Úvodní strana  >  Společnost  >  Pořádáme...  >  Noc vědců  >  Noc vědců 2010

Noc vědců 2010

Logo Noci vědců
Logo Noci vědců
Logo Europe Direct
Logo Europe Direct
Evropská noc vědců je tu již 6. rokem. A opět s velmi bohatým programem. Česká astronomická společnost připravila program Noci vědců na celkem 24 místech ve 23 městech. Parnerem letošní Noci vědců je Europe Direct, síť informačních center Evropské unie. Další informace naleznete na webové stránce projektu www.noc-vedcu.cz.

Rozcestník po jednotlivých místech:


HVĚZDÁRNA MOST

Hradní 577/2, 43502, Most 9
17:00 – 21:00

Vesmír je tu pro Vás – mimořádné pozorování a zhotovení vlastních fotografií Měsíce. Pořádá: Astronomická společnost Most.

PLANETÁRIUM MOST

Nám. Velké mostecké stávky 4, 43401, Most 1
17:00 – 23:00

Vesmír je tu pro Vás – mimořádný program "Se lvem po Hvězdách", závěrem praktická ukázka možností pozorování s počítačem. Přehled a využití počítačových astronomických programů, praktické zkušenosti, zábavný test.

ZPĚT na rozcestník


HVĚZDÁRNA V ROKYCANECH

Voldušská 721, 337 01, Rokycany
18:00 – 24:00

Vedle „společné“ populární přednášky seznámení veřejnosti s odbornou prací Hvězdárny v Rokycanech formou výstavy včetně multimediálních panelů, které budou využity v rámci programu a PowerPointové prezentace doplněné vysvětlujícím komentářem Hvězdárna bude po celou dobu Noci vědců volně přístupná veřejnosti. V případě jasného počasí bude program doplněn pozorováním oblohy. Více info na: www.hvr.cz.

ZPĚT na rozcestník


HVĚZDÁRNA BARONA ARTURA KRAUSE V PARDUBICÍCH (DDM DELTA),
ASTRONOMICKÁ SPOLEČNOST PARDUBICE

Gorkého 2658, 530 02, Pardubice
19:00 - 24:00

Noc vědců na Hvězdárně v Pardubicích
Hvězdárna barona Artura Krause se i letos zapojí do mezinárodního projektu Noc vědců (Researchers Night), která proběhne již šestým rokem, a to v pátek 24. září od 19 do 24 hodin. Tentokráte ve spolupráci s Infocentrem EU Europe Direct. Akce má přiblížit vědeckou a výzkumnou činnost různých vědních oborů všem zájemcům z řad veřejnosti (a pro všechny věkové skupiny). Letošní program obsahuje cestopisně-astronomickou přednášku, výstavu o jedinečných atmosférických úkazech a mimořádné pozorování noční oblohy až do půlnoci. Vstup na celý program je samozřemě ZDARMA.

Velký sál DDM DELTA Pardubice:

 • 19:00 – 21:00: Přednáška „Svědectví z ráje aneb Cookovy ostrovy 2010„; lektor Petr Horálek bude vyprávět o VII. expedici za úplným zatměním Slunce, tentokráte na exotickou Mangaiu. Zatmění Slunce sice nespatřil, ale i tak zažil neuvěřitelných 14 dní v rajském kraji s nevídaně tmavou noční oblohou. Více se dozvíte na přednášce samotné.

Hvězdárna, mezipatro hvězdárny, učebna pod hvězdárnou:

 • 19:00 – 20:00: Výstava „Rudá zář posopečných soumraků a stříbřitá krása nočních svítících oblak“ s výkladem
 • 20:00 – 24:00: Pozorování noční oblohy (planety Jupiter a Uran, Měsíc a jasné barevné dvojhvězdy); v učerbně pod hvězdárnou promítání audiovizuálních pořadů V průběhu celé akce budete moci navštívit stánek Informačního centra EU Europe Direct, který se podílí na propagaci Noci vědců mezi veřejností a pro tuto příležitost připravuje informační materiály spojené s tématem astronomie v Evropské unii, kvízy pro děti i dospělé, malování pro děti atd

Více info na: www.astropardubice.cz.

