Úvodní  >  Štítky  >  Štítek horsehead nebula

Štítek: horsehead nebula

APOD Mlhovina Koňská hlava

Tento velkolepý oblak mezihvězdného prachu opracovaly hvězdné větry a záření, přičemž náhodou získal rozpoznatelný tvar. Přiléhavě pojmenovaná Mlhovina Koňská hlava, ponořená do rozsáhlého oblaku v Orionu, se nachází asi 1500 světelných roků daleko. Asi pět světelných let "vysoký" temný oblak je...

APOD Mlhovina Koňská hlava infračerveně z Hubbla

Hvězdné větry a radiace opracovaly toto majestátní mračno mezihvězdného prachu při jeho cestě vesmírem do rozpoznatelného tvaru. Přiléhavě se jmenuje mlhovina Koňská hlava a je ponořeno do rozlehlé a komplexní Mlhoviny Orion (M42). Tento objekt, který je sice velice zajímavé, ale obtížné vidět...

APOD Oblast mlhoviny Koňská hlava bez hvězd

Slavná mlhovina Koňská hlava v Orionu není osamocena. Hluboká expozice ukazuje, že tmavý zářez dobře rozeznatelného tvaru vpravo od středu je součástí rozsáhlého komplexu světlo absorbujícího prachu a zářícího plynu. Nádherný snímek jemně vykresluje spletitou tapiserii chuchvalců...

APOD Lev v Orionu

Ano, ale dokážete uvidět lva? Na hluboké expozici je vlevo pod středem vidět tmavý zářez, který vypadá jako koňská hlava a nepřekvapivě se jmenuje mlhovina Koňská hlava. Mlhovina Koňská hlava (Barnard 33) je součástí rozsáhlého komplexu tmavého absorbujícího prachu a jasného zářícího plynu. Aby...

APOD Orionův pás v plynu a prachu

Orionův pás jste asi viděli už dříve, ale ne takto. Ty tři jasné hvězdy přes snímek jsou zleva doprava Mintaka, Alnilam a Alnitak: ikonický pás hvězd v Orionu. Zbývající hvězdy byly z obrazu digitálně odstraněny, aby byla lépe vidět okolní oblaka zářícího plynu a tmavého prachu. Některé z těchto...

APOD Mlhoviny Koňská hlava a Plamen

Mlhovina Koňská hlava je jednou z nejslavnějších mlhovin na obloze. Je vidět na obrázku zcela vpravo jako tmavý zářez do oranžové emisní mlhoviny. Koňská hlava je tmavá, protože se ve skutečnosti jedná o neprůhledné mračno prachu, které se nachází před jasnou emisní mlhovinou. Podobně jako mraky...

APOD Koňská hlava a mlhoviny v Orionu

Na kosmickém pohledu spolu kontrastují temná mlhovina Koňská hlava a zářivá Mlhovina v Orionu. Obě jsou vidět v opačných rozích úžasné mozaiky nahoře jak plují ve vzdálenosti asi 1500 světelných roků v jednom z nejvíce rozeznatelném souhvězdí noční oblohy. Dobře známá mlhovina Koňská hlava je vidět...

APOD Mlhovina Koňská hlava infračerveně z Hubbla

Velkolepé mračno mezihvězdného prachu radiace a hvězdné větry při jeho pouti vesmírem opracovaly do řekněme rozpoznatelného tvaru. Mlhovina příznačně nazvaná Koňská hlava je ponořená do rozsáhlého komplexu Mlhoviny v Orionu (M42). Velice pěkný, ale při pohledu malým dalekohledem obtížný objekt,...

APOD Mlhovina Koňská hlava

Majestátní mračno mezihvězdného prachu opracovávané hvězdnými větry a zářením má tento rozpoznatelný tvar jen náhodou. Přiléhavě se jmenuje mlhovina Koňská hlava a ve vzdálenosti asi 1500 světelných let je ponořena do rozsáhlého komplexu mračen v Orionu. To tmavé mračno, "vysoké" asi 5...

APOD Stín Io na Jupiteru z Juno

Co je to ta tmavá skvrna na Jupiteru? To je stín Jupiterova sopečného měsíce Io. Jelikož Jupiter svítí převážně odraženým slunečním světlem, tak cokoliv, co tomuto světlu překáží zanechává stín. Pokud byste nějak mohli být v tomto stínu, tak byste mohli vidět úplné zatmění Slunce ...

APOD Mlhovina Koňská hlava

Mlhovina Koňská hlava je jednou z nejslavnějších mlhovin na obloze. Je vidět jako tmavý zářez do červené emisní mlhoviny ve středu fotografie nahoře. Tvar koňské hlavy je tmavý proto, protože se ve skutečnosti jedná o neprůhledné mračno prachu, které se nachází před jasnou...

APOD Okolí mlhoviny Koňská hlava

Slavná mlhovina Koňská hlava v Orionu není osamocená. Hloubková expozice ukáže těsně pod středem dobře známé tmavé vykousnutí, které je součástí rozsáhlého komplexu absorbujícího prachu a zářícího plynu. Rakouský astronom amatér pomocí svého domácího dalekohledu nasbíral celkem 7,5 hodin...

APOD Mlhoviny Koňská hlava a Orion

Temná mlhovina Koňská hlava a zářící Mlhovina Orion jsou kontrastní pohledy. Obě mlhoviny jsou vidět na mozaice ze dvou panelů v opačných rozích a nacházejí se 1500 světelných let daleko v jednom z nejlépe rozpoznatelných souhvězdí na noční obloze. Dobře...

