Úvodní  >  Štítky  >  Štítek kosmologie

Štítek: kosmologie

APOD Simulace: Vznik galaktického disku

Jak jsme se sem dostali? Víme, že žijeme na planetě obíhající kolem hvězdy a ta obíhá kolem galaxie, ale jak to všechno vzniklo? Protože se náš vesmír pohybuje příliš pomalu na to, abychom ho mohli sledovat, tak vznikají počítačové simulace rychlejšího pohybu, které nám to mohou...

APOD Simulace TNG50: Vznik kupy galaxií

Jak vznikají kupy galaxií? Náš vesmír vyvíjí příliš pomalu, než abychom to mohli vidět, ale můžeme se podívat na rychlejší počítačové simulace. Nejnovějším počinem je TNG50 z projektu IllustrisTNG, což je vylepšení slavné simulace Illustris. První část videa sleduje plyn ve vesmíru...

APOD Pozorovatelný vesmír

Jak daleko dohlédnete? Všechno co můžete vidět a všechno co byste vůbec mohli vidět, pokud by vaše oči mohly detekovat různé druhy záření, je pozorovatelný vesmír. Ve světle to nejvzdálenější co můžeme vidět přichází z mikrovlnného záření kosmického pozadí z doby před 13,8 miliardami let, kdy byl...

APOD Temná hmota v simulovaném vesmíru

Straší nám ve vesmíru? Podle této mapy temné hmoty to tak může vypadat. Gravitace neviditelné temné hmoty je hlavním vysvětlením toho, proč galaxie rotují tak rychle, proč galaxie obíhají kolem kup tak rychle, proč gravitační čočky odklánějí světlo tak silně a proč je viditelná hmota rozložena tak,...

APOD Temná hmota v simulovaném vesmíru

Straší v našem vesmíru? Podle této mapy temné hmoty to tak může vypadat. Proč galaxie rotují tak rychle, proč galaxie obíhají kupy tak rychle, proč gravitační čočky ohýbají světlo tak silně a proč je viditelná hmota distribuovaná tak jak je v místním vesmíru a na kosmickém záření mikrovlnného...

APOD Supernova v NGC 2525

Velká a krásná spirální galaxie s příčkou NGC 2525 se nachází 70 miliónů světelných let daleko od Mléčné dráhy. Svítí na pozemské noční obloze v hranicích jižního souhvězdí Lodní zádě (Puppis). Měří asi 60 000 světelných let a na nádherném snímku z Hubblova kosmického dalekohledu se vinou její...

APOD Lom vzdáleného světla

Ve vzdáleném vesmíru se zdá, že čas běží pomaleji. Jelikož se časem dilatované světlo jeví posunuté k červenému konci spektra (rudý posuv), tak jsou astronomové schopni využít kosmologické zpomalení času k měření nesmírných vzdáleností ve vesmíru. Zde je vidět světlo ze vzdálených galaxií ...

APOD Simulace vesmíru Illustris

Jak jsme se sem dostali? Klikněte, pohodlně se posaďte a dívejte se. Tato počítačová simulace vývoje vesmíru dává vhled do toho, jak vznikaly galaxie a perspektivu pro místo lidstva ve vesmíru. Projekt Illustris v roce 2014 spotřeboval 20 miliónů CPU hodin při sledování 12 miliard prvků,...

Akce (13. 1. 2020) Kosmologie - otázky a odpovědi

Letos se opět pokusím o přehled pokroku v kosmologii a příbuzných oborech. Tentokrát bych se chtěl soustředit hlavně na pozorování evoluce různých objektů v pozorovaném vesmíru i jeho vývoj jako celku. Přednáší RNDr. Vladimír Wagner, CSc. (ÚJF Řež) ...

APOD Náznaky temného vesmíru

Před 21 roky byly poprvé představeny výsledky bádání, které ukazovaly, že většina energie v našem vesmíru není ve hvězdách nebo galaxiích, ale že je vázána na samotný prostor. Z nového pozorování vzdálených supernov přímo vyplynula, jazykem kosmologů, velká kosmologická...

Akce (10. 2. 2020) Přehled základních kosmologických objevů z let 1910-1930

Začiatok dvadsiateho storočia priniesol v oblasti observačnej kozmológie odpovede na mnohé dovtedy nezodpovedané otázky, ohľadom vzdialeností a rozpínania Vesmíru. Henrietta Swan Leavitova v roku 1908 objavila závislosť medzi periódou a svietivosťou istého typu premenných hviezd, ktoré sú dnes...

Martin GembecAstronomie

Novinka SPHEREX se podívá na mladý vesmír

NASA vybrala misi SPHEREx, která se podívá na to, jak se mladý vesmír (300 mil. let po velkém třesku) vyvíjel a jak časté jsou ingredience života v naší galaxii. Družice má startovat 2023 a má prozkoumat asi 300 mil. galaxií a asi 100 mil. hvězd v naší Galaxii. ...

APOD Pozorovatelný vesmír

Jak daleko můžete dohlédnout? Všechno, co můžete vidět a všechno, co byste vůbec mohli nyní vidět za předpokladu, že by vaše oči dokázaly vidět všechny druhy záření kolem vás, je pozorovatelný vesmír. Ve světle, nejdál co můžeme vidět přichází z kosmického mikrovlnného pozadí z doby před 13,8...

