Úvodní  >  Štítky  >  Štítek voda

Štítek: voda

APOD Europa z Galilea

Sonda Galileo, která koncem 90. let 20. století prolétala Jupiterovým systémem, zaznamenala úžasné pohledy na Europu a odhalila důkazy, že ledový povrch tohoto měsíce pravděpodobně skrývá hluboký globální oceán. Obrazová data ze sondy Galileo o Europě byla znovu zpracována s vylepšenou kalibrací,...

APOD Europa z Galilea

Sonda Galileo, která koncem 90. let 20. století prolétala Jupiterovým systémem, zaznamenala úžasné pohledy na Europu a odhalila důkazy, že se pod ledovým povrchem tohoto měsíce pravděpodobně skrývá hluboký globální oceán. Obrazová data sondy Galileo měsíce Europa byla s vylepšenou kalibrací znovu...

APOD Všechna voda na planetě Zemi

Jak velkou část planety Země tvoří voda? Velmi malou, opravdu. Přestože vodní oceány pokrývají asi 70 % zemského povrchu, tak ve srovnání s poloměrem Země jsou velice mělké. Na této ilustraci je vidět, co by se stalo, pokud by se veškerá voda na povrchu Země, nebo blízko něho shromáždila...

APOD Europa z Galilea

Koncem 90. let minulého století kolem Jupiteru obíhala sonda Galileo a pořídila úžasné snímky Europy, které dokazují, že je pod ledovým povrchem tohoto měsíce pravděpodobně hluboký globální oceán. Obrazová data ze sondy Galileo byla znovu zpracována s vylepšenou kalibrací, takže mohl vzniknout...

APOD Europa z Galileo znovu zpracovaná

Kosmická sonda Galileo koncem let 1990-tých obíhala v Jupiterově systému, pořídila přitom úžasné záběry Europy a odhalila důkazy, že se pod ledovým povrchem měsíce nejspíš skrývá hluboký, globální oceán. Snímek Europy ze sondy Galileo byl s využitím nových kalibrací zde znovu zpracován ...

APOD Na vzdálené exoplanetě byla objevena vodní pára

Kde jinde by mohl být život? Vyhledávání planet, kde by mohl být život mimo Sluneční soustavu, nedávno zase pokročilo objevem vzdálené exoplanety K2-18b s významným množstvím vodní páry a tak přispělo k hledání odpovědi na jednu z velkých otázek lidstva. Planeta a její mateřeká...

APOD Vrstvy na jižním pólu Marsu

Co se nachází pod vrstvami jižního pólu Marsu? Nedávná měření pomocí zemi pronikajícího radaru z družice ESA Mars Express detekovala jasné odrazivé vrstvy, které odpovídají podzemnímu jezeru slané vody. Odrazy přicházejí z hloubky asi 1,5 kilometru a pokrývají oblast širokou 200...

APOD Čerstvé tygří pruhy na saturnovu Enceladu

Dýchají podzemní oceány tygřími pruhy na Saturnovu měsíci Enceladu? Dlouhé útvary zvané tygří pruhy jsou známé tím, že z útrob tohoto ledového měsíce vyvrhují do vesmíru led, vytvářejí mračno jemných ledových částic nad jeho jižním pólem a utvářejí Saturnův záhadný prstenec E. ...

APOD Všechna voda na Zemi

Jakou část planety Země tvoří voda? Ve skutečnosti velice malou. Přestože vodní oceány pokrývají asi 70 procent zemského povrchu, tak ve srovnání s poloměrem Země jsou tyto oceány mělké. Na ilustraci je vidět, co by se stalo, pokud by veškerá voda na nebo blízko pod povrchem...

APOD Nejbližší hvězda má potenciálně obyvatelnou planetu

Hvězda nejbližší ke Slunci má planetu podobnou Zemi. Včera bylo oznámeno, že nedávná pozorování potvrdila a že tato planeta nejen že existuje, ale že má i oblast, kde by povrchová teplota mohla umožňovat kapalnou vodu, klíčovou podmínku pro život na Zemi. Zatím není známo, zda na...

APOD Povrch Europy

Tento snímek ve vylepšených barvách pokrývá na povrchu Jupiterova slibného měsíce Europa oblast 350 x 750 kilometrů. Podrobný obrázek kombinuje data s vysokým rozlišením s barevnými daty s nízkým rozlišením z kosmické sondy Galileo z roku 1998. Předpokládá se, že pod hladkými ledovými...

APOD Sezónní pramínky nasvědčují tekoucí vodě na Marsu

Jak vznikají ty proměnlivé proužky na Marsu? Tyto tmavé útvary se nazývají RSL (Recurring Slope Linea) a začínají na svazích kopců a kráterů, ale obvykle nedosáhnou až dolů. Co je ještě více zvláštní, že se tyto pruhy mění podle ročního období, za teplého počasí vypadají svěže a narůstají a...

APOD Krystaly na Marsu

Tato mozaika s velkým zvětšením z přístroje MAHLI (Mars Hand Lens Imager) na vozítku Curiosity měří celých 5 centimetrů. Jsou na ní vidět krystaly protáhlých tvarů, které vykrystalizovaly z minerálů rozpuštěných ve vodě, nejspíše jako výsledek vypaření dávného jezera nebo řeky na povrchu...

APOD Europa z Galilea nově

Kosmická sonda Galileo, která konce let 1990 kroužila Jupiterovou soustavou, pořídila tento úžasný pohled na Europu a zjistila důkazy, že ledový povrch měsíce nejspíš skrývá hluboký globální oceán. Snímek Europy z Galilea byl nyní s využitím nové kalibrace nově zpracován, aby mohl vzniknout...

APOD Čerstvé tygří pruhy na Saturnovu Enceladu

Dýchají podpovrchové oceány tygřími pruhy na Saturnovu měsíci Enceladu? O dlouhých útvarech zvaných tygří pruhy je známo, že z vnitřku ledového měsíce chrlí led do vesmíru a vytvářejí nad jižním pólem tohoto měsíce mrak jemných částic a záhadný Saturnův prstenec E. Důkaz pro tuto hypotézu...

