Úvodní  >  Štítky  >  Štítek mlhovina Pelikán

Štítek: mlhovina Pelikán

APOD Mlhovina Pelikán v prachu, plynu a hvězdách

Mlhovina Pelikán se pomalu mění. Mlhovina s oficiálním označením IC 5070 je oddělená od větší mlhoviny Severní Amerika molekulárním mračnem zaplněným tmavým prachem. Pelikán se ovšem podrobně studuje, jelikož se jedná o zvláště aktivní směs vznikajících hvězd a vyvíjejících se mračen...

APOD Severní Amerika a Pelikán

Přátelé naší milé planety možná rozpoznají obrysy těchto kosmických mračen. Jasnou emisi vlevo ohraničují tmavé, neprůhledné pásy prachu a jak se zdá, tak tvoří tvar kontinentu a tak této emisní oblasti katalogizované jako NGC 7000 dávají její populární název mlhovina Severní Amerika. Kousek...

APOD Mlhovina Pelikán podrobně

Ten výrazný emisní hřeben, na který se díváte, má označení IC 5067. Je částí větší emisní oblasti zřetelného tvaru, měří asi 10 světelných let a sleduje křivku hlavy a krku kosmického pelikána a tak se nazývá mlhovina Pelikán. Ty fantastické temné tvary jsou mraky chladného plynu a...

APOD Mlhoviny Severní Amerika a Pelikán

Zde jsou dobře známé tvary v ne tak dobře známých místech. Vlevo je emisní mlhovina katalogizovaná jako NGC 7000, která je slavná zvlášť proto, protože připomíná světadíl Severní Ameriku. Emisní oblast vpravo od mlhoviny Severní Amerika je IC 5070, též známá pro své sugestivní obrysy...

APOD IC 5067 v mlhovině Pelikán

Výrazná emisní brázda, která je vidět na tomto ostrém a barevném záběru, je katalogizována jako IC 5067. Brázda je součástí větší emisní mlhoviny se zřetelným tvarem, která se populárně nazývá mlhovina Pelikán, měří asi 10 světelných let a sleduje křivku hlavy a krku kosmického...

APOD Mlhovina Pelikán v plynu, prachu a hvězdách

Mlhovina Pelikán se pomalu transformuje. Oficiálně je nazývá IC 5070 a od větší mlhoviny Severní Amerika ji odděluje molekulární mračno vyplněné tmavým prachem. Mlhovina Pelikán je ovšem hojně studována, protože se jedná o zvláště aktivní směs vznikajících hvězd a vyvíjejících se...

APOD Pilíře a výtrysky v mlhovině Pelikán

Jaké tmavé struktury vyrůstají z mlhoviny Pelikán? V souhvězdí ptáka Labutě (Cygnus) je vidět mlhovina ptačích tvarů, mlhovina Pelikán, která je posetá tečkami nově vznikých hvězd, které jsou ale zahalené tmavým prachem. Prachová zrna velikosti kouřových částic vznikala v chladných...

APOD Severní Amerika a Pelikán

Zde jsou vidět dobře známé tvary v neznámých místech. Vlevo je emisní mlhovina katalogizovaná jako NGC 7000, která je slavná i proto, že se podobá kontinentu Severní Amerika na naší dobré planetě. Emisní oblast napravo od mlhoviny Severní Amerika je IC 5070, která je díky svým sugestivním...

APOD IC 5067 v mlhovině Pelikán

Výrazný emisní hřeben v této části oblohy je katalogizován jako IC 5067. Hřeben měří asi 10 světelných let, je součástí větší emisní mlhoviny se zřetelným tvarem, která se nazývá mlhovina Pelikán a sleduje křivky hlavy a krku kosmického pelikána. Tento pohled ve falešných barvách...

APOD Mlhovina Pelikán

Ta výrazná emisní brázda v tomto svěžím koutu oblohy má označení IC 5067. Brázda je součástí větší emisní mlhoviny zřetelného tvaru s populárním názvem mlhovina Pelikán, měří asi 10 světelných let a sleduje křivky hlavy a krku kosmického pelikána. Podrobný obrázek mlhoviny Pelikán vznikl z...