APOD Orion v červené a modré

Kdy se stal Orion tak nablýskaný? Toto barevné podání části souhvězdí Orion pochází od červeného světla emitovaného vodíkem a sírou (SII) a od modrozeleného světla emitovaného kyslíkem (OIII). Barvy na snímku byly digitálně přiřazeny tak, aby představovaly původ prvků, ale jsou také...

APOD NGC 2023 ve stínu Koňské hlavy

NGC 2023 opracovaná jasnými mladými hvězdami z prachových molekulárních mračen Orionu je často přehlédnuta ve prospěch nedaleké siluety mlhoviny Koňská hlava. Sama je zde vidět jako krásná hvězdotvorná emisní a reflexní mlhovina vzdálená zhruba 1500 světelných let. Na vzácném portrétu NGC...

APOD Širší pohled na Koňskou hlavu

K vytvoření této širší perspektivy mezihvězdného prostředí kolem slavné mlhoviny Koňská hlava byla využita kombinovaná obrazová data z velkého přehlídkového pozemského dalekohledu VISTA a z Hubblova kosmického dalekohledu. Oblast prachového molekulárního mračna zachycená na infračervených...

APOD Mlhovina Koňská hlava

Jedna z nejlépe rozpoznatelných mlhovina na obloze, Koňská hlava v Orionu, je součástí velkého tmavého oblaku plynu. Je též známá jako Barnard 33 a její neobvyklý tvar byl poprvé objeven na fotografických deskách koncem 19. století. Červená záře pochází především z vodíku za...

APOD Orion: Pás, Plamen a Koňská hlava

Co obklopuje slavný pás hvězd v Orionu? Hloubková expozice ukazuje všechno od temné mlhoviny až po hvězdokupy ponořené do rozsáhlých různých proudů plynu ve velkém komplexu Orionova molekulárního mračna . ...

APOD Majestátní mlhovina Koňská hlava

Toto majestátní mračno mezihvězdného prachu opracované hvězdnými větry a zářením náhodou dostalo rozpoznatelný tvar. Přiléhavě se jmenuje mlhovina Koňská hlava, je asi 1500 světelných let daleko a je součástí rozsáhlého komplexu mračen v Orionu. Toto temné mračno na "výšku" měří asi 5...

APOD Mlhovina Koňská hlava infračerveně z Hubbla

Majestátní mezihvězdné mračno plynu při plavbě vesmírem opracovávaly hvězdné větry a záření, až získalo rozpoznatelný tvar. Toto mračno se přiléhavě jmenuje mlhovina Koňská hlava a je zanořené do rozsáhlé a komplexní Mlhoviny v Orionu (M42). Je sice pěkné tento objekt vidět osobně malým...

APOD Orion v červené a modré

Kdy se Orion tak nablýskal? Toto barevné provedení části souhvězdí Orion přichází v červené barvě emitované vodíkem a sírou (SII), a také v modrozelené barvě emitované kyslíkem (OIII). Tyto barvy byly na obrázku digitálně přiřazeny tak, aby odpovídaly původu svých prvků, ale aby...

APOD Mlhovina Koňská hlava

Mlhovina Koňská hlava je jednou z nejznámějších mlhovin na obloze. Je vidět jako tmavý výběžek do červené emisní mlhoviny v centru fotografie nahoře. Útvar koňské hlavy je tmavý proto, protože je to ve skutečnosti neprůsvitné mračno prachu, které se nachází před jasně červenou emisní...

APOD Velkolepá mlhovina Koňská hlava

Tento rozpoznatelný tvar získalo velkolepé mezihvězdné prachové mračno náhodou po opracování hvězdnými větry a radiací. Přiléhavě nazvaná mlhovina Koňská hlava je vzdálená asi 1500 světelných let a je ponořená do rozsáhlého oblačného komplexu v Orionu. Tmavé mračno, katalogizované...

APOD Mračna v lovci Orionu

Hvězdné porodnice usazené v kosmickém prachu a zářícím vodíku v lovci Orionu se nacházejí na okraji obrovského molekulárního mračna vzdáleného asi 1500 světelných let. Tento dech beroucí pohled zabírá přes dobře známé souhvězdí od hlavy až k patě (zleva doprava) a dále, asi 30...

APOD Mlhovina Koňská hlava z modré do infračervené

Jedna z nejlépe identifikovatelných mlhovin na obloze, mlhovina Koňská hlava v Orionu, je součástí velkého, tmavého, molekulárního mračna. Je též známa jako Barnard 33 a její neobvyklý tvar byl poprvé objeven na fotografických deskách v pozdních letech devatenáctého století. ...

APOD Mlhovina Koňská hlava

Mlhovina Koňská hlava je jednou z nejslavnějším mlhovin na obloze. Je vidět jako tmavé vykousnutí v červené emisní mlhovině v centru fotografie nahoře. Tvar koňské hlavy je tmavý proto, protože je to ve skutečnosti neprůhledné prachové mračno, které se nachází před jasnou...

APOD Mlhoviny Koňská hlava a Orion

Tmavá mlhovina Koňská hlava a zářící mlhovina Orion zde spolu kontrastují. Nacházejí se asi 1500 světelných let daleko jednom z nejsnáze rozpoznatelných souhvězdí na noční obloze v opačných rozích krásné mozaiky nahoře. Dobře známá mlhovina Koňská hlava je vidět jako tmavé mračno v...