APOD Vznik galaxií v magnetickém vesmíru

Jak jsme sem přišli? Víme, že žijeme na planetě, která obíhá hvězdu a ta obíhá galaxii, ale jak to všechno vzniklo? Astrofyzikové nedávno vylepšili slavnou simulaci Illustris na IllustrisTNG, což je nyní nejdůmyslnější počítačový model vývoje galaxií v našem vesmíru. Na videu se můžete...

Miloš Podařil

Akce (6. 10. 2017) Přednáška: Byl velký třesk?

Teoretický fyzik a přední český popularizátor astrofyziky a astronomie prof. Petr Kulhánek bude v Jihlavě přednášet o samotné počátku vesmíru.

APOD Čtyri obrazy kvazaru kolem galaktické čočky

Zvláštností skupiny světel poblíž středu je, že čtyři z nich jsou tím samým vzdáleným kvazarem. To proto, protože galaxie v popředí, která je ve středu obrazů kvazaru i celého tohoto snímku, působí jako hrubá gravitační čočka. Možná, že ještě podivnější věcí je, že sledováním blikání...

Akce (10. 10. 2016) Pravidelná schůzka kosmologické sekce ČAS

Pravidelná schůzka sekce bude spojená s poutavou přednáškou, tentokráte z oboru kosmonautiky, ovšem o přístroji pro astrofyzikální účely.

Akce (7. 10. 2016) Seminář Kosmologické sekce ČAS

Čtvrtý ročník nové řady seminářů Kosmologické sekce ČAS. Přednášky jsou přístupné všem zájemcům o kosmologii a astrofyziku. Zaměřeno hlavně na členy ČAS a JČMF.

APOD Supernova 1994D a nečekaný vesmír

Velice dávno, velice daleko, vybuchla hvězda. Supernova 1994D, která je vidět jako jasná skvrna vlevo dole, se objevila za vnějším okrajem disku galaxie NGC 4526. Supernova 1994D nebyla zajímavá tím, jak se lišila, ale tím, jak byla podobná dalším supernovám. Světlo emitované v týdnech po...

APOD Víry na mapě kosmických mikrovln ukazují na inflaci

Prošel vesmír v raném období extrémně rychlým rozpínáním? Takové inflační období se předpokládalo, aby se mohlo vysvětlit několik záhadných kosmických atributů, třeba proč náš vesmír vypadá podobně v opačných směrech. Včera byly uvolněny výsledky, které ukazují očekávaný signál v nečekané...

APOD Baryonová akustické oscilace z SDSS III

Jak velké se zdají věci, když jsou velmi daleko? Když se díváme přes vesmír, tak odpověď nám může vypovídat o jeho průměrné gravitační historii a tudíž i o jeho složení. Přehlídka baryonovou oscilační spektroskopií BOSS (Baryon Oscillation Spectroscopic Survey) jako součást Sloanovy digitální...

APOD Interaktivní měřítka vesmíru

Jak vypadá vesmír v malých měřítcích? A ve velkých? Lidstvo objevilo, že vesmír je v jiných proporcích ve kterých se zkoumal vždy velice jiný. Například, jak doposud víme, každý maličký proton je úplně stejný, ale každá velká galaxie je jiná. V nám bližších měřítcích, pro člověka malá...

APOD Video temné hmoty ze simulace Bolshoi

Co kdybyste letěli vesmírem a viděli temnou hmotu? I když technologie pro takový let stále čeká na svůj vývoj, tak technologie pro vizualizaci takového letu s dokončením simulace Bolshoi Cosmological Simulation značně pokročila. Výstup po 6 miliónech CPU hodin na sedmém nejrychlejším...

APOD NGC 5584: Rozpínání vesmíru

Velká a krásná galaxie NGC 5548 měří přes 50 000 světelných let a nachází se 72 miliónů světelných let v souhvězdí Panny (Virgo). Zavinutá spirální ramena tohoto nádherného vesmírného ostrova jsou plná zářivých mladých hvězdokup a tmavých prachových pásů. Přesto NGC 5548 není pro pozemské...

APOD Multiversy: Existují jiné Vesmíry?

Existují v jiných vesmírech vaše téměř přesné kopie? Pokud je správná jedna z několika hypotéz multiversu, tak je to docela možné. Na počítačové ilustraci nahoře jsou vidět nezávislé vesmíry jako nezávislé kruhy či koule. Koule by mohly být jedna od druhé kauzálně oddělené, což by...

APOD Signály z podivného vesmíru

Před jedenácti lety byly poprvé prezentovány výsledky, které ukazovaly, že většina energie v našem vesmíru není ve hvězdách nebo v galaxiích, ale že se váže k samotnému prostoru. Jazykem kosmologů: velká kosmologická konstanta přímo vyplývá z nových pozorování vzdálených supernov. Návrhy...

APOD Rozkládání vzdáleného světla

Ve vzdáleném vesmíru se zdá, že čas běží pomaleji. Díky dilataci času se světlo jeví posunuté k červenému konci spektra (rudý posun) a astronomové jsou schopni tohoto kosmologického zpomalení času využít k měření nesmírných vzdáleností ve vesmíru. Nahoře je vidět světlo ze vzdálených...

APOD Slabé čočky deformují vesmír

Je vzdálený vesmír opravdu takový, jak vypadá? Astronomové doufají, že ne. Působení temné hmoty, která je normálně neviditelná, může projevovat svoji přítomnost borcením obrazů ze vzdáleného vesmíru podobně, jako stará okna deformují pohled ven. Zjistěním míry s jakou se galaxie pozadí...

APOD Skončí vesmír Velkým roztržením?

