Úvodní  >  Štítky  >  Štítek M82

Štítek: M82

APOD Doutníková galaxie z Hubbla a Webba

V této galaxii se stalo něco zvláštního, ale co? Galaxie známá jako Doutníková galaxie a katalogově označená jako M82 ze svého středu vyvrhuje červeně zářící plyn a prach. Přestože tuto hvězdnou galaxii jistě rozvířil nedávný průlet poblíž její sousední, velké spirální galaxie M81, nevysvětluje to...

APOD M82: Galaxie se supergalaktickým větrem

Proč se z Doutníkové galaxie valí červený kouř? M82, jak se tato galaxie plná vznikajících hvězd také nazývá, se zamíchala nedávným blízkým průchodem velké spirální galaxie M81. To však plně nevysvětluje zdroj červeně zářícího vně expandujícího plynu a prachu. Existují důkazy, že je tento plyn a...

APOD Galaktické války: M81 a M82

Dvě dominantní galaxie poblíž středu jsou od nás 12 milionů světelných roků daleko v severním souhvězdí Velké medvědice. Vpravo je s velkými spirálními rameny a jasně žlutým jádrem spirální galaxie M81. M81 je také známá jako Bodeho galaxie a měří asi 100 000 světelných roků. Vlevo je doutníkovitá...

APOD M82: Galaxie s překotnou tvorbou hvězd a se supervětrem

M82 je galaxie s překotným vznikáním hvězd se supervětrem. Postupné exploze supernov a silný vítr z masivních hvězd totiž způsobují, že překotná tvorba hvězd v M82 pohání ohromný odliv hmoty. Na ostrém teleskopickém snímku jsou zřetelné důkazy o supervětru z centrálních oblastí galaxie. Složený...

APOD Kometa PanSTARRs s galaxiemi

V noci z 22. na 23. května sdílela kometa PanSTARRs C/2017 T2 toto nádherné teleskopické pole s galaxiemi M81 a M82. Kometa byla při pohledu z planety Země vidět ve Velkém vozu ve vzdálenosti asi 14 světelných minut, zatímco obě galaxie jsou daleko asi 12 miliónů světelných let. Kometa PanSTARRs je...

APOD Kometa ATLAS a impozantní galaxie

Kometu ATLAS C/2019 Y4 objevil systém ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) financovaný NASA a byl to poslední objev komety hlášený v roce 2019. Kometa je na teleskopickém pohledu pořízeném dálkově ovládanou observatoří v Novém Mexiku 18. března vidět vpravo nahoře, má pěknou zelenou...

APOD M82: Galaxie se supergalaktickým větrem

Proč z Doutníkové galaxie vlaje červený kouř? M82, jak je tato galaxie se vznikajícími hvězdami také známá, byla promíchaná nedávným průchodem blízké velké spirální galaxie M81. To ovšem zcela nevysvětluje zdroj červeně zářícího, vně se rozpínajícího plynu a prachu. Důkazy ...

APOD M82: Galaxie se supergalaktickým větrem

Co rozžíná galaxii Doutník? M82, jak je tato nepravidelná galaxie také známá, byla nedávným průchodem kolem velké spirální galaxie M81 pořádně promíchána. To ale zcela nevysvětluje zdroj červeně zářícího, ven expandujícího plynu. Existují důkazy, že tento plyn je ven vyháněn...

APOD Válka galaxií: M81 versus M82

V levém dolním rohu je modrými spirálními rameny obklopená spirální galaxie M81. V pravém horním rohu je nepravidelná galaxie M82 označená červeným plynem a mračny prachu. Tento skvělý pohled ukazuje dvě mamutí galaxie zaklesnuté v gravitačním zápasu, který už probíhá miliardy...

Marcel BělíkMultimédia

Článek ČAM duben 2015: IFN v okolí M81 a M82

Galaxie M 81 a M 82 ve Velkém voze zná asi každý astronom. Mnohokrát jsme je jako své první pokusy, hned po trochu větší galaxii v Andromedě, hledali nepřekonatelnými „binary“ na louce za hvězdárnou či za lesem. Co však zůstalo našim pohledům skryto, byly rozsáhlé komplexy slabých reflexních...