APOD Koňská hlava: širší pohled

Pro vytvoření tohoto širokého pohledu na mezihvězdnou krajinu kolem slavné mlhoviny Koňská hlava byla použita kombinovaná obrazová data z velkého pozemského dalekohledu VISTA a z Hubblova kosmického dalekohledu. Po scéně, která pokrývá na obloze úhel asi dvou třetin úplňku, se...

APOD Mlhovina Koňská hlava infračerveně z Hubbla

Majestátní mezihvězdná prachová mračna při jejich pohybu vesmírem opracovávají hvězdné větry a radiace, až někdy dostanou rozpoznatelný tvar. Tato mlhovina se přiléhavě jmenuje Koňská hlava, a je ponořena do rozsáhlé a komplexní mlhoviny v Orionu M42. Tento objekt je sice pěkné, ale obtížné...

APOD IC 4592: Modrá reflekční mlhovina Koňská hlava

Viděli jste někdy koňskou hlavu? To co vidíte není ta slavná mlhovina Koňská hlava v Orionu, ale poněkud slabší mlhovina, která dobře známý tvar nabude až po zobrazení do hloubky. Hlavní částí nahoře zobrazeného komplexu molekulárního mračna je reflekční mlhovina katalogizovaná jako IC...

APOD Mlhovina Koňská hlava

Jedna z nejlépe rozpoznatelných mlhovin nas obloze Koňská hlava v Orionu je součástí velkého, tmavého molekulárního mraku. Tento neobvyklý útvar známý též jako Barnard 33 byl poprvé objeven na fotografické desce koncem 19. století. Červené světlo pochází z vodíku, který je převážně...

APOD Okolí mlhoviny Koňská hlava

Slavná mlhovina Koňská hlava v Orionu není samotná. Tato hloubková expozice ukazuje, že to tmavé, dobře známé vykouskutí, které je vidět hned pod středem, je součástí rozsáhlého komplexu absorbčního prachu a zářícího plynu. Amatérští astronomové dálkové observatoře Star Shadow Remote...

APOD Koňská hlava a mlhoviny v Orionu

Tmavá mlhovina Koňská hlava a zářivá Mlhovina v Orionu jsou kontrastní kosmické pohledy. Obě mlhoviny jsou asi 1500 světelných let daleko v jednom z nejvíce známých souhvězdí na noční obloze a na této nádherné mozaice jsou v opačných rozích. Dobře známá mlhovina Koňská hlava je vidět v...

APOD Velkolepá mlhovina Koňská hlava

Tento velkolepý mezihvězdný prachový mrak opracovává hvězdný vítr a záření a náhodou tak vznikl tento rozpoznatelný tvar. Mlhovina se přiléhavě nazývá Koňská hlava a nachází se asi 1500 daleko v rozsáhlém komplexu mračen v Orionu. Asi pět světelných let "vysoký" tmavý mrak je katalogizovaný...

APOD Mlhovina Plamínek infračerveně

Co rozžíná tento Plamen? Ve vzdálenosti 1500 světelných let se v souhvězdí Orion nachází mlhovina, která svojí září a tmavými prachovými pásy vypadá jako plápolající plamen. Ale oheň představuje rychlé vázání kyslíku a to není to, co způsobuje záři tohoto Plamene. Jasná hvězda...

APOD Mlhovina Koňská hlava

Jedna z nejsnáze rozpoznatelných mlhovin na obloze mlhovina Koňská hlava v Orionu je součástí velkého tmavého molekulárního mračna. Je též známá jako Barnard 33 a její neobvyklý tvar byl poprvé objeven na fotografické desce koncem 19. století. Ta červená záře pochází z vodíku, který...

APOD Mlhoviny Koňská hlava a Orion

V jednom z nejsnáze rozpoznatelném souhvězdí noční oblohy kontrastuje ve vzdálenosti 1500 světelných let zářící Mlhovina v Orionu s tmavou mlhovinou Koňská hlava. Na této nádherné mozaice pořízené digitální kamerou na malém dalekohledu jsou vidět v opačných rozích. Velkolepá emisní...

APOD Barnardova smyčka kolem Koňské hlavy

Proč mlhovinu Koňská hlava obklopuje mlhovina? I když je to na obrázku nahoře těžké rozeznat, tak slavná mlhovina Koňská hlava je jen nepatrným tmavým zářezem v jasném pruhu vlevo dole pod středem snímku. Původ bubliny, která září jako emisní mlhovina a je známá jako Barnardova...

APOD Pás Orionu, pokračování

Na včerejším obrázku oblohy byly hvězdy z Pásu Orionu Alnitak, Alnilam a Mintaka. Dnešní snímek představuje také hvězdu z pásu, tu nejvýchodnější Alnitak vpravo dole a kolem ní jsou dobře známé mlhoviny Koňská hlava a Plamen. Tento pohled ale do podrobna zabírá více na východ(vlevo) a na...

APOD Pás Orionu

Na tomto nádherném kosmickém pohledu jsou podél uhlopříčky od východu na západ (zleva doprava) jasné namodralé hvězdy Alnitak, Alnilam a Mintaka. Tyto tři obří modré hvězdy, které jsou jinak známé jako Pás v Orionu, jsou teplejší a hmotnější než Slunce. Nachází se ve vzdálenosti asi 1500...

