Úvodní  >  Štítky  >  Štítek Zobrazení gravitační čočkou

Štítek: Zobrazení gravitační čočkou

APOD Pandořina kupa galaxií

Tato mozaika hlubokého pole představuje úžasný pohled na kupu galaxií Abell 2744 pořízený kamerou NIRCam Kosmického dalekohledu Jamese Webba. Samotná kupa Abell 2744, též zvaná Pandořina kupa galaxií, se jeví jako těžké spojení tří různých hmotných kup galaxií. Kupa se nachází v souhvězdí Sochaře...

APOD Pandořina kupa galaxií

Tato hluboká mozaika představuje skvělý pohled na kupu galaxií Abell 2744 pomocí kamery NIRCam Kosmického dalekohledu Jamese Webba. Samotná hvězdokupa Abell 2744, nazývaná také Pandořina kupa, se jeví jako obří spojení tří různých hmotných kup galaxií ve vzdálenosti asi 3,5 miliardy světelných roků...

APOD Roztavená galaxie v Einsteinově prstenci

Pro galaxii za kupou galaxií je obtížné se schovat. Gravitace bližší kupy galaxií totiž působí jako obrovská čočka a obrazy vzdálené galaxie roztahuje po stranách kolem a značně je zkresluje. To je právě případ na tomto snímku, který byl nedávno znovu zpracován ze snímku z Hubblova kosmického...

APOD NGC 3314: Když se galaxie překrývají

Proč blízká galaxie nevytváří efekt gravitační čočky na galaxii v pozadí? Vytváří, ale jelikož jsou obě galaxie blízko, tak je úhlový posun mnohem menší, než jsou úhlové velikosti galaxií samotných. Hubblův snímek NGC 3314 ukazuje dvě velké spirální galaxie, které jsou náhodou přesně přes...

APOD SN Requiem: Supernova viděná doposud třikrát

Stejnou supernovu jsme viděli už třikrát, kdy ji uvidíme počtvrté? Když vzdálená hvězda vybuchne jako supernova, tak máme štěstí, když ji uvidíme alespoň jednou. V případě AT 2016jka ("SN Requiem") došlo k výbuchu hvězdy za centrem kupy galaxií (v tomto případě MACS J0138) a porovnání snímků...

APOD Když se srazí černé díry

Co se stane, když se srazí dvě černé díry? Tento extrémní scénář nastává v centrech mnoha slučujících se galaxií a vícenásobných hvězdných systémů. Na videu vidíte počítačovou animaci závěrečné fáze takové srážky s ohledem na jev gravitační čočky na hvězdné pole v pozadí. Temné oblasti...

APOD Obloha v Labuti

Tuto krásnou oblohu rovinou naší Galaxie Mléčné dráhy u severního konce Velké trhliny a souhvězdí Labutě (Cygnus) namalovaly tahy štětce z mezihvězdného prachu a zářícího vodíku. Širokoúhlá mozaika na obloze zabírá impozantních 24 stupňů a tvoří ji 22 samostaných snímků s více než 180 hodinami...

APOD Vizualizace: Akreční disk černé díry

Jaké by to bylo oblétat černou díru? Pokud by černou díru obklopoval disk vířícího a zářícího akrečního plynu, tak potom velká gravitace černé díry by odkláněla světlo emitované diskem a celé by to vypadalo velice neobvykle. Vizializace je na tomto animovaném videu. Video začíná s vámi, s...

APOD Vzácný záblesk kandidátem na nejvzdálenější spatřenou hvězdu

Patřil tento záblesk nejvzdálenější dosud spatřené hvězdě? Na snímcích z Hubblova kosmického dalekohledu byl náhodou zaznamenán nečekaný záblesk světla, který by mohl být nejenom neobvyklým jevem gravitační čočky, ale také obrazem normální hvězdy, která by mohla být 100 krát dále, než...

