Úvodní  >  Štítky  >  Štítek planetární mlhovina

Štítek: planetární mlhovina

APOD GK Per: Nova a planetární mlhovina

Hvězdný systém GK Per je spojen pouze se dvěma ze tří mlhovin na snímku. Nova Persei 1901 (GK Persei) ve vzdálenosti 1500 světelných roků byla druhou nejbližší dosud zaznamenanou novou. Přímo ve středu se nachází bílý trpaslík, přeživší jádro bývalé Slunci podobné hvězdy. Kolem něho je...

APOD Prstence kolem Prstencové mlhoviny

Prstencová mlhovina (M57) je složitější, než se zdá v malém dalekohledu. Snadno viditelný centrální prstenec má v průměru asi jeden světelný rok, ale tato pozoruhodně hluboká expozice, která ve spolupráci kombinuje data ze tří různých velkých dalekohledů, prozkoumává vlákna smyček zářícího plynu...

Michal ŠvandaHvězdy

Článek Výzkumy v ASU AV ČR (264): LAMOST J040901.83+329355.6 – Wolfova-Rayetova hvězda, která není Wolfovou-Rayetovou hvězdou

Mezi hvězdami je hned několik typů, které zcela přirozeně představují nádech exotiky. Mezi ně patří zcela bez pochyb i Wolfovy-Rayetovy hvězdy, vyvinuté hmotné hvězdy, které přišly o své vodíkové obálky. Jenže není všechno zlato, co se třpytí, a Olga Maryeva ze Stelárního oddělení ASU společně se...

APOD Mlhovina Kočičí oko v optickém a rentgenovém světle

Pro někoho to vypadá jako kočičí oko. Jiným možná připomíná obří ulitu vesmírného hlemýždě. Ve skutečnosti je to jedna z nejjasnějších a do největších podrobností známých planetárních mlhovin, složená z plynu vyvrženého v krátké, ale slavné fázi ke konci života hvězdy podobné Slunci. Vnější...

APOD NGC 2440: Kukla nového bílého trpaslíka

Co je to uprostřed? Stejně jako motýl, i bílý trpaslík začíná svůj život tím, že odhodí kokon plynu, který obklopoval jeho dřívější já. V této analogii by však Slunce bylo housenkou a vyvržený obal plynu by se stal nejhezčím ze všech. Tento kokon, planetární mlhovina s označením NGC...

APOD MyCn 18: Planetární mlhovina s vyrývanými přesýpacími hodinami

Díváte se na přesýpací hodiny, nebo se ony dívají na vás? Pokud si to dokážete představit, prstence MyCn 18 sledují obrys přesýpacích hodin, i když s neobvyklým okem ve svém středu. Ať tak či onak, centrální hvězdě v planetární mlhovině ve tvaru přesýpacích hodin dochází písek času. Po...

APOD NGC 1360: Mlhovina Drozdí vejce

Tato pěkná mlhovina leží asi 1500 světelných roků daleko a svým tvarem a barvou v tomto teleskopickém pohledu připomíná drozdí vejce. Toto kosmické mračno měří asi 3 světelné roky a je bezpečně uhnízděno v hranicích jižního souhvězdí Pece (Fornax). NGC 1360 vejčitého tvaru se považuje za planetární...

APOD M15: Hustá kulová hvězdokupa

Messier 15 je obrovský roj více než 100 000 hvězd. Jedná se o 13 miliard let starý pozůstatek z počátků formování naší Galaxie a je jednou z asi 170 kulových hvězdokup, které stále sídlí v halo Mléčné dráhy. Na tomto ostrém znovu zpracovaném Hubblově snímku se M15 nachází ve vzdálenosti asi 35 000...

APOD M27: Mlhovina Činka

Dopadne takhle naše Slunce? Dost možná. První náznak budoucnosti našeho Slunce byl nechtěně objeven v roce 1764. V té době Charles Messier sestavoval seznam difúzních objektů, aby se nepletly s kometami. Sedmadvacátý objekt na Messierově seznamu, dnes známý jako M27 neboli mlhovina Činka,...

APOD Široké a hluboké Kočičí oko

Mlhovina Kočičí oko (NGC 6543) je jednou z nejznámějších planetárních mlhovin na obloze. Její známější obrysy jsou vidět v jasnější centrální oblasti mlhoviny v tomto působivém širokoúhlém pohledu. Tento široký a hluboký snímek, který kombinuje data ze dvou dalekohledů, také ale ukazuje její...

APOD Mlhovina Helix z CFHT

Bude naše Slunce jednoho dne vypadat takto? Mlhovina Helix je jedním z nejjasnějších a nejbližších příkladů planetární mlhoviny, plynného mračna vzniklého na konci života Slunci podobné hvězdy. Vnější plyny hvězdy vyvržené do vesmíru se z našeho pohledu jeví, jako bychom se dívali dolů...

APOD M2 9: Křídla Motýlí mlhoviny

Cení se hvězdy pro své umění lépe po smrti? Pravdou je, že hvězdy obvykle předvádějí nejvíce uměleckou podívanou, právě když umírají. V případě hvězd s nízkou hmotností, jako je naše Slunce a M2-9 na snímku, se hvězdy přemění z normálních hvězd na bílé trpaslíky tím, že odhodí své vnější plynné...

APOD Radiový oblouk ve středu Galaxie

Co je příčinou této neobvyklé zakřivené struktury poblíž středu naší Galaxie? Dlouhé rovnoběžné paprsky, které vedou horní částí rádiového snímku, se souhrnně nazývají Rádiový oblouk v centru Galaxie a vybíhá z galaktické roviny. Radiový oblouk je spojen se středem Galaxie zvláštními zakřivenými...

APOD M57: Prstencová mlhovina z Hubbla

Toho neobvyklého tvaru si hvězdáři všimli už před stovkami let, ale nechápali ho. Vypadal totiž jako prstenec na obloze. Kromě prstenců Saturnu je Prstencová mlhovina (M57) možná nejznámějším nebeským kruhem. Nyní víme, o co jde a její ikonický tvar je dán naší šťastnou perspektivou. Nedávné...

APOD Mlhovina Medúza

Proplétaná a hadovitá vlákna zářícího plynu naznačují populární název této mlhoviny: Medúza. Medúza, též známá jako Abell 21, je stará planetární mlhovina asi 1500 světelných roků daleko souhvězdí Blíženců (Gemini). Stejně jako její mytologická jmenovkyně je i tato mlhovina spojována s dramatickou...

APOD Jones Emberson 1

Planetární mlhovina Jones-Emberson 1 je záhrobní rubáš umírající, Slunci podobné hvězdy. Nachází se zhruba 1600 světelných roků od Země v souhvězdí ostrovidného Rysa (Lynx). Tento rozpínající se zbytek atmosféry umírající hvězdy o průměru asi 4 světelné roky byl odhozen do mezihvězdného prostoru,...

APOD NGC 6164: Mlhovina Dračí vejce a Halo

Všechno stvořila ta hvězda ve středu. Hvězda známá jako Dračí vejce je vzácná, horká, svítivá hvězda typu O, asi 40krát hmotnější než Slunce, vytvořila nejen komplexní mlhovinu NGC 6164, která ji bezprostředně obklopuje, ale také okolní modré halo. Její název z části vychází z blízkosti této oblasti...

APOD NGC 7293: Mlhovina Helix

Pouhých 700 světelných roků od Země v souhvězdí Vodnáře (Aquarius) umírá Slunci podobná hvězda. Umírání této hvězdy dalo v několika posledních tisíci let vzniknout mlhovině Helix (NGC 7293), dobře prozkoumanému a blízkému příkladu planetární mlhoviny, typické pro závěrečnou fázi hvězdného...

APOD Planetární mlhovina Abell 7

Velice slabá planetární mlhovina Abell 7 se na pozemské obloze nachází jižně od Orionu v souhvězdí Zajíce (Lepus) ve vzdálenosti asi 1800 světelných roků. Kolem ní jsou hvězdy Mléčné dráhy, za ní jsou vzdálené galaxie pozadí a na tomto hloubkovém teleskopickém snímku se rýsuje...

APOD Mlhovina Medúza

Propletená hadovitá vlákna zářícího plynu naznačují populární jméno této mlhoviny, mlhovina Medúza. Tato Medúza je též známá jako Abell 21 a jedná se o starou planetární mlhovinu ve vzdálenosti 1500 světelných roků v souhvězdí Blíženců (Gemini). Tato mlhovina, podobně jako...

APOD Mlhovina Kočičí oko opticky a rentgenově

Někomu to připomíná kočičí oko. Jiným zase připadá jako obří kosmická mušle. Ve skutečnosti se jedná o jednu z nejjasnějších a nejpodrobněji známých planetárních mlhovin tvořenou plynem vyvrženým v krátké, ale slavné fázi na konci života hvězdy podobné Slunci. Umírající centrální hvězda této...

APOD NGC 7293: Mlhovina Helix

Zhruba sedm set světelných roků daleko od Země v souhvězdí Vodnáře (Aquarius) umírá Slunci podobná hvězda. V posledních několika tisících letech vytvořila mlhovinu Helix (NGC 7293), dobře prostudovaný a blízký příklad planetární mlhoviny, která je typická pro závěrečnou fázi hvězdného vývoje. Na...

APOD M27: Mlhovina Činka

Co se stane s naším Sluncem? První náznak budoucnosti našeho Slunce byl náhodně objeven v roce 1764. V té době Charles Messier sestavoval seznam difúzních objektů, které nelze zaměňovat s kometami. Sedmadvacátý objekt na Messierově seznamu, dnes známý jako M27 nebo mlhovina Činka, je planetární...

APOD Planetární mlhovina Mz3: Mravenec

Proč není tento mravenec velkou koulí? Planetární mlhovinu Mz3 vyvrhuje Slunci podobná hvězda, která je jistě kulatá. Proč potom plyn, který proudí pryč, vytváří mlhovinu ve tvaru mravence, která zřetelně není kulová? Mezi náznaky, proč tomu tak je patří vysoká rychlost vyvrhovaného plynu 1000...

APOD Mlhovina Medúza

Propletené a zatočené filamenty zářícího plynu naznačují populární název této mlhoviny, Medúza. Tato Medúza, též známá jako Abell 21, je stará planetární mlhovina vzdálená asi 1500 světelných roků v souhvězdí Blíženců (Gemini). Stejně jako její mytologická jmenovkyně je i tato mlhovina spojená s...

APOD Planetární mlhovina Abell 78

Na tomto barvitém teleskopickém pohledu vystupuje planetární mlhovina Abell 78. Barvy paprsčitých hvězd z Mléčné dráhy závisí na jejich povrchové teplotě, jak chladnějších (žlutých) a teplejších (modrých) než Slunce. Ovšem Abell 78 svítí charakteristickou emisí ionizovaných atomů řídkého okolního...

APOD M2 9: Křídla Motýlí mlhoviny

Jsou hvězdy více ceněny pro své umění až poté co zemřou? Hvězdy obvykle vytvářejí tu nejvíc uměleckou podívanou právě když umírají. V případě hvězd s nízkou hmotností jako je naše Slunce a zde zobrazená M2-9 jsou hvězdy, které se transformují z normálních hvězd na bílé trpaslíky odhazováním svých...

APOD Mlhovina Helix dalekohledy Blanco a Hubble

Jak mohla hvězda vytvořit mlhovinu Helix? Tvary planetárních mlhovina jako je Helix jsou důležité, protože nejspíš obsahují náznaky, jak tyto Slunci podobné hvězdy skončí svůj život. Pozorování Hubblovým kosmickým dalekohledem a 4metrovým dalekohledem Blanco v Chile ovšem ukázalo, že Helix ve...

APOD NGC 5189: Neobvykle komplexní planetární mlhovina

Proč je ta mlhovina tak komplexní? Když umírá Slunci podobná hvězda, tak odvrhuje svoje vnější vrstvy obvykle do jediné celkové obálky. Někdy je ta obálka ve tvaru koule, někdy dvojitého laloku a někdy prstence nebo šroubovice. V případě planetární mlhoviny NGC 5189 se ovšem kromě celkového tvaru...

Jiří SrbaVzdálený vesmír

Článek Dalekohled ESO zachytil překrásného kosmického motýla

Mohutné plynné obálky mlhoviny NGC 2899 se táhnou až do vzdálenosti dvou světelných let od středu a jasně září mezi hvězdami Mléčné dráhy, jelikož plyn dosahuje teploty až deset tisíc stupňů. Za takto vysokou teplotu plyn vděčí intenzivnímu ultrafialovému záření přicházejícímu z centrální hvězdy,...

APOD Jasná planetární mlhovina NGC 7027 z Hubbla

Jak vznikla tato neobvyklá planetární mlhovina? NGC 7027 je jedna z nejmenších, nejjasnějších, a co do tvaru nejneobvyklejších známých planetárních mlhovin. Na základě ze Země pozorovatelné rychlosti rozpínání NGC 7027 se dá říci, že to začalo asi před 600 lety. Planetární mlhovina po většinu svojí...

APOD Halo Kočičího oka

Mlhovina Kočičí oko (NGC 6543) je jedna z nejznámějších planetárních mlhovin na obloze. Úplně v centrální oblasti obrazu ve falešných barvách zpracovaného tak, aby ukázal enormní, přes 3 světelné roky velké, ale slabé halo plynného materiálu dobře známé planetární mlhoviny, jsou vidět...

APOD NGC 2392: Planetární mlhovina s dvojitou obálkou

Tato velká mlhovina někomu připomíná hlavu člověka v kapuci parka. Tuto neobvyklou mlhovinu NGC 2392 objevil v roce 1787 astronom William Herschel. Mlhovinu nedávno ve viditelném světle zobrazil Hubblův kosmický dalekohled a rentgenově také observatoř Chandra. Kombinovaný viditelný a rentgenový...

APOD M27: Mlhovina Činka

Je toto, co se stane z našeho Slunce? Dost možná. První náznak budoucnosti našeho Slunce byl náhodou objeven v roce 1764. Charles Messier tehdy zpracovával svůj seznam difuzních objektů, aby se nepletly s kometami. Objekt číslo 27 v Messierově seznamu, nyní známý jako M27 nebo mlhovina...

APOD MyCn 18: Planetární mlhovina Vyryté přesýpací hodiny

Vidíte opravdu tvar přesýpacích hodin, nebo ten tvar vidí vás? Pokud si to umíte představit, tak prstence v MyCn 18 sledují obrysy přesýpacích hodin, i když s jedním neobvyklým okem v jejich středu. Písek času v každém případě vyprchává pro centrální hvězdu této planetární mlhoviny tvaru...

APOD Halo Ducha Jupiteru

Podrobné snímky NGC 3242 ukazují odhazované obálky umírající, Slunci podobné hvězdy, rozverně zvané mlhovina Duch Jupiteru. Ovšem tento hloubkový a širokoúhlý teleskopický pohled ukazuje také jen zřídka vídané vnější halo této krásné planetární mlhoviny vlevo nahoře u hvězd Mléčné dráhy a galaxií v...

APOD NGC 6302: Motýlí mlhovina

Jasné hvězdokupy a mlhoviny na pozemské obloze se často jmenují podle květin nebo hmyzu. I při rozpětí křídel přes 3 světelné roky, není NGC 6302 vyjímkou. Umírající centrální hvězda této planetární mlhoviny se při odhadované teplotě povrchu asi 250 000 °C stala příliš horkou a...

APOD Mlhovina Helix ve vodíku a kyslíku

Dívá se na vás mlhovina Helix? Nedívá, alespoň ne v žádném biologickém smyslu, ale přesto docela vypadá jako oko. Mlhovina Helix se tak jmenuje proto, protože to vypadá, jako že se my díváme dovniř šroubovice (helix). Nyní víme, že má překvapivě složitou geometrii, včetně radiálních filamentů a...

APOD Halo Kočičího oka

To není žádný start rakety Falcon 9 po západu Slunce, mlhovina Kočičí oko (NGC 6543) je jednou z nejvíce známých mlhovin na obloze. Úplně v centru tohoto kompozitního obrázku zpracovaného tak, že ukazuje ohromné, ale velice slabé halo z plynného materiálu o rozměru přes tři světelné...

APOD Mlhovina Kočičí oko z Hubbla

Někomu to může připadat jako kočičí oko. Okouzlující mlhovina Kočičí oko se ovšem nachází 3 tisíce světelných let přes mezihvězdný prostor daleko od Země. Klasická planetární mlhovina Kočičí oko (NGC 6543) představuje závěrečnou, krátkou, ale nádhernou fázi v životě Slunci podobné hvězdy....

APOD NGC 1360: Mlhovina Vejce červenky

Toto pěkné kosmické mračno se nachází asi 1500 světelných let daleko a jeho tvar a barva připomíná modré vejce červenky. Bezpečně hnízdí v jižním souhvězdí Pece (Fornax) a měří asi 3 světelné roky. Jelikož se jedná o planetární mlhovinu, tak nereprezentuje začátek, ale naopak krátkou a...

APOD Mlhovina Červený obdélník z Hubbla

Jak vznikla tak neobvyklá mlhovina Červený obdélník? Ve středu této mlhoviny je stárnoucí dvojhvězda, která jistě mlhovině dodává energii, ale to nevysvětluje její barvy. Neobvyklý tvar Červeného obdélníku nejspíš pochází z tlustého prachového anuloidu, který škrtí jinak sférický odtok do...

APOD M57: Prstencová mlhovina

Prstencová mlhovina (M57) je kromě prstenců Saturnu pravděpodobně nejslavnějším nebeským útvarem. Její klasický vzhled ovšem vzniká díky naší perspektivě. Nedávné mapování rozpínající se 3-D struktury mlhoviny založené zčásti na jasném Hubblově snímku ukazuje, že je to mlhovina poměrně...

APOD Jasná planetární mlhovina NGC 7027 z Hubbla

Je to jedna z nejjasnějších planetárních mlhovin na obloze, jak by se měla jmenovat? Mlhovina NGC 7027 byla poprvé objevena v roce 1878 a lze ji vidět v souhvězdí Labutě (Cygnus) i obyčejným dalekohledem ze zahrádky. Jen vzácně se označuje jménem, zřejmě proto, že se jeví jako nerozlišená...

APOD Mlhovina Helix z CFHT

Bude tak jednoho dne vypadat naše Slunce? Mlhovina Helix je jedním z nejjasnějších a nejbližších příkladů planetární mlhoviny, plynného mračna vytvořeného ke konci života Slunci podobné hvězdy. Vnější plyny hvězdy vyvržené do prostoru vypadají z našeho pohledu, jako když se díváme...

APOD NGC 6369: Mlhovina Malý duch

Přízraku podobná mlhovina NGC 6369 je slabé zjevení na noční obloze, populárně známé jako mlhovina Malý duch. V 18. století ji objevil astronom sir William Herschel, když dalekohledem prozkoumával lékařské souhvězdí Hadonoše (Ophiuchus). Herschel historicky klasifikoval okrouhlé a planetám...

Jiří SrbaVzdálený vesmír

Článek Podivné struktury v mlhovině Saturn

Působivá planetární mlhovina NGC 7009, známá též pod jménem Saturn, se zjevuje z temnoty v podobě skupiny podivně tvarovaných bublin krásně svítících v odstínech růžové a modré barvy. Tento pestrobarevný snímek byl pořízen pomocí výkonného zařízení MUSE a dalekohledu ESO/VLT v rámci projektu, který...

APOD IC 418: Mlhovina Spirograf

Co vytváří tuto zvláštní texturu v IC 418? Planetární mlhovina IC 418 se pro svou podobnost s kresbami z cyklického kreslícího přístroje nazývá mlhovina Spirograf a vykazuje vzory, kterým není dost dobře rozumět. Možná, že souvisí s chaotickými větry z centrální proměnné hvězdy,...

APOD M27: nekometa

Když astronom Charles Messier v 18. století pátral po kometách pod francouzkou oblohou, tak si pečlivě udržoval seznam věcí, které našel, ale jistě to nebyly komety. Toto je číslo 27 z jeho nyní slavného seznamu nekomet. Astronomové 21. století by tuto položku identifikovali jako planetární...

APOD Planetární mlhovina Červený pavouk

Óóó, jakou propletenou pavučinu dokáže uplést a planetární mlhovina. Planetární mlhovina Červený pavouk ukazuje komplexní strukturu, která může vzniknout, pokud normální hvězda odvrhne své vnější vrstvy plynu a stane se bílým trpaslíkem. Tato symetrická planetární mlhovina s dvěma...

APOD Mlhovina Dýňovník z Hubbla

Rychle se rozpínající mračna plynu značí konec centrální hvězdy v mlhovině Dýňovník. Kdysi normální hvězda už spálila svoje jaderné palivo, což způsobilo zhroucení centrálních oblastí do bílého trpaslíka. Část uvolněné energie vyvolala rozpínání vnější obálky hvězdy. Výsledkem je v tomto...

APOD Mlhovina Motýl z Hubbla

Jasné hvězdokupy a mlhoviny na pozemské noční obloze se často jmenují po květinách nebo po hmyzu. NGC 6302 se svým rozpětím křídel přes 3 světelné roky není vyjímkou. S odhadovanou povrchovou teplotou asi 250 000 stupňů Celsia se umírající hvězda v planetární mlhovině stala výjmečně horká...

APOD Mlhovina Kočičí oko z Hubbla

Někomu to může připomínat kočičí oko. Půvabná mlhovina Kočičí oko se ovšem nachází v mezihvězdném prostoru 3000 světelných let daleko. Kočičí oko (NGC 6543) je klasická planetární mlhovina a představuje závěrečnou, krátkou, ale nádhernou fázi v životě Slunci podobné hvězdy. Umírající...