APOD NGC 7841: Mlhovina Kouř v souhvězdí Frustriaus

NGC 7841 je pravděpodobně známa jako mlhovina Kouř a nachází se v moderním souhvězdí frustrovaného astrofotografa Frustriaus. Mlhovina Kouř je vzdálená pouhých pár světelných nanosekund od planety Země, není to žádný expandující zbytek supernovy v rovině naší Mléčné dráhy, i když tak docela...

APOD Extrasolární superzemě Gliese 1214b může mít vodu

Může být na této planetě voda? Vzhledem k tomu, jak blízko je Gliese 1214b u své mateřské hvězdy, tak pokud by tam byla nějaká voda, tak jistě jen ve formě páry. Na umělecké ilustraci nahoře je superzemě Gliese 1214b zobrazena před svojí mateřskou hvězdou, dochází k minizatmění a tím dává...

APOD Ždímání mokrého ručníku na orbitě

Co se stane při ždímání mokrého ručníku zatímco se vznášíte ve vesmíru? Voda by neměla spadnout na podlahu, protože při oběhu Země se neupoutané objekty vznášejí. Vyteče ale voda z ručníku nebo ne? Odpověď vás může překvapit. Velitel Expedice 35 Chris Hadfield udělal minulý týden právě...

APOD Severní Merkur

Nejvnitřnější planeta Merkur by pravděpodobně nebyla dobrým místem pro meziplanetární zimní olympiádu. Ovšem nové výsledky na základě údajů z sondy MESSENGER na orbitě Merkuru ukazují, že Merkur má v trvale zastíněných oblastech v kráterech poblíž severního pólu podstatné zásoby vodního...

APOD Břeh dávné řeky na Marsu

Na Marsu byl nalezen důkaz dávné řeky. Vozítko Curiosity narazilo na neobvyklé povrchové útvary, které se silně podobají břehům řek na Zemi. Například na snímku nahoře je vidět malý převislý výstupek, který byl zřejmě vytvořen vodní erozí pod ním. Zdá se, že struktura výčnělku...

APOD Všechna voda na Europě

Jakou část Jupiterova měsíce Europa je tvořena vodou? Velká. Na základě údajů ze sondy Galileo, která Jupiterův systém zkoumala v letech 1995 až 2003, Europa obsahuje pod vrstvou povrchového ledu hluboký, globální oceán kapalné vody. Podpovrchový oceán by včetně ledové vrstvy mohl dosahovat...

APOD Všechna voda na planetě Zemi

Jak mnoho z planety Země tvoří voda? Ve skutečnosti velmi málo. I když vodní oceány pokrývají asi 70 procent zemského povrchu, tak tyto oceány jsou ve srovnání s poloměrem Země mělké. Na ilustraci nahoře je vidět, co by se stalo, pokud by veškerá voda na zemském povrchu nebo blízko něho...

APOD Neobvyklá žíla uložených hornin na Marsu

Jak mohla vzniknout tato neobvyklá žíla hornin na Marsu? Nejpravděpodobnější hypotéza praví, že tato tlustá vrstva hornin zvaná "Homestake" byla uložena tekoucí kapalinou, stejně jako většina minerálních žil zde na Zemi. A tekoucí kapalinou bude nejspíše voda. Tudíž tento pruh...

APOD Průlet komety Hartley 2

Počátkem listopadu minulého roku se malá, ale aktivní kometa Hartley 2 (103/P Hartley) stala pátou kometou zblízka zobrazenou kosmickou sondou ze Země. Kometa Hartley 2 s šestiletou orbitální periodou stále krouží Sluneční soustavou a zase se zasloužila o přední astronomické...

APOD Pod měsíčním povrchem byl zjištěn vodní led

Je na Měsíci pro budoucí astronauty dost vody? Tato otázka má důležité důsledky, pokud chce mít lidstvo z Měsíce příští základnu. Při hledání odpovědi vědci minulý rok navedli družici Měsíce LCROSS k dopadu do trvale zastíněného kráteru poblíž měsíčního jižního pólu....

APOD Další důkaz vody na Měsíci

Kosmické sondy v roce 2009 ukázaly vzrušující známky vody na nebo blízko měsíčního povrchu, o kterém se kdysi myslelo, že jde o suché a pusté prostředí. Badatelé nyní nabízejí tento archivní snímek jako další důkaz, že lidé by jednoho dne mohli využít tento nově objevený zdroj přímo k uhašení...

APOD Na Měsíci byla ve stínu objevena voda

Proč je voda na Měsíci? Minulý měsíc dopadl do trvale zastíněného kráteru v blízkosti jižního pólu velký impaktor mise LCROSS. Z družice se dal pozorovat oblak prachu, i když jej bylo obtížné rozlišit ze Země. Tento oblak je vidět ve viditelném světle nahoře. Předběžné výsledky...

APOD Záblesk z dopadu LCROSS Centaur

Tento snímek ve středním infačerveném pásmu byl pořízen v posledních minutách letu sondy LCROSS k Měsíci. Ta malá bílá skvrna (zvětšená ve výřezu), uvnitř tmavého lunárního kráteru zastíněného stěnami, je počáteční záblesk vytvořený dopadem vyhořelého horního stupně rakety Centaur. Stupeň...

APOD Cíl kráter Cabeus

Cílem dvou těles mise LCROSS směřujících k zítřejšímu dopadu na Měsíc je 100 kilometrů široký kráter Cabeus vzdálený asi 100 kilometrů od jižního pólu Měsíce. Tento zastíněný kráter je na této mozaice, která reprezentuje pohled na tuto oblast pozemskými dalekohledy, silně zploštělý. Dopady by...

APOD Objev vody na Měsíci

Na povrchu Měsíce byla objevena voda. Ne, nebyla nalezena žádná jezera, zato přístroj NASA Moon Mineralogy Mapper na palubě nové indické družice Měsíce Chandrayaan-1 odesílá údaje, že části měsíčního povrchu absorbují velmi specifickou barvu světla, která byla doposud identifikována pouze s...