APOD Případ Kupy galaxií Střela

Co se děje v kupě Střela? Tato hmotná kupa galaxií (1E 0657-558) ve tvaru střely způsobuje zborcení tvaru galaxií v pozadí působením gravitační čočky takovým způsobem, že se to považuje za silný důkaz teorie, že se uvnitř nachází temná hmota. Různé nedávné analýzy ovšem ukazují, že...

APOD Splynutí černých děr

Stiskněte šipku a podívejte se, jak splynou dvě černé díry. Tato simulace, inspirovaná první přímou detekcí gravitačních vln zařízením LIGO, na videu zpomaleně ukazuje to, co se jinak děje během třetiny sekundy. Kosmické divadlo s černými děrami se hraje před hvězdami, plynem a prachem. Jak...

APOD Když se srazí černé díry, video

Co se stane, když se srazí dvě černé díry? K takovým extrémním případům nejspíše dochází v centrech slučujících se galaxií a ve vícenásobných hvězdných soustavách. Ve videu je vidět počítačová animace závěrečných fází takového slučování, přičemž dochází k výrazným jevům gravitační čočky, které...

APOD Rozpadlé obrazy ohýbá obří kupa

Co je to za podivné modré objekty? Mnoho z těch nejjasnějších modrých obrazů je jediná, neobvyklá, korálková, modrá, prstenčitá galaxie, která je jen náhodou za obří kupou galaxií. Kupy galaxií se typicky jeví žluté a spolu s temnou hmotou kup působí jako gravitační čočky. Gravitační...

APOD Příliš blízko černé díry

Co byste uviděli, kdybyste přisli až k černé díře? Na obrázku vidíte počítačem generovaný obraz, který zvýrazňuje, jak by podivné věci byste viděli. Černá díra má tak silnou gravitaci, že se světlo k ní zřetelně ohýbá a způsobuje velmi neobvyklé vizuální zborcení. Každá hvězda na normálním...

APOD Kupa galaxií zvětšuje vzdálenou supernovu

Jak můžete kalibrovat obří gravitační čočky? Čočkou je v tomto případě kupa galaxií Abell 383, hmotný konglomerát galaxií, horkého plynu a temné hmoty, který se nachází asi 2,5 miliardy světelných let daleko (rudý posuv z=0,187). To, co je třeba kalibrovat je hmotnost kupy, zvláště množství...

APOD Kupa galaxií Abell 1689 ohýbá světlo

Toto je jeden z nejhmotnějších objektů ve viditelném vesmíru. Na snímku z Hubblova kosmického dalekohledu kamerou ACS (Advanced Camera for Surveys) je vidět, že Abell 1689 ohýbá prostor jak předpovídá Einsteinova teorie gravitace a tedy ohýbá světlo z jednotlivých galaxií, které leží...

APOD Einsteinův kříž gravitačních čoček

Většina galaxií má jediné jádro, jakto že tato galaxie má čtyři? Podivná odpověď astronomů je, že jádro okolní galaxie není na tomto snímku dokonce vůbec vidět. Centrální čtyřlístek je spíše světlo emitované kvazarem v pozadí. Gravitační pole galaxie viditelné v popředí totiž láme...

APOD Podkova Einsteinova prstence z Hubbla

Co je velké a modré, a dokáže se to omotat kolem celé galaxie? Přelud gravitační čočky. Na snímku nahoře je vidět, jak gravitace zářivé červené galaxie (luminous red galaxy - LRG) gravitačně zbortila světlo z mnohem vzdálenější modré galaxie. Výsledkem takového ohýbání světla jsou...

APOD Příliš blízko černé díry

Co byste viděli, kdybyste byli přímo před černou dírou? Nahoře je počítačem generovaný snímek, který ukazuje, jak podivný pohled by to byl. Černá díra má tak silnou gravitaci, že světlo se směrem k ní významně ohýbá, což způsobuje některé velice neobvyklé vizuální distorze. Každá hvězda má...

APOD Obří kupa ohýbá a láme obrazy

Co je to za podivné modré objekty? Mnohé z nejjasnějších modrých obrazů jsou obrazem jediné neobvyklé, perlové, modré prstenčité galaxie, která se právě dostala za obří kupu galaxií. Kupa galaxií se zde typicky jeví žlutě a spolu s kupami temné hmoty působí jako gravitační čočka. ...