ZPĚT na rozcestník


GYMNÁZIUM PELHŘIMOV

Jirsíkova 244, 39301, Pelhřimov
18:00 – 24:00

V programu bude zařazena celá řada fyzikálních experimentů. Dále návštěvníky čeká zajímavá činnost s využitím mikroskopů v rámci stanoviště věnovanému mikrokosmu a jeho srovnání s makrokosmem (pozorování dalekohledy a porovnání s pozorováním mikroskopy). Více info na: www.astroklub.cz.

ZPĚT na rozcestník


HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM JOHANNA PALISY V OSTRAVĚ

Tř. 17. listopadu 15, 708 33, Ostrava-Poruba, Ostrava
od 19:00

 • 19:00 - "Planety očima geologa", přednáška prof. Ing. Petra Martince, CSc.
 • 20:00 - "Průvodce noční oblohou" (co můžete vidět v dalekohledu dnes večer - živě uváděný pořad v planetáriu)
 • Pozorování hvězdné oblohy dalekohledy (za jasného počasí)

Více info na: planetarium.vsb.cz.

ZPĚT na rozcestník


VLAŠIMSKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLEČNOST

B. Martinů 1341, 258 01, Vlašim
od 18:00

Astronomická pozorování dalekohledy doplněná přednáškou, diskuzí i astronomickou soutěží o drobné dárky. Více info na: www.vas.cz.

ZPĚT na rozcestník


HVĚZDÁRNA A RADIOKLUB LÁZEŇSKÉHO MĚSTA KARLOVY VARY

K Letišti 144, 360 01, Karlovy Vary
od 18:00

Návštěvníky čeká přednáška "Exoplanety a jejich objevy amatérskýmu i profesionálními metodami" a dva interaktivní pořady pro veřejnost v premiéře: "Sluneční soustavou na kosmické váze" a "Pojďme se projít ke hvězdám". Více info na: www.astropatrola.cz.

ZPĚT na rozcestník


ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AVČR, BRNO, v.v.i.; MIKULČICE

Detašované pracoviště v Mikulčicích, hradiště Mikulčice-Valy, 696 19, Mikulčice
18:00 - 24:00

„A+A aneb Archeologie a astronomie“
Přivítání účastníků, zahájení ENV 2010
Soutěž pro děti

 • Z dávných dob
 • O zvířatech na obloze

Prezentace, projekce, prohlídky depozitářů a terénu „K problematice velkomoravského hradiště v Mikulčicích, kostela sv. Margity v Kopčanech a archeologického výzkumu Velké Moravy“ (pracovníci Archeologického ústavu AV ČR).

 • Prezentace „400 let dalekohledu – úsvit novověké astronomie“ (SMPH, Ivo Míček)
 • Astronomické pozorování (SMPH, Ing. Jiří Kamrla)

Více info na: smph.astro.cz.

ZPĚT na rozcestník


VÝCHODOČESKÁ POBOČKA ČAS (ÚPICE, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM)

U lipek 160, 542 32, Úpice
Akce bude probíhat jednak v areálu úpické hvězdárny (sídlo VČ pobočky ČAS) a jednak v ZOO Dvůr Králové.
18:00 - 24:00

V areálu hvězdárny budou připraveny astronomické soutěže o ceny jak pro dospělé, tak zejména pro děti. Návštěvníci se budou moci seznámit s vědeckými přístroji určenými pro pozorování vesmíru a Slunce. Formou výstavky a debat se budou moci seznámit s možnostmi popularizace vědy i se způsoby spolupráce vědecké komunity a široké veřejnosti (sběr dat při pozorování průletů jasných, zemětřeseních a ostatních neobvyklých úkazů na obloze). V případě jasného počasí budou moci návštěvníci využít dalekohledů úpické hvězdárny k pozorování oblohy a k seznámení se s každodenní prací astronomů. Sami si též budou moci vyzkoušet si způsoby pozorování oblohy.

V rámci akce bude uskutečněna přednáška pozvaného vědce, který seznámí návštěvníky s nejnovějšími poznatky svého oboru.

V ZOO Dvůr Králové proběhne v rámci nočních jízd safari ukázka souhvězdní oblohy spolu s pozorováním zajímavých objektů noční oblohy. I zde budou probíhat různé druhy soutěží s astronomickou tématikou o ceny. V případě zatažené oblohy bude připravena přednáška, v níž se návštěvníci seznámí s tím, co by viděli na obloze. Připravena bude též výstavka s tematikou amatérského pozorování oblohy. Více info na: cas.kopule.cz.