APOD Žádné rentgenové záření z SN 2014J

Dalekohledy observatoří na celém světě byly v lednu nedočkavě využívány, aby sledovaly vzestup jasné supernovy SN 2014J v blízké galaxii M82. Přesto se možná ta nejdůležitější pozorování uskutečnila z oběžné dráhy, kde rentgenová observatoř Chandra nic neviděla. Exploze SN2014J byla...

APOD Jasná supernova v M82

Astronomové ve skutečnosti nenacházejí supernovy sledováním šipek. Ale na tomto snímku z 23. ledna šipka míří k nové, vzrušující supernově, která je nyní katalogizována jako SN 2014J a nachází se v blízké jasné galaxii M82. M82 je také známa jako Doutníková galaxie, na pozemské obloze...

APOD M81 versus M82

My zde v galaxii Mléčná dráha máme astronomická přední sedadla, abychom se mohli dívat, jak ve vzdálenosti 12 miliónů světelných let spolu zápasí M81 a M82. Obě jasné galaxie jsou sevřené v gravitačním zápasu už několik miliard let a zde jsou zachyceny na hloubkovém teleskopickém...

APOD M82: Galaxie s překotnou tvorbou hvězd a supervětrem

M82 se také pro svůj protáhlý vzhled nazývá galaxie Doutník a dochází v ní k překotné tvorbě hvězd se supervětrem. Překotná tvorba hvězd v M82 díky postupným výbuchům supernov a silným větrům z hmotných hvězd utváří nesmírný odtok hmoty. Na tomto ostrém teleskopickém snímku je jasný důkaz...

Marcel BělíkMultimédia

Článek ČAM Duben 2013: M82

ČAM 2013.04: M82Autor: Robert Novotný Titul Česká astrofotografie měsíce za duben 2013 obdržel snímek „M82“, jehož autorem je Robert Novotný z Bratislavy. Fotografie galaxie M82, zvané pro svůj tvar též „doutníková“, se stala vítězným snímkem dubnového kola soutěže Česká astrofotografie...

APOD M82: Galaxie se supergalaktickým větrem

Co rozžíná galaxii Doutník? M82, jak se tato nepravidelná galaxie též známa, byla při nedávném průchodu kolem velké spirální galaxie M81 dobře promíchána. To ovšem plně nevysvětluje zdroj červeně zářícího, vně expandujícího plynu. Nedávné zjištění naznačují, že tento plyn ven...

APOD Skupina galaxií M81 přes Kolektivně ozářenou mlhovinu

Tento hloubkový snímek Skupiny galaxií M81 zdobí velké galaxie a slabé mlhoviny. Na této širokoúhlé 12-ti hodinové expozici je především vidět spirální galaxie M81 jako největší na obrázku. M81 gravitačně interaguje s galaxií M82 pod ní, což je velká galaxie s neobvyklým halo vláken...

APOD M82: Galaxie s překotnou tvorbou hvězd a supervětrem

Galaxie M82, která se pro svůj podlouhlý vizuální vzhled také nazývá Doutníková galaxie, se vyznačuje překotnou tvorbou hvězd se supervětrem. Prostřednictvím následných výbuchů supernov a silných větrů z hmotných hvězd pak překotná tvorba hvězd v M82 způsobuje nesmírný tok materiálu ven....

APOD M82: Galaxie se supergalaktickým větrem

Co rozsvěcuje Cigaretovou galaxii? M82, jak je také tato nepravidelná galaxie známa, nedávno zamíchal průchod blízké velké spirální galaxie M81. To ale plně nevysvětluje zdroj červeně zářícího, vně expandujícího plynu. Nedávné důkazy ukazují, že tento plyn je hnán kombinací...

APOD Válka galaxií: M81 versus M82

Vpravo, zavinutá v modrých spirálních ramenech, je spirální galaxie M81. Vlevo, označkovaná červeným plynem a prachovými mračny, je nepravidelná galaxie M82. Na tomto nádherném pohledu jsou tyto dvě mamutí galaxie vidět zaklesnuté už miliardu let v gravitační bitvě. Gravitace každé...

APOD Válka galaxií: M81 versus M82

Vlevo, obklopena modrými spirálními rameny je spirální galaxie M81. Vpravo, označkovaná červenými mračny plynu a prachu je nepravidelná galaxie M82. Tento nádherný pohled ukazuje tyto obě mamutí galaxie zaklesnuté v gravitačním zápasu, který trvá už miliardy let. Gravitace z každé galaxie...