APOD IC 4406: Zdánlivě čtveratá mlhovina

Jak může kulatá hvězda udělat čtveratou mlhovinu? Taková hádanka napadne při studiu planetárních mlhovin jako je IC 4406. Ukazuje se, že IC 4406 je nejspíše dutý válec a jeho čtvercový vzhled je důsledkem pozorování z našeho pohledu válce ze strany. Při pozorování IC 4406...

APOD M27: Mlhovina Činka

První náznak, co se stane s naším Sluncem, byl bezděčně objeven v roce 1764. Tu dobu Charles Messier zpracovával seznam difuzních objektů, které by se neměly plést s kometami. Dvacátý sedmý objekt v Messierově seznamu, nyní znám jako M27 nebo mlhovina Činka, je planetární mlhovina, což...

APOD M2 9: Křídla Motýla

Je umění hvězd více oceněno až po jejich smrti? Ve skutečnosti hvězdy obvykle vytvářejí tu největší uměleckou podívanou, když umírají. V případě hvězd o nízké hmotnosti, jako je naše Slunce a M2-9 na snímku nahoře, se hvězdy transformují z normálních hvězd na bílé trpaslíky odvržením...

APOD Mlhovina Kočičí oko

Umírající hvězda vzdálená 3 tisíce světelných let odhazuje obálky zářícího plynu. Tento snímek z Hubblova kosmického dalekohledu ukazuje, že mlhovina Kočičí oko je jednou z nejkomplexnějších známých planetárních mlhovin. Útvary, které v Kočičím oku vidíme, jsou ve...

APOD Široké a hluboké Kočičí oko

Mlhovina Kočičí oko (NGC 6543) je jednou z nejlépe známých planetárních mlhovin na obloze. Její dobře známé obrysy jsou na tomto působivém širokoúhlém pohledu vidět v jasnější centrální oblasti. Ovšem kompozitní obraz kombinuje mnoho krátkých a dlouhých expozic a ukazuje také extrémně slabé...

APOD M27: Nekometa

Při pátrání po kometách na obloze nad Francií 18. století si astronom Charles Messier pečlivě udržoval seznam věcí, na které narazil, a které určitě nebyly kometami. Toto je číslo 27 na jeho nyní slavném seznamu nekomet. Astronomové 21. století ji identifikují jako planetární mlhovinu, ale...

APOD Mlhovina Medúza

Zapletené a stočené filamenty zářivého plynu naznačují populární jméno této mlhoviny, Medúza. Medúza, též známá jako Abell 21, je stará planetární mlhovina vzdálená asi 1500 světelných let u jižní hranice souhvězdí Blíženců (Gemini). Podobně jako její mytologický jmenovec, i tato mlhovina...

APOD NGC 2440: Perla nového bílého trpaslíka

Jako perla, září bílý trpaslík, poté co se uvolnil ze své skořápky. V této analogii by ovšem Slunce bylo škeblí a odvržená skořápka by zářila nejpěkněji ze všech! V obálce plynu a prachu obsahuje planetární mlhovina označená NGC 2440, jednoho z nejžhavějších známých bílých...

APOD MyCn18: Planetární mlhovina Přesýpací hodiny

Centrální hvězdě v planetární mlhovině tvaru přesýpacích hodin ubývá písek času. Její krátká, nádherná, závěrečná fáze života Slunci podobné hvězdy s vyčerpaným nukleárním palivem nastala, když začala odvrhovat svoje vnější vrstvy a její jádro se stává chládnoucím a slábnoucím bílým...

APOD Planetární mlhovina Mz3: Mravenec

Proč tento mravenec není velká koule? Planetární mlhovina Mz3 je vyvrhávána hvězdou podobnou Slunci, které je jistě kulaté. Proč potom plyn, který proudí pryč vytváří mlhovinu ve tvaru mravence, který zjevně není kulatý? Mezi příčiny může patřit rychlost vyvrženého plynu 1000 km/s,...

APOD M46 plus dva

Galaktické neboli otevřené hvězdokupy jsou mladé. Tyto roje hvězd se zrodily zároveň poblíž roviny Mléčné dráhy, ale jejich počet se trvale zmenšuje, jelikož jsou členové kup z nich vymršťováni galaktickými slapy a gravitačními interakcemi. Tato jasná otevřená hvězdokupa, známá jako M46, má...

APOD Sova a galaxie

The Owl and the Galaxy The Owl and the Galaxy sail these skies With blue and yellow star. They go together beneath the Big Dipper, If you wonder where they are. The Galaxy's light shines through the night, Ten millions of light-years away. But never fear the Owl is near, Inside...

APOD Dlouhá kometa Lovejoy a Malá činka

Dlouhý, slunečním větrem rozfoukaný a pokroucený iontový ohon komety Lovejoy se na tomto teleskopickém snímku z 20. února prostírá přes více než 3 stupně. Na hvězdnatém pozadí je také nádherná modrá hvězda Phi Persei dole a pěkná planetární mlhovina M76 kousek nad dlouhým ohonem komety...

APOD Mlhovina Mýdlová bublina

Tato nádherná symetrická mlhovina byla rozpoznána teprve před několika lety, takže ještě není v některých astronomických katalozích, se nachází v na hvězdy bohatém poli souhvězdí Labutě (Cygnus). Mlhovinu identifikoval amatérský astronom Dave Jurasevich 6. července 2008 na svých...

APOD Mlhovina Helix z dalekohledů Blanco a Hubble

Jak nějaká hvězda stvořila mlhovinu Helix? Tvar planetární mlhoviny jako je Helix je důležitý, protože nejspíš obsahuje příčiny toho, jak hvězdy jako je Slunce končí své životy. Pozorování Hubblovým kosmickým dalekohledem a 4 m dalekohledem Blanco v Chile ovšem ukázala,...

APOD M27: Mlhovina Činka

První náznak, co se stane s naším Sluncem byl objevem náhodou v roce 1764. Charles Messier tehdy vytvářel svůj seznam difuzních objektů, aby se nepletly s kometami. V pořadí 27. objekt Messierova seznamu, nyní známý jako M27 nebo Mlhovina Činka, je planetární mlhovina, typ mlhoviny,...

APOD Planetární mlhovina NGC 2818 z Hubbla

NGC 2818 je krásná planetární mlhovina, plynný obal kolem umírající, Slunci podobné hvězdy. Může nabídnout pohled do budoucnosti, která čeká naše vlastní Slunce za dalších asi 5 miliard let, protože tak dlouho bude ve svém jádře při nukleární fúzi spalovat trvale vodík a potom nakonec bude...

APOD Halo Kočičího oka

Mlhovina Kočičí oko (NGC 6543) je jednou z nejlépe známých planetárních mlhovin na obloze. Na tomto skvělém snímku ve falešných barvách, který byl zpracován, aby vyniklo ohromné, ale velice slabé halo plynného materiálu o rozměru přes 3 světelné roky kolem jasnějšía dobře známé planetární...

APOD Planetární mlhovina Abell 36

Planetární mlhovina Abell 36 je pěkný plynný plášť umírající Slunci podobné hvězdy a nachází se zhruba 800 světelných let daleko v souhvězdí Panny (Virgo). Tento ostrý teleskopický pohled zabírá v této vzdálenosti přes 1,5 světelného roku. Centrální hvězda v mlhovině, která odhazuje svoje...

APOD NGC 7293: Mlhovina Helix

Asi 700 světelných let od Země v souhvězdí Vodnáře (Aquarius), umírá Slunci podobná hvězda. V posledních několika tisíci letech vytvořila mlhovinu Helix (NGC 7293), která je dobře prostudovaným příkladem planetární mlhoviny, což typická závěrečná fáze vývoje hvězdy. K vytvoření...

APOD Planetární mlhovina Abell 7

Velmi slabá planetární mlhovina Abell 7 je asi 1800 světelných let daleko, na pozemské obloze trochu jižně od Orionu v souhvězdí Zajíce (Lepus). Hloubkový teleskopický snímek ukazuje její celkově jednoduchý sférický tvar o průměru asi 8 světelných let s hvězdami Mléčné dráhy kolem a se...

APOD M2-9: Křídla Motýlí mlhoviny

Jsou hvězdy více oceňovány pro své umění až umřou? Hvězdy obvykle vytvářejí své nejumělečtější obrazy když umírají. Slunce a M2-9 na snímku nahoře jsou hvězdy, které se transformují z normálních hvězd na bílé trpaslíky odvržením svých plynných obalů. Rozpínající se plyn často utváří...

APOD Jasná planetární mlhovina NGC 7027 z Hubbla

Jde o jednu z nejjasnějších planetárních mlhovina na obloze, jak by se měla jmenovat? Mlhovina NGC 7027 byla objevena v roce 1878 a lze ji spatřit v souhvězdí Labutě (Cygnus) i obyčejným dalekohledem z vaší zahrady. Ovšem jen vzácně se označuje jako planetární mlhovina, zčásti proto, že...

APOD Mlhovina Eskymák z Hubbla a Chandry

Astronom William Herschel objevil v roce 1787 mlhovinu Eskymák. NGC 2392 ze Země připomíná hlavu oblečenou v kapuci parka. V roce 2000 mlhovinu Eskymák zachytil ve viditelném světle Hubblův kosmický dalekohled a v roce 2007 ji zachytila v rentgenových...

APOD NGC 6302: Motýlí mlhovina

Jasné hvězdokupy a mlhoviny na pozemské obloze se často jmenují po květinách nebo po hmyzu. NGC 6302 s rozpětím křídel přes 3 světelné roky není vyjímkou. Umírající centrální hvězda této planetární mlhoviny s odhadovanou povrchovou teplotou kolem 250 000 stupňů Celsia se stala výjmečně...

APOD M57: Prstencová mlhovina

Prstencová mlhovina (M57) je kromě prstenců Saturnu pravděpodobně nejslavnějším nebeským prstenem. Jeho klasický vzhled je ovšem vidět jen z naší vlastní perspektivy. Nedávné mapování rozpínající se třírozměrné struktury, založené z části na tomto jasném snimku z Hubbla ukazuje, že...

APOD NGC 6751: Mlhovina Zářící oko

Planetární mlhoviny mohou v malém dalekohledu vypadat jednoduše kulaté, podobně jako planety. Ovšem snímky z družicového Hubblova kosmického dalekohledu se staly známé tím, že ukazují tyto fluoreskující plynné obálky kolem umírajících hvězd jako je Slunce s velkou...

APOD NGC 5189: Neobvykle komplexní planetární mlhovina

Proč je ta mlhovina tak komplexní? Když umírá hvězda podobná Slunci, tak svoje vnější vrstvy odvrhuje obvykle do celkem jednoduchého tvaru. Tím tvarem je někdy koule, někdy dva laloky a někdy zase prstenec nebo šroubovice. V případě planetární mlhoviny NGC 5189 taková jednoduchá...

APOD Planetární mlhovina PK 164 31

Je to čím se stane naše Slunce? Dost možná. Ta bublina expandujícího plynu na snímku nahoře je planetární mlhovina PK 164 +31.1, zbytek atmosféry Slunci podobné hvězdy, která byla odvržena, když byly vyčerpány poslední zbytky vodíku pro nukleární fúzi v jádru. Poblíž středu mlhoviny je...

APOD Planetární mlhovina Červený pavouk

Jakou zamotanou pavučinu dokáže uplést planetární mlhovina. Planetární mlhovina Červený pavouk vykazuje komplexní strukturu, která je výsledkem odvržení vnějších plynových vrstev normální hvězdy, která se stává bílým trpaslíkem. Tato planetární mlhovina s dvěma symetrickými laloky...

APOD Mlhovina Medúza

Zapletené, hadovité filamenty zářícího plynu předurčují populární název této mlhoviny: Medúza. Medúza je též známá jako Abell 21 a je planetární mlhovinou ve vzdálenosti asi 1500 světelných let v souhvězdí Blíženců (Gemini). Mlhovina je, podobně jako její mytologická jmenovkyně, spojená s...

APOD Sférická planetární mlhovina Abell 39

Abell 39 je pozoruhodně jednoduchá sférická mlhovina o průměru asi 5 světelných let duchovitého zjevu. Tato kosmická koule je zhruba 7000 světelných let daleko, tedy uvnitř naší vlastní Mléčné dráhy v souhvězdí Herkules. Abell 39 je planetární mlhovina, která vznikla, když kdysi Slunci...

APOD NGC 7293: Mlhovina Helix

Zhruba 700 světelných let od Země v souhvězdí Vodnáře (Aquarius) umírá Slunci podobná hvězda. Za několik minulých tisíc let vytvořila mlhovinu Helix (NGC 7293), která je dobře prostudovaným blízkým příkladem planetární mlhoviny, typickou závěrečnou fází hvězdného vývoje. Tento hloubkový...

APOD Kresba Prstencové mlhoviny

Prstencová mlhovina M57 je planetární mlhovina s jednoduchou symetrií vzdálená asi 2000 světelných let v hudebním souhvězdí Lyra, kterou pozorovatelé dalekohledem dobře znají. Na této pozoruhodné kresbě kosmického prstence jsou náznaky proměnlivých barev a jemných podrobností. Kresba byla...

APOD Halo Kočičího oka

Mlhovina Kočičí oko (NGC 6543) je jednou z nejlépe známých planetárních mlhovin na obloze. V centrální oblasti na tomto úžasném snímku jsou skoro strašidelné symetrie a po zpracování je vidět ohromné, ale velice slabé halo plynného materiálu o rozměru asi 6 světelných let kolem jasnější...

APOD Mlhovina Kočičí oko

Three thousand light-years away, a dying star throws off shells of glowing gas. This image from the Hubble Space Telescope reveals the Cat's Eye Nebula to be one of the most complex planetary nebulae known. In fact, the features seen in the Cat's Eye are so complex that astronomers...

APOD V záři Alfa Centauri

Levou část tohotou koutu jižního nebe přezařuje jedna z nejjasnějších hvězd pozemské noční oblohy Alfa Centauri. Alfa Centauri je zhruba ve vzdálenosti 4,3 světelných let a skládá se ze dvou hvězdných složek, které se co do velikosti podobají našemu Slunci a vzájemně se obíhají. Třetím členem...

APOD M57: Prstencová mlhovina

Kromě prstenců Saturnu je Prstencová mlhovina (M57) pravděpodobně nejslavnějším prstenem na obloze. Její klasický vzhled vzniká perspektivou našeho pohledu ze Země, jelikož se díváme do středu zhruba válcovitého mračna zářícího plynu. Na tomto spletitém kompozitním snímku z pozemských snímků,...

APOD Růžicová mlhovina

Růžicová mlhovina není jen mrakem kosmického plynu a prachu připomínajícího obraz květiny, ale je i nejslavnější. Okvětní lístky této růže na okraji velkého molekulárního mračna v Jednorožci, asi 5000 světelných let daleko jsou ve skutečnosti hvězdné porodnice, jejichž nádherné symetrické...

APOD Mlhovina Helix dalekohledem VISTA

Bude naše Slunce jednou také tak vypadat? Mlhovina Helix je jedním z nejjasnějších a nejbližších příkladů planetární mlhoviny, mračna plynu vytvořeného ke konci života Slunci podobné hvězdy. Vnější plyny hvězdy vyvržené do vesmíru z našeho pohledu vypadají jako když se díváme...

APOD NGC 6369: Mlhovina Dušička

Tuto pěknou planetární mlhovinu katalogizovanou jako NGC 6369 objevil v 18. století astronom William Herschel, když dalekohledem zkoumal medicínské souhvězdí Hadonoše (Ophiuchus). Kulatá mlhovina planetárního tvaru je poměrně slabá a tak získala populární název Dušička. Planetární...

APOD M27: Mlhovina Činka

První náznak, co se stane s naším Sluncem, byl náhodně objeven v roce 1764. Charles Messier tehdy připravoval seznam difuzních objektů, aby se nepletly s kometami. 27. objekt na Messierově seznamu, nyní znám jako M27 nebo mlhovina Činka, je planetární mlhovina, typ mlhoviny, kterou...

APOD Mlhovina Motýlek z Hubbla

Jen málo motýlů má takové rozpětí křídel. Jasné kupy a mlhoviny na pozemské noční obloze se často jmenují po květinách nebo hmyzu a NGC 6302 není vyjímkou. Centrální hvězda s odhadovanou povrchovou teplotou 250 000 °C přímo v této planetární mlhovině je výjmečně horká, jasně září v...

APOD M27: nekometa

Astronom Charles Messier si při pátrání po kometách na obloze nad Francií 18. století pečlivě vedl seznam objektů, na které narazil, a které určitě nebyly kometami. Toto je číslo 27 z jeho nyní slavného seznamu nekomet. Astronomové 21. století by tento objekt identifikovali jako planetární...

APOD Shapley 1: Prstencová planetární mlhovina

Co se stane, když hvězdě vyhoří jaderné palivo? U hvězd o velikosti našeho Slunce se střed smrští do bílého trpaslíka, zatímco vnější atmosférické vrstvy se vyvrhnou do vesmíru a objeví se jako planetární mlhovina. Planetární mlhovina na snímku nahoře pojmenovaná Shapley 1 po slavném...

APOD Tmavé sezónní pruhy na Marsu

Co způsobuje tyto tmavé pruhy na Marsu? Nejpravděpodobnější hypotézou je tečení vody, která se ovšem rychle vypařuje. Tmavohnědé pruhy, které jsou vidět u středu snímku se objevují v marťanském jaře a létě, ale v zimních měsících mizí, aby se příští léto zase znovu objevily. Nejedná se o...

APOD MyCn18: Planetární mlhovina Přesýpací hodiny

Centrální hvězdě v této planetární mlhovině ve tvaru přesýpacích hodin dochází časový písek. Tato krátká a nádherná závěrečná fáze života Slunci podobné hvězdy nastává poté, co se vyčerpalo nukleární palivo a její vnější vrstvy jsou odhazovány a z jejího jádra se stává chladnoucí a...

APOD NGC 3132: Mlhovina Prasklá osmička

Ta slabá a nikoliv ta jasná hvězda u středu NGC 3132 vytvořila tuto krásnou, ale podivnou planetární mlhovinu. Přezdívá se jí mlhovina Prasklá osmička nebo Jižní prstencová mlhovina a zářící plyn pochází z vnějších vrstev hvězdy jako je naše Slunce. Na tomto barevném snímku ve...

APOD Mlhovina Kočičí oko z Hubbla

Do mezihvězdného prostoru zírá tato půvabná mlhovina Kočičí oko vzdálená tři tisíce světelných let od Země. Mlhovina Kočičí oko (NGC 6543) je klasickou planetární mlhovinou a představuje závěrečnou, krátkou, byť nádhernou fázi života Slunci podobné hvězdy. Centrální umírající hvězda této...

APOD Planetární mlhovina NGC 2438

NGC 2438 je planetární mlhovina, plynový obal odvržený umírající, Slunci podobnou hvězdou starou miliardy let, jejíž centrální rezervoár vodíkového paliva se vyčerpal. NGC 2438 se nachází asi 3 000 světelných let daleko v námořním souhvězdí Lodní záď (Puppis). Je pozoruhodné, že NGC 2438 se...

APOD Projekt planetární mlhoviny

Planetární mlhoviny jsou odvrhovány umírajícími, Slunci podobnými hvězdami a jsou krátkými, ale slavnými fázemi hvězdného vývoje. Tyto plynné obálky jsou ionizovány velmi žhavými centrálními zdroji, což bývají smršťující se jádra hvězd, která vypotřebovala svoje palivo pro nukleární fúzi. Jejich...

APOD NGC 7293: Mlhovina Helix

Zhruba sedm set světelných let od Země umírá v souhvězdí Vodnáře (Aquarius) Slunci podobná hvězda. V několika posledních tisíci letech vytvořila mlhovinu Helix (NGC 7293), která se stala dobře prostudovaným a blízkým příkladem planetární mlhoviny, která je typická pro závěrečné stádium...

APOD Mlhovina Náhrdelník

Malé souhvězdí Šíp (Sagitta) se honosí tímto velkým kusem kosmického šperku zvaného mlhovina Náhrdelník. Tento nově objevený příklad prstencovité planetární mlhoviny je vzdálený asi 15 000 světelných let. Její jasný prstenec s perlami zářícího plynu má polovinu světelného roku. Planetární...

APOD Mlhovina Methuselah MWP1

Tato nádherná, symetrická planetární mlhovina katalogizovaná jako MWP1 se nachází v severním souhvězdí Labutě (Cygnus), asi 4500 světelných let daleko. Je to jedna z největších planetárních mlhovin, měří asi 15 světelných let. Podle rozpínání mlhoviny je její věk 150 tisíc let, v životě...

APOD Zvláštní spirála u LL Pegasi

Jak vznikla ta podivná spirální struktura vlevo? Nikdo pořádně neví, ale nejspíš se vztahuje ke hvězdě v binární soustavě, která vstupuje do fáze planetární mlhoviny, kdy odhazuje vnější vrstvy atmosféry. Tato obrovská spirála měří asi třetinu světelného roku, má čtyři až pět závitů a...

APOD M27: nekometa

Astronom Charles Messier při svém hledání komet na obloze nad Francií 18. století si pečlivě vedl seznam věcí, na které narazil a které jistě nebyly komety. Toto je číslo 27 na jeho nyní slavném seznamu nekomet. Astronomové 21. století by nyní tento objekt identifikovali jako planetární...