APOD Hmota v kupě ve tvaru střely

Na tomto kompozitním obrazu je vidět hmota v kupě galaxií 1E 0657-56 něžně nazývané jako "kupa střela". V této kupě vzdálené zhruba 3.4 miliardy světelných let jsou sice na optických snímcích vidět jednotlivé galaxie, ale jejich celková hmotnost je mnohem menší, než hmotnost dvou mračen...

APOD Prstenec temné hmoty vymodelovaný kolem kupy galaxií CL0024 17

Jak víme, že temná hmota není jenom obyčejná hmota, která vykazuje podivnou gravitaci? Nová pozorování gravitačně zvětšených slabých galaxií daleko za hmotnou kupou galaxií vrhá na celou věc nové temno. Podrobný snímek nahoře z Hubblova kosmického dalekohledu ukazuje, že kolem středu...

APOD Iluze a evoluce v kupě galaxií Abell 2667

Co se to děje v kupě galaxií Abell 2667? Zdá se, že galaxie vlevo nahoře se rozpadá na menší kusy, zatímco jiná galaxie zcela vpravo se protahuje jako žvýkačka. Většina žlutých objektů na snímku nahoře z Hubblova kosmického dalekohledu jsou členové hmotné kupy galaxií známé jako Abell...

APOD Anaglyf VIP místa Apolla 17

Nasaďte si červenomodré brýle a zkuste tuto stereo scénu z údolí Taurus-Littrow na Měsíci! Barevný anaglyf ukazuje podrobný trojrozměrný pohled na lunární rover Apolla 17 v popředí, v pozadí se nachází lunární modul a vzdálené měsíční vrcholy. Jelikož se svět mohl dívat na start...

APOD Hmota v kupě ve tvaru střely

Na tomto kompozitním obrázku je vidět hmota v kupě galaxií 1E 0657-56, něžně zvané jako "kupa střela". V této kupě vzdálené zhruba 3,4 miliardy světelných let jsou sice na optických snímcích vidět jednotlivé galaxie, ale jejich celková hmotnost je daleko menší, než hmotnost dvou mračen...

APOD Obří kupa ohýbá a dělí obrazy

Co je to za podivné modré objekty? Mnohé z nich jsou obrazy jediné, neobvyklé, korálkovité, modré, prstencovité galaxie, která se zrovna promítá za obří kupu galaxií. Kupa galaxií se zde jeví žlutá a spolu s temnou hmotou kupy působí jako gravitační čočka. Gravitační čočka dokáže...

APOD Kupa galaxií zobrazuje nejvzdálenější známou galaxii

Gravitace obýbá světlo a tak umožňuje, aby kupy galaxií působily jako velké dalekohledy. Na tomto právě zveřejněném snímku z kosmického dalekohledu Hubble Space Telescope jsou téměř všechny jasné objekty galaxie z kupy známé jako Abell 2218. Kupa je tak hmotná a kompaktní, že...

APOD Oblouk Rysa

Při honbě za spektrem tajemného oblouku v kupě galaxií v nevýrazném severním souhvězdí Rysa astronomové narazili na nejhmotnější a nejvzdálenější kdy objevenou hvězdotvornou oblast. Zřetelně červený "Oblouk Rysa" leží vpravo od středu tohoto barevného obrázku kupy galaxií, který je...

APOD Gigantická kupa ohýbá a láme obraz

Co jsou tyto podivné modré objekty? Mnohé jsou obrazy jednoduché, neobvyklé, korálkovité, modré, prstencovité galaxie, která se pouze nachází za obrovskou kupou galaxií. Kupa galaxií se zde jeví žlutě a spolu s tmavou hmotou kupy působí jako gravitační čočka. Gravitační čočka může...

APOD Příliš blízko k černé díře

Co by bylo vidět, kdyby jste se přiblížili až k černé díře? Nahoře jsou dva počítačem generované obrázky, jež osvětlují, jak podivně by to vypadalo. Vlevo je normální hvězdné pole se souhvězdím Oriona. Všimněte si tří hvězd se skoro stejnou jasností, jež tvoří pás Oriona. Vpravo je stejné...