APOD Asteroid a galaxie

Koncem minulého března se kolem Země planety Země mihla planetka 2006 VV2 třídy Apollo a přiblížila se na 3,4 miliónů kilometrů, neboli asi na 8,8 násobek vzdálenosti Země-Měsíc. Vzhledem k blízkosti její dráhy k Zemi a jejímu odhadovanému průměru přes 1 kilometr je 2006 VV2...

APOD M82: Galaxie se supergalaktickým větrem

What's lighting up the Cigar Galaxy? M82, as this irregular galaxy is also known, was stirred up by a recent pass near large spiral galaxy M81. This doesn't fully explain the source of the red-glowing outwardly expanding gas, however. Recent evidence indicates that this gas...

APOD Válka galaxií: M81 versus M82

Na tomto nádherném pohledu se vlevo nachází modrými spirálami obklopená galaxie M81. Vpravo je M82, která se vyznačuje masivními mračny plynu a prachu. Tyto dvě mamutí galaxie jsou poslední miliardu let zaklesnuty v gravitačním souboji. Gravitace každé z galaxií výrazně ovlivňuje tu druhou...

APOD Kouř z galaxie Cigareta

Populární jméno dobře známé galaxie M82 plné planoucích hvězd, která je velice jasná infračerveném světle, velice dobře vystihuje její sugestivní tvar na viditelných vlnových délkách - galaxie Cigareta. Fantastický vzhled M82 na tomto snímku ze Spitzerova kosmického dalekohledu ironicky...

APOD M81 a M82: Celé zorné pole GALEXu

Na tomto pohledu přes celé zorné pole z observatoře GALEX na oběžné dráze září pár úchvatných galaxií M81 a M82. GALEX (Galaxy Evolution Explorer) pozoruje vesmír v ultrafialovém světle a sleduje tak vznik hvězd a vývoj galaxií ve Vesmíru. Dole je vznešená spirální galaxie M81, která...

APOD Supergalaktický vítr ze "starburst" galaxie M82

V galaxii M82 se hvězdy tvoří rychlým tempem - ve srovnání s Mléčnou dráhou se tam rodí (a umírá) desetkrát více hmotných hvězd. Větry z hmotných hvězd a z výbuchů supernov vytvořily plápolající mračno rozpínajících se trosek z této pozoruhodné "starburst" galaxy. Vědecky barevně...

APOD M82 po srážce

Kdy se asi zažehla galaxie Doutník? Důkazy naznačují jak se M82, tedy galaxie Doutník, stala tak jasná a pekuliární: kolidovala se sousední galaxií M81. Astronomové se stali detektivy a samozřejmě se pokusili zjistit, kdy nastala tato kolize. Průzkum tohoto a dalších snímků z Hubble Space...

APOD Středně hmotná černá díra v M82

Černé díry jsou asi nejbizardnějšími stvořeními moderní astronomické zoologické zahrady. Po letech hledání černých děr buď jako hvězdných objektů v binárních hvězdných soustavách nebo enormně hmotných černých děr ve středech galaxií, mají nyní astronomové silné důkazy pro jiná exotická...

APOD Intenzivní tvorba hvězd v rentgenovém pohledu

V rychlém tempu dochází k tvorbě hvězd v galaxii M82 -- galaxii s asi 10x vyšší rychlostí vzniku (a zániku) hmotných hvězd ve srovnání s naší Mléčnou dráhou. Hvězdné větry masívních hvězd a zášlehy z explozí supernov vytvořily rozpínající se oblak milión stupňů horkého plynu na snímku této nápadné...

APOD Supervítr z galaxie Cigareta

Co zapaluje galaxii Cigaretu? M82 stejně jako tato nepravidelná galaxie jsou známy tím, že s nimi zamíchal nedávný průchod kolem velké spirální galaxie M81. To ovšem plně nevysvětluje původ červeně zářícího, ven vyvrženého plynu. Nedávný důkaz naznačuje, že tento plyn je vyháněn...

APOD Galaktické války: M81 Versus M82

V levém rohu s červeným jádrem obklopeným modrými spirálními rameny je M81. V pravém rohu kde se třpytí jasné hvězdy a tmavé prachové pásy je M82. Tyto dvě mamutí galaxie byly zaklesnuté v gravitačním zápasu v minulých miliardách let. Gravitace každé galaxie dramaticky ovlivňuje tu druhou...