APOD Provazce kolem mlhoviny Koňská hlava

Slavná mlhovina Koňská hlava v Orionu není osamocená. Hloubková expozice ukazuje, že dobře známý tvarovaný zářez, který je vidět hned pod středem, je součástí rozsáhlého komplexu absorbujícího prachu a zářícího plynu. Amatérští astronomové z observatoře Star Shadow Remote...

APOD Mlhovina Koňská hlava v Orionu

Mlhovina Koňská hlava je jedna z nejslavnějších mlhovin na obloze. Je vidět jako tmavý zářez do červené emisní mlhoviny, která je vidět vlevo dole od středu této fotografie. Ta nejjasnější hvězda vlevo pochází z pásu dobře známého souhvězdí Orion. Útvar koňské hlavy je tmavý, protože je...

APOD Mlhovina Koňská hlava

Jedna z nejlépe rozpoznatelných mlhovin na obloze, Koňská hlava v Orionu, je součástí velkého tmavého molekulárního mračna. Mlhovina je též známá jako Barnard 33 a tento neobvyklý tvar byl poprvé objeven na fotografických deskách koncem devatenáctého století. Červená záře pochází...

APOD Hloubkové pole Orion

V jednom z nejvíce rozpoznatelném souhvězdí na noční obloze ve vzdálenosti 1500 světelných let kontrastuje zářící mlhovina v Orionu s tmavou mlhovinou Koňská hlava. Na tomto tomto výborném kompozitním obrazu, na kterém jsou i expozice přes filtry pro záznam emise atomů vodíku, lze...

APOD Hloubkové pole Orion

Adrift 1,500 light-years away in one of the night sky's most recognizable constellations, the glowing Orion Nebula and the dark Horsehead Nebula are contrasting cosmic vistas. They both appear in this stunning composite digital image assembled from over 20 hours of data that includes...

APOD Mračna z okolí mlhoviny Koňská hlava

Slavná mlhovina Koňská hlava v Orion není samotná. Hloubková expozice ukazuje, že tmavý zářez dobře známého tvaru, který je vidět hned pod středem, je součástí rozsáhlého komplexu absorbujícího prachu a zářícího plynu. Amatérští astronomové z observatoře Star Shadow Remote...

APOD Reflexe na mlhovině Koňská hlava

Hvězdnými větry a radiací tvářené vznešené mezihvězdné prachové mračno získalo svůj rozpoznatelný tvar náhodou. Přiléhavě se jmenuje mlhovina Koňská hlava, je vzdálené asi 1500 světelných let a je ponořené v nesmírném komplexu mračen v Orionu. Tmavý mrak katalogizovaný jako Barnard 33...

APOD Mlhovina Koňská hlava v Orionu

Mlhovina Koňská hlava je jednou z nejslavnějších mlhovin na obloze. Je vidět jako tmavý zářez proti červené emisní mlhovině, který je vidět nahoře napravo od středu fotografie nahoře. Jasná hvězda vlevo se nachází v pásu dobře zámého souhvězdí Orion. Útvar Koňská hlava je tak tmavý, protože...

APOD Mlhovina Koňská hlava

Mlhovina Koňská hlava v Orionu, jedna z nejsnáze rozpoznatelných mlhovin na obloze, je součástí velkého, tmavého molekulárního mračna. Neobvyklý tvar, známý také jako Barnard 33, byl poprvé objeven na fotografické desce v pozdních letech 1800. Červená záře pochází převážně...

APOD Mlhoviny v Orionu

V jednom z nejznámějších souhvězdí na noční obloze, zatoulané 1500 světelných let daleko, září Mlhovina v Orionu a tmavá mlhovina Koňská hlava jako kontrastní kosmické obrazy. Obě mlhoviny jsou vidět na této nádherné kompozitní fotografii spolu s dalšími mlhovinami jako součást...

APOD Mlhovina Koňská hlava

Jedna z nejsnáze rozeznatelných mlhovin na obloze, mlhovina Koňská hlava v Orionu je částí velkého, tmavého molekulárního mraku. Neobvyklý tvar mlhoviny známé též jako Barnard 33 byl poprvé objeven na fotografické desce koncem let 1800. Červená záře pochází z plynu vodíku především za...

APOD Koňská hlava infračerveně

Tento slavný oblak kosmického prachu zobrazila v infračerveném světle družice ISO (Infrared Space Observatory) Evropské kosmické agantury ESA (European Space Agency). Snímek ve falešných barvách ukazuje jasnou infračervenou emisi prachu a molekulárního plynu v Orionově oblasti vzniku...

APOD Temná mlhovina Koňská hlava

Hvězdné větry a radiace opracovala tento nádherný mezihvězdný prachový mrak putující vesmírem do rozpoznatelného tvaru. Útvar příhodně nazvaný mlhovina Koňská hlava je součástí nesmírného komplexu hvězdotvorného prachu a plynu, jež obklopuje mlhovinu Orion a nachází se ve vzdálenosti asi 1500...

APOD Mlhovina Koňská hlava

Tento velkolepý oblak mezihvězdného prachu opracovaly hvězdné větry a záření, přičemž náhodou získal rozpoznatelný tvar. Přiléhavě pojmenovaná Mlhovina Koňská hlava, ponořená do rozsáhlého oblaku v Orionu, se nachází asi 1500 světelných roků daleko. Asi pět světelných let "vysoký" temný oblak je...

APOD Mlhovina Koňská hlava infračerveně z Hubbla

Hvězdné větry a radiace opracovaly toto majestátní mračno mezihvězdného prachu při jeho cestě vesmírem do rozpoznatelného tvaru. Přiléhavě se jmenuje mlhovina Koňská hlava a je ponořeno do rozlehlé a komplexní Mlhoviny Orion (M42). Tento objekt, který je sice velice zajímavé, ale obtížné vidět...