APOD Obří kupa ohýbá, láme obrazy

Čím jsou tyto podivné modré objekty? Mnoho z nich je obrazy jediné, neobvyklé, modré, prstýnek připomínající galaxie, která náhodou leží přímo za obří kupou galaxií. Galaktická kupa se zde jeví jako žlutá a -- společně stemnou hmotou v ní -- hraje roli gravitační čočky. Gravitační čočky mohou...

APOD Malé ohýbání světla pokřivuje vesmír

Je vzdálený vesmír skutečně tím, čím se jeví být? Astronomové doufají, že ne. Působení temné hmoty, která je normálně neviditelná, může prozradit její přítomnost pomocí distorze obrazů, které vznikají ve vzdáleném vesmíru, podobně jako starodávná okna křiví obraz pocházející zvenčí. Na...

APOD Okolo pluje velká černá díra ...

Černá díra tiše pluje vesmírem. Je nějaký způsob jak se o tom dovědět ? Až do minulého týdne všechny objekty, které by mohly být černými děrami v naší Galaxii byly částí binárních hvězdných soustav. Podle hypotézy v těchto případech plyn z doprovodné složky víří kolem černé díry,...

APOD Pandořina kupa galaxií

Tato mozaika hlubokého pole představuje úžasný pohled na kupu galaxií Abell 2744 pořízený kamerou NIRCam Kosmického dalekohledu Jamese Webba. Samotná kupa Abell 2744, též zvaná Pandořina kupa galaxií, se jeví jako těžké spojení tří různých hmotných kup galaxií. Kupa se nachází v souhvězdí Sochaře...

APOD Pandořina kupa galaxií

Tato hluboká mozaika představuje skvělý pohled na kupu galaxií Abell 2744 pomocí kamery NIRCam Kosmického dalekohledu Jamese Webba. Samotná hvězdokupa Abell 2744, nazývaná také Pandořina kupa, se jeví jako obří spojení tří různých hmotných kup galaxií ve vzdálenosti asi 3,5 miliardy světelných roků...

APOD Roztavená galaxie v Einsteinově prstenci

Pro galaxii za kupou galaxií je obtížné se schovat. Gravitace bližší kupy galaxií totiž působí jako obrovská čočka a obrazy vzdálené galaxie roztahuje po stranách kolem a značně je zkresluje. To je právě případ na tomto snímku, který byl nedávno znovu zpracován ze snímku z Hubblova kosmického...

APOD NGC 3314: Když se galaxie překrývají

Proč blízká galaxie nevytváří efekt gravitační čočky na galaxii v pozadí? Vytváří, ale jelikož jsou obě galaxie blízko, tak je úhlový posun mnohem menší, než jsou úhlové velikosti galaxií samotných. Hubblův snímek NGC 3314 ukazuje dvě velké spirální galaxie, které jsou náhodou přesně přes...

APOD SN Requiem: Supernova viděná doposud třikrát

Stejnou supernovu jsme viděli už třikrát, kdy ji uvidíme počtvrté? Když vzdálená hvězda vybuchne jako supernova, tak máme štěstí, když ji uvidíme alespoň jednou. V případě AT 2016jka ("SN Requiem") došlo k výbuchu hvězdy za centrem kupy galaxií (v tomto případě MACS J0138) a porovnání snímků...

APOD Když se srazí černé díry

Co se stane, když se srazí dvě černé díry? Tento extrémní scénář nastává v centrech mnoha slučujících se galaxií a vícenásobných hvězdných systémů. Na videu vidíte počítačovou animaci závěrečné fáze takové srážky s ohledem na jev gravitační čočky na hvězdné pole v pozadí. Temné oblasti...

APOD Obloha v Labuti

Tuto krásnou oblohu rovinou naší Galaxie Mléčné dráhy u severního konce Velké trhliny a souhvězdí Labutě (Cygnus) namalovaly tahy štětce z mezihvězdného prachu a zářícího vodíku. Širokoúhlá mozaika na obloze zabírá impozantních 24 stupňů a tvoří ji 22 samostaných snímků s více než 180 hodinami...