APOD Nepravidelná galaxie Sextans A

Někdy se zdá jakoby jen velké spirální galaxie získávaly veškerou slávu. Jsou nově stvořené, jasné, podél krásné modré hvězdokupy, symetrická spirální ramena zajišťují pozornost. Ale malé nepravidelné galaxie také tvoří hvězdy jako je tvoří tato rozkošná galaxie tvaru upadlé žvýkačky Sextans...

APOD Horký plyn v kupě galaxií Hydra A

Kupa galaxií Hydra A je opravdu velká. Ve skutečnosti jsou takové kupy galaxií největšími gravitačně vázanými objekty ve vesmíru. Jednotlivé galaxie jsou ovšem příliš chladné jak je patrné z tohoto rentgenového snímku z observatoře Chandra ve falešných barvách, jež zobrazuje pouze plyn o teplotě...

APOD Zbytek supernovy v M82

Tento rádiový snímek oblaku expandujících hvězdných zbytků je produktem vůbec kdy největšího radioastronomického experimentu. Kombinací výstupu z 20 radioteleskopů rozesetých kolem zeměkoule astronomové vytvořili tento úžasně podrobný snímek zbytku supernovy, jež má napříč přes 1.5 světelného roku...

APOD Doutníková galaxie z Hubbla a Webba

V této galaxii se stalo něco zvláštního, ale co? Galaxie známá jako Doutníková galaxie a katalogově označená jako M82 ze svého středu vyvrhuje červeně zářící plyn a prach. Přestože tuto hvězdnou galaxii jistě rozvířil nedávný průlet poblíž její sousední, velké spirální galaxie M81, nevysvětluje to...

APOD M82: Galaxie se supergalaktickým větrem

Proč se z Doutníkové galaxie valí červený kouř? M82, jak se tato galaxie plná vznikajících hvězd také nazývá, se zamíchala nedávným blízkým průchodem velké spirální galaxie M81. To však plně nevysvětluje zdroj červeně zářícího vně expandujícího plynu a prachu. Existují důkazy, že je tento plyn a...

APOD Galaktické války: M81 a M82

Dvě dominantní galaxie poblíž středu jsou od nás 12 milionů světelných roků daleko v severním souhvězdí Velké medvědice. Vpravo je s velkými spirálními rameny a jasně žlutým jádrem spirální galaxie M81. M81 je také známá jako Bodeho galaxie a měří asi 100 000 světelných roků. Vlevo je doutníkovitá...

APOD M82: Galaxie s překotnou tvorbou hvězd a se supervětrem

M82 je galaxie s překotným vznikáním hvězd se supervětrem. Postupné exploze supernov a silný vítr z masivních hvězd totiž způsobují, že překotná tvorba hvězd v M82 pohání ohromný odliv hmoty. Na ostrém teleskopickém snímku jsou zřetelné důkazy o supervětru z centrálních oblastí galaxie. Složený...

APOD Kometa PanSTARRs s galaxiemi

V noci z 22. na 23. května sdílela kometa PanSTARRs C/2017 T2 toto nádherné teleskopické pole s galaxiemi M81 a M82. Kometa byla při pohledu z planety Země vidět ve Velkém vozu ve vzdálenosti asi 14 světelných minut, zatímco obě galaxie jsou daleko asi 12 miliónů světelných let. Kometa PanSTARRs je...

APOD Kometa ATLAS a impozantní galaxie

Kometu ATLAS C/2019 Y4 objevil systém ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) financovaný NASA a byl to poslední objev komety hlášený v roce 2019. Kometa je na teleskopickém pohledu pořízeném dálkově ovládanou observatoří v Novém Mexiku 18. března vidět vpravo nahoře, má pěknou zelenou...

APOD M82: Galaxie se supergalaktickým větrem

Proč z Doutníkové galaxie vlaje červený kouř? M82, jak je tato galaxie se vznikajícími hvězdami také známá, byla promíchaná nedávným průchodem blízké velké spirální galaxie M81. To ovšem zcela nevysvětluje zdroj červeně zářícího, vně se rozpínajícího plynu a prachu. Důkazy ...