APOD Oblast mlhoviny Koňská hlava bez hvězd

Slavná mlhovina Koňská hlava v Orionu není osamocena. Hluboká expozice ukazuje, že tmavý zářez dobře rozeznatelného tvaru vpravo od středu je součástí rozsáhlého komplexu světlo absorbujícího prachu a zářícího plynu. Nádherný snímek jemně vykresluje spletitou tapiserii chuchvalců...

APOD Lev v Orionu

Ano, ale dokážete uvidět lva? Na hluboké expozici je vlevo pod středem vidět tmavý zářez, který vypadá jako koňská hlava a nepřekvapivě se jmenuje mlhovina Koňská hlava. Mlhovina Koňská hlava (Barnard 33) je součástí rozsáhlého komplexu tmavého absorbujícího prachu a jasného zářícího plynu. Aby...

APOD Orionův pás v plynu a prachu

Orionův pás jste asi viděli už dříve, ale ne takto. Ty tři jasné hvězdy přes snímek jsou zleva doprava Mintaka, Alnilam a Alnitak: ikonický pás hvězd v Orionu. Zbývající hvězdy byly z obrazu digitálně odstraněny, aby byla lépe vidět okolní oblaka zářícího plynu a tmavého prachu. Některé z těchto...

APOD Mlhoviny Koňská hlava a Plamen

Mlhovina Koňská hlava je jednou z nejslavnějších mlhovin na obloze. Je vidět na obrázku zcela vpravo jako tmavý zářez do oranžové emisní mlhoviny. Koňská hlava je tmavá, protože se ve skutečnosti jedná o neprůhledné mračno prachu, které se nachází před jasnou emisní mlhovinou. Podobně jako mraky...

APOD Koňská hlava a mlhoviny v Orionu

Na kosmickém pohledu spolu kontrastují temná mlhovina Koňská hlava a zářivá Mlhovina v Orionu. Obě jsou vidět v opačných rozích úžasné mozaiky nahoře jak plují ve vzdálenosti asi 1500 světelných roků v jednom z nejvíce rozeznatelném souhvězdí noční oblohy. Dobře známá mlhovina Koňská hlava je vidět...

APOD Mlhovina Koňská hlava infračerveně z Hubbla

Velkolepé mračno mezihvězdného prachu radiace a hvězdné větry při jeho pouti vesmírem opracovaly do řekněme rozpoznatelného tvaru. Mlhovina příznačně nazvaná Koňská hlava je ponořená do rozsáhlého komplexu Mlhoviny v Orionu (M42). Velice pěkný, ale při pohledu malým dalekohledem obtížný objekt,...

APOD Mlhovina Koňská hlava

Majestátní mračno mezihvězdného prachu opracovávané hvězdnými větry a zářením má tento rozpoznatelný tvar jen náhodou. Přiléhavě se jmenuje mlhovina Koňská hlava a ve vzdálenosti asi 1500 světelných let je ponořena do rozsáhlého komplexu mračen v Orionu. To tmavé mračno, "vysoké" asi 5...

APOD Stín Io na Jupiteru z Juno

Co je to ta tmavá skvrna na Jupiteru? To je stín Jupiterova sopečného měsíce Io. Jelikož Jupiter svítí převážně odraženým slunečním světlem, tak cokoliv, co tomuto světlu překáží zanechává stín. Pokud byste nějak mohli být v tomto stínu, tak byste mohli vidět úplné zatmění Slunce ...

APOD Mlhovina Koňská hlava

Mlhovina Koňská hlava je jednou z nejslavnějších mlhovin na obloze. Je vidět jako tmavý zářez do červené emisní mlhoviny ve středu fotografie nahoře. Tvar koňské hlavy je tmavý proto, protože se ve skutečnosti jedná o neprůhledné mračno prachu, které se nachází před jasnou...

APOD Okolí mlhoviny Koňská hlava

Slavná mlhovina Koňská hlava v Orionu není osamocená. Hloubková expozice ukáže těsně pod středem dobře známé tmavé vykousnutí, které je součástí rozsáhlého komplexu absorbujícího prachu a zářícího plynu. Rakouský astronom amatér pomocí svého domácího dalekohledu nasbíral celkem 7,5 hodin...

APOD Mlhoviny Koňská hlava a Orion

Temná mlhovina Koňská hlava a zářící Mlhovina Orion jsou kontrastní pohledy. Obě mlhoviny jsou vidět na mozaice ze dvou panelů v opačných rozích a nacházejí se 1500 světelných let daleko v jednom z nejlépe rozpoznatelných souhvězdí na noční obloze. Dobře...

APOD Orion v červené a modré

Kdy se stal Orion tak nablýskaný? Toto barevné podání části souhvězdí Orion pochází od červeného světla emitovaného vodíkem a sírou (SII) a od modrozeleného světla emitovaného kyslíkem (OIII). Barvy na snímku byly digitálně přiřazeny tak, aby představovaly původ prvků, ale jsou také...

APOD NGC 2023 ve stínu Koňské hlavy

NGC 2023 opracovaná jasnými mladými hvězdami z prachových molekulárních mračen Orionu je často přehlédnuta ve prospěch nedaleké siluety mlhoviny Koňská hlava. Sama je zde vidět jako krásná hvězdotvorná emisní a reflexní mlhovina vzdálená zhruba 1500 světelných let. Na vzácném portrétu NGC...