APOD Pohled na kometu Lulin ze SWIFTu

Kometa Lulin se nyní zjasňuje a směřuje ke svému největšímu přiblížení k planetě Zemi počátkem příštího týdne. Na tomto prvním pohledu z družice Swift je pozemským pozorovatelům tak dobře známá zelenavá záře nahrazena falešnými barvami. Obrazová data byla detektory Swiftu, které normálně...

APOD Voda z odpařující se planety HD 209458b

Planeta HD 209458b se odpařuje. Je totiž tak blízko svojí mateřské hvězdy, že se její zahřátá atmosféra rozpíná do vesmíru. Někteří astronomové, kteří studují tuto vzdálenou planetární soustavu nyní věří, že v uvolňovaných plynech zjistili vodní páru. Pokud je toto kontraverzní...

APOD Na dvou extrasolárních planetách detekována atmosféra

Je na extrasolárních planetách voda? Spitzerův kosmický dalekohled udělal na oběžné dráze při pokusu objevit vodu podrobná pozorování atmosfér dvou planet, které obíhají kolem jiných hvězd, než je naše Slunce. Naneštěstí ani u jedné z nich nebyla vodní pára nalezena. Spitzer sledoval hvězdné...

APOD Bílé hřebeny na Marsu

Jak vznikly tyto bílé hřebeny na Marsu? Družice MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) minulý rok pořídila snímky, z nichž některé mají vůbec nejvyšší rozlišení kdy získané z oběžné dráhy Marsu, na kterých jsou vidět bílé hřebeny. Současná nejpravděpodobnější hypotéza praví, že bílé hřebeny...

APOD Rok mimozemských gejzírů a výtoků

Uplynulý rok byl mimořádný objevem mimozemských gejzírů a výtoků, což představuje nový potenciál při hledání kapalné vody a původu života mimo planetu Zemi. Nahromadily se důkazy, že gejzíry netryskají pouze ze Saturnova měsíce Enceladu, ale také z dun na Marsu. Na Saturnu měsíci...

APOD Světlé depozity ukazují na tekoucí vodu na Marsu

Co vytváří světlé depozity na Marsu? Je docela možné, že voda! Snímky z některých míst středních šířek na Marsu pořízené za několik let, ale zveřejněné teprve minulý týden ukázaly neočekávané nové světlé depozity tam, kde předtím žádné nebyly. Jeden takový jasný případ je vidět...

APOD Ohlednutí na Marsu

Na snímku nahoře lze do daleka vysledovat cestu roveru Spirit na Marsu. Spirit už překřižoval kilometry plání pokrytých kamením a pískem, přiblížil se k okraji kráteru s průměrem 200 metrů a vystoupal na řadu kopců. Cesta Spiritu nebyla jenom dobrodružná ale i objevná. Spirit přistál...

APOD Neutronový Mars

Tuto globální mapu energetických neutronů ve falešných barvách jinak rudé planety vytvořili badatelé, kteří hledají vodu na Marsu s využitím detektorů na palubě družice Mars Odyssey. Co mají co neutrony dělat s vodou? Když kosmické paprsky z meziplanetárního prostoru proniknou tenkou...

APOD Kámen Humphrey ukazuje na dávnou marťanskou vodu

Jak moc byla na Marsu rozšířená voda? Výsledky z roveru Spirit nyní ukazují, že kráter Gusev má za sebou pravděpodobně mokrou minulost a tento výsledek přichází krátce poté, co dvojče Spiritu, rover Opportunity, odhalil na opačné straně Marsu na Meridiani Planum jasný důkaz dávné...

APOD Rover Opportunity ukazuje na starodávný vlhký Mars

Byl Mars dost vlhký k tomu, aby mohl podporovat život? Aby NASA pomohla odpovědět na tuto otázku, tak vypustila na rudou planetu výpravy dvou roverů a přistála s nimi v oblastech, které by podle družicových snímků mohly být zatopeny vodou. Včera bylo zveřejněno rostoucí ...

APOD Tání sněhu a rokle na Marsu

Vzrušující obrázky roklí na Marsu nabídly výrazný důkaz nedávné tekoucí vody. Ale Mars je příliš chladný a jeho atmosféra je příliš tenká než aby na jeho povrchu mohla existovat tekutá voda. Stále ještě nové a působivé vysvětlení pro rokle vymleté tekutou vodou je inspirováno...

APOD Pihy na Europě

Europa, jeden z největších jupiterových galileovských měsíců možná opravdu pod svým ledovým povrchem ukrývá oceán kapalné vody a tak udržuje vzrušující možnost života. Na tomto obrázku, zkonstruovaném z údajů pořízených v letech 1996 a 1997 sondou Galileo, jsou vidět pro Europu...

APOD Strouhy na Marsu

Strouhy na Marsu, to by asi nebyl titul dost senzační pro dávný příběh Edgara Rice Burroughse o Rudé planetě. Ale získal by si pozornost planetární vědců dnes. Strouhy, které byly poprvé byly rozpoznány na snímcích Marsu s vysokým rozlišením pořízených sondou Mars Global Surveyor, se...

APOD 3D Mars: Severní Terra Meridiani

Na tomto nádherném trojrozměrném stereoskopickém pohledu z oběžné dráhy se nad oblastí Terra Meridiani na Marsu vypínají kopce se strmým úbočím a plochými vrcholy. Struktury připomínají "mesas" (stolové hory) a "buttes" (zbytky stolových hor), které se nacházejí na jihozápadě Severoamerického...

APOD Prořezávání Ma'adim Vallis

Stejně jako na Zemi eroze řeky Colorado prořezala Velký kaňon (Grand Canyon), tak řeka záplavové vody možná prořezala jeden z největších kaňonů na Marsu Ma'adim Vallis. Pro takový scénář badatelé představili silné důkazy založené na výškoměrných datech pořízených...