APOD Severní Amerika a Pelikán

Dobře známé tvary zde jsou na ne tak dobře známých místech. Vlevo je emisní mlhovina katalogizovaná jako NGC 7000, která je slavná částečně proto, že připomíná kontinent Severní Ameriku. Emisní oblast napravo od mlhoviny Severní Amerika je IC 5070, pro své vnější obrysy zvaná jako mlhovina...

APOD Mlhovina Pelikán podrobně

Výrazný emisní hřeben v tomto barvitém koutu oblohy je označován IC 5067. Tato část větší emisní mlhoviny rozpoznatelného tvaru se nazývá mlhovina Pelikán, hřeben zabírá asi 10 světelných let a sleduje křivku hlavy a krku kosmického pelikána. Fantastické temné tvary, které osidlují tento...

APOD Mlhoviny Severní Amerika a Pelikán

Zde je několik dobře známých tvarů na neznámých místech. Ta emisní mlhovina vlevo je částečně slavná díky tomu, že připomíná pozemský kontinent Severní Amerika. Napravo od Severní Ameriky je méně zářivá mlhovina NGC 7000, která připomíná pelikána, takže se nazývá Mlhovina Pelikán. Obě...

APOD IC 5067: Část Pelikána

Ta nápadná emisní brázda v této zajímavé části oblohy je katalogizovaná jako IC 5067. Brázda má asi 10 světelných let a sleduje křivku hlavy a krku kosmického pelikána a je součástí větší emisní mlhoviny charakteristického tvaru populárně zvané mlhovina Pelikán. Tento pohled ve falešných...

APOD Severní Cygnus

Ve středu nahoře v tomto nádherném kousku nebe se nachází jasný a horký nadobr Deneb. Celkem 20 políček mozaiky zabírá v severní části Labutě (Cygnus) úctyhodných 12 stupňů. Souhvězdí je podél roviny naší Galaxie Mléčné dráhy přeplněno hvězdami a zářivými mračny plynu, ale také hostí tmavou...

APOD IC 5067: Emisní mlhovina podrobně

Tato krásná krajina hvězd se nachází spolu s jasnou emisní brázdou v IC 5067 známé jako mlhovina Pelikán. Samotná mlhovina Pelikán je zase součástí mnohem větší, komplexní hvězdotvorné oblasti vzdálené asi 2000 světelných let ve vysoko dosahujícím souhvězdí Labutě (Cygnus). Zdá se, že na...

APOD Pelikán v Labuti

Mlhovina Pelikán se nachází asi 2000 světelných let daleko ve vysoko vystupujícím souhvězdí Labutě (Cygnus). Kosmický pelikán, též známý jako IC 5070, se příhodně nachází hned u "východního pobřeží" mlhoviny Severní Amerika (NGC 7000), což je další překvapivě známě vyhlížející emisní...

APOD Severní Amerika a mlhovina Pelikán

Tady jsou dobře známé útvary na nezvyklých místech. Tato emisní mlhovina nalevo je slavná zčásti i proto, protože se podobá pozemskému kontinentu Severní Amerika. Napravo od mlhoviny Severní Amerika je méně jasná mlhovina NGC 7000, která se podobá pelikánovi a nazývá se též mlhovina...

APOD Ionizační fronta mlhoviny Pelikán

Co se to děje s mlhovinou Pelikán? Světlo z mladých energetických hvězd pomalu transformuje chladný plyn Pelikána na plyn horký a postupující hranice mezi oběma plyny je známá jako ionizační fronta. Většina těchto jasných hvězd se nachází už mimo obrázek nahoře, ale část jasné ionizační...

APOD Pelikán v Labuti

Mlhovina Pelikán, též známá jako IC 5070, se nachází asi 2000 světelných let daleko vysoko a dost daleko od souhvězdí Labutě (Cygnus). Tento snímek zabírá část skvostné mlhoviny široké asi 30 světelných let. Kosmický pelikán se nachází hned na východ od "pobřeží" mlhoviny Severní...

APOD Ionizační fronta mlhoviny Pelikán

Mlhovina Pelikán se pomalu mění. Mlhovina s oficiálním označením IC 5070, je oddělena od větší mlhoviny Severní Amerika molekulárním mračnem vyplněným temným prachem. Pelikán se hodně studuje, protože představuje zvláště aktivní směs vznikání hvězd a vyvíjejících se plynných mračen. Snímek...