Jak skončí náš vesmír? Nedávné spekulace nyní zahrnují všudepřítomné rostoucí pole tajemné odpudivé fantómové energie, která zdánlivě všechno trhá. Ačkoliv vesmír začal Velkým třeskem, tak analýzy nedávných kosmologických měření dovolují možnost, že skončí Velkým roztržením. ...

APOD Vícerozměrný vesmír

Má náš vesmír vyšší, ale nezvyklé prostorové dimenze? Tato myšlenka získala na popularitě, protože pomáhá vysvětlit, proč se velice vzdálené části našeho vesmíru jeví tak podobné a proč se zdá, že geometrie našeho vesmíru přirozeně nevyplývá z množství hmoty, kterou zdá se obsahuje. Tato...

APOD Světlo z prvních hvězd ve vesmíru

Jaké byly první hvězdy? Nikdo zatím neví. Naše Slunce není hvězda první generace. Není ani hvězdou druhé generace. Zdá se, že první hvězdy ve vesmíru se přišly a odešly asi před 13 miliardami let. Nyní bylo možná poprvé detekováno světlo z prvních hvězd. Hloubková pozorování Spitzerovým...

APOD Síla z prázdného prostoru: Casimirův jev

Tato kulička poskytuje důkaz, že se vesmír bude navždy rozpínat. Kulička měří něco přes desetinu milimetru a v důsledku energetických fluktuacím vakua prázdného prostoru se pohybuje k hladké desce. Tato přitažlivost je známa jako Casimirův jev, pojmenovaný po svém objeviteli, který se přes 50...

APOD Celooblohová mapa COBE

Tato historická celooblohová mapa je založena na údajích z prvních dvou let z družice COBE (COsmic Background Explorer) vypuštěné v listopadu 1989. Mapa ukazuje malé teplotní variace (červená je teplejší) vtisknuté strukturou ranného Vesmíru do mikrovlnného záření pozadí (CMB - Cosmic...

APOD Rozpínání Vesmíru

Vesmír se nyní zvolna rozpíná. Ale jeho původní expanze byla téměř až neskutečně rychlá, jelikož pravděpodobně narostl z fluktuace v kvantovém měřítku v bilióntině sekundy. Tento kosmologický scénář známý jako inflace, je nyní po analýze tří let dat z observatoře WMAP dále...

APOD WMAP rozhoduje o Vesmíru

Zdá se, že analýza nové vysokorozlišující mapy mikrovlnného světla, které bylo emitováno pouhých 380 000 roků po Velké třesku, definuje náš vesmír přesněji, než kdy předtím. Netrpělivě očekávané výsledky z družice Wilkinson Microwave Anisotropy Probe rozhodly několik dlouho trvajících...

APOD Zvěsti podivného vesmíru

Ještě před několika lety, kdy byli redaktoři APODu studenty, všudypřítomná temná energie vesmíru nebyla vůbec seriózně diskutována. Samozřejmě, dnes se zdá, že tato podivná energie dominuje vesmíru (stejně jako přednáškám o kosmologii) a poskytuje odpudivou sílu urychlující rozpínání vesmíru na...

APOD Kupa galaxií v raném vesmíru

Dlouho předtím, než středověcí alchymisté začali snít o transmutaci obyčejných kovů na zlato, hvězdné pece v této hmotné kupě galaxií katalogizované jako RDCS 1252.9-2927 - transformovaly lehké prvky na těžké. Na kompozitním snímku ve falešných barvách lze vidět v červených, žlutých a...

APOD Galaxie podle GOODS

Tento vábivý pohled na galaxie rozptýlené blízko i daleko je součástí příspěvku Hubble Space Telescope k projektu GOODS - Great Observatories Origins Deep Survey. Cílem GOODS je studium formování galaxií a jejich vývoje v nevídaně širokém rozsahu kosmických vzdáleností, čímž pokryje období času...

APOD WMAP rozhoduje o Vesmíru

Zdá se, že analýza nové vysokorozlišující mapy mikrovlnného světla, které bylo emitováno pouhých 380 000 roků po Velké třesku, definuje náš vesmír přesněji, než kdy předtím. Netrpělivě očekávané výsledky z družice Wilkinson Microwave Anisotropy Probe rozhodly několik dlouho trvajících...

APOD Prales Lyman Alfa

Žijeme v pralese. Po celém vesmíru jsou rozeseté "stromy" vodíku, který absorbuje světlo vzdálených objektů. Tato plynná mračna zanechávají ve spektrech vzdálených kvasarů spoustu absorpčních čar, které se společně nazývají prales Lyman-alfa. Vzdálené kvasary se jeví být absorbovány...

APOD Síla z prázdného prostoru: Casimirův jev

Tato malá kulička poskytuje důkaz, že se vesmír bude navždy rozpínat. Kulička měří něco přes desetinu milimetru a v důsledku energetických fluktuací vakua se pohybuje směrem k hladké plošině. Tato přítažlivost je známa jako Casimirův jev a to podle svého objevitele, který přes 50 lety...

APOD Hloubkové pole na jižní obloze

Tento hloubkový pohled do kosmu je následovníkem hloubkového pole Hubble Space Telescope Deep Field z roku 1995. Jižní hloubkové pole označované jako Hubble Deep Field South vzniklo namířením kosmického dalekohledu do místa na obloze v jižním souhvězdí Tukana. Během období 10 dnů se...