ZPĚT na rozcestník


HVĚZDÁRNA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, p.o.

Vsetínská 78, 757 01, Valašské Meziříčí
18:00 – 24:00

Akce Noc vědců se uskuteční v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí a dvou hlavních budov.

Program akce:

 • 18:00 – 19:30: Hlavní přednáška EXPERIMENTÁLNÍ INSPIRACE – soubor zajímavých ukázek a experimentů z fyziky
 • 19:30 – 20:30: Jak pozorujeme Slunce - exkurze do budovy odborného pracoviště hvězdárny – ukázky pozorování Slunce
 • 20:30 – 24:00: Pozorování objektů noční oblohy s výkladem, základní orientace na obloze
 • 21:00 – 22:00: Jak měříme hvězdy – exkurze do budovy odborného pracoviště hvězdárny – praktické ukázky fotometrického měření změn jasnosti hvězd

V průběhu celého večera a noci:

 • Výstava Měsíc a člověk
 • Exkurze do historické Ballnerovy hvězdárny
 • Stánek s informacemi střediska Europe Direct – nabídka informačních a propagačních materiálů o Evropské unii a zajímavé soutěže

V průběhu akce bude možnost zakoupit si drobnou astronomickou literaturu, pomůcky, plakáty, pohlednice apod. Více info na: www.astrovm.cz.

ZPĚT na rozcestník


STŘÍBRO

Masarykovo náměstí, Městská radnice, Stříbro
18:00 - 24:00

Západočeská pobočka ČAS se rozhodla využít akce Noc vědců k propagaci vědy i na netradičních místech a proto letošním rokem zahájí tradici Noci vědců pokaždé v jiném městě. Na stříbrském Masarykově náměstí se proto budou moci občané Stříbra i ostatní návštěvníci města seznámit s noční oblohou pomocí dovezených dalekohledů. Díky spolupráci s Městským úřadem Stříbra je zajištěno i vypnutí pouličního osvětlení, takže bude jistě zajímavé porovnání z potemnělého náměstí. Součástí programu bude i několik odborně populárních přednášek, které proběhnou v přednáškové síni na radnici. Ve stanech před radnicí pak budou moci návštěvníci shlédnout pokusy z chemie i z fyziky, které si pro ně připraví studenti gymnázia Stříbro, kteří s pokusy vystoupili i v televizním pořadu PORT. Vedle nich bude možné ochutnat vesmír v souboru pokusů s názvem Astronomická kuchařka od členů ZpČAS a na závěr si budou moci návštěvníci prohlédnout model sluneční soustavy.

Aktivity na náměstí:

 • Pozorování noční oblohy - členové ZpČAS s dalekohledy (Newton 355/1600 mm, Newton 200mm, Somet, refraktor a další)
 • Pokusy z chemie a fyziky s jednoduchými pomůckami - studenti gymnázia Stříbro
 • Astronomická kuchařka – členové ZpČAS
 • Model Sluneční soustavy – členové ZpČAS

Výstavy:

 • Výstava o světelném znečištění
 • Astronomie v západních Čechách
 • Klenoty noční oblohy

Přednášky:

 • "Projekt Apollo – cesta na Měsíc či podvod století?"
  Bc. Ondřej Trnka – odborný pracovník Hvězdárny a planetária Plzeň, člen ZpČAS
 • "Armageddon a Drtivý dopad - fakta mýty realita"
  RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., ZČU Plzeň Fakulta pedagogická Katedra obecné fyziky
 • "To nejlepší z Expo Science Afrique 2010 na Réunionu"
  PhDr. Jitka Soukupová a Mgr. Naďa Zíková
 • "Jarní sopečná aktivita na Islandu- příčiny, průběh a dopady na lidskou společnost"
  Mgr. Vladislav Rapprich, PhD., Česká geologická služba, Praha

Více info na: www.astro.zcu.cz.

ZPĚT na rozcestník


LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ

Kolárovy sady 3348, 796 01, Prostějov
Pátek 24. září od 20:30, Sobota 25. září od 21:30

2x večerní pozorování dalekohledy s exkurzí a výstavou "Strhující snímky vesmíru", v sobotu od 15 hodin pozorování Slunce s exkurzí po zmíněné výstavě. Více info na: www.hvezdarnapv.cz.