APOD Mlhovina Pelikán v prachu, plynu a hvězdách

Mlhovina Pelikán se pomalu mění. Mlhovina s oficiálním označením IC 5070 je oddělená od větší mlhoviny Severní Amerika molekulárním mračnem zaplněným tmavým prachem. Pelikán se ovšem podrobně studuje, jelikož se jedná o zvláště aktivní směs vznikajících hvězd a vyvíjejících se mračen...

APOD Severní Amerika a Pelikán

Přátelé naší milé planety možná rozpoznají obrysy těchto kosmických mračen. Jasnou emisi vlevo ohraničují tmavé, neprůhledné pásy prachu a jak se zdá, tak tvoří tvar kontinentu a tak této emisní oblasti katalogizované jako NGC 7000 dávají její populární název mlhovina Severní Amerika. Kousek...

APOD Mlhovina Pelikán podrobně

Ten výrazný emisní hřeben, na který se díváte, má označení IC 5067. Je částí větší emisní oblasti zřetelného tvaru, měří asi 10 světelných let a sleduje křivku hlavy a krku kosmického pelikána a tak se nazývá mlhovina Pelikán. Ty fantastické temné tvary jsou mraky chladného plynu a...

APOD Mlhoviny Severní Amerika a Pelikán

Zde jsou dobře známé tvary v ne tak dobře známých místech. Vlevo je emisní mlhovina katalogizovaná jako NGC 7000, která je slavná zvlášť proto, protože připomíná světadíl Severní Ameriku. Emisní oblast vpravo od mlhoviny Severní Amerika je IC 5070, též známá pro své sugestivní obrysy...

APOD IC 5067 v mlhovině Pelikán

Výrazná emisní brázda, která je vidět na tomto ostrém a barevném záběru, je katalogizována jako IC 5067. Brázda je součástí větší emisní mlhoviny se zřetelným tvarem, která se populárně nazývá mlhovina Pelikán, měří asi 10 světelných let a sleduje křivku hlavy a krku kosmického...

APOD Mlhovina Pelikán v plynu, prachu a hvězdách

Mlhovina Pelikán se pomalu transformuje. Oficiálně je nazývá IC 5070 a od větší mlhoviny Severní Amerika ji odděluje molekulární mračno vyplněné tmavým prachem. Mlhovina Pelikán je ovšem hojně studována, protože se jedná o zvláště aktivní směs vznikajících hvězd a vyvíjejících se...

APOD Pilíře a výtrysky v mlhovině Pelikán

Jaké tmavé struktury vyrůstají z mlhoviny Pelikán? V souhvězdí ptáka Labutě (Cygnus) je vidět mlhovina ptačích tvarů, mlhovina Pelikán, která je posetá tečkami nově vznikých hvězd, které jsou ale zahalené tmavým prachem. Prachová zrna velikosti kouřových částic vznikala v chladných...

APOD Severní Amerika a Pelikán

Zde jsou vidět dobře známé tvary v neznámých místech. Vlevo je emisní mlhovina katalogizovaná jako NGC 7000, která je slavná i proto, že se podobá kontinentu Severní Amerika na naší dobré planetě. Emisní oblast napravo od mlhoviny Severní Amerika je IC 5070, která je díky svým sugestivním...

APOD IC 5067 v mlhovině Pelikán

Výrazný emisní hřeben v této části oblohy je katalogizován jako IC 5067. Hřeben měří asi 10 světelných let, je součástí větší emisní mlhoviny se zřetelným tvarem, která se nazývá mlhovina Pelikán a sleduje křivky hlavy a krku kosmického pelikána. Tento pohled ve falešných barvách...

APOD Mlhovina Pelikán

Ta výrazná emisní brázda v tomto svěžím koutu oblohy má označení IC 5067. Brázda je součástí větší emisní mlhoviny zřetelného tvaru s populárním názvem mlhovina Pelikán, měří asi 10 světelných let a sleduje křivky hlavy a krku kosmického pelikána. Podrobný obrázek mlhoviny Pelikán vznikl z...