APOD Messier 76

"Mlhovina u pravé nohy Andromedy ... " začíná popis 76. objektu v katalogu mlhovin a hvězdokup Charlese Messiera z 18. století. M76 je jedním z nejslabších útvarů v Messierově seznamu a je také znám pod populárním názvem "Malá činka". Podobně jako jasnější jmenovkyně M27 (Činka), i M76...

APOD Mlhovina Červený obdélník z Hubbla

Jak vznikla tato neobvyklá mlhovina Červený obdélník? Ve středu mlhoviny je mladá binární soustava hvězd, která zcela jistě mlhovině dodává energii, ale nevysvětluje to její barvy. Za neobvyklý tvar Červeného obdélníku nejspíš může tlustý prachový torus, který vymezuje jinak sférický tok do...

APOD Mlhovina Medůza

Spletená, hadovitá vlákna zářícího plynu naznačují populární jméno této mlhoviny: Medůza. Tato Medůza je též známá jako Abell 21 a jde o starou planetární mlhovinu vzdálenou asi 1500 světelných let v souhvězdí Blíženců (Gemini). Podobně jako její mytologická jmenovkyně, tak je i tato...

APOD Halo Kočičího oka

Mlhovina Kočičí oko (NGC 6543) je jednou z nejznámějších planetárních mlhovin na obloze. Přímo ve středu tohoto nádherného obrázku ve falešných barvách zpracovaného tak, aby vyniklo obří, ale velmi slabé halo plynného materiálu velké přes tři světelné roky, které je kolem jasnější a dobře...

APOD Severní a Jižní sova

Na tomto neobvyklém srovnání planetárních mlhovin, které zachycuje jejich barevné teleskopické portréty, září zpátky k Zemi dvě kosmické sovy. Vlevo je M97 v souhvězdí Velké medvědice (Ursa Major), na severní polokouli též známá jako Soví mlhovina. Vpravo je její vizuální protějšek, jižní...

APOD Planetární mlhovina Mz3: Mlhovina Mravenec

Proč není tento mravenec jako velká koule? Planetární mlhovina Mz3 je odvržena hvězdou podobnou našemu Slunci, které je jistě kulaté. Proč potom plyn, který proudí pryč, vytváří mlhovinu ve tvaru mravence, která zjevně kulatá není. Mezi vodítka, proč tomu tak je, může patřit vysoká...

APOD IC 418: Mlhovina Spirograf

Jak vzniká ta podivná textura v IC 418? Planetární mlhovina IC 418 se pro svoji podobnost s kresbami z cyklického kreslícího nástroje též nazývá mlhovina Spirograf, ovšem ty vzory nejsou moc dobře prostudovány. Možná, že souvisí s chaotickými větry z centrální proměnné hvězdy, která...

APOD NGC 2440: Kukla s novým bílým trpaslíkem

Podobně jako motýl, i bílý trpaslík začíná svůj život odvržením kukly, která uzavírala jeho předchozí formu. Při této analogii by ovšem Slunce bylo housenkou a odvržená obálka plynu by se stala nejkrásnější ze všech! Planetární mlhovina označená NGC 2440 obsahuje v kukle...

APOD Prach a mlhovina Helix

Toto kosmické oko je červené díky prachu. Tajuplný snímek ze Spitzerova kosmického dalekohledu ukazuje infračervené záření z dobře prostudované mlhoviny Helix (NGC 7293) vzdálené asi 700 světelných let v souhvězdí Vodnáře (Aquarius). Obálka prachu a plynu o průměru dvou světelných...

APOD Mlhovina Kočičí oko

Umírající hvězda, vzdálená 3000 světelných let, odvrhuje obálky zářícího plynu. Tento snímek z Hubblova kosmického dalekohledu ukazuje Kočičí mlhovinu jako jednu z nejkomplexnějších známých planetárních mlhovin. Útvary, které jsou v Kočičím oku vidět, jsou natolik složité, že...

APOD M57: Prstencová mlhovina

Vypadá to jako prsten na obloze. Astronomové si před stovkami let na obloze všimli mlhoviny neobvyklého tvaru. Toto mračno plynu je nyní známo pod populárním názvem Prstencová mlhovina, též M57 nebo NGC 6720. Nyní se ví, že se jedná o planetární mlhovinu, plynové mračno vznikající na konci...

APOD M97: Soví mlhovina

Tato Soví mlhovina si sedí na obloze asi 2600 světelných let daleko dole ve Velkém vozu. Je také katalogizována jako M97, tedy 97. objekt v dobře známém Messierově seznamu a její okrouhlý tvar spolu s dvěma tmavýma "očima" připomíná zírající sovu. Soví mlhovina je jedním ze slabších objektů...

APOD Mladé a staré hvězdy

Galaktické neboli otevřené hvězdokupy jsou poměrně mladé. Tyto shluky hvězd se rodí poblíž roviny Mléčné dráhy, ale jejich počty trvale klesají, jelikož se členové kup rozsévají gravitačními interakcemi po Galaxii. Tato jasná otevřená hvězdokupa známá jako M46 je stará jen asi 300 miliónů let a...

APOD Thorova přilba (NGC 2359) a planetární mlhovina

Zdá se, že přes toto nádherné pole hvězd zprava zírá Thorova přilba (NGC 2359). Tento kout oblohy v souhvězdí Velkého psa (Canis Major) pokrývá asi 1.5 stupně, neboli 3 úplňky. Při bližším pohledu lze vlevo dole identifikovat objekt tohoto kosmického zírání jako slabou okrouhlou...

APOD Mlhovina Helix z observatoře La Silla

Bude takto jednou vypadat naše Slunce? Mlhovina Helix je jedním z nejjasnějších příkladů planetární mlhoviny, mračna plynu vytvořeného ke konci života Slunci podobné hvězdy. Plyn z vnějšku hvězdy vyvržený do vesmíru se od nás jeví, jako při pohledu do šroubovice. Zbytek centrálního...

APOD Planetární mlhovina NGC 2818

NGC 2818 je krásná planetární mlhovina, plynový rubáš umírající slunci podobné hvězdy. Mohl by to být docela dobře pohled do budoucnosti, kterou čeká naše vlastní Slunce poté, co asi dalších 5 miliard let bude ve svém jádru spalovat vodík a konečně přejde na jadernou fúzi...

APOD Činky

Tyto dvě mlhoviny jsou katalogizované jako M27 (vlevo) a M76 a jsou známé jako Činka a Malá činka. Jejich názvy odrážejí podobnost s tvarem činky nebo přesýpacích hodin, nikoliv nedostatečnou mentální zdatnost. Obě planetární mlhoviny, vpodstatě plynné obálky odvržené umírající slunci...

APOD M76 nad a pod

M76 je též známá jako mlhovina Malá činka a je jedním z neslabších objektů v katalogu Charlese Messiera mlhovin a hvězdokup z 18. století. Podobně jako známější jmenovec M27 (mlhovina Činka) je i M76 planetární mlhovina, tedy plynový obal odvržený umírající slunci podobnou...

APOD Bublina v Labuti

V tomto bohatém poli hvězd v souhvězdí Labutě se vznáší nádherná symetrická bublinová mlhovina, která byla rozpoznána teprve nedávno a v astronomických katalozích vůbec nemusí být. Astronom amatér Dave Jurasevich ji jako mlhovinu na svých snímcích komplexní oblasti v Labuti, do které patří i...

APOD Průzkum prstence

Astronomové na severní polokouli pohled na Prstencovou mlhovinu (M57) vzdálenou asi 2000 světelných let v hudebním souhvězdí Lyra dobře znají. Centrální prstenec měří asi jeden světelný rok, ale na této pozoruhodně hloubkové expozici, která je výsledkem spolupráce a sloučení dat ze dvou...

APOD Paprsky v mlhovině Helix

Mlhovina Helix (aka NGC 7293) vypadá na první pohled kulatá a jednoduchá. Ovšem o této dobře prostudované planetární mlhovině, která vznikla skoro na konci života slunci podobné hvězdy se nyní ví, že má překvapivě komplexní geometrii. Její rozsáhlé smyčky a kometám podobné útvary byly...

APOD NGC 7008: Mlhovina Fetus

Kompaktní a okrouhlá planetární mlhovina NGC 7008 je ve vzdálenosti asi 2800 světelných let v na mlhoviny bohatém souhvězdí Labuť (Cygnus). Tento působivý teleskopický pohled ukazuje pozoruhodné barvy a podrobnosti v NGC 7008 vhodnou kombinací širokopásmových a úzkopásmových snímků ze dvou...

APOD Rentgenové paprsky z mlhoviny kočičí oko

Vzory v planetární mlhovině NGC 6543 vnukají její populární název mlhovina Kočičí oko. Podrobné optické snímky ve falešných barvách z Hubblova kosmického dalekohledu už od roku 1995 podrobně zachycují detaily vírů této zářící mlhoviny, o které je známo, že je plynnou obálkou odvrženou od...

APOD IC 4406: Zdánlivě čtvercová mlhovina

Jak může kulatá hvězda vytvořit čtvercovou mlhovinu? Tato záhada vyplynula na světlo při studiu planetárních mlhovin jako je IC 4406. Důkazy poukazují na to, že IC 4406 je asi dutý válec a její čtveratý vzhled je výsledkem naší polohy, kdy se na válec díváme ze strany. Pokud bychom se...

APOD M27 není kometa

Astronom Charles Messier se narodil 26. června 1730 a v 18. století pátral ve Francii na obloze po kometách. Aby vyloučil nedorozumění a aby zlepšil své pátrání po kometách, tak tento objekt pečlivě zaznamenal pod číslem 27 na svém seznamu věcí, které jistě nejsou kometami. Astronomové 21....

APOD Hubblův remix Kočičího oka

Toto Kočičí oko na nás vábivě hledí přes mezihvězdný prostor ze vzdálenosti tři tisíce světelných let od Země. Kočičí oko (NGC 6543) je jedna z nejslavnějších planetárních mlhovin na obloze, měří přes půl světelného roku a představuje závěrečnou, krátkou, ale slavnou fázi svého života Slunci...

APOD Nádherná mlhovina Bumerang

Toto symetrické mračno zvané mlhovina Bumerang vzniklo vysokorychlostním větrem plynu a prachu, který vane rychlostí skoro 600 000 kilometrů za hodinu ze stárnoucí centrální hvězdy. Rychlá expanze ochlazuje molekuly nebulárního plynu na zhruba jeden stupeň nad absolutní nulou, což je...

APOD Mlhovina Medůza

Tato mlhovina vděčí svému populárnímu názvu Medůza spletitým vláknů zářivého plynu. Tato Medůza, též známá jako Abell 21, je stará planetární mlhovina vzdálená kolem 1500 světelných let v souhvězdí Blíženců (Gemini). Podobně jako u její mytologické jmenovkyně, i s touto mlhovinou souvisí...

APOD NGC 3132: Mlhovina Prasklá osmička

Tuto podivnou ale krásnou planetární mlhovinu NGC 3132 vytvořila ta slabá a ne ta jasná hvězda v jejím středu. Nazývá se Prasklá osmička nebo také Jižní prstencová mlhovina a její zářící plyn pochází z vnějších vrstev hvězdy jako je naše Slunce. Na tomto barevném snímku se zdá, že...

APOD NGC 7293: Mlhovina Helix

Asi sedm set světelných let od Země v souhvězdí Vodnáře (Aquarius) umírá slunci podobná hvězda. Ve svých posledních několika stech letech vytvořila mlhovinu Helix (NGC 7293), dobře prostudovaný příklad planetární mlhoviny typické pro tuto závěrečnou fázi hvězdného vývoje. Vytvoření tohoto...

APOD Kočičí oko široké a hluboké

Mlhovina Kočičí oko (NGC 6543) je jednou z nejlépe známých planetárních mlhovin na obloze. Její dobře známé obrysy jsou vidět na tomto působivém širokoúhlém pohledu v jasnější centrální oblasti. Tento kompozitní obraz ale kombinuje mnoho krátkých a dlouhých expozic, aby se též ukázalo velice...

APOD Monitorování M2-9

Při zkoumání spousty tvarů, které se nacházejí v kosmickém zoo plném planetárních mlhovin, se někteří astronomové zaměřili na úchvatný případ M2-9. M2-9 ve vzdálenosti asi 2100 světelných let má přes jeden světelný rok a je známa jako dvojitý výtrysk nebo motýlí mlhovina, vzhledem ke své...

APOD Prach a mlhovina Helix

Prach činí toto kosmické oko rudým. Přízračný snímek ze Spitzerova kosmického dalekohledu ukazuje infračervené záření z dobře prostudované mlhoviny Helix (NGC 7293) v souhvězdí Vodnáře (Aquarius) vzdálené asi 700 světelných let. Obálka prachu a plynu o poloměru dvou světelných let kolem...

APOD Planetární mlhovina NGC 2440

Planetární mlhovina NGC 2440 má na tomto krásném pohledu z vesmíru tvar spletitého vázacího motýlka. Mlhovina se skládá z materiálu odvrženého umírající hvězdou podobnou Slunci, která vstupuje do vývojové fáze bílého trpaslíka. Uvnitř NGC 2440 jsou vidět pozoruhodné složité struktury včetně...

APOD Mlhovina Kočičí oko

Třitisíce světelných let vzdálená hvězda odhazuje obálky zářícího plynu. Tento snímek z Hubblova kosmického dalekohledu ukazuje mlhovinu Kočičí oko jako jednu z nejkomplexnějších známých planetárních mlhovin. Útvary, které jsou vidět v Kočičím oku jsou opravdu natolik komplexní, že...

APOD Messier 76

"Mlhovina u pravé paty Andromedy ... ", tak začíná popis 76. objektu katalogu mlhovin a hvězdokup Charlese Messiera z 18.století. M76 je jedním z nejslabších objektů v Messierově seznamu a je také znám jako "Malá mlhovina Činka". Podobně jako jasnější jmenovec M27 (Mlhovina Činka) i M76...

APOD M27 není kometa

Tento objekt svědomitě zaznamenal při hledání komet na obloze nad Francií 18. století astronom Charles Messier na svém seznamu věcí, které určitě nejsou kometami pod číslem 27. Tak co je to? Inu, astronomové 20. století tento objekt klasifikovali jako planetární mlhovinu, ale není to ani...

APOD Mlhovina Eskymák z Hubbla

Mlhovinu Eskymák objevil v roce 1787 astronom William Herschel. Ze Země NGC 2392 připomíná lidskou hlavu v kapuci parka. V roce 2000 mlhovinu Eskymák zachytil Hubblův kosmický dalekohled. Z vesmíru jsou v mlhovině vidět mračna natolik složitá, že dosud nebyla plně pochopena. Mlhovina...

APOD M57: Prstencová mlhovina

Vypadalo to jako prsten na obloze. Před několika sty léty si astronomové povšimli mlhoviny velice neobvyklého tvaru. Nyní je známa jako M57 nebo NGC 6720, ale více je toto mračno plynu známo jako Prstencová mlhovina. Nyní se už ví, že jde o planetární mlhovinu, mračno plynu, které je...

APOD NGC 246 a umírající hvězda

Planetární mlhovina NGC 246, přiléhavě pojmenovaná "mlhovina Lebka", opravdu obklopuje umírající hvězdu, která je asi 1600 světelných let daleko v souhvězdí Velryby (Cetus). Nádherná, po tisíce let vyvrhovaná spletitá mlhovina je vnější atmosférou kdysi slunci podobné hvězdy. Rozpínající...

APOD NGC 3242: Duch Jupitera

Poté, co hvězda jako je Slunce ukončí ve svém jádru fúzi, tak odhodí svoje vnější vrstvy při krátké a nádherné kosmické podívané zvané planetární mlhovina. Takovou planetární mlhovinou je i NGC 3242 se stelárním pozůstatkem bílého trpaslíka, který je vidět ve středu. Tato mlhovina se někdy...

APOD Cat s Eye

Vábivá mlhovina Kočičí oko, která se na nás dívá přes mezihvězdný prostor, se nachází asi tři tisíce světelných let od Země. Klasická planetární mlhovina Kočičí oko (NGC 6543) představuje závěrečnou, krátkou, ale nádhernou fázi života Slunci podobné hvězdy. Možná, že jednoduché vnější vzory...

APOD Mladé a staré hvězdy

Galaktické, neboli otevřené hvězdokupy, jsou poměrně mladými uskupeními jasných, spolu zrozených hvězd poblíž roviny naší Mléčné dráhy. Dva pěkné příklady, které na obloze od sebe dělí asi jeden stupeň, jsou M46 (vlevo nahoře) ve vzdálenosti 5400 světelných let a M47 (vpravo dole) ve...

APOD Sférická planetární mlhovina Abell 39

Duchovitá, sférická mlhovina Abell 39 má asi pět světelných let a je pozorohudně jednoduchá. Kosmická koule uvnitř naší vlastní Mléčné dráhy se nachází zhruba 7000 světelných let daleko v souhvězdí Herkules. Abell 39 je planetární mlhovina, která vznikla, když kdysi Slunci podobná hvězda...

APOD M2-9: Křídla motýlí mlhoviny

Cení se umění hvězd více až po jejich smrti? Opravdu, hvězdy obvykle předvádějí tu nejvíce uměleckou podívanou, až když umírají. V případech hvězd o nízké hmotnosti, jako je naše Slunce a M2-9 na obrázku nahoře, se hvězdy transformují z normálních hvězd na bílé trpaslíky odvrhnutím svých...

APOD Planetární mlhovina Mz3: Mlhovina mravenec

Proč tento mravenec nevypadá jako velká koule? Planetární mlhovina Mz3 byla odvržena hvězdou podobnou našemu Slunci, které je jistě kulaté. Proč pak ale plyn, který proudí pryč vytváří mlhovinu ve tvaru mravence, která zcela zřetelně kulatá není? Mezi příčinami by mohla být tisíc kilometrů...

APOD Oslava Hubbla s NGC 6751

Planetární mlhoviny mohou v malých dalekohledech vypadat jednoduché, kulaté, jako planety. Ale snímky z dalekohledu Hubble Space Telescope na oběžné dráze se staly dobře známé také proto, protože ukazují, že tyto fluorescentní plynové obálky umírajících, slunci podobných hvězd...

APOD NGC 3132: Mlhovina Prasklá osmička

Tuto podivnou, ale krásnou planetární mlhovinu NGC 3132 vytvořila ta slabá a ne ta jasná hvězda v jejím středu. Nazývá se také Prasklá osmička nebo také Jižní prstencová mlhovina a její zářící plyn vzniknul ve vnějších vrstvách hvězdy jako je naše Slunce. Na tomto barevném...

APOD NGC 2440: Zámotek nového bílého trpaslíka

Podobně jako motýl, tak i bílý trpaslík začíná svůj život odvržením zámotku, který jej předtím obepínal. V této analogii by ovšem Slunce bylo housenkou a odvržená obálka plynu by se stala vůbec ze všeho nejhezčí. Zámotek nahoře, tedy planetární mlhovina s označením NGC 2440,...

APOD Mlhovina Helix dalekohledy Blanco a Hubble

Jak mohla hvězda vytvořit mlhovinu Helix? Tvary planetárních mlhovin jako je Helix jsou důležité, protože pravděpodobně skrývají informace o tom jak hvězdy jako je Slunce skončí své životy. Nedávná pozorování dalekohledem Hubble Space Telescope a 4 metrovým Blanco...

APOD IC 418: Mlhovina Spirograf

What is creating the strange texture of IC 418? Dubbed the Spirograph Nebula for its resemblance to drawings from a cyclical drawing tool, planetary nebula IC 418 shows patterns that are not well understood. Perhaps they are related to chaotic winds from the variable central star,...

APOD Kočičí oko

Vábivá mlhovina Kočičí oko, která se na nás dívá přes mezihvězdný prostor, se nachází asi tři tisíce světelných let od Země. Klasická planetární mlhovina Kočičí oko (NGC 6543) představuje závěrečnou, krátkou, ale nádhernou fázi života slunci podobné hvězdy. Možná, že jednoduché, vnější...

APOD M57: Prstencová mlhovina

Kromě prstenců Saturna je pravděpodobně nejslavnějším nebeským útvarem Prstencová mlhovina (M57). Předpokládá se, že jednoduchý, vznešený vzhled planetární mlhoviny vzniká díky perspektivě při pohledu z planety Země přímo do ve skutečnosti válcovitého mračna plynu odvrženého umírající...

APOD Příčky Červeného obdélníku

Úchvatná mlhovina Červený obdélník jeví na tomto snímku z kosmického dalekohledu Hubble Space Telescope charakteristický tvar písmene X a jakoby příček žebříku. Prachový kosmický mrak byl původně identifikován jako silný zdroj infračerveného záření a nyní se věří, že obsahuje ledová prachová...

APOD NGC 6302: Velká jasná Hmyzí mlhovina

Jasné hvězdokupy a mlhoviny na noční obloze planety Země se často pojmenovávají po květinách nebo hmyzu, a NGC 6302 není vyjímkou. Centrální hvězda této zvláštní planetární mlhoviny je ale při odhadované povrchové teplotě asi 250 000 stupňů C výjmečně horká. Mlhovina jasně září v...

APOD M27: žádná kometa

Při hledání komet na obloze nad Francií 18. století astronom Charles Messier pečlivě zaznamenal tento objekt do svého seznamu věcí, které určitě nejsou kometami, pod číslem 27. Takže co to je? Astronomové 21. století by jej klasifikovali jako planetární mlhovinu, ale není to ani planeta,...