ZPĚT na rozcestník


ONDŘEJOV

Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., Fričova 298, 251 65, Ondřejov
16:00 - 24:00

Prohlídka největšího dalekohledu v České republice při jeho činnosti (za jasného počasí pozorování a zpracování výsledků). Přístupná veřejnosti další vybraná pracoviště ústavu, která jindy nejsou k vidění.

Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. v rámci Evropské noci vědců připravil následující mimořádnou nabídku pro veřejnost zahrnující prohlídku areálu observatoře, pozorování oblohy dalekohledy a prohlídku specializovaných pracovišť při jejich činnosti. Zdarma!

Program v pátek 24. září 2010 na observatoři v Ondřejově od 16:00 do 24:00.

 • Otevřeno muzeum V. Šafaříka - historické přístroje a dokumenty, vznik a vývoj ondřejovské hvězdárny, osobnost jejího zakladatele J. J. Friče.

16:00 - 19:00 (začátky v 16:00, 17:00 a 18:00 u historické hvězdárny a muzea)

 • Exkurze do Slunečního oddělení: můžete se podívat na sluneční patrolu, k horizontálnímu dalekohledu HSFA 2 (průměr zrcadlového objektivu 50 cm, ohnisková vzdálenost 35 metrů) a slunečnímu radioteleskopu o průměru 10 metrů. Přístroje budou v provozu a za jasného počasí bude předvedeno reálné pozorování Slunce, jinak ukázky pozorování ze záznamu.
 • Exkurze k největšímu dalekohledu v ČR (přístroj Stelárního oddělení – průměr hlavního zrcadla 2 m, ohnisková vzdálenost 64 m, hmotnost 87 tun), prohlídka a informace o pozorování dalekohledem a zpracování výsledků.
 • Exkurze k automatizovanému dalekohledu o průměru objektivu 65 cm pro pozorování planetek
 • Exkurze k dalekohledu D 50 skupiny astrofyziky vysokých energií.
 • Prohlídka dvou historických kopulí
 • původní hvězdárny, v případě jasného počasí pozorování Slunce v Západní kopuli.

19:30 – 24:00 (začátky posledních prohlídek ve 23:00)
Za jasného počasí pozorování oblohy v Západní kopuli původní hvězdárny a s pomocí přenosných dalekohledů v prostoru původní hvězdárny.

Od 21:00 za jasného počasí výjimečné pozorování Měsíce a planety Jupiter slunečním spektrografem HSFA 2. Toto pozorovací stanoviště je na samém okraji observatoře, pro jeho nalezení ve tmě použijte plánek observatoře, který obdržíte na místě.

Exkurze po malých skupinách návštěvníků na specializovaná pracoviště:

 • k největšímu dalekohledu v ČR (přístroj Stelárního oddělení – průměr hlavního zrcadla 2 m, ohnisková vzdálenost 67 m, hmotnost 87 tun), prohlídka a informace o pozorování dalekohledem a zpracování výsledků
 • k dalekohledu skupiny asteroidů o průměru objektivu 65 cm
 • k dalekohledu D50 skupiny astrofyziky vysokých energií

Více info na: www.asu.cas.cz, www.asu.cas.cz/akce.

ZPĚT na rozcestník


HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HRADEC KRÁLOVÉ

Zámeček 456, 500 08, Hradec Králové
19:00 - 24:00

Astrofyzikální hokusy - pokusy, při jasné obloze navazuje pozorování noční oblohy Výběr ze seznamu pokusů: var vody při pokojové teplotě (částečná simulace podmínek na Marsu), měření zaprášení atmosféry planety pomocí laserového paprsku, porovnání rychlosti pohybu planetky, JAS39 Gripen a vozů formule 1, jak funguje spektrální analýza, kosmická váha, Foucaultovo kyvadlo, ... Více info na: www.astrohk.cz.

ZPĚT na rozcestník


HVĚZDÁRNA FRANTIŠKA PEŠTY SEZIMOVO ÚSTÍ

Ke hvězdárně 667, 391 02, Sezimovo Ústí
od 18:00

Kvízy řešíme s vědci
hlavolamy a další svědci
myšlenek a myšlení
zkoušíme i koulení...