APOD Širší pohled na Koňskou hlavu

K vytvoření této širší perspektivy mezihvězdného prostředí kolem slavné mlhoviny Koňská hlava byla využita kombinovaná obrazová data z velkého přehlídkového pozemského dalekohledu VISTA a z Hubblova kosmického dalekohledu. Oblast prachového molekulárního mračna zachycená na infračervených...

APOD Mlhovina Koňská hlava

Jedna z nejlépe rozpoznatelných mlhovina na obloze, Koňská hlava v Orionu, je součástí velkého tmavého oblaku plynu. Je též známá jako Barnard 33 a její neobvyklý tvar byl poprvé objeven na fotografických deskách koncem 19. století. Červená záře pochází především z vodíku za...

APOD Orion: Pás, Plamen a Koňská hlava

Co obklopuje slavný pás hvězd v Orionu? Hloubková expozice ukazuje všechno od temné mlhoviny až po hvězdokupy ponořené do rozsáhlých různých proudů plynu ve velkém komplexu Orionova molekulárního mračna . ...

APOD Majestátní mlhovina Koňská hlava

Toto majestátní mračno mezihvězdného prachu opracované hvězdnými větry a zářením náhodou dostalo rozpoznatelný tvar. Přiléhavě se jmenuje mlhovina Koňská hlava, je asi 1500 světelných let daleko a je součástí rozsáhlého komplexu mračen v Orionu. Toto temné mračno na "výšku" měří asi 5...

APOD Mlhovina Koňská hlava infračerveně z Hubbla

Majestátní mezihvězdné mračno plynu při plavbě vesmírem opracovávaly hvězdné větry a záření, až získalo rozpoznatelný tvar. Toto mračno se přiléhavě jmenuje mlhovina Koňská hlava a je zanořené do rozsáhlé a komplexní Mlhoviny v Orionu (M42). Je sice pěkné tento objekt vidět osobně malým...

APOD Orion v červené a modré

Kdy se Orion tak nablýskal? Toto barevné provedení části souhvězdí Orion přichází v červené barvě emitované vodíkem a sírou (SII), a také v modrozelené barvě emitované kyslíkem (OIII). Tyto barvy byly na obrázku digitálně přiřazeny tak, aby odpovídaly původu svých prvků, ale aby...

APOD Mlhovina Koňská hlava

Mlhovina Koňská hlava je jednou z nejznámějších mlhovin na obloze. Je vidět jako tmavý výběžek do červené emisní mlhoviny v centru fotografie nahoře. Útvar koňské hlavy je tmavý proto, protože je to ve skutečnosti neprůsvitné mračno prachu, které se nachází před jasně červenou emisní...

APOD Velkolepá mlhovina Koňská hlava

Tento rozpoznatelný tvar získalo velkolepé mezihvězdné prachové mračno náhodou po opracování hvězdnými větry a radiací. Přiléhavě nazvaná mlhovina Koňská hlava je vzdálená asi 1500 světelných let a je ponořená do rozsáhlého oblačného komplexu v Orionu. Tmavé mračno, katalogizované...

APOD Mračna v lovci Orionu

Hvězdné porodnice usazené v kosmickém prachu a zářícím vodíku v lovci Orionu se nacházejí na okraji obrovského molekulárního mračna vzdáleného asi 1500 světelných let. Tento dech beroucí pohled zabírá přes dobře známé souhvězdí od hlavy až k patě (zleva doprava) a dále, asi 30...

APOD Mlhovina Koňská hlava z modré do infračervené

Jedna z nejlépe identifikovatelných mlhovin na obloze, mlhovina Koňská hlava v Orionu, je součástí velkého, tmavého, molekulárního mračna. Je též známa jako Barnard 33 a její neobvyklý tvar byl poprvé objeven na fotografických deskách v pozdních letech devatenáctého století. ...

APOD Mlhovina Koňská hlava

Mlhovina Koňská hlava je jednou z nejslavnějším mlhovin na obloze. Je vidět jako tmavé vykousnutí v červené emisní mlhovině v centru fotografie nahoře. Tvar koňské hlavy je tmavý proto, protože je to ve skutečnosti neprůhledné prachové mračno, které se nachází před jasnou...

APOD Mlhoviny Koňská hlava a Orion

Tmavá mlhovina Koňská hlava a zářící mlhovina Orion zde spolu kontrastují. Nacházejí se asi 1500 světelných let daleko jednom z nejsnáze rozpoznatelných souhvězdí na noční obloze v opačných rozích krásné mozaiky nahoře. Dobře známá mlhovina Koňská hlava je vidět jako tmavé mračno v...

APOD Koňská hlava: širší pohled

Pro vytvoření tohoto širokého pohledu na mezihvězdnou krajinu kolem slavné mlhoviny Koňská hlava byla použita kombinovaná obrazová data z velkého pozemského dalekohledu VISTA a z Hubblova kosmického dalekohledu. Po scéně, která pokrývá na obloze úhel asi dvou třetin úplňku, se...

APOD Mlhovina Koňská hlava infračerveně z Hubbla

Majestátní mezihvězdná prachová mračna při jejich pohybu vesmírem opracovávají hvězdné větry a radiace, až někdy dostanou rozpoznatelný tvar. Tato mlhovina se přiléhavě jmenuje Koňská hlava, a je ponořena do rozsáhlé a komplexní mlhoviny v Orionu M42. Tento objekt je sice pěkné, ale obtížné...