APOD Kanál vodní páry

Jaká bizardní krajina z cizí planety se to skrývá za těmi ohnivými mraky? Samozřejmě, je to jenom planeta Země tak, jak ve vidět v kanálu vodní páry. Snímek jako je tento (infračervený snímek zobrazený ve falešných barvách) přináší každou hodinu i pro vás multikanálové...

APOD Neutronový Mars

Tuto globální mapu ve falešných barvách energetických neutronů jinak Rudé planety vytvořili badatelé, kteří hledají na Marsu vodu s pomocí detektorů na palubě družice Mars Odyssey. Co mají co dělat neutrony s vodou? Když kosmické paprsky z meziplanetárního prostoru proniknou tenkou...

APOD Vodní led zobrazený v marťanské polární čepičce

Existuje dnes voda na Marsu? Ano, i když jediným místem na Marsu o kterém je známo že má vodu, je severní polární čepička. Ta voda je ale zmrzlá. Výhled na tento potenciálně životadárný led je obvykle zakrytý. V zimě temnotou a v létě mraky. Ovšem v minulém dubnu se podařilo...

APOD Kolem blízké hvězdy CW Leonis byla nalezena voda

Mají světy mimo naši Sluneční soustavu vodní oceány jako na Zemi? Domněnka, že takové světy mohou existovat byla nedávno podložena novým důkazem, že se u blízké hvězdné soustavy CW Leonis vyskytuje voda. Nedávná pozorování družicí SWAS (Submillimeter Wave Astronomy Satellite) nalezla významné ...

APOD Pestrá vodní oblaka nad Marsem

Jedním z míst na Marsu, kde by mohla být nalezena voda, jsou oblaka. Na horním snímku jsou viditelná pestrá vodní oblaka těsně po východu slunce uvnitř a v okolí bludiště kaňonů známého jako Noctis Labyrinthus (labyrint vpravo). Vědci ovšem nevědí, jak tato oblaka vznikla a...

APOD Vrstevnatý Mars aneb starodávný vodní svět?

Na snímku nahoře se přes dno West Candor Chasma v nesmírném marťanském údolí Valles Marineris vrství vrstva na vrstvu. Celý snímek ze sondy Mars Global Surveyor pokrývá oblast 1.5 x 2.9 kilometry a zobrazuje více jak 100 jednotlivých podloží. Každý výrazně uniformní vrstva je hladká, dost tvrdá...

APOD Námraza v kráteru na Marsu

Na marťanskou jižní polokouli přišel podzim. Podobně jako na Zemi, nižší teploty pokrývají krajinu sezónní námrazou. Ovšem na Marsu mohou být povrchové teploty opravdu nízké a mohou klesnout až pod minus 100 stupňů Celsia. Tento podrobný syntetizovaný barevný snímek kráteru Lowell na 52...

APOD Kráter Newton: Důkaz nedávného výskytu vody na Marsu

Jak se mohly zformovat tyto neobvyklé kanály? Uvnitř malého kráteru, který leží uvnitř velkého kráteru Newton na Marsu vybíhá seshora dolů množství úzkých kanálů do dna kráteru. Snímek nahoře pokrývá asi tříkilometrovou oblast. Tyto a další strouhy byly nalezeny na Marsu na nedávných...

APOD Astronomicky snimek dne

Nedávno odhalená řečiště na Marsu jsou vzácná. Mohou se ale ukázat místy, kde je i nyní přítomna podpovrchová tekutá voda a tak udržují vzrušující možnost marťanského života. Tyto nečekané útvary marťanské krajiny jsou příliš malé na to aby byly vidět minulými družicemi Marsu a jsou jen na 250-ti...

APOD Sněhová bouře na planetě Zemi

Země je planetou oceánů. Z nízké oběžné dráhy Země širokoúhlé čidlo Sea-viewing Wide Field-of-view Sensor (SeaWiFS) na palubě družice NASA SeaStar globálně mapuje barvu oceánů a zachycuje změny v klimatu a biosféře našeho vodního světa. Bohatě podrobné snímky z SeaWiFS mohou též sledovat...

APOD Měsíční tvrdá přistání

Dne 31.července 1964 na Měsíc dopadla sonda Ranger 7. Sedmnáct minut před před dopadem pořídila tento snímek - první snímek Měsíce vůbec kdy pořízený americkou sondou. Samozřejmě že tvrdý dopad Rangeru 7 byl záměrem s tím, že se budou přenášet podrobné snímky měsíčního povrchu během zhávěrečných...

APOD Voda nalezena ve vesmírném kameni

Co byste dělali, kdyby z vesmíru pršela modrá voda? Dne 22.března nebyl třeba žádný deštník, když spolu s kamenným meteoritem přilétla i modrá voda v Monahans, Texas. Pád meteoritu vidělo několik chlapců a pád byl pečlivě prověřen vědci NASA během 72 hodin. Vědci objevili neobvyklý...

APOD Kanál vypařované vody

Jaký bizardní terén cizí planetární krajiny se skrývá za těmito ohnivě vyhlížejícími mračny? Je to jen planeta Země, ovšem .... viděná na kanálu vypařované vody. Každou hodinu přináší vícekanálové zobrazovače na družici GOES (Geostationary Operational Environmental Satellite) z oběžné dráhy snímky...

APOD Marťanské údolí

Tento skvělý detail sítě marťanských údolí byl pořízen tento duben z oběžné dráhy kamerou sondy Mars Global Surveyor.

APOD Europa z Galilea

Sonda Galileo, která koncem 90. let 20. století prolétala Jupiterovým systémem, zaznamenala úžasné pohledy na Europu a odhalila důkazy, že ledový povrch tohoto měsíce pravděpodobně skrývá hluboký globální oceán. Obrazová data ze sondy Galileo o Europě byla znovu zpracována s vylepšenou kalibrací,...

APOD Europa z Galilea

Sonda Galileo, která koncem 90. let 20. století prolétala Jupiterovým systémem, zaznamenala úžasné pohledy na Europu a odhalila důkazy, že se pod ledovým povrchem tohoto měsíce pravděpodobně skrývá hluboký globální oceán. Obrazová data sondy Galileo měsíce Europa byla s vylepšenou kalibrací znovu...