APOD Vizualizace: Akreční disk černé díry

Jaké by to bylo oblétat černou díru? Pokud by černou díru obklopoval disk vířícího a zářícího akrečního plynu, tak potom velká gravitace černé díry by odkláněla světlo emitované diskem a celé by to vypadalo velice neobvykle. Vizializace je na tomto animovaném videu. Video začíná s vámi, s...

APOD Vzácný záblesk kandidátem na nejvzdálenější spatřenou hvězdu

Patřil tento záblesk nejvzdálenější dosud spatřené hvězdě? Na snímcích z Hubblova kosmického dalekohledu byl náhodou zaznamenán nečekaný záblesk světla, který by mohl být nejenom neobvyklým jevem gravitační čočky, ale také obrazem normální hvězdy, která by mohla být 100 krát dále, než...

APOD Případ Kupy galaxií Střela

Co se děje v kupě Střela? Tato hmotná kupa galaxií (1E 0657-558) ve tvaru střely způsobuje zborcení tvaru galaxií v pozadí působením gravitační čočky takovým způsobem, že se to považuje za silný důkaz teorie, že se uvnitř nachází temná hmota. Různé nedávné analýzy ovšem ukazují, že...

APOD Splynutí černých děr

Stiskněte šipku a podívejte se, jak splynou dvě černé díry. Tato simulace, inspirovaná první přímou detekcí gravitačních vln zařízením LIGO, na videu zpomaleně ukazuje to, co se jinak děje během třetiny sekundy. Kosmické divadlo s černými děrami se hraje před hvězdami, plynem a prachem. Jak...

APOD Když se srazí černé díry, video

Co se stane, když se srazí dvě černé díry? K takovým extrémním případům nejspíše dochází v centrech slučujících se galaxií a ve vícenásobných hvězdných soustavách. Ve videu je vidět počítačová animace závěrečných fází takového slučování, přičemž dochází k výrazným jevům gravitační čočky, které...

APOD Rozpadlé obrazy ohýbá obří kupa

Co je to za podivné modré objekty? Mnoho z těch nejjasnějších modrých obrazů je jediná, neobvyklá, korálková, modrá, prstenčitá galaxie, která je jen náhodou za obří kupou galaxií. Kupy galaxií se typicky jeví žluté a spolu s temnou hmotou kup působí jako gravitační čočky. Gravitační...

APOD Příliš blízko černé díry

Co byste uviděli, kdybyste přisli až k černé díře? Na obrázku vidíte počítačem generovaný obraz, který zvýrazňuje, jak by podivné věci byste viděli. Černá díra má tak silnou gravitaci, že se světlo k ní zřetelně ohýbá a způsobuje velmi neobvyklé vizuální zborcení. Každá hvězda na normálním...

APOD Kupa galaxií zvětšuje vzdálenou supernovu

Jak můžete kalibrovat obří gravitační čočky? Čočkou je v tomto případě kupa galaxií Abell 383, hmotný konglomerát galaxií, horkého plynu a temné hmoty, který se nachází asi 2,5 miliardy světelných let daleko (rudý posuv z=0,187). To, co je třeba kalibrovat je hmotnost kupy, zvláště množství...

APOD Kupa galaxií Abell 1689 ohýbá světlo

Toto je jeden z nejhmotnějších objektů ve viditelném vesmíru. Na snímku z Hubblova kosmického dalekohledu kamerou ACS (Advanced Camera for Surveys) je vidět, že Abell 1689 ohýbá prostor jak předpovídá Einsteinova teorie gravitace a tedy ohýbá světlo z jednotlivých galaxií, které leží...

APOD Einsteinův kříž gravitačních čoček

Většina galaxií má jediné jádro, jakto že tato galaxie má čtyři? Podivná odpověď astronomů je, že jádro okolní galaxie není na tomto snímku dokonce vůbec vidět. Centrální čtyřlístek je spíše světlo emitované kvazarem v pozadí. Gravitační pole galaxie viditelné v popředí totiž láme...