APOD IC 4592: Modrá reflekční mlhovina Koňská hlava

Viděli jste někdy koňskou hlavu? To co vidíte není ta slavná mlhovina Koňská hlava v Orionu, ale poněkud slabší mlhovina, která dobře známý tvar nabude až po zobrazení do hloubky. Hlavní částí nahoře zobrazeného komplexu molekulárního mračna je reflekční mlhovina katalogizovaná jako IC...

APOD Mlhovina Koňská hlava

Jedna z nejlépe rozpoznatelných mlhovin nas obloze Koňská hlava v Orionu je součástí velkého, tmavého molekulárního mraku. Tento neobvyklý útvar známý též jako Barnard 33 byl poprvé objeven na fotografické desce koncem 19. století. Červené světlo pochází z vodíku, který je převážně...

APOD Okolí mlhoviny Koňská hlava

Slavná mlhovina Koňská hlava v Orionu není samotná. Tato hloubková expozice ukazuje, že to tmavé, dobře známé vykouskutí, které je vidět hned pod středem, je součástí rozsáhlého komplexu absorbčního prachu a zářícího plynu. Amatérští astronomové dálkové observatoře Star Shadow Remote...

APOD Koňská hlava a mlhoviny v Orionu

Tmavá mlhovina Koňská hlava a zářivá Mlhovina v Orionu jsou kontrastní kosmické pohledy. Obě mlhoviny jsou asi 1500 světelných let daleko v jednom z nejvíce známých souhvězdí na noční obloze a na této nádherné mozaice jsou v opačných rozích. Dobře známá mlhovina Koňská hlava je vidět v...

APOD Velkolepá mlhovina Koňská hlava

Tento velkolepý mezihvězdný prachový mrak opracovává hvězdný vítr a záření a náhodou tak vznikl tento rozpoznatelný tvar. Mlhovina se přiléhavě nazývá Koňská hlava a nachází se asi 1500 daleko v rozsáhlém komplexu mračen v Orionu. Asi pět světelných let "vysoký" tmavý mrak je katalogizovaný...

APOD Mlhovina Plamínek infračerveně

Co rozžíná tento Plamen? Ve vzdálenosti 1500 světelných let se v souhvězdí Orion nachází mlhovina, která svojí září a tmavými prachovými pásy vypadá jako plápolající plamen. Ale oheň představuje rychlé vázání kyslíku a to není to, co způsobuje záři tohoto Plamene. Jasná hvězda...

APOD Mlhovina Koňská hlava

Jedna z nejsnáze rozpoznatelných mlhovin na obloze mlhovina Koňská hlava v Orionu je součástí velkého tmavého molekulárního mračna. Je též známá jako Barnard 33 a její neobvyklý tvar byl poprvé objeven na fotografické desce koncem 19. století. Ta červená záře pochází z vodíku, který...

APOD Mlhoviny Koňská hlava a Orion

V jednom z nejsnáze rozpoznatelném souhvězdí noční oblohy kontrastuje ve vzdálenosti 1500 světelných let zářící Mlhovina v Orionu s tmavou mlhovinou Koňská hlava. Na této nádherné mozaice pořízené digitální kamerou na malém dalekohledu jsou vidět v opačných rozích. Velkolepá emisní...

APOD Barnardova smyčka kolem Koňské hlavy

Proč mlhovinu Koňská hlava obklopuje mlhovina? I když je to na obrázku nahoře těžké rozeznat, tak slavná mlhovina Koňská hlava je jen nepatrným tmavým zářezem v jasném pruhu vlevo dole pod středem snímku. Původ bubliny, která září jako emisní mlhovina a je známá jako Barnardova...

APOD Pás Orionu, pokračování

Na včerejším obrázku oblohy byly hvězdy z Pásu Orionu Alnitak, Alnilam a Mintaka. Dnešní snímek představuje také hvězdu z pásu, tu nejvýchodnější Alnitak vpravo dole a kolem ní jsou dobře známé mlhoviny Koňská hlava a Plamen. Tento pohled ale do podrobna zabírá více na východ(vlevo) a na...

APOD Pás Orionu

Na tomto nádherném kosmickém pohledu jsou podél uhlopříčky od východu na západ (zleva doprava) jasné namodralé hvězdy Alnitak, Alnilam a Mintaka. Tyto tři obří modré hvězdy, které jsou jinak známé jako Pás v Orionu, jsou teplejší a hmotnější než Slunce. Nachází se ve vzdálenosti asi 1500...

APOD Provazce kolem mlhoviny Koňská hlava

Slavná mlhovina Koňská hlava v Orionu není osamocená. Hloubková expozice ukazuje, že dobře známý tvarovaný zářez, který je vidět hned pod středem, je součástí rozsáhlého komplexu absorbujícího prachu a zářícího plynu. Amatérští astronomové z observatoře Star Shadow Remote...

APOD Mlhovina Koňská hlava v Orionu

Mlhovina Koňská hlava je jedna z nejslavnějších mlhovin na obloze. Je vidět jako tmavý zářez do červené emisní mlhoviny, která je vidět vlevo dole od středu této fotografie. Ta nejjasnější hvězda vlevo pochází z pásu dobře známého souhvězdí Orion. Útvar koňské hlavy je tmavý, protože je...