APOD Severní Amerika a Pelikán

Dobře známé tvary zde jsou na ne tak dobře známých místech. Vlevo je emisní mlhovina katalogizovaná jako NGC 7000, která je slavná částečně proto, že připomíná kontinent Severní Ameriku. Emisní oblast napravo od mlhoviny Severní Amerika je IC 5070, pro své vnější obrysy zvaná jako mlhovina...

APOD Mlhovina Pelikán podrobně

Výrazný emisní hřeben v tomto barvitém koutu oblohy je označován IC 5067. Tato část větší emisní mlhoviny rozpoznatelného tvaru se nazývá mlhovina Pelikán, hřeben zabírá asi 10 světelných let a sleduje křivku hlavy a krku kosmického pelikána. Fantastické temné tvary, které osidlují tento...

APOD Mlhoviny Severní Amerika a Pelikán

Zde je několik dobře známých tvarů na neznámých místech. Ta emisní mlhovina vlevo je částečně slavná díky tomu, že připomíná pozemský kontinent Severní Amerika. Napravo od Severní Ameriky je méně zářivá mlhovina NGC 7000, která připomíná pelikána, takže se nazývá Mlhovina Pelikán. Obě...

APOD IC 5067: Část Pelikána

Ta nápadná emisní brázda v této zajímavé části oblohy je katalogizovaná jako IC 5067. Brázda má asi 10 světelných let a sleduje křivku hlavy a krku kosmického pelikána a je součástí větší emisní mlhoviny charakteristického tvaru populárně zvané mlhovina Pelikán. Tento pohled ve falešných...

APOD Severní Cygnus

Ve středu nahoře v tomto nádherném kousku nebe se nachází jasný a horký nadobr Deneb. Celkem 20 políček mozaiky zabírá v severní části Labutě (Cygnus) úctyhodných 12 stupňů. Souhvězdí je podél roviny naší Galaxie Mléčné dráhy přeplněno hvězdami a zářivými mračny plynu, ale také hostí tmavou...

APOD IC 5067: Emisní mlhovina podrobně

Tato krásná krajina hvězd se nachází spolu s jasnou emisní brázdou v IC 5067 známé jako mlhovina Pelikán. Samotná mlhovina Pelikán je zase součástí mnohem větší, komplexní hvězdotvorné oblasti vzdálené asi 2000 světelných let ve vysoko dosahujícím souhvězdí Labutě (Cygnus). Zdá se, že na...

APOD Pelikán v Labuti

Mlhovina Pelikán se nachází asi 2000 světelných let daleko ve vysoko vystupujícím souhvězdí Labutě (Cygnus). Kosmický pelikán, též známý jako IC 5070, se příhodně nachází hned u "východního pobřeží" mlhoviny Severní Amerika (NGC 7000), což je další překvapivě známě vyhlížející emisní...

APOD Severní Amerika a mlhovina Pelikán

Tady jsou dobře známé útvary na nezvyklých místech. Tato emisní mlhovina nalevo je slavná zčásti i proto, protože se podobá pozemskému kontinentu Severní Amerika. Napravo od mlhoviny Severní Amerika je méně jasná mlhovina NGC 7000, která se podobá pelikánovi a nazývá se též mlhovina...

APOD Ionizační fronta mlhoviny Pelikán

Co se to děje s mlhovinou Pelikán? Světlo z mladých energetických hvězd pomalu transformuje chladný plyn Pelikána na plyn horký a postupující hranice mezi oběma plyny je známá jako ionizační fronta. Většina těchto jasných hvězd se nachází už mimo obrázek nahoře, ale část jasné ionizační...

APOD Pelikán v Labuti

Mlhovina Pelikán, též známá jako IC 5070, se nachází asi 2000 světelných let daleko vysoko a dost daleko od souhvězdí Labutě (Cygnus). Tento snímek zabírá část skvostné mlhoviny široké asi 30 světelných let. Kosmický pelikán se nachází hned na východ od "pobřeží" mlhoviny Severní...

APOD Ionizační fronta mlhoviny Pelikán

Mlhovina Pelikán se pomalu mění. Mlhovina s oficiálním označením IC 5070, je oddělena od větší mlhoviny Severní Amerika molekulárním mračnem vyplněným temným prachem. Pelikán se hodně studuje, protože představuje zvláště aktivní směs vznikání hvězd a vyvíjejících se plynných mračen. Snímek...