APOD Rozkládání vzdáleného světla

Čas běží ve vzdáleném vesmíru pomaleji. Jelikož se světlo vzdálené v čase jeví posunuté k červenému konci spektra, tak jsou astronomové schopni využít kosmologické zpomalování času k měření obrovských vzdáleností ve vesmíru. Jak je patrné nahoře, tak světlo ze vzdálených...

APOD Rok kosmologie skryté hmoty

Žijeme ve vzrušující době, kdy lidstvo odkrývá charakter celého našeho vesmíru. Pátrání po kosmologickém pochopení nachází astronomy zvláště v tomto roce při hledání cesty v temnotách. Skrytá hmota a skrytá energie se stávají příjmanými neviditelnými složkami našeho vesmíru, podobně jako...

APOD Náznaky podivného vesmíru

Před třemi lety byly poprvé prezentovány výsledky ukazující, že většina energie v našem vesmíru není ve hvězdách nebo galaxiích, ale je vázána na samotný vesmír. Řečeno jazykem kosmologů velká kosmologická konstanta je přímo odvozena od nových pozorování vzdálených supernov. Návrhy...

APOD Prales Lyman Alfa

Žijeme v pralese. Napříč celým vesmírem jsou "stromy" vodíku, jež absorbuje světlo vzdálených objektů. Tato plynová mračna zanechávají ve spektrech vzdálených quasarů absorpční čáry, jimž se dohromady říká prales Lyman-alfa. Světlo vzdálených kvasarů se jeví být absorbováno mnohem více mraky...

APOD Doposud nejvzdálenější změřená exploze

Stalo se to tak daleko, že běžná lidská měřítka vzdáleností jsou neadekvátní. Navíc astronomové ani neřekli, že vědí, co se stalo. Je známo, že 31.ledna 2000 sondy ve sluneční soustavě zaznamenaly úžasnou explozi gama záření, jež se objevila z předtím nezajímavého směru. Brzy poté začal jeden z...

APOD Hubbleovo hloubkové pole

Jako barevné kousky cukroví vyplňují galaxie toto Hubbleovo hloubkové pole (Hubble Deep Field) jeden z vůbec nejvzdálenějších optických pohledů lidstva do Vesmíru. Nejslabší galaxie mají jen 30-tou magnitudu (asi čtyř miliardkrát slabší jak hvězdy ještě viditelné pouhým okem) a...

APOD Výřez vesmíru ve 2dF

Co nám může povědět 100 000 galaxií? Možná že strukturu a složení vesmíru. Astronomové pomocí spektrografu Two Degree Field (2dF) na Anglo-Australském dalekohledu (AAT) v Austrálii nyní změřili rudé posuvy více jak 100,000 galaxií v tenkém pásu oblohy. Výsledky ukazují, jak jsou galaxie...

APOD BOOMERANG zobrazuje ranný vesmír

Drifting through the stratosphere above Antarctica in late 1998, the balloon-borne BOOMERANG telescope peered into the cosmos at millimeter wavelengths. The Blotchy structures it detected are seen above in the sharpest yet picture of the universe at an early age, perhaps a mere 300,000 years...

APOD Malé ohýbání světla pokřivuje vesmír

Je vzdálený vesmír skutečně tím, čím se jeví být? Astronomové doufají, že ne. Působení temné hmoty, která je normálně neviditelná, může prozradit její přítomnost pomocí distorze obrazů, které vznikají ve vzdáleném vesmíru, podobně jako starodávná okna křiví obraz pocházející zvenčí. Na...

APOD Supernova 1994D a neočekávaný vesmír

Daleko a dávno vybuchla hvězda. Supernova 1994D, viditelná jako jasná skvrna dole vlevo se objevila na okraji disku galaxie NGC 4526. Supernova 1994D nebyla zajímavá tím jak byla odlišná, ale spíše tím, jak podobná byla jiným supernovám. Skutečně, světlo emitované během týdnů po explozi...

APOD Simulace: Vznik galaktického disku

Jak jsme se sem dostali? Víme, že žijeme na planetě obíhající kolem hvězdy a ta obíhá kolem galaxie, ale jak to všechno vzniklo? Protože se náš vesmír pohybuje příliš pomalu na to, abychom ho mohli sledovat, tak vznikají počítačové simulace rychlejšího pohybu, které nám to mohou...

APOD Simulace TNG50: Vznik kupy galaxií

Jak vznikají kupy galaxií? Náš vesmír vyvíjí příliš pomalu, než abychom to mohli vidět, ale můžeme se podívat na rychlejší počítačové simulace. Nejnovějším počinem je TNG50 z projektu IllustrisTNG, což je vylepšení slavné simulace Illustris. První část videa sleduje plyn ve vesmíru...

APOD Pozorovatelný vesmír

Jak daleko dohlédnete? Všechno co můžete vidět a všechno co byste vůbec mohli vidět, pokud by vaše oči mohly detekovat různé druhy záření, je pozorovatelný vesmír. Ve světle to nejvzdálenější co můžeme vidět přichází z mikrovlnného záření kosmického pozadí z doby před 13,8 miliardami let, kdy byl...

APOD Temná hmota v simulovaném vesmíru

Straší nám ve vesmíru? Podle této mapy temné hmoty to tak může vypadat. Gravitace neviditelné temné hmoty je hlavním vysvětlením toho, proč galaxie rotují tak rychle, proč galaxie obíhají kolem kup tak rychle, proč gravitační čočky odklánějí světlo tak silně a proč je viditelná hmota rozložena tak,...