APOD M82: Galaxie se supergalaktickým větrem

Co rozžíná galaxii Doutník? M82, jak je tato nepravidelná galaxie také známá, byla nedávným průchodem kolem velké spirální galaxie M81 pořádně promíchána. To ale zcela nevysvětluje zdroj červeně zářícího, ven expandujícího plynu. Existují důkazy, že tento plyn je ven vyháněn...

APOD Válka galaxií: M81 versus M82

V levém dolním rohu je modrými spirálními rameny obklopená spirální galaxie M81. V pravém horním rohu je nepravidelná galaxie M82 označená červeným plynem a mračny prachu. Tento skvělý pohled ukazuje dvě mamutí galaxie zaklesnuté v gravitačním zápasu, který už probíhá miliardy...

Marcel BělíkMultimédia

Článek ČAM duben 2015: IFN v okolí M81 a M82

Galaxie M 81 a M 82 ve Velkém voze zná asi každý astronom. Mnohokrát jsme je jako své první pokusy, hned po trochu větší galaxii v Andromedě, hledali nepřekonatelnými „binary“ na louce za hvězdárnou či za lesem. Co však zůstalo našim pohledům skryto, byly rozsáhlé komplexy slabých reflexních...

APOD Žádné rentgenové záření z SN 2014J

Dalekohledy observatoří na celém světě byly v lednu nedočkavě využívány, aby sledovaly vzestup jasné supernovy SN 2014J v blízké galaxii M82. Přesto se možná ta nejdůležitější pozorování uskutečnila z oběžné dráhy, kde rentgenová observatoř Chandra nic neviděla. Exploze SN2014J byla...

APOD Jasná supernova v M82

Astronomové ve skutečnosti nenacházejí supernovy sledováním šipek. Ale na tomto snímku z 23. ledna šipka míří k nové, vzrušující supernově, která je nyní katalogizována jako SN 2014J a nachází se v blízké jasné galaxii M82. M82 je také známa jako Doutníková galaxie, na pozemské obloze...

APOD M81 versus M82

My zde v galaxii Mléčná dráha máme astronomická přední sedadla, abychom se mohli dívat, jak ve vzdálenosti 12 miliónů světelných let spolu zápasí M81 a M82. Obě jasné galaxie jsou sevřené v gravitačním zápasu už několik miliard let a zde jsou zachyceny na hloubkovém teleskopickém...

APOD M82: Galaxie s překotnou tvorbou hvězd a supervětrem

M82 se také pro svůj protáhlý vzhled nazývá galaxie Doutník a dochází v ní k překotné tvorbě hvězd se supervětrem. Překotná tvorba hvězd v M82 díky postupným výbuchům supernov a silným větrům z hmotných hvězd utváří nesmírný odtok hmoty. Na tomto ostrém teleskopickém snímku je jasný důkaz...

Marcel BělíkMultimédia

Článek ČAM Duben 2013: M82

ČAM 2013.04: M82Autor: Robert Novotný Titul Česká astrofotografie měsíce za duben 2013 obdržel snímek „M82“, jehož autorem je Robert Novotný z Bratislavy. Fotografie galaxie M82, zvané pro svůj tvar též „doutníková“, se stala vítězným snímkem dubnového kola soutěže Česká astrofotografie...

APOD M82: Galaxie se supergalaktickým větrem

Co rozžíná galaxii Doutník? M82, jak se tato nepravidelná galaxie též známa, byla při nedávném průchodu kolem velké spirální galaxie M81 dobře promíchána. To ovšem plně nevysvětluje zdroj červeně zářícího, vně expandujícího plynu. Nedávné zjištění naznačují, že tento plyn ven...

APOD Skupina galaxií M81 přes Kolektivně ozářenou mlhovinu

Tento hloubkový snímek Skupiny galaxií M81 zdobí velké galaxie a slabé mlhoviny. Na této širokoúhlé 12-ti hodinové expozici je především vidět spirální galaxie M81 jako největší na obrázku. M81 gravitačně interaguje s galaxií M82 pod ní, což je velká galaxie s neobvyklým halo vláken...

APOD M82: Galaxie s překotnou tvorbou hvězd a supervětrem

Galaxie M82, která se pro svůj podlouhlý vizuální vzhled také nazývá Doutníková galaxie, se vyznačuje překotnou tvorbou hvězd se supervětrem. Prostřednictvím následných výbuchů supernov a silných větrů z hmotných hvězd pak překotná tvorba hvězd v M82 způsobuje nesmírný tok materiálu ven....