APOD Podkova Einsteinova prstence z Hubbla

Co je velké a modré, a dokáže se to omotat kolem celé galaxie? Přelud gravitační čočky. Na snímku nahoře je vidět, jak gravitace zářivé červené galaxie (luminous red galaxy - LRG) gravitačně zbortila světlo z mnohem vzdálenější modré galaxie. Výsledkem takového ohýbání světla jsou...

APOD Příliš blízko černé díry

Co byste viděli, kdybyste byli přímo před černou dírou? Nahoře je počítačem generovaný snímek, který ukazuje, jak podivný pohled by to byl. Černá díra má tak silnou gravitaci, že světlo se směrem k ní významně ohýbá, což způsobuje některé velice neobvyklé vizuální distorze. Každá hvězda má...

APOD Obří kupa ohýbá a láme obrazy

Co je to za podivné modré objekty? Mnohé z nejjasnějších modrých obrazů jsou obrazem jediné neobvyklé, perlové, modré prstenčité galaxie, která se právě dostala za obří kupu galaxií. Kupa galaxií se zde typicky jeví žlutě a spolu s kupami temné hmoty působí jako gravitační čočka. ...

APOD Hmota v kupě ve tvaru střely

Na tomto kompozitním obrazu je vidět hmota v kupě galaxií 1E 0657-56 něžně nazývané jako "kupa střela". V této kupě vzdálené zhruba 3.4 miliardy světelných let jsou sice na optických snímcích vidět jednotlivé galaxie, ale jejich celková hmotnost je mnohem menší, než hmotnost dvou mračen...

APOD Prstenec temné hmoty vymodelovaný kolem kupy galaxií CL0024 17

Jak víme, že temná hmota není jenom obyčejná hmota, která vykazuje podivnou gravitaci? Nová pozorování gravitačně zvětšených slabých galaxií daleko za hmotnou kupou galaxií vrhá na celou věc nové temno. Podrobný snímek nahoře z Hubblova kosmického dalekohledu ukazuje, že kolem středu...

APOD Iluze a evoluce v kupě galaxií Abell 2667

Co se to děje v kupě galaxií Abell 2667? Zdá se, že galaxie vlevo nahoře se rozpadá na menší kusy, zatímco jiná galaxie zcela vpravo se protahuje jako žvýkačka. Většina žlutých objektů na snímku nahoře z Hubblova kosmického dalekohledu jsou členové hmotné kupy galaxií známé jako Abell...

APOD Anaglyf VIP místa Apolla 17

Nasaďte si červenomodré brýle a zkuste tuto stereo scénu z údolí Taurus-Littrow na Měsíci! Barevný anaglyf ukazuje podrobný trojrozměrný pohled na lunární rover Apolla 17 v popředí, v pozadí se nachází lunární modul a vzdálené měsíční vrcholy. Jelikož se svět mohl dívat na start...

APOD Hmota v kupě ve tvaru střely

Na tomto kompozitním obrázku je vidět hmota v kupě galaxií 1E 0657-56, něžně zvané jako "kupa střela". V této kupě vzdálené zhruba 3,4 miliardy světelných let jsou sice na optických snímcích vidět jednotlivé galaxie, ale jejich celková hmotnost je daleko menší, než hmotnost dvou mračen...

APOD Obří kupa ohýbá a dělí obrazy

Co je to za podivné modré objekty? Mnohé z nich jsou obrazy jediné, neobvyklé, korálkovité, modré, prstencovité galaxie, která se zrovna promítá za obří kupu galaxií. Kupa galaxií se zde jeví žlutá a spolu s temnou hmotou kupy působí jako gravitační čočka. Gravitační čočka dokáže...

APOD Kupa galaxií zobrazuje nejvzdálenější známou galaxii

Gravitace obýbá světlo a tak umožňuje, aby kupy galaxií působily jako velké dalekohledy. Na tomto právě zveřejněném snímku z kosmického dalekohledu Hubble Space Telescope jsou téměř všechny jasné objekty galaxie z kupy známé jako Abell 2218. Kupa je tak hmotná a kompaktní, že...