APOD Temná hmota v simulovaném vesmíru

Straší v našem vesmíru? Podle této mapy temné hmoty to tak může vypadat. Proč galaxie rotují tak rychle, proč galaxie obíhají kupy tak rychle, proč gravitační čočky ohýbají světlo tak silně a proč je viditelná hmota distribuovaná tak jak je v místním vesmíru a na kosmickém záření mikrovlnného...

APOD Supernova v NGC 2525

Velká a krásná spirální galaxie s příčkou NGC 2525 se nachází 70 miliónů světelných let daleko od Mléčné dráhy. Svítí na pozemské noční obloze v hranicích jižního souhvězdí Lodní zádě (Puppis). Měří asi 60 000 světelných let a na nádherném snímku z Hubblova kosmického dalekohledu se vinou její...

APOD Lom vzdáleného světla

Ve vzdáleném vesmíru se zdá, že čas běží pomaleji. Jelikož se časem dilatované světlo jeví posunuté k červenému konci spektra (rudý posuv), tak jsou astronomové schopni využít kosmologické zpomalení času k měření nesmírných vzdáleností ve vesmíru. Zde je vidět světlo ze vzdálených galaxií ...

APOD Simulace vesmíru Illustris

Jak jsme se sem dostali? Klikněte, pohodlně se posaďte a dívejte se. Tato počítačová simulace vývoje vesmíru dává vhled do toho, jak vznikaly galaxie a perspektivu pro místo lidstva ve vesmíru. Projekt Illustris v roce 2014 spotřeboval 20 miliónů CPU hodin při sledování 12 miliard prvků,...

Akce (13. 1. 2020) Kosmologie - otázky a odpovědi

Letos se opět pokusím o přehled pokroku v kosmologii a příbuzných oborech. Tentokrát bych se chtěl soustředit hlavně na pozorování evoluce různých objektů v pozorovaném vesmíru i jeho vývoj jako celku. Přednáší RNDr. Vladimír Wagner, CSc. (ÚJF Řež) ...

APOD Náznaky temného vesmíru

Před 21 roky byly poprvé představeny výsledky bádání, které ukazovaly, že většina energie v našem vesmíru není ve hvězdách nebo galaxiích, ale že je vázána na samotný prostor. Z nového pozorování vzdálených supernov přímo vyplynula, jazykem kosmologů, velká kosmologická...

Akce (10. 2. 2020) Přehled základních kosmologických objevů z let 1910-1930

Začiatok dvadsiateho storočia priniesol v oblasti observačnej kozmológie odpovede na mnohé dovtedy nezodpovedané otázky, ohľadom vzdialeností a rozpínania Vesmíru. Henrietta Swan Leavitova v roku 1908 objavila závislosť medzi periódou a svietivosťou istého typu premenných hviezd, ktoré sú dnes...

Martin GembecAstronomie

Novinka SPHEREX se podívá na mladý vesmír

NASA vybrala misi SPHEREx, která se podívá na to, jak se mladý vesmír (300 mil. let po velkém třesku) vyvíjel a jak časté jsou ingredience života v naší galaxii. Družice má startovat 2023 a má prozkoumat asi 300 mil. galaxií a asi 100 mil. hvězd v naší Galaxii. ...

APOD Pozorovatelný vesmír

Jak daleko můžete dohlédnout? Všechno, co můžete vidět a všechno, co byste vůbec mohli nyní vidět za předpokladu, že by vaše oči dokázaly vidět všechny druhy záření kolem vás, je pozorovatelný vesmír. Ve světle, nejdál co můžeme vidět přichází z kosmického mikrovlnného pozadí z doby před 13,8...

APOD Vznik galaxií v magnetickém vesmíru

Jak jsme sem přišli? Víme, že žijeme na planetě, která obíhá hvězdu a ta obíhá galaxii, ale jak to všechno vzniklo? Astrofyzikové nedávno vylepšili slavnou simulaci Illustris na IllustrisTNG, což je nyní nejdůmyslnější počítačový model vývoje galaxií v našem vesmíru. Na videu se můžete...

Miloš Podařil

Akce (6. 10. 2017) Přednáška: Byl velký třesk?

Teoretický fyzik a přední český popularizátor astrofyziky a astronomie prof. Petr Kulhánek bude v Jihlavě přednášet o samotné počátku vesmíru.

APOD Čtyri obrazy kvazaru kolem galaktické čočky

Zvláštností skupiny světel poblíž středu je, že čtyři z nich jsou tím samým vzdáleným kvazarem. To proto, protože galaxie v popředí, která je ve středu obrazů kvazaru i celého tohoto snímku, působí jako hrubá gravitační čočka. Možná, že ještě podivnější věcí je, že sledováním blikání...

Akce (10. 10. 2016) Pravidelná schůzka kosmologické sekce ČAS

Pravidelná schůzka sekce bude spojená s poutavou přednáškou, tentokráte z oboru kosmonautiky, ovšem o přístroji pro astrofyzikální účely.

Akce (7. 10. 2016) Seminář Kosmologické sekce ČAS

Čtvrtý ročník nové řady seminářů Kosmologické sekce ČAS. Přednášky jsou přístupné všem zájemcům o kosmologii a astrofyziku. Zaměřeno hlavně na členy ČAS a JČMF.

APOD Supernova 1994D a nečekaný vesmír

Velice dávno, velice daleko, vybuchla hvězda. Supernova 1994D, která je vidět jako jasná skvrna vlevo dole, se objevila za vnějším okrajem disku galaxie NGC 4526. Supernova 1994D nebyla zajímavá tím, jak se lišila, ale tím, jak byla podobná dalším supernovám. Světlo emitované v týdnech po...