APOD Všechna voda na planetě Zemi

Jak velkou část planety Země tvoří voda? Velmi malou, opravdu. Přestože vodní oceány pokrývají asi 70 % zemského povrchu, tak ve srovnání s poloměrem Země jsou velice mělké. Na této ilustraci je vidět, co by se stalo, pokud by se veškerá voda na povrchu Země, nebo blízko něho shromáždila...

APOD Europa z Galilea

Koncem 90. let minulého století kolem Jupiteru obíhala sonda Galileo a pořídila úžasné snímky Europy, které dokazují, že je pod ledovým povrchem tohoto měsíce pravděpodobně hluboký globální oceán. Obrazová data ze sondy Galileo byla znovu zpracována s vylepšenou kalibrací, takže mohl vzniknout...

APOD Europa z Galileo znovu zpracovaná

Kosmická sonda Galileo koncem let 1990-tých obíhala v Jupiterově systému, pořídila přitom úžasné záběry Europy a odhalila důkazy, že se pod ledovým povrchem měsíce nejspíš skrývá hluboký, globální oceán. Snímek Europy ze sondy Galileo byl s využitím nových kalibrací zde znovu zpracován ...

APOD Na vzdálené exoplanetě byla objevena vodní pára

Kde jinde by mohl být život? Vyhledávání planet, kde by mohl být život mimo Sluneční soustavu, nedávno zase pokročilo objevem vzdálené exoplanety K2-18b s významným množstvím vodní páry a tak přispělo k hledání odpovědi na jednu z velkých otázek lidstva. Planeta a její mateřeká...

APOD Vrstvy na jižním pólu Marsu

Co se nachází pod vrstvami jižního pólu Marsu? Nedávná měření pomocí zemi pronikajícího radaru z družice ESA Mars Express detekovala jasné odrazivé vrstvy, které odpovídají podzemnímu jezeru slané vody. Odrazy přicházejí z hloubky asi 1,5 kilometru a pokrývají oblast širokou 200...

APOD Čerstvé tygří pruhy na saturnovu Enceladu

Dýchají podzemní oceány tygřími pruhy na Saturnovu měsíci Enceladu? Dlouhé útvary zvané tygří pruhy jsou známé tím, že z útrob tohoto ledového měsíce vyvrhují do vesmíru led, vytvářejí mračno jemných ledových částic nad jeho jižním pólem a utvářejí Saturnův záhadný prstenec E. ...

APOD Všechna voda na Zemi

Jakou část planety Země tvoří voda? Ve skutečnosti velice malou. Přestože vodní oceány pokrývají asi 70 procent zemského povrchu, tak ve srovnání s poloměrem Země jsou tyto oceány mělké. Na ilustraci je vidět, co by se stalo, pokud by veškerá voda na nebo blízko pod povrchem...

APOD Nejbližší hvězda má potenciálně obyvatelnou planetu

Hvězda nejbližší ke Slunci má planetu podobnou Zemi. Včera bylo oznámeno, že nedávná pozorování potvrdila a že tato planeta nejen že existuje, ale že má i oblast, kde by povrchová teplota mohla umožňovat kapalnou vodu, klíčovou podmínku pro život na Zemi. Zatím není známo, zda na...

APOD Povrch Europy

Tento snímek ve vylepšených barvách pokrývá na povrchu Jupiterova slibného měsíce Europa oblast 350 x 750 kilometrů. Podrobný obrázek kombinuje data s vysokým rozlišením s barevnými daty s nízkým rozlišením z kosmické sondy Galileo z roku 1998. Předpokládá se, že pod hladkými ledovými...

APOD Sezónní pramínky nasvědčují tekoucí vodě na Marsu

Jak vznikají ty proměnlivé proužky na Marsu? Tyto tmavé útvary se nazývají RSL (Recurring Slope Linea) a začínají na svazích kopců a kráterů, ale obvykle nedosáhnou až dolů. Co je ještě více zvláštní, že se tyto pruhy mění podle ročního období, za teplého počasí vypadají svěže a narůstají a...

APOD Krystaly na Marsu

Tato mozaika s velkým zvětšením z přístroje MAHLI (Mars Hand Lens Imager) na vozítku Curiosity měří celých 5 centimetrů. Jsou na ní vidět krystaly protáhlých tvarů, které vykrystalizovaly z minerálů rozpuštěných ve vodě, nejspíše jako výsledek vypaření dávného jezera nebo řeky na povrchu...

APOD Europa z Galilea nově

Kosmická sonda Galileo, která konce let 1990 kroužila Jupiterovou soustavou, pořídila tento úžasný pohled na Europu a zjistila důkazy, že ledový povrch měsíce nejspíš skrývá hluboký globální oceán. Snímek Europy z Galilea byl nyní s využitím nové kalibrace nově zpracován, aby mohl vzniknout...

APOD Čerstvé tygří pruhy na Saturnovu Enceladu

Dýchají podpovrchové oceány tygřími pruhy na Saturnovu měsíci Enceladu? O dlouhých útvarech zvaných tygří pruhy je známo, že z vnitřku ledového měsíce chrlí led do vesmíru a vytvářejí nad jižním pólem tohoto měsíce mrak jemných částic a záhadný Saturnův prstenec E. Důkaz pro tuto hypotézu...

APOD NGC 7841: Mlhovina Kouř v souhvězdí Frustriaus

NGC 7841 je pravděpodobně známa jako mlhovina Kouř a nachází se v moderním souhvězdí frustrovaného astrofotografa Frustriaus. Mlhovina Kouř je vzdálená pouhých pár světelných nanosekund od planety Země, není to žádný expandující zbytek supernovy v rovině naší Mléčné dráhy, i když tak docela...