APOD M82: Galaxie se supergalaktickým větrem

Co rozsvěcuje Cigaretovou galaxii? M82, jak je také tato nepravidelná galaxie známa, nedávno zamíchal průchod blízké velké spirální galaxie M81. To ale plně nevysvětluje zdroj červeně zářícího, vně expandujícího plynu. Nedávné důkazy ukazují, že tento plyn je hnán kombinací...

APOD Válka galaxií: M81 versus M82

Vpravo, zavinutá v modrých spirálních ramenech, je spirální galaxie M81. Vlevo, označkovaná červeným plynem a prachovými mračny, je nepravidelná galaxie M82. Na tomto nádherném pohledu jsou tyto dvě mamutí galaxie vidět zaklesnuté už miliardu let v gravitační bitvě. Gravitace každé...

APOD Válka galaxií: M81 versus M82

Vlevo, obklopena modrými spirálními rameny je spirální galaxie M81. Vpravo, označkovaná červenými mračny plynu a prachu je nepravidelná galaxie M82. Tento nádherný pohled ukazuje tyto obě mamutí galaxie zaklesnuté v gravitačním zápasu, který trvá už miliardy let. Gravitace z každé galaxie...

APOD Asteroid a galaxie

Koncem minulého března se kolem Země planety Země mihla planetka 2006 VV2 třídy Apollo a přiblížila se na 3,4 miliónů kilometrů, neboli asi na 8,8 násobek vzdálenosti Země-Měsíc. Vzhledem k blízkosti její dráhy k Zemi a jejímu odhadovanému průměru přes 1 kilometr je 2006 VV2...

APOD M82: Galaxie se supergalaktickým větrem

What's lighting up the Cigar Galaxy? M82, as this irregular galaxy is also known, was stirred up by a recent pass near large spiral galaxy M81. This doesn't fully explain the source of the red-glowing outwardly expanding gas, however. Recent evidence indicates that this gas...

APOD Válka galaxií: M81 versus M82

Na tomto nádherném pohledu se vlevo nachází modrými spirálami obklopená galaxie M81. Vpravo je M82, která se vyznačuje masivními mračny plynu a prachu. Tyto dvě mamutí galaxie jsou poslední miliardu let zaklesnuty v gravitačním souboji. Gravitace každé z galaxií výrazně ovlivňuje tu druhou...

APOD Kouř z galaxie Cigareta

Populární jméno dobře známé galaxie M82 plné planoucích hvězd, která je velice jasná infračerveném světle, velice dobře vystihuje její sugestivní tvar na viditelných vlnových délkách - galaxie Cigareta. Fantastický vzhled M82 na tomto snímku ze Spitzerova kosmického dalekohledu ironicky...

APOD M81 a M82: Celé zorné pole GALEXu

Na tomto pohledu přes celé zorné pole z observatoře GALEX na oběžné dráze září pár úchvatných galaxií M81 a M82. GALEX (Galaxy Evolution Explorer) pozoruje vesmír v ultrafialovém světle a sleduje tak vznik hvězd a vývoj galaxií ve Vesmíru. Dole je vznešená spirální galaxie M81, která...

APOD Supergalaktický vítr ze "starburst" galaxie M82

V galaxii M82 se hvězdy tvoří rychlým tempem - ve srovnání s Mléčnou dráhou se tam rodí (a umírá) desetkrát více hmotných hvězd. Větry z hmotných hvězd a z výbuchů supernov vytvořily plápolající mračno rozpínajících se trosek z této pozoruhodné "starburst" galaxy. Vědecky barevně...

APOD M82 po srážce

Kdy se asi zažehla galaxie Doutník? Důkazy naznačují jak se M82, tedy galaxie Doutník, stala tak jasná a pekuliární: kolidovala se sousední galaxií M81. Astronomové se stali detektivy a samozřejmě se pokusili zjistit, kdy nastala tato kolize. Průzkum tohoto a dalších snímků z Hubble Space...