APOD Víry na mapě kosmických mikrovln ukazují na inflaci

Prošel vesmír v raném období extrémně rychlým rozpínáním? Takové inflační období se předpokládalo, aby se mohlo vysvětlit několik záhadných kosmických atributů, třeba proč náš vesmír vypadá podobně v opačných směrech. Včera byly uvolněny výsledky, které ukazují očekávaný signál v nečekané...

APOD Baryonová akustické oscilace z SDSS III

Jak velké se zdají věci, když jsou velmi daleko? Když se díváme přes vesmír, tak odpověď nám může vypovídat o jeho průměrné gravitační historii a tudíž i o jeho složení. Přehlídka baryonovou oscilační spektroskopií BOSS (Baryon Oscillation Spectroscopic Survey) jako součást Sloanovy digitální...

APOD Interaktivní měřítka vesmíru

Jak vypadá vesmír v malých měřítcích? A ve velkých? Lidstvo objevilo, že vesmír je v jiných proporcích ve kterých se zkoumal vždy velice jiný. Například, jak doposud víme, každý maličký proton je úplně stejný, ale každá velká galaxie je jiná. V nám bližších měřítcích, pro člověka malá...

APOD Video temné hmoty ze simulace Bolshoi

Co kdybyste letěli vesmírem a viděli temnou hmotu? I když technologie pro takový let stále čeká na svůj vývoj, tak technologie pro vizualizaci takového letu s dokončením simulace Bolshoi Cosmological Simulation značně pokročila. Výstup po 6 miliónech CPU hodin na sedmém nejrychlejším...

APOD NGC 5584: Rozpínání vesmíru

Velká a krásná galaxie NGC 5548 měří přes 50 000 světelných let a nachází se 72 miliónů světelných let v souhvězdí Panny (Virgo). Zavinutá spirální ramena tohoto nádherného vesmírného ostrova jsou plná zářivých mladých hvězdokup a tmavých prachových pásů. Přesto NGC 5548 není pro pozemské...

APOD Multiversy: Existují jiné Vesmíry?

Existují v jiných vesmírech vaše téměř přesné kopie? Pokud je správná jedna z několika hypotéz multiversu, tak je to docela možné. Na počítačové ilustraci nahoře jsou vidět nezávislé vesmíry jako nezávislé kruhy či koule. Koule by mohly být jedna od druhé kauzálně oddělené, což by...

APOD Signály z podivného vesmíru

Před jedenácti lety byly poprvé prezentovány výsledky, které ukazovaly, že většina energie v našem vesmíru není ve hvězdách nebo v galaxiích, ale že se váže k samotnému prostoru. Jazykem kosmologů: velká kosmologická konstanta přímo vyplývá z nových pozorování vzdálených supernov. Návrhy...

APOD Rozkládání vzdáleného světla

Ve vzdáleném vesmíru se zdá, že čas běží pomaleji. Díky dilataci času se světlo jeví posunuté k červenému konci spektra (rudý posun) a astronomové jsou schopni tohoto kosmologického zpomalení času využít k měření nesmírných vzdáleností ve vesmíru. Nahoře je vidět světlo ze vzdálených...

APOD Slabé čočky deformují vesmír

Je vzdálený vesmír opravdu takový, jak vypadá? Astronomové doufají, že ne. Působení temné hmoty, která je normálně neviditelná, může projevovat svoji přítomnost borcením obrazů ze vzdáleného vesmíru podobně, jako stará okna deformují pohled ven. Zjistěním míry s jakou se galaxie pozadí...

APOD Skončí vesmír Velkým roztržením?

Jak skončí náš vesmír? Nedávné spekulace nyní zahrnují všudepřítomné rostoucí pole tajemné odpudivé fantómové energie, která zdánlivě všechno trhá. Ačkoliv vesmír začal Velkým třeskem, tak analýzy nedávných kosmologických měření dovolují možnost, že skončí Velkým roztržením. ...

APOD Vícerozměrný vesmír

Má náš vesmír vyšší, ale nezvyklé prostorové dimenze? Tato myšlenka získala na popularitě, protože pomáhá vysvětlit, proč se velice vzdálené části našeho vesmíru jeví tak podobné a proč se zdá, že geometrie našeho vesmíru přirozeně nevyplývá z množství hmoty, kterou zdá se obsahuje. Tato...

APOD Světlo z prvních hvězd ve vesmíru

Jaké byly první hvězdy? Nikdo zatím neví. Naše Slunce není hvězda první generace. Není ani hvězdou druhé generace. Zdá se, že první hvězdy ve vesmíru se přišly a odešly asi před 13 miliardami let. Nyní bylo možná poprvé detekováno světlo z prvních hvězd. Hloubková pozorování Spitzerovým...

APOD Síla z prázdného prostoru: Casimirův jev

Tato kulička poskytuje důkaz, že se vesmír bude navždy rozpínat. Kulička měří něco přes desetinu milimetru a v důsledku energetických fluktuacím vakua prázdného prostoru se pohybuje k hladké desce. Tato přitažlivost je známa jako Casimirův jev, pojmenovaný po svém objeviteli, který se přes 50...

APOD Celooblohová mapa COBE

Tato historická celooblohová mapa je založena na údajích z prvních dvou let z družice COBE (COsmic Background Explorer) vypuštěné v listopadu 1989. Mapa ukazuje malé teplotní variace (červená je teplejší) vtisknuté strukturou ranného Vesmíru do mikrovlnného záření pozadí (CMB - Cosmic...