APOD NGC 6369: Mlhovina Dušička

Tuto pěknou mlhovinu, katalogizovanou jako NGC 6369, objevil v 18. století astronom William Herschel, když dalekohledem zkoumal medicínské souhvězdí Hadonoše (Ophiuchus). Poměrně slabá, kulatá mlhovina planetárního tvaru si získala populární přízvisko mlhovina Dušička. Obecně...

APOD M2-9: Křídla Motýlí mlhoviny

Cení se umění hvězd více až po jejich smrti? Opravdu, hvězdy obvykle vytvářejí tu nejvíc uměleckou podívanou až když umírají. V případech hvězd o nízké hmotnosti, jako je naše Slunce a M2-9 na obrázku nahoře, se hvězdy transformují z normálních hvězd na bílé trpaslíky odvrhnutím svých...

APOD Mlhovina Eskymák z Hubblea

Mlhovinu Eskymák objevil v roce 1787 astronom William Herschel. Ze země se NGC 2392 podobá lidské hlavě v kapuci parka. V roce 2000 mlhovinu Eskymák zobrazil kosmický dalekohled Hubble Space Telescope. Z vesmíru mlhovina ukazuje plynová mračna natolik komplexní, že dosud nebyla plně...

APOD Halo Kočičího oka

Mlhovina Kočičí oko (NGC 6543) je na obloze jednou z nejvíce známých planetárních mlhovin. Její dobře známé symetrie jsou vidět v úplně centrální oblasti tohoto skvělého obrázku ve falešných barvách, který byl zpracován tak, aby ukázal ohromné, ale velice slabé halo plynného materiálu s...

APOD NGC 3132: Mlhovina osmi vzplanutí

Tuto podivnou ale krásnou planetární mlhovinu NGC 3132 vytvořila ta slabá a nikoliv jasná hvězda v blízkosti jejího středu. Nazývá se také Prasklá osmička nebo Jižní prstencová mlhovina. Zářící plyn pochází z vnějších vrstev hvězdy podobné jako je naše Slunce. Na tomto reprezentativním barevném...

APOD Halo mlhoviny Činka

Toto nádherné kosmické mračno uviděl v roce 1764 francouzský astronom Charles Messier a popsal je jako oválnou mlhovinu bez hvězd. Nyní je tato mlhovina katalogizovaná jako M27 známá pod populárním názvem Činka, a to ne pro svoji nadstandardní akademickou výkonnost, ale pro označení...

APOD Přehlídka planetárních mlhovin

Co mají společného Sova, Kočičí oko, Duch Jupitera a Saturn? Samozřejmě, všechno to jsou planetární mlhoviny, zářící plynné obálky odvržené umírajícími slunci-podobnými hvězdami v době, kdy vyčerpaly nukleární palivo. Krásné na pohled, symetrické, planetám podobné tvary těchto kosmických...

APOD Příběh dvou mlhovin

Tento barevný teleskopický pohled do severního souhvězdí Lyra odhaluje slabé vnější oblasti kolem M57, která je známá pod populárním jménem Prstencová mlhovina. Zatímco moderní astronomové ještě pořád o M57 hovoří jako o planetární mlhovině, tak M57 o rozměru jednoho světelného roku není...

APOD M57: Prstencová mlhovina

S vyjímkou prstenců Saturna je Prstencová mlhovina (M57) pravděpodobně nejslavnější nebeským prstencem. Má se zato, že za prostý a vznešený vzhled této planetární mlhoviny může perpektiva našeho pohledu z planety Země, kdy ve skutečnosti pohlížíme přímo do mračna ve tvaru sudu tvořeného...

APOD Studený vítr z mlhoviny Bumerang

Z centrální hvězdy mlhoviny Bumerang čiší studený vítr. Mlhovina, která je zde vidět na podrobném snímku ve falešných barvách pořízeném kosmickým dalekohledem Hubble Space Telescope v roce 1998, se nachází 5000 světelných let daleko v impozantním jižním souhvězdí Kentaura. Zdá se, že symetrický mrak...

APOD IC 418: Mlhovina Spirograf

Co tvoří podivnou texturu mlhoviny IC 418? Mlhovina se též nazývá Spirograf pro svou podobnost kresbám z cyklické kreslící pomůcky. Planetární mlhovina IC 418 vykazuje vzory které nejsou dobře prostudovány. Možná, že se váží k chaotickým větrům z proměnné ústřední hvězdy,...

APOD NGC 6369: Mlhovina Dušička

Tuto pěknou mlhovinu katalogizovanou jako NGC 6369 objevil v 18. století astronom William Herschel, když zkoumal dalekohledem souhvězdí Hadonoše (Ophiucus). Kulatá mlhovina planetárního tvaru je také poměrně slabá a získala si populární přízvisko mlhovina Dušička. Planetární...

APOD Halo Kočičího oka

Mlhovina kočičí oko (NGC 6543) je jednou z nejlépe známých planetárních mlhovin na obloze. Na tomto skvělém obrázku ve falešných barvách je vidět, že vnitřní centrální oblasti jsou symetrické. Snímek byl zpracován tak, aby ukázal obrovské, ale velice slabé halo plynného materiálu o rozměru...

APOD Protažená planetární mlhovina Henize 3 401

Jak vlastně odvrhuje umírající hvězda své vnější vrstvy? Hvězdy, které vytvářejí elegantní planetární mlhoviny jako je nahoře vyobrazená Henize 3-401 nejsou vůbec neobvyklé. Zadávají podnět ke spekulacím, že tak může jednoho dne vypadat i naše vlastní Slunce. Henize 3-401 je jedna z...

APOD IC 4406: Zdánlivě čtveratá mlhovina

Jak může kulatá hvězda vytvořit čtveratou mlhovinu? Tato hádanka vyplynula na světlo při studiu planetárních mlhovin jako je IC 4406. Důkazy ukazují, že IC 4406 je asi dutý válec a její čtveratý vzhled je výsledkem naší polohy, kdy se na válec díváme ze strany. Pokud bychom se na IC...

APOD MyCn18: Mlhovina Přesýpací hodiny

Písek času ubývá pro centrální hvězdu této planetární mlhoviny ve tvaru přesýpacích hodin. Tato krátká, okázalá, závěrečná fáze života slunci podobných hvězd nastává po vyčerpání nukleárního paliva a projevuje se odvržením vnějších vrstev. Jejch jádro se stává chladnoucím, slábnoucím bílým...

APOD Okraj mlhoviny Helix

Astronomové byly schopni při výzkumu vnitřního okraje mlhoviny Helix (řecky spirála) kamerou Wide Field Planetary Camera 2 kosmického dalekohledu Hubble Space Telescope vytvořit tento pozoruhodný obraz bohatý na podrobnosti exotického prostředí. Tato planetární mlhovina vznikla při skoro...

APOD Mlhovina Eskymák z Hubblea

Astronom William Herschel objevil v roce 1787 mlhovinu Eskymák. Ze země se NGC 2392 podobá lidské hlavě obklopené kapucí parka. V roce 2000 mlhovinu Eskymák zobrazil kosmický dalekohled Hubble Space Telescope. Z vesmíru mlhovina ukazuje plynová mračna natolik komplexní, že dosud...

APOD Mlhovina Kočičí oko

Ve vzdálenosti třitisíce světelných let odhazuje umírající hvězda obálky zářícího plynu. Tento snímek z kosmického dalekohledu Hubble Space Telescope představuje mlhovinu Kočičí oko jako jednu z nejkomplexnějších známých planetárních mlhovin. Ve skutečnosti, jsou útvary v Kočičím...

APOD M27 není kometa

Astronom Charles Messier při prohlížení oblohy nad Francií osmnáctého století za účelem hledání komet pečlivě zaznamenal tento objekt jako číslo 27 na svém seznamu věcí, které zcela jistě nejsou komety. Tak co je to? Astronomové 20. století to klasifikovali jako planetární mlhovinu ... ale...

APOD NGC 2346: Mlhovina tvaru motýla

Může vypadat jako motýl, ale je větší jak naše Sluneční soustava. NGC 2346 je planetární mlhovina tvořená plynem a prachem, který se vyvinul do důvěrně známého tvaru. V srdci této bipolární planetární mlhoviny je pár těsných hvězd obíhajících jedna druhou každých šestnáct dní. Příběh o tom,...

APOD Nově zrozená mlhovina Hen 1357

Tento snímek dalekohledem Hubble Space Telescope ukazuje nejmladší známou planetární mlhovinu Hen 1357. Elegantní, jemné a symetrické křivky vnukají její populární jméno - mlhovina Rejnok. Pozorovánání v desetiletí po 1970 nedetekovala žádný mlhovinný materiál, ale tento snímek z března 1996 u...

APOD Představení planetárních mlhovin

Co mají společného Sova, Kočičí oko, Duch Jupitera a Saturn? Všechny jsou samozřejmě planetární mlhoviny, zářící plynové rubáše umírajících hvězd jako je Slunce, jenž vyčerpaly jaderné palivo. Tato kosmická mračna, jsou typicky 1000 krát větší jak naše sluneční soustava, evokují svá populární...

APOD IC 418: Mlhovina spirograf

Jak vznikla tato podivuhodná textura v IC 418? Mlhovina spirograf se tak nazývá pro svou podobnost s vzorci z cyklického kreslícího nástroje, ovšem tato planetární mlhovina IC 418 ukazuje vzory, kterým není dobře rozumět. Možná se vážou k chaotickým větrům z proměnné hvězdy, které nepředvídaně...

APOD Tvoření mlhoviny Zkažené vejce

Rychle se rozpínající plynný mrak znamená konec centrální hvězdy v mlhovině Zkažené vejce. Kdysi normální hvězda vyčerpala nukleární palivo, což způsobilo kontrakci centrálních oblastí do bílého trpaslíka. Část uvolněné energie způsobuje rozpínání vnější obálky hvězdy. V tomto případě je...

APOD NGC 2440: Zámotek nového bílého trpaslíka

Podobně jako motýl tak i bílý trpaslík začíná svůj život odvržením zámotku, který jej předtím obepínal. V této analogii by ovšem Slunce bylo housenkou a odvržená obálka plynu by se stala vůbec ze všeho nejhezčí. Zámotek nahoře, tedy planetární mlhovina s označením NGC 2440, obsahuje jednoho z...

APOD Prstencová mlhovina M57

Prstencová mlhovina (M57) je pravděpodobně vyjma prstenců Saturna nejznámějším objektem na obloze. Předpokládá se, že tento jednoduchý uhlazený vzhled planetární mlhoviny je způsoben perspektivou - náš pohled z planety Země se dívá přímo do něčeho co je ve skutečnosti válcovité mračno plynu...

APOD Planetární mlhovina Červený pavouk

Jakou krásně upletenou síť dokáže utkat planetární mlhovina. Planetární mlhovina Červený pavouk vykazuje komplexní strukturu, která vzniká, když normální hvězda odhazuje své vnější vrstvy a stává se bílým trpaslíkem. Tato symetrická planetární mlhovina s dvěma laloky s oficiálním...

APOD NGC 3132: Mlhovina Prasklá osmička

Tuto podivnou ale krásnou planetární mlhovinu NGC 3132 vytvořila ta slabá a ne ta jasná hvězda v jejím středu. Nazývá se Prasklá osmička nebo také Jižní prstencová mlhovina a její zářící plyn vzniknul ve vnějších vrstvách hvězdy jako je naše Slunce. Na tomto barevném snímku se zdá, že horký...

APOD NGC 6826: Mžiknutí oka

Barevná fáze planetární mlhoviny je v životě hvězd jako je slunce krátká. Kosmicky řečeno, téměř v "mžiknutí oka" jsou odvrženy vnější vrstvy hvězdy jež tvoří rozpínající se emisní mlhovinu. Tato mlhovina trvá možná 10 tisíc let ve srovnání s 10 miliardami let života hvězdy. Spektakulární...

APOD Mlhovina M27 Činka

První důkaz, co se stane s naším Sluncem byl nechtěně objeven v roce 1764. Charles Messier tehdy připravoval seznam "matoucích" difuzních objektů, aby se nepletly se "zajímavými" kometami. V pořadí 27. objekt na Messierově seznamu je nyní znám jako M27 nebo mlhovina Činka a je to planetární...

APOD Planetární mlhovina Mz3: Mravenčí mlhovina

Proč není tento mravenec velkou koulí? Planetární mlhovina Mz3 byla odvržena hvězdou podobnou našemu Slunci, které je zcela jistě kulaté. Proč pak ale plyn, který proudí pryč vytváří mlhovinu ve tvaru mravence, která zcela zřetelně kulatá není? Příčinami mohou být vysoká tisícikilometrová...

APOD Sférická planetární mlhovina Abell 39

Jedna z největších sfér v naší Galaxii poskytuje svým tvarem hodnotné vodítko pro chemické složení hvězd. Planetární mlhovina Abell 39 má nyní napříč 6 světelných let, ale kdysi byla vnější atmosférou slunci podobné hvězdy, jež byla před tisíci lety od ní odvržena. Téměř dokonalý kulovitý tvar...

APOD Astronomicky snimek dne

Vzory v planetární mlhovině NGC 6543 celkem snadno vnukají její populární název mlhovina Kočičí oko. Roku 1995 rozlišil víry této zářící mlhoviny, známé plynnými chuchvalci vyvrhovanými z umírající slunci podobné hvězdy asi 3000 světelných let od Země, úžasný optický snímek ve falešných barvách...

APOD IC 418: Mlhovina Spirograf

Co tvoří podivnou strukturu mlhoviny IC 418? Mlhovina se též nazývá Spirograf pro svou podobnost kresbám z cyklické kreslící pomůcky. Planetární mlhovina IC 418 vykazuje struktury, které nejsou dobře prostudovány. Možná, že se váží k chaotickým větrům z proměnné ústřední hvězdy,...

APOD Vznikající planetární mlhovina CRL 618

Někomu by se mohlo zdát, že CRL 618 vypadá, jako jásající vítěžný olympionik. Ovšem před pouhými několika sty lety se CRL 618 jevila jako poměrně umírněný červený obr. Od té doby už ale spotřeboval v jádru materiál ke slučování a tak se začal stávat planetární mlhovinou. V její současné...

APOD Mlhovina Helix dalekohledem CFHT

Jednoho dne může takto vypadat naše Slunce. Mlhovina Helix je nejbližším příkladem planetární mlhoviny vzniklé na konci života slunci podobné hvězdy. Vnější vrstvy hvězdy vymrštěné do prostoru se od nás jeví, jako když se díváme do spirály či závitnice. Zbytek středového hvězdného jádra,...

APOD M15: Hustá kulová hvězdokupa

Život by sice mohl v jádru M15 vymizet, ale obloha by vždy byla jasná hvězdami! Ve vzdálenosti pouhých 40 000 světelných let v souhvězdí Pegasa se nachází M15, jedna z nejhustších kulových hvězdokup v naší Mléčné dráze. Tento skvělý snímek hvězdokupy M15 z kosmického dalekohledu Hubble Space...

APOD NGC 2440: Kokon nového bílého trpaslíka

Podobně jako motýl tak i bílý trpaslík začíná svůj život odvrhnutím kokonu, který jej dříve obebínal. V této analogii by ovšem bylo Slunce housenkou a odvržená obálka plynu by se nakonec stala nejkrásnější. Kokon nahoře, planetární mlhovina označovaná NGC 2440 obsahuje jednoho z nejteplejších...

APOD M57: Prstencová mlhovina

Kromě saturnových prstenců je asi Prstencová mlhovina (M57) nejslavnější nebeskou ozdobou. Předpokládá se, že jednoduchý a elegantní vzhled planetární mlhoviny je způsoben naším pohledem z planety Země přímo do válcovitého mračna plynu odvrženého umírající hvězdou. Astronomové projektu Hubble...

APOD Shapley 1: Anuloidní planetární mlhovina

Co se stane, když hvězda spotřebuje jaderné palivo? Střed zkondenzuje do bílého trpaslíka, zatímco vnější vrstvy atmosféry jsou vymrštěny do prostoru a jeví se pak jako planetární mlhovina. Tato planetární mlhovina označovaná jako Shapley 1 po slavném astronomovi Harlow Shapley, má velice...

APOD MyCn18: Mlhovina Přesýpací hodiny

Časoměrný písek už dosýpá pro centrální hvězdu této planetární mlhoviny ve tvaru přesýpacích hodin. S vypotřebováním jaderného paliva nastává tato krátká, spektakulární závěrečná fáze života hvězdy podobné Slunci, kdy jsou odvrhovány vnější vrstvy a jádro se začíná ochlazovat na...

APOD IC 4406: Zjevně čtveratá mlhovina

Jak může udělat kulatá hvězda čtveratou mlhovinu? Tato otázka se naskytla po objevu planetárních mlhovin jako je IC 4406. IC 4406 je s největší pravděpodobností válcová a její čtvercový vzhled je výsledkem našeho postavení odkud se na ten válec díváme. Je známo, že na koncích válce fouká ven...

APOD ubblova oslava s NGC 6751

V malých dalekohledech planetární mlhoviny opravdu vypadají jednoduše, kulatě, zkrátka podobně jako planety. Ale snímky z kosmického dalekohledu Hubble Space Telescope na oběžné dráze se staly dobře známými i proto, že ukazovaly tyto fluorescentní plynné pláště umírajících slunci podobných...

APOD Mlhovina Eskimo z nově opraveného Hubbla

V roce 1787 objevil astronom William Herschel mlhovinu Eskimo. Ze země se NGC 2392 podobá hlavě člověka obklopené kožešinovou kapucí. Nyní v roce 2000 po opravě kosmický dalekohled Hubble Space Telescope zobrazil mlhovinu Eskymáka. Z vesmíru mlhovina ukazuje plynná mračna tak komplexní, že...

APOD Planetární mlhovina Zkažené vejce

Ne všechny hvězdy vyvrhují mračna plynu, které vypadají jako lidé. OH231.8+4.2 byla hvězda v mnohém podobná našemu Slunci, která vyčerpala nukleární palivo pro slučování v jejím jádru. Proto tedy vstoupila do stádia planetární mlhoviny, kdy odvrhuje svou vnější atmosféru do prostoru...

APOD Mlhovina Kočičí oko

Před třemi tisíci lety odvrhla umírající hvězda obálky zářícího plynu. Tento snímek z kosmického dalekohledu Hubble Space Telescope ukazuje, že mlhovina Kočičí oko je jeden z největších komplexů známých planetárních mlhovin. Skutečně, charakteristiky pozorované v Kočičím oku jsou tak komplexní,...

APOD M27: není kometa

Při hledání komet na obloze ve Francii 18-tého století astronom Charles Messier přičinlivě zaznamenal tento objekt jako číslo 27 na svém seznamu věcí, které jistě nejsou komety. Tak co je to? Astronomové 20.století by to klasifikovali jako planetární mlhovinu ..., ale není to ani planeta i když...

APOD NGC 2346: Planetární mlhovina ve tvaru Motýla

Vypadá to jako motýl, ale je to větší jak naše Sluneční soustava. NGC 2346 je planetární mlhovina tvořená plynem a prachem, který se vyvinul do důvěrně známého tvaru. V srdci bipolární planetární mlhoviny je pár blízkých hvězd jež obíhají kolem sebe jednou za 16 dní. Příběh motýla...

APOD Hala kolem Prstencové mlhoviny

Co se stalo Prstencové mlhovině? Důvěrně známá Prstencová mlhovina, která může být vidět i malými dalekohledy na sebe bere nový vzhled, když se díváme ve slabém světle. Nedávno uvolněný snímek ve falešných barvách - nahoře - pořízený obřím dalekohledem Subaru ukazuje detaily obřích hal...

APOD Kočičí oko se neuvěřitelně rozpíná

Dívejte se pozorně. Jak tato aimace bliká mezi dvěma snímky NGC 6543 z Hubble Space Telescope - první je z roku 1994 a druhý je z roku 1997 - tak se zdá, že se spletitá vlákna mlhoviny posunula. Posun je způsoben skutečnou expanzí tohoto plynného rubáše zakrývajícího umírající hvězdu. NGC 6543...

APOD NGC 2440: Zámotek nového bílého trpaslíka

Podobně jako motýl, začíná svůj život bílý trpaslík odhozením zámotku, který jej uzavíral při vzniku. V této analogii by ovšem Slunce bylo housenkou a vyvržená obálka plynu by se stala nejhezčí ze všeho! Zámotek nahoře - planetární mlhovina označená NGC 2440 obsahuje jednoho z nejžhavějších...

APOD PKS285-02: Mladá planetární mlhovina

Jak dostávají planetární mlhoviny své unikátní geometrické tvary? Astronomové použili ke zkoumání kosmický dalekohled Hubble Space Telescope ke snímkování několika mladých planetárních mlhovin. Tyto mlhoviny jsou vnější obálkou hvězd jako je naše Slunce, které byly nedávno vyvrženy...

APOD GK Per: Nova a planetární mlhovina

Hvězdný systém GK Per je spojen pouze se dvěma ze tří mlhovin na snímku. Nova Persei 1901 (GK Persei) ve vzdálenosti 1500 světelných roků byla druhou nejbližší dosud zaznamenanou novou. Přímo ve středu se nachází bílý trpaslík, přeživší jádro bývalé Slunci podobné hvězdy. Kolem něho je...

APOD Prstence kolem Prstencové mlhoviny

Prstencová mlhovina (M57) je složitější, než se zdá v malém dalekohledu. Snadno viditelný centrální prstenec má v průměru asi jeden světelný rok, ale tato pozoruhodně hluboká expozice, která ve spolupráci kombinuje data ze tří různých velkých dalekohledů, prozkoumává vlákna smyček zářícího plynu...