APOD Středně hmotná černá díra v M82

Černé díry jsou asi nejbizardnějšími stvořeními moderní astronomické zoologické zahrady. Po letech hledání černých děr buď jako hvězdných objektů v binárních hvězdných soustavách nebo enormně hmotných černých děr ve středech galaxií, mají nyní astronomové silné důkazy pro jiná exotická...

APOD Intenzivní tvorba hvězd v rentgenovém pohledu

V rychlém tempu dochází k tvorbě hvězd v galaxii M82 -- galaxii s asi 10x vyšší rychlostí vzniku (a zániku) hmotných hvězd ve srovnání s naší Mléčnou dráhou. Hvězdné větry masívních hvězd a zášlehy z explozí supernov vytvořily rozpínající se oblak milión stupňů horkého plynu na snímku této nápadné...

APOD Supervítr z galaxie Cigareta

Co zapaluje galaxii Cigaretu? M82 stejně jako tato nepravidelná galaxie jsou známy tím, že s nimi zamíchal nedávný průchod kolem velké spirální galaxie M81. To ovšem plně nevysvětluje původ červeně zářícího, ven vyvrženého plynu. Nedávný důkaz naznačuje, že tento plyn je vyháněn...

APOD Galaktické války: M81 Versus M82

V levém rohu s červeným jádrem obklopeným modrými spirálními rameny je M81. V pravém rohu kde se třpytí jasné hvězdy a tmavé prachové pásy je M82. Tyto dvě mamutí galaxie byly zaklesnuté v gravitačním zápasu v minulých miliardách let. Gravitace každé galaxie dramaticky ovlivňuje tu druhou...

APOD Nepravidelná galaxie Sextans A

Někdy se zdá jakoby jen velké spirální galaxie získávaly veškerou slávu. Jsou nově stvořené, jasné, podél krásné modré hvězdokupy, symetrická spirální ramena zajišťují pozornost. Ale malé nepravidelné galaxie také tvoří hvězdy jako je tvoří tato rozkošná galaxie tvaru upadlé žvýkačky Sextans...

APOD Horký plyn v kupě galaxií Hydra A

Kupa galaxií Hydra A je opravdu velká. Ve skutečnosti jsou takové kupy galaxií největšími gravitačně vázanými objekty ve vesmíru. Jednotlivé galaxie jsou ovšem příliš chladné jak je patrné z tohoto rentgenového snímku z observatoře Chandra ve falešných barvách, jež zobrazuje pouze plyn o teplotě...

APOD Zbytek supernovy v M82

Tento rádiový snímek oblaku expandujících hvězdných zbytků je produktem vůbec kdy největšího radioastronomického experimentu. Kombinací výstupu z 20 radioteleskopů rozesetých kolem zeměkoule astronomové vytvořili tento úžasně podrobný snímek zbytku supernovy, jež má napříč přes 1.5 světelného roku...19. vesmírný týden 2024

19. vesmírný týden 2024

Přehled událostí na obloze a v kosmonautice od 6. 5. do 12. 5. 2024. Měsíc bude v novu a čeká nás extrémně mladý srpek na večerní obloze. Slunce je hodně aktivní, nastaly silné erupce. Oblohu ozdobila slabá polární záře a nečekaně s ní se objevil i deorbitující horní stupeň Falconu 9. Planety jsou v tomto týdnu velmi obtížně viditelné. Pozorovat můžeme několik slabších komet. Na ranní obloze létají éta Aquaridy. K odvrácené straně Měsíce se vydala čínská sonda Chang’e 6 a na čínské orbitální stanici Tiangong se vyměnily tříčlenné posádky. Před 60 lety se narodil český astronom a popularizátor Václav Knoll. Před 15 lety proběhla poslední oprava vesmírného dalekohledu HST.

Další informace »

Česká astrofotografie měsíce

V zajetí barev

Titul Česká astrofotografie měsíce za duben 2024 obdržel snímek „V zajetí barev“, jehož autorem je Pavel Váňa   Kdo by neměl rád jaro, kdy po studených zamračených  dnech, skrovně prosvětlených hřejivými slunečními paprsky se příroda začíná probouzet. Zelenající se stromy jsou

Další informace »

Poslední čtenářská fotografie

Polární záře

Drujá vlna polární záře. Čas mezi 0:15 až 1:15, 11.5.2024. Foto bez úprav. Polární záře se objevovala i u souhvězdí severní koruna.

Další informace »