APOD Extrasolární superzemě Gliese 1214b může mít vodu

Může být na této planetě voda? Vzhledem k tomu, jak blízko je Gliese 1214b u své mateřské hvězdy, tak pokud by tam byla nějaká voda, tak jistě jen ve formě páry. Na umělecké ilustraci nahoře je superzemě Gliese 1214b zobrazena před svojí mateřskou hvězdou, dochází k minizatmění a tím dává...

APOD Ždímání mokrého ručníku na orbitě

Co se stane při ždímání mokrého ručníku zatímco se vznášíte ve vesmíru? Voda by neměla spadnout na podlahu, protože při oběhu Země se neupoutané objekty vznášejí. Vyteče ale voda z ručníku nebo ne? Odpověď vás může překvapit. Velitel Expedice 35 Chris Hadfield udělal minulý týden právě...

APOD Severní Merkur

Nejvnitřnější planeta Merkur by pravděpodobně nebyla dobrým místem pro meziplanetární zimní olympiádu. Ovšem nové výsledky na základě údajů z sondy MESSENGER na orbitě Merkuru ukazují, že Merkur má v trvale zastíněných oblastech v kráterech poblíž severního pólu podstatné zásoby vodního...

APOD Břeh dávné řeky na Marsu

Na Marsu byl nalezen důkaz dávné řeky. Vozítko Curiosity narazilo na neobvyklé povrchové útvary, které se silně podobají břehům řek na Zemi. Například na snímku nahoře je vidět malý převislý výstupek, který byl zřejmě vytvořen vodní erozí pod ním. Zdá se, že struktura výčnělku...

APOD Všechna voda na Europě

Jakou část Jupiterova měsíce Europa je tvořena vodou? Velká. Na základě údajů ze sondy Galileo, která Jupiterův systém zkoumala v letech 1995 až 2003, Europa obsahuje pod vrstvou povrchového ledu hluboký, globální oceán kapalné vody. Podpovrchový oceán by včetně ledové vrstvy mohl dosahovat...

APOD Všechna voda na planetě Zemi

Jak mnoho z planety Země tvoří voda? Ve skutečnosti velmi málo. I když vodní oceány pokrývají asi 70 procent zemského povrchu, tak tyto oceány jsou ve srovnání s poloměrem Země mělké. Na ilustraci nahoře je vidět, co by se stalo, pokud by veškerá voda na zemském povrchu nebo blízko něho...

APOD Neobvyklá žíla uložených hornin na Marsu

Jak mohla vzniknout tato neobvyklá žíla hornin na Marsu? Nejpravděpodobnější hypotéza praví, že tato tlustá vrstva hornin zvaná "Homestake" byla uložena tekoucí kapalinou, stejně jako většina minerálních žil zde na Zemi. A tekoucí kapalinou bude nejspíše voda. Tudíž tento pruh...

APOD Průlet komety Hartley 2

Počátkem listopadu minulého roku se malá, ale aktivní kometa Hartley 2 (103/P Hartley) stala pátou kometou zblízka zobrazenou kosmickou sondou ze Země. Kometa Hartley 2 s šestiletou orbitální periodou stále krouží Sluneční soustavou a zase se zasloužila o přední astronomické...

APOD Pod měsíčním povrchem byl zjištěn vodní led

Je na Měsíci pro budoucí astronauty dost vody? Tato otázka má důležité důsledky, pokud chce mít lidstvo z Měsíce příští základnu. Při hledání odpovědi vědci minulý rok navedli družici Měsíce LCROSS k dopadu do trvale zastíněného kráteru poblíž měsíčního jižního pólu....

APOD Další důkaz vody na Měsíci

Kosmické sondy v roce 2009 ukázaly vzrušující známky vody na nebo blízko měsíčního povrchu, o kterém se kdysi myslelo, že jde o suché a pusté prostředí. Badatelé nyní nabízejí tento archivní snímek jako další důkaz, že lidé by jednoho dne mohli využít tento nově objevený zdroj přímo k uhašení...

APOD Na Měsíci byla ve stínu objevena voda

Proč je voda na Měsíci? Minulý měsíc dopadl do trvale zastíněného kráteru v blízkosti jižního pólu velký impaktor mise LCROSS. Z družice se dal pozorovat oblak prachu, i když jej bylo obtížné rozlišit ze Země. Tento oblak je vidět ve viditelném světle nahoře. Předběžné výsledky...

APOD Záblesk z dopadu LCROSS Centaur

Tento snímek ve středním infačerveném pásmu byl pořízen v posledních minutách letu sondy LCROSS k Měsíci. Ta malá bílá skvrna (zvětšená ve výřezu), uvnitř tmavého lunárního kráteru zastíněného stěnami, je počáteční záblesk vytvořený dopadem vyhořelého horního stupně rakety Centaur. Stupeň...

APOD Cíl kráter Cabeus

Cílem dvou těles mise LCROSS směřujících k zítřejšímu dopadu na Měsíc je 100 kilometrů široký kráter Cabeus vzdálený asi 100 kilometrů od jižního pólu Měsíce. Tento zastíněný kráter je na této mozaice, která reprezentuje pohled na tuto oblast pozemskými dalekohledy, silně zploštělý. Dopady by...

APOD Objev vody na Měsíci

Na povrchu Měsíce byla objevena voda. Ne, nebyla nalezena žádná jezera, zato přístroj NASA Moon Mineralogy Mapper na palubě nové indické družice Měsíce Chandrayaan-1 odesílá údaje, že části měsíčního povrchu absorbují velmi specifickou barvu světla, která byla doposud identifikována pouze s...

APOD Pohled na kometu Lulin ze SWIFTu

Kometa Lulin se nyní zjasňuje a směřuje ke svému největšímu přiblížení k planetě Zemi počátkem příštího týdne. Na tomto prvním pohledu z družice Swift je pozemským pozorovatelům tak dobře známá zelenavá záře nahrazena falešnými barvami. Obrazová data byla detektory Swiftu, které normálně...

APOD Voda z odpařující se planety HD 209458b

Planeta HD 209458b se odpařuje. Je totiž tak blízko svojí mateřské hvězdy, že se její zahřátá atmosféra rozpíná do vesmíru. Někteří astronomové, kteří studují tuto vzdálenou planetární soustavu nyní věří, že v uvolňovaných plynech zjistili vodní páru. Pokud je toto kontraverzní...