APOD Rozpínání Vesmíru

Vesmír se nyní zvolna rozpíná. Ale jeho původní expanze byla téměř až neskutečně rychlá, jelikož pravděpodobně narostl z fluktuace v kvantovém měřítku v bilióntině sekundy. Tento kosmologický scénář známý jako inflace, je nyní po analýze tří let dat z observatoře WMAP dále...

APOD WMAP rozhoduje o Vesmíru

Zdá se, že analýza nové vysokorozlišující mapy mikrovlnného světla, které bylo emitováno pouhých 380 000 roků po Velké třesku, definuje náš vesmír přesněji, než kdy předtím. Netrpělivě očekávané výsledky z družice Wilkinson Microwave Anisotropy Probe rozhodly několik dlouho trvajících...

APOD Zvěsti podivného vesmíru

Ještě před několika lety, kdy byli redaktoři APODu studenty, všudypřítomná temná energie vesmíru nebyla vůbec seriózně diskutována. Samozřejmě, dnes se zdá, že tato podivná energie dominuje vesmíru (stejně jako přednáškám o kosmologii) a poskytuje odpudivou sílu urychlující rozpínání vesmíru na...

APOD Kupa galaxií v raném vesmíru

Dlouho předtím, než středověcí alchymisté začali snít o transmutaci obyčejných kovů na zlato, hvězdné pece v této hmotné kupě galaxií katalogizované jako RDCS 1252.9-2927 - transformovaly lehké prvky na těžké. Na kompozitním snímku ve falešných barvách lze vidět v červených, žlutých a...

APOD Galaxie podle GOODS

Tento vábivý pohled na galaxie rozptýlené blízko i daleko je součástí příspěvku Hubble Space Telescope k projektu GOODS - Great Observatories Origins Deep Survey. Cílem GOODS je studium formování galaxií a jejich vývoje v nevídaně širokém rozsahu kosmických vzdáleností, čímž pokryje období času...

APOD WMAP rozhoduje o Vesmíru

Zdá se, že analýza nové vysokorozlišující mapy mikrovlnného světla, které bylo emitováno pouhých 380 000 roků po Velké třesku, definuje náš vesmír přesněji, než kdy předtím. Netrpělivě očekávané výsledky z družice Wilkinson Microwave Anisotropy Probe rozhodly několik dlouho trvajících...

APOD Prales Lyman Alfa

Žijeme v pralese. Po celém vesmíru jsou rozeseté "stromy" vodíku, který absorbuje světlo vzdálených objektů. Tato plynná mračna zanechávají ve spektrech vzdálených kvasarů spoustu absorpčních čar, které se společně nazývají prales Lyman-alfa. Vzdálené kvasary se jeví být absorbovány...

APOD Síla z prázdného prostoru: Casimirův jev

Tato malá kulička poskytuje důkaz, že se vesmír bude navždy rozpínat. Kulička měří něco přes desetinu milimetru a v důsledku energetických fluktuací vakua se pohybuje směrem k hladké plošině. Tato přítažlivost je známa jako Casimirův jev a to podle svého objevitele, který přes 50 lety...

APOD Hloubkové pole na jižní obloze

Tento hloubkový pohled do kosmu je následovníkem hloubkového pole Hubble Space Telescope Deep Field z roku 1995. Jižní hloubkové pole označované jako Hubble Deep Field South vzniklo namířením kosmického dalekohledu do místa na obloze v jižním souhvězdí Tukana. Během období 10 dnů se...

APOD Rozkládání vzdáleného světla

Čas běží ve vzdáleném vesmíru pomaleji. Jelikož se světlo vzdálené v čase jeví posunuté k červenému konci spektra, tak jsou astronomové schopni využít kosmologické zpomalování času k měření obrovských vzdáleností ve vesmíru. Jak je patrné nahoře, tak světlo ze vzdálených...

APOD Rok kosmologie skryté hmoty

Žijeme ve vzrušující době, kdy lidstvo odkrývá charakter celého našeho vesmíru. Pátrání po kosmologickém pochopení nachází astronomy zvláště v tomto roce při hledání cesty v temnotách. Skrytá hmota a skrytá energie se stávají příjmanými neviditelnými složkami našeho vesmíru, podobně jako...

APOD Náznaky podivného vesmíru

Před třemi lety byly poprvé prezentovány výsledky ukazující, že většina energie v našem vesmíru není ve hvězdách nebo galaxiích, ale je vázána na samotný vesmír. Řečeno jazykem kosmologů velká kosmologická konstanta je přímo odvozena od nových pozorování vzdálených supernov. Návrhy...

APOD Prales Lyman Alfa

Žijeme v pralese. Napříč celým vesmírem jsou "stromy" vodíku, jež absorbuje světlo vzdálených objektů. Tato plynová mračna zanechávají ve spektrech vzdálených quasarů absorpční čáry, jimž se dohromady říká prales Lyman-alfa. Světlo vzdálených kvasarů se jeví být absorbováno mnohem více mraky...

APOD Doposud nejvzdálenější změřená exploze

Stalo se to tak daleko, že běžná lidská měřítka vzdáleností jsou neadekvátní. Navíc astronomové ani neřekli, že vědí, co se stalo. Je známo, že 31.ledna 2000 sondy ve sluneční soustavě zaznamenaly úžasnou explozi gama záření, jež se objevila z předtím nezajímavého směru. Brzy poté začal jeden z...

