.
 • Speciální program v kinosále:
  • 20:00 Moderovaná diskuse s našimi předními odborníky na témata: život ve vesmíru, vznik a vývoj vesmíru a dobývání vesmíru moderované besedy se zúčastní náš přední fyzik Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., Ing. Marcel Grün a RNDr. Vladimír Kopecký Jr., PhD. Obrazový záznam z diskuse bude přenášen i na velkoplošné obrazovky mimo kinosál.
  • 22:00 Pět planet repríza úspěšné komponované show s živými astronomy – herci
  • 23:00 Prahou astronomickou pořad věnovaný astronomické historii našeho hlavního města
  • 23:30 Do blízkého a vzdáleného vesmíru multimediální pořad v širokoúhlém provedení, shrnující základní poznatky o našem vesmíru

Hvězdárna a planetárium Hradec Králové

www.astrohk.cz

V rámci European Researchers´ Night mimořádné pozorování noční oblohy 22. září 2006 od 22 hodin.

Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy v Ostravě

planetarium.vsb.cz

V pátek 22. září 2006 se na Hvězdárně a planetáriu Johanna Palisy v Ostravě-Krásném Poli koná mimořádné pozorování v rámci celoevropské akce Noc vědců. Akce má za cíl seznámit širokou veřejnost s odbornými astronomickými pozorováními. Akce se bude konat za jasného počasí od 20:00 do 22:00 hod. Vstup volný. Na akci navazuje víkendový seminář pro širokou veřejnost (23. a 24. září 2006) Ostravský astronomický víkend pod názvem "Kouzlo periferie sluneční soustavy".

Více na planetarium.vsb.cz.

Hvězdárna a planetárium v Českých Budějovicích s pobočkou na Kleti

www.hvezcb.cz

Noc vědců v pátek 22. září 2006 od 19 do 23 hodin v budově českobudějovické hvězdárny.

Program

 • 19:00 film "O sluneční soustavě"
 • 19:30 přednáška "Průzkumníci sluneční soustavy
 • 20:30 Pozorování objektů noční oblohy

Jednotné vstupné 20 Kč. Hvězdárna Kleť je z důvodu nutných oprav pro veřejnost uzavřena.

Hvězdárna a planetárium M. Koperníka v Brně

www.hvezdarna.cz

V pátek 22. září od 20.00 do 23.00 se koná pozorování večerní oblohy zdarma, v případě nepříznivého počasí pořad v malém planetáriu pod umělou oblohou.

Hvězdárna barona Artura Krause v Pardubicích

www.astropardubice.cz

V rámci European Researchers´ Night je připraveno seznámení s astronomickou osobou barona A. Krause.

20:00 Zahájení
20:30 Promítání nebo pozorování
24:00 Ukončení programu

Hvězdárna Domu kultury Uherský Brod

www.hvezdarnaub.cz

Hvězdárna se v pátek 22.9. a v sobotu 23.9. zdarma otevře všem zájemcům, pro které je připraven následující program:

Od 16:00 hodin - pozorování Slunce na několik způsobů s odborným výkladem výstavka kronik a fotografií z 45leté historie hvězdárny prohlídka hvězdárny a jejího přístrojového vybavení

Od 19:00 hodin - komponované pásmo přednášek, filmů a pozorování

 • "Hvězdná obloha J.A.Komenského, aneb o vycházení a zapadání přednějších hvězd oblohy osmé"
 • "Prázdninové novinky z astronomie"
 • "Souhvězdí v antických bájích a pověstech"
 • "Vzpomínka na nejvýznamnější české astronomy posledního století"
 • "Co uvidíme na podzimní obloze" - přednáška s navazujícím pozorováním oblohy a názornými ukázkami

Přednášky budou prokládány zajímavými ukázkami astronomických pořadů a filmy s astronomickou tématikou.

Hvězdárna Valašské Meziříčí

www.astrovm.cz

Večer otevřených kopulí na Hvězdárně Valašské Meziříčí, Začátek v 19:00 hodin

Program:

 • pozorování zajímavých objektů večerní oblohy dalekohledem v centrální kopuli hvězdárny, případně pomocí přenosných dalekohledů před budovou
 • exkurze do budovy odborného pracoviště, seznámení s vybavením a pozorovacími programy
 • prohlídka obrazových exponátů a modelů ve vstupní hale a v hlavní kopuli hvězdárny
 • počítačová prezentace s názvem Co se stalo s Plutem aneb Nová Sluneční soustava; krátká přednáška o novinkách ve Sluneční soustavě, která bude průběžně opakována podle zájmu

Vstup zdarma

Hvězdárna Vsetín

www.hvezdarna-vsetin.inext.cz

Přes den, v době od 9 do 16 hodin, se budou na Hvězdárně Vsetín konat exkurze, při kterých se návštěvníci seznámí s vybavením a činností hvězdárny. Budou si také moci prohlédnout meteorologickou stanici Českého hydrometeorologického ústavu umístěnou v areálu. Za příznivého počasí bude probíhat pozorování Slunce.