APOD Na dvou extrasolárních planetách detekována atmosféra

Je na extrasolárních planetách voda? Spitzerův kosmický dalekohled udělal na oběžné dráze při pokusu objevit vodu podrobná pozorování atmosfér dvou planet, které obíhají kolem jiných hvězd, než je naše Slunce. Naneštěstí ani u jedné z nich nebyla vodní pára nalezena. Spitzer sledoval hvězdné...

APOD Bílé hřebeny na Marsu

Jak vznikly tyto bílé hřebeny na Marsu? Družice MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) minulý rok pořídila snímky, z nichž některé mají vůbec nejvyšší rozlišení kdy získané z oběžné dráhy Marsu, na kterých jsou vidět bílé hřebeny. Současná nejpravděpodobnější hypotéza praví, že bílé hřebeny...

APOD Rok mimozemských gejzírů a výtoků

Uplynulý rok byl mimořádný objevem mimozemských gejzírů a výtoků, což představuje nový potenciál při hledání kapalné vody a původu života mimo planetu Zemi. Nahromadily se důkazy, že gejzíry netryskají pouze ze Saturnova měsíce Enceladu, ale také z dun na Marsu. Na Saturnu měsíci...

APOD Světlé depozity ukazují na tekoucí vodu na Marsu

Co vytváří světlé depozity na Marsu? Je docela možné, že voda! Snímky z některých míst středních šířek na Marsu pořízené za několik let, ale zveřejněné teprve minulý týden ukázaly neočekávané nové světlé depozity tam, kde předtím žádné nebyly. Jeden takový jasný případ je vidět...

APOD Ohlednutí na Marsu

Na snímku nahoře lze do daleka vysledovat cestu roveru Spirit na Marsu. Spirit už překřižoval kilometry plání pokrytých kamením a pískem, přiblížil se k okraji kráteru s průměrem 200 metrů a vystoupal na řadu kopců. Cesta Spiritu nebyla jenom dobrodružná ale i objevná. Spirit přistál...

APOD Neutronový Mars

Tuto globální mapu energetických neutronů ve falešných barvách jinak rudé planety vytvořili badatelé, kteří hledají vodu na Marsu s využitím detektorů na palubě družice Mars Odyssey. Co mají co neutrony dělat s vodou? Když kosmické paprsky z meziplanetárního prostoru proniknou tenkou...

APOD Kámen Humphrey ukazuje na dávnou marťanskou vodu

Jak moc byla na Marsu rozšířená voda? Výsledky z roveru Spirit nyní ukazují, že kráter Gusev má za sebou pravděpodobně mokrou minulost a tento výsledek přichází krátce poté, co dvojče Spiritu, rover Opportunity, odhalil na opačné straně Marsu na Meridiani Planum jasný důkaz dávné...

APOD Rover Opportunity ukazuje na starodávný vlhký Mars

Byl Mars dost vlhký k tomu, aby mohl podporovat život? Aby NASA pomohla odpovědět na tuto otázku, tak vypustila na rudou planetu výpravy dvou roverů a přistála s nimi v oblastech, které by podle družicových snímků mohly být zatopeny vodou. Včera bylo zveřejněno rostoucí ...

APOD Tání sněhu a rokle na Marsu

Vzrušující obrázky roklí na Marsu nabídly výrazný důkaz nedávné tekoucí vody. Ale Mars je příliš chladný a jeho atmosféra je příliš tenká než aby na jeho povrchu mohla existovat tekutá voda. Stále ještě nové a působivé vysvětlení pro rokle vymleté tekutou vodou je inspirováno...

APOD Pihy na Europě

Europa, jeden z největších jupiterových galileovských měsíců možná opravdu pod svým ledovým povrchem ukrývá oceán kapalné vody a tak udržuje vzrušující možnost života. Na tomto obrázku, zkonstruovaném z údajů pořízených v letech 1996 a 1997 sondou Galileo, jsou vidět pro Europu...

APOD Strouhy na Marsu

Strouhy na Marsu, to by asi nebyl titul dost senzační pro dávný příběh Edgara Rice Burroughse o Rudé planetě. Ale získal by si pozornost planetární vědců dnes. Strouhy, které byly poprvé byly rozpoznány na snímcích Marsu s vysokým rozlišením pořízených sondou Mars Global Surveyor, se...

APOD 3D Mars: Severní Terra Meridiani

Na tomto nádherném trojrozměrném stereoskopickém pohledu z oběžné dráhy se nad oblastí Terra Meridiani na Marsu vypínají kopce se strmým úbočím a plochými vrcholy. Struktury připomínají "mesas" (stolové hory) a "buttes" (zbytky stolových hor), které se nacházejí na jihozápadě Severoamerického...

APOD Prořezávání Ma'adim Vallis

Stejně jako na Zemi eroze řeky Colorado prořezala Velký kaňon (Grand Canyon), tak řeka záplavové vody možná prořezala jeden z největších kaňonů na Marsu Ma'adim Vallis. Pro takový scénář badatelé představili silné důkazy založené na výškoměrných datech pořízených...

APOD Kanál vodní páry

Jaká bizardní krajina z cizí planety se to skrývá za těmi ohnivými mraky? Samozřejmě, je to jenom planeta Země tak, jak ve vidět v kanálu vodní páry. Snímek jako je tento (infračervený snímek zobrazený ve falešných barvách) přináší každou hodinu i pro vás multikanálové...

APOD Neutronový Mars

Tuto globální mapu ve falešných barvách energetických neutronů jinak Rudé planety vytvořili badatelé, kteří hledají na Marsu vodu s pomocí detektorů na palubě družice Mars Odyssey. Co mají co dělat neutrony s vodou? Když kosmické paprsky z meziplanetárního prostoru proniknou tenkou...