APOD Hubbleovo hloubkové pole

Jako barevné kousky cukroví vyplňují galaxie toto Hubbleovo hloubkové pole (Hubble Deep Field) jeden z vůbec nejvzdálenějších optických pohledů lidstva do Vesmíru. Nejslabší galaxie mají jen 30-tou magnitudu (asi čtyř miliardkrát slabší jak hvězdy ještě viditelné pouhým okem) a...

APOD Výřez vesmíru ve 2dF

Co nám může povědět 100 000 galaxií? Možná že strukturu a složení vesmíru. Astronomové pomocí spektrografu Two Degree Field (2dF) na Anglo-Australském dalekohledu (AAT) v Austrálii nyní změřili rudé posuvy více jak 100,000 galaxií v tenkém pásu oblohy. Výsledky ukazují, jak jsou galaxie...

APOD BOOMERANG zobrazuje ranný vesmír

Drifting through the stratosphere above Antarctica in late 1998, the balloon-borne BOOMERANG telescope peered into the cosmos at millimeter wavelengths. The Blotchy structures it detected are seen above in the sharpest yet picture of the universe at an early age, perhaps a mere 300,000 years...

APOD Malé ohýbání světla pokřivuje vesmír

Je vzdálený vesmír skutečně tím, čím se jeví být? Astronomové doufají, že ne. Působení temné hmoty, která je normálně neviditelná, může prozradit její přítomnost pomocí distorze obrazů, které vznikají ve vzdáleném vesmíru, podobně jako starodávná okna křiví obraz pocházející zvenčí. Na...

APOD Supernova 1994D a neočekávaný vesmír

Daleko a dávno vybuchla hvězda. Supernova 1994D, viditelná jako jasná skvrna dole vlevo se objevila na okraji disku galaxie NGC 4526. Supernova 1994D nebyla zajímavá tím jak byla odlišná, ale spíše tím, jak podobná byla jiným supernovám. Skutečně, světlo emitované během týdnů po explozi...16. vesmírný týden 2024

16. vesmírný týden 2024

Přehled událostí na obloze a v kosmonautice od 15. 4. do 21. 4. 2024. Měsíc bude v první čtvrti. Rozloučili jsme se s kometou 12P/Pons-Brooks. Z Ameriky dorazily zprávy i fotografie o úspěšném pozorování úplného zatmění Slunce i dvou komet během tohoto úkazu. Aktivita Slunce se konečně opět zvýšila. Proběhl také poslední start velké rakety Delta IV Heavy. SpaceX si připsala rekord v podobě dvacátého přistání prvního stupně Falconu 9. Před deseti roky ukončila dopadem na Měsíc svou misi sonda LADEE zkoumající prach v těsné blízkosti nad povrchem Měsíce.

Další informace »

Česká astrofotografie měsíce

ic2087

Titul Česká astrofotografie měsíce za březen 2024 obdržel snímek „IC 2087“, jehož autorem je Zdeněk Vojč     Souhvězdí Býka je plné zajímavých astronomických objektů. Tedy fakticky ne toto souhvězdí, ale oblast vesmíru, kterou nám na naší obloze souhvězdí Býka vymezuje. Najdeme

Další informace »

Poslední čtenářská fotografie

Vírová galaxia M51

Vírová galaxia (iné názvy: Špirálovitá galaxia M51, Messierov objekt 51, Messier 51, M 51, NGC 5194, Arp 85) je klasická špirálovitá galaxia v súhvezdí Poľovné psy. Bola objavená Charlesom Messierom 13. októbra 1773. Táto galaxia sa nachádza blízko hviezdy Alkaid (eta UMa) zo súhvezdia Veľká medvedica. Táto galaxia tvorí s hviezdami Alkaid a Mizar takmer pravouhlý trojuholník s pravým uhlom pri hviezde Alkaid. Nájsť sa dá aj pomocou myslenej spojnice hviezd Alkaid a Cor Caroli. Galaxia leží v jednej štvrtine vzdialenosti od Alkaida k Cor Caroli. Vírová galaxia bola v skutočnosti prvou objavenou špirálovou galaxiou. Už 30-centimetrový ďalekohľad spoľahlivo zobrazí jej špirálovú štruktúru. Vírová galaxia má aj svojho sprievodcu, menšiu galaxiu NGC 5195, ktorú objavil v roku 1781 Messierov priateľ Mechain. Sú spojené medzigalaktickým mostom, ktorý je predĺžením špirálového ramena M51. Je zaradená v Arpovom katalógu podivných galaxií ako špirálová galaxia so sprievodcom. Vírová galaxia a jej sprievodca bývajú niekedy označovaní ako dvojitá galaxia. Obe galaxie sa k sebe približujú, až nakoniec splynú do jednej. Vybavenie: SkyWatcher NEQ6Pro, GSO Newton astrograf 200/800, GSO 2" komakorektor, QHY 8L-C, SVbony UV/IR cut, Optolong L-eNhance filter, FocusDream focuser, guiding QHY5L-II-C, SVbony guidescope 240mm. Software: NINA, Astro pixel processor, Siril, Starnet++, Adobe photoshop 203x180 sec. Lights gain15, offset113 pri -10°C, 38x300 sec. Lights gain15, offset113 pri -10°C cez Optolong L-eNhance, master bias, 150 flats, master darks, master darkflats 4.3. až 12.4.2024 Belá nad Cirochou, severovýchod Slovenska, bortle 4

Další informace »