Od 20:00 pak bude za příznivého počasí následovat pozorování objektů noční oblohy různými typy dalekohledů i pouhým okem. Návštěvníci se budou moci seznámit i s některými pozorovatelskými aktivitami hvězdárny a členů astronomických kroužků (práce s CCD kamerou, pozorování meteorů, astrofotografie).

Vstup na akce uspořádané v rámci Noci vědců je ZDARMA!

Hvězdárna v Úpici

www.obsupice.cz

Noc vědců se uskuteční pod záštitou Východočeské pobočky České astronomické společnosti.

 • 19.00 - prohlídka hvězdárny, meteorologické stanice, slunečního oddělení, pásmo filmů o výzkumech Slunce a vesmíru
 • 20.00 - prohlídka dalekohledů a pozorovací techniky určené ke sledování asteroidů a komet
 • od 21 hodin - pozorování objektů noční oblohy všemi dalekohledy hvězdárny s výkladem; pozorování lze uskutečnit jen za jasného počasí

Více na www.obsupice.cz.

Jihlavská astronomická společnost

www.jiast.cz, Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 57/58 a 55, Jihlava, Brána Matky Boží, Věžní 1, Jihlava, podpora Český Rozhlas Region – Vysočina 87,9 a 90,1 FM Program:

 • Po celý den (tj. od 9:00 do 17:00), budova MVJ 57/58
  • výstavka o astronomii a kosmonautice, výstavka dalekohledů
  • výstavka historických astronomických map a literatury
  • pozorování Slunce astronomickým dalekohledem (na Masarykově náměstí) – pouze za příznivého počasí
  • doplňkové videoprojekce, apod.
  • kreslené vtipy Pavla Kantorka
 • 9:00 – 9:45 Kosmonautika a astronomie 20. a 21. století (pro ZŠ a SŠ), budova MVJ 57/58 Nejzásadnější poznatky a objevy z astronomie a kosmonautiky.
 • 10:00 – 13:00 seminář Psaní odborných textů (pro studenty a učitele SŠ a VŠ; pouze pro předem přihlášené), budova MVJ 55
 • 11:00 – 11:45 Kosmonautika a astronomie 20. a 21. století (pro ZŠ a SŠ), budova MVJ 57/58 Nejzásadnější poznatky a objevy z astronomie a kosmonautiky.
 • 13:00 – 13:45 Kosmonautika a astronomie 20. a 21. století (pro ZŠ a SŠ), budova MVJ 57/58 Nejzásadnější poznatky a objevy z astronomie a kosmonautiky.
 • 15:00 – 15:45 Výzkumy v regionu: prezentace biologických, geologických, archeologických a společensko-vědných výzkumů na Vysočině s ukázkami odborné práce, pomůcek, přístrojů a výstupů vědecko-výzkumné činnosti, budova MVJ 57/58
 • 16:00 – 16:45 Nejnovější objevy v astronomii, budova MVJ 57/58
 • 17:00 – 18:45 přednáška Alternativní versus klasická medicína (prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc.) Alternativní medicínu definujeme jako typ medicíny, založený na jiném paradigmatu (holistickém) než vědecká medicína. Do rámce AM patří metody, jejichž principy odporují vědeckým poznatkům a jejichž účinnost se nepodařilo prokázat standardními vědeckými postupy. Oba typy medicíny se liší v řadě dalších charakteristik, takže představa, že by mohlo dojít k jejich splynutí, je nereálná. Vysvětleny budou jak kořeny vzniku metod alternativní medicíny, tak důvody, proč její obliba ve veřejnosti stále stoupá. Některým pacientům mohou metody AM prostřednictvím placeba přinést úlevu, v jiných případech ale představují značné riziko. Zvláštní oblastí AM v širším slova smyslu jsou metody tzv. tradiční medicíny, které mají racionální jádro a které leží na hranici AM a VM. (převzato z www.sisyfos.cz); vstupné 10 Kč / 20 Kč; budova MVJ 55
 • 19:00 – 19:45 Výzkumy v regionu: prezentace biologických, geologických, archeologických a společensko-vědných výzkumů na Vysočině s ukázkami odborné práce, pomůcek, přístrojů a výstupů vědecko-výzkumné činnosti, budova MVJ 55
 • od 20:00 - Acta rerum naturalium, budova MVJ 55
  • slavnostní představení nového přírodovědného časopisu
  • Mystifikační přednáška o novém živočišném druhu (Pavel Bezděčka)
  • večerní program je doplněn hudební produkcí
 • od 21:30 – Pozorování večerní oblohy, Brána Matky Boží, Věžní 1 Pozorování oblohy pomocí 0,25m dalekohledu; možné pouze za jasného počasí

Lidová hvězdárna v Prostějově

www.hvezdarnapv.cz,

Prostějovská hvězdárna nabízí v pátek 22. 9. i v sobotu 23. 9., vždy ve 20. 30 hodin nejen večerní pozorování dalekohledy, ale také informace o dalekohledech, činnosti hvězdárny i prohlídku vybavení přednáškového sálu.
Vstupné 10 Kč.