Michal ŠvandaHvězdy

Článek Výzkumy v ASU AV ČR (264): LAMOST J040901.83+329355.6 – Wolfova-Rayetova hvězda, která není Wolfovou-Rayetovou hvězdou

Mezi hvězdami je hned několik typů, které zcela přirozeně představují nádech exotiky. Mezi ně patří zcela bez pochyb i Wolfovy-Rayetovy hvězdy, vyvinuté hmotné hvězdy, které přišly o své vodíkové obálky. Jenže není všechno zlato, co se třpytí, a Olga Maryeva ze Stelárního oddělení ASU společně se...

APOD Mlhovina Kočičí oko v optickém a rentgenovém světle

Pro někoho to vypadá jako kočičí oko. Jiným možná připomíná obří ulitu vesmírného hlemýždě. Ve skutečnosti je to jedna z nejjasnějších a do největších podrobností známých planetárních mlhovin, složená z plynu vyvrženého v krátké, ale slavné fázi ke konci života hvězdy podobné Slunci. Vnější...

APOD NGC 2440: Kukla nového bílého trpaslíka

Co je to uprostřed? Stejně jako motýl, i bílý trpaslík začíná svůj život tím, že odhodí kokon plynu, který obklopoval jeho dřívější já. V této analogii by však Slunce bylo housenkou a vyvržený obal plynu by se stal nejhezčím ze všech. Tento kokon, planetární mlhovina s označením NGC...

APOD MyCn 18: Planetární mlhovina s vyrývanými přesýpacími hodinami

Díváte se na přesýpací hodiny, nebo se ony dívají na vás? Pokud si to dokážete představit, prstence MyCn 18 sledují obrys přesýpacích hodin, i když s neobvyklým okem ve svém středu. Ať tak či onak, centrální hvězdě v planetární mlhovině ve tvaru přesýpacích hodin dochází písek času. Po...

APOD NGC 1360: Mlhovina Drozdí vejce

Tato pěkná mlhovina leží asi 1500 světelných roků daleko a svým tvarem a barvou v tomto teleskopickém pohledu připomíná drozdí vejce. Toto kosmické mračno měří asi 3 světelné roky a je bezpečně uhnízděno v hranicích jižního souhvězdí Pece (Fornax). NGC 1360 vejčitého tvaru se považuje za planetární...

APOD M15: Hustá kulová hvězdokupa

Messier 15 je obrovský roj více než 100 000 hvězd. Jedná se o 13 miliard let starý pozůstatek z počátků formování naší Galaxie a je jednou z asi 170 kulových hvězdokup, které stále sídlí v halo Mléčné dráhy. Na tomto ostrém znovu zpracovaném Hubblově snímku se M15 nachází ve vzdálenosti asi 35 000...

APOD M27: Mlhovina Činka

Dopadne takhle naše Slunce? Dost možná. První náznak budoucnosti našeho Slunce byl nechtěně objeven v roce 1764. V té době Charles Messier sestavoval seznam difúzních objektů, aby se nepletly s kometami. Sedmadvacátý objekt na Messierově seznamu, dnes známý jako M27 neboli mlhovina Činka,...

APOD Široké a hluboké Kočičí oko

Mlhovina Kočičí oko (NGC 6543) je jednou z nejznámějších planetárních mlhovin na obloze. Její známější obrysy jsou vidět v jasnější centrální oblasti mlhoviny v tomto působivém širokoúhlém pohledu. Tento široký a hluboký snímek, který kombinuje data ze dvou dalekohledů, také ale ukazuje její...

APOD Mlhovina Helix z CFHT

Bude naše Slunce jednoho dne vypadat takto? Mlhovina Helix je jedním z nejjasnějších a nejbližších příkladů planetární mlhoviny, plynného mračna vzniklého na konci života Slunci podobné hvězdy. Vnější plyny hvězdy vyvržené do vesmíru se z našeho pohledu jeví, jako bychom se dívali dolů...

APOD M2 9: Křídla Motýlí mlhoviny

Cení se hvězdy pro své umění lépe po smrti? Pravdou je, že hvězdy obvykle předvádějí nejvíce uměleckou podívanou, právě když umírají. V případě hvězd s nízkou hmotností, jako je naše Slunce a M2-9 na snímku, se hvězdy přemění z normálních hvězd na bílé trpaslíky tím, že odhodí své vnější plynné...

APOD Radiový oblouk ve středu Galaxie

Co je příčinou této neobvyklé zakřivené struktury poblíž středu naší Galaxie? Dlouhé rovnoběžné paprsky, které vedou horní částí rádiového snímku, se souhrnně nazývají Rádiový oblouk v centru Galaxie a vybíhá z galaktické roviny. Radiový oblouk je spojen se středem Galaxie zvláštními zakřivenými...

APOD M57: Prstencová mlhovina z Hubbla

Toho neobvyklého tvaru si hvězdáři všimli už před stovkami let, ale nechápali ho. Vypadal totiž jako prstenec na obloze. Kromě prstenců Saturnu je Prstencová mlhovina (M57) možná nejznámějším nebeským kruhem. Nyní víme, o co jde a její ikonický tvar je dán naší šťastnou perspektivou. Nedávné...

APOD Mlhovina Medúza

Proplétaná a hadovitá vlákna zářícího plynu naznačují populární název této mlhoviny: Medúza. Medúza, též známá jako Abell 21, je stará planetární mlhovina asi 1500 světelných roků daleko souhvězdí Blíženců (Gemini). Stejně jako její mytologická jmenovkyně je i tato mlhovina spojována s dramatickou...

APOD Jones Emberson 1

Planetární mlhovina Jones-Emberson 1 je záhrobní rubáš umírající, Slunci podobné hvězdy. Nachází se zhruba 1600 světelných roků od Země v souhvězdí ostrovidného Rysa (Lynx). Tento rozpínající se zbytek atmosféry umírající hvězdy o průměru asi 4 světelné roky byl odhozen do mezihvězdného prostoru,...

APOD NGC 6164: Mlhovina Dračí vejce a Halo

Všechno stvořila ta hvězda ve středu. Hvězda známá jako Dračí vejce je vzácná, horká, svítivá hvězda typu O, asi 40krát hmotnější než Slunce, vytvořila nejen komplexní mlhovinu NGC 6164, která ji bezprostředně obklopuje, ale také okolní modré halo. Její název z části vychází z blízkosti této oblasti...

APOD NGC 7293: Mlhovina Helix

Pouhých 700 světelných roků od Země v souhvězdí Vodnáře (Aquarius) umírá Slunci podobná hvězda. Umírání této hvězdy dalo v několika posledních tisíci let vzniknout mlhovině Helix (NGC 7293), dobře prozkoumanému a blízkému příkladu planetární mlhoviny, typické pro závěrečnou fázi hvězdného...

APOD Planetární mlhovina Abell 7

Velice slabá planetární mlhovina Abell 7 se na pozemské obloze nachází jižně od Orionu v souhvězdí Zajíce (Lepus) ve vzdálenosti asi 1800 světelných roků. Kolem ní jsou hvězdy Mléčné dráhy, za ní jsou vzdálené galaxie pozadí a na tomto hloubkovém teleskopickém snímku se rýsuje...

APOD Mlhovina Medúza

Propletená hadovitá vlákna zářícího plynu naznačují populární jméno této mlhoviny, mlhovina Medúza. Tato Medúza je též známá jako Abell 21 a jedná se o starou planetární mlhovinu ve vzdálenosti 1500 světelných roků v souhvězdí Blíženců (Gemini). Tato mlhovina, podobně jako...

APOD Mlhovina Kočičí oko opticky a rentgenově

Někomu to připomíná kočičí oko. Jiným zase připadá jako obří kosmická mušle. Ve skutečnosti se jedná o jednu z nejjasnějších a nejpodrobněji známých planetárních mlhovin tvořenou plynem vyvrženým v krátké, ale slavné fázi na konci života hvězdy podobné Slunci. Umírající centrální hvězda této...

APOD NGC 7293: Mlhovina Helix

Zhruba sedm set světelných roků daleko od Země v souhvězdí Vodnáře (Aquarius) umírá Slunci podobná hvězda. V posledních několika tisících letech vytvořila mlhovinu Helix (NGC 7293), dobře prostudovaný a blízký příklad planetární mlhoviny, která je typická pro závěrečnou fázi hvězdného vývoje. Na...

APOD M27: Mlhovina Činka

Co se stane s naším Sluncem? První náznak budoucnosti našeho Slunce byl náhodně objeven v roce 1764. V té době Charles Messier sestavoval seznam difúzních objektů, které nelze zaměňovat s kometami. Sedmadvacátý objekt na Messierově seznamu, dnes známý jako M27 nebo mlhovina Činka, je planetární...

APOD Planetární mlhovina Mz3: Mravenec

Proč není tento mravenec velkou koulí? Planetární mlhovinu Mz3 vyvrhuje Slunci podobná hvězda, která je jistě kulatá. Proč potom plyn, který proudí pryč, vytváří mlhovinu ve tvaru mravence, která zřetelně není kulová? Mezi náznaky, proč tomu tak je patří vysoká rychlost vyvrhovaného plynu 1000...

APOD Mlhovina Medúza

Propletené a zatočené filamenty zářícího plynu naznačují populární název této mlhoviny, Medúza. Tato Medúza, též známá jako Abell 21, je stará planetární mlhovina vzdálená asi 1500 světelných roků v souhvězdí Blíženců (Gemini). Stejně jako její mytologická jmenovkyně je i tato mlhovina spojená s...

APOD Planetární mlhovina Abell 78

Na tomto barvitém teleskopickém pohledu vystupuje planetární mlhovina Abell 78. Barvy paprsčitých hvězd z Mléčné dráhy závisí na jejich povrchové teplotě, jak chladnějších (žlutých) a teplejších (modrých) než Slunce. Ovšem Abell 78 svítí charakteristickou emisí ionizovaných atomů řídkého okolního...

APOD M2 9: Křídla Motýlí mlhoviny

Jsou hvězdy více ceněny pro své umění až poté co zemřou? Hvězdy obvykle vytvářejí tu nejvíc uměleckou podívanou právě když umírají. V případě hvězd s nízkou hmotností jako je naše Slunce a zde zobrazená M2-9 jsou hvězdy, které se transformují z normálních hvězd na bílé trpaslíky odhazováním svých...

APOD Mlhovina Helix dalekohledy Blanco a Hubble

Jak mohla hvězda vytvořit mlhovinu Helix? Tvary planetárních mlhovina jako je Helix jsou důležité, protože nejspíš obsahují náznaky, jak tyto Slunci podobné hvězdy skončí svůj život. Pozorování Hubblovým kosmickým dalekohledem a 4metrovým dalekohledem Blanco v Chile ovšem ukázalo, že Helix ve...

APOD NGC 5189: Neobvykle komplexní planetární mlhovina

Proč je ta mlhovina tak komplexní? Když umírá Slunci podobná hvězda, tak odvrhuje svoje vnější vrstvy obvykle do jediné celkové obálky. Někdy je ta obálka ve tvaru koule, někdy dvojitého laloku a někdy prstence nebo šroubovice. V případě planetární mlhoviny NGC 5189 se ovšem kromě celkového tvaru...

Jiří SrbaVzdálený vesmír

Článek Dalekohled ESO zachytil překrásného kosmického motýla

Mohutné plynné obálky mlhoviny NGC 2899 se táhnou až do vzdálenosti dvou světelných let od středu a jasně září mezi hvězdami Mléčné dráhy, jelikož plyn dosahuje teploty až deset tisíc stupňů. Za takto vysokou teplotu plyn vděčí intenzivnímu ultrafialovému záření přicházejícímu z centrální hvězdy,...

APOD Jasná planetární mlhovina NGC 7027 z Hubbla

Jak vznikla tato neobvyklá planetární mlhovina? NGC 7027 je jedna z nejmenších, nejjasnějších, a co do tvaru nejneobvyklejších známých planetárních mlhovin. Na základě ze Země pozorovatelné rychlosti rozpínání NGC 7027 se dá říci, že to začalo asi před 600 lety. Planetární mlhovina po většinu svojí...

APOD Halo Kočičího oka

Mlhovina Kočičí oko (NGC 6543) je jedna z nejznámějších planetárních mlhovin na obloze. Úplně v centrální oblasti obrazu ve falešných barvách zpracovaného tak, aby ukázal enormní, přes 3 světelné roky velké, ale slabé halo plynného materiálu dobře známé planetární mlhoviny, jsou vidět...

APOD NGC 2392: Planetární mlhovina s dvojitou obálkou

Tato velká mlhovina někomu připomíná hlavu člověka v kapuci parka. Tuto neobvyklou mlhovinu NGC 2392 objevil v roce 1787 astronom William Herschel. Mlhovinu nedávno ve viditelném světle zobrazil Hubblův kosmický dalekohled a rentgenově také observatoř Chandra. Kombinovaný viditelný a rentgenový...

APOD M27: Mlhovina Činka

Je toto, co se stane z našeho Slunce? Dost možná. První náznak budoucnosti našeho Slunce byl náhodou objeven v roce 1764. Charles Messier tehdy zpracovával svůj seznam difuzních objektů, aby se nepletly s kometami. Objekt číslo 27 v Messierově seznamu, nyní známý jako M27 nebo mlhovina...

APOD MyCn 18: Planetární mlhovina Vyryté přesýpací hodiny

Vidíte opravdu tvar přesýpacích hodin, nebo ten tvar vidí vás? Pokud si to umíte představit, tak prstence v MyCn 18 sledují obrysy přesýpacích hodin, i když s jedním neobvyklým okem v jejich středu. Písek času v každém případě vyprchává pro centrální hvězdu této planetární mlhoviny tvaru...

APOD Halo Ducha Jupiteru

Podrobné snímky NGC 3242 ukazují odhazované obálky umírající, Slunci podobné hvězdy, rozverně zvané mlhovina Duch Jupiteru. Ovšem tento hloubkový a širokoúhlý teleskopický pohled ukazuje také jen zřídka vídané vnější halo této krásné planetární mlhoviny vlevo nahoře u hvězd Mléčné dráhy a galaxií v...

APOD NGC 6302: Motýlí mlhovina

Jasné hvězdokupy a mlhoviny na pozemské obloze se často jmenují podle květin nebo hmyzu. I při rozpětí křídel přes 3 světelné roky, není NGC 6302 vyjímkou. Umírající centrální hvězda této planetární mlhoviny se při odhadované teplotě povrchu asi 250 000 °C stala příliš horkou a...

APOD Mlhovina Helix ve vodíku a kyslíku

Dívá se na vás mlhovina Helix? Nedívá, alespoň ne v žádném biologickém smyslu, ale přesto docela vypadá jako oko. Mlhovina Helix se tak jmenuje proto, protože to vypadá, jako že se my díváme dovniř šroubovice (helix). Nyní víme, že má překvapivě složitou geometrii, včetně radiálních filamentů a...

APOD Halo Kočičího oka

To není žádný start rakety Falcon 9 po západu Slunce, mlhovina Kočičí oko (NGC 6543) je jednou z nejvíce známých mlhovin na obloze. Úplně v centru tohoto kompozitního obrázku zpracovaného tak, že ukazuje ohromné, ale velice slabé halo z plynného materiálu o rozměru přes tři světelné...

APOD Mlhovina Kočičí oko z Hubbla

Někomu to může připadat jako kočičí oko. Okouzlující mlhovina Kočičí oko se ovšem nachází 3 tisíce světelných let přes mezihvězdný prostor daleko od Země. Klasická planetární mlhovina Kočičí oko (NGC 6543) představuje závěrečnou, krátkou, ale nádhernou fázi v životě Slunci podobné hvězdy....

APOD NGC 1360: Mlhovina Vejce červenky

Toto pěkné kosmické mračno se nachází asi 1500 světelných let daleko a jeho tvar a barva připomíná modré vejce červenky. Bezpečně hnízdí v jižním souhvězdí Pece (Fornax) a měří asi 3 světelné roky. Jelikož se jedná o planetární mlhovinu, tak nereprezentuje začátek, ale naopak krátkou a...

APOD Mlhovina Červený obdélník z Hubbla

Jak vznikla tak neobvyklá mlhovina Červený obdélník? Ve středu této mlhoviny je stárnoucí dvojhvězda, která jistě mlhovině dodává energii, ale to nevysvětluje její barvy. Neobvyklý tvar Červeného obdélníku nejspíš pochází z tlustého prachového anuloidu, který škrtí jinak sférický odtok do...

APOD M57: Prstencová mlhovina

Prstencová mlhovina (M57) je kromě prstenců Saturnu pravděpodobně nejslavnějším nebeským útvarem. Její klasický vzhled ovšem vzniká díky naší perspektivě. Nedávné mapování rozpínající se 3-D struktury mlhoviny založené zčásti na jasném Hubblově snímku ukazuje, že je to mlhovina poměrně...

APOD Jasná planetární mlhovina NGC 7027 z Hubbla

Je to jedna z nejjasnějších planetárních mlhovin na obloze, jak by se měla jmenovat? Mlhovina NGC 7027 byla poprvé objevena v roce 1878 a lze ji vidět v souhvězdí Labutě (Cygnus) i obyčejným dalekohledem ze zahrádky. Jen vzácně se označuje jménem, zřejmě proto, že se jeví jako nerozlišená...

APOD Mlhovina Helix z CFHT

Bude tak jednoho dne vypadat naše Slunce? Mlhovina Helix je jedním z nejjasnějších a nejbližších příkladů planetární mlhoviny, plynného mračna vytvořeného ke konci života Slunci podobné hvězdy. Vnější plyny hvězdy vyvržené do prostoru vypadají z našeho pohledu, jako když se díváme...

APOD NGC 6369: Mlhovina Malý duch

Přízraku podobná mlhovina NGC 6369 je slabé zjevení na noční obloze, populárně známé jako mlhovina Malý duch. V 18. století ji objevil astronom sir William Herschel, když dalekohledem prozkoumával lékařské souhvězdí Hadonoše (Ophiuchus). Herschel historicky klasifikoval okrouhlé a planetám...

Jiří SrbaVzdálený vesmír

Článek Podivné struktury v mlhovině Saturn

Působivá planetární mlhovina NGC 7009, známá též pod jménem Saturn, se zjevuje z temnoty v podobě skupiny podivně tvarovaných bublin krásně svítících v odstínech růžové a modré barvy. Tento pestrobarevný snímek byl pořízen pomocí výkonného zařízení MUSE a dalekohledu ESO/VLT v rámci projektu, který...

APOD IC 418: Mlhovina Spirograf

Co vytváří tuto zvláštní texturu v IC 418? Planetární mlhovina IC 418 se pro svou podobnost s kresbami z cyklického kreslícího přístroje nazývá mlhovina Spirograf a vykazuje vzory, kterým není dost dobře rozumět. Možná, že souvisí s chaotickými větry z centrální proměnné hvězdy,...

APOD M27: nekometa

Když astronom Charles Messier v 18. století pátral po kometách pod francouzkou oblohou, tak si pečlivě udržoval seznam věcí, které našel, ale jistě to nebyly komety. Toto je číslo 27 z jeho nyní slavného seznamu nekomet. Astronomové 21. století by tuto položku identifikovali jako planetární...

APOD Planetární mlhovina Červený pavouk

Óóó, jakou propletenou pavučinu dokáže uplést a planetární mlhovina. Planetární mlhovina Červený pavouk ukazuje komplexní strukturu, která může vzniknout, pokud normální hvězda odvrhne své vnější vrstvy plynu a stane se bílým trpaslíkem. Tato symetrická planetární mlhovina s dvěma...

APOD Mlhovina Dýňovník z Hubbla

Rychle se rozpínající mračna plynu značí konec centrální hvězdy v mlhovině Dýňovník. Kdysi normální hvězda už spálila svoje jaderné palivo, což způsobilo zhroucení centrálních oblastí do bílého trpaslíka. Část uvolněné energie vyvolala rozpínání vnější obálky hvězdy. Výsledkem je v tomto...

APOD Mlhovina Motýl z Hubbla

Jasné hvězdokupy a mlhoviny na pozemské noční obloze se často jmenují po květinách nebo po hmyzu. NGC 6302 se svým rozpětím křídel přes 3 světelné roky není vyjímkou. S odhadovanou povrchovou teplotou asi 250 000 stupňů Celsia se umírající hvězda v planetární mlhovině stala výjmečně horká...

APOD Mlhovina Kočičí oko z Hubbla

Někomu to může připomínat kočičí oko. Půvabná mlhovina Kočičí oko se ovšem nachází v mezihvězdném prostoru 3000 světelných let daleko. Kočičí oko (NGC 6543) je klasická planetární mlhovina a představuje závěrečnou, krátkou, ale nádhernou fázi v životě Slunci podobné hvězdy. Umírající...

APOD IC 4406: Zdánlivě čtveratá mlhovina

Jak může kulatá hvězda udělat čtveratou mlhovinu? Taková hádanka napadne při studiu planetárních mlhovin jako je IC 4406. Ukazuje se, že IC 4406 je nejspíše dutý válec a jeho čtvercový vzhled je důsledkem pozorování z našeho pohledu válce ze strany. Při pozorování IC 4406...