Pro návštěvníky bude připraveno řešení spousty kvízů, hlavolamů, úloh a pro děti pak koulení planet, kosmické omalovánky, výtvarný koutek a spousta dalších aktivit. Více info na: www.hvezdarna-fp.cz.

ZPĚT na rozcestník


HVĚZDÁRNA ŽEBRÁK

Pivovarská ul., 267 53, Žebrák
18:00 - 24:00

Hvězdárna Žebrák připravila prohlídky hvězdárny spojené s pozorováním dalekohledy, informace o dopadových místech meteoritu Žebrák - Praskolesy, miniPlanetárium, přednášky Hvězdné nebe pod mikroskopem a Nové tisíciletí a všechno jinak - pokrok vědy ve všech oborech za posledních 40 let, astronomickou soutěž a anketu. Dozvíte se i informace o stavbě dalekohledu, informace z EU, získáte speciální letáky hvězdárny k Noci vědců, zahrajete si interaktivní hru s modelem sluneční soustavy v areálu hvězdárny, zažijete vědecké pokusy s optikou, a prezentovat budeme i evropskou hymnu v hudební produkci Josefa Vágnera - Song Of Joy – jako dárek návštěvníkům. Novinkou bude pozorování nově upraveným dalekohledem s fototechnologiemi poskytnutými k dalekohledu pouze pro tuto noc. Dále budou na místě zapůjčeny další speciální astronomické přístroje.

Vstup na tuto akci je ZDARMA, akce probíhá za každého počasí do pravé půlnoci. Více info na: www.hvezdarnazebrak.wz.cz.

ZPĚT na rozcestník


JIHLAVA

Pořadatelé:
Jihlavská astronomická společnost, Rohozná u Jihlavy 33, 588 44
Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55, Jihlava 586 01

 

 • Masarykovo náměstí Jihlava, před budovou Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 57/58, Jihlava
 • Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55, Jihlava
 • Brána Matky Boží, Věžní 1, Jihlava

9:00 - 24:00

 

Program:

9:00 – 17:00: Astronomický stan: Stan Jihlavské astronomické společnosti na Masarykově náměstí v Jihlavě (před budovou Muzea Vysočiny Jihlava): za příznivého počasí pozorování Slunce, v opačném případě pozorování okolí, rozdávání letáků, ukázka astronomických dalekohledů.

 •  
 • 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 a 13:00: Fyzika na vlastní oči a Věda v muzeu (pro 2. stupeň základních škol):
  • Bádání: poznávání a ohledávání stop, hádej, co to je? rýžování zlata, určování míst podle historických fotografií, převod historického textu do současného jazyka, konzervování nálezů kovových předmětů, rekonstrukce nálezů keramických nádob, kreslená dokumentace archeologických nálezů, studie textilních struktur pod mikroskopem a další…(nutno se objednat v Muzeu Vysočiny Jihlava)
  • Co vám ve fyzice neukázali: laserová kouzla, co je vakuum? difúze – jak dostat víno z jedné sklenice do druhé plné vody a obráceně za použití platební karty? tajemství mikrovlnné trouby, Indiana Jones aneb je fyzikálně možné zhoupnout se na biči obtočeném kolem větve? aerodynamika – fyzikální paradox pomocí kterého létají letadla a mnoho dalších fyzikálních experimentů…
 • 14:00 – 17:00: Co vám ve fyzice neukázali (pro veřejnost): Blok prezentací jednoduchých fyzikálních experimentů realizovaných přímo ve stanu Jihlavské astronomické společnosti na Masarykově náměstí v Jihlavě + prezentace posterů odhalujících vědeckou práci muzea.
 • 17:00 – 18:00: Věda v muzeu: Prezentace vědecké práce muzea Vysočiny Jihlava formou krátkých přednášek a diskuse. (budova Muzea Vysočiny Jihlava)
 • 18:00: Hlavní přednáška: Mgr. Pavel Gabzdyl (zástupcě ředitele Hvězdárny a planetária M. Koperníka v Brně) - "Co bychom měli vědět o Měsíci?". Předáška se koná v Muzeu Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55, Jihlava.
 • 20:00: Jihlavská astronomie: Ukázka astronomické techniky na astronomické pozorovatelně na Bráně Matky Boží v Jihlavě.
 • 20:30: Astronomické pozorování: Pozorování večerní oblohy na bráně Matky Boží v Jihlavě pomocí astronomických dalekohledů. V případě nepřízně počasí náhradní program s projekcí.