APOD Vodní led zobrazený v marťanské polární čepičce

Existuje dnes voda na Marsu? Ano, i když jediným místem na Marsu o kterém je známo že má vodu, je severní polární čepička. Ta voda je ale zmrzlá. Výhled na tento potenciálně životadárný led je obvykle zakrytý. V zimě temnotou a v létě mraky. Ovšem v minulém dubnu se podařilo...

APOD Kolem blízké hvězdy CW Leonis byla nalezena voda

Mají světy mimo naši Sluneční soustavu vodní oceány jako na Zemi? Domněnka, že takové světy mohou existovat byla nedávno podložena novým důkazem, že se u blízké hvězdné soustavy CW Leonis vyskytuje voda. Nedávná pozorování družicí SWAS (Submillimeter Wave Astronomy Satellite) nalezla významné ...

APOD Pestrá vodní oblaka nad Marsem

Jedním z míst na Marsu, kde by mohla být nalezena voda, jsou oblaka. Na horním snímku jsou viditelná pestrá vodní oblaka těsně po východu slunce uvnitř a v okolí bludiště kaňonů známého jako Noctis Labyrinthus (labyrint vpravo). Vědci ovšem nevědí, jak tato oblaka vznikla a...

APOD Vrstevnatý Mars aneb starodávný vodní svět?

Na snímku nahoře se přes dno West Candor Chasma v nesmírném marťanském údolí Valles Marineris vrství vrstva na vrstvu. Celý snímek ze sondy Mars Global Surveyor pokrývá oblast 1.5 x 2.9 kilometry a zobrazuje více jak 100 jednotlivých podloží. Každý výrazně uniformní vrstva je hladká, dost tvrdá...

APOD Námraza v kráteru na Marsu

Na marťanskou jižní polokouli přišel podzim. Podobně jako na Zemi, nižší teploty pokrývají krajinu sezónní námrazou. Ovšem na Marsu mohou být povrchové teploty opravdu nízké a mohou klesnout až pod minus 100 stupňů Celsia. Tento podrobný syntetizovaný barevný snímek kráteru Lowell na 52...

APOD Kráter Newton: Důkaz nedávného výskytu vody na Marsu

Jak se mohly zformovat tyto neobvyklé kanály? Uvnitř malého kráteru, který leží uvnitř velkého kráteru Newton na Marsu vybíhá seshora dolů množství úzkých kanálů do dna kráteru. Snímek nahoře pokrývá asi tříkilometrovou oblast. Tyto a další strouhy byly nalezeny na Marsu na nedávných...

APOD Astronomicky snimek dne

Nedávno odhalená řečiště na Marsu jsou vzácná. Mohou se ale ukázat místy, kde je i nyní přítomna podpovrchová tekutá voda a tak udržují vzrušující možnost marťanského života. Tyto nečekané útvary marťanské krajiny jsou příliš malé na to aby byly vidět minulými družicemi Marsu a jsou jen na 250-ti...

APOD Sněhová bouře na planetě Zemi

Země je planetou oceánů. Z nízké oběžné dráhy Země širokoúhlé čidlo Sea-viewing Wide Field-of-view Sensor (SeaWiFS) na palubě družice NASA SeaStar globálně mapuje barvu oceánů a zachycuje změny v klimatu a biosféře našeho vodního světa. Bohatě podrobné snímky z SeaWiFS mohou též sledovat...

APOD Měsíční tvrdá přistání

Dne 31.července 1964 na Měsíc dopadla sonda Ranger 7. Sedmnáct minut před před dopadem pořídila tento snímek - první snímek Měsíce vůbec kdy pořízený americkou sondou. Samozřejmě že tvrdý dopad Rangeru 7 byl záměrem s tím, že se budou přenášet podrobné snímky měsíčního povrchu během zhávěrečných...

APOD Voda nalezena ve vesmírném kameni

Co byste dělali, kdyby z vesmíru pršela modrá voda? Dne 22.března nebyl třeba žádný deštník, když spolu s kamenným meteoritem přilétla i modrá voda v Monahans, Texas. Pád meteoritu vidělo několik chlapců a pád byl pečlivě prověřen vědci NASA během 72 hodin. Vědci objevili neobvyklý...

APOD Kanál vypařované vody

Jaký bizardní terén cizí planetární krajiny se skrývá za těmito ohnivě vyhlížejícími mračny? Je to jen planeta Země, ovšem .... viděná na kanálu vypařované vody. Každou hodinu přináší vícekanálové zobrazovače na družici GOES (Geostationary Operational Environmental Satellite) z oběžné dráhy snímky...

APOD Marťanské údolí

Tento skvělý detail sítě marťanských údolí byl pořízen tento duben z oběžné dráhy kamerou sondy Mars Global Surveyor.21. vesmírný týden 2024

21. vesmírný týden 2024

Přehled událostí na obloze a v kosmonautice od 20. 5. do 26. 5. 2024. Měsíc ve fázi kolem úplňku silně září na noční obloze a vlastně tím začíná období světlejších nocí, protože se blíží slunovrat. Planety večer vidět nejsou a na ranní obloze je pouze velmi nízko Saturn a snaží se vylézt i Mars. V koronografu SOHO budou v konjunkci Jupiter a Venuše. Aktivita Slunce je pořád docela velká, i když ve světle uplynulého týdne výrazně nižší. Pozorovatelé deep-sky objektů a komet jistě znají online web CzSkY.cz, který doznal dalšího vylepšení. New Shepard je zpět ve službě. Starliner na svůj let s posádkou stále čeká. Falcon 9 zaznamenal již 21. znovupoužití prvního stupně.

Další informace »

Česká astrofotografie měsíce

V zajetí barev

Titul Česká astrofotografie měsíce za duben 2024 obdržel snímek „V zajetí barev“, jehož autorem je Pavel Váňa   Kdo by neměl rád jaro, kdy po studených zamračených  dnech, skrovně prosvětlených hřejivými slunečními paprsky se příroda začíná probouzet. Zelenající se stromy jsou

Další informace »

Poslední čtenářská fotografie

Měsíční krátery a moře

Další informace »