APOD Mlhovina Koňská hlava

Jedna z nejlépe rozpoznatelných mlhovin na obloze, Koňská hlava v Orionu, je součástí velkého tmavého molekulárního mračna. Mlhovina je též známá jako Barnard 33 a tento neobvyklý tvar byl poprvé objeven na fotografických deskách koncem devatenáctého století. Červená záře pochází...

APOD Hloubkové pole Orion

V jednom z nejvíce rozpoznatelném souhvězdí na noční obloze ve vzdálenosti 1500 světelných let kontrastuje zářící mlhovina v Orionu s tmavou mlhovinou Koňská hlava. Na tomto tomto výborném kompozitním obrazu, na kterém jsou i expozice přes filtry pro záznam emise atomů vodíku, lze...

APOD Hloubkové pole Orion

Adrift 1,500 light-years away in one of the night sky's most recognizable constellations, the glowing Orion Nebula and the dark Horsehead Nebula are contrasting cosmic vistas. They both appear in this stunning composite digital image assembled from over 20 hours of data that includes...

APOD Mračna z okolí mlhoviny Koňská hlava

Slavná mlhovina Koňská hlava v Orion není samotná. Hloubková expozice ukazuje, že tmavý zářez dobře známého tvaru, který je vidět hned pod středem, je součástí rozsáhlého komplexu absorbujícího prachu a zářícího plynu. Amatérští astronomové z observatoře Star Shadow Remote...

APOD Reflexe na mlhovině Koňská hlava

Hvězdnými větry a radiací tvářené vznešené mezihvězdné prachové mračno získalo svůj rozpoznatelný tvar náhodou. Přiléhavě se jmenuje mlhovina Koňská hlava, je vzdálené asi 1500 světelných let a je ponořené v nesmírném komplexu mračen v Orionu. Tmavý mrak katalogizovaný jako Barnard 33...

APOD Mlhovina Koňská hlava v Orionu

Mlhovina Koňská hlava je jednou z nejslavnějších mlhovin na obloze. Je vidět jako tmavý zářez proti červené emisní mlhovině, který je vidět nahoře napravo od středu fotografie nahoře. Jasná hvězda vlevo se nachází v pásu dobře zámého souhvězdí Orion. Útvar Koňská hlava je tak tmavý, protože...

APOD Mlhovina Koňská hlava

Mlhovina Koňská hlava v Orionu, jedna z nejsnáze rozpoznatelných mlhovin na obloze, je součástí velkého, tmavého molekulárního mračna. Neobvyklý tvar, známý také jako Barnard 33, byl poprvé objeven na fotografické desce v pozdních letech 1800. Červená záře pochází převážně...

APOD Mlhoviny v Orionu

V jednom z nejznámějších souhvězdí na noční obloze, zatoulané 1500 světelných let daleko, září Mlhovina v Orionu a tmavá mlhovina Koňská hlava jako kontrastní kosmické obrazy. Obě mlhoviny jsou vidět na této nádherné kompozitní fotografii spolu s dalšími mlhovinami jako součást...

APOD Mlhovina Koňská hlava

Jedna z nejsnáze rozeznatelných mlhovin na obloze, mlhovina Koňská hlava v Orionu je částí velkého, tmavého molekulárního mraku. Neobvyklý tvar mlhoviny známé též jako Barnard 33 byl poprvé objeven na fotografické desce koncem let 1800. Červená záře pochází z plynu vodíku především za...

APOD Koňská hlava infračerveně

Tento slavný oblak kosmického prachu zobrazila v infračerveném světle družice ISO (Infrared Space Observatory) Evropské kosmické agantury ESA (European Space Agency). Snímek ve falešných barvách ukazuje jasnou infračervenou emisi prachu a molekulárního plynu v Orionově oblasti vzniku...

APOD Temná mlhovina Koňská hlava

Hvězdné větry a radiace opracovala tento nádherný mezihvězdný prachový mrak putující vesmírem do rozpoznatelného tvaru. Útvar příhodně nazvaný mlhovina Koňská hlava je součástí nesmírného komplexu hvězdotvorného prachu a plynu, jež obklopuje mlhovinu Orion a nachází se ve vzdálenosti asi 1500...24. vesmírný týden 2024

24. vesmírný týden 2024

Přehled událostí na obloze a v kosmonautice od 10. 6. do 16. 6. 2024. Měsíc bude v první čtvrti. Planety můžeme pozorovat pouze nízko na ranní obloze, nejvýše je Saturn a Mars. Na Slunci je stále ještě hodně skvrn. V sobotu 8. 6. došlo navíc k silné erupci s nadějí na polární záři. Kosmická loď Starliner byla konečně vypuštěna a úspěšně dorazila k Mezinárodní vesmírné stanici. SuperHeavy Starship ohromila při 4. testovacím letu přistáním obou stupňů na mořskou hladinu. Před 180 lety se narodil W. R. Brooks, mj. spoluobjevitel známé komety 12P, jejíž prach je nyní dobře vidět i ze Země.

Další informace »

Česká astrofotografie měsíce

C/2021 S3 PanSTARRS

Titul Česká astrofotografie měsíce za květen 2024 obdržel snímek „C/2021 S3 PanSTARRS“, jehož autorem je Miloš Gnida   Dnešní vítězný snímek soutěže Česká astrofotografie měsíce, který pořídil astrofotograf Miloš Gnida, nám přináší pohled hned na několik astronomických objektů. Jednak,

Další informace »

Poslední čtenářská fotografie

Skvrny na Slunci

Fotoaparát Nikon COOLPIX B500

Další informace »