Více info na: www.jiast.cz. Kontakt: Miloš Podařil, podaril@jiast.cz, tel.: +420 728 880 930.

ZPĚT na rozcestník


HVĚZDÁRNA JOSEFA SADILA V SEDLČANECH

Hvězdárna se nachází na Cihelném vrchu, přibližně 1 km západně od centra města.
18:00 - 24:00

Vizuální pozorování kulových hvězdokup, planetárních mlhovin a galaxií při současném pořizování snímků těchto objektů CCD kamerou. Praktická ukázka možností amatérské astronomie při sledování proměnných hvězd a exoplanet. Předvedení výsledků práce astronomů amatérů na sedlčanské hvězdárně. V průběhu sledování objektů diskuse na nejrůznější témata astronomie a fyziky. Vstupné: ZDARMA. Více info na: www.kdjs-sedlcany.cz/hvezdarna/index.htm.

ZPĚT na rozcestník


HVĚZDÁRNA F. NUŠLA při DDM v J. HRADCI

Dům dětí a mládeže, Růžová 10/II, 377 01, Jindřichův Hradec
V pátek 24. září 18:00 - 27:00 a 19 - 2:00; v sobotu 25. září 19:00 - 23:00

V odpoledních hodinách nabídneme pozorování Slunce a večer pozorování noční oblohy. Za nepřízně počasí je otevřeno v pátek pouze do půlnoci, v sobotu do 22.00 hodin a místo pozorování je připravena projekce na různá astronomická témata s ústním komentářem a prohlídka astronomických přístrojů a optiky. Vstupné: VOLNÉ. Více info na: www.hvezdarnajh.cz.

ZPĚT na rozcestník


HVĚZDÁRNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zátkovo nabřeží 4, 370 01, České Budějovice
19:00 - 22:00

Program:

 • 19:00: Astronomie vážně i nevážně (pásmo filmů)
 • 19:30: Cesta zvěrokruhem (pořad v planetáriu)
 • 20:30: Souhvězdí vážně i nevážne (pásmo filmů)
 • Výstavy "ESO giga galaxy zoom" a "Hubble mystic mountain"

V případě jasného počasí po hlavním programu pozorování objektů večerní oblohy dalekohledem hvězdárny. Vstup volný. Více info na: www.hvezdarnaCB.cz.

ZPĚT na rozcestník


SEVEROČESKÁ HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM V TEPLICÍCH, p. o.

Písečný vrch 2517, 415 01, Teplice
16:00 - 24:00

Naše organizace se již pošesté připojuje k akci, která nese označení EVROPSKÁ NOC VĚDCŮ. Tato akce se pořádá z iniciativy Evropské komise jako „Researchers in Europe“ od roku 2005. Již tradičně je vyhlášena na poslední zářijový pátek, tedy na 24. září 2010. Program Evropské noci vědců je tématicky laděn s ohledem na zaměření pořádajících institucí. V letošním roce proběhnou v rámci Evropské noci vědců na naší hvězdárně také Ozvěny AniFestu, které přinesou to nejlepší z animované filmové tvorby od nás i ze světa. Otevřena bude pouze hvězdárna na Písečném vrchu.

Program v případě jasného počasí:

 • 16:00 - 18:00: Pozorování Slunce
 • 18:00 - 19:30: Ozvěny AniFestu – Animovaný film... a sci–fi
 • 19:30 - 20:30: Ozvěny AniFestu – Městem hopem kybersvětem
 • 20:30 - 24:00: Pozorování noční oblohy (Měsíc, Jupiter, dvojhvězdy, ...)

Souběžně s pozorováním noční oblohy poběží pásma filmů v rámci Ozvěn AniFestu.