APOD M27: Mlhovina Činka

První náznak, co se stane s naším Sluncem, byl bezděčně objeven v roce 1764. Tu dobu Charles Messier zpracovával seznam difuzních objektů, které by se neměly plést s kometami. Dvacátý sedmý objekt v Messierově seznamu, nyní znám jako M27 nebo mlhovina Činka, je planetární mlhovina, což...

APOD M2 9: Křídla Motýla

Je umění hvězd více oceněno až po jejich smrti? Ve skutečnosti hvězdy obvykle vytvářejí tu největší uměleckou podívanou, když umírají. V případě hvězd o nízké hmotnosti, jako je naše Slunce a M2-9 na snímku nahoře, se hvězdy transformují z normálních hvězd na bílé trpaslíky odvržením...

APOD Mlhovina Kočičí oko

Umírající hvězda vzdálená 3 tisíce světelných let odhazuje obálky zářícího plynu. Tento snímek z Hubblova kosmického dalekohledu ukazuje, že mlhovina Kočičí oko je jednou z nejkomplexnějších známých planetárních mlhovin. Útvary, které v Kočičím oku vidíme, jsou ve...

APOD Široké a hluboké Kočičí oko

Mlhovina Kočičí oko (NGC 6543) je jednou z nejlépe známých planetárních mlhovin na obloze. Její dobře známé obrysy jsou na tomto působivém širokoúhlém pohledu vidět v jasnější centrální oblasti. Ovšem kompozitní obraz kombinuje mnoho krátkých a dlouhých expozic a ukazuje také extrémně slabé...

APOD M27: Nekometa

Při pátrání po kometách na obloze nad Francií 18. století si astronom Charles Messier pečlivě udržoval seznam věcí, na které narazil, a které určitě nebyly kometami. Toto je číslo 27 na jeho nyní slavném seznamu nekomet. Astronomové 21. století ji identifikují jako planetární mlhovinu, ale...

APOD Mlhovina Medúza

Zapletené a stočené filamenty zářivého plynu naznačují populární jméno této mlhoviny, Medúza. Medúza, též známá jako Abell 21, je stará planetární mlhovina vzdálená asi 1500 světelných let u jižní hranice souhvězdí Blíženců (Gemini). Podobně jako její mytologický jmenovec, i tato mlhovina...

APOD NGC 2440: Perla nového bílého trpaslíka

Jako perla, září bílý trpaslík, poté co se uvolnil ze své skořápky. V této analogii by ovšem Slunce bylo škeblí a odvržená skořápka by zářila nejpěkněji ze všech! V obálce plynu a prachu obsahuje planetární mlhovina označená NGC 2440, jednoho z nejžhavějších známých bílých...

APOD MyCn18: Planetární mlhovina Přesýpací hodiny

Centrální hvězdě v planetární mlhovině tvaru přesýpacích hodin ubývá písek času. Její krátká, nádherná, závěrečná fáze života Slunci podobné hvězdy s vyčerpaným nukleárním palivem nastala, když začala odvrhovat svoje vnější vrstvy a její jádro se stává chládnoucím a slábnoucím bílým...

APOD Planetární mlhovina Mz3: Mravenec

Proč tento mravenec není velká koule? Planetární mlhovina Mz3 je vyvrhávána hvězdou podobnou Slunci, které je jistě kulaté. Proč potom plyn, který proudí pryč vytváří mlhovinu ve tvaru mravence, který zjevně není kulatý? Mezi příčiny může patřit rychlost vyvrženého plynu 1000 km/s,...

APOD M46 plus dva

Galaktické neboli otevřené hvězdokupy jsou mladé. Tyto roje hvězd se zrodily zároveň poblíž roviny Mléčné dráhy, ale jejich počet se trvale zmenšuje, jelikož jsou členové kup z nich vymršťováni galaktickými slapy a gravitačními interakcemi. Tato jasná otevřená hvězdokupa, známá jako M46, má...

APOD Sova a galaxie

The Owl and the Galaxy The Owl and the Galaxy sail these skies With blue and yellow star. They go together beneath the Big Dipper, If you wonder where they are. The Galaxy's light shines through the night, Ten millions of light-years away. But never fear the Owl is near, Inside...

APOD Dlouhá kometa Lovejoy a Malá činka

Dlouhý, slunečním větrem rozfoukaný a pokroucený iontový ohon komety Lovejoy se na tomto teleskopickém snímku z 20. února prostírá přes více než 3 stupně. Na hvězdnatém pozadí je také nádherná modrá hvězda Phi Persei dole a pěkná planetární mlhovina M76 kousek nad dlouhým ohonem komety...

APOD Mlhovina Mýdlová bublina

Tato nádherná symetrická mlhovina byla rozpoznána teprve před několika lety, takže ještě není v některých astronomických katalozích, se nachází v na hvězdy bohatém poli souhvězdí Labutě (Cygnus). Mlhovinu identifikoval amatérský astronom Dave Jurasevich 6. července 2008 na svých...

APOD Mlhovina Helix z dalekohledů Blanco a Hubble

Jak nějaká hvězda stvořila mlhovinu Helix? Tvar planetární mlhoviny jako je Helix je důležitý, protože nejspíš obsahuje příčiny toho, jak hvězdy jako je Slunce končí své životy. Pozorování Hubblovým kosmickým dalekohledem a 4 m dalekohledem Blanco v Chile ovšem ukázala,...

APOD M27: Mlhovina Činka

První náznak, co se stane s naším Sluncem byl objevem náhodou v roce 1764. Charles Messier tehdy vytvářel svůj seznam difuzních objektů, aby se nepletly s kometami. V pořadí 27. objekt Messierova seznamu, nyní známý jako M27 nebo Mlhovina Činka, je planetární mlhovina, typ mlhoviny,...

APOD Planetární mlhovina NGC 2818 z Hubbla

NGC 2818 je krásná planetární mlhovina, plynný obal kolem umírající, Slunci podobné hvězdy. Může nabídnout pohled do budoucnosti, která čeká naše vlastní Slunce za dalších asi 5 miliard let, protože tak dlouho bude ve svém jádře při nukleární fúzi spalovat trvale vodík a potom nakonec bude...

APOD Halo Kočičího oka

Mlhovina Kočičí oko (NGC 6543) je jednou z nejlépe známých planetárních mlhovin na obloze. Na tomto skvělém snímku ve falešných barvách, který byl zpracován, aby vyniklo ohromné, ale velice slabé halo plynného materiálu o rozměru přes 3 světelné roky kolem jasnějšía dobře známé planetární...

APOD Planetární mlhovina Abell 36

Planetární mlhovina Abell 36 je pěkný plynný plášť umírající Slunci podobné hvězdy a nachází se zhruba 800 světelných let daleko v souhvězdí Panny (Virgo). Tento ostrý teleskopický pohled zabírá v této vzdálenosti přes 1,5 světelného roku. Centrální hvězda v mlhovině, která odhazuje svoje...

APOD NGC 7293: Mlhovina Helix

Asi 700 světelných let od Země v souhvězdí Vodnáře (Aquarius), umírá Slunci podobná hvězda. V posledních několika tisíci letech vytvořila mlhovinu Helix (NGC 7293), která je dobře prostudovaným příkladem planetární mlhoviny, což typická závěrečná fáze vývoje hvězdy. K vytvoření...

APOD Planetární mlhovina Abell 7

Velmi slabá planetární mlhovina Abell 7 je asi 1800 světelných let daleko, na pozemské obloze trochu jižně od Orionu v souhvězdí Zajíce (Lepus). Hloubkový teleskopický snímek ukazuje její celkově jednoduchý sférický tvar o průměru asi 8 světelných let s hvězdami Mléčné dráhy kolem a se...

APOD M2-9: Křídla Motýlí mlhoviny

Jsou hvězdy více oceňovány pro své umění až umřou? Hvězdy obvykle vytvářejí své nejumělečtější obrazy když umírají. Slunce a M2-9 na snímku nahoře jsou hvězdy, které se transformují z normálních hvězd na bílé trpaslíky odvržením svých plynných obalů. Rozpínající se plyn často utváří...

APOD Jasná planetární mlhovina NGC 7027 z Hubbla

Jde o jednu z nejjasnějších planetárních mlhovina na obloze, jak by se měla jmenovat? Mlhovina NGC 7027 byla objevena v roce 1878 a lze ji spatřit v souhvězdí Labutě (Cygnus) i obyčejným dalekohledem z vaší zahrady. Ovšem jen vzácně se označuje jako planetární mlhovina, zčásti proto, že...

APOD Mlhovina Eskymák z Hubbla a Chandry

Astronom William Herschel objevil v roce 1787 mlhovinu Eskymák. NGC 2392 ze Země připomíná hlavu oblečenou v kapuci parka. V roce 2000 mlhovinu Eskymák zachytil ve viditelném světle Hubblův kosmický dalekohled a v roce 2007 ji zachytila v rentgenových...

APOD NGC 6302: Motýlí mlhovina

Jasné hvězdokupy a mlhoviny na pozemské obloze se často jmenují po květinách nebo po hmyzu. NGC 6302 s rozpětím křídel přes 3 světelné roky není vyjímkou. Umírající centrální hvězda této planetární mlhoviny s odhadovanou povrchovou teplotou kolem 250 000 stupňů Celsia se stala výjmečně...

APOD M57: Prstencová mlhovina

Prstencová mlhovina (M57) je kromě prstenců Saturnu pravděpodobně nejslavnějším nebeským prstenem. Jeho klasický vzhled je ovšem vidět jen z naší vlastní perspektivy. Nedávné mapování rozpínající se třírozměrné struktury, založené z části na tomto jasném snimku z Hubbla ukazuje, že...

APOD NGC 6751: Mlhovina Zářící oko

Planetární mlhoviny mohou v malém dalekohledu vypadat jednoduše kulaté, podobně jako planety. Ovšem snímky z družicového Hubblova kosmického dalekohledu se staly známé tím, že ukazují tyto fluoreskující plynné obálky kolem umírajících hvězd jako je Slunce s velkou...

APOD NGC 5189: Neobvykle komplexní planetární mlhovina

Proč je ta mlhovina tak komplexní? Když umírá hvězda podobná Slunci, tak svoje vnější vrstvy odvrhuje obvykle do celkem jednoduchého tvaru. Tím tvarem je někdy koule, někdy dva laloky a někdy zase prstenec nebo šroubovice. V případě planetární mlhoviny NGC 5189 taková jednoduchá...

APOD Planetární mlhovina PK 164 31

Je to čím se stane naše Slunce? Dost možná. Ta bublina expandujícího plynu na snímku nahoře je planetární mlhovina PK 164 +31.1, zbytek atmosféry Slunci podobné hvězdy, která byla odvržena, když byly vyčerpány poslední zbytky vodíku pro nukleární fúzi v jádru. Poblíž středu mlhoviny je...

APOD Planetární mlhovina Červený pavouk

Jakou zamotanou pavučinu dokáže uplést planetární mlhovina. Planetární mlhovina Červený pavouk vykazuje komplexní strukturu, která je výsledkem odvržení vnějších plynových vrstev normální hvězdy, která se stává bílým trpaslíkem. Tato planetární mlhovina s dvěma symetrickými laloky...

APOD Mlhovina Medúza

Zapletené, hadovité filamenty zářícího plynu předurčují populární název této mlhoviny: Medúza. Medúza je též známá jako Abell 21 a je planetární mlhovinou ve vzdálenosti asi 1500 světelných let v souhvězdí Blíženců (Gemini). Mlhovina je, podobně jako její mytologická jmenovkyně, spojená s...

APOD Sférická planetární mlhovina Abell 39

Abell 39 je pozoruhodně jednoduchá sférická mlhovina o průměru asi 5 světelných let duchovitého zjevu. Tato kosmická koule je zhruba 7000 světelných let daleko, tedy uvnitř naší vlastní Mléčné dráhy v souhvězdí Herkules. Abell 39 je planetární mlhovina, která vznikla, když kdysi Slunci...

APOD NGC 7293: Mlhovina Helix

Zhruba 700 světelných let od Země v souhvězdí Vodnáře (Aquarius) umírá Slunci podobná hvězda. Za několik minulých tisíc let vytvořila mlhovinu Helix (NGC 7293), která je dobře prostudovaným blízkým příkladem planetární mlhoviny, typickou závěrečnou fází hvězdného vývoje. Tento hloubkový...

APOD Kresba Prstencové mlhoviny

Prstencová mlhovina M57 je planetární mlhovina s jednoduchou symetrií vzdálená asi 2000 světelných let v hudebním souhvězdí Lyra, kterou pozorovatelé dalekohledem dobře znají. Na této pozoruhodné kresbě kosmického prstence jsou náznaky proměnlivých barev a jemných podrobností. Kresba byla...

APOD Halo Kočičího oka

Mlhovina Kočičí oko (NGC 6543) je jednou z nejlépe známých planetárních mlhovin na obloze. V centrální oblasti na tomto úžasném snímku jsou skoro strašidelné symetrie a po zpracování je vidět ohromné, ale velice slabé halo plynného materiálu o rozměru asi 6 světelných let kolem jasnější...

APOD Mlhovina Kočičí oko

Three thousand light-years away, a dying star throws off shells of glowing gas. This image from the Hubble Space Telescope reveals the Cat's Eye Nebula to be one of the most complex planetary nebulae known. In fact, the features seen in the Cat's Eye are so complex that astronomers...

APOD V záři Alfa Centauri

Levou část tohotou koutu jižního nebe přezařuje jedna z nejjasnějších hvězd pozemské noční oblohy Alfa Centauri. Alfa Centauri je zhruba ve vzdálenosti 4,3 světelných let a skládá se ze dvou hvězdných složek, které se co do velikosti podobají našemu Slunci a vzájemně se obíhají. Třetím členem...

APOD M57: Prstencová mlhovina

Kromě prstenců Saturnu je Prstencová mlhovina (M57) pravděpodobně nejslavnějším prstenem na obloze. Její klasický vzhled vzniká perspektivou našeho pohledu ze Země, jelikož se díváme do středu zhruba válcovitého mračna zářícího plynu. Na tomto spletitém kompozitním snímku z pozemských snímků,...

APOD Růžicová mlhovina

Růžicová mlhovina není jen mrakem kosmického plynu a prachu připomínajícího obraz květiny, ale je i nejslavnější. Okvětní lístky této růže na okraji velkého molekulárního mračna v Jednorožci, asi 5000 světelných let daleko jsou ve skutečnosti hvězdné porodnice, jejichž nádherné symetrické...

APOD Mlhovina Helix dalekohledem VISTA

Bude naše Slunce jednou také tak vypadat? Mlhovina Helix je jedním z nejjasnějších a nejbližších příkladů planetární mlhoviny, mračna plynu vytvořeného ke konci života Slunci podobné hvězdy. Vnější plyny hvězdy vyvržené do vesmíru z našeho pohledu vypadají jako když se díváme...

APOD NGC 6369: Mlhovina Dušička

Tuto pěknou planetární mlhovinu katalogizovanou jako NGC 6369 objevil v 18. století astronom William Herschel, když dalekohledem zkoumal medicínské souhvězdí Hadonoše (Ophiuchus). Kulatá mlhovina planetárního tvaru je poměrně slabá a tak získala populární název Dušička. Planetární...

APOD M27: Mlhovina Činka

První náznak, co se stane s naším Sluncem, byl náhodně objeven v roce 1764. Charles Messier tehdy připravoval seznam difuzních objektů, aby se nepletly s kometami. 27. objekt na Messierově seznamu, nyní znám jako M27 nebo mlhovina Činka, je planetární mlhovina, typ mlhoviny, kterou...

APOD Mlhovina Motýlek z Hubbla

Jen málo motýlů má takové rozpětí křídel. Jasné kupy a mlhoviny na pozemské noční obloze se často jmenují po květinách nebo hmyzu a NGC 6302 není vyjímkou. Centrální hvězda s odhadovanou povrchovou teplotou 250 000 °C přímo v této planetární mlhovině je výjmečně horká, jasně září v...

APOD M27: nekometa

Astronom Charles Messier si při pátrání po kometách na obloze nad Francií 18. století pečlivě vedl seznam objektů, na které narazil, a které určitě nebyly kometami. Toto je číslo 27 z jeho nyní slavného seznamu nekomet. Astronomové 21. století by tento objekt identifikovali jako planetární...

APOD Shapley 1: Prstencová planetární mlhovina

Co se stane, když hvězdě vyhoří jaderné palivo? U hvězd o velikosti našeho Slunce se střed smrští do bílého trpaslíka, zatímco vnější atmosférické vrstvy se vyvrhnou do vesmíru a objeví se jako planetární mlhovina. Planetární mlhovina na snímku nahoře pojmenovaná Shapley 1 po slavném...

APOD Tmavé sezónní pruhy na Marsu

Co způsobuje tyto tmavé pruhy na Marsu? Nejpravděpodobnější hypotézou je tečení vody, která se ovšem rychle vypařuje. Tmavohnědé pruhy, které jsou vidět u středu snímku se objevují v marťanském jaře a létě, ale v zimních měsících mizí, aby se příští léto zase znovu objevily. Nejedná se o...

APOD MyCn18: Planetární mlhovina Přesýpací hodiny

Centrální hvězdě v této planetární mlhovině ve tvaru přesýpacích hodin dochází časový písek. Tato krátká a nádherná závěrečná fáze života Slunci podobné hvězdy nastává poté, co se vyčerpalo nukleární palivo a její vnější vrstvy jsou odhazovány a z jejího jádra se stává chladnoucí a...

APOD NGC 3132: Mlhovina Prasklá osmička

Ta slabá a nikoliv ta jasná hvězda u středu NGC 3132 vytvořila tuto krásnou, ale podivnou planetární mlhovinu. Přezdívá se jí mlhovina Prasklá osmička nebo Jižní prstencová mlhovina a zářící plyn pochází z vnějších vrstev hvězdy jako je naše Slunce. Na tomto barevném snímku ve...

APOD Mlhovina Kočičí oko z Hubbla

Do mezihvězdného prostoru zírá tato půvabná mlhovina Kočičí oko vzdálená tři tisíce světelných let od Země. Mlhovina Kočičí oko (NGC 6543) je klasickou planetární mlhovinou a představuje závěrečnou, krátkou, byť nádhernou fázi života Slunci podobné hvězdy. Centrální umírající hvězda této...

APOD Planetární mlhovina NGC 2438

NGC 2438 je planetární mlhovina, plynový obal odvržený umírající, Slunci podobnou hvězdou starou miliardy let, jejíž centrální rezervoár vodíkového paliva se vyčerpal. NGC 2438 se nachází asi 3 000 světelných let daleko v námořním souhvězdí Lodní záď (Puppis). Je pozoruhodné, že NGC 2438 se...

APOD Projekt planetární mlhoviny

Planetární mlhoviny jsou odvrhovány umírajícími, Slunci podobnými hvězdami a jsou krátkými, ale slavnými fázemi hvězdného vývoje. Tyto plynné obálky jsou ionizovány velmi žhavými centrálními zdroji, což bývají smršťující se jádra hvězd, která vypotřebovala svoje palivo pro nukleární fúzi. Jejich...

APOD NGC 7293: Mlhovina Helix

Zhruba sedm set světelných let od Země umírá v souhvězdí Vodnáře (Aquarius) Slunci podobná hvězda. V několika posledních tisíci letech vytvořila mlhovinu Helix (NGC 7293), která se stala dobře prostudovaným a blízkým příkladem planetární mlhoviny, která je typická pro závěrečné stádium...

APOD Mlhovina Náhrdelník

Malé souhvězdí Šíp (Sagitta) se honosí tímto velkým kusem kosmického šperku zvaného mlhovina Náhrdelník. Tento nově objevený příklad prstencovité planetární mlhoviny je vzdálený asi 15 000 světelných let. Její jasný prstenec s perlami zářícího plynu má polovinu světelného roku. Planetární...

APOD Mlhovina Methuselah MWP1

Tato nádherná, symetrická planetární mlhovina katalogizovaná jako MWP1 se nachází v severním souhvězdí Labutě (Cygnus), asi 4500 světelných let daleko. Je to jedna z největších planetárních mlhovin, měří asi 15 světelných let. Podle rozpínání mlhoviny je její věk 150 tisíc let, v životě...

APOD Zvláštní spirála u LL Pegasi

Jak vznikla ta podivná spirální struktura vlevo? Nikdo pořádně neví, ale nejspíš se vztahuje ke hvězdě v binární soustavě, která vstupuje do fáze planetární mlhoviny, kdy odhazuje vnější vrstvy atmosféry. Tato obrovská spirála měří asi třetinu světelného roku, má čtyři až pět závitů a...

APOD M27: nekometa

Astronom Charles Messier při svém hledání komet na obloze nad Francií 18. století si pečlivě vedl seznam věcí, na které narazil a které jistě nebyly komety. Toto je číslo 27 na jeho nyní slavném seznamu nekomet. Astronomové 21. století by nyní tento objekt identifikovali jako planetární...

APOD Messier 76

"Mlhovina u pravé nohy Andromedy ... " začíná popis 76. objektu v katalogu mlhovin a hvězdokup Charlese Messiera z 18. století. M76 je jedním z nejslabších útvarů v Messierově seznamu a je také znám pod populárním názvem "Malá činka". Podobně jako jasnější jmenovkyně M27 (Činka), i M76...

APOD Mlhovina Červený obdélník z Hubbla

Jak vznikla tato neobvyklá mlhovina Červený obdélník? Ve středu mlhoviny je mladá binární soustava hvězd, která zcela jistě mlhovině dodává energii, ale nevysvětluje to její barvy. Za neobvyklý tvar Červeného obdélníku nejspíš může tlustý prachový torus, který vymezuje jinak sférický tok do...