Městská hvězdárna ve Slaném

www.volny.cz/hvezdarna

V pátek 22.9. pořádá Městská hvězdárna ve Slaném v rámci Noci vědců mimořádný program. Začátek v 20:00 hodin. Předpokládané ukončení ve 22 hodin, v případě zájmu přítomných může být prodlouženo.

Program:

 • 20:00 hod., audiovizuální pásmo, Do blízkého a vzdáleného vesmíru
 • Prohlídka hvězdárny.
 • Pozorování letní a podzimní hvězdné oblohy, souhvězdí, hvězdokup, mlhovin a galaxií pomocí dalekohledů.
 • Experimentální CCD pozorování, seznámení s odborným pozorovacím programem.

V případě nepříznivého počasí proběhne prohlídka hvězdárny, výklad k přístrojovému vybavení kopule.

Vstupné: dospělí 10,- Kč, děti 5,- Kč.

Nakladatelství Academia

www.academia.cz

Nakladatelství Academia si Vás v rámci akce Noc vědců co nejsrdečněji dovoluje pozvat na netradiční setkání s významnými představiteli vědeckého světa nazvané „Kniha, která mě inspirovala.“ Hosté budou předčítat ze svých oblíbených knih a diskutovat na téma, jak beletrie nebo populárně naučná literatura může inspirovat k serióznímu vědeckému bádání.

Praha

Těšíme se na vás v pátek 22. září 2006 od 19:00 v literární kavárně knihkupectví Academia na Václavském náměstí 34.

Pozvání přijali: doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc., prof. RNDr. Stanislav Komárek, CSc. , prof. PhDr.Jiří Kraus,CSc. a prof. PhDr. Petr Matějů, PhD.

Doc. Petr Hadrava bude mluvit o své nové knize Evropská jižní observatoř a česká astronomie.

Brno

Těšíme se na Vás v pátek 22. září 2006 od 19:00 v literární kavárně knihkupectví Academia, náměstí Svobody 13 v Brně.

Pozvání přijali: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc, doc. PhDr. Zbyněk Vybírak, Ph.D., doc. RNDr. Zdeněk Pokorný, CSc., Ing. Radan Květ, CSc.

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace

www.teplice-city.cz/hap, www.teplice-city.cz/hap/noc2006.htm

Naše organizace se podobně jako minulý rok připojila k akci, která nese označení EVROPSKÁ NOC VĚDCŮ. Tuto akci vyhlásila Evropská komise v předvečer podzimní rovnodennosti a koná se v pátek 22. září 2006. Jedná se o její druhý ročník. A co se bude dít? V noci z 22. 9. na 23. 9. 2006 se otevřou brány nejenom astronomických, ale i jiných vědeckých institucí v celé Evropě. Veřejnost tak bude mít možnost se seznámit s prací lidí zabývajících se různými vědními obory. A to jak na špičkové úrovni, tak i třeba, jako v našem případě, na úrovni popularizace vědy mezi širokou laickou veřejností a školní mládeží.

Otevírací doba: pátek 22. 9. 2006 od 17:00 do 24:00, !!! Pozor bude otevřena pouze hvězdárna na Písečném vrchu !!!

Náš program v případě jasného počasí:

 • 17:00 až západ Slunce (cca 19:00) pozorování Slunce (fotosféra, chromosféra,protuberance)
 • 19:00 až 20:30 beseda a diskuse s návštěvníky, možnost prohlídky hvězdárny
 • 20:30 až 24:00 pozorování noční oblohy

Náš program v případě špatného počasí:

 • beseda a diskuse s návštěvníky
 • možnost prohlídky hvězdárny
 • modelování s glóby (zatmění Slunce i Měsíce, fázování Měsíce, střídání dne a noci a ročních období)
 • promítání filmu o sluneční soustavě

VSTUP ZDARMA

Vlašimská astronomická společnost

www.vas.cz

Vlašimská astronomická společnost si Vás u příležitosti Evropské noci vědců 2006 dovoluje pozvat na popularizační přednášku pro nejširší veřejnost.

Josip Kleczek: Člověk a vesmír - trochu filosofující povídání o vzniku a vývoji vesmíru a o cestách, kterými ho člověk zkoumá.