APOD Oblouk Rysa

Při honbě za spektrem tajemného oblouku v kupě galaxií v nevýrazném severním souhvězdí Rysa astronomové narazili na nejhmotnější a nejvzdálenější kdy objevenou hvězdotvornou oblast. Zřetelně červený "Oblouk Rysa" leží vpravo od středu tohoto barevného obrázku kupy galaxií, který je...

APOD Gigantická kupa ohýbá a láme obraz

Co jsou tyto podivné modré objekty? Mnohé jsou obrazy jednoduché, neobvyklé, korálkovité, modré, prstencovité galaxie, která se pouze nachází za obrovskou kupou galaxií. Kupa galaxií se zde jeví žlutě a spolu s tmavou hmotou kupy působí jako gravitační čočka. Gravitační čočka může...

APOD Příliš blízko k černé díře

Co by bylo vidět, kdyby jste se přiblížili až k černé díře? Nahoře jsou dva počítačem generované obrázky, jež osvětlují, jak podivně by to vypadalo. Vlevo je normální hvězdné pole se souhvězdím Oriona. Všimněte si tří hvězd se skoro stejnou jasností, jež tvoří pás Oriona. Vpravo je stejné...

APOD Obří kupa ohýbá, láme obrazy

Čím jsou tyto podivné modré objekty? Mnoho z nich je obrazy jediné, neobvyklé, modré, prstýnek připomínající galaxie, která náhodou leží přímo za obří kupou galaxií. Galaktická kupa se zde jeví jako žlutá a -- společně stemnou hmotou v ní -- hraje roli gravitační čočky. Gravitační čočky mohou...

APOD Malé ohýbání světla pokřivuje vesmír

Je vzdálený vesmír skutečně tím, čím se jeví být? Astronomové doufají, že ne. Působení temné hmoty, která je normálně neviditelná, může prozradit její přítomnost pomocí distorze obrazů, které vznikají ve vzdáleném vesmíru, podobně jako starodávná okna křiví obraz pocházející zvenčí. Na...

APOD Okolo pluje velká černá díra ...

Černá díra tiše pluje vesmírem. Je nějaký způsob jak se o tom dovědět ? Až do minulého týdne všechny objekty, které by mohly být černými děrami v naší Galaxii byly částí binárních hvězdných soustav. Podle hypotézy v těchto případech plyn z doprovodné složky víří kolem černé díry,...29. vesmírný týden 2024

29. vesmírný týden 2024

Přehled událostí na obloze a v kosmonautice od 15. 7. do 21. 7. 2024. Měsíc bude na konci týdne v úplňku. Na obloze prochází nízko položenými souhvězdími a 17. 7. se potká s hvězdou Antares ve Štíru. Planety jsou nejlépe vidět ráno, především Saturn a zlepšuje se už i viditelnost Marsu s Jupiterem. Aktivita Slunce je střední. Evropská raketa Ariane 6 při prvním startu uspěla a horní stupeň uvolňující palivo byl vidět i z ČR. Před 130 lety se narodil Georges Lemaître, který odvodil vztah rozpínání vesmíru známý dnes jako Hubbleův zákon. Před 55 lety proběhlo první přistání lidí na Měsíci, mise Apollo 11. Před 30 lety dopadla na Jupiter kometa Shoemaker-Levy 9.

Další informace »

Česká astrofotografie měsíce

Oblouk polární záře nad Mikulovem a Svatým kopečkem

Titul Česká astrofotografie měsíce za červen 2024 obdržel snímek „Oblouk polární záře nad Mikulovem a Svatým kopečkem“, jehož autorem je Vlastimil Vojáček.     Polární záře. Kdo by ji neznal. Byť třeba jen ze slavné divadelní hry Divadla Járy Cimrmana „Dobytí severního

Další informace »

Poslední čtenářská fotografie

Světelná stopa ISS

Další informace »