APOD Mlhovina Medůza

Spletená, hadovitá vlákna zářícího plynu naznačují populární jméno této mlhoviny: Medůza. Tato Medůza je též známá jako Abell 21 a jde o starou planetární mlhovinu vzdálenou asi 1500 světelných let v souhvězdí Blíženců (Gemini). Podobně jako její mytologická jmenovkyně, tak je i tato...

APOD Halo Kočičího oka

Mlhovina Kočičí oko (NGC 6543) je jednou z nejznámějších planetárních mlhovin na obloze. Přímo ve středu tohoto nádherného obrázku ve falešných barvách zpracovaného tak, aby vyniklo obří, ale velmi slabé halo plynného materiálu velké přes tři světelné roky, které je kolem jasnější a dobře...

APOD Severní a Jižní sova

Na tomto neobvyklém srovnání planetárních mlhovin, které zachycuje jejich barevné teleskopické portréty, září zpátky k Zemi dvě kosmické sovy. Vlevo je M97 v souhvězdí Velké medvědice (Ursa Major), na severní polokouli též známá jako Soví mlhovina. Vpravo je její vizuální protějšek, jižní...

APOD Planetární mlhovina Mz3: Mlhovina Mravenec

Proč není tento mravenec jako velká koule? Planetární mlhovina Mz3 je odvržena hvězdou podobnou našemu Slunci, které je jistě kulaté. Proč potom plyn, který proudí pryč, vytváří mlhovinu ve tvaru mravence, která zjevně kulatá není. Mezi vodítka, proč tomu tak je, může patřit vysoká...

APOD IC 418: Mlhovina Spirograf

Jak vzniká ta podivná textura v IC 418? Planetární mlhovina IC 418 se pro svoji podobnost s kresbami z cyklického kreslícího nástroje též nazývá mlhovina Spirograf, ovšem ty vzory nejsou moc dobře prostudovány. Možná, že souvisí s chaotickými větry z centrální proměnné hvězdy, která...

APOD NGC 2440: Kukla s novým bílým trpaslíkem

Podobně jako motýl, i bílý trpaslík začíná svůj život odvržením kukly, která uzavírala jeho předchozí formu. Při této analogii by ovšem Slunce bylo housenkou a odvržená obálka plynu by se stala nejkrásnější ze všech! Planetární mlhovina označená NGC 2440 obsahuje v kukle...

APOD Prach a mlhovina Helix

Toto kosmické oko je červené díky prachu. Tajuplný snímek ze Spitzerova kosmického dalekohledu ukazuje infračervené záření z dobře prostudované mlhoviny Helix (NGC 7293) vzdálené asi 700 světelných let v souhvězdí Vodnáře (Aquarius). Obálka prachu a plynu o průměru dvou světelných...

APOD Mlhovina Kočičí oko

Umírající hvězda, vzdálená 3000 světelných let, odvrhuje obálky zářícího plynu. Tento snímek z Hubblova kosmického dalekohledu ukazuje Kočičí mlhovinu jako jednu z nejkomplexnějších známých planetárních mlhovin. Útvary, které jsou v Kočičím oku vidět, jsou natolik složité, že...

APOD M57: Prstencová mlhovina

Vypadá to jako prsten na obloze. Astronomové si před stovkami let na obloze všimli mlhoviny neobvyklého tvaru. Toto mračno plynu je nyní známo pod populárním názvem Prstencová mlhovina, též M57 nebo NGC 6720. Nyní se ví, že se jedná o planetární mlhovinu, plynové mračno vznikající na konci...

APOD M97: Soví mlhovina

Tato Soví mlhovina si sedí na obloze asi 2600 světelných let daleko dole ve Velkém vozu. Je také katalogizována jako M97, tedy 97. objekt v dobře známém Messierově seznamu a její okrouhlý tvar spolu s dvěma tmavýma "očima" připomíná zírající sovu. Soví mlhovina je jedním ze slabších objektů...

APOD Mladé a staré hvězdy

Galaktické neboli otevřené hvězdokupy jsou poměrně mladé. Tyto shluky hvězd se rodí poblíž roviny Mléčné dráhy, ale jejich počty trvale klesají, jelikož se členové kup rozsévají gravitačními interakcemi po Galaxii. Tato jasná otevřená hvězdokupa známá jako M46 je stará jen asi 300 miliónů let a...

APOD Thorova přilba (NGC 2359) a planetární mlhovina

Zdá se, že přes toto nádherné pole hvězd zprava zírá Thorova přilba (NGC 2359). Tento kout oblohy v souhvězdí Velkého psa (Canis Major) pokrývá asi 1.5 stupně, neboli 3 úplňky. Při bližším pohledu lze vlevo dole identifikovat objekt tohoto kosmického zírání jako slabou okrouhlou...

APOD Mlhovina Helix z observatoře La Silla

Bude takto jednou vypadat naše Slunce? Mlhovina Helix je jedním z nejjasnějších příkladů planetární mlhoviny, mračna plynu vytvořeného ke konci života Slunci podobné hvězdy. Plyn z vnějšku hvězdy vyvržený do vesmíru se od nás jeví, jako při pohledu do šroubovice. Zbytek centrálního...

APOD Planetární mlhovina NGC 2818

NGC 2818 je krásná planetární mlhovina, plynový rubáš umírající slunci podobné hvězdy. Mohl by to být docela dobře pohled do budoucnosti, kterou čeká naše vlastní Slunce poté, co asi dalších 5 miliard let bude ve svém jádru spalovat vodík a konečně přejde na jadernou fúzi...

APOD Činky

Tyto dvě mlhoviny jsou katalogizované jako M27 (vlevo) a M76 a jsou známé jako Činka a Malá činka. Jejich názvy odrážejí podobnost s tvarem činky nebo přesýpacích hodin, nikoliv nedostatečnou mentální zdatnost. Obě planetární mlhoviny, vpodstatě plynné obálky odvržené umírající slunci...

APOD M76 nad a pod

M76 je též známá jako mlhovina Malá činka a je jedním z neslabších objektů v katalogu Charlese Messiera mlhovin a hvězdokup z 18. století. Podobně jako známější jmenovec M27 (mlhovina Činka) je i M76 planetární mlhovina, tedy plynový obal odvržený umírající slunci podobnou...

APOD Bublina v Labuti

V tomto bohatém poli hvězd v souhvězdí Labutě se vznáší nádherná symetrická bublinová mlhovina, která byla rozpoznána teprve nedávno a v astronomických katalozích vůbec nemusí být. Astronom amatér Dave Jurasevich ji jako mlhovinu na svých snímcích komplexní oblasti v Labuti, do které patří i...

APOD Průzkum prstence

Astronomové na severní polokouli pohled na Prstencovou mlhovinu (M57) vzdálenou asi 2000 světelných let v hudebním souhvězdí Lyra dobře znají. Centrální prstenec měří asi jeden světelný rok, ale na této pozoruhodně hloubkové expozici, která je výsledkem spolupráce a sloučení dat ze dvou...

APOD Paprsky v mlhovině Helix

Mlhovina Helix (aka NGC 7293) vypadá na první pohled kulatá a jednoduchá. Ovšem o této dobře prostudované planetární mlhovině, která vznikla skoro na konci života slunci podobné hvězdy se nyní ví, že má překvapivě komplexní geometrii. Její rozsáhlé smyčky a kometám podobné útvary byly...

APOD NGC 7008: Mlhovina Fetus

Kompaktní a okrouhlá planetární mlhovina NGC 7008 je ve vzdálenosti asi 2800 světelných let v na mlhoviny bohatém souhvězdí Labuť (Cygnus). Tento působivý teleskopický pohled ukazuje pozoruhodné barvy a podrobnosti v NGC 7008 vhodnou kombinací širokopásmových a úzkopásmových snímků ze dvou...

APOD Rentgenové paprsky z mlhoviny kočičí oko

Vzory v planetární mlhovině NGC 6543 vnukají její populární název mlhovina Kočičí oko. Podrobné optické snímky ve falešných barvách z Hubblova kosmického dalekohledu už od roku 1995 podrobně zachycují detaily vírů této zářící mlhoviny, o které je známo, že je plynnou obálkou odvrženou od...

APOD IC 4406: Zdánlivě čtvercová mlhovina

Jak může kulatá hvězda vytvořit čtvercovou mlhovinu? Tato záhada vyplynula na světlo při studiu planetárních mlhovin jako je IC 4406. Důkazy poukazují na to, že IC 4406 je asi dutý válec a její čtveratý vzhled je výsledkem naší polohy, kdy se na válec díváme ze strany. Pokud bychom se...

APOD M27 není kometa

Astronom Charles Messier se narodil 26. června 1730 a v 18. století pátral ve Francii na obloze po kometách. Aby vyloučil nedorozumění a aby zlepšil své pátrání po kometách, tak tento objekt pečlivě zaznamenal pod číslem 27 na svém seznamu věcí, které jistě nejsou kometami. Astronomové 21....

APOD Hubblův remix Kočičího oka

Toto Kočičí oko na nás vábivě hledí přes mezihvězdný prostor ze vzdálenosti tři tisíce světelných let od Země. Kočičí oko (NGC 6543) je jedna z nejslavnějších planetárních mlhovin na obloze, měří přes půl světelného roku a představuje závěrečnou, krátkou, ale slavnou fázi svého života Slunci...

APOD Nádherná mlhovina Bumerang

Toto symetrické mračno zvané mlhovina Bumerang vzniklo vysokorychlostním větrem plynu a prachu, který vane rychlostí skoro 600 000 kilometrů za hodinu ze stárnoucí centrální hvězdy. Rychlá expanze ochlazuje molekuly nebulárního plynu na zhruba jeden stupeň nad absolutní nulou, což je...

APOD Mlhovina Medůza

Tato mlhovina vděčí svému populárnímu názvu Medůza spletitým vláknů zářivého plynu. Tato Medůza, též známá jako Abell 21, je stará planetární mlhovina vzdálená kolem 1500 světelných let v souhvězdí Blíženců (Gemini). Podobně jako u její mytologické jmenovkyně, i s touto mlhovinou souvisí...

APOD NGC 3132: Mlhovina Prasklá osmička

Tuto podivnou ale krásnou planetární mlhovinu NGC 3132 vytvořila ta slabá a ne ta jasná hvězda v jejím středu. Nazývá se Prasklá osmička nebo také Jižní prstencová mlhovina a její zářící plyn pochází z vnějších vrstev hvězdy jako je naše Slunce. Na tomto barevném snímku se zdá, že...

APOD NGC 7293: Mlhovina Helix

Asi sedm set světelných let od Země v souhvězdí Vodnáře (Aquarius) umírá slunci podobná hvězda. Ve svých posledních několika stech letech vytvořila mlhovinu Helix (NGC 7293), dobře prostudovaný příklad planetární mlhoviny typické pro tuto závěrečnou fázi hvězdného vývoje. Vytvoření tohoto...

APOD Kočičí oko široké a hluboké

Mlhovina Kočičí oko (NGC 6543) je jednou z nejlépe známých planetárních mlhovin na obloze. Její dobře známé obrysy jsou vidět na tomto působivém širokoúhlém pohledu v jasnější centrální oblasti. Tento kompozitní obraz ale kombinuje mnoho krátkých a dlouhých expozic, aby se též ukázalo velice...

APOD Monitorování M2-9

Při zkoumání spousty tvarů, které se nacházejí v kosmickém zoo plném planetárních mlhovin, se někteří astronomové zaměřili na úchvatný případ M2-9. M2-9 ve vzdálenosti asi 2100 světelných let má přes jeden světelný rok a je známa jako dvojitý výtrysk nebo motýlí mlhovina, vzhledem ke své...

APOD Prach a mlhovina Helix

Prach činí toto kosmické oko rudým. Přízračný snímek ze Spitzerova kosmického dalekohledu ukazuje infračervené záření z dobře prostudované mlhoviny Helix (NGC 7293) v souhvězdí Vodnáře (Aquarius) vzdálené asi 700 světelných let. Obálka prachu a plynu o poloměru dvou světelných let kolem...

APOD Planetární mlhovina NGC 2440

Planetární mlhovina NGC 2440 má na tomto krásném pohledu z vesmíru tvar spletitého vázacího motýlka. Mlhovina se skládá z materiálu odvrženého umírající hvězdou podobnou Slunci, která vstupuje do vývojové fáze bílého trpaslíka. Uvnitř NGC 2440 jsou vidět pozoruhodné složité struktury včetně...

APOD Mlhovina Kočičí oko

Třitisíce světelných let vzdálená hvězda odhazuje obálky zářícího plynu. Tento snímek z Hubblova kosmického dalekohledu ukazuje mlhovinu Kočičí oko jako jednu z nejkomplexnějších známých planetárních mlhovin. Útvary, které jsou vidět v Kočičím oku jsou opravdu natolik komplexní, že...

APOD Messier 76

"Mlhovina u pravé paty Andromedy ... ", tak začíná popis 76. objektu katalogu mlhovin a hvězdokup Charlese Messiera z 18.století. M76 je jedním z nejslabších objektů v Messierově seznamu a je také znám jako "Malá mlhovina Činka". Podobně jako jasnější jmenovec M27 (Mlhovina Činka) i M76...

APOD M27 není kometa

Tento objekt svědomitě zaznamenal při hledání komet na obloze nad Francií 18. století astronom Charles Messier na svém seznamu věcí, které určitě nejsou kometami pod číslem 27. Tak co je to? Inu, astronomové 20. století tento objekt klasifikovali jako planetární mlhovinu, ale není to ani...

APOD Mlhovina Eskymák z Hubbla

Mlhovinu Eskymák objevil v roce 1787 astronom William Herschel. Ze Země NGC 2392 připomíná lidskou hlavu v kapuci parka. V roce 2000 mlhovinu Eskymák zachytil Hubblův kosmický dalekohled. Z vesmíru jsou v mlhovině vidět mračna natolik složitá, že dosud nebyla plně pochopena. Mlhovina...

APOD M57: Prstencová mlhovina

Vypadalo to jako prsten na obloze. Před několika sty léty si astronomové povšimli mlhoviny velice neobvyklého tvaru. Nyní je známa jako M57 nebo NGC 6720, ale více je toto mračno plynu známo jako Prstencová mlhovina. Nyní se už ví, že jde o planetární mlhovinu, mračno plynu, které je...

APOD NGC 246 a umírající hvězda

Planetární mlhovina NGC 246, přiléhavě pojmenovaná "mlhovina Lebka", opravdu obklopuje umírající hvězdu, která je asi 1600 světelných let daleko v souhvězdí Velryby (Cetus). Nádherná, po tisíce let vyvrhovaná spletitá mlhovina je vnější atmosférou kdysi slunci podobné hvězdy. Rozpínající...

APOD NGC 3242: Duch Jupitera

Poté, co hvězda jako je Slunce ukončí ve svém jádru fúzi, tak odhodí svoje vnější vrstvy při krátké a nádherné kosmické podívané zvané planetární mlhovina. Takovou planetární mlhovinou je i NGC 3242 se stelárním pozůstatkem bílého trpaslíka, který je vidět ve středu. Tato mlhovina se někdy...

APOD Cat s Eye

Vábivá mlhovina Kočičí oko, která se na nás dívá přes mezihvězdný prostor, se nachází asi tři tisíce světelných let od Země. Klasická planetární mlhovina Kočičí oko (NGC 6543) představuje závěrečnou, krátkou, ale nádhernou fázi života Slunci podobné hvězdy. Možná, že jednoduché vnější vzory...

APOD Mladé a staré hvězdy

Galaktické, neboli otevřené hvězdokupy, jsou poměrně mladými uskupeními jasných, spolu zrozených hvězd poblíž roviny naší Mléčné dráhy. Dva pěkné příklady, které na obloze od sebe dělí asi jeden stupeň, jsou M46 (vlevo nahoře) ve vzdálenosti 5400 světelných let a M47 (vpravo dole) ve...

APOD Sférická planetární mlhovina Abell 39

Duchovitá, sférická mlhovina Abell 39 má asi pět světelných let a je pozorohudně jednoduchá. Kosmická koule uvnitř naší vlastní Mléčné dráhy se nachází zhruba 7000 světelných let daleko v souhvězdí Herkules. Abell 39 je planetární mlhovina, která vznikla, když kdysi Slunci podobná hvězda...

APOD M2-9: Křídla motýlí mlhoviny

Cení se umění hvězd více až po jejich smrti? Opravdu, hvězdy obvykle předvádějí tu nejvíce uměleckou podívanou, až když umírají. V případech hvězd o nízké hmotnosti, jako je naše Slunce a M2-9 na obrázku nahoře, se hvězdy transformují z normálních hvězd na bílé trpaslíky odvrhnutím svých...

APOD Planetární mlhovina Mz3: Mlhovina mravenec

Proč tento mravenec nevypadá jako velká koule? Planetární mlhovina Mz3 byla odvržena hvězdou podobnou našemu Slunci, které je jistě kulaté. Proč pak ale plyn, který proudí pryč vytváří mlhovinu ve tvaru mravence, která zcela zřetelně kulatá není? Mezi příčinami by mohla být tisíc kilometrů...

APOD Oslava Hubbla s NGC 6751

Planetární mlhoviny mohou v malých dalekohledech vypadat jednoduché, kulaté, jako planety. Ale snímky z dalekohledu Hubble Space Telescope na oběžné dráze se staly dobře známé také proto, protože ukazují, že tyto fluorescentní plynové obálky umírajících, slunci podobných hvězd...

APOD NGC 3132: Mlhovina Prasklá osmička

Tuto podivnou, ale krásnou planetární mlhovinu NGC 3132 vytvořila ta slabá a ne ta jasná hvězda v jejím středu. Nazývá se také Prasklá osmička nebo také Jižní prstencová mlhovina a její zářící plyn vzniknul ve vnějších vrstvách hvězdy jako je naše Slunce. Na tomto barevném...

APOD NGC 2440: Zámotek nového bílého trpaslíka

Podobně jako motýl, tak i bílý trpaslík začíná svůj život odvržením zámotku, který jej předtím obepínal. V této analogii by ovšem Slunce bylo housenkou a odvržená obálka plynu by se stala vůbec ze všeho nejhezčí. Zámotek nahoře, tedy planetární mlhovina s označením NGC 2440,...

APOD Mlhovina Helix dalekohledy Blanco a Hubble

Jak mohla hvězda vytvořit mlhovinu Helix? Tvary planetárních mlhovin jako je Helix jsou důležité, protože pravděpodobně skrývají informace o tom jak hvězdy jako je Slunce skončí své životy. Nedávná pozorování dalekohledem Hubble Space Telescope a 4 metrovým Blanco...

APOD IC 418: Mlhovina Spirograf

What is creating the strange texture of IC 418? Dubbed the Spirograph Nebula for its resemblance to drawings from a cyclical drawing tool, planetary nebula IC 418 shows patterns that are not well understood. Perhaps they are related to chaotic winds from the variable central star,...

APOD Kočičí oko

Vábivá mlhovina Kočičí oko, která se na nás dívá přes mezihvězdný prostor, se nachází asi tři tisíce světelných let od Země. Klasická planetární mlhovina Kočičí oko (NGC 6543) představuje závěrečnou, krátkou, ale nádhernou fázi života slunci podobné hvězdy. Možná, že jednoduché, vnější...

APOD M57: Prstencová mlhovina

Kromě prstenců Saturna je pravděpodobně nejslavnějším nebeským útvarem Prstencová mlhovina (M57). Předpokládá se, že jednoduchý, vznešený vzhled planetární mlhoviny vzniká díky perspektivě při pohledu z planety Země přímo do ve skutečnosti válcovitého mračna plynu odvrženého umírající...

APOD Příčky Červeného obdélníku

Úchvatná mlhovina Červený obdélník jeví na tomto snímku z kosmického dalekohledu Hubble Space Telescope charakteristický tvar písmene X a jakoby příček žebříku. Prachový kosmický mrak byl původně identifikován jako silný zdroj infračerveného záření a nyní se věří, že obsahuje ledová prachová...

APOD NGC 6302: Velká jasná Hmyzí mlhovina

Jasné hvězdokupy a mlhoviny na noční obloze planety Země se často pojmenovávají po květinách nebo hmyzu, a NGC 6302 není vyjímkou. Centrální hvězda této zvláštní planetární mlhoviny je ale při odhadované povrchové teplotě asi 250 000 stupňů C výjmečně horká. Mlhovina jasně září v...

APOD M27: žádná kometa

Při hledání komet na obloze nad Francií 18. století astronom Charles Messier pečlivě zaznamenal tento objekt do svého seznamu věcí, které určitě nejsou kometami, pod číslem 27. Takže co to je? Astronomové 21. století by jej klasifikovali jako planetární mlhovinu, ale není to ani planeta,...

APOD NGC 6369: Mlhovina Dušička

Tuto pěknou mlhovinu, katalogizovanou jako NGC 6369, objevil v 18. století astronom William Herschel, když dalekohledem zkoumal medicínské souhvězdí Hadonoše (Ophiuchus). Poměrně slabá, kulatá mlhovina planetárního tvaru si získala populární přízvisko mlhovina Dušička. Obecně...

APOD M2-9: Křídla Motýlí mlhoviny

Cení se umění hvězd více až po jejich smrti? Opravdu, hvězdy obvykle vytvářejí tu nejvíc uměleckou podívanou až když umírají. V případech hvězd o nízké hmotnosti, jako je naše Slunce a M2-9 na obrázku nahoře, se hvězdy transformují z normálních hvězd na bílé trpaslíky odvrhnutím svých...