Pátek 22. září 2006, začátek v 19.00 h., Hvězdárna Vlašim
Doc. RNDr. Josip Kleczek, DrSc., (* 22. února 1923) je významný český astronom a sluneční fyzik. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. V Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově se věnuje především sluneční aktivitě a protuberancím. Jeho pedagogická činnost zahrnuje přednášky na Karlově univerzitě a dalších vysokých školách v zahraničí. Napsal či se podílel na velkém množství astronomických monografií a slovníků, z nichž nejvýznamnějším je vícejazyčný astronomický slovník. Na jeho počest byla pojmenována planetka (2781) Kleczek.
Vstupné dobrovolné.

V případě jasného počasí budeme po přednášce pozorovat noční oblohu dalekohledy v kopuli hvězdárny.
Na shledanou pod hvězdnou oblohou!
Jan Urban, předseda Vlašimské společnosti

Západočeská pobočka ČAS ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem Plzeň a Hvězdárnou Rokycany: Plzeň

www.astro.zcu.cz, hvezdarna.plzen-city.cz, www.hvezdarna.powernet.cz

Západočeská pobočka České astronomické společnosti ve spolupráci s Hvězdárnou a planetárium Plzeň a Hvězdárnou v Rokycanech vás zve v pátek 22. září 2006 od 18 do 23 hodin do podniku ŠKODA (za 1. bránou) v Plzni.

Přednášky:

 • Fyzikální odhad a některé paradoxní jevy - Doc. Dr. Ing. Karel Rauner, PEF ZČU
 • Mars ve 3D - Mgr. Jan Nedoma, PEF ZČU
 • Pierre Auger Observatory - Dr. Jan Řídký, FZÚ AV ČR

Ostatní program:

 • Pozorování oblohy různými typy dalekohledů (v případě jasné oblohy)
 • Statická ukázka pozorovací techniky s odborným komentářem
 • Ukázka činnosti automatické meteorologické stanice speciálně upravené pro sledování průběhu slunečního zatmění
 • Fotografická výstava Astronomie v západních Čechách
 • Prezentace výsledků fotografické soutěže se zaměřením na problematiku světelného znečištění
 • Výstava Zatmění Slunce
 • Astronomické pokusy, soutěže a kvízy

Mediální partneři:
ŠKODA HOLDING a.s.
TECHMANIA

Zlínská astronomická společnost

www.zas.cz

V pátek 22.9. pořádáme na hvězdárně ve Zlíně v rámci Noci vědců mimořádný program. Začátek ve 20.00 hodin. Předpokládané ukončení ve 24 hodin, v případě zájmu přítomných může být prodlouženo.

Program:

 • Prohlídka letní a podzimní hvězdné oblohy, souhvězdí, hvězdokupy, mlhoviny, galaxie.
 • Experimentální CCD pozorování "Pozorujte vesmír očima profesionálů".
 • Prohlídka hvězdárny.

V případě nepříznivého počasí přednáška o novinkách výzkumu vesmíru, Sluneční soustavy.O autorovi

Karel Mokrý

Karel Mokrý

Narodil se v roce 1977 v Chrudimi. K astronomii ho přivedl návod na stavbu jednoduchého dalekohledu v časopise ABC, později se věnoval pozorování proměnných hvězd. Od roku 2001 se aktivně podílí na technické správě a tvorbě obsahu astro.cz. V letech 2001 - 2010 byl rovněž členem Výkonného výboru ČAS. V roce 2005 stál u zrodu prestižní české fotografické soutěže ČAM, v níž je rovněž až do současnosti porotcem.

Štítky: Noc vědců


48. vesmírný týden 2023

48. vesmírný týden 2023

Přehled událostí na obloze a v kosmonautice od 27. 11. do 3. 12. 2023. Měsíc bude v úplňku. Jupiter je večer na jihovýchodě, Saturn nad jihozápadem. Ráno září na východě jasná Venuše. Aktivita Slunce se výrazně zvýšila a opět nastala i slabá polární záře. Kometa 12P se na obloze přibližuje k hvězdě Vega v Lyře. Počet startů Falconů směřuje letos k číslu 100. Startovat bude také Sojuz s nákladní lodí Progress MS-25 k ISS. Před 100 lety se narodil čestný člen České astronomické společnosti Vojtěch Letfus.

Další informace »

Česká astrofotografie měsíce

Tři planetární mlhoviny HFG1, Abell6 a Sh2-200

Titul Česká astrofotografie měsíce za říjen 2023 obdržel snímek „Tři planetární mlhoviny“, jehož autorem je Evžen Brunner     Planetární mlhovina. Již od roku 1875 poněkud matoucí označení. Byť by tento název mohl evokovat třeba protoplanetární disk okolo vznikající hvězdy,

Další informace »

Poslední čtenářská fotografie

Polárna žiara

Polárna žiara

Další informace »