 • 20:30 - 21:30: Ozvěny AniFestu – Viva la natura
 • 21:30 - 23:00: Ozvěny AniFestu – Animovaný film... a strach

Program v případě špatného počasí:

 • 16:00 - 18:00: Promítání filmu o Sluneční soustavě, diskuse s návštěvníky, možnost prohlídky hvězdárny, modelování s glóby (zatmění Slunce i Měsíce, fázování Měsíce, střídání dne a noci a ročních období)
 • 18:00 - 19:30: Ozvěny AniFestu – Animovaný film... a sci–fi
 • 19:30 - 20:30: Ozvěny AniFestu – Městem hopem kybersvětem
 • 20:30 - 21:30: Ozvěny AniFestu – Viva la natura
 • 21:30 - 23:00: Ozvěny AniFestu – Animovaný film... a strach

VSTUP ZDARMA. Více info na: www.hapteplice.cz/noc2010.htm nebo na www.anifest.cz.

ZPĚT na rozcestník


SOUKROMÁ HVĚZDÁRNA P. JOSEFA MUCHY VE SPÁLENÉM POŘÍČÍ U PLZNĚ

Republikánská č.p.238, 335 61, Spálené Poříčí u Plzně
19:00 - 24:00

Program:

 • Přednáška "Měsíc - náš životodárce"
 • Prohlídka exponátů a astronomické techniky s odborným komentářem
 • V případě jasného počasí ukázky podzimních souhvězdí a pozorování planety Jupiter s výkladem - pokud Měsíc v úplňku dovolí

ZPĚT na rozcestník


MASARYKOVA UNIVERZITA A VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

* Přírodovědecká fakulta MU (Kotlářská 2)
* Fakulta informatiky MU (Botanická 68a)
* Fakulta chemická VUT (Purkyňova 118)
18:00 - 24:00

Brněnské univerzity lákají na velice rozsáhlý, bohatý a zajímavý program hned na 3 místech. Součástí bude také pozorování noční oblohy dalekohledy ve venkovním areálu PřF MU (Kotlářská 2) a určování nebeských objektů. Více informací naleznete na http://www.noc-vedcu.cz/ nebo na oficiálním informačním letáku ZDE (PDF; 2.06 MB).

ZPĚT na rozcestník


HVĚZDÁRNA ZLÍN

Lesní čtvrť III / 5443, 760 01 Zlín
20:00 - 24:00

Pro návštěvníky připravujeme kromě pozorování oblohy ukázky z odborné astronomické práce, digitální fotografie vesmírných objektů, ukázky fyzikálních experimentů z oblasti optiky, krátké výukové programy i několik zajímavých překvapení.

ZPĚT na rozcestníkO autorovi

Karel Mokrý

Karel Mokrý

Narodil se v roce 1977 v Chrudimi. K astronomii ho přivedl návod na stavbu jednoduchého dalekohledu v časopise ABC, později se věnoval pozorování proměnných hvězd. Od roku 2001 se aktivně podílí na technické správě a tvorbě obsahu astro.cz. V letech 2001 - 2010 byl rovněž členem Výkonného výboru ČAS. V roce 2005 stál u zrodu prestižní české fotografické soutěže ČAM, v níž je rovněž až do současnosti porotcem.

Štítky: Noc vědců


16. vesmírný týden 2024

16. vesmírný týden 2024

Přehled událostí na obloze a v kosmonautice od 15. 4. do 21. 4. 2024. Měsíc bude v první čtvrti. Rozloučili jsme se s kometou 12P/Pons-Brooks. Z Ameriky dorazily zprávy i fotografie o úspěšném pozorování úplného zatmění Slunce i dvou komet během tohoto úkazu. Aktivita Slunce se konečně opět zvýšila. Proběhl také poslední start velké rakety Delta IV Heavy. SpaceX si připsala rekord v podobě dvacátého přistání prvního stupně Falconu 9. Před deseti roky ukončila dopadem na Měsíc svou misi sonda LADEE zkoumající prach v těsné blízkosti nad povrchem Měsíce.

Další informace »

Česká astrofotografie měsíce

ic2087

Titul Česká astrofotografie měsíce za březen 2024 obdržel snímek „IC 2087“, jehož autorem je Zdeněk Vojč     Souhvězdí Býka je plné zajímavých astronomických objektů. Tedy fakticky ne toto souhvězdí, ale oblast vesmíru, kterou nám na naší obloze souhvězdí Býka vymezuje. Najdeme

Další informace »

Poslední čtenářská fotografie

!

Další informace »