APOD Mlhovina Eskymák z Hubblea

Mlhovinu Eskymák objevil v roce 1787 astronom William Herschel. Ze země se NGC 2392 podobá lidské hlavě v kapuci parka. V roce 2000 mlhovinu Eskymák zobrazil kosmický dalekohled Hubble Space Telescope. Z vesmíru mlhovina ukazuje plynová mračna natolik komplexní, že dosud nebyla plně...

APOD Halo Kočičího oka

Mlhovina Kočičí oko (NGC 6543) je na obloze jednou z nejvíce známých planetárních mlhovin. Její dobře známé symetrie jsou vidět v úplně centrální oblasti tohoto skvělého obrázku ve falešných barvách, který byl zpracován tak, aby ukázal ohromné, ale velice slabé halo plynného materiálu s...

APOD NGC 3132: Mlhovina osmi vzplanutí

Tuto podivnou ale krásnou planetární mlhovinu NGC 3132 vytvořila ta slabá a nikoliv jasná hvězda v blízkosti jejího středu. Nazývá se také Prasklá osmička nebo Jižní prstencová mlhovina. Zářící plyn pochází z vnějších vrstev hvězdy podobné jako je naše Slunce. Na tomto reprezentativním barevném...

APOD Halo mlhoviny Činka

Toto nádherné kosmické mračno uviděl v roce 1764 francouzský astronom Charles Messier a popsal je jako oválnou mlhovinu bez hvězd. Nyní je tato mlhovina katalogizovaná jako M27 známá pod populárním názvem Činka, a to ne pro svoji nadstandardní akademickou výkonnost, ale pro označení...

APOD Přehlídka planetárních mlhovin

Co mají společného Sova, Kočičí oko, Duch Jupitera a Saturn? Samozřejmě, všechno to jsou planetární mlhoviny, zářící plynné obálky odvržené umírajícími slunci-podobnými hvězdami v době, kdy vyčerpaly nukleární palivo. Krásné na pohled, symetrické, planetám podobné tvary těchto kosmických...

APOD Příběh dvou mlhovin

Tento barevný teleskopický pohled do severního souhvězdí Lyra odhaluje slabé vnější oblasti kolem M57, která je známá pod populárním jménem Prstencová mlhovina. Zatímco moderní astronomové ještě pořád o M57 hovoří jako o planetární mlhovině, tak M57 o rozměru jednoho světelného roku není...

APOD M57: Prstencová mlhovina

S vyjímkou prstenců Saturna je Prstencová mlhovina (M57) pravděpodobně nejslavnější nebeským prstencem. Má se zato, že za prostý a vznešený vzhled této planetární mlhoviny může perpektiva našeho pohledu z planety Země, kdy ve skutečnosti pohlížíme přímo do mračna ve tvaru sudu tvořeného...

APOD Studený vítr z mlhoviny Bumerang

Z centrální hvězdy mlhoviny Bumerang čiší studený vítr. Mlhovina, která je zde vidět na podrobném snímku ve falešných barvách pořízeném kosmickým dalekohledem Hubble Space Telescope v roce 1998, se nachází 5000 světelných let daleko v impozantním jižním souhvězdí Kentaura. Zdá se, že symetrický mrak...

APOD IC 418: Mlhovina Spirograf

Co tvoří podivnou texturu mlhoviny IC 418? Mlhovina se též nazývá Spirograf pro svou podobnost kresbám z cyklické kreslící pomůcky. Planetární mlhovina IC 418 vykazuje vzory které nejsou dobře prostudovány. Možná, že se váží k chaotickým větrům z proměnné ústřední hvězdy,...

APOD NGC 6369: Mlhovina Dušička

Tuto pěknou mlhovinu katalogizovanou jako NGC 6369 objevil v 18. století astronom William Herschel, když zkoumal dalekohledem souhvězdí Hadonoše (Ophiucus). Kulatá mlhovina planetárního tvaru je také poměrně slabá a získala si populární přízvisko mlhovina Dušička. Planetární...

APOD Halo Kočičího oka

Mlhovina kočičí oko (NGC 6543) je jednou z nejlépe známých planetárních mlhovin na obloze. Na tomto skvělém obrázku ve falešných barvách je vidět, že vnitřní centrální oblasti jsou symetrické. Snímek byl zpracován tak, aby ukázal obrovské, ale velice slabé halo plynného materiálu o rozměru...

APOD Protažená planetární mlhovina Henize 3 401

Jak vlastně odvrhuje umírající hvězda své vnější vrstvy? Hvězdy, které vytvářejí elegantní planetární mlhoviny jako je nahoře vyobrazená Henize 3-401 nejsou vůbec neobvyklé. Zadávají podnět ke spekulacím, že tak může jednoho dne vypadat i naše vlastní Slunce. Henize 3-401 je jedna z...

APOD IC 4406: Zdánlivě čtveratá mlhovina

Jak může kulatá hvězda vytvořit čtveratou mlhovinu? Tato hádanka vyplynula na světlo při studiu planetárních mlhovin jako je IC 4406. Důkazy ukazují, že IC 4406 je asi dutý válec a její čtveratý vzhled je výsledkem naší polohy, kdy se na válec díváme ze strany. Pokud bychom se na IC...

APOD MyCn18: Mlhovina Přesýpací hodiny

Písek času ubývá pro centrální hvězdu této planetární mlhoviny ve tvaru přesýpacích hodin. Tato krátká, okázalá, závěrečná fáze života slunci podobných hvězd nastává po vyčerpání nukleárního paliva a projevuje se odvržením vnějších vrstev. Jejch jádro se stává chladnoucím, slábnoucím bílým...

APOD Okraj mlhoviny Helix

Astronomové byly schopni při výzkumu vnitřního okraje mlhoviny Helix (řecky spirála) kamerou Wide Field Planetary Camera 2 kosmického dalekohledu Hubble Space Telescope vytvořit tento pozoruhodný obraz bohatý na podrobnosti exotického prostředí. Tato planetární mlhovina vznikla při skoro...

APOD Mlhovina Eskymák z Hubblea

Astronom William Herschel objevil v roce 1787 mlhovinu Eskymák. Ze země se NGC 2392 podobá lidské hlavě obklopené kapucí parka. V roce 2000 mlhovinu Eskymák zobrazil kosmický dalekohled Hubble Space Telescope. Z vesmíru mlhovina ukazuje plynová mračna natolik komplexní, že dosud...

APOD Mlhovina Kočičí oko

Ve vzdálenosti třitisíce světelných let odhazuje umírající hvězda obálky zářícího plynu. Tento snímek z kosmického dalekohledu Hubble Space Telescope představuje mlhovinu Kočičí oko jako jednu z nejkomplexnějších známých planetárních mlhovin. Ve skutečnosti, jsou útvary v Kočičím...

APOD M27 není kometa

Astronom Charles Messier při prohlížení oblohy nad Francií osmnáctého století za účelem hledání komet pečlivě zaznamenal tento objekt jako číslo 27 na svém seznamu věcí, které zcela jistě nejsou komety. Tak co je to? Astronomové 20. století to klasifikovali jako planetární mlhovinu ... ale...

APOD NGC 2346: Mlhovina tvaru motýla

Může vypadat jako motýl, ale je větší jak naše Sluneční soustava. NGC 2346 je planetární mlhovina tvořená plynem a prachem, který se vyvinul do důvěrně známého tvaru. V srdci této bipolární planetární mlhoviny je pár těsných hvězd obíhajících jedna druhou každých šestnáct dní. Příběh o tom,...

APOD Nově zrozená mlhovina Hen 1357

Tento snímek dalekohledem Hubble Space Telescope ukazuje nejmladší známou planetární mlhovinu Hen 1357. Elegantní, jemné a symetrické křivky vnukají její populární jméno - mlhovina Rejnok. Pozorovánání v desetiletí po 1970 nedetekovala žádný mlhovinný materiál, ale tento snímek z března 1996 u...

APOD Představení planetárních mlhovin

Co mají společného Sova, Kočičí oko, Duch Jupitera a Saturn? Všechny jsou samozřejmě planetární mlhoviny, zářící plynové rubáše umírajících hvězd jako je Slunce, jenž vyčerpaly jaderné palivo. Tato kosmická mračna, jsou typicky 1000 krát větší jak naše sluneční soustava, evokují svá populární...

APOD IC 418: Mlhovina spirograf

Jak vznikla tato podivuhodná textura v IC 418? Mlhovina spirograf se tak nazývá pro svou podobnost s vzorci z cyklického kreslícího nástroje, ovšem tato planetární mlhovina IC 418 ukazuje vzory, kterým není dobře rozumět. Možná se vážou k chaotickým větrům z proměnné hvězdy, které nepředvídaně...

APOD Tvoření mlhoviny Zkažené vejce

Rychle se rozpínající plynný mrak znamená konec centrální hvězdy v mlhovině Zkažené vejce. Kdysi normální hvězda vyčerpala nukleární palivo, což způsobilo kontrakci centrálních oblastí do bílého trpaslíka. Část uvolněné energie způsobuje rozpínání vnější obálky hvězdy. V tomto případě je...

APOD NGC 2440: Zámotek nového bílého trpaslíka

Podobně jako motýl tak i bílý trpaslík začíná svůj život odvržením zámotku, který jej předtím obepínal. V této analogii by ovšem Slunce bylo housenkou a odvržená obálka plynu by se stala vůbec ze všeho nejhezčí. Zámotek nahoře, tedy planetární mlhovina s označením NGC 2440, obsahuje jednoho z...

APOD Prstencová mlhovina M57

Prstencová mlhovina (M57) je pravděpodobně vyjma prstenců Saturna nejznámějším objektem na obloze. Předpokládá se, že tento jednoduchý uhlazený vzhled planetární mlhoviny je způsoben perspektivou - náš pohled z planety Země se dívá přímo do něčeho co je ve skutečnosti válcovité mračno plynu...

APOD Planetární mlhovina Červený pavouk

Jakou krásně upletenou síť dokáže utkat planetární mlhovina. Planetární mlhovina Červený pavouk vykazuje komplexní strukturu, která vzniká, když normální hvězda odhazuje své vnější vrstvy a stává se bílým trpaslíkem. Tato symetrická planetární mlhovina s dvěma laloky s oficiálním...

APOD NGC 3132: Mlhovina Prasklá osmička

Tuto podivnou ale krásnou planetární mlhovinu NGC 3132 vytvořila ta slabá a ne ta jasná hvězda v jejím středu. Nazývá se Prasklá osmička nebo také Jižní prstencová mlhovina a její zářící plyn vzniknul ve vnějších vrstvách hvězdy jako je naše Slunce. Na tomto barevném snímku se zdá, že horký...

APOD NGC 6826: Mžiknutí oka

Barevná fáze planetární mlhoviny je v životě hvězd jako je slunce krátká. Kosmicky řečeno, téměř v "mžiknutí oka" jsou odvrženy vnější vrstvy hvězdy jež tvoří rozpínající se emisní mlhovinu. Tato mlhovina trvá možná 10 tisíc let ve srovnání s 10 miliardami let života hvězdy. Spektakulární...

APOD Mlhovina M27 Činka

První důkaz, co se stane s naším Sluncem byl nechtěně objeven v roce 1764. Charles Messier tehdy připravoval seznam "matoucích" difuzních objektů, aby se nepletly se "zajímavými" kometami. V pořadí 27. objekt na Messierově seznamu je nyní znám jako M27 nebo mlhovina Činka a je to planetární...

APOD Planetární mlhovina Mz3: Mravenčí mlhovina

Proč není tento mravenec velkou koulí? Planetární mlhovina Mz3 byla odvržena hvězdou podobnou našemu Slunci, které je zcela jistě kulaté. Proč pak ale plyn, který proudí pryč vytváří mlhovinu ve tvaru mravence, která zcela zřetelně kulatá není? Příčinami mohou být vysoká tisícikilometrová...

APOD Sférická planetární mlhovina Abell 39

Jedna z největších sfér v naší Galaxii poskytuje svým tvarem hodnotné vodítko pro chemické složení hvězd. Planetární mlhovina Abell 39 má nyní napříč 6 světelných let, ale kdysi byla vnější atmosférou slunci podobné hvězdy, jež byla před tisíci lety od ní odvržena. Téměř dokonalý kulovitý tvar...

APOD Astronomicky snimek dne

Vzory v planetární mlhovině NGC 6543 celkem snadno vnukají její populární název mlhovina Kočičí oko. Roku 1995 rozlišil víry této zářící mlhoviny, známé plynnými chuchvalci vyvrhovanými z umírající slunci podobné hvězdy asi 3000 světelných let od Země, úžasný optický snímek ve falešných barvách...

APOD IC 418: Mlhovina Spirograf

Co tvoří podivnou strukturu mlhoviny IC 418? Mlhovina se též nazývá Spirograf pro svou podobnost kresbám z cyklické kreslící pomůcky. Planetární mlhovina IC 418 vykazuje struktury, které nejsou dobře prostudovány. Možná, že se váží k chaotickým větrům z proměnné ústřední hvězdy,...

APOD Vznikající planetární mlhovina CRL 618

Někomu by se mohlo zdát, že CRL 618 vypadá, jako jásající vítěžný olympionik. Ovšem před pouhými několika sty lety se CRL 618 jevila jako poměrně umírněný červený obr. Od té doby už ale spotřeboval v jádru materiál ke slučování a tak se začal stávat planetární mlhovinou. V její současné...

APOD Mlhovina Helix dalekohledem CFHT

Jednoho dne může takto vypadat naše Slunce. Mlhovina Helix je nejbližším příkladem planetární mlhoviny vzniklé na konci života slunci podobné hvězdy. Vnější vrstvy hvězdy vymrštěné do prostoru se od nás jeví, jako když se díváme do spirály či závitnice. Zbytek středového hvězdného jádra,...

APOD M15: Hustá kulová hvězdokupa

Život by sice mohl v jádru M15 vymizet, ale obloha by vždy byla jasná hvězdami! Ve vzdálenosti pouhých 40 000 světelných let v souhvězdí Pegasa se nachází M15, jedna z nejhustších kulových hvězdokup v naší Mléčné dráze. Tento skvělý snímek hvězdokupy M15 z kosmického dalekohledu Hubble Space...

APOD NGC 2440: Kokon nového bílého trpaslíka

Podobně jako motýl tak i bílý trpaslík začíná svůj život odvrhnutím kokonu, který jej dříve obebínal. V této analogii by ovšem bylo Slunce housenkou a odvržená obálka plynu by se nakonec stala nejkrásnější. Kokon nahoře, planetární mlhovina označovaná NGC 2440 obsahuje jednoho z nejteplejších...

APOD M57: Prstencová mlhovina

Kromě saturnových prstenců je asi Prstencová mlhovina (M57) nejslavnější nebeskou ozdobou. Předpokládá se, že jednoduchý a elegantní vzhled planetární mlhoviny je způsoben naším pohledem z planety Země přímo do válcovitého mračna plynu odvrženého umírající hvězdou. Astronomové projektu Hubble...

APOD Shapley 1: Anuloidní planetární mlhovina

Co se stane, když hvězda spotřebuje jaderné palivo? Střed zkondenzuje do bílého trpaslíka, zatímco vnější vrstvy atmosféry jsou vymrštěny do prostoru a jeví se pak jako planetární mlhovina. Tato planetární mlhovina označovaná jako Shapley 1 po slavném astronomovi Harlow Shapley, má velice...

APOD MyCn18: Mlhovina Přesýpací hodiny

Časoměrný písek už dosýpá pro centrální hvězdu této planetární mlhoviny ve tvaru přesýpacích hodin. S vypotřebováním jaderného paliva nastává tato krátká, spektakulární závěrečná fáze života hvězdy podobné Slunci, kdy jsou odvrhovány vnější vrstvy a jádro se začíná ochlazovat na...

APOD IC 4406: Zjevně čtveratá mlhovina

Jak může udělat kulatá hvězda čtveratou mlhovinu? Tato otázka se naskytla po objevu planetárních mlhovin jako je IC 4406. IC 4406 je s největší pravděpodobností válcová a její čtvercový vzhled je výsledkem našeho postavení odkud se na ten válec díváme. Je známo, že na koncích válce fouká ven...

APOD ubblova oslava s NGC 6751

V malých dalekohledech planetární mlhoviny opravdu vypadají jednoduše, kulatě, zkrátka podobně jako planety. Ale snímky z kosmického dalekohledu Hubble Space Telescope na oběžné dráze se staly dobře známými i proto, že ukazovaly tyto fluorescentní plynné pláště umírajících slunci podobných...

APOD Mlhovina Eskimo z nově opraveného Hubbla

V roce 1787 objevil astronom William Herschel mlhovinu Eskimo. Ze země se NGC 2392 podobá hlavě člověka obklopené kožešinovou kapucí. Nyní v roce 2000 po opravě kosmický dalekohled Hubble Space Telescope zobrazil mlhovinu Eskymáka. Z vesmíru mlhovina ukazuje plynná mračna tak komplexní, že...

APOD Planetární mlhovina Zkažené vejce

Ne všechny hvězdy vyvrhují mračna plynu, které vypadají jako lidé. OH231.8+4.2 byla hvězda v mnohém podobná našemu Slunci, která vyčerpala nukleární palivo pro slučování v jejím jádru. Proto tedy vstoupila do stádia planetární mlhoviny, kdy odvrhuje svou vnější atmosféru do prostoru...

APOD Mlhovina Kočičí oko

Před třemi tisíci lety odvrhla umírající hvězda obálky zářícího plynu. Tento snímek z kosmického dalekohledu Hubble Space Telescope ukazuje, že mlhovina Kočičí oko je jeden z největších komplexů známých planetárních mlhovin. Skutečně, charakteristiky pozorované v Kočičím oku jsou tak komplexní,...

APOD M27: není kometa

Při hledání komet na obloze ve Francii 18-tého století astronom Charles Messier přičinlivě zaznamenal tento objekt jako číslo 27 na svém seznamu věcí, které jistě nejsou komety. Tak co je to? Astronomové 20.století by to klasifikovali jako planetární mlhovinu ..., ale není to ani planeta i když...

APOD NGC 2346: Planetární mlhovina ve tvaru Motýla

Vypadá to jako motýl, ale je to větší jak naše Sluneční soustava. NGC 2346 je planetární mlhovina tvořená plynem a prachem, který se vyvinul do důvěrně známého tvaru. V srdci bipolární planetární mlhoviny je pár blízkých hvězd jež obíhají kolem sebe jednou za 16 dní. Příběh motýla...

APOD Hala kolem Prstencové mlhoviny

Co se stalo Prstencové mlhovině? Důvěrně známá Prstencová mlhovina, která může být vidět i malými dalekohledy na sebe bere nový vzhled, když se díváme ve slabém světle. Nedávno uvolněný snímek ve falešných barvách - nahoře - pořízený obřím dalekohledem Subaru ukazuje detaily obřích hal...

APOD Kočičí oko se neuvěřitelně rozpíná

Dívejte se pozorně. Jak tato aimace bliká mezi dvěma snímky NGC 6543 z Hubble Space Telescope - první je z roku 1994 a druhý je z roku 1997 - tak se zdá, že se spletitá vlákna mlhoviny posunula. Posun je způsoben skutečnou expanzí tohoto plynného rubáše zakrývajícího umírající hvězdu. NGC 6543...

APOD NGC 2440: Zámotek nového bílého trpaslíka

Podobně jako motýl, začíná svůj život bílý trpaslík odhozením zámotku, který jej uzavíral při vzniku. V této analogii by ovšem Slunce bylo housenkou a vyvržená obálka plynu by se stala nejhezčí ze všeho! Zámotek nahoře - planetární mlhovina označená NGC 2440 obsahuje jednoho z nejžhavějších...

APOD PKS285-02: Mladá planetární mlhovina

Jak dostávají planetární mlhoviny své unikátní geometrické tvary? Astronomové použili ke zkoumání kosmický dalekohled Hubble Space Telescope ke snímkování několika mladých planetárních mlhovin. Tyto mlhoviny jsou vnější obálkou hvězd jako je naše Slunce, které byly nedávno vyvrženy...21. vesmírný týden 2024

21. vesmírný týden 2024

Přehled událostí na obloze a v kosmonautice od 20. 5. do 26. 5. 2024. Měsíc ve fázi kolem úplňku silně září na noční obloze a vlastně tím začíná období světlejších nocí, protože se blíží slunovrat. Planety večer vidět nejsou a na ranní obloze je pouze velmi nízko Saturn a snaží se vylézt i Mars. V koronografu SOHO budou v konjunkci Jupiter a Venuše. Aktivita Slunce je pořád docela velká, i když ve světle uplynulého týdne výrazně nižší. Pozorovatelé deep-sky objektů a komet jistě znají online web CzSkY.cz, který doznal dalšího vylepšení. New Shepard je zpět ve službě. Starliner na svůj let s posádkou stále čeká. Falcon 9 zaznamenal již 21. znovupoužití prvního stupně.

Další informace »

Česká astrofotografie měsíce

V zajetí barev

Titul Česká astrofotografie měsíce za duben 2024 obdržel snímek „V zajetí barev“, jehož autorem je Pavel Váňa   Kdo by neměl rád jaro, kdy po studených zamračených  dnech, skrovně prosvětlených hřejivými slunečními paprsky se příroda začíná probouzet. Zelenající se stromy jsou

Další informace »

Poslední čtenářská fotografie

Měsíční krátery a